| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 16
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Problematika uporabe živega srebra z vidika ogrožanja okolja : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Manca Rupnik, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Živo srebro je stoletja ljudi privlačilo k raziskovanju te tekoče kovine. Nekateri so verjeli, da je vir nesmrtnega življenja, spet drugi, da se jo lahko pretvori v zlato. Obenem pa so jo ljudje uporabljali za najrazličnejše namene, da bi si olajšali življenje. Vendar pa so se šele z napredkom tehnologije pričele kazati temne plati, ki sta jih prinesla rudarjenje in uporaba živega srebra. Prve žrtve strupene kovine so bili rudarji v rudarskih obratih in ljudje, ki so živeli v neposredni bližini. Skozi razvoj je bilo živo srebro vedno pogosteje uporabljeno na vse številnejših področjih in v vedno večjih količinah, s tem pa se je povečalo tudi onesnaževanje. Šele ko so ekološke nesreče terjale tisoče žrtev, se je svetovna javnost zganila in napisala Konvencijo Minamata o živem srebru, mednarodna pravila, ki so problematiko živega srebra uredila celostno od rudarjenja kovine, uporabe in vse do trenutka, ko ta postane odpadni material. Da bi razumela, kako kompleksna je težava, ki jo predstavlja toksičnost živega srebra, in kakšen vpliv ima na naravno okolje in ljudi, sem pregledala številno literaturo in ugotovila, da antropogene emisije resno ogrožajo naravno okolje, živali in človeka. Ugotovila sem, da je konvencija sicer pripomogla k začetku aktivnega reševanja problematike, vendar to še zdaleč ni dovolj. Prav tako samo z opustitvijo rabe živega srebra v raznih industrijskih panogah ne bo preprečen njegov negativen vpliv na živa bitja, saj je kovina v naravnem ciklu izjemno obstojna in potrebuje stoletja, da se dokončno posede na oceansko dno ter preneha s kroženjem. Na drugi strani pa so tu še emisije, ki jih povzroča kurjenje premoga in predstavljajo velik delež živosrebrnih izpustov. Problematiko poglablja še dejstvo, da so nekatere dejavnosti, ki se povezujejo z uporabo živega srebra, neformalne, kar pomeni, da so bolj dovzetne za kriminalne aktivnosti. Čeprav se je na nekaterih področjih uporabe živega srebra problematika izboljšala, je zelo pomembno, da se reševanje negativnega vpliva živega srebra z ratifikacijo konvencije ne ustavi. Za začetek je potrebno aktivno iskanje alternativ, ki bi zamenjale uporabo živega srebra, povečan nadzor podjetij, ki v svojih obratih na kakršen koli način uporabljajo to kovino, predvsem pa je potrebno ozavestiti ljudi, ki se po mojem mnenju še vedno premalo zavedajo, kako velik vpliv ima lahko živo srebro na njihovo zdravje.
Keywords: diplomske naloge, živo srebro, okolje, ogrožanje okolja, strupenost, Minamata
Published in DKUM: 24.05.2021; Views: 1002; Downloads: 142
.pdf Full text (1,41 MB)

2.
Odklopna naprava, potrošniška goljufija in namerno ogrožanje okolja v zadevi Dieselgate
Gregor Hočevar, Katja Eman, 2017, review article

Abstract: Namen prispevka: Manipulacija s programsko opremo ali izdelki samimi je postala v 21. stoletju neizbežno dejstvo, ki se mu človek skorajda ne more izogniti. Namerna zastarelost izdelkov ali delovanje le-teh v nasprotju z obljubljenim pri prodaji ni več nobena skrivnost, v podjetjih se s tem ukvarjajo celotni razvojni oddelki, o čemer priča tudi afera Dieselgate. Namen prispevka je analizirati in predstaviti primer Dieselgate, v katerega je vpleten Volkswagen, ter njegove posledice, nastale zaradi manipulacije s programsko opremo, predvsem z vidika zavajanja potrošnikov in ogrožanja okolja. Metode: Avtorja z uporabo deskriptivne analize primarnih in sekundarnih virov ter s primerjalno analizo predstavita primer Dieselgate in ravnanje podjetja Volkswagen z vidika potrošniške goljufije, izpostavita oblike oškodovanja potrošnikov ter pri tem z vidika kritične ekološke kriminologije izpostavita izrabo okolja oziroma okolju prijaznega tržnega marketinga za doseganje dobička, na škodo le-tega. Ugotovitve: Razkritje, da je Volkswagen kar šest let vgrajeval prepovedano programsko opremo v svoje dizelske avtomobile, je močno presenetilo javnost. Skoraj 11 milijonov avtomobilov po vsem svetu vsebuje prepovedano odklopno napravo, ki povzroči, da avtomobili v realnih pogojih izpuščajo tudi do 40-krat več škodljivih izpustov. Dušikov oksid, glavni produkt dizelskih avtomobilov je zelo nevaren onesnaževalec, ki lahko povzroči mnoge zdravstvene težave, velik vpliv pa ima tudi na okolje. Ugotovitve analize so pokazale, da je šlo za namerno zavajanje potrošnikov, kršitve okoljevarstvene zakonodaje in izrabo prodaje ‘okolju prijaznega avtomobila‘ kot strategijo za pridobivanje dobička. Izvirnost/pomembnost prispevka: Izvirnost prispevka se kaže v tem, da analizira primer Dieselgate z varstvoslovnega vidika in opozori na ogrožanje varnosti in zdravja posameznikov ter poskusi predlagati oblike preprečevanja le-tega.
Keywords: potrošniške goljufije, ogrožanje okolja, Dieselgate, Volkswagen
Published in DKUM: 15.04.2020; Views: 781; Downloads: 44
.pdf Full text (333,16 KB)
This document has many files! More...

3.
Organizirana ekološka kriminaliteta v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Anja Orehek, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se specifično osredotoči na organizirano ekološko kriminaliteto v Sloveniji, tj. nezakonito trgovanje z rastlinskimi in živalskimi vrstami, nezakonit transport in odmetavanje radioaktivnih odpadkov, nezakonito sekanje in trgovanje z lesom, nezakonito odlaganje odpadkov v morja in oceane ter nezakonito izkoriščanje mineralnih surovin. Slovenija je v največji meri izpostavljena organizirani ekološki kriminaliteti zaradi transporta, saj velja za državo, prek katere storilci nezakonito prevažajo svoj »ulov«, vse bolj ogrožena pa je tudi zaradi ekološke kriminalitete. Slovenija je zelo dejavna na področju boja proti nezakonitemu transportu zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, saj poskuša čim bolje izvajati nadzor nad transportom na letališčih, mejnih prehodih in ob avtocestah. V zadnjem času je bilo odkritih precej primerov. Slovenija ima ključno vlogo tudi pri odkrivanju nezakonitega transporta na področju nezakonitega trgovanja z nevarnimi pesticidi, pri čemer je pomemben dober nadzor pristojnih. Tudi pri nezakonitem izsekavanju in transportu lesa Slovenija vzpostavlja vse strožjo zakonodajo, saj tovrsten kriminal narašča. Sledi nezakonito odlaganje odpadkov v morja, ki močno narašča in predstavlja največji problem za Slovenijo, saj s tem resno ogroža življenje rib in obmorskih živali ter posledično tudi ljudi. Diplomsko delo se osredotoči na iskanje konkretnih primerov za posamezno zvrst kriminalitete na območju Slovenije. Opiše oblike organizirane ekološke kriminalitete po svetu ter navede, katere izmed njih najdemo tudi v Sloveniji. Analizira primere iz slovenske prakse, predstavi problematiko reševanja organizirane ekološke kriminalitete ter predlaga uspešne načine njihove prevencije in reševanja. Čeprav organizirana ekološko kriminaliteta za Slovenijo še ne predstavlja resnejšega problema in ni tako obsežna kot v drugih državah, je zelo pomembno, da se o njej veliko govori in ozavešča.
Keywords: diplomske naloge, organizirana kriminaliteta, ekološka kriminaliteta, Slovenija, ogrožanje okolja
Published in DKUM: 01.02.2019; Views: 1733; Downloads: 396
.pdf Full text (621,92 KB)

4.
Problematika preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj zoper okolje v Republiki Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija
Azra Kljajić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Če se ozremo na zgodovinski pregled raziskav o ekološki kriminaliteti v Republiki Sloveniji zasledimo, da je slednja v primerjavi z drugimi oblikami kriminalitete »nedotaknjena«, saj gre za področje, kateremu so raziskovalci posvečali najmanj pozornosti. Posledično je prišlo do nakopičenja zakonskih in podzakonskih aktov ter prevelikega obsega uredb, ki se nanašajo na varstvo okolja. Pravo okolja je postalo kompleksen sistem pravil. Pravni viri so nesistematični, razpršeni in neurejeni, posledično pa akterji preiskovanja in dokazovanja kriminalitete porabijo veliko časa pri iskanju med zakoni in podzakonskimi akti. Velik problem predstavljajo tudi blanketne norme, ki so pri kaznivih dejanjih zoper okolje po Kazenskem zakoniku nuja. Zaznane so tudi nejasnosti in prenasičenost določil o varstvu okolja, kljub temu da je Republika Slovenija članica Evropske unije in bi lahko mednarodno povezanost izkoristila sebi v prid in realizirala izboljšave tako, da bi za zgled vzela tuje države, prav tako članice, in prenesla spremembe v svoj sistem. Vsi ti problemi, ki so stacionirani že v samem pravnem okvirju države, se prenašajo na preiskovanje in dokazovanje kaznivih dejanj zoper okolje. Zatakne se že pri samem odkrivanju ekološke kriminalitete, saj nimamo jasnih opredelitev, kdaj in kako nastane posledica, da kazensko pravo lahko poseže. Akterji preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj zoper okolje so navadni policisti, kriminalisti, preiskovalni sodniki, ki nimajo specializiranih znanj za preiskovanje in dokazovanje s tovrstnega področja, zato prihaja do nepopolnih preiskav in zapletov na sodišču, predvsem pa v ospredje stopi problematika dokazovanja, ki je posledica nepravilnosti v postopku preiskovanja (odvzem sledov je nepravilen, uničenje sledov, spregled pomembne okoliščine, nepravočasen prihod policije na kraj dogodka ipd.). Zelo pomembno je sodelovanje med pristojnimi službami in organi pregona, sicer je kazenskopravni pregon prepozen. Vključevati je potrebno tudi civilno družbo, ki velikokrat prva zazna kaznivo dejanje zoper okolje, a ne ukrepa, in zunanje institucije s specialnimi znanji na področju varstva okolja (gasilska brigada in Slovenska vojska). Zakaj prihaja do lukenj v sodni praksi lahko razložimo s trditvijo, da je premalo definiranih oblik samih kršitev zoper okolje, ki bi pristojnim organom jasno nakazale, katera ravnanja so dovoljena in katera niso. Iz uvodnih trditev je mogoče razbrati, da so kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine težko dokazljiva prav zaradi zapletene zakonodaje. Sistematizacija okolja, ki sicer že poteka, je ključna, da bi se pri preiskovanju in dokazovanju kriminalitete zgodile pozitivne spremembe, toda poteka prepočasi glede na informacijski in tehnološki razvoj, strateške interese družbe in vsesplošni napredek v družbi. Vse to pa omogoča zlorabe kazenskopravnega sistema.
Keywords: okolje, ogrožanje okolja, ekološka kriminaliteta, preiskovanje, dokazi, sodna praksa, diplomske naloge
Published in DKUM: 21.12.2016; Views: 1263; Downloads: 158
.pdf Full text (1,15 MB)

5.
Občutki ogroženosti zaradi onesnaževanja okolja v občinah Gorenja vas - Poljane in Pesnica - primerjalna študija : magistrsko delo magistrskega študija Varstvoslovje
Tanja Brejc, 2016, master's thesis

Abstract: Dejavniki, ki ogrožajo človekovo zdravje, na počutje oziroma kvaliteto življenja vplivajo tako neposredno kot posredno. Poleg neposredne nevarnosti bolezni in ostalih zdravstvenih težav se posreden vpliv odraža prek strahu pred izpostavljenostjo nevarnostim. Občutki ogroženosti dobro nakazujejo strah pred nevarnostmi, tudi pred škodljivimi vplivi onesnaženja okolja. Okolje je še posebej obremenjeno v bližini industrijskih obratov, kar se odraža v občutkih ogroženosti bližnjih prebivalcev. Zdravju škodljivo je tudi radioaktivno sevanje, prisotno v odpadkih pri izkopavanju uranove rude, kar lahko poleg onesnaževanja okolja zaradi odpadkov samih še dodatno povečuje občutke ogroženosti. Opravili smo primerjalno analizo občutkov ogroženosti med občino Gorenja vas – Poljane in občino Pesnica s poudarkom na povezavi med občutki ogroženosti in onesnaževanjem okolja tako zaradi naravnih dejavnikov kot tudi zaradi kmetijskih in industrijskih dejavnikov ter nenazadnje zaradi radioaktivnih odpadkov. Prva občina je bila izbrana, ker je v njej neobratujoč rudnik urana z rudarsko in hidrometalurško jalovino, ki sta še vedno nekoliko radioaktivni. Občina Pesnica tako izrazitega onesnaževalca okolja nima. Rezultati primerjalne analize kažejo, da so prebivalci občine Pesnica bolj zaskrbljeni zaradi onesnaženja okolja, saj se zaradi dejavnikov uničevanja okolja počutijo bolj ogrožene. Pričakovano pa občani občine Gorenja vas – Poljane izražajo povečan strah pred vplivom radioaktivnih odpadkov na onesnaženost okolja. Ugotovili smo tudi nekaj vzrokov, zaradi katerih v občini Pesnica prevladuje večja stopnja občutkov ogroženosti zaradi onesnaževanja okolja, kljub temu da izraziti dejavniki uničevanja okolja niso prisotni.
Keywords: onesnaženost okolja, ogrožanje okolja, varnost, ogroženost, prebivalci, magistrska dela
Published in DKUM: 09.08.2016; Views: 1522; Downloads: 215
.pdf Full text (1,31 MB)

6.
Negativni vplivi športa na okolje : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Aljaž Kugler, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Negativni vplivi športa na okolje obravnava šport in z njim povezane dogodke, ki so lahko velik faktor onesnaževanja in tako povzročajo negativne vplive v naravi zaradi aktivnosti človeka v določenem okolju. Skozi nalogo smo poiskali stične točke v povezavi z okoljem, športom in ekološko kriminaliteto in v kakšnih oblikah lahko športne aktivnosti oz. organiziranje le-teh vplivajo na samo okolje. Ugotovili smo, da je športni dogodek zapleten pojav, ki ima velik učinek na ljudi, prav tako pa tudi na okolje. Negativne posledice so v okolju vidne predvsem zaradi gradnje športnih objektov, mobilnosti športnikov in navijačev, porabe energije, porabe in onesnaževanje voda in končnih odpadkov, ki so tudi glavni onesnaževalci okolja. Vendar za vsako stvar, v našem primeru onesnaževanje, obstaja rešitev oz. vsaj omejitev povzročitve posledic, tako je tudi pri prirejanju športnih dogodkov. Kot najbolj popolna rešitev se ponuja organiziranje športnih dogodkov po principu trajnosti, saj vključuje vse vidike, med drugim tudi vidik ohranjanja okolja ter s tem zmanjšanje in odstranitve pomena glavnih onesnaževalcev okolja. Hkrati pa smo primerjali slabo prakso izvedbe velikega športnega dogodka z organiziranjem športnega dogodka po principu trajnosti. Že izvedeni športni dogodki prikažejo velika nasprotja pri sami organizaciji le-teh, v ozadju slabe prakse sta predvsem politika in moč kapitala svetovnih velesil. Okolje kot tako in s tem povezana njegova onesnaženost pa stopita v ozadje, kar je popolnoma v nasprotju s primeroma, ki zagovarjata trajnost in korist za okolje ter družbo in ustvarjanje pozitivne zapuščine za sedanje in prihodnje generacije.
Keywords: šport, športni dogodki, okolje, ogrožanje okolja, odpadki, primeri, diplomske naloge
Published in DKUM: 20.10.2015; Views: 1502; Downloads: 209
.pdf Full text (582,75 KB)

7.
8.
9.
Mnenja občanov občine Kidričevo o vplivu onesnaženosti okolja na njihovo varnost : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Deborah Premužič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: S pomočjo diplomske naloge sem želela ugotoviti dejansko stanje okolja v katerem živim. Namen diplomske naloge je bil proučiti kako onesnaženo okolje vpliva na varnost ljudi v občini. Občina Kidričevo je v medijih velikokrat izpostavljena zaradi različnih ekoloških katastrof, poleg tega imamo v občini še industrijsko družno TALUM, veliko kmetijskih dejavnosti in divjih odlagališč. S pomočjo literature sem najprej ugotovila, da stanje okolja ni tako zaskrbljujoče, nato sem s pomočjo anketnega vprašalnika povprašala o mnenju glede stanja okolja še občane. Pozitivno sem bila presenečena, ko sem ugotovila, da se občani zavedajo problematike onesnaženosti okolja v občini. Po mnenju občanov je onesnaževanje okolja dejavnik, ki zelo vpliva na ogrožanje njihove varnosti.
Keywords: okolje, onesnaženje, ogrožanje okolja, ekološka kriminaliteta, varnost, javno mnenje, diplomske naloge
Published in DKUM: 17.06.2014; Views: 1365; Downloads: 223
.pdf Full text (1,34 MB)

10.
Bioplinarne kot dejavnik ogrožanja okolja - študija primera Bioplinarne Lokve : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Marko Škedelj, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je osredotočeno na obratovanje Bioplinarne Lokve pri Črnomlju, katere gradnja se je pričela leta 2006 v neposredni bližini urbanega območja, ob tamkajšnji prašičji farmi. V bioplinarni so v procesu predelave uporabljali biološko razgradljive odpadke, katerim so dodajali prašičjo gnojevko s sosednje farme. Umestitev objekta in njegovo obratovanje, pri katerem se je v okolico širil neznosen smrad, so pri ljudeh vzbudili občutke ogroženosti in nevarnosti, kar je skupaj z ostalimi motečimi dejavniki povzročilo odpor javnosti in ustanovitev civilne iniciative Društva Proteus. Pritiski javnosti in civilne iniciative so povzročili ustreznejšo odzivnost pristojnih inšpekcijskih organov Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Veterinarske uprave, da so izvedli ustrezne nadzore. Med opravljanjem nadzora so bile ugotovljene kršitve pri vnosu odpadnih snovi v proces predelave, kar je imelo za posledico vsebnost nevarne bakterije Salmonella in previsoko vsebnost težkih kovin v biognojevki, ki so jo trosili po kmetijskih površinah Bele krajine. Zaradi pritiskov javnosti in ugotovljenih kršitev je bil lastnik prisiljen zaustaviti obratovanje bioplinarne, ki je v letu 2013 prešla v lastništvo družbe Petrol. Z analizo delovanja bioplinarne in zakonodaje, ki uravnava in določa delovanje tovrstnih objektov, so bile ugotovljene pomanjkljivosti posameznih pravnih aktov, ki se nanašajo na gradnjo objektov in določanja posameznih mejnih vrednosti. Rešitev vprašanja bioplinarn je predvsem v spremembi zakonodaje, ki mora biti določnejša in mora omogočati tudi učinkovitejši nadzor. V tovrstnih postopkih pa bi bilo potrebno omogočiti in upoštevati tudi argumentirano delovanje civilne iniciative.
Keywords: okolje, bioplin, bioplinarne, biološki odpadki, ogrožanje okolja, ekološka kriminaliteta, varovanje okolja, pravna ureditev, diplomske naloge
Published in DKUM: 06.05.2014; Views: 1938; Downloads: 305
.pdf Full text (464,67 KB)

Search done in 4.56 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica