| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


51 - 60 / 103
First pagePrevious page234567891011Next pageLast page
51.
RAZVOJ STRATEŠKE SPLETNE IGRE Z OGRODJEM NA OSNOVI PHP
Viktorija Krajchevska, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V sklopu diplomske naloge smo izdelali potezno strateško spletno igro v spletnem brskalniku, ki omogoča igranje v nadzorovanem okolju. Pridobili smo izkušnje na področju spletnih tehnologij, brskalniških spletnih iger, relacijskih podatkovnih baz ter algoritmov za igranje. Poskrbeli smo tudi za zaščito aplikacije proti poznanim napadom. Rezultat diplomskega dela je popolnoma delujoča igra, ki je sestavljena s pomočjo ogrodja CodeIgniter na osnovi programskega jezika PHP.
Keywords: ogrodje, PHP, strateška spletna igra, CodeIgniter
Published: 18.12.2012; Views: 1140; Downloads: 114
.pdf Full text (1,81 MB)

52.
OPTIČNO RAZPOZNAVANJE ZNAKOV IZ SLIK IN VIDEA
Aljaž Štraser, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo optično razpoznavo znakov iz slik in videa. Teoretični del obsega študijo procesa optične razpoznave znakov, kjer analiziramo vse pomembne korake predobdelave slik, detekcije besedila in razpoznave znakov. Praktični del obsega izdelavo aplikacije v okolju .NET, kjer najprej z uporabo knjižnice Emgu CV implementiramo algoritma za detekcijo orientacije besedila in izločitev besedila iz ozadja ter ostalih nepotrebnih grafičnih elementov. Predobdelane slike z besedilom nato obdelamo s prostodostopnim sistemom za optično razpoznavo znakov Tesseract OCR, za katerega izdelamo tudi podporo razpoznavi znakov slovenskega črkopisa. Razpoznavalnik Tesseract OCR preko ovoja .NET Emgu.CV.OCR vključimo v našo aplikacijo.
Keywords: Optično razpoznavanje znakov, Obdelava slik, Emgu CV, Tesseract OCR, ogrodje .NET
Published: 27.11.2012; Views: 1257; Downloads: 120
.pdf Full text (1,63 MB)

53.
ZAJEMANJE PODATKOV GIBANJA NA NAPRAVAH iOS IN NJIHOVA UPORABA PRI RAZVOJU IGER
Damir Štuhec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Podatki gibanja prinašajo brezmejne možnosti v svet razvijanja mobilnih iger ter močno povečujejo faktor realnosti interakcije med uporabnikom in napravo oziroma aplikacijo. Diplomska naloga se osredotoča na raziskovanje zajemanja podatkov gibanja na napravah iOS ter njihovo uporabnost pri razvoju iger. Zanima nas, na kakšen način strojna oprema zajema podatke ter kakšne so možnosti in oblike uporabe zajetih podatkov pri razvoju aplikacij. Na koncu naloge raziskovanje podpremo s konkretnimi primeri oziroma prototipi 2D iger, ki nakazujejo zmožnosti in področja uporabe zajetih podatkov gibanja naprave.
Keywords: Podatki gibanja naprave, sistemsko programsko ogrodje Core Motion, mobilni operacijski sistem iOS, razvojno okolje Xcode, razvoj mobilnih iger.
Published: 27.11.2012; Views: 1170; Downloads: 81
.pdf Full text (2,13 MB)

54.
STREŽNI CENTER ZA IZDELAVO LASERSKIH OSEBNIH DOKUMENTOV
Gregor Zidar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo problem prilagodljive izdelave laserskih kartic in njihove grafične personalizacije. Predstavljamo personalizacijski center, ki lahko prek spleta sprejme naročilo z osebnimi podatki. Pri izdelavi programske rešitve smo uporabili Microsoftove tehnologije in grafični paket CorelDraw. Aplikacija tvori podatkovne zapise v formatu XML in jih opremi še s fotografijo ter prstnim odtisom osebe, za katero se kartica pripravlja. Opisujemo medmodulske povezave, odpiranje delovnega naloga za izdelavo kartic, tiskanje kartic in lasersko personalizacijo. Razložimo tudi podrobnosti postopkov in tehničnih specifikacij, s katerimi so povezane funkcionalnosti personalizacijskega centra. V zaključnem delu diplomske naloge ocenimo karakteristike in razširljivost sistema, ki smo ga zasnovali
Keywords: laserske kartice, personalizacija, laserska personalizacija, ogrodje .NET, XML, CorelDraw, hologram
Published: 26.11.2012; Views: 711; Downloads: 53
.pdf Full text (2,39 MB)

55.
PODATKI IN INFORMACIJE ZA IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI TER VZPOSTAVITEV NOTRANJIH DAVČNIH KONTROL V HORIZONTALNEM MONITORINGU
Darija Šinkovec, 2012, master's thesis

Abstract: Davčne uprave z namenom povečanja učinkovitosti razvijajo inovativne pristope in uvajajo nove modele, s katerimi želijo izboljšati prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti ter preprečevati utajevanje in izogibanje. Po priporočilih mednarodnih institucij so mnoge davčne uprave uvedle model upravljanja tveganj, ki temelji na dobrem poznavanju zavezancev (obnašanju in tveganjih) ter na upoštevanju razpoložljivih resursov. Ena izmed novosti je tudi horizontalni monitoring, ki ga je v letu 2010 po nizozemskem zgledu vpeljala tudi Davčna uprava Republike Slovenije. Na odločitev za uvedbo pilotnega projekta so pomembno vplivale študije, raziskave in smernice različnih mednarodnih organizacij, ki so omenjene v magistrski nalogi. Nizozemski model horizontalnega monitoringa temelji na treh ključnih vrednotah: medsebojnem zaupanju, razumevanju in transparentnosti. Zasnovan je na sklenjenem sporazumu med davčno upravo in zavezancem, ki med drugim predpostavlja tudi vzpostavljen sistem notranjih kontrol. Še zlasti je primeren za velike davčne zavezance, ki želijo plačevati davčne obveznosti v pravilni višini in niso nagnjeni k utajevanju. Veliki davčni zavezanci so pomembni tudi z vidika višine vplačanih dajatev v javni finančni proračun. Pilotni projekt v Sloveniji je zasnovan na treh projektnih skupinah: za finančne in zavarovalne družbe, za farmacevtske družbe ter velike gospodarske družbe iz drugih dejavnosti. Aktivnosti po podpisu dogovorov o sodelovanju se izvajajo v naslednjih korakih: priprava profila zavezanca za davek, izvedba uvodnega delovnega sestanka, analiza sistema notranjih davčnih kontrol s priporočili ter nadaljnje spremljanje zavezanca (monitoring). Vzporedno s potekom opisanih korakov se zavezancem zagotavlja tudi vnaprejšnja davčna gotovost. Zavezanci za davek morajo tudi za to obliko nadzora, ki v obstoječi davčni zakonodaji še ni posebej opredeljena, zagotavljati podatke in informacije, ki dokazujejo, da so bile davčne obveznosti pravilno in pravočasno plačane ter da so zavezanci vzpostavili notranje davčne kontrole. Prav tako pa določene informacije zagotavljajo tudi davčni organi zavezancem. Magistrska naloga te podatke in informacije podrobneje obravnava in izpostavlja določene posebnosti pri posameznih dejavnostih in pri posameznih vrstah davkov, ki jih plačujejo veliki davčni zavezanci. Magistrska naloga prikazuje tudi rezultate ankete, opravljene z vodstvi velikih gospodarskih družb v Sloveniji glede njihovega interesa za vključitev v tovrstno obliko sodelovanja z davčno upravo. Čeprav je horizontalni monitoring še relativno nova oblika obravnavanja davčnih zavezancev, se v nekaterih državah že uspešno uveljavlja, saj prispeva k izboljšanju sodelovanja med davčnimi zavezanci in davčno upravo, s tem pa k učinkovitejšemu nadzoru ter povečanju prostovoljnega izpolnjevanje davčnih obveznosti.
Keywords: Davčna uprava, horizontalni monitoring, prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti, ogrodje notranjih davčnih kontrol
Published: 22.03.2013; Views: 2331; Downloads: 231
.pdf Full text (1,67 MB)

56.
RAZVOJ MOBILNE APLIKACIJE ZA NADZOR FIZIČNE AKTIVNOSTI
Jurij Robič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi predstavljamo razvoj mobilne aplikacije, ki nadzira uporabnikovo fizično aktivnost z uporabo GPS sprejemnika. Aplikacja omogoča uporabniku posredovanje podatkov o njegovi hitrosti gibanja, dolžini, ter trajanju vadbe in porabljenih kalorijah. Z aplikacijo lahko uporabnik preveri tudi svojo fizično pripravljenost s pomočjo Cooper-jevega testa, ki beleži pretečeno razdaljo v času 12 minut. Mobilno aplikacijo smo razvili v programskem jeziku Java in jo je mogoče poganjati na mobilnih napravah s podporo JavaME. Za delovanje je potreben Bluetooth GPS sprejemnik, ki s pomočjo navigacijskega sistema GPS zbira podatke o našem položaju.
Keywords: mobilna aplikacija, GPS, GPS moduli, LWUIT ogrodje, NetBeans, J2ME, fizična aktivnost
Published: 07.01.2013; Views: 1157; Downloads: 146
.pdf Full text (3,33 MB)

57.
UPORABA IN RAZVOJ SPLETNIH REŠITEV S POMOČJO OGRODJA ZEND FRAMEWORK
Matej Pantar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen razvoj spletnih aplikacij z uporabo ogrodja Zend Framework. Pregledani so poglavitni gradniki ogrodja ter prednosti arhitekture in vzorca MVC. Predstavljena je tudi datotečna struktura ogrodja ter opisane pomembne datoteke in komponente. Na kratko je predstavljena tudi najnovejša različica ogrodja, imenovana Zend Framework 2, ter naštete najpomembnejše novosti, ki jih ta prinaša. Vso znanje, ki je bilo pridobljeno iz teoretičnega dela, je bilo nato uporabljeno pri izdelavi spletne strani in primerjavi poteka razvoja s tradicionalnim načinom razvoja aplikacij. Za zaključek so predstavljena še pomembnejša alternativna ogrodja, ki so trenutno na tržišču, in primerjana z ogrodjem Zend Framework.
Keywords: Zend Framework, PHP, ogrodje, Zend, razvoj aplikacij
Published: 29.03.2013; Views: 1002; Downloads: 99
.pdf Full text (2,65 MB)

58.
RAZVOJ SPLETNIH ODJEMALCEV NA PLATFORMI VISUAL WEBGUI
Davorin Panič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je opis in seznanitev s platformo za izdelavo spletnih aplikacij, imenovano Visual WebGui. Opisali smo vse lastnosti platforme in koncepte njenega delovanja. Podrobneje smo si ogledali osnovni in najpomembnejši lastnosti platforme: postavitev razvoja spletnih aplikacij na raven zahtevnosti razvoja namiznih aplikacij ter prenos obstoječih aplikacij odjemalec-strežnik na splet, oblak in mobilna okolja brez tveganega in dragega vnovičnega razvoja ali reinženiringa. Izkaže se, da platforma Visual WebGui nalogo v celoti izpolni in na nekaterih področjih tudi preseže.
Keywords: razvoj programske opreme, spletne aplikacije, spletni odjemalci, mobilne naprave, platforma Visual WebGUI, ogrodje .NET
Published: 31.05.2013; Views: 1000; Downloads: 54
.pdf Full text (3,45 MB)

59.
MOBILNO NEODVISNE SPLETNE STRANI S POMOČJO OGRODJA SENCHA TOUCH
Sabina Mlinarič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Z razvojem mobilnih naprav (telefoni, tablice, pametne ure) so se začele razvijati tudi zahteve po dostopu do spletnih strani. Vendar pa je zaradi različnih platform, ločljivosti zaslona in drugih specifikacij naprav težko narediti spletno stran, ki bo ustrezala vsem pogojem. Iz tega razloga so nastale mobilno neodvisne spletne strani s pomočjo ogrodij, med katere spada tudi Sencha Touch. V diplomski nalogi so predstavljene prednosti in slabosti tega ogrodja, primerjava z drugimi tovrstnimi ogrodji ter praktični primer uporabe z lastno implementacijo.
Keywords: ogrodje, mobilnost, JavaScript, HTML, prilagodljivost
Published: 06.09.2013; Views: 962; Downloads: 81
.pdf Full text (1,98 MB)

60.
SPLETNA APLIKACIJA RECVENTS ZA LAŽJO ORGANIZACIJO IN SPREMLJANJE REKREATIVNIH DOGODKOV
Vasil Josifovski, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Za odlično izvedbo različnih rekreativnih športnih dogodkov je najpomembnejši faktor sistematična priprava in organizacija celotnega dogodka, kot npr. prijava na dogodek, spremljanje udeležencev in sama izvedba prireditve. Aplikacija RECVENTS ponuja rešitev vsem, ki delajo na področju organizacije rekreativnih športnih dogodkov. Glavni poudarek diplomske naloge je na organiziranju dogodkov s pomočjo aplikacije, informiranju o dogodkih s programskim jezikom PHP in spremljanju doseženih rezultatov udeležencev s pomočjo Node.js in Socket.io. Cilj diplomske naloge je izdelati spletno aplikacijo, ki omogoča organizatorjem rekreativnih športnih prireditev enostavnejše in hitrejše organiziranje, publiciranje (reklamiranje) informacij o rekreativnih dogodkih, ter lažji pretok informacij na relacijah organizator-udeleženec in udeleženec-udeleženec. Aplikacija omogoča uporabnikom lažjo in hitrejšo prijavo na dogodek, istočasno pa ponuja tudi spremljanje rezultatov udeležencev športne prireditve v realnem času, njihovo analizo, ter dostop do arhivov o rezultatih udeležencev vseh minulih prireditev. Cilj diplomske naloge je aplikacija, ki omogoča uporabnikom hitro ustvarjanje, dostopanje in komentiranje dogodkov, ter lažji pretok informacij.
Keywords: Spletna aplikacija, PHP, Strežniške tehnologije, Ogrodje
Published: 20.09.2013; Views: 1059; Downloads: 78
.pdf Full text (3,03 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica