| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 31
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Problematika uporabe živega srebra z vidika ogrožanja okolja : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Manca Rupnik, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Živo srebro je stoletja ljudi privlačilo k raziskovanju te tekoče kovine. Nekateri so verjeli, da je vir nesmrtnega življenja, spet drugi, da se jo lahko pretvori v zlato. Obenem pa so jo ljudje uporabljali za najrazličnejše namene, da bi si olajšali življenje. Vendar pa so se šele z napredkom tehnologije pričele kazati temne plati, ki sta jih prinesla rudarjenje in uporaba živega srebra. Prve žrtve strupene kovine so bili rudarji v rudarskih obratih in ljudje, ki so živeli v neposredni bližini. Skozi razvoj je bilo živo srebro vedno pogosteje uporabljeno na vse številnejših področjih in v vedno večjih količinah, s tem pa se je povečalo tudi onesnaževanje. Šele ko so ekološke nesreče terjale tisoče žrtev, se je svetovna javnost zganila in napisala Konvencijo Minamata o živem srebru, mednarodna pravila, ki so problematiko živega srebra uredila celostno od rudarjenja kovine, uporabe in vse do trenutka, ko ta postane odpadni material. Da bi razumela, kako kompleksna je težava, ki jo predstavlja toksičnost živega srebra, in kakšen vpliv ima na naravno okolje in ljudi, sem pregledala številno literaturo in ugotovila, da antropogene emisije resno ogrožajo naravno okolje, živali in človeka. Ugotovila sem, da je konvencija sicer pripomogla k začetku aktivnega reševanja problematike, vendar to še zdaleč ni dovolj. Prav tako samo z opustitvijo rabe živega srebra v raznih industrijskih panogah ne bo preprečen njegov negativen vpliv na živa bitja, saj je kovina v naravnem ciklu izjemno obstojna in potrebuje stoletja, da se dokončno posede na oceansko dno ter preneha s kroženjem. Na drugi strani pa so tu še emisije, ki jih povzroča kurjenje premoga in predstavljajo velik delež živosrebrnih izpustov. Problematiko poglablja še dejstvo, da so nekatere dejavnosti, ki se povezujejo z uporabo živega srebra, neformalne, kar pomeni, da so bolj dovzetne za kriminalne aktivnosti. Čeprav se je na nekaterih področjih uporabe živega srebra problematika izboljšala, je zelo pomembno, da se reševanje negativnega vpliva živega srebra z ratifikacijo konvencije ne ustavi. Za začetek je potrebno aktivno iskanje alternativ, ki bi zamenjale uporabo živega srebra, povečan nadzor podjetij, ki v svojih obratih na kakršen koli način uporabljajo to kovino, predvsem pa je potrebno ozavestiti ljudi, ki se po mojem mnenju še vedno premalo zavedajo, kako velik vpliv ima lahko živo srebro na njihovo zdravje.
Keywords: diplomske naloge, živo srebro, okolje, ogrožanje okolja, strupenost, Minamata
Published in DKUM: 24.05.2021; Views: 549; Downloads: 107
.pdf Full text (1,41 MB)

2.
Sodobno varnostno okolje in turizem
Bojan Kurež, 2011, review article

Abstract: Namen prispevka: Namen tega sestavka je iz varstvoslovnega in politološkega vidika analizirati sodobno varnostno okolje v luči njegovega vpliva na turizem. Varnostno okolje, kot obstoja danes, je rezultat dosedanjega zgodovinskega razvoja le tega in številnih dejavnikov, ki so nastopili tekom tega razvoja. Zato sem z namenom boljšega razumevanja trenutnega varnostnega okolja opisal temeljne zgodovinske premise, ki so vplivale na razvoj varnostnega okolja, v katerem živimo in delujemo danes. Pojasnil sem temeljne varnostne koncepte, ki dominirajo v sodobnem varnostnem okolju. V okviru sodobnega varnostnega okolja sem definiral grožnje varnosti, ki izhajajo iz njega, s poudarkom na tistih, ki še posebej pomembno vplivajo na turizem. Sledila je analiza konkretnih pojavnih oblik teh groženj in njihovega vpliva na turistične destinacije. Analiza je obogatena z opisom praktičnih primerov varnostnih kriz v turizmu in njihovih posledic. Metode: Uporabljena je metoda analize primernih in sekundarnih virov. Ugotovitve: Globalna razsežnost turizma je povzročila, da je le-ta postal izredno dovzeten za raznolike sodobne grožnje varnosti. Najbolj očitne sodobne grožnje varnosti v turizmu so kriminal, terorizem, vojne, družbeni in politični nemiri, onesnaževanje okolja in širjenje nalezljivih bolezni. Že majhna nihanja varnostnih razmer naturistični destinaciji lahko povzročijo velike upade turističnega povpraševanja. Zato se je s sodobnimi grožnjami varnosti v turizmu potrebno soočati. Da je soočanje učinkovito, mora biti sistematično, celostno in globalno. Omejitve/uporabnost raziskave: Ugotovitve analize se nanašajo na svet kot celoto. Zaradi globalne razsežnosti predmeta analize je ta omejena naglavne skupine groženj varnosti v turizmu in se ne dotika manj pogostih groženj varnosti, ki se pojavljajo zgolj v specifičnih mikro okoljih. Praktična uporabnost: Ugotovitve analize so uporabne kot prispevek k zavedanju pomena varnosti v okviru turizma, kot pomembne gospodarske panoge. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek predstavlja globalni pregled glavnih skupin sodobnih groženj varnosti na področju turizma.
Keywords: varnost, turizem, ogrožanje varnosti
Published in DKUM: 11.05.2020; Views: 660; Downloads: 69
.pdf Full text (401,61 KB)
This document has many files! More...

3.
Odklopna naprava, potrošniška goljufija in namerno ogrožanje okolja v zadevi Dieselgate
Gregor Hočevar, Katja Eman, 2017, review article

Abstract: Namen prispevka: Manipulacija s programsko opremo ali izdelki samimi je postala v 21. stoletju neizbežno dejstvo, ki se mu človek skorajda ne more izogniti. Namerna zastarelost izdelkov ali delovanje le-teh v nasprotju z obljubljenim pri prodaji ni več nobena skrivnost, v podjetjih se s tem ukvarjajo celotni razvojni oddelki, o čemer priča tudi afera Dieselgate. Namen prispevka je analizirati in predstaviti primer Dieselgate, v katerega je vpleten Volkswagen, ter njegove posledice, nastale zaradi manipulacije s programsko opremo, predvsem z vidika zavajanja potrošnikov in ogrožanja okolja. Metode: Avtorja z uporabo deskriptivne analize primarnih in sekundarnih virov ter s primerjalno analizo predstavita primer Dieselgate in ravnanje podjetja Volkswagen z vidika potrošniške goljufije, izpostavita oblike oškodovanja potrošnikov ter pri tem z vidika kritične ekološke kriminologije izpostavita izrabo okolja oziroma okolju prijaznega tržnega marketinga za doseganje dobička, na škodo le-tega. Ugotovitve: Razkritje, da je Volkswagen kar šest let vgrajeval prepovedano programsko opremo v svoje dizelske avtomobile, je močno presenetilo javnost. Skoraj 11 milijonov avtomobilov po vsem svetu vsebuje prepovedano odklopno napravo, ki povzroči, da avtomobili v realnih pogojih izpuščajo tudi do 40-krat več škodljivih izpustov. Dušikov oksid, glavni produkt dizelskih avtomobilov je zelo nevaren onesnaževalec, ki lahko povzroči mnoge zdravstvene težave, velik vpliv pa ima tudi na okolje. Ugotovitve analize so pokazale, da je šlo za namerno zavajanje potrošnikov, kršitve okoljevarstvene zakonodaje in izrabo prodaje ‘okolju prijaznega avtomobila‘ kot strategijo za pridobivanje dobička. Izvirnost/pomembnost prispevka: Izvirnost prispevka se kaže v tem, da analizira primer Dieselgate z varstvoslovnega vidika in opozori na ogrožanje varnosti in zdravja posameznikov ter poskusi predlagati oblike preprečevanja le-tega.
Keywords: potrošniške goljufije, ogrožanje okolja, Dieselgate, Volkswagen
Published in DKUM: 15.04.2020; Views: 511; Downloads: 35
.pdf Full text (333,16 KB)
This document has many files! More...

4.
Organizirana ekološka kriminaliteta v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Anja Orehek, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo se specifično osredotoči na organizirano ekološko kriminaliteto v Sloveniji, tj. nezakonito trgovanje z rastlinskimi in živalskimi vrstami, nezakonit transport in odmetavanje radioaktivnih odpadkov, nezakonito sekanje in trgovanje z lesom, nezakonito odlaganje odpadkov v morja in oceane ter nezakonito izkoriščanje mineralnih surovin. Slovenija je v največji meri izpostavljena organizirani ekološki kriminaliteti zaradi transporta, saj velja za državo, prek katere storilci nezakonito prevažajo svoj »ulov«, vse bolj ogrožena pa je tudi zaradi ekološke kriminalitete. Slovenija je zelo dejavna na področju boja proti nezakonitemu transportu zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst, saj poskuša čim bolje izvajati nadzor nad transportom na letališčih, mejnih prehodih in ob avtocestah. V zadnjem času je bilo odkritih precej primerov. Slovenija ima ključno vlogo tudi pri odkrivanju nezakonitega transporta na področju nezakonitega trgovanja z nevarnimi pesticidi, pri čemer je pomemben dober nadzor pristojnih. Tudi pri nezakonitem izsekavanju in transportu lesa Slovenija vzpostavlja vse strožjo zakonodajo, saj tovrsten kriminal narašča. Sledi nezakonito odlaganje odpadkov v morja, ki močno narašča in predstavlja največji problem za Slovenijo, saj s tem resno ogroža življenje rib in obmorskih živali ter posledično tudi ljudi. Diplomsko delo se osredotoči na iskanje konkretnih primerov za posamezno zvrst kriminalitete na območju Slovenije. Opiše oblike organizirane ekološke kriminalitete po svetu ter navede, katere izmed njih najdemo tudi v Sloveniji. Analizira primere iz slovenske prakse, predstavi problematiko reševanja organizirane ekološke kriminalitete ter predlaga uspešne načine njihove prevencije in reševanja. Čeprav organizirana ekološko kriminaliteta za Slovenijo še ne predstavlja resnejšega problema in ni tako obsežna kot v drugih državah, je zelo pomembno, da se o njej veliko govori in ozavešča.
Keywords: diplomske naloge, organizirana kriminaliteta, ekološka kriminaliteta, Slovenija, ogrožanje okolja
Published in DKUM: 01.02.2019; Views: 1463; Downloads: 361
.pdf Full text (621,92 KB)

5.
Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti v Mestni občini Ptuj : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Tomi Štumberger, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti je treba razumeti v najširšem pomenu, ki presega delovanje zgolj ene ali dveh služb, ampak temelji na »človekocentričnemu« pojmovanju in zaznavanju varnosti. Bistvenega pomena je torej, kako je varnost ocenjena v lokalni skupnosti. Slednje pa lahko pomeni tudi potrebo po angažiranju različnih služb, ki se ukvarjajo s policijskim delom. V diplomskem delu raziskujemo ogroženost varnosti občanov v lokalni skupnosti Mestne občine Ptuj (v nadaljevanju MO Ptuj), njihovo zaznavanje varnosti ter občutenje varnosti v okolju in vsakdanjem življenju. V nadaljevanju nato raziščemo še institucionalne zmogljivosti in njihove odgovornosti. Raziskava je pokazala, da se občani MO Ptuj v splošnem pogledu počutijo varne. Najbolj varne se počutijo doma in v soseski, najmanj pa med transportom. Vzroka, ki pripeljeta do ogrožanja varnosti, pa sta največkrat brezposelnost in revščina. Institucije, ki skrbijo za vzdrževanje in zagotavljanje varnosti v MO Ptuj, so policija, mestno redarstvo, Varnostni sosvet in Sveta za preventivno vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj. Poleg teh pa še služba za zaščito in reševanje, gasilci in podjetja za zasebno varovanje. Pomembne institucije so še LAS, CSD in CIS. Ptuj je v splošnem pogledu varno mesto, vendar brez izgredov in problemov seveda ne gre. Velik člen pri zagotavljanju varnosti pa so prebivalci sami, ki morajo skrbeti za javni red in mir. MO Ptuj je leta 2014 prejela najvišje priznanje RS s področja varnosti RS z Varnostnim sosvetom, redarsko službo, policijskim nadzorom in vse večjo ozaveščenostjo občanov o večji varnosti. A vendar varnost ostaja tista kategorija, v katero je treba vlagati stalno in vedno. Varnosti na zalogo ni, je pa dovolj že prva napaka, da se stanje spremeni.
Keywords: diplomske naloge, varnost, ogrožanje varnosti, lokalna skupnost, Mestna občina Ptuj
Published in DKUM: 16.10.2018; Views: 1011; Downloads: 131
.pdf Full text (979,85 KB)

6.
Analiza pristojnosti Varnostnega sveta na podlagi VII. poglavja Ustanovne listine OZN
Gal Safran, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je zasnovano kot preglednica členov VII. poglavja Ustanovne listine Organizacije združenih narodov z njihovo analizo, ki vsebuje namen, uporabo in morebitne spornosti, ki iz njih izhajajo, vsak člen pa je tudi utemeljen s primeri uporabe iz zgodovine, ki so prikazali njegove prednosti in pomanjkljivosti. Osrednje poglavje se prične z analizo 39. člena Ustanovne listine in pojmov ogrožanja miru, kršitev miru in dejanj agresije, katerih obstoj mora Varnostni svet Organizacije združenih narodov ugotoviti kot predpogoj za uporabo začasnih ukrepov, ukrepov brez uporabe sile in oboroženih ukrepov. Te tri vrste ukrepov so nato razdelane v okviru členov, iz katerih izhajajo. Pri podpoglavju, ki obravnava oborožene ukrepe sta obravnavana tudi koncepta delegiranja pristojnosti za izvajanje oboroženih ukrepov in mirovnih operacij s pristojnostmi po VII. poglavju, ki sta se razvila kot glavna načina za premostitev praznine, ki je nastala zaradi neformiranja stalne vojske Združenih narodov, kot je bila predvidena v poglavju. Na koncu je v okviru analize zadnjega, 51. člena VII. poglavja Ustanovne listine, obravnavana še pravica do samoobrambe in variacije, ki so iz nje izšle.
Keywords: VII. poglavje Ustanovne listine, Varnostni svet, ogrožanje miru, kršitve miru, dejanja agresije, neoborožene sankcije, oboroženi ukrepi, pravica do samoobrambe, kolektivna samoobramba
Published in DKUM: 09.07.2018; Views: 1009; Downloads: 98
.pdf Full text (352,88 KB)

7.
Problematika preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj zoper okolje v Republiki Sloveniji : diplomsko delo univerzitetnega študija
Azra Kljajić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Če se ozremo na zgodovinski pregled raziskav o ekološki kriminaliteti v Republiki Sloveniji zasledimo, da je slednja v primerjavi z drugimi oblikami kriminalitete »nedotaknjena«, saj gre za področje, kateremu so raziskovalci posvečali najmanj pozornosti. Posledično je prišlo do nakopičenja zakonskih in podzakonskih aktov ter prevelikega obsega uredb, ki se nanašajo na varstvo okolja. Pravo okolja je postalo kompleksen sistem pravil. Pravni viri so nesistematični, razpršeni in neurejeni, posledično pa akterji preiskovanja in dokazovanja kriminalitete porabijo veliko časa pri iskanju med zakoni in podzakonskimi akti. Velik problem predstavljajo tudi blanketne norme, ki so pri kaznivih dejanjih zoper okolje po Kazenskem zakoniku nuja. Zaznane so tudi nejasnosti in prenasičenost določil o varstvu okolja, kljub temu da je Republika Slovenija članica Evropske unije in bi lahko mednarodno povezanost izkoristila sebi v prid in realizirala izboljšave tako, da bi za zgled vzela tuje države, prav tako članice, in prenesla spremembe v svoj sistem. Vsi ti problemi, ki so stacionirani že v samem pravnem okvirju države, se prenašajo na preiskovanje in dokazovanje kaznivih dejanj zoper okolje. Zatakne se že pri samem odkrivanju ekološke kriminalitete, saj nimamo jasnih opredelitev, kdaj in kako nastane posledica, da kazensko pravo lahko poseže. Akterji preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj zoper okolje so navadni policisti, kriminalisti, preiskovalni sodniki, ki nimajo specializiranih znanj za preiskovanje in dokazovanje s tovrstnega področja, zato prihaja do nepopolnih preiskav in zapletov na sodišču, predvsem pa v ospredje stopi problematika dokazovanja, ki je posledica nepravilnosti v postopku preiskovanja (odvzem sledov je nepravilen, uničenje sledov, spregled pomembne okoliščine, nepravočasen prihod policije na kraj dogodka ipd.). Zelo pomembno je sodelovanje med pristojnimi službami in organi pregona, sicer je kazenskopravni pregon prepozen. Vključevati je potrebno tudi civilno družbo, ki velikokrat prva zazna kaznivo dejanje zoper okolje, a ne ukrepa, in zunanje institucije s specialnimi znanji na področju varstva okolja (gasilska brigada in Slovenska vojska). Zakaj prihaja do lukenj v sodni praksi lahko razložimo s trditvijo, da je premalo definiranih oblik samih kršitev zoper okolje, ki bi pristojnim organom jasno nakazale, katera ravnanja so dovoljena in katera niso. Iz uvodnih trditev je mogoče razbrati, da so kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine težko dokazljiva prav zaradi zapletene zakonodaje. Sistematizacija okolja, ki sicer že poteka, je ključna, da bi se pri preiskovanju in dokazovanju kriminalitete zgodile pozitivne spremembe, toda poteka prepočasi glede na informacijski in tehnološki razvoj, strateške interese družbe in vsesplošni napredek v družbi. Vse to pa omogoča zlorabe kazenskopravnega sistema.
Keywords: okolje, ogrožanje okolja, ekološka kriminaliteta, preiskovanje, dokazi, sodna praksa, diplomske naloge
Published in DKUM: 21.12.2016; Views: 1044; Downloads: 144
.pdf Full text (1,15 MB)

8.
Salafizem kot varnostna grožnja v Evropi - študija primera Kraljevine Belgije : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Boris Bodiroža, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z vidika ogrožanja varnosti obravnavamo sunistično versko gibanje salafizem. Za primer pojava salafizma, ki ogroža varnost na evropskih tleh, smo vzeli državo Belgijo. Po statističnih podatkih ima Belgija med zahodnimi državami največje število borcev v Siriji in Iraku na milijon prebivalstva, in sicer več kot 40, kar je skupno 440 borcev. Salafizem je eden izmed dejavnikov radikalizacije. V svoji ideologiji je zelo radikalen, saj si prizadeva za prevlado islama v zasebnem in javnem življenju. Z drugimi besedami bi lahko rekli, da podreja zasebno in družbeno življenje božji volji. Privrženci gibanja sledijo ideologiji preroka Mohameda in njegovim trem sledečim generacijam. Te tri skupine, ki jih muslimanski teologi imenujejo salafi, so pobožni predniki, tri generacije, ki za njih predstavljajo zlato dobo islama. Salafizem se je v Kraljevini Belgiji razširil s pomočjo Savdske Arabije, ki financira mošeje, pridigarje, učitelje islama, nudi brezplačne prevode verskih knjig, ponuja satelitske verske kanale in prek socialnih omrežij prihaja v stik s svojimi privrženci in širi svojo ideologijo. Salafizem se manifestira kot puristični, politični in džihadistični salafizem. Čeprav vse salafistične skupine sprejemajo enako versko prepričanje, samo enega boga ter zavračajo zahodne demokratične vrednote, je za ogrožanje varnosti najbolj nevaren džihadistični salafizem. Ta zagovarja nasilje za doseganje takšne družbe in države, ki bosta delovali po ekstremih islamskih načelih. Džihadistični salafizem in z njim povezano nasilje je bilo vidno v preteklih dogodkih na ozemlju države Belgije, ki so privedli tudi do številnih civilnih žrtev. Salafizem predstavlja grožnjo varnosti in posredno ali neposredno vpliva na nastanek nevarnosti v družbi.
Keywords: islam, verska gibanja, salafizem, varnost, ogrožanje varnosti, diplomske naloge
Published in DKUM: 20.12.2016; Views: 1267; Downloads: 112
.pdf Full text (873,51 KB)

9.
Občutki ogroženosti zaradi onesnaževanja okolja v občinah Gorenja vas - Poljane in Pesnica - primerjalna študija : magistrsko delo magistrskega študija Varstvoslovje
Tanja Brejc, 2016, master's thesis

Abstract: Dejavniki, ki ogrožajo človekovo zdravje, na počutje oziroma kvaliteto življenja vplivajo tako neposredno kot posredno. Poleg neposredne nevarnosti bolezni in ostalih zdravstvenih težav se posreden vpliv odraža prek strahu pred izpostavljenostjo nevarnostim. Občutki ogroženosti dobro nakazujejo strah pred nevarnostmi, tudi pred škodljivimi vplivi onesnaženja okolja. Okolje je še posebej obremenjeno v bližini industrijskih obratov, kar se odraža v občutkih ogroženosti bližnjih prebivalcev. Zdravju škodljivo je tudi radioaktivno sevanje, prisotno v odpadkih pri izkopavanju uranove rude, kar lahko poleg onesnaževanja okolja zaradi odpadkov samih še dodatno povečuje občutke ogroženosti. Opravili smo primerjalno analizo občutkov ogroženosti med občino Gorenja vas – Poljane in občino Pesnica s poudarkom na povezavi med občutki ogroženosti in onesnaževanjem okolja tako zaradi naravnih dejavnikov kot tudi zaradi kmetijskih in industrijskih dejavnikov ter nenazadnje zaradi radioaktivnih odpadkov. Prva občina je bila izbrana, ker je v njej neobratujoč rudnik urana z rudarsko in hidrometalurško jalovino, ki sta še vedno nekoliko radioaktivni. Občina Pesnica tako izrazitega onesnaževalca okolja nima. Rezultati primerjalne analize kažejo, da so prebivalci občine Pesnica bolj zaskrbljeni zaradi onesnaženja okolja, saj se zaradi dejavnikov uničevanja okolja počutijo bolj ogrožene. Pričakovano pa občani občine Gorenja vas – Poljane izražajo povečan strah pred vplivom radioaktivnih odpadkov na onesnaženost okolja. Ugotovili smo tudi nekaj vzrokov, zaradi katerih v občini Pesnica prevladuje večja stopnja občutkov ogroženosti zaradi onesnaževanja okolja, kljub temu da izraziti dejavniki uničevanja okolja niso prisotni.
Keywords: onesnaženost okolja, ogrožanje okolja, varnost, ogroženost, prebivalci, magistrska dela
Published in DKUM: 09.08.2016; Views: 1237; Downloads: 185
.pdf Full text (1,31 MB)

10.
ZADRŽANJE OSEB NA ZDRAVLJENJU BREZ PRIVOLITVE V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI IN SOCIALNO VARSTVENEM ZAVODU
Tjaša Vogrin, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi analiziram postopke zadržanja oseb na zdravljenju brez privolitve v psihiatrični bolnišnici in socialno varstvenem zavodu. Tematika je predmet številnih mednarodnih dokumentov, ki so narekovali sprejem ustreznih nacionalnih zakonodaj. Ker se obdelani postopki povezujejo s široko paleto ustavno varovanih pravic oseb, ki se jih zadrži na zdravljenju proti njihovi volji, so se udeleženci v konkretnih primerih, katerih število vztrajno narašča, pogosto posluževali pravnih sredstev zoper odločitve sodišč, iz česar se je izoblikovala bogata sodna praksa, ki je prav tako predmet tega magistrskega dela. Predstavljena je mednarodno pravna ureditev področja in posameznih institutov, aplikacija mednarodnih norm v zakonodajah nekaterih držav, podrobno pa bodo razčlenjeni postopki po Zakonu o duševnem zdravju; ugotovitve analize samih določil zakona in sodne prakse so narekovale, da izpostavim težave zakona in posameznih udeležencev postopkov pri izvajanju zakonskih določil. Samo dejstvo, da so bile zaznane težave z izvajanjem zakona, ter da so nanje pri izvrševanju posameznih faz postopkov po Zakonu o duševnem zdravju opozorili vsi udeleženci postopkov, nakazuje na potrebe po spremembah obdelane ureditve, vse s ciljem, da se v največji meri zavarujejo pravice in koristi oseb, ki so v svojem stanju ranljive in tudi sicer v družbi stigmatizirane – oseb z duševnimi motnjami.
Keywords: duševno zdravje, duševna motnja, oseba z duševno motnjo, ogrožanje, privolitev, sprejem in zadržanje, zdravljenje, oddelek pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice, varovani oddelek socialno varstvenega zavoda
Published in DKUM: 21.07.2016; Views: 1324; Downloads: 209
.pdf Full text (1,50 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica