| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 23
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Problematika odpadkov v Sloveniji s poudarkom na plastičnih odpadkih
Jan Černe, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Svetovni razvoj, želja po nenehni gospodarski rasti in potrošniška družba nam prinašajo vedno več novih izdelkov in s tem vsak dan več odpadkov. Namen zaključnega dela je, da seznanimo ljudi o problematiki odpadkov in plastičnih odpadkov v Sloveniji tako, da jim predstavimo to temo, ki je vedno bolj aktualna in novejša tema z vidika gospodarstva. V zaključnem delu smo preučili, kaj sploh je odpadek, ravnanje z odpadki, kako se delijo odpadki ter zakonodajo. Poseben del naloge smo posvetili plastičnim odpadkom, ki so zelo aktualna tema in povzroča veliko grožnjo ekosistemu. V raziskavi smo preučevali, kako se Slovenija spopada z ravnanjem z odpadki v primerjavi s povprečjem 27 evropskih držav in kako napreduje sama. Namen raziskave je, da vidimo, kje smo dobri in kje so najbolj potrebne izboljšave. Pri tem smo potrjevali pet zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Z raziskavo smo prišli do ugotovitev, da se Slovenija dobro spopada s problematiko odpadkov, saj redno presega zastavljene cilje Evropske unije. Najbolje nam gre na področju reciklaže komunalnih odpadkov in stekla, kjer zadnjih nekaj let kotiramo med najboljšimi petimi v Evropski uniji. Največ možnosti za napredek imamo na področju reciklaže papirja in kartona.
Keywords: odpadek, recikliranje, krožno gospodarstvo, ravnanje z odpadki
Published in DKUM: 06.07.2022; Views: 280; Downloads: 62
.pdf Full text (1,24 MB)

2.
Poslovni načrt za vzpostavitev podjetja za izdelavo peletov iz kavne usedline : magistrsko delo
Aleks Hedl, 2021, master's thesis

Abstract: Kot družbo v celoti nas vse bolj pesti problematika nastajanja in kopičenja odpadkov in s tem povezane negativne posledice, pri čemer najbolj trpi naše naravno okolje. V tem delu smo pod drobnogled vzeli kavni odpadek, kot potencialni vir surovine za izdelavo peletov, namenjenih energetski izrabi. Raziskali smo kakšne so lastnosti odpadne kave, kolikšne količine lahko pridobimo na določenem območju, kakšne so zakonodajne zahteve, na koncu pa smo tudi ovrednotili višino investicije v podjetje, ki bi tovrstni odpadek predelovalo. Vse skupaj smo zapisali v obliki poslovnega načrta. Ugotovili smo, da večina podjetij kavno usedlino daje v zabojnike za biološke odpadke, katere nato odvažajo lokalna komunalna podjetja. Izračun je pokazal, da bi projekt lahko bil komercialno uspešen ob izpolnitvi določenih pogojev.
Keywords: kavna usedlina, peleti, podjetje, odpadek, proizvodnja
Published in DKUM: 12.07.2021; Views: 624; Downloads: 0

3.
Zavržena hrana kot biološki odpadek
Aljoša Jordan, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo poskušali s pomočjo raziskave ugotoviti razloge za zavrženo hrano in količino le-te. Na osnovi spletne ankete o zavrženi hrani v slovenskih gospodinjstvih je bila v magistrskem delu opravljena statistična analiza o odnosu in vplivu različnih dejavnikov, ki jih povezujemo s količino zavržene hrane. V teoretičnem delu smo najprej spoznali problematiko zavržene hrane, kar smo podkrepili z lastno spletno anketo. Z uporabo statističnih metod ANOVA in hi-kvadrat smo analizirali podane odgovore, iz katerih smo pridobiti grobo oceno o količini zavržene hrane v slovenskih gospodinjstvih in o njihovih načinih ravnanja s hrano. Ključni rezultati opravljene analize so pokazali, da se povprečna vrednost zavrženih prehrambnih proizvodov na mesec razlikuje glede na mesečni dohodek gospodinjstva. Največ anketiranih, kar 64,2 %, na mesec, zavrže za manj kot 10 €, 26,4 % anketiranih pa je ovrednotilo znesek med 10 € in 20 €. Prav tako prihaja do razlik v povprečnem mnenju o problematiki prevelikih količin zavržene hrane glede na starostne skupine. Skoraj 70 % anketiranih se zaveda problematike o količini zavržene hrane in temu primerno tudi ustrezno ravna. Kljub zavedanju pa je analiza rezultatov pokazala, da v povprečju anketiranci zavržejo med 4,59 in 8,52 kg hrane na mesec, kar na letni ravni znaša med 55 in 102 kg hrane. Do te količine pride zaradi razlogov, kot so pokvarjeni proizvodi, pretečen rok uporabe, preobsežen nakup proizvodov, nakup proizvodov, ki niso dobrega okusa, in preveliko pakiranje. Podali smo tudi predloge, s katerimi bi lahko obstoječe stanje in razmere nekoliko izboljšali ter dolgoročno izboljšali tudi kakovost življenja, saj količine zavržene hrane vplivajo tako na okoljsko problematiko, kot so npr. emisije CO2, ter tudi na medčloveške odnose (doniranje hrane). Predlogi, ki smo jih izpostavili, so: osebno pakiranje v recikliranih embalažah za proizvode, pri katerih je to mogoče, razširitev doniranja hrane, javno merjenje količin zavržene hrane, obveščanje javnosti ter uporaba in nadgradnja postavljenega modela ravnanja s hrano.
Keywords: zavržena, hrana, gospodinjstva, odpadek, CO2
Published in DKUM: 09.11.2020; Views: 625; Downloads: 103
.pdf Full text (2,00 MB)

4.
Varstvo okolja v vojašnici Franca Uršiča Novo mesto : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Urška Bele, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Varstvo okolja in okoljevarstvena osveščenost sta v sodobnem času zelo pomembna tako za posameznika kot tudi za organizacije in podjetja. Slovenska vojska se kot odgovorna organizacija zaveda, da sta skrb za varstvo okolja in izvajanje ukrepov, skladno z zakoni, pravili in predpisi, nujna za zagotovitev visoke kakovosti življenja za sedanje in prihodnje generacije. V začetku leta 2009 je bila s tem namenom izdana Direktiva o varstvu okolja v Slovenski vojski, ki je skladna z nacionalno okoljsko zakonodajo in z njo povezanimi predpisi.
Keywords: diplomske naloge, varstvo okolja, Slovenska vojska, odpadek, ukrep
Published in DKUM: 21.05.2020; Views: 707; Downloads: 48
.pdf Full text (1,45 MB)

5.
Ocena učinkov čistilnih akcij v občini Mengeš
Maja Muc, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo ocenili učinke čistilne akcije v občini Mengeš. Zelo pomembno je, da se občani zavedajo, da je čistoča okolice pomembna, saj je na svetu vedno več odpadkov in moramo z njimi pametno ravnati. Vendar so vsi ukrepi kratkočasni, če se večina posameznikov noče zavedati, kako pametno je varovati okolje. Teoretični del diplomskega dela zajema osnovna pravila o ravnanju z odpadki in njihovo pravilno ločevanje. Empirični del zajema raziskavo o udeležitvi čistilne akcije, organiziranosti, razloge, zakaj se je udeležijo in zakaj ne. Rezultati so pokazali, da se večina strinja, da bi morale čistilne akcije potekati enkrat do dvakrat letno in da bi morali izboljšati oglaševanje.
Keywords: odpadek, čistilna akcija, občina Mengeš
Published in DKUM: 25.09.2018; Views: 669; Downloads: 55
.pdf Full text (778,16 KB)

6.
Organizacijski model za predelavo komunalnih odpadkov v Republiki Sloveniji
Anja Umek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Komunalni odpadki so družbeni problem. Z njimi se srečujemo in jih pridelujemo dnevno. Postaviti finančno vzdržen in funkcionalen organizacijski model pa je postal velik izziv današnjega časa, tako na občinski ravni, kot tudi v podjetjih. V večini držav Evropske unije so se tega problema začeli zavedati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Seveda se s tem področjem spopada vsaka članica Evropske unije posebej, s smernicami in priporočili Evropske komisije. V Sloveniji izgradnja objektov še ni zaključena, prav tako tudi lastništvo na državni ravni še ni urejeno.
Keywords: komunalni odpadki, regijski center za ravnanje z odpadki, količina nastalih odpadkov, toplarna in bioplinarna, odpadek kot strošek ali kot dobiček
Published in DKUM: 12.10.2016; Views: 792; Downloads: 88
.pdf Full text (872,55 KB)

7.
ORGANIZACIJSKI MODEL IZGRADNJE IN OBRATOVANJA ZBIRNEGA CENTRA ŽIROVNICA
Nejc Justin, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Cilj diplomskega dela je bil napisati anketni vprašalnik, s pomočjo katerega smo dobili odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. Na podlagi analize rezultatov smo lahko ugotovili, v kolikšni meri anketiranci poznajo pravilno ravnanje z odpadki in kako ocenjujejo obratovanje Zbirnega centra Žirovnica. V pomoč so nam bili tudi pri oblikovanju mnenja za izboljšave obratovanja Zbirnega centra. Anketo smo opravili na območju Občine Žirovnica. Naključno smo izbrali vzorec petdesetih anketirancev obeh spolov, polovica je bila žensk in polovica moških, starejših od 18 let. V diplomskem delu se najprej seznanimo s teoretičnimi osnovami, v nekaj besedah predstavimo zakonske določbe, ki veljajo v Republiki Sloveniji, na kratko prikažemo slovensko in evropsko statistiko ter predstavimo podjetje, ki upravlja z Zbirnim centrom Žirovnica, in samo delovanje centra. V raziskovalnem delu smo predstavili dobljene podatke v obliki tabel in grafov s kratkimi pripombami. V raziskovalnih vprašanjih smo se spraševali o osveščenosti in zadovoljstvu občanov z obratovalnim časom ter pomočjo osebja, preverili primernost postavitve zabojnikov in na ta način dobili odgovore o znanju občanov o razvrščanju odpadkov.
Keywords: - odpadek, - zbirni center, - ločevanje, - obratovalni čas, - razvrščanje odpadkov
Published in DKUM: 03.06.2016; Views: 777; Downloads: 89
.pdf Full text (932,23 KB)

8.
LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V KRAJEVNI SKUPNOSTI PREDOSLJE
Jaka Jovanović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Odpadki so stvari, s katerimi se dnevno srečujemo. Ljudje se vedno bolj zavedajo, kako pomembno je pravilno ločevanje posameznih odpadkov. Sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov obstaja že nekaj let. Namen te diplomske naloge je bil preveriti, v kolikšni meri so krajani Predoselj sprejeli ločeno zbiranje komunalnih odpadkov.
Keywords: komunalni odpadek, zbiranje komunalnih odpadkov, krajevna skupnost Predoslje
Published in DKUM: 25.03.2016; Views: 1178; Downloads: 87
.pdf Full text (911,91 KB)

9.
Optimizacija stroškov odvoza odpadkov v javnem podjetju Komunala Brežice d. o. o.
Jerneja Pavlovič, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V vsakem podjetju nastajajo stroški, ki jih je možno zmanjšati in optimizirati. Mi smo v diplomskem delu z naslovom Optimizacija stroškov odvoza odpadkov v Javnem podjetju Komunala Brežice d. o. o. preučevali in optimizirali transportne poti. Bolj podrobno, preučevali smo odvoz bioloških odpadkov v mestu Brežice, Brezini, Trnju, Črncu, Zakotu in Trebežu. Zastavili smo si tri hipoteze, ki smo jih s pomočjo praktičnega dela tudi potrdili: • stroške odvoza lahko z optimizacijo zmanjšamo za cca od 5 do 8 %; • vozni park bi se dalo nadgraditi oziroma izboljšati in s tem zmanjšati stroške; • ločevanje odpadkov na izvoru s strani uporabnikov bi pomenilo nižje stroške odlaganja odpadkov. S pomočjo programa oziroma aplikacije NetCLT, ki se uporablja za sledenje vseh komunalnih vozil, smo uspeli zmanjšati transportne poti za 25 %, s čimer smo dokazali prvo tezo. Druga teza je bila, da bi se vozni park dalo nadgraditi v primeru starejših vozil, saj so tri vozila od sedmih starejša od desetih let. Prav tako smo dokazali tudi tretjo tezo, da bi ločevanje odpadkov na izvoru s strani uporabnikov pomenilo nižje stroške odlaganja odpadkov in posledično ter sčasoma tudi nižje cene storitev.
Keywords: optimizacija, odpadek, strošek, sledenje vozil
Published in DKUM: 29.09.2015; Views: 1462; Downloads: 120
.pdf Full text (1,11 MB)

10.
Dokumentacija pri čezmejnem prevozu odpadkov
Tjaša Repanšek, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo predstavlja glavne težave, s katerimi se srečuje prevozno podjetje pri izvajanju prevoza odpadkov. Preučevani problem je zahtevna, zakonsko obvezna dokumentacija, katera se zahteva in spremlja čezmejni prevoz odpadkov v podjetju Transport Rojko s.p. Diplomsko delo je sestavljeno iz treh glavnih delov, zaokroženih v šest poglavij. Uvodni del zajema cilj naloge, namen in poti za reševanje problema, predpostavke in omejitve ter opis metod dela, katere so bile uporabljene pri izdelavi diplomskega dela. V prvem delu diplomskega dela sledijo poglavja, v katerih je predstavljena teoretična osvetlitev obravnavanega problema. Drugi del zajema opis dokumentacije, ki spremlja prevoz odpadkov, kot so: prijavni dokument, transportni dokument, mednarodni tovorni list, evidenčni list, dobavnica, priloga VII, nakladalni nalog, tehtalni list in potni nalog. Sledi predlog rešitve, ki se odraža v specializaciji, notranji kontroli, dodatnih usposabljanjih in informacijski rešitvi CVS Mobile. Na koncu sledi še zaključek, ocena in vrednotenje uspešnosti problema ter primer možnosti nadaljnjega razvoja.
Keywords: odpadek, čezmejni prevoz, dokumentacija
Published in DKUM: 28.09.2015; Views: 1487; Downloads: 129
.pdf Full text (2,54 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica