| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
ODPADNI MATERIALI PRI LIKOVNIH DEJAVNOSTIH S PODROČJA KIPARSTVA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Lidija Pejčić, 2014, master's thesis

Abstract: Živimo v času tehnološkega napredka in rasti svetovnega prebivalstva, ki hkrati za svoj obstoj ustvarjata v okolju neugodne posledice. Sedanje ekološko stanje nas spodbuja k razmišljanju in reševanju položaja, v katerega je zabredel človek s sodobnim, a za naravo ogrožajočim načinom življenja. Narava je izčrpana od posegov vanjo, okolje pa je prepolno z negativnimi vplivi materialnega obilja. Človek mora najti zagon in poti, da bo izboljšal kakovost življenja zase in za prihodnje rodove. Napredek človeštva bi moral zagotavljati zmernost v porabi dobrin in omogočati varnost naslednjim rodovom. Razviti je treba torej tak način, ki bo trajnosten, varen in ki bo vzpostavljal ravnovesje med potrebami in porabo dobrin za vse generacije. Pojmi kot so: ekologija, varstvo narave, trajnostni razvoj, se zato vse pogosteje omenjajo in postajajo predmet mnogih razprav. Z magistrsko nalogo smo raziskali mnenja vzgojiteljic o ekologiji in trajnostnem razvoju, o vrednotah in okoljskih problemih, s katerimi seznanjajo predšolske otroke. Zanimalo nas je, v kolikšni meri uporabljajo pri vzgojnem delu odpadne materiale, in kako pogosto ter pri katerih vzgojnih področjih. V prvem delu magistrske naloge predstavljamo pedagoške vidike, povezane z ekologijo in trajnostnim razvojem, vključujemo pa tudi embalažo in odpadne materiale ter ugotavljamo njihovo uporabo pri likovnih dejavnostih na področju kiparstva v predšolskem obdobju. V empiričnem delu predstavljamo rezultate ankete za vzgojiteljice. Zajeti vzorec, N = 139, so izpolnjevale vzgojiteljice vseh vrtcev v Mariboru. Ankete smo obdelali s pomočjo deskriptivne in inferenčne statistike (χ2 - preizkus in Mann Whitneyev preizkus razlik). Raziskava je pokazala, da se vzgojiteljice zavedajo pomena vrtca in vzgojnih aktivnosti v povezavi z ekološkimi vsebinami. Pri večini vzgojnih področij pogosto uporabljajo odpadne materiale iz razlogov, da spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo otrok ter jih posledično s tem seznanjajo s posledicami kopičenja odpadkov.
Keywords: ekologija, trajnostni razvoj, odpadni materiali, predšolski otrok, likovne dejavnosti.
Published: 23.07.2014; Views: 1357; Downloads: 162
.pdf Full text (1,61 MB)

2.
IZBOLJŠANJE RAVNANJA Z ODPADKI V PODJETJU STROJNE INDUSTRIJE
Siniša Siračevski, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava problematiko ureditve ravnanja z odpadki v podjetju strojne industrije. Področje ravnanja z odpadki pred uvedbo sprememb ni bilo ustrezno urejeno. Posledice so bile neurejeno delovno okolje, slaba preglednost nad porabo surovin in delovnih sredstev ter visoki stroški za ravnanje z odpadki. Ker pri proizvodnih dejavnostih v podjetju nastajajo tudi določene vrste odpadkov, ki sodijo po svojih značilnostih med nevarne snovi, je obstajala tudi nevarnost nesreč, ki bi lahko povzročile škodljive posledice za okolje ali zdravje ljudi. Zato je bilo treba v podjetju nujno uvesti celovit sistem za ravnanje z odpadki. Potrebe po sistematičnem urejanju odpadkov so bile še posebej nujne, ker gre za hitrorastoče podjetje in se obseg proizvodnje, z njim pa tudi količine nastalih odpadkov zelo hitro povečujejo. V diplomskem delu so v teoretičnem delu predstavljeni glavne značilnosti problematike odpadkov, temeljni koncepti sodobnega ravnanja z odpadki, klasifikacija odpadkov in možnosti recikliranja posameznih vrst odpadkov. Pri tem so seveda vključene tiste vrste odpadkov, ki nastajajo v podjetju. Nato je prikazano ravnanje z odpadki pred uvedenimi spremembami in podana kritična analiza ravnanja. V modelu rešitve je prikazan uvedeni model ravnanja z odpadki v podjetju. Prikazani so tehnični, organizacijski, kadrovski in finančni vidiki modela. Nastale spremembe so bistvenega pomena za organizacijo dela zaposlenih in vodenja evidence. Posledica je bila ureditev prostorov, ki izpolnjujejo zakonske predpise in omogočajo varno shranjevanje
Keywords: Odpadni materiali, skladiščenje materialov, proizvodni proces, organizacija dela, zakonodaja.
Published: 03.07.2014; Views: 733; Downloads: 152
.pdf Full text (4,52 MB)

3.
Čiščenje odpadnih vod iz barvalnih procesov s pomočjo naravnih odpadnih materialov
Rebeka Sirc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V tekstilni industriji nastaja velika količina odpadnih vod, ki jih poskušamo očistiti z dragimi postopki in materiali. Modelnim vodam, ko so bile obarvane z barvami za tekstil, smo z uporabo naravnih adsorbentov poskusili zmanjšati pH vrednost, električno prevodnost, skupni organski ogljik (TOC), kemijsko potrebo po kisiku (KPK) ter obarvanost vzorcev. Z nekaterimi naravnimi odpadnimi materiali smo dosegli cilj, z drugimi ne. V splošnem so bili rezultati najboljši v primeru smrekove žagovine, aktivnega oglja ter pri naravnem in sintetiziranem zeolitu.
Keywords: odpadne vode, barvalni procesi, naravni odpadni materiali, metode čiščenja, čiščenje odpadnih vod
Published: 21.09.2016; Views: 327; Downloads: 68
.pdf Full text (1,57 MB)

4.
Izolacija in čiščenje tereftalne kisline iz poliestrnih tekstilij
Marko Pušnik, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Polietilen tereftalat v tekstilni industriji poznamo tudi pod imenom poliester. Količina odpadnega poliestrnega tekstilnega materiala narašča, zato je potrebno poiskati primerne načine za njegovo recikliranje in ponovno uporabo. Kot uspešni postopki kemijske razgradnje so se izkazal različni postopki hidrolize. Diplomsko delo je namenjeno analizi razgradnih produktov poliestrnih tekstilnih materialov po alkalni in nevtralni hidrolizi ter čiščenju nastalega trdega produkta. Čiščenje smo izvedli s postopki kristalizacije, sublimacije, vroče filtracije in kislinsko bazne ekstrakcije. Rezultati so bili ovrednoteni s pomočjo IR spektroskopije in potenciometričnih titracij v nevodnem mediju. Ugotovili smo, da se nobeden od postopkov čiščenja ni izkazal za zelo uspešnega, v neki meri sta učinkovita le postopka kristalizacije in sublimacije.
Keywords: poliester, nevtralna hidroliza, alkalna hidroliza, tereftalna kislina, čiščenje, tekstilni materiali, odpadni tekstilni materiali, recikliranje
Published: 08.10.2018; Views: 340; Downloads: 63
.pdf Full text (2,13 MB)

5.
Uporaba naravnih in recikliranih materialov pri likovnih dejavnostih v vrtcu
Lea Predikaka, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili možnosti, ki nam jih pri likovnem delu ponujajo naravni in odpadni materiali, katere lahko z reciklažo uporabimo pri delu z otroki. V teoretičnem delu so z deskriptivno in komparativno metodo predstavljeni vidiki kurikuluma in likovne didaktike na tem umetniškem področju, pri čemer smo opredelili likovna področja in se posvetili materialom, tako tradicionalnim kot netradicionalnim. Izpostavili smo tudi projekt Ekovrtec, ki deluje kot del programa Ekošola in se neposredno dotika ekološkega ozaveščanja otrok, pa tudi odraslih, vpletenih v vrtčevsko okolje. V praktičnem delu, ki je temeljilo na kvalitativnih metodah, smo pripravili, izvedli in evalvirali šest dejavnosti, vsako iz drugega likovnega področja. V njih smo vključevali naravne in odpadne materiale, katere smo s svojim delom reciklirali in uporabili za likovne upodobitve. Veliko pozornosti smo namenjali recikliranju oz. pravilnemu ravnanju z odpadki in skrbi za okolje.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna področja, recikliranje, odpadni materiali, naravni materiali.
Published: 04.12.2018; Views: 391; Downloads: 95
.pdf Full text (2,35 MB)

6.
Reciklirani polimerni kompoziti kot inovativni materiali
Rok Korošec, 2019, master's thesis

Abstract: Znano je, da se poraba polimernih materialov iz dneva v dan povečuje. Posledično izrazito narašča tudi količina polimernih odpadkov, ki vstopajo na trg. Čim hitreje je potrebno najti pot, ki nas bo vodila do učinkovite izrabe sekundarnih polimernih surovin. To raziskovalno delo je opravljeno z namenom karakterizacije mehanskih in mikrostrukturnih lastnosti mešanic kompozitov s polimerno matico iz recikliranih polimerov v kombinaciji z različnimi polnili. V laboratoriju smo izvedli analizo ekstrudiranega materiala ter določili vpliv različnih pogojev izdelave na končno karakteristiko samega kompozita. Delo predstavlja tudi možnosti uporabe takšnega materiala in standarde, ki jih takšen kompozitni produkt mora izpolniti za uspešen prodor na trg. Raziskava je pokazala, da imajo kompozitni materiali s polimerno matico iz recikliranega polimera karakteristike, ki so povsem primerljive s karakteristikami primarnih polimernih materialov. Potrdili smo tezo, da je iz recikliranih polimernih materialov skupaj s kombinacijo različnih polnil mogoče izdelati preproste izdelke s primerljivimi ali celo izboljšanimi karakteristikami, ki so tako primerni za vsakdanjo uporabo.
Keywords: Recikliranje, polimeri, polimerni kompoziti, ponovna uporaba, upogibni preizkus, odpadna plastika, odpadki, injekcijsko brizganje, odpadni polimerni materiali, mikrostrukturne lastnosti.
Published: 11.02.2019; Views: 534; Downloads: 58
.pdf Full text (2,45 MB)

7.
Ozaveščanje otrok o ekologiji skozi likovne dejavnosti v prvem starostnem obdobju
Klaudija Vivod, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom Ozaveščanje otrok o ekologiji skozi likovne dejavnosti v prvem starostnem obdobju je predstaviti primerne likovne dejavnosti, ki otroke v prvem starostnem obdobju ozaveščajo o ekologiji, in ugotoviti, kako otrokom na zanimiv način skozi likovne dejavnosti približati ekologijo. Zanimalo nas je, kakšne so spretnosti in znanje otrok v prvem starostnem obdobju. V diplomskem delu smo predstavili možnosti, kako lahko odpadni material ponovno uporabimo pri likovnih dejavnostih v prvem starostnem obdobju. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili razvojne stopnje likovnega izražanja otrok in načrtovanje likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju. Opisali smo vsa likovna področja in predstavili, kako se ekologija vključuje v vrtce. V praktičnem delu smo načrtovali, izvedli in evalvirali pet likovnih dejavnosti z različnih likovnih področij. V dejavnosti smo vključili odpadne materiale, katere smo ponovno uporabili pri likovnih dejavnostih. Velik poudarek smo namenili ponovni uporabi odpadnih materialov in pravilnemu ravnanju z njimi.
Keywords: predšolski otrok, prvo starostno obdobje, odpadni materiali, likovne dejavnosti, likovna področja.
Published: 17.12.2019; Views: 133; Downloads: 22
.pdf Full text (1,97 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica