| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Problematika jamčevalnih zahtevkov potrošnikov z vidika "afere Volkswagen"
Žan Peče, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je obravnavana problematika jamčevalnih zahtevkov potrošnikov z vidika afere Volkswagen (Dieselgate), v kateri je bilo odkrito, da so v koncernu Volkswagen v svoja vozila nameščali skrito programsko opremo, ki je prirejala podatke o vrednosti izpušnih plinov v času testiranja vozil. V diplomski nalogi so predstavljeni jamčevalni zahtevki, katere imajo zaradi ugotovljene napake na vozilu na voljo potrošniki. Predstavljene so predpostavke, ki morajo biti izpolnjene, da se lahko uveljavlja posamezen jamčevalni zahtevek, tiste predpostavke, ki se v navedeni zadevi kažejo kot problematične, pa so podrobneje analizirane. Predstavljena je tudi relevantna tuja sodna praksa.
Keywords: afera Volkswagen, Dieselgate, jamčevalni zahtevki, stvarne napake, odprava napake, pravice potrošnika
Published in DKUM: 15.09.2017; Views: 1859; Downloads: 199
.pdf Full text (676,86 KB)

2.
ČEZMEJNO ZAVAROVANJE DOLŽNIKOVIH DENARNIH SREDSTEV V EU
Eva Škrinjar, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Čezmejna izterjava in s tem povezano zavarovanje dolžnikovih denarnih sredstev je v EU eno od pomembnejših področij civilnega prava, kar se odraža tudi na mnogih spremembah na zakonodajnem področju, vse z namenom olajšanja čezmejne izterjave. Tako se od 10. januarja 2015 uporablja naslednica Uredbe št. 44/2001, Uredba št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (imenovana tudi prenovljena BU ali BU Ia), ki je prinesla odpravo eksekvature, jasnejšo opredelitev pojma začasni ukrep, njegove čezmejne učinke itd. 15. maja 2014 pa je bila sprejeta tudi Uredba 655/2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (imenovana tudi Uredba o zamrznitvi bančnih računov) in se bo pričela uporabljati 18. januarja 2017. V magistrski nalogi je v ospredju prikaz problematike čezmejnega zavarovanja dolžnikovih denarnih sredstev v civilnih in gospodarskih zadevah znotraj EU z ozirom na nedavno sprejeto Uredbo o zamrznitvi bančnih računov. Uvodoma so v nalogi predstavljeni nekateri splošni pojmi, kot so začasni zavarovalni ukrepi (zamrznitev, blokada, rubež denarnih sredstev), čezmejna izvršba, sodna odločba, odprava eksekvature itd. Zaradi vsebinske povezanosti z Uredbo št. 1215/2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah naloga v okviru čezmejnega zavarovanja dolžnikovih denarnih sredstev obravnava tudi slednjo in s pomočjo primerjalne analize nudi prikaz razlik v zvezi s postopki pri začasnih ukrepih in ukrepih zavarovanja po Uredbi 655/2014 ter Uredbi 1215/2012. V primerjalnem delu se naloga ukvarja tudi s primerjavo enakovrednih ukrepov po avstrijskem in slovenskem pravu ter podrobneje obravnava pogoje za izdajo ukrepov, ureditev pridobivanja informacij o dolžnikih, stroške postopka, pritožbene postopke idr. Uredba o zamrznitvi bančnih računov predstavlja prvi korak k vzpostavljanju poenotenega evropskega procesnega prava, vendar o popolnem poenotenju izvršilnih postopkov oz. postopkov na področju začasnih ukrepov še ne moremo govoriti, saj se Uredba v veliki meri sklicuje oziroma navezuje na uporabo nacionalnih pravil držav članic, med katerimi pa na tem področju obstajajo velike razlike.
Keywords: čezmejna izvršba, sodna odločba, začasni ukrep, zavarovalni ukrepi (zamrznitev, blokada, rubež denarnih sredstev), odprava eksekvature, teorija vmesne kumulacije, država članica izvora, država članica izvršitve, nalog za zamrznitev, ex parte postopek.
Published in DKUM: 10.12.2016; Views: 1994; Downloads: 274
.pdf Full text (1,52 MB)

3.
VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA GRADBENO PODJETJE RAKAN D.O.O.
Maja Šipec, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Prvi del diplomskega dela prikazuje začetek gospodarske in finančne krize, ki se je s špekulacijami in prodajami hipotekarnih posojil začela najprej v ZDA, nato pa se je hitro razširila v Evropo in posledično v Slovenijo, kjer je največjo škodo utrpela prav gradbena dejavnost. Na podlagi proučevanja literature in raznih virov smo ugotavljali, kakšna je bila razsežnost zadnje gospodarske krize ter kako je posledično vplivala tudi na ostale evropske države, ki so bile še bolj ranljive kot Slovenija. Z anketnim vprašalnikom, poslanim tridesetim gradbenim podjetjem, smo raziskovali posledice gospodarske krize v njih ter navedli ukrepe, ki so jih uvedla za zmanjševanje posledic omenjene krize. Osrednji del naloge opisuje vpliv gospodarske in finančne krize na podjetje Rakan d.o.o., katerega glavna in edina dejavnost je proizvodnja in vgrajevanje betonske armature v gradbeništvu. S proučevanjem raznih njihovih internih dokumentov smo ugotovili poslovanje podjetja pred krizo in posledice, ki jih je povzročila. V aplikativno raziskovalnem delu naloge smo s testiranjem potrdili tri hipoteze: 1: Po izbruhu gospodarske krize se je obseg poslovanja podjetja Rakan d.o.o. zmanjšal za najmanj tretjino. 2: Protikrizni ukrep Vlade Republike Slovenije o mehanizmu »obrnjene davčne obveznosti« je ugodno vplival na poslovanje podjetja Rakan d.o.o. 3: Gospodarska kriza je negativno vplivala na poslovanje drugih gradbenih podjetij v Sloveniji. Na koncu so podani predlogi in ukrepi, ki naj bi jih podjetje Rakan d.o.o. uvedlo za izboljšanje njihovega trenutnega poslovanja. Ugotovili smo tudi, da bi moralo podjetje več sredstev nameniti spletnemu oglaševanju, saj bi s tem pridobilo večjo prepoznavnost na trgu. Poleg tega bi moralo tudi zmanjšati stroške poslovanja in se zavarovati pred finančno nedisciplino. Eden od pomembnih predlaganih ukrepov je bila tudi celovitejša motivacija delavcev. Pomembno je, da ne varčujemo s tem, da odpuščamo dobro delovno silo, ampak jo skušamo čim bolj motivirati tudi z nematerialnimi sredstvi. Med drugim jih moramo seznaniti s poslanstvom podjetja in jih soočiti z njegovimi cilji kot tudi s tem, da bo podjetje zvišalo njihove plače, čim bodo uspeli skupaj prebroditi trenutno gospodarsko krizo.
Keywords: gospodarska kriza, gradbeništvo, betonska armatura, podjetje, ukrepi, odprava posledic finančne krize
Published in DKUM: 04.10.2016; Views: 1400; Downloads: 96
.pdf Full text (2,17 MB)

4.
PRENOVA PROCESA PAKIRANJA V FARMACEVTSKEM PODJETJU
Boštjan Kobe, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo optimizacijo pakiranja trdnih farmacevtskih oblik. Naloga se ukvarja predvsem s sistematskim spremljanjem razlogov za izgubo produktivnosti in pristopi k njihovemu razreševanju. Analiza procesa je pokazala, da trenutni zajem podatkov vedno ni omogočal določiti osnovni vzrokov, ki povzročajo izgubo produktivnosti. Podatki so se zaradi različnih razlogov neustrezno interpretirali, kar je povzročalo odmik od dejanskih vzrokov nastanka zastoja. Ugotovitve v nalogi pokažejo na velik pojav ponovljivosti vzrokov za zastoje. Le te je potrebno smiselno vsebinsko definirati, označiti in z ustrezno programsko opremo in spremljati njihovo odpravo. Na ta način zagotovimo trajno odpravljanje vzrokov za zastoje in preprečimo ponovljivost le teh. V reševanje so vključeni vsi neposredno vpleteni v proces pakiranja. Zaradi poglobljene definicije težav in ustrezne povratne informacije, ki jo omogoča novi sistem, se zaposlenim zvišuje nivo znanja in omogoča večjo samostojnost pri odpravi motenj. Vzporedno se nadgrajuje tudi dokumentacija za ustrezno ravnanje v primeru zastoja, ki služi kot pomoč ostalim ali v primeru ponovitve težave. Krepi se kultura razmišljanja v smeri reševanja problemov. Tak način dela vpliva na stalno izboljševanje pakirnega procesa. Novo oblikovani predlagani proces obravnavanja in odprave motenj, se lahko integrira na vse pakirne linije v podjetju in tako na dolgi rok doprinese izboljšanju učinkovitosti procesa pakiranja in s tem konkurenčni prednosti in pozitivnim poslovnim učinkom.
Keywords: proizvodni proces, pakirna linija, zastoji, vzroki zastojev, integriteta podatkov, trajna odprava vzrokov zastojev, širitev ekspertnega znanja med sodelavce
Published in DKUM: 21.06.2016; Views: 1185; Downloads: 58
.pdf Full text (3,42 MB)

5.
ANALIZA OBDAVČITVE DOHODKA PRAVNIH OSEB KNEŽEVINE LIECHENSTEIN V PRIMERJAVI Z OBDAVČITVIJO V SLOVENIJI
Tatjana Valek, 2013, master's thesis

Abstract: S procesom globalizacije ter zaradi zahtev kapitalskih trgov po vedno večjem dobičku so se številna podjetja zaradi optimizacije davčnega bremena preselila v davčno ugodnejše okolje. Davek od dohodkov pravnih oseb je eden izmed najbolj kompleksnih davkov. Za pravne osebe ima ta davek neposredni vpliv na uspešnost poslovanja, za državo pa je davek od dohodkov pravnih oseb ekonomski instrument, ki prinaša javnofinančne prihodke. Da bi dosegle konkurenčno prednost, so v zadnjih letih številne države (med njimi tudi Liechtenstein) izvedle več davčnih reform. Mednarodni trendi novejših zakonov so enostavnost, preglednost in konkurenčnost ter tudi znižanje davčne stopnje in obremenitve. Praksa namreč kaže, da davčna politika ni pomembna samo za državljane neke države, ampak pomembno vpliva tudi na konkurenčno sposobnost davčnega okolja. Slovenija lahko le z ustrezno davčno reformo in prilagoditvijo drugih zakonov vzpostavi ugodnejšo davčno klimo in konkurenčno okolje ter tako postane zanimiva tudi za tuje investitorje. Vsekakor pa sta reforma davčnega sistema in prilagoditev drugih zakonov potrebna takoj. Če želi Slovenija povečati davčne prihodke, potrebuje spodbudno davčno politiko, širitev davčne osnove ter povečanje števila zavezancev. Pri tem bi lahko izhajali iz izkušenj Liechtensteina, ki se zaveda pomena in vpliva davčne zakonodaje na pravne osebe ter tudi učinkov, ki jih ima ustrezna davčna zakonodaja na gospodarstvo in proračun države. Z izvedbo davčne reforme bo lahko tudi Slovenija postala zanimivo območje tako za obstoječe kakor tudi nove davčne zavezance, kar bo vplivalo tudi na povečanje davčnih prihodkov.
Keywords: davek od dohodka pravnih oseb, davčna zakonodaja EU, davčna obveznost, davčna osnova, davčne olajšave, davčne stopnje, odprava dvojne obdavčitve, obdavčitev pravnih oseb v Sloveniji, obdavčitev pravnih oseb v Liechtensteinu
Published in DKUM: 08.07.2015; Views: 1685; Downloads: 240
.pdf Full text (1,35 MB)

6.
IZLOČANJE OBMOČJA DOKUMENTA IZ DIGITALNIH POSNETKOV, POSNETIH V NEKONTROLIRANEM OKOLJU
Matej Pinter, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu se ukvarjamo s problemom izločanja območja dokumenta iz digitalnih posnetkov zajetih v nekontroliranem okolju. Rezultat dela sta namizna ter mobilna aplikacija, ki omogočata določitev in izločitev območja dokumenta z različnimi metodami. Za rešitev problema določitve implementiramo tri različne metode računalniškega vida, in sicer določitev z barvnim filtriranjem, določitev z izračunom povprečne razlike med svetlostjo regij in določitev s pomočjo Houghove transformacije. Delovanje implementiranih metod preverimo na lastni bazi digitalnih posnetkov, vzpostavljeni z digitalizacijo več dokumentov v nekontroliranih razmerah z različnimi mobilnimi napravami. Testna baza vključuje posnetke z izrazito kot tudi neizrazito mejo HDB. V rezultatih testiranja se kljub relativno majhni testni bazi v primeru metode z barvnim filtriranjem in metode, bazirane na Houghovi transformaciji pokaže vzorec manj uspešne določitve območja na posnetkih, kjer je dokument obdan z neizrazito mejo HDB. Bolje se obnese metoda, ki opravlja določitev območja na osnovi izračuna povprečne razlike med svetlostjo regij, saj se je na testnih posnetkih z neizrazito mejo HDB obnesla celo bolje kot na posnetkih z izrazito mejo HDB. V delu dodatno opredelimo vpliv prostorske ločljivosti posnetkov in vpliv uporabe bliskavice ob zajemu na uspešnost določitve območja dokumenta posamezne metode. V implementacijo poleg pristopov za določanje in izločanje vključimo najpogostejše operacije, ki omogočajo manipuliranje z izločenim območjem dokumenta.
Keywords: analiza digitaliziranih dokumentov, nenadzorovano okolje, odprava striga, Houghova transformacija, projektivna preslikava
Published in DKUM: 16.06.2014; Views: 1565; Downloads: 172
.pdf Full text (3,18 MB)

7.
PRAVNA SREDSTVA V DAVČNEM POSTOPKU S POUDARKOM NA PRVI IN DRUGI STOPNJI
Lucija Ajdič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Davčni postopek je posebni upravni postopek, v katerem upravni organi odločajo v konkretnih upravnih zadevah na davčnem področju. Zaradi njegove specifičnosti in zahtevnosti, ga ureja samostojen Zakon o davčnem postopku, podrejeno pa se uporablja tudi Zakon o splošnem upravnem postopku. Pravno sredstvo je z ustavo oziroma z zakonom določeno procesno dejanje, s katerimi se začne oziroma sproži pri pristojnem organu postopek za presojo in ugotovitev skladnosti konkretnega upravnega akta (odločbe, sklepa) z abstraktno pravno normo. V davčnem postopku poznamo sedem pravnih sredstev, pritožbo kot edino redno pravno sredstvo ter šest izrednih pravnih sredstev: obnova postopka, odprava in sprememba odločbe v zvezi z upravnim sporom, odprava, razveljavitev oziroma sprememba odločbe po nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev odločbe, ničnost odločbe ter posebno izredno pravno sredstvo, urejeno zgolj v ZDavP-2, posebni primeri odprave, razveljavitve in spremembe odločbe.
Keywords: Davčni postopek, pravna sredstva, pritožba, odprava, sprememba, ničnost, razveljavitev, pravnomočnost
Published in DKUM: 17.10.2013; Views: 2937; Downloads: 1137
.pdf Full text (475,34 KB)

8.
SEDANJOST IN PRIHODNOST IZVRŠITVE SODNIH ODLOČB V EU S POUDARKOM NA BRUSELJSKI UREDBI I
Brina Zadravec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava postopek razglasitve izvršljivosti sodnih odločb, izdanih v državi izvora, katerih izvršljivost se zahteva v drugi državi, pri čemer se osredotoča na ureditev v Bruseljski uredbi 1. Opisan in razložen je postopek izvršljivosti sodne odločbe, izdane v državi izvora, in ugovori zoper njeno razglasitev izvršljivosti, zajema pa tudi njegovo primerjavo z nekaterimi drugimi pravnimi akti na tem področju, ki obstajajo v zakonodaji EU, kot sta Uredba o evropskem izvršilnem naslovu in Uredba o evropskem plačilnem nalogu. Naloga prav tako prikazuje razvoj in pričakovan napredek Bruseljske uredbe 1 s predlogom BU 1, katerega namen je odprava eksekvature tudi v tem pravnem aktu EU. Določbe pravnih aktov EU avtorica dopolnjuje s prakso Sodišča EU, ki je temeljnega pomena za njihovo razlago.
Keywords: Čezmejna izvršba, razglasitev izvršljivosti, država izvora, država izvršbe, Evropska Unija, ugovor zoper tujo sodno odločbo, načelo kontradiktornosti, odprava eksekvature, evropski izvršilni naslov, evropski plačilni nalog
Published in DKUM: 14.12.2012; Views: 2329; Downloads: 905
.pdf Full text (438,75 KB)

9.
Medicinsko humanitarna odprava v deželi tretjega sveta- Etiopija
Marina Kotnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili naše trimesečno delovanje, medicinsko humanitarne odprave v Etiopiji. Prav tako smo predstavili zdravstveni sistem v Etiopiji. Med našim delom smo se srečevali z različnimi poškodbami, tropskimi boleznimi, prav tako pa tudi z povsem običajnimi težavami oziroma obolenji, ki tarejo ljudi v razvitem svetu. Opisali smo tudi najpogostejša obolenja in poškodbe s katerimi smo med našim delom imeli največ opravka.
Keywords: tropska medicina, odprava, AIDS, malarija, Etiopija
Published in DKUM: 09.08.2012; Views: 2051; Downloads: 321
.pdf Full text (4,95 MB)

10.
VZROKI ZA NASTANEK FINANČNE KRIZE IN UKREPI ZA ODPRAVO
Mart Dekleva, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je predstaviti zadnjo finančno krizo na način, ki bo razumljiv tudi ljudem iz drugih vej gospodarstva, ne samo iz ekonomskih smeri. Ključni podatki diplomske naloge so razdeljeni v tri različne sklope, ki dajo bralcu širok spekter informacij o zadnji finančni krizi. Cilj prvega sklopa informacij je podaja splošne predstave, kaj sploh finančna kriza je in kako je finančni sektor povezan z gospodarstvom. Drugi sklop je namenjen identifikaciji ključnih vzrokov za nastanek zadnje finančne krize, tretji pa predstavlja ključne rešitve, ki so jih sprejemale posamezne države in inštitucije, ter nekateri že vidni rezultati teh ukrepov. Kljub temu da je gibanje finančnih trgov podobno ostalemu gospodarstvu, so v vsaki krizi določeni dejavniki, ki so značilni za posamezno krizo. Pomemben je tudi pristop k odpravljanju posledic finančne krize. Vprašanje je, ali lahko za nastale težave uporabimo enake rešitve na različnih finančnih trgih ali je potreben individualen pristop za vsako področje posebej.
Keywords: gospodarstvo, finančna kriza, vzroki, ukrepi, odprava posledic finančne krize.
Published in DKUM: 16.02.2012; Views: 5149; Downloads: 1271
.pdf Full text (1,68 MB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica