| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
ZAVAROVANJE IN IZTERJAVA TERJATEV V NLB D.D. LJUBLJANA
Francka Biščak Mlakar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Banke pri svojem poslovanju večinoma razpolagajo z denarjem svojih komitentov, na drugi strani pa ta denar posojajo kreditojemalcem. Pri tem se banka sooča z različnimi tveganji, ki se med seboj prepletajo in so medsebojno povezana. Prav zato se pri svojem poslovanju ne odloča o tem ali bo tveganje sprejela ali ne, temveč o tem, v kolikšnem obsegu se mu bo izpostavila. Prav iz tega razloga banke aktivno prevzemajo in upravljajo s tveganji, saj jim to zagotavlja prihodek in obstoj. Spremljanje kreditnega tveganja in zagotavljanje kapitalske ustreznosti ne zadoščata več za učinkovito in varno poslovanje bank. Pri tem se moramo zavedati, da ima banka, ki aktivno upravlja s tveganji, precejšnjo konkurenčno prednost in s tem možnost ustvarjanja zahtevanih donosov. Tako je upravljanje s kreditnim tveganjem bistvenega pomena za uspešnost vsake finančne institucije, upravljanje s tveganji pa najpomembnejša bančna dejavnost, ki mora biti vgrajena v globalno politiko banke.
Keywords: ključne besede banka, tveganja, likvidnost, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje, operativno tveganje, kreditna sposobnost, boniteta, vrsta zavarovanja, slabe naložbe, izterjava.
Published: 19.06.2009; Views: 3746; Downloads: 663
.pdf Full text (268,32 KB)

2.
VPLIV SOLVENTNOSTI II NA ZAVAROVALNIŠKI SEKTOR V EU
Marjan Inkret, 2010, final seminar paper

Abstract: Zavarovalništvo je pomemben člen finančnega sistema, saj nudi razne oblike zavarovanja pred določenimi tveganji. Pri svojem poslovanju zavarovalnice izrabljajo učinek diverzifikacije in vsote velikih števil, kar občutno zmanjša tveganja. Njihove naložbe, še posebej pa dolgoročne, so izrednega pomena za narodno gospodarstvo in prispevajo velik delež k velikosti BDP. Razvoj na vseh področjih je s seboj prinesel tudi nova tveganja. Star sistem Solventnosti I je tako prišel do faze zastarelosti, zato so inštitucije Evropske unije začele priprave na uvedbo posodobljenega sistema, imenovanega Solventnost II. Solventnost II temelji deloma na prejšnji uredbi poslovanja zavarovalnic, prav tako pa tudi na modernejšem pristopu, ki določa poslovanje bank (imenovanem Basel II). Še največja podobnost z bančno direktivo je struktura treh stebrov, ki skrbi za celostni pristop pri upravljanju s tveganji. Pri vpeljavi Solventnosti II se uporablja Lamfalussyjev proces, pri katerem sodelujejo evropske institucije kot so Evropska komisija, Evropski svet in Evropski parlament pri pripravah, predlogih in potrditvah. Pričakovani vplivi vpeljave Solventnosti II so večja povezanost evropskega zavarovalniškega trga, večja varnost potrošnikov, večja medsebojna konkurenca, novi in inovativni produkti, večja transparentnost poslovanja in boljši nadzor. Negativne posledice vpeljave pa bi lahko bili visoki administrativni stroški ter dajanje prednosti večjim zavarovalnicam.
Keywords: Ključne besede: diverzifikacija, vsota velikih števil, upravljanje tveganj, zavarovalno tveganje, tržno tveganje, kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, operativno tveganje, Solventnost I, Solventnost II, Basel II, Lamfalussyjev proces, Evropska komisija, Odbor evropskih nadzornikov za zavarovanje in poklicne pokojnine - CEIOPS, Odbor za zavarovanja in poklicne pokojnine - EIOPC, zahtevani solventnostni kapital – SCR, minimalni zahtevani kapital – MCR, interni model, standardni model, pozavarovanj
Published: 03.12.2010; Views: 3223; Downloads: 478
.pdf Full text (975,04 KB)

3.
MERJENJE IN UPRAVLJANJE OPERATIVNEGA TVEGANJA V BANKAH
Jasmina Rožman, 2010, final seminar paper

Abstract: Operativno tveganje je v zadnjih letih pridobilo na pomenu, z njegovo problematiko so se namreč začele ukvarjati vse banke in institucije s področja bančništva. V to jih je prisililo zavedanje o vedno večjih bančnih izgubah zaradi neobvladovanja operativnega tveganja. K zavedanju o problematiki je v veliki meri pripomogel novi kapitalski sporazum, imenovan Basel II, ki je obvezen za vse članice Evropske skupnosti. Basel II vključuje veliko novosti, predvsem na področju ocenjevanja in merjenja tveganj. Ena izmed največjih in najkoristnejših novosti je določitev minimalnih kapitalskih zahtev za operativno tveganje, z izpolnjevanjem katerih bi naj povečali stabilnost mednarodnega bančnega sistema. Za učinkovito celovito obvladovanje operativnega tveganja je potrebno izbrati pravilne pristope za merjenje in upravljanje operativnega tveganja. Izdelava okvirja upravljanja operativnega tveganja in njegova implementacija ter izbira pristopa za izračun minimalnih kapitalskih zahtev sta procesa, ki sta izredno pomembna in morata potekati v vsaki banki. Z implementacijo upravljanja operativnega tveganja v svoje procese, bodo banke vplivale na varnost in transparentnost celotnega poslovanja.
Keywords: banke, novi kapitalski sporazum, Basel, kapital, kapitalska zahteva, operativno tveganje, upravljanje operativnega tveganja.
Published: 21.12.2010; Views: 2109; Downloads: 227
.pdf Full text (583,99 KB)

4.
OPERATIVNA TVEGANJA E-BANČNIŠTVA
Andreja Čuček, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Elektronsko poslovanje omogoča bankam manj papirnatega dela, hitrejše in učinkovitejše servisiranje strank in razbremenitev uslužbencev na bančnih okencih, saj se lahko bolj posvetijo posameznim strankam. Za stranke je takšen način poslovanja udoben, sorazmerno preprost za uporabo, omogoča zasebnost pri opravljanju bančnih poslov, prihrani ogromno časa in ima nizko ceno storitev. Poleg vseh prednosti, ki jih prinaša elektronsko bančništvo, je veliko možnosti za vdor v bančni sistem in zlorabo podatkov. V ta namen banke nenehno razvijajo in uvajajo najsodobnejše varnostne sisteme za zaščito, varnost in zaupnost prenesenih podatkov. Vendar tudi uporabnik sam mora skrbeti za pravilno uporabo in varovanje svojih osebnih podatkov. Veliko bank je že spoznalo, da so organizirani programi upravljanja z operativnim tveganjem ključni za varnost bančnega poslovanja. Banke morajo razviti ustrezno okolje za upravljanje in obvladovanje operativnih tveganj.
Keywords: Ključne besede: elektronsko poslovanje, elektronsko bančništvo, internetno bančništvo, tveganja, operativno tveganje, varno in učinkovito elektronsko poslovanje.
Published: 11.02.2011; Views: 1816; Downloads: 83
.pdf Full text (650,23 KB)

5.
TVEGANJA BANČNIH POSLOV
Jure Rozman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Banke se pri svojem poslovanju srečujejo s številnimi tveganji. Najpomembnejše tveganje bančnega poslovanja je kreditno tveganje, ki naj bi bilo razlog za kar 50-60% problemov, ker dolžniki ne morejo odplačati obresti ali vrniti posojila. Pri svojem poslovanju pa se banke srečujejo tudi z ostalimi tveganji kot so: likvidnostno, operativno, sprememb obrestne mere, valutno in deželno tveganje. Učinkovito obvladovanje teh tveganj je enako pomembno kot obvladovanje kreditnega tveganja. Tveganja bančnega poslovanja se medsebojno prepletajo in so v soodvisnosti. Tveganjem bančnega poslovanja se ni mogoče izogniti. Z uporabo primernih politik in metodologij pa je mogoče ta tveganja minimizirati in obvladovati. Pomembne novosti je na področju obvladovanja tveganj prinesel kapitalski sporazum Basel II. Aktivno obvladovanje in upravljanje tveganj predstavlja za banko pomembno konkurenčno prednost in ustvarjanje dobičkov. V času finančne krize se močno kaže pomembnost učinkovitega obvladovanja tveganj. V tem času so se pokazale tudi določene pomanjkljivosti obstoječih kapitalskih standardov Basel II ter potreba po bolj trdnih kapitalskih in likvidnostnih standardih. V ta namen Banka za mednarodne poravnave že pripravlja nove kapitalske standarde Basel III.
Keywords: kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, obrestno tveganje, operativno tveganje, valutno tveganje, deželno tveganje, obvladovanje tveganj, Basel II, CRM tehnike.
Published: 11.02.2011; Views: 2758; Downloads: 164
.pdf Full text (401,04 KB)

6.
OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA S POUDARKOM NA ZAVAROVANJU KREDITOV
Vesna Eichmeier, 2012, master's thesis

Abstract: Okolje, v katerem poslujejo banke, je izredno dinamično in hiter razvoj spremljajo številna tveganja. Tveganju se v poslovni banki ni mogoče popolnoma izogniti, zato se mora vsaka banka zavedati učinkovitega upravljanja s tveganji, ki vključuje prvine prepoznavanja, merjenja in ocenjevanja, spremljanja in poročanja. Banka, ki aktivno upravlja s tveganji, ima pred konkurenco odločilno prednost. Osrednje mesto med bančnimi tveganji, zavzema nedvomno kreditno tveganje in ga lahko opredelimo kot tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke. Cilj upravljanja s kreditnim tveganjem je maksimiranje tveganja prilagojene donosnosti in hkrati obdržati nivo tveganja v sprejemljivih okvirjih. Pri obvladovanju tveganja mora banka upoštevati ne samo tveganja v celotnem kreditnem portfelju ampak tudi tveganja pri sklepanju individualnih kreditnih poslov. Obvladovanje s kreditnim tveganjem je ključna komponenta celovitega upravljanje s tveganji in bistveno vpliva na dolgoročno uspešnost vsakega bančnega poslovanja. Obvladovanje ključnih tveganj, ki jih najpogosteje delimo na kreditno, obrestno, valutno, likvidnostno, tržno in operativno tveganje, je temeljito regulirano tudi z bančnimi predpisi, med katerimi je najpomembnejši Zakon o bančništvu s podzakonskimi akti. Banke poskušajo obvladovati kreditno tveganje na različne načine, ki jih delimo na merjenje in obvladovanje kreditnega tveganj. Z merjenjem tveganja banka določi mejo še sprejemljivega tveganja, ki ga je pripravljena prevzeti. Za merjenje kreditnega tveganja obstajajo različni modeli, ki segajo od kvantitativnih do kvalitativnih. Kreditno tveganje banka obvladuje na več načinov kot na primer z izpolnjevanjem zakonskih zahtev, razpršenostjo naložb po sektorjih, uporabo ustreznih modelov in zavarovanje kreditov. Ugotavljanje bonitete kreditojemalca je bistven dejavnik za obvladovanje kreditnega tveganja. Banke komitente razvrščajo v bonitetne razrede in na podlagi razreda določajo tudi zavarovanje kreditne naložbe. Banke ocenjujejo kvaliteto svojega kreditnega portfelja in kreditna tveganja na podlagi bonitetnih ocen komitentov. Pri tem banka z bonitetno oceno naredi oceno kvalitete komitenta in njegove sposobnosti, da bo izpolnil svoje obveznosti. Merila, na podlagi katerih banke ocenjujejo boniteto, delimo na objektivna in subjektivna. Pomembno oceno odigra tudi oblika kreditnega zavarovanja in to že na začetku postopka odobritve kredita. Na podlagi tega, kaj je kreditojemalec pripravljen ponuditi za zavarovanje kredita. Namen naloge je predstaviti različne metode merjenja, ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja ter njihovo upravljanje v Abanki Vipi d.d. in predstaviti nove možnosti za obvladovanje tveganj v bančnem sektorju.
Keywords: banke, tveganja, upravljanje s tveganji, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje, likvidnostno tveganje, tržno tveganje, operativno tveganje, metodologije, merjenje, kreditna analiza, zavarovanje tveganj
Published: 31.01.2013; Views: 1998; Downloads: 311
.pdf Full text (1,36 MB)

7.
Pravni aspekti bančnih tveganj
Črt Klančič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V Evropi je vloga poslovnih bank zelo pomembna, saj je financiranje podjetij v veliki meri odvisno prav od njih. Ravno to razmerje podjetij do bank lahko v primeru finančnih težav bank privede do negativnega vpliva na širšo družbeno gospodarsko sfero. Za preprečitev takšnega scenarija, ki bi povzročil škodljive posledice v širši gospodarski in družbeni sferi, ne nazadnje bi prinesel tudi nižjo gospodarsko rast, je ključnega pomena uspešno upravljanje s tveganji v bančnem poslovanju. Finančne težave bank predstavljajo izgube, ki so posledica izpostavljenosti visokim stopnjam tveganj, katera so običajno tudi medsebojno prepletena in soodvisna. Zaradi velikega pomena področja tveganj so v osrednjem delu diplomskega dela predstavljeni pravni aspekti posameznih tveganj, s katerimi se soočajo banke pri svojem poslovanju ter z njimi povezane obveznosti po oblikovanju kapitalskih rezerv. Posebna pozornost je namenjena tveganju, ki ima med vsemi tveganji najpomembnejšo vlogo, to je kreditnemu tveganju ali tveganju izpada terjatev. Opisana sta dva pristopa za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje, standardni pristop in pristop na podlagi notranjih bonitetnih sistemov. V diplomskem delu so poleg kreditnega tveganja opisane tudi glavne lastnosti in kapitalske zahteve operativnega in tržnega tveganja. Poleg omenjenih so podrobno predstavljene tudi podvrste tržnega tveganja, in sicer pozicijsko, tveganje poravnave in kreditno tveganje nasprotne stranke; tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trgovanja; valutno tveganje in tveganje spremembe cen blaga. Temeljni predpis, ki ureja obravnavano problematiko je Zakon o bančništvu, v katerem so urejene tudi specifične lastnosti delniške družbe, ki veljajo za banke. Omenjeni zakon vsebuje tudi splošne določbe glede posameznih tveganj, ki jih podrobno urejajo sklepi Sveta Banke Slovenije.
Keywords: davčno pravo, banka, kreditno tveganje, tržno tveganje, operativno tveganje, kapitalska zahteva, diplomska dela
Published: 03.12.2014; Views: 688; Downloads: 102
.pdf Full text (1,17 MB)

8.
TEHNOLOŠKA ZAŠČITA IN VARNOST E-POSLOVANJA V BANKI KOT ELEMENT OPERATIVNIH TVEGANJ
Andreja Neubauer, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Elektronsko poslovanje in spletno bančništvo sta vsakodnevna spremljevalca hitrejšega tempa življenja ljudi in pomenita velik razvoj ter prihodnost plačilnega prometa na finančnih trgih. Uporaba spletnega bančništva hitro narašča, saj banke svojim uporabnikom ponujajo vedno večji izbor storitev, ki so jim na voljo kjerkoli in kadarkoli. Uporabniki zaradi pomanjkanja časa, nižjih stroškov in enostavne uporabe vedno bolj posegajo po spletnem bančništvu. Za banke spletno bančništvo predstavlja znižanje stroškov bančnih transakcij, večjo preglednost in kontrolo ter pridobitev novih komitentov. Prednosti in kakovost spletnega bančništva pa so zagotovljeni le, ko je poskrbljeno za varnost in zaščito uporabe spletnih storitev. Pri uporabi spletnega bančništva se uporabljajo zaupni osebni podatki, za katere uporabniki želijo, da so varno zaščiteni. Zato vsak posameznik sam kot tudi banke morajo varovati podatke, da bi se obvarovali pred nezaželenimi zlorabami in tveganji. Veliko posameznikov še ne zaupa spletnim storitvam in še vedno dajejo prednost bančnemu okencu in osebnemu poslovanju. Predvsem gre tukaj za ljudi starejše generacije, ki še ni tako informacijsko izobražena. Kot se je izkazalo so največji uporabniki spletnega bančništva mladi, ki spletne storitve uporabljajo skoraj vsakodnevno. Hitrejši tehnološki razvoj in vedno večja iznajdljivost ljudi predstavljata naraščujočo pretnjo spletnemu bančništvu. Za banke veliko nevarnost predstavljajo operativna tveganja, kot posledica napak pri izvajanju notranjih procesov, napak ljudi ali delovanja sistemov in zaradi zunanjih dejavnikov. Operativna tveganja lahko za banke pomenijo propad, saj so v zgodovini prav ta krivec za velike bančne izgube. Potrebno je poskrbeti za učinkovito spremljanje in obvladovanje tveganj ter kakovostno varnostno politiko in zaščito bank. Še bolj kot zaščita bank je pomembna zaščita uporabnikov. Operativnih tveganj v bankah ni mogoče stoodstotno odpraviti, je pa možno njihove učinke zmanjšati. Zato banke z najnovejšo tehnologijo za zagotavljanje varnosti, ustrezno varnostno politiko in njenim izvrševanjem želijo vzpostaviti varno spletno poslovanje. S tehnološko zaščito, rešitvami za zagotovitev varnosti in s kombinacijami različnih instrumentov, ki omogočajo varno spletno poslovanje, želijo banke uporabnikom ponuditi najvarnejšo možnost. V prvi vrsti pa je za varno uporabo spletnega bančništva odgovoren uporabnik, ki mora sam skrbeti za pravilno hrambo gesel in digitalnih potrdil ter računalniške in programske opreme. NLB je imetnik visokokakovostne varnostne politike in zaščite uporabnikov, ki v koraku z najnovejšimi standardi skrbi za zaščito in varnost e-poslovanja preko storitev Proklik in Klik. Svoje storitve je zavarovala z varnostnimi elementi, ki jih uspešno nadgrajuje ter omogoča varnejši dostop za uporabnika. NLB skuša svoje uporabnike ozaveščati o aktualnih nevarnostih ter jih spodbuja k skrbni rabi njihovih storitev. Varnost na spletu ni nikoli stoodstotna in je zato uporabniki ne smemo jemati z levo roko.
Keywords: Spletno bančništvo, operativno tveganje, nevarnosti spletnega bančništva, varnostna politika, tehnološka zaščita, rešitve za zagotovitev varnosti, NLB Proklik, NLB Klik.
Published: 10.07.2013; Views: 1543; Downloads: 94
.pdf Full text (1,10 MB)

9.
VLOGA NOTRANJE REVIZIJE PRI OBVLADOVANJU OPERATIVNIH TVEGANJ IN NJENA NAVZOČNOST V SLOVENSKIH PODJETJIH
Jure Vezjak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V poslovnem svetu obstaja veliko vrst tveganj, med drugimi operativna tveganja, ki se pojavljajo v vseh sferah poslovanja in v najrazličnejših podjetjih. Operativno tveganje pomeni, da so ljudje, procesi in sistemi znotraj podjetja nepopolni in da napake pri izvajanju teh procesov in funkcij lahko povzročijo izgubo in se hkrati nanaša tudi na dejavnike zunaj podjetja, ki lahko negativno vplivajo na izvajanje teh notranjih procesov in funkcij. Obvladovanje operativnih tveganj pomeni, da lahko s postavljenimi in delujočimi ukrepi (predvsem notranjimi kontrolami) zmanjšamo, po možnosti tudi izničimo, verjetnost in vpliv neželenih dogodkov. Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovana za dodajanje vrednosti in izboljševanje delovanja podjetja. Poslovodstvo in nadzorni organ od notranjega revizorja pričakujeta zagotovila, da je ureditev upravljanja tveganj ustrezna, da omogoča pravočasno prepoznavanje tveganj, pravilno ocenjevanje tveganj in primerno odzivanje na tveganja ter da pretok informacij o tveganjih in njihovo spremljanje omogočata uspešno delovanje te ureditve in njeno izboljševanje. Cilj diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšna je praksa upravljanja operativnih tveganj v slovenskih podjetjih (velikih in srednjih podjetjih, kjer notranja revizija ni zakonsko predpisana), zastopanost notranje revizije v teh podjetjih ter povezava med obema področjema. Rezultati raziskave razkrivajo, da sta formaliziran sistem upravljanja tveganj in notranja revizija vzpostavljena v približno polovici takšnih podjetij, v velikem številu podjetij pa imajo oblikovan poseben sistem za obvladovanje operativnih tveganj. Ker gre za podjetja, ki imajo notranjerevizijsko dejavnost vzpostavljeno brez zakonske obveze, je takšna zastopanost zelo dobra. Menimo, da bo v prihodnje še boljša, notranji revizor in notranji revizor specialist za revizije informacijskih sistemov pa bosta v podjetju predstavljala še pomembnejšo vlogo.
Keywords: tveganje, poslovno tveganje, operativno tveganje, obvladovanje/upravljanje tveganj, notranje kontrole, notranja revizija, notranjerevizijska služba
Published: 31.03.2014; Views: 1773; Downloads: 504
.pdf Full text (1,47 MB)

10.
ANALIZA BANČNIH TVEGANJ V REPUBLIKI MAKEDONIJI
Filip Trombev, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen tega diplomskega projekta je podati jasen opis stanja, v katerem delujejo makedonske banke. Poudarek je na tveganjih, ob upoštevanju dejstva, da se glavni izzivi pri njihovem delu še vedno nanašajo na učinkovito izterjavo kreditne aktivnosti, pri čemer pa je podjetniški sektor še vedno občutljiv, istočasno pa ohranja svojo dobičkonosnost, likvidnost in kapitalsko stabilnost. Namen vsake banke, ki posluje v Republiki Makedoniji, je vzpostaviti podjetniško kulturo in tradicijo, v kombinaciji s sodobno informacijsko tehnologijo, s strokovnim kadrom in z uspešno strategijo trženja. Vsaka banka mora prepoznati in upoštevati delež družbene javnosti, ker je potrebno posebno pozornost posvetiti lastnim družbenim odgovornostim podjetja. Banke z različnimi tržnimi pobudami in naložbami v funkcionalnih sistemih pričakujejo rast baze strank in povečanje tržnega deleža v različnih segmentih, kar pozitivno vpliva na dobičkonosnost bank in na doseganje dolgoročne strategije rasti in razvoja trga v Republiki Makedoniji. Uporaba zelo konservativne politike za predvidevanje operativnih tveganj omogoča doseganje zadovoljive stopnje kapitalske ustreznosti, zaščito pred nepričakovanimi tveganji, grožnjami in morebitnim neuspehom načrtovane politike ter vzdrževanje učinkovitega sistema integriranega upravljanja s tveganji. Namen tega diplomskega projekta je odgovoriti na vprašanje: kako uspešno upravljati s tveganjem, hkrati pa oblikovati strategijo, ki jasno opredeljuje koncentracijo tveganja, ki je sprejemljiva za bančni subjekt. S tako strategijo bi vodstvo približalo svojo odločitev končnemu cilju finančnega poslovanja subjekta samega.
Keywords: operativno tveganje, obrestno tveganje, kreditno tveganje
Published: 04.08.2015; Views: 861; Downloads: 44
.pdf Full text (696,70 KB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica