| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1113
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vpliv zaznanih sprememb večdimenzionalnega ekosistema (zunanjega) okolja podjetja na strateško poslovno osredotočenost in uspešnost podjetja
Sabina Veršič, 2022, doctoral dissertation

Abstract: V pričujoči doktorski disertaciji smo raziskovali vpliv hitro spreminjajočega se nepredvidljivega večdimenzionalnega ekosistema (zunanjega) okolja podjetja na strateško poslovno osredotočenost in uspešnost podjetja. Zanimalo nas je kako in v kakšni meri navedeni dejavniki povzročajo negotovost (zunanjega) okolja podjetja in kako ta negotovosti vpliva na izbiro poslovnih strategij podjetja. V okviru poslovnih strategij podjetja smo se omejili na dve dobro uveljavljeni in pogosto citirani tipologiji poslovnih strategij podjetja avtorjev Miles in Snow (1978; 2003) ter Porter (1980; 1985). Nadalje pa smo empirično preverili še kako izbira poslovnih strategij vpliva na (finančno in nefinančno) uspešnost podjetja. V empirično raziskavo smo vključili 378 podjetij. Anketirali smo največ lastnikov, ki so tudi vrhnji managerji/glavni direktorji podjetja (151 oseb ali 39,90 %), 147 lastnikov podjetja (ali 38,90 %) in 80 vrhnjih managerjev/glavnih direktorjev podjetja (ali 21,20 %). Izključno vrhnji managerji/glavni direktorji in lastniki podjetja so bili v raziskavo vključeni zato, ker le-ti tudi sprejemajo strateške poslovne odločitve vezane na izbiro poslovnih strategij podjetja, ki jim bodo podjetja sledila. V empiričnem delu doktorske disertacije smo po osnovni deskriptivni statistiki izvedli eksploratorno faktorsko analizo za oblikovanje konstruktov (večdimenzionalnih spremenljivk) raziskave ter analizo veljavnosti in zanesljivosti merjenja. Testiranje konceptualnega modela (ter preverjanje hipotez Hi, i = 1, 2,..., 9) je temeljilo na uporabi komfirmatorne faktorske analize. Tema doktorske disertacije je še posebej pomembna in aktualna v času epidemije COVID-19, ki je pokazala kako zelo je (zunanje) okolje podjetja nepredvidljivo in kakšen vpliv lahko ima na delovanje, rast, razvoj ter tudi obstoj podjetja. Pomemben prispevek doktorske disertacije se kaže v oblikovanih merskih lestvicah za ugotavljanje nepredvidljivosti (zunanjega) okolja podjetja, tipa poslovnih strategij podjetja in uspešnosti podjetja. Obstoječi merski instrumenti namreč preučujejo posamezne vidike (zunanjega) okolja podjetja, v pričujoči doktorski disertaciji pa smo se sinergijsko osredotočili na več izbranih vidikov (zunanjega) okolja podjetja. Skladno z rezultati empirične raziskave je bilo ugotovljeno, da vsi vidiki (zunanjega) okolja podjetja, razen tehnično-tehnološkega okolja podjetja, vplivajo na strateško poslovno osredotočenost podjetja (izraženo s poslovnimi strategijami podjetja). Ugotovljeno je bilo, da različne poslovne strategije podjetja različno vplivajo na izbrane vidike finančne in nefinančne uspešnosti podjetja. Rezultati pričujoče doktorske disertacije so primerni za aplikativno uporabo v praksi (npr. za podjetja, združenja podjetij, nosilce ekonomske politike idr.). Skladno z rezultati in spoznanji pričujoče doktorske disertacije izpostavljamo pomen nepredvidljivega in dinamičnega (zunanjega) okolja podjetja, ki ga morajo podjetja in druge organizacije upoštevati pri sprejemanju strateških in drugih poslovnih odločitev. Spremljanje razmer in trendov v (zunanjem) okolju ter temu skladno ukrepanje je v času nepredvidljivega ekosistema (zunanjega) okolja podjetja ključnega pomena za rast, razvoj in obstoj podjetja.
Keywords: (zunanje) okolje podjetja, poslovne strategije podjetja, strateški management, proces planiranja poslovnih strategij, nepredvidljivost, mikro, mala in srednje velika podjetja, Slovenija, uspešnost podjetja
Published in DKUM: 01.12.2022; Views: 17; Downloads: 5
.pdf Full text (17,85 MB)

2.
Motiviranost za delo v projektnem okolju
Živa Špindler, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Motiviranost za delo je gonilo uspešnosti organizacije v tradicionalnih, pa tudi v projektno naravnanih organizacijah. Čeprav projektno delo prinaša učinkovite rezultate in cilje, ki jih organizacije želijo doseči, hkrati praviloma povzroča tudi več stresa, izčrpanosti in utrujenosti pri zaposlenih v primerjavi z delom v neprojektnem okolju. Ali motivacijske teorije veljajo tudi za motiviranje zaposlenih v projektnem okolju? Ali so motivacijski dejavniki enaki v tradicionalnih in projektno naravnanih organizacijah? Ali so motivacijski dejavniki zaposlenih v projektnem okolju v do sedaj znanih raziskavah v tujini enaki tudi med slovenskimi projektnimi delavci? V diplomskem delu smo iskali odgovore na navedena vprašanja, v teoretičnem delu smo obravnavali teorije motivacije, razlike med motivacijo v tradicionalnih in projektno naravnanih okoljih, ključne motivacijske dejavnike ter njihov pomen in vlogo managerjev pri motiviranosti v projektnem okolju. V raziskavi glede motiviranosti zaposlenih v projektnem okolju v Sloveniji, ki je opredeljena v empiričnem delu diplomskega dela, smo preverjali podobnosti in razlike med do sedaj znanimi študijami in teoretičnimi podlagami ter odgovori ankentirancev zaposlenih v slovenskem projektnem okolju. Skozi delo smo tako prišli do zanimivih zaključkov, predvsem pa smo ugotovili, da ni večjih razlik med študijami v tujini ter našo raziskavo.
Keywords: motivacija, projektno okolje, motivacijski dejavniki, motivacijske teorije
Published in DKUM: 24.11.2022; Views: 33; Downloads: 2
.pdf Full text (1,86 MB)

3.
Varno izvajanje evolucijskih algoritmov na platformi ears
Matic Vipotnik, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo implementirali platformo za varno izvajanje naloženih evolucijskih algoritmov. Uporabnikom omogoča, da naložijo programsko kodo, katera se neodvisno, brez interneta zažene v zabojniku. Z zabojnikom dosežemo zelo veliko varnost gostitelja, saj po vsakem zaključku naložene programske kode pobrišemo tako zabojnike kot vse procese, povezane z njim. Po zaključnem zagonu naložene programske kode zna platforma pravilno razvrstiti naloženo kodo v mape, ločiti med predolgimi zagoni, pravilnimi zagoni in zagoni z nepravilnimi rezultati. Natančno smo opisali uporabljene tehnologije in postopke implementacije ter opravili test odzivnosti sistema ob velikih obremenitvah.
Keywords: docker, EARS, evolucijski algoritmi, izvajalno okolje, programerska tekmovanja
Published in DKUM: 24.11.2022; Views: 46; Downloads: 9
.pdf Full text (2,59 MB)

4.
Smernice za razvoj trajnostnih skladišč : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
Evelina Sakelšek, 2021, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Smernice za razvoj trajnostnih skladišč smo v teoretičnem delu prikazali koncept skladišč, trajnostnega razvoja podjetij, dobavne verige in skladišč, zakonodajo in direktive ter družbene, okoljske in ekonomske vidike skladišč. Poleg tega smo prikazali tudi obstoječe stanje trajnostnega razvoja skladišč, primere dobre prakse svetovnih podjetij, ki v svoje poslovanje že uvajajo koncepte trajnosti, prav tako pa smo naredili tudi kritično analizo obstoječega stanja glede na dejavnike trajnosti. Ne nazadnje smo naredili tudi predlog smernic, ki bi jih lahko upoštevala vsa skladišča, ki se odločajo za uveljavljanje trajnosti v svojem delovanju, pri tem pa smo se osredotočili na najpomembnejše vidike, ki so družbeni, okoljski in ekonomski vidik. Tako smo prikazali, da je trajnost zelo obetaven koncept tako v poslovanju različnih podjetij in dobavnih verig kot tudi pri delovanju skladišč. Ponudili smo opis različnih prednosti trajnostnega razvoja, kjer lahko izpostavimo izkoriščanje naravnih danosti okolja, upoštevanje prednosti skladišča in sodelovanje z naravo in družbo.
Keywords: okolje, skladišča, dobavna veriga, trajnost, trajnosti razvoj skladišč
Published in DKUM: 03.11.2022; Views: 23; Downloads: 5
.pdf Full text (848,33 KB)

5.
Analiza mikrostoritveno usmerjenih zalednih rešitev na osnovi gRPC in REST v izvajalnem okolju .NET 6
Klemen Grebovšek, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo izvedli analizo in primerjavo uporabe aplikacijskega vmesnika REST API ter ogrodja gRPC kot osnovo za izvedbo komunikacije v mikrostoritveno usmerjeni arhitekturi. Dilemo izbora osnove za izvedbo komunikacije smo želeli zmanjšati na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj osredotočenih na tehnične in ne tehnične kriterije uporabe. Osredotočili smo se na performančne zmogljivosti, porabo računalniških virov, primarno podporo pri izvedbi komunikacije in splošno podporo ter možnost integracije s proxy strežniki. Osnovo za raziskovanje in izvedbo meritev nam je predstavljala lastna implementacija zaledne mikrostoritveno usmerjene programske rešitve, katero smo implementirali v sklopu izvedbe eksperimenta. Raziskovanje smo zaključili s predstavitvijo rezultatov meritev in odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja. Rezultati meritev nakazujejo prednosti uporabe ogrodja gRPC na področjih performančnih zmogljivosti in porabe računalniških virov ter primarne podpore pri izvedbi komunikacije v mikrostoritveno usmerjeni arhitekturi.
Keywords: mikrostoritvena arhitektura, REST API, ogrodje gRPC, izvajalno okolje .NET 6
Published in DKUM: 26.10.2022; Views: 70; Downloads: 15
.pdf Full text (3,32 MB)

6.
Podporno okolje za razvoj podjetništva v Sloveniji
Lea Ulčar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Obravnavamo problematiko podpornega okolja za razvoj podjetništva v Sloveniji, ki ne predstavlja le pomembnega področja za podjetne posameznike, temveč tudi za gospodarsko rast države. Ker je podjetniški proces velikokrat prezapleten tudi za podjetnike, ki se odločajo za samostojno podjetniško pot, se je razvilo podporno okolje, ki naj bi podjetnikom nudilo celovite podporne storitve. Namen diplomskega dela je tako raziskati podporno okolje za razvoj podjetništva, se seznaniti z operativnim delovanjem in dobiti vpogled v vrste subjektov v Sloveniji. V okviru diplomskega dela je cilj raziskati učinkovitost in najti rešitve za izboljšanje podpornega okolja za razvoj podjetništva v Sloveniji. V teoretičnem delu smo z deskriptivno metodo na temelju pregleda obstoječe domače in tuje literature podali opredelitev podjetništva, podjetniškega procesa, pomena podjetništva za gospodarski razvoj in opredelili vlogo podjetniške politike. V raziskovalnem delu smo s pomočjo kvalitativne metode raziskovanja, izvedbe intervjujev, pridobili odgovore, s katerimi smo lahko odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. V okviru raziskave smo ugotovili, da je podporno okolje v Sloveniji učinkovito, vendar se vseeno spopada z ovirami v delovanju. Predlagamo, da se Republika Slovenija posveti poenotenju podjetniške politike in izdela programe, v okviru katerih bo z novimi priporočili skušala odpraviti ovire, s katerimi se nosilci spopadajo v sklopu delovanja, saj podjetništvo ne vpliva pozitivno le na podjetnika, temveč tudi na gospodarsko rast države.
Keywords: podjetništvo, podporno okolje za razvoj podjetništva, subjekt inovativnega okolja, učinkovitost
Published in DKUM: 21.10.2022; Views: 35; Downloads: 18
.pdf Full text (712,51 KB)

7.
Planiranje razvoja podjetja kozmetika afrodita d.o.o. z uvedbo blockchain tehnologije
Lena Prosen, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Poslovno okolje je zelo dinamično in hitro spreminjajoče. Podjetje mora za svojo rast in razvoj dobro poznati svoje notranje in zunanje dejavnike, da se zna prilagoditi hitro spreminjajočim trendom in tako zadovoljiti potrebe potrošnikov. Znati mora izkoristiti svoje priložnosti, nenazadnje pa tudi slabosti poslovanja, da se podjetju lahko zagotavlja dolgoročna rast in razvoj. Predmet našega raziskovanja je slovensko kozmetično podjetje Kozmetika Afrodita, ki je eno izmed vodilnih podjetij za nego kože v Sloveniji. V kozmetični industriji se vse bolj pojavlja vprašanje naravnih izdelkov in njihove preglednosti. Potrošniki v sodobnem času pričakujejo vedno več od podjetij in njihovih proizvodov. Zdravje je eden izmed ključnih problemov, zaradi katerega so današnji potrošniki postali tako trajnostno ozaveščeni. Vedno več jih želi boljši vpogled v kozmetične proizvode in v to, kaj dajejo na svojo kožo. Zato je veliko tujih kozmetičnih podjetij v svoje poslovanje vključilo uporabo blockchain tehnologije, ki omogoča ustrezno preglednost kozmetičnih izdelkov od izvora samih sestavin do informacij končne proizvodnje. To smo proučevali tudi za Kozmetiko Afrodita. Z analizo notranjega in zunanjega okolja omenjenega podjetja smo proučili vpliv blockchain tehnologije na ti dve okolji. Z analizo STEEP smo podrobneje analizirali zunanje okolje podjetja in opredelili priložnosti in nevarnosti. S tabelo IFAS oz. sintezo notranjih dejavnikov pa smo ugotavljali prednosti in slabosti Kozmetike Afrodita. Na podlagi spoznanih notranjih in zunanjih dejavnikov smo opredelili naše ugotovitve in analizirali uvedbo blockchain tehnologije v izbrano podjetje ter njen vpliv na poslovno okolje. Digitalna transformacija podjetja in s tem uporaba tehnologije blockchain bi na Kozmetiko Afrodita vplivala zelo pozitivno v poslovnem okolju. Nova tehnologija bi podjetju omogočila izvrstno preglednost izdelkov, zaupanje potrošnikov in konkurenčnost doma in v tujini. Povečali bi se tudi prihodki. Kljub številnim prednostim smo zaznali nekaj slabosti v okolju, ki bi se pojavile z uvedbo izbrane tehnologije, vendar pa te ne zaznavamo kot tvegane.
Keywords: poslovno okolje, blockchain tehnologija, razvoj podjetja, kozmetična industrija, Kozmetika Afrodita, analiza zunanjega in notranjega okolja.
Published in DKUM: 20.10.2022; Views: 43; Downloads: 19
.pdf Full text (1,77 MB)

8.
Stres in obvladovanje stresa pri zaposlenih v izbranem podjetju
Jaka Zdovc, 2022, undergraduate thesis

Abstract: S stresom se srečujemo tako v vsakodnevnih izzivih kot na delovnem mestu. V okviru diplomskega dela smo predstavili stres kot odziv, ki ga doživi človek ob spremembah, ki se pojavijo v okolju, v katerem deluje. Na posameznika lahko ima pozitivne ali negativne učinke, pomembno pa je, da vsaka oseba poskrbi, da so slednji izraženi v najmanjši možni meri. Vsak posameznik se na različne situacije odzove drugače, kljub temu pa so simptomi stresa v večini primerov podobni. Simptomi lahko čez čas prerastejo v posledice, kar vpliva tako na zdravje posameznika kot na rezultate in odnose znotraj organizacije, v kateri oseba deluje. Stres lahko izvira tako iz zunanjega okolja kot notranjega okolja podjetja, zato je pomembno, da pravočasno prepoznamo, kje je težava, in jo nato na pravilni način tudi odpravimo. V diplomskem delu opisujemo različne individualne tehnike obvladovanja stresa kot tudi tehnike obvladovanja na ravni organizacije, ki v veliki meri pripomorejo k zmanjšanju ravni stresa in posledično boljšemu počutju ter večji produktivnosti. V drugem delu diplomskega dela smo podatke, ki smo jih pridobili v teoretičnem delu, preverili tudi na izbranem podjetju. S pridobljenimi informacijami, ki smo jih zbrali v prvem delu, smo lahko v empiričnem delu določili raven stresa pri zaposlenih v anketiranem podjetju.
Keywords: stres, posledice stresa, stresorji, delovno okolje, premagovanje stresa
Published in DKUM: 19.10.2022; Views: 51; Downloads: 16
.pdf Full text (2,17 MB)

9.
Ukrepi za spodbujanje podjetništva med mladimi
Pina Slaček, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Vključujoče podjetništvo prispeva k ustvarjanju delovnih mest, boju proti socialni in finančni izključenosti ranljivih skupin in spodbuja gospodarsko rast v celotnem gospodarstvu. Ena izmed najranljivejših skupin so tudi mladi, ki se soočajo z različnimi izzivi in ovirami ob vstopu na podjetniško pot, zato so različni instrumenti za krepitev motivacije za podjetništvo, razvijanje podjetniških spretnosti, izboljšanje dostopa do financiranja, širjenje mrež ter zagotavljanje spodbud in podpore z regulativnimi instrumenti, ključnega pomena. V teoretičnemu delu diplomskega dela smo opredelili vključujoče podjetništvo, predstavili ranljive skupine, razložili pomen in vlogo vključujočega podjetništva za družbo in gospodarstvo ter naredili pregled politik, ki spodbujajo podjetništvo ranljivih skupin od leta 2016 naprej. V nadaljevanju smo se osredotočili na podjetništvo mladih. Predstavili smo značilnosti mladih podjetnikov, izzive in ovire s katerimi se soočajo, opisali stanje podjetništva mladih v Sloveniji in Evropi na osnovi podatkov Globalnega podjetniškega monitorja ter pripravili pregled ukrepov, instrumentov in programov, ki so namenjeni pomoči mladim pri vključevanju v podjetništvo. V aplikativnem delu smo z orodjem za »boljšo podjetniško politiko« (angl. Better Entrepreneurship Policy Tool), ki ga je razvila organizacija OECD skupaj z Evropsko komisijo, ugotavljali kako nacionalni eksperti samoocenjujejo podporo mladih v podjetništvu. Rezultati so pokazali, da so po mnenju ekspertov, v Sloveniji na voljo kakovostni programi in politike, ki finančno in vsebinsko podpirajo mlade podjetnike ter jim omogočijo lažji vstop na podjetniško pot. pri čemer pa ostaja še zmeraj veliko prostora za izboljšave, ki bi pripomogle h krepitvi zavedanja pomena podjetništva med mladimi.
Keywords: Vključujoče podjetništvo, politike vključujočega podjetništva, podjetništvo mladih, podporno okolje, orodje za »boljšo podjetniško politiko«
Published in DKUM: 17.10.2022; Views: 63; Downloads: 19
.pdf Full text (1,65 MB)

10.
Vpliv hrupa na nedonošenčka na enoti intenzivne nege in terapije
Suzana Makarić, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Zaradi posledic prezgodnjega poroda potrebujejo nedonošenčki stalen nadzor in specializirano oskrbo. To omogoča enota za intenzivno nego in terapijo otrok. Sodobne tehnologije prispevajo k večjemu preživetju nedonošenčkov, vendar so to okolje spremenile v zelo hrupno. Zgodnja izpostavljenost nedonošenčkov zunanjemu okolju predstavlja tveganje za razvoj zdravstvenih težav in nevroloških posledic. Namen zaključnega dela je bil raziskati negativne vplive hrupa na zdravstveno stanje nedonošenčka. Metode: Uporabili smo sistematični pristop dela z metodo pregleda, analize in sinteze znanstvene literature, deskriptivno metodo in metodo kompilacije. Pregled literature smo izvedli po naslednjih mednarodnih podatkovnih bazah: PubMed, ScienceDirect in CINAHL. Analizo in sintezo identificiranih raziskav smo prikazali v obliki tabele. Rezultati: V končno analizo smo vključili trinajst člankov, ki so ustrezali kriterijem. Ugotovili smo, da hrup povzroča tahikardijo, zviševanje krvnega tlaka in padec saturacije. Motnje spanja lahko posledično nastanejo zaradi prekinitve spanja, ki jo povzroča hrup. Uporaba naušnikov lahko predstavlja varen in učinkovit ukrep za zmanjšanje hrupa. Razprava in zaključek: Nedonošenčki se na hrup odzivajo s spremembo vitalnih funkcij in prekinitvijo spanja. Vedenjske reakcije, ki jih kažejo nedonošenčki ob izpostavljenosti hrupu, so jok in vznemirjenost. Potrebne so nadaljnje raziskave o škodljivih učinkih hrupa na rast in razvoj nedonošenčka.
Keywords: prezgodaj rojen otrok, hrupno okolje, težave v razvoju otroka
Published in DKUM: 07.10.2022; Views: 143; Downloads: 72
.pdf Full text (829,87 KB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica