| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
Racionalizacija ravnanja z odpadki in odpadno embalažo v občini Krško
Tanja Topol, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Odgovorno ravnanje z odpadki in odpadno embalažo je ključen dejavnik pri ohranjanju okolja, česar bi se ljudje morali bolj zavedati. V občini Krško podjetje Kostak, d. d., izvaja ločeno zbiranje odpadkov že več kot 10 let, vendar se še vedno prevelika količina odpadkov, predvsem bioloških, nepravilno loči in na ekoloških otokih zavrže v napačne zabojnike. Vse večje so količine odpadne embalaže, ki predstavlja veliko obremenitev za okolje, če je ponovno ne uporabimo ali pravilno zavržemo s ciljem njenega recikliranja in ohranjanja naravnih virov. Z večjim obveščanjem in spodbudo prebivalcev k ločevanju odpadkov bi tako lahko napredovali k doseganju cilja, da bi se v prihodnosti vsi odpadki ločevali pravilno in bi količina mešanih komunalnih odpadkov ostala minimalna. S predlaganimi rešitvami, ki so predstavljene v diplomskem delu, bi tako pridobili prednosti za občane, podjetje Kostak, d. d., in okolje.
Keywords: odpadek, odpadna embalaža, ekološki otok, okolje
Published: 11.05.2015; Views: 1342; Downloads: 74
.pdf Full text (1,40 MB)

12.
Politika ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Celje
Andrej Rožmarič, 2013, bachelor thesis/paper

Abstract: Ravnanje z odpadki je ena najpomembnejših in slabo rešenih nalog v okviru varstva okolja v Sloveniji. Odpadki so veliko breme za okolje, zato jih je potrebno odlagati na ustrezna mesta, jih predelati in ponovno uporabiti ali pa s procesom kompostiranja vrniti nazaj v naravo. Celoten postopek od zbiranja, skladiščenja, predelave in ponovne uporabe vodi politika ravnanja z odpadki. Pojem odpadki je širok, zato je v diplomskem delu poudarek samo na komunalnih odpadkih, s katerimi se srečujemo vsak dan.
Keywords: Odpadek, biološki odpadek, zbiranje, recikliranje, kompostiranje, regionalni center za ravnanje z odpadki.
Published: 21.07.2014; Views: 995; Downloads: 99
.pdf Full text (1,18 MB)

13.
Predlog izboljšave ravnanja z odpadno embalažo v Mercator d.d.
Jožef Toličič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Ravnanje z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek je ključno za vsako podjetje in hkrati problematika povratne logistike, saj gre za velike količine odpadne embalaže, ki nastajajo v procesu distribucije do maloprodajnih enot in v samih maloprodajnih enotah. V podjetju Mercator smo pregledali dejansko stanje ravnanja z odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, pridobili podatke in prikazali na izbranih maloprodajnih enotah in pogodbenim izvajalcem Slopak optimalno rešitev, ki manj obremenjuje okolje. V nalogi smo izdelali predlog in s tem potrdili tezo, da z izbiro bližnjega zbirnega centra zmanjšamo stroške.
Keywords: odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek, povratna logistika, distribucijski center
Published: 04.02.2014; Views: 1502; Downloads: 295
.pdf Full text (4,20 MB)

14.
KDAJ ODPADEK NI ODPADEK?
Patricija Majhen, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi se ukvarjam z opredelitvijo pojma odpadek. Ker ima zaradi vedno večjega števila odpadkov v sklopu pravnega področja varstva okolja ureditev postopkov ravnanja z odpadki zelo veliko vlogo, je torej za pravilno izvajanje teh postopkov nujno, da vemo kaj odpadek sploh je. V tej zvezi pa se pojavi tudi vprašanje kdaj se določeno blago še šteje kot blago – kot stranski proizvod in kdaj le-to postane odpadek, prav tako pa kdaj blagu status odpadka preneha. Skozi analizo nacionalne in zakonodaje EU sem ugotovila, da nacionalna zakonodaja definicij omenjenih pojmov ne podaja, medtem, ko nam okoljska zakonodaja EU s pomočjo sodne prakse te definicije nudi. Odpadek je tako opredeljen s pomočjo opiranja na pojem 'zavržek', ki vključuje tako predelavo kot odstranjevanje odpadkov in pomeni vsako snov ali predmet, ki jo njen imetnik zavrže, namerava ali mora zavreči. Stranski proizvod pomeni snov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja tega procesa (t.i. ostanek proizvodnje), katere nadaljnja uporaba je zagotovljena, se lahko neposredno uporabi brez kakršne koli nadaljnje obdelave ter je proizvedena kot sestavni del nekega proizvodnega procesa, hkrati pa mora biti njena nadaljnja uporaba zakonita. Če vsi ti pogoji niso kumulativno izpolnjeni, se torej taka snov ali predmet šteje kot odpadek. Kot zadnje pa torej odpadek lahko tudi preneha biti odpadek, v primeru, ko izpolnjuje merila, ki so določena s posebnim predpisom, na podlagi pogojev, da se določena snov ali predmet običajno uporablja za določene namene, za njo obstaja trg in povpraševanje, izpolnjuje tehnične zahteve in določene standarde ter njena uporaba ne bo povzročila splošnega škodljivega vpliva na okolje in zdravje ljudi. Čeprav nacionalna zakonodaja ureja postopke ravnanja z odpadki, je torej za njihovo pravilno izvajanje potrebno poznati evropsko zakonodajo v zvezi z opredelitvijo omenjenih pojmov.
Keywords: varstvo okolja, ravnanje z odpadki, odpadek, stranski proizvod, prenehanje statusa odpadka
Published: 10.01.2014; Views: 1598; Downloads: 196
.pdf Full text (348,79 KB)

15.
Optimizacija transportnih poti smetarskih vozil v Občini Slovenske Konjice
Martin Črnec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V zaostrenih gospodarskih razmerah sta racionalizacija in zniževanje stroškov poslovanja ključnega pomena za vse gospodarske organizacije. Državne in občinske uredbe silijo podjetja, da optimizirajo svoje delovanje, k čemur spadajo tudi transportne poti, saj je gorivo vedno večji strošek, poleg tega pa država stremi k bolj ekološkemu ravnanju, tudi glede transporta. To je bil tudi osnovni motiv izdelave diplomskega dela. Namen diplomskega dela je bil na osnovi analize obstoječega pobiranja odpadkov predlagati optimizacijo transportnih poti za odvoz vseh vrst odpadkov v podjetju JKP, Javno Komunalno Podjetje d.o.o.
Keywords: optimizacija, odpadek, stroški, transport, JKP.
Published: 15.11.2013; Views: 1432; Downloads: 161
.pdf Full text (2,82 MB)

16.
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE PESNICA
Ana Dvoršak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga povzema najpomembnejše določbe zakonodaje na področju ravnanja z odpadki. Na začetku predstavi zelo kratko in jedrnato zgodovinske okvire v katerih se nato ves čas gibljemo. V tem delu označi glavne zgodovinske smernice, ki so vplivale na razvoj tega področja. V nadaljevanju predstavlja kaj sploh komunalni odpadki so ter smernice za ravnanje z njimi. Prikazana je tudi shema, ki prikazuje pomembnost posameznega ravnanja z odpadki. V diplomski nalogi se opazi tudi poskus vključevanja najpomembnejših določb zakonodaje. Predstavljene so tudi posamezne faze ravnanja z odpadki, ki pomembno vplivajo na razumevanje same tematike. Predstavljene pa so tudi posamezne vrste komunalnih odpadkov, ki predstavljajo neizbežen del našega vsakdana. Diplomska naloga pa se dotika tudi urejanja tega področja na lokalni (občinski) ravni, saj marsikatera zakonska določba nalaga podrobnejše urejanje te tematike na lokalni ravni. S čimer v zvezi diplomska naloga povzema tudi osnovna določila občinskega odloka občine Pesnica.
Keywords: odpadek, komunalni odpadek, varstvo okolja, ohranjanje narave, ravnanje z odpadki, odlok
Published: 17.12.2012; Views: 1627; Downloads: 195
.pdf Full text (664,44 KB)

17.
ČIŠČENJE DIMNIH PLINOV V SEŽIGALNICI KOMUNALNIH ODPADKOV
Kristjan Leskovšek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Hitri razvoj moderne tehnologije nam vedno znova ponuja kakšne novosti. Veliko let smo komunalne odpadke zakopavali v zemljo, s tem pa smo zelo onesnaževali naš planet. Z novo tehnologijo, vam predstavljam kako, s sežiganjem komunalnih odpadkov in sežiganjem blata iz čistilnih naprav, dobimo električno energijo ter ogrevano toplo vodo. V diplomski nalogi se bomo osredotočili predvsem na vrečaste filtre in predstavil čiščenje dimnih plinov s sodobno tehnologijo. Dimne pline smo najprej čistili s keramičnimi filtri, vendar ker nismo dosegali mejnih vrednosti emisij, jih je bilo potrebno zamenjati. Naredili smo predelavo obstoječega filtra in ga zamenjali z vrečastim filtrom, kateri pa dosega dopustne mejne vrednosti emisij.
Keywords: sežigalnica, čiščenje dimnih plinov, emisije, odpadek, lahka frakcija, energija.
Published: 22.10.2012; Views: 2315; Downloads: 375
.pdf Full text (2,01 MB)

18.
19.
OVREDNOTENJE UČINKOV UREDBE O RAVNANJU Z ODPADNIMI ZDRAVILI V PODRAVSKI REGIJI
Maja Gabor, 2011, master's thesis

Abstract: Končni uporabniki zdravil pogosto odložijo odpadna zdravila med komunalne odpadke, ne da bi sploh pomislili, da s svojim nepravilnim ravnanjem obremenjujejo okolje in posledično svoje zdravje. Da bi zmanjšali škodljive vplive na okolje, ki jih povzroča neustrezno ravnanje s tovrstnimi nevarnimi odpadki, je Vlada RS leta 2010 sprejela Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili, ki je določila pravila ravnanja ter pogoje za zbiranje in odstranjevanje odpadnih zdravil. V prvem letu veljavnosti, Uredba še ni dosegla vseh učinkov, ki jih je predvidela. Odpravila je sistemske pomanjkljivosti na področju ravnanja z odpadnimi zdravili, vendar se celotna količina zbranih in posledično termično obdelanih odpadnih zdravil ni povečala. V letu 2010 je bilo skupno zbranih in termično obdelanih 29,4 tone odpadnih zdravil, medtem ko so leta 2008 zbrali in termično obdelali 34,3 ton tovrstnih nevarnih odpadkov. Prav tako ostaja ozaveščenost javnosti o pravilnem ravnanju z odpadnimi zdravili na nizki ravni. Dobra polovica anketirancev še vedno odlaga odpadna zdravila med ostale komunalne odpadke, še višji je delež (60%) tistih anketirancev, ki sploh ne pozna pravilnega načina ravnanja z odpadnimi zdravili. Prav tako z možnostjo oddaje odpadnih zdravil v lekarne, še ni seznanjena večina (74%) anketirancev. Poleg lokalnih institucij in komunalnih podjetij, bodo morale v prihodnje tudi lekarne prevzeti svoje odgovornosti in storiti več za obveščanje in posledično ozaveščenost javnosti o pravilnem ravnanju z odpadnimi zdravili v naši državi. Potrebno bo vzpostaviti kontinuirano obveščanje končnih uporabnikov zdravil, ter venomer opozarjati na nevarnosti, ki jih povzroča nepravilno odlaganje tovrstnih nevarnih odpadkov. Vzporedno z višjo ozaveščenostjo javnosti se bodo povišale tudi količine zbranih in pravilno odstranjenih odpadnih zdravil v naši državi. Le tako bo dosežen glavni namen Uredbe.
Keywords: nevarni odpadek, odpadna zdravila, termična obdelava odpadkov, ozaveščenost javnosti, uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili
Published: 07.02.2012; Views: 1843; Downloads: 258
.pdf Full text (2,65 MB)

20.
ANALIZA IZVEDBE PROGRAMA OD VRAT DO VRAT OZIROMA ZBIRANJE KOMUNALNE EMBALAŽE Z "RUMENO VREČO" V JAVNEM PODJETJU ZA KOMUNALNE STORITVE OKP ROGAŠKA SLATINA D.O.O.
Ajda Pirš, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji so pričeli z uvajanjem sistema od vrat do vrat oziroma zbiranje komunalne embalaže z »rumeno vrečo«, ki omogoča nov pristop razmišljanja o ravnanju z odpadki in temelji k podpori trajnostnega razvoja. Skozi diplomski seminar bo opisan in analiziran sistem od vrat do vrat oziroma zbiranje komunalne ebalaže z »rumeno vrečo« na primeru Javnega komunalnega podjetja za komunalne storitve OKP Rogaška Slatina d.o.o.. V nadaljevanju sledi predstavitev sistema od vrat do vrat ozirom zbiranje komunalne embalaže z »rumeno vrečo« s strani zakonodajnega okvira, obsega ravnanja z odpadki in analizo računovodskih izkazov na katere je vplivalo uvajanje sistem.
Keywords: trajnostni razvoj, sistem od vrat do vrat, »rumena vreča«, odpadek, logistika odvoza odpadkov, analiza računovodstkih izkazov.
Published: 13.12.2011; Views: 1897; Downloads: 119
.pdf Full text (933,54 KB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica