| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 42
First pagePrevious page12345Next pageLast page
21.
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA V SLOVENSKEM IN NEMŠKEM PRAVU
Tadeja Krajnc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljena ureditev odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v slovenskem in nemškem pravu. Slovensko delovno pravo je urejeno v enotnem zakonu, medtem pa je nemško urejeno v različnih zakonih. Slovenska ureditev za odpoved pogodbe o zaposlitvi zahteva utemeljenost poslovnega razloga, ki se nanaša na prenehanje potreb po delu delavcev pod pogoji iz pogodbe o zaposlitve zaradi ekonomskih, strukturnih, organizacijskih, tehnoloških in drugih podobnih razlogov. Preden delodajalec poda individualno odpoved, mora o tem obvestiti delavca in sindikat v primeru, če delavec tako zahteva. Preveriti mora tudi možnost odpovedi s ponudbo nove, kar pa ne velja za manjše delodajalce. Slovensko pravo v postopku kolektivnih odpuščanj zahteva obveščanje in posvetovanje s sindikati in obveščanje zavoda za zaposlovanje. Delodajalec je dolžan izdelati tudi program razreševanja presežnih delavcev in pridobiti soglasje sveta delavcev, če se delodajalčeve odločitve nanašajo na odpuščanje večjega števila delavcev. Po slovenskem pravu je zagotovljeno varstvo pred odpovejo določenim kategorijam delavcem, in sicer delavskim predstavnikom, starejšim delavcem, staršem in invalidom. Socialna upravičenost v okviru poslovnega razloga je v nemškem pravu povezana z nujnimi poslovnimi potrebami, ki se pojavijo v podjetju. To po sodni praksi predstavlja primere, ki so prav tako povezani z ekonomski, organizacijskimi razlogi ipd. Socialna upravičenost odpovedi se nadalje nanaša na to, da v podjetju ni možnosti nadaljnje zaposlitve in da je delavec na podlagi socialne izbire tisti, ki ga bo doletela odpoved. Po nemški ureditvi pri odpuščanju večjega števila delavcev obstaja obveznost obveščanja in posvetovanja s svetom delavcev in obveznost obveščanja urada za delo. V primeru sprememb v obratu se delodajalčeva obveznost nanaša na sprejetje sporazuma o uskladitvi interesov glede načrtovanih sprememb v obratu in sporazuma o socialnem načrtu. V nemškem pravu imajo posebno varstvo pred odpovedjo predstavniki delavcev, starši in invalidi.
Keywords: delovno pravo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, poslovni razlog, individualni odpusti, kolektivni odpusti, nemško pravo
Published: 24.04.2013; Views: 3029; Downloads: 524
.pdf Full text (1,10 MB)

22.
AKTUALNA VPRAŠANJA INSTITUTA ODPOVEDI S PONUDBO NOVE POGODBE O ZAPOSLITVI
Nina Križman, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pravna ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi izhaja iz temeljnega načela, po katerem je odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ukrep ultima ratio. V luči spoštovanja tega načela Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) določa posebno obveznost delodajalca, da v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti preveri možnosti za ohranitev delavčeve zaposlitve. Če pri delodajalcu obstaja druga ustrezna zaposlitev, jo mora delavcu ponuditi hkrati z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. V primeru, da s takšno zaposlitvijo delodajalec ne razpolaga, pa lahko delavcu ponudi novo pogodbo za neustrezno zaposlitev. To bo delodajalec izvedel s posebnim delovnopravnim institutom odpovedi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, ki je urejen v tretjem in četrtem odstavku 88. člena in v 90. členu ZDR. Institut združuje redno odpoved pogodbe o zaposlitvi in ponudbo za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Delavec lahko ponudbo sprejme ali jo zavrne, temu ustrezno so predpisane tudi pravne posledice. Pravne posledice sprejema oziroma zavrnitve ponudbe za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi pa so odvisne od tega, ali se ponudba nanaša na ustrezno ali neustrezno zaposlitev. Ureditev obravnavanega instituta se je izkazala za neustrezno in pomanjkljivo. Glavna dilema se nanaša na obseg sodnega varstva, ki pripada delavcu v primeru sprejetja delodajalčeve ponudbe in podpisa nove pogodbe o zaposlitvi. Po sedanji ureditvi ima takšen delavec ožji obseg sodnega varstva, kot ga sicer imajo delavci, če uveljavljajo nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Predlagane spremembe ZDR odpravljajo bistveno problematiko obravnavanega instituta, vseeno pa še ostajajo nekatera odprta vprašanja.
Keywords: prenehanje pogodbe o zaposlitvi, pravni viri, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, ponudba za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi, sodno varstvo, sodna praksa.
Published: 09.01.2013; Views: 3290; Downloads: 306
.pdf Full text (914,97 KB)

23.
PROGRAM RAZREŠEVANJA PRESEŽNIH DELAVCEV V PODJETJU SECOP KOMPRESORJI D.O.O.
Vesna Štrucelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V razvitih državah podjetja pogosto zaradi močne konkurence in želje po zmanjšanju stroškov prenesejo posamezne proizvodne programe v druge, navadno manj razvite države. Posledično se soočajo s presežnimi delavci v matični državi. Ker gre za prekinitev delovnega razmerja večjemu številu zaposlenih, podjetja pripravijo program razreševanja presežnih delavcev. V času izvedbe programa razreševanja presežnih delavcev ima pomembno vlogo podjetje, ki izvaja program razreševanja presežnih delavcev in sprejme ukrepe za preprečitev in omejitev števila odpovedi. Na drugi strani je pomembna vloga sindikata, ki zastopa zaposlene ter varuje pravice in interese delavcev in tretje vloga Zavoda za zaposlovanje, ki že v času programa skuša aktivno izvajati ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
Keywords: redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, presežni delavci, program razreševanja presežnih delavcev, ukrepi
Published: 13.08.2012; Views: 3406; Downloads: 537
.pdf Full text (866,97 KB)

24.
SUSPENZ POGODBE O ZAPOSLITVI KOT INSTRUMENT VARSTVA ZAPOSLITVE
Ivana Arnuš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zakon od delovnih razmerjih je v primerjavi s prejšnjo delovnopravno zakonodajo prinesel nove institute in poudaril dvostranski, pogodbeni način urejanja delovnega razmerja, za razliko od prejšnjega, ki je bil asociativen, temelječ na družbeni lastnini in samoupravljanju. V diplomskem delu bom predstavila institut suspenza pogodbe o zaposlitvi kot instrumenta varstva zaposlitve. Institut suspenza pogodbe je bil v času stare delovne zakonodaje znan pod pojmom »mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja«; ta zakonodaja je naštevala tudi okoliščine, ki so do mirovanja privedle. Pod izrazom suspenz je bil namreč urejen institut s popolnoma drugačnimi učinki kot jih ureja sedaj veljavni Zakon o delovnih razmerjih. Sedanji ZDR je poleg samega naziva instituta v primerjavi s staro ureditvijo drugače uredil tudi okoliščine, ki upravičujejo mirovanje in rok, v katerem je delavec upravičen do vrnitve k delodajalcu, smoter oz. namen: to je varstvo zaposlitve, pa ostaja nespremenjen. V času trajanja suspenza (ko je delavec odsoten z dela zaradi zakonsko predvidenih okoliščin) delavcu mirujejo pravice in obveznosti, povezane z delom, saj delavec dela ne opravlja in delodajalec mu ne izplačuje plače, kar izvede z izključitvijo delavca iz sistema zavarovanj. Čeprav gre za neizpolnjevanje temeljne delavčeve obveznosti, delavcu pogodba o zaposlitvi ne preneha, temveč le miruje in oživi ob vrnitvi na delo, t.j. v roku pet dni po prenehanju razlogov za nastop suspenza, sicer mu lahko delodajalec pogodbo o zaposlitvi odpove. Prav tako suspenz delavcu ne nudi absolutnega varstva zaposlitve, kajti med trajanjem suspenza je sicer izjemoma, ampak vendarle moč odpovedati pogodbo o zaposlitvi, če nastopi razlog za izredno odpoved ali če je uveden postopek za prenehanje delodajalca.
Keywords: Zakon o delovnih razmerjih, suspenz, mirovanje pravic, odpoved pogodbe o zaposlitvi, sprememba zakonodaje
Published: 25.05.2012; Views: 6574; Downloads: 897
.pdf Full text (703,44 KB)

25.
INSTITUT SODNE RAZVEZE POGODBE O ZAPOSLITVI
Simon Dolenšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Namen diplomskega dela je predstaviti institut sodne razveze pogodbe o zaposlitvi, kot enega izmed načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Institut sodne razveze predstavlja odmik od splošno uveljavljenega načela varstva zaposlitve in reintegracije delavca v primeru, ko sodišče ugotovi nezakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Najpomembnejši mednarodni pravni akt, ki ureja institut sodne razveze, je Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca. Omenjeni zavezujoči dokument v primeru ugotovljene neutemeljene odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca primarno določa vrnitev delavca na delo. Kadar vrnitev na delo ni mogoča ali primerna, pa konvencija določa delavcu izplačilo ustreznega nadomestila ali kakšnega drugega ustreznega prejemka, kot oddolžitve za izgubo zaposlitve. Pri vpeljavi instituta slovenski pravni sistem se je zakonodajalec v pretežni meri oprl na nemško pravno ureditev. V skladu s slovensko delovno-pravno zakonodajo lahko sodišče v primeru ugotovljene nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi le-to razveže, bodisi na predlog delavca bodisi samo po lastni presoji, če upoštevaje vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank ugotovi, da nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče. Sodišče določi dan prenehanja delovnega razmerja tudi v primeru, ko ena od pogodbenih strank izpodbija pogodbo o zaposlitvi in sodišče ugotovi, da je pogodba neveljavna. Odškodnina, kot vrsta nadomestila za vrnitev delavca na delo, je vezana na plačo delavca. Glavne kriterije za odmero njene višine je izoblikovala sodna praksa. Primerjalno gledano je bistvena razlika med nemško, hrvaško ter slovensko pravno ureditvijo v tem, da le slovenska zakonodaja ureja možnost sodne razveze pogodbe o zaposlitvi po uradni dolžnosti. V nemškem in hrvaškem pravnem sistemu sodišče takšnega pooblastila nima, temveč lahko razveže pogodbo o zaposlitvi le na predlog delavca ali delodajalca.
Keywords: Ključne besede: Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi, nezakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca, ugotovitev trajanja delovnega razmerja, odškodnina namesto vrnitve na delo, prenehanje delovnega razmerja, odločanje ne glede na predlog delavca.
Published: 04.04.2012; Views: 3398; Downloads: 288
.pdf Full text (476,94 KB)

26.
ODSOTNOST Z DELA IN ZLORABA BOLNIŠKEGA STALEŽA
Dušica Mohorko Jug, 2012, master's thesis/paper

Abstract: Zdravstveni absentizem je v Sloveniji zelo visok in je resen problem v naši družbi.Zelo pogoste so zlorabe bolniškega staleža, ko delavci ne spoštujejo navodil za zdravljenje in opravljajo razna pridobitna dela.
Keywords: absentizem, bolniški stalež, zloraba bolniškega staleža, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Published: 15.03.2012; Views: 2688; Downloads: 680
.pdf Full text (422,65 KB)

27.
ZLORABA BOLNIŠKEGA STALEŽA IN IZREDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI
Ajda Cunder, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Izkoriščanje bolniškega staleža oz. njegova zloraba je ena najpogostejših kršitev iz delovnopravnega razmerja. Takšno dejanje je kršitev zadnje alineje 111. člena Zakona o delovnih razmerjih, ta pa ima za pravno posledico izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Postopek pred samo odpovedjo pogodbe mora temeljiti na zakonskih podlagah, zato je pomembno, da se postopek pravilno izvede in da se delavcu omogoči zagovor. Izpolnjene morajo biti še marsikatere druge predpostavke, saj ima nepravilna izvedba postopka za posledico nezakonitost izredne odpovedi. Proces, ki se odvija pred samo odpovedjo pogodbe je pomemben ne samo za delavca ampak tudi za delodajalca, zato se ga moramo lotiti pravilno. Ključnega pomena za ugotovitev zlorabe bolniškega staleža pa so laične kontrole. Vsaka oseba, ki je v delovnem razmerju se dnevno sooča s situacijami, ki so povezane z delom in odnosom med njo in njenim delodajalcem. Zaradi varstva pravic delavca pred neutemeljenim odpuščanjem, je zakonodaja naravnana v prid šibkejši stranki - v našem primeru je to delavec, zaradi česar se delodajalec velikokrat znajde v neugodnem položaju, v katerem se počuti, kot da ima "zvezane roke".
Keywords: Bolniška odsotnost Absentizem Zavarovanec Zloraba bolniškega staleža Nadzor bolniškega staleža Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Published: 06.03.2012; Views: 7561; Downloads: 1343
.pdf Full text (1,37 MB)

28.
ZAPOSLOVANJE IN ODPUŠČANJE INVALIDOV
Špela Hribernik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je predstaviti Zaposlovanje in odpuščanje invalidov. Invalidi predstavljajo posebno kategorijo delavcev, ki uživa posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Uvodoma so navedeni najpomembnejši mednarodni in nacionalni dokumenti, ki urejajo vprašanje zaposlovanja in odpuščanja invalidov. V nadaljevanju so opisane osnovne značilnosti pogodbe o zaposlitvi. Večja pozornost je namenjena poglavju o zaposlovanju invalidov, kjer so pojasnjeni osnovni pojmi invalid/delovni invalid, postopek pridobitve statusa invalida, oblike zaposlitve invalidov ter kvotni sistem zaposlovanja invalidov. Na kratko je predstavljeno prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Sledi poglavje o odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kjer je predstavljen postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi in postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec lahko invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi le, če so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe, katerih utemeljenost pa mora ugotoviti Komisija. V zadnjem delu sledi prikaz pravne ureditve položaja invalidov v Avstriji.
Keywords: zaposlovanje invalidov - pojem invalida/delovnega invalida – kvotni sistem zaposlovanja invalidov – posebno pravno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi invalidu – Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Published: 14.12.2011; Views: 4536; Downloads: 450
.pdf Full text (1023,23 KB)

29.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi staršem
Karmen Durič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni starši in nosečnice se pri usklajevanju družinskih in delovnih obveznosti pogosto srečujejo s težavami. Naša zakonodaja je v slovenski pravni red vnesla številne norme mednarodnega delovnega prava na področju varstva posebnih kategorij delavcev, to je šibkejših, ki zaradi svojega položaja potrebujejo posebno delovnopravno varstvo. Tako varstvo je mogoče na različnih področjih in v različnih oblikah. Najpomembnejši zakon, ki pri nas ureja varstvo materinstva in starševstva na področju dela, je Zakon o delovnih razmerjih. Namen posebnih varstvenih določb delovnega prava je, da se delavcem in delavkam omogoči ustrezno usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti ter zagotovi ustrezno varstvo. Manj ugodno obravnavanje delavcev iz razloga nosečnosti in starševskega dopusta je prepovedano. Odpoved pogodbe o zaposlitvi ima lahko škodljive vplive na telesno in duševno stanje nosečnic, doječih mater ter delavcev, ki izrabljajo starševski dopust. Zaradi tega je za to skupino delavcev v prvem odstavku 115. člena zagotovljeno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi na temelju starševstva je urejeno v 115. členu Zakona o delovnih razmerjih in traja ves čas nosečnosti, ves čas dojenja ter celotno obdobje izrabe starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po vrnitvi nazaj na delo. V obdobju varstva je delodajalcu prepovedana vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcem in delavkam iz te varovane skupine ne glede na odpovedni razlog, delovno razmerje pa v tem času pa ne more prenehati, čeprav je bila odpoved dana že prej. Za veljavno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu-staršu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: podani morajo biti razlogi za izredno odpoved ali uveden mora biti postopek za prenehanje delodajalca. Hkrati z obstojem enega od zgornjih razlogov pa mora biti izpolnjen še naslednji pogoj: predhodno soglasje inšpektorja za delo.
Keywords: starševsko varstvo, odpoved pogodbe o zaposlitvi, varovana kategorija, varstvo pred odpovedjo, nosečnica, doječa mati, starševski dopust, delovno pravo
Published: 14.12.2011; Views: 3494; Downloads: 234
.pdf Full text (780,20 KB)

30.
POLOŽAJ DELAVCEV V PRIMERU INSOLVENTNOSTI PODJETJA
Mateja Platovnjak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Avtorica z diplomskim delom opredeljuje položaj delavcev v postopkih zaradi insolventnosti. Na začetku se osredotoči na pojem insolventnosti, nato pa nadaljuje z opisom bistvenih značilnosti stečajnega postopka in postopka prisilne poravnave. Pozornost nameni varstvu terjatev delavcev po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter po Zakonu o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije. V osrednjem delu diplomskega dela omogoči vpogled na položaj prednostnih terjatev, prijavo terjatev, na odpoved pogodbe o zaposlitvi v primerjavi s stečajnim postopkom in postopkom prisilne poravnave ter na pravice delavcev. Avtorica predstavi obravnavano tematiko tudi z vidika kanadske zvezne zakonodaje. V okviru slednje se osredotoči na položaj upnikov v stečajnem postopku in dolžniškem predlogu. Pozornost nameni tudi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in Programu za zaščito plač delavcev.
Keywords: insolventnost, stečaj, prisilna poravnava, varstvo terjatev delavcev, pravice delavcev, odpoved pogodbe o zaposlitvi
Published: 14.09.2011; Views: 2907; Downloads: 352
.pdf Full text (465,83 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica