| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
SVETLOBNO ONESNAŽENJE NA ŠIRŠEM OBMOČJU VELENJSKE KOTLINE
Teja Plešnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Svetlobno onesnaženje, s katerim se ukvarjam v diplomski nalogi, je sodoben, a širši javnosti manj poznan problem degradacije okolja, na katerega so v zadnjem desetletju opozorili okoljevarstveniki. Pretirano osvetljevanje z umetno svetlobo je škodljivo za zdravje ljudi in za ostala živa bitja, predvsem živali. Posledice svetlobnega onesnaženja so vidne tudi na širšem območju Velenjske kotline in jih občutimo kot povečano bleščanje v prometu, spreminjanje kulturne pokrajine in okolja, motenje astronomskih opazovanj ter pretirano trošenje električne energije. S povečano porabo le-te Velenjska kotlina in Slovenija kot celota z neprimerno javno razsvetljavo vplivata na povečane izpuste toplogrednih plinov v ozračje, tako pa povečujeta globalni problem, efekt tople grede. Za rešitev omenjenega problema bi bilo po mnenju okoljevarstvenikov potrebno pravilno namestiti popolnoma zasenčene svetilke ter spremeniti sistem vrednot pri ljudeh.
Keywords: svetlobno onesnaženje, Velenjska kotlina, okoljevarstvo, popolnoma zasenčene svetilke
Published: 08.04.2010; Views: 2475; Downloads: 271
.pdf Full text (41,26 MB)

2.
MOŽNOST IZGRADNJE ČRPALNIH HIDROELEKTRARN V POREČJU REKE DRAVE
Mihael Štampar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tema diplomskega dela, se nanaša na primerjavo in raziskovanje različnih lokacij za izgradnjo črpalnih hidroelektrarn v porečju reke Drave ter njihova vključitev v elektroenergetski sistem. Podana je teoretična primerjava med različnimi možnostmi izgradenj iz lokacijskega, tehničnega, okoljevarstvenega in ekonomskega vidika. Pri lokacijskem vidiku smo predstavili umeščanje črpalne hidroelektrarne v prostor oziroma okolje. Iz tehničnega vidika smo preverili tehnične podatke ter priključitev in vlogo v elektroenergetskem sistemu. Vpliv črpalnih hidroelektrarn in daljnovodnih povezav na okolje in ljudi, smo preučili iz vidika okoljevarstva.
Keywords: črpalna hidroelektrarna, daljnovod, okoljevarstvo
Published: 28.05.2012; Views: 1163; Downloads: 105
.pdf Full text (6,75 MB)

3.
Pripravljenost slovenskega prebivalstva na rabo alternativnih virov
Dijana Šamperl, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Alternativni viri so viri, ki so pridobljeni iz okolju prijaznejših postopkov ali pa z njihovo pomočjo bistveno manj onesnažujemo okolje. Dandanes, ko se borimo z preveliko onesnaženostjo planeta, zraka in voda je to zelo pomembno področje katero prispeva k čistejšemu okolju. V diplomskem delu smo podrobneje predstavili vse možne alternativne vire, ter podrobneje predstavili tiste, katere je mogoče uporabiti v slovenskem prostoru. V raziskovalnem delu pa smo poiskali odgovore na to ali so Slovenci dovolj ozaveščeni o onesnaževanju in uporabi alternativ, njihovo pripravljenost in primerjava z ekonomskim vidikom. Poskušali smo ugotoviti ali so naklonjeni postavitvi domačih sončnih elektrarn, ali razmišljajo in so naklonjeni predelavi avtomobila na avtoplin ter če smatrajo biomaso za najcenejši način ogrevanja njihovega gospodinjstva Populacija ljudi na svetu raste in če bi se zavest o onesnaževanju dotaknila večine ljudi, bi skupaj lahko pripomogli k bolj čistemu planetu na katerem živimo in s temu kakovosti našega bivanja zato smo z diplomskim delom poskušali prebuditi okoljevarstveno zavest.
Keywords: alternativni viri, okoljevarstvo, avtoplin, sončne elektrarne, biomasa
Published: 21.09.2015; Views: 475; Downloads: 44
.pdf Full text (1003,87 KB)

4.
Ocena možnosti onesnaženja tal in podzemne vode na območju naprave s kemično nekovinsko proizvodnjo
Tadeja Volaušek, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo prikazuje študijo ocene tveganja za onesnaženje tal in podzemne vode v kemični nekovinski industriji. Krovno vodilo naloge je direktiva 2010/75/EU, ki govori o industrijskih emisijah ter preprečevanju in nadzorovanju onesnaženja. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali je podjetje zavezanec za pripravo izhodiščnega poročila. Magistrsko delo prikazuje postopek, kako priti do sklepne ugotovitve. Praktični del naloge v začetku podaja seznam vseh nevarnih snovi v napravi. Dodatne informacije o kemikalijah so črpane z varnostnih listov. V drugem koraku je naveden ožji seznam zadevnih nevarnih snovi v skladu z uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega. Za omenjene snovi so zbrane informacije o letni prisotnosti, ki so primerjane z dovoljenimi pragovi. Sledi opis možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode za vsako zadevno nevarno snov in določitev kritičnih situacij, ki bi povzročile onesnaženje večjega obsega. Ocena tveganja je v večji meri kvalitativna, saj smo na ta način ocenjevali verjetnost, posledice pa smo vrednotili kvantitativno s programom Breeze. Rezultati konkretnega primera kažejo, da so pragovi za prisotnost zadevnih nevarnih snovi izjemno nizki, podjetje jih v vseh razredih znatno prekoračuje; količinski prag za npr. prvi najnevarnejši razred je 100 kg/a, podjetje pa je v letu 2015 razpolagalo s kar 3 276 396,78 kg teh snovi. To pomeni, da je podjetje za dani obrat dolžno pripraviti razširjeno poročilo.
Keywords: okoljevarstvo, nevarne snovi, tveganje, onesnaževanje, skladiščenje
Published: 05.09.2016; Views: 1330; Downloads: 122
.pdf Full text (3,34 MB)

5.
Biološka razgradnja nekaterih polimerov s pomočjo mokarjev vrste Tribolium confusum du Val
Erik Stanko, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Po nekaterih virih literature imajo ličinke hrošča mokarja vrste Tribolium confusum sposobnost hranjenja z nekaterimi polimeri. V prebavilih nosijo bakterije, ki so sposobne biološko razgraditi nekaj vrst polimerov v CO2 in organsko snov. Izvedli smo laboratorijski poskus, v katerem smo hrošče gojili v posodicah in smo jim – kot prehranski vir – nudili stiropor, stirodur in PVC (polivinil-klorid). Slednje tri vire so imeli na voljo kot samostojne vire hrane ali pa v kombinaciji z jabolkom in otrobi. Ugotovili smo, da ličinke mokarjev lahko uživajo stiropor in stirodur, PVC-ja pa ne.
Keywords: Mokar / Biološka razgradnja polimerov / Stiropor / Stirodur / PVC / Žuželke / Okoljevarstvo
Published: 11.10.2016; Views: 474; Downloads: 39
.pdf Full text (1009,50 KB)

6.
Okoljski vidik receptivne turistične agencije
Sašo Zver, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V tej diplomski nalogi se bomo posvetili okolju in turizmu. Ti dve besedi vzbujata pri človeku pozitivne občutke, zato se nam zdi pomembno bolj podrobno raziskati skupne točke med njima. Izpostavili bomo predvsem negativne učinke turizma na okolje, oziroma ugotavljali zakaj do teh pride in na kakšen način lahko ta vpliv zmanjšamo. Po drugi, pozitivni strani je prav želja ljudi po potovanju, raziskovanju in spoznavanju novih krajev in kultur vplivala na izpostavljanje pomembnosti okoljevarstvene tematike na globalni ravni. S pojavom interneta in še hitrejšim širjenjem informacij se je kaj hitro na turistično privlačen zemljevid s svojo naravno in kulturno dediščino uvrstila tudi Slovenija. Z rastjo števila turistov so pri nas zrasle receptivne turistične agencije, ki ponujajo svoje storitve tujim gostom. Takšen tip turistične agencije je tudi Slovenia Explorer, ki se z organizacijo izletov po Sloveniji ukvarja že več let in je zato primerna organizacija za raziskavo različnih vplivov, ki jih ima na okolje in trg. V diplomski nalogi se bomo ukvarjali z okoljevarstvenimi problemi, ki nastanejo pri samem delovanju receptivne turistične agencije in podali konkretne rešitve ter ukrepe na ključnih področjih, ki zadevajo tak tip turistične agencije in kjer ima le-ta še veliko neizkoriščenega potenciala, ki bi ugodno vplival na okolje in njeno poslovanje. S hitro rastjo v relativno kratkem času postaja krog in domet agencije, ki širi zavest o pomembnosti varovanja okolja, vedno večji. To (ne)zavedanje deležnikov v turistični panogi receptivne agencije premalo izkoristijo. Rešitev za to bi bila trajnostno zelena (poslovna) politika organizacije. Naslednji problem, ki je tudi povezan s prejšnjim, je, da ta tip agencije daje premajhen pomen okoljskim znakom pri svoji promociji in prodaji storitev. Dolgoročno rešitev vidimo v pridobitvi EKO–certifikata, sodelovanjem z raznimi vladnimi in nevladnimi okoljevarstvenimi organizacijami in vključitvijo v zeleno shemo Slovenskega turizma. V diplomski nalogi bomo poizkusili zaobjeti celotno okoljsko sliko receptivne turistične agencije in podali veliko manjših in večjih ukrepov, prilagoditev in rešitev okoljevarstvenih problemov s katerimi se agencija srečuje na več področjih, da bi s tem ustvarili okvir, ki bo usmerjen v trajni razvoj, organsko rast agencije, k ustvarjanju široke blaginje prebivalstva, ohranitev in zaščito flore in favne, kulture in narave, ki sloni na zeleni steni.
Keywords: Okolje, Turizem, Receptivna turistična agencija, Okoljevarstvo, Predlogi rešitev
Published: 27.10.2016; Views: 567; Downloads: 59
.pdf Full text (1,74 MB)

7.
Gospodarjenje z nevarnimi odpadki pri polaganju talnih oblog
Lea Tešić Botonjić, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Okoljska ozaveščenost je odgovoren odnos vsakega posameznika do svojega življenjskega prostora, zato bi morala biti skrb za to ključnega pomena za vse, tako za gospodinjstva kot tudi za podjetja. Glavni problem v podjetju X je ravno ravnanje z odpadki, predvsem z nevarnimi odpadki, kar pa je ključnega pomena za zdravo okolje. Kopičiti so se začele zaloge zelo nevarnih materialov, s katerimi podjetje ne ve, kaj storiti. V diplomskem delu smo v analitičnem delu za zbiranje podatkov uporabili posnetek obstoječega stanja, rezultate analizirali in podali možne rešitve. V teoretičnem delu pa smo uporabili deskriptivno metodo, kjer smo s pomočjo različnih virov in literature opisali osnovo. Rezultat so predlogi, ki bi pomagali oziroma omogočili podjetju X nemoteno delovanje tudi na področju okoljevarstva.
Keywords: - okoljevarstvo, - nevarni odpadki, - ravnanje z nevarnimi odpadki
Published: 12.11.2018; Views: 248; Downloads: 21
.pdf Full text (1,68 MB)

8.
Preiskava in analiza čistilnih krp
Sabina Lašič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo čistilne krpe s trgovskim nazivom ENJO. Na podlagi preiskav in analiz smo dokazali funkcijske lastnosti krp. Značilno za njih je, da se v načinu delovanja znatno razlikujejo od običajnih izdelkov za čiščenje oziroma gospodinjsko rabo, saj tako imenovana »high-tech« tehnologija zagotavlja izdelke s pomočjo katerih je možno zaključiti na okolju prijaznejše čiščenje ob zmanjšani porabi vode in energije v primerjavi z običajnimi čistilnimi krpami. V praktičnem delu smo se odločili za preiskavo čistilnih krp. Ker pa je podjetje ENJO osredotočeno na okoljevarstvo, smo opravili tudi analizo odpadne vode, ki nastane po čiščenju z alternativnimi čistili.
Keywords: čistilna krpa, vlakna, čistila, umazanija, maščoba, voda, odpadna voda, KPK, okoljevarstvo
Published: 10.10.2019; Views: 75; Downloads: 15
.pdf Full text (1,64 MB)

Search done in 0.11 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica