| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 38
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Okolju prijazna vozila in dejavniki, ki vplivajo na njihov nakup
Neja Golob, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V zadnjem času se vedno več govori o onesnaževanju okolja in prizadevanju za njegovo zmanjšanje. Velik vir onesnaževanja je tudi promet. V diplomski nalogi smo se osredotočili na cestni promet in avtomobile, ki onesnažujejo okolje s svojimi izpusti. To onesnaževanje se lahko bistveno zmanjša z zamenjavo klasičnih vozil z okolju prijaznimi vozili. Ob tem pa se pojavlja vprašanje, kako kupca prepričati v nakup okolju prijaznega vozila. Da bi podali predloge, kako povečati uporabo okolju prijaznih vozil, smo analizirali anketo, ki so jo za potrebe diplomske naloge izvedli na Škotskem. S pomočjo odgovorov in primerjave le-teh z že izvedenimi anketami (Borthwick & Carreno, 2012; Zupan, 2014), smo ugotovili, kateri so glavni dejavniki, ki vplivajo na odločitev o nakupu okolju prijaznega vozila. Z analizo odgovorov ankete smo ugotovili, da sta cena in polnilna infrastruktura med glavnimi dejavniki, ki vplivajo na odločitev za nakup okolju prijaznih vozil. Pri avtomobilskih značilnostih so anketirancem zelo pomembne varnostne značilnosti, pri finančnih značilnostih stroški zavarovanja, pri emisijah CO2 in ostali TGP plini, najbolj pa jih spodbujajo subvencije. Ob višanju cene goriva, nižanju cene EV ter bolje razviti polnilni infrastrukturi bi se vedno več ljudi odločilo za nakup.
Keywords: okolju prijazna vozila, okoljski vplivi prometa, Škotska, Slovenija, vpliv na odločitev za nakup
Published: 21.04.2021; Views: 88; Downloads: 8
.pdf Full text (433,28 KB)

2.
Vloga embalaže v nakupnih odločitvah odjemalcev
Belinda Rogan, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu obravnavamo embalažo in njeno vlogo pri nakupnih odločitvah odjemalcev. V današnjem času je na trgu več tisoč različnih vrst embalaže, njenih ponudnikov in posledično veliko konkurence, zato morajo proizvajalci dodobra poznati odjemalca in poskrbeti, da s svojo embalažo čim bolj pritegnejo njegovo pozornost. Pomembna je pravilna izbira komunikacijskih elementov embalaže, saj ti vplivajo na odjemalca in njegove občutke. Embalaža ne vpliva samo na nakupne odločitve, ampak tudi na okolje. Količina odpadne embalaže se vsako leto povečuje, zato je pomembno, da se z njo ravna čim bolj ekološko. Za uspešno zadovoljevanje odjemalčevih potreb je potrebno poznavanje štirih vrst dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve, in poznati delovanje petstopenjskega procesa nakupnega odločanja. Projekt smo zaključili z analizo embalaže petih različnih znamk čokolade. S teoretičnega vidika smo primerjali njihove komunikacijske elemente. Kljub temu da gre za podobne izdelke, se njihova embalaža precej razlikuje v izbiri materiala, oblike, barv, ilustracij in besedila.
Keywords: embalaža, odjemalec, proizvajalec, nakupna odločitev
Published: 20.10.2020; Views: 187; Downloads: 32
.pdf Full text (1,40 MB)

3.
Vprašanje pravnomočnosti sklepa državnega tožilca o zavrženju kazenske ovadbe
Iris Zgaga, 2020, master's thesis

Abstract: Državni tožilec ima skozi ves kazenski postopek posebno in specifično procesnopravno funkcijo. Položaj državnega tožilca kot stranke kazenskega postopka, s katerim smo v največji meri seznanjeni v pravni praksi, se začne v formalnem kazenskem postopku. Državni tožilec pred pristojnim kazenskim sodiščem zastopa vloženo obtožnico na podlagi podane kazenske ovadbe ter vse svoje ravnanje usmerja v sprejem obsodilne kazenske sodbe, da bo zadoščeno kazenskopravni represiji zoper storilca kaznivega dejanja. Njegov prominentni položaj se začne že prej, v samem neformalnem predkazenskem postopku. Državni tožilec kot upravičeni tožilec je v predkazenskem postopku dolžan ukreniti vse, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem kaznivih dejanj, izsleditvijo storilca in usmerjanjem predkazenskega postopka, saj so lahko predmet kazenskega postopka le tista pravno-relevantna dejstva, ki jih zatrjuje upravičeni tožilec. Temeljna naloga državnega tožilca v predkazenskem postopku je sprejeti odločitev o kazenskem pregonu zoper storilca kaznivega dejanja. Slednji je tudi eden najpomembnejših in odločilnih trenutkov državnega tožilca, saj državni tožilec lahko v primeru neustrezne dejanske in pravne podlage začne kazenski pregon zoper domnevno nedolžnega storilca kaznivega dejanja ali opusti kazenski pregon zoper neoporečno krivega storilca kaznivega dejanja. Nedvomno bi bilo pravno odločanje nehumano, okrutno in strogo, če ne upoštevamo možnosti, da lahko tudi v procesnih postopkih državnega tožilca prihaja do napak in spodrsljajev. Državni tožilec je temeljni varuh javnega interesa v zvezi s kazensko represijo in hkrati predstavnik pravne države, zato v okviru državnotožilske službe ne sme prihajati do zlorab funkcionalne samostojnosti in neodvisnosti državnih tožilcev, ki sta zagotovljeni na ustavnopravni in zakonodajnopravni ravni slovenskega pravnega sistema. Neutemeljeno vlaganje kazenskih ovadb in nadaljnje nepremišljeno nadaljevanje kazenskega pregona oziroma prikrito utemeljeno zavrženje kazenskih ovadb ni podvrženo sodnemu preizkusu, kar lahko predstavlja tudi morebitni politični filter. Pravo Evropske unije, ki velja vzporedno s slovenskim nacionalnim pravnim sistemom, je s svojim pravnim okvirjem direktive zvezalo države članice EU k enotni uporabi ciljev na področju pravic, podpore in zaščiti žrtev kaznivih dejanj, in sicer da imajo oškodovanci v ustreznem kazenskem sistemu pravico zahtevati presojo odločitve, da se ne izvede kazenski pregon. Takšne kazenskoprocesne določbe oziroma neka vrsta rešitve zadevne problematike nova novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) ni predvidela, saj je za slednje sprejela cilj »posvetovalne« narave mnenja oškodovanca. Pravna mnenja in stališča, zavzeta skozi vso zgodovino slovenskega pravnega reda, so glede predmetne problematike deljena. V morebitnem iskanju argumentacije v primerjalno-pravnem vidiku lahko opazimo, da tudi avstrijski pravosodni sistem nima jasnih in natančnih določil v zvezi s predmetno problematiko, vendar slednje opravičujejo z »blokadnimi« učinki, ki jih ima načelo ne bis in idem. Tudi angloameriški pravni sistem deli procesne učinke zavrženja kazenske ovadbe, in sicer na tiste s pravnim učinkom ter na tiste brez pravnega procesnega učinka.
Keywords: predkazenski postopek, načelo ne bis in idem, procesnopravni učinki sklepa državnega tožilca, odločitev o kazenskem pregonu, zavrženje kazenske ovadbe, samovoljna odločitev, pritožbena pot, nadzor nad delom državnega tožilca, Direktiva 2012/29/EU.
Published: 18.06.2020; Views: 371; Downloads: 118
.pdf Full text (898,05 KB)

4.
Vloga oglaševalskega trika spolne privlačnosti na nakupno odločitev potrošnika - primer plakata kot oblike medija
Doroteja Žitnik, 2018, master's thesis

Abstract: Oglaševanje ima zelo pomembno vlogo pri nakupnem vedenju potrošnikov - cilj oglaševanja je namreč vzbuditi zanimanje in posledično nakupno odločitev. Oglasi na podlagi spolne privlačnosti so ena od najuspešnejših strategij oglaševanja, kar smo v magistrskem delu prikazali v teoretičnem in raziskovalnem delu. S pomočjo ankete smo na podlagi primerjave dveh plakatov kot oblike medija iz treh različnih področij potrdili uspešnost oglasov s spolno vsebino.
Keywords: oglaševanje, plakat, nakupna odločitev, spolna privlačnost
Published: 21.12.2018; Views: 466; Downloads: 46
.pdf Full text (3,54 MB)

5.
Spremljanje razvoja likovne apreciacije pri pouku grafičnega oblikovanja
Martina Kač Nemanič, 2017, original scientific article

Abstract: Sodobno izobraževanje omogoča razvijanje ustvarjalnega izražanja dijakov, vloga in pomen inovativnih didaktičnih pristopov na razvoj apreciacije kot enakovrednega sestavnega dela umetniških dejavnosti pa pri pouku grafičnega oblikovanja v srednji šoli nista raziskana. V prispevku predstavljamo rezultate raziskave, v kateri nas je zanimal vpliv inovativnega didaktičnega pristopa z vidika razvoja likovnoapreciativnih zmožnosti. Razlike smo spremljali med dijaki 3. letnikov (starost 17-18 let) v slovenskih srednjih šolah. Ugotovili smo statistično pomembne razlike na ravni likovnoapreciativnega razvoja s prednostjo eksperimentalne skupine. Pozitiven učinek inovativnega pristopa na razvoj apreciacije kaže, da je mogoče tudi z manjšimi metodičnimi spremembami bistveno izboljšati razvoj apreciacije pri srednješolcih.
Keywords: grafično oblikovanje, srednja šola, sklop didaktičnih odločitev, likovna apreciacija, razvoj
Published: 13.11.2017; Views: 671; Downloads: 304
.pdf Full text (532,42 KB)
This document has many files! More...

6.
OCENA PRIMERNOSTI ZUNANJEGA IZVAJANJA V IZBRANEM PODJETJU
Janez Bračič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Danes se podjetja srečujejo z zmeraj večjo konkurenco in zmeraj zahtevnejšimi kupci, zato je boj za obstanek na trgu zmeraj močnejši. Na primeru podjetja Lentherm-Invest d.o.o. smo proučili, ali je podjetje primerno za zunanje izvajanje, in predstavili način, kako vpeljati zunanje izvajanje v poslovni sistem. Kadar podjetje želi katero izmed svojih dejavnosti predati v zunanje izvajanje oziroma se odloči, da katere aktivnosti več ne bo opravljalo znotraj podjetja in jo bo raje kupilo na trgu, se prične outsourcing. Ta omogoča, da podjetje izloči aktivnost oziroma funkcijo, ki ima v njem podporno nalogo. Z izločitvijo podporne aktivnosti podjetje pridobi več časa, da se v celoti posveti svoji glavni dejavnosti in tako poveča učinkovitost, posredno pa tako vpliva tudi na številna druga področja, kot so zadovoljstvo kupcev, kakovost, pozitiven finančni položaj podjetja, znižanje stroškov dejavnosti, pridobivanje novih znanj in tehnologije ter seveda večja konkurenčnost podjetja. V podjetju Lentherm-invest d.o.o. smo raziskali možnosti za predajo ene izmed dejavnosti v zunanje izvajanje s pomočjo procesa za zunanje izvajanje. Ugotovljeno je bilo, da bi bilo v podjetju smiselno razmisliti o predaji določenih dejavnosti v outsourcing in da to prinaša mnoge pozitivne učinke. S pomočjo modela smo kot podporno aktivnost določili in izločili serijsko proizvodnjo zalogovnikov in potrdili mnoge pozitivne učinke.
Keywords: zunanje izvajanje, outsourcing, Lentherm-Invest d.o.o., aktivnosti, zunanji izvajalec, ključne sposobnosti, odločitev, kakovost, dejavnost, podjetje, zunanji izvajalec, učinki
Published: 15.11.2016; Views: 594; Downloads: 44
.pdf Full text (1,17 MB)

7.
VLOGA BARVE LOGOTIPA NA NAKUPNE ODLOČITVE POTROŠNIKA
Doroteja Žitnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Logotip je zrcalo podjetja in predstavlja prvi stik s potrošnikom, cilj le-tega pa je vzbuditi zanimanje in posledično nakupno odločitev. Barva logotipa ima pri tem zelo veliko vlogo, kar smo v diplomskem delu prikazali v teoretičnem in raziskovalnem delu. S pomočjo vprašalnika in pripravljenih barvnih različic logotipov izdelkov različnih področij smo ugotovili, da je barva logotipa zaradi povezave s panogo izdelka zelo pomemben dejavnik pri nakupni odločitvi potrošnika.
Keywords: logotip, barva, nakupna odločitev
Published: 06.09.2016; Views: 694; Downloads: 75
.pdf Full text (1,28 MB)

8.
ZAZNAVANJE RAČUNOVODSKIH POKLICEV IN RAČUNOVODSKE STROKE PRI ŠTUDENTIH RAČUNOVODSTVA V SLOVENIJI
Anita Gramc, 2016, master's thesis

Abstract: Proučevanje zaznavanja računovodske stroke in poklicev pri študentih računovodstva (bodočih računovodjih) je pomembno, kajti tako lahko izvemo ali se bodoči računovodski strokovnjaki zavedajo nalog, ki jih bodo morali opravljati ter kaj razumejo kot računovodska znanja in spretnosti in ali predavatelji računovodstva kažejo dober zgled računovodskega strokovnjaka. Zanimivo in hkrati koristno je za računovodske strokovnjake, fakultete in morda še koga raziskati, kakšno je mnenje študentov o računovodskem poklicu ter zakaj se zanj odločajo oziroma se ne. V pričujočem delu smo izdelali pregled raziskav o zaznavanju računovodskih poklicev in računovodske stroke, o vplivih na odločitev za računovodski poklic in o zaznavanju računovodske stroke v tujini pri različnih skupinah (študentih, profesorjih). Pri tem smo raziskave razvrstili v par skupin, in sicer na raziskave o zaznavanju oziroma odnosu študentov do računovodskega oziroma računovodskih poklicev, o pogledih študentov računovodstva na računovodsko stroko, o dejavnikih vpliva na odločitev za izbiro študija računovodstva oziroma računovodskega poklica (računovodskih poklicev) ter o odnosu do računovodske stroke in računovodskih poklicev. Pregled raziskav je pokazal, da so raziskave na tem področju v tujini kar pogosto raziskovalno vprašanje. Ugotovili smo, da so si njihovi rezultati relativno enotni v naslednjih spoznanjih: študenti se ne odločajo za računovodski poklic, ker je preveč usmerjen v številke, ker je dolgočasen, preveč rutine, kalkulacij in natančnosti; negativna mnenja o poklicu so tudi zato, ker obstaja prepričanje, da računovodstvo zahteva spretnost s številkami; prav tako študenti menijo, da je računovodstvo veliko pomnjenja pravil; obstajajo stereotipi o računovodjih, da so to številkarji. Raziskave te tematike pa kažejo tudi drugačno podobo, da je računovodski poklic spoštovan; da imajo študentje računovodstva pozitiven odnos do računovodskega poklica in študija računovodstva; da računovodski študentje računovodstva ne zaznavajo kot pomnjenje pravil. Študenti računovodstva imajo bolj pozitiven odnos do računovodstva kot študenti drugih usmeritev. Srednješolski profesorji slabo poznajo računovodstvo/kariero kot možnost za izbiro poklica in kariere, a imajo kljub temu bolj pozitivno mnenje o računovodstvu in karieri od poklicnih svetovalcev. Raziskavo smo izvedli na vzorcu 37 študentov Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru in 8 študentov Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, vpisanih na računovodske usmeritve študija na 1. in 2. stopnji bolonjskih študijskih programov obeh fakultet. Osnovo za proučevanje teh percepcij študentov smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, prirejenega po vprašalniku Accounting Attitude Scale (Nelson 1991) iz raziskav Marriott in Marriott (2003) ter Mc Dowall in Jackling (2008). Z anketo smo spraševali študente računovodstva na 1. in 2. stopnji bolonjskega študija na podlagi trditev, ki so opisovale računovodski poklic, delo računovodje, njegov ugled v javnosti, lastnosti računovodje in stroke ter odnos do računovodske stroke in računovodskih poklicev. Ugotovili smo, da študenti računovodstva kažejo pozitiven odnos do računovodske stroke oziroma poklica, podobno kot študenti računovodstva v tujini (Mc Dowall in Jackling 2008; Germanou in drugi 2009; Tan in Laswad 2006). Ugotavljali smo tudi ali obstaja pri zaznavah študentov o računovodski stroki in poklicu razlika med študenti računovodstva, ki se razlikujejo po predhodni srednješolski izobrazbi, po prisotnosti računovodskega strokovnjaka v družini, po stopnji študija in delovnih izkušnjah. Rezultati raziskave pa so pokazali, da kar se teh dejavnikov tiče, ni statistično značilnih razlik v zaznavah študentov v proučevanem vzorcu. V tujini pa so denimo raziskave (Malthus in Fowler 2009, Saemann in Crooker 1999) pokazale, da imajo študentje višjih letnikov bolj pozitiven odnos do računovodstva.
Keywords: računovodska stroka, računovodski poklic, študenti računovodstva, odnos študentov računovodstva, odločitev za računovodski poklic
Published: 01.08.2016; Views: 645; Downloads: 76
.pdf Full text (1,65 MB)

9.
STRATEŠKO UPRAVLJANJE ZNAMKE DRŽAVE SLOVENIJA - ZNAMKE 'I FEEL SLOVENIA'
Livija Kovač Kostantinovič, 2016, master's thesis

Abstract: Trženje in promocija držav sta prisotna že od časov antične Grčije, ko so si mesta prizadevala za promocijo svojih držav na olimpijskih igrah. Danes je konkurenčno tekmovanje med državami, destinacijami, regijami in mesti razen na področju športa prisotno še na drugih področjih, predvsem pa na področju turizma, gospodarstva in tujih investicij. Konkurenca med državami se z globalizacijo dodatno zaostruje, globalizacija pa hkrati pomeni tudi večjo obveščenost in ozaveščenost potrošnikov. Slednje posledično predstavlja vse večjo potrebo po prepoznavnosti in razlikovanju ne samo podjetij, proizvod in storitev, temveč tudi držav. Danes imajo znamke držav ključno vlogo pri doseganju cilja želene prepoznanosti in konkurenčnega položaja držav na globalnem trgu. Strateško upravljanje znamk držav se je do pred kratkim osredotočalo predvsem na področje turizma, čeprav k imidžu države prispevajo tudi številna druga področja. Tudi raziskave, ki se nanašajo na imidž znamke države ter njen pomen in vlogo, so v preteklosti v veliki meri izvedene le za področje turizma, le maloštevilne so bile raziskave, katerih predmet je strategija upravljanja znamke države na različnih družbenih področjih. Prav tako je na voljo malo konceptualno podobnih modelov za strateško upravljanje znamk držav. Zato je fokus tega magistrskega dela na raziskavi vpliva imidža vseh sektorjev in ne le turizma na oblikovanje imidža znamke države v očeh domače in tuje javnosti ter na oblikovanju celovitega modela strateškega upravljanja znamke države za doseganje želenega imidža ustvarjene znamke države. Naša raziskava se osredotoča na znamko države, strateško upravljanje znamke države ter medsebojno razmerje in učinek med imidžem države oz. učinkom države izvora ter nakupnim vedenjem potrošnikov. V magistrskem delu je predstavljena analiza izvršene raziskave in primerjave uspešnih primerov razvoja in implementacije znamk drugih držav: Švice, Nemčije, Avstrije in Nove Zelandije. Pri analizi nas je zanimalo, na kakšen način so te države oblikovale lasten model strateškega upravljanja znamke države. Na osnovi analize uspešnih primerov razvoja in implementacije znamk drugih držav ter analize izsledkov raziskave, ki je predmet te naloge, je podan predlog modela strateškega upravljanja aktualne znamke države Slovenija ‒ znamke 'I feel Slovenia'. Nekateri koraki v modelu so prepoznani kot ključni za uspešno strateško upravljanje znamke 'I feel Slovenia', to so opredelitev identitete, kontinuirano spremljanje imidža države ter v skladu s tem izvedba aktivnosti za pozicioniranje oz. repozicioniranje države na ključnih ciljnih trgih. Raziskava, ki je del tega magistrskega dela, je izvedena na primeru državne znamke Slovenije 'I feel Slovenia', s strani vlade Republike Slovenije sprejete leta 2007. Uporaba znamke 'I feel Slovenia' je od njenega sprejetja do danes ostala zgolj delna, in sicer na področju turizma in parcialno še na nekaterih drugih področjih kot npr. v športu, implementacije pa (še) ni doživela na področjih gospodarstva, umetnosti, kulture, politike in znanosti. Izsledki raziskave 'Percepcija znamke I feel Slovenia' kažejo, da so znamko 'I feel Slovenia' najbolj intenzivno do sedaj uporabila podjetja v slovenskem turističnem gospodarstvu, njena uporaba v ostalem izvoznem delu gospodarstva pa je zanemarljiva. Imidž znamke države Slovenija je z identiteto znamke 'I feel Slovenia' v očeh tuje javnosti usklajen predvsem na področju naravnih in kulturnih danosti, manj na področju identitetnih elementov, ki se nanašajo na gospodarstvo, znanost in državo.
Keywords: Strateško upravljanje znamke predstavlja organiziran, sistematičen in strateški način upravljanja z znamko države, uspešno izvajan proces strateškega upravljanja znamke države pa prispeva k doseganju želenega imidža države in posledično k večji vrednosti premoženja znamke države. Strateško upravljanje znamke države lahko pomembno prispeva k povečanju prepoznavnosti države in doseganju želenega pozicioniranja med izbrano ciljno javnostjo. Znamka 'I feel Slovenia' trenutno še ni deležna celovitega strateškega upravljanja, saj ni upravljana na vseh ravneh države, prav tako še ni celovito in konsistentno izoblikovan opredeljen model upravljanja znamke države. Odločitev Slovenije za gradnjo in upravljanje znamke na ravni celotne države in ne samo na področju turizma je pravilna, v prihodnje pa bo potrebno upravljanje znamke izvajati na principih strateškega upravljanja s ciljem implementacije znamke na vseh ključnih področjih.
Published: 31.05.2016; Views: 789; Downloads: 168
.pdf Full text (1,97 MB)

10.
ODLOČITVENI MODEL ZA DOLOČANJE MINIMALNE PROIZVODNE KOLIČINE V GRAFIČNI PROIZVODNJI
Rafael Krvina, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Dinamično poslovno okolje ima za posledico spreminjanje proizvodnih in poslovnih procesov. V nekaterih primerih gre za delno prenovo, marsikje gre za prenovo celotnega sistema. Kupci zahtevajo kratke dobavne roke, naročila se spreminjajo tik pred začetkom proizvodnje ali celo med samo proizvodnjo. Kupec v današnjem poslovnem svetu želi nizke cene, kvaliteten proizvod in kratke dobavne roke. Navedene zahteve ustvarjajo pri dobaviteljih prilagodljivost, zlasti v temeljnem transformacijskem procesu, torej proizvodnji. V diplomskem delu se bomo osredotočili prav na ta segment, na obvladovanje stroškov proizvodnega procesa pri izdelavi določenega naročila. Predvsem pri novih naročilih v grafični industriji, pri tisku samolepilnih in drugih etiket. Če poznamo vse cene materiala, cene orodij, če poznamo višino strojne ure, lahko proizvodni proces izvedemo na več načinov. Eden izmed mnogih je zagotovo najcenejši. Mogoče tudi najcenejši način ni najbolj smotrn, ker velikokrat ne vemo, kakšna bo naslednja naročilna količina kupca. Zato bomo z enostavnim vnosom podatkov v program Excel skušali poizvedeti o najcenejši izvedbi proizvodnega procesa, ki bo ključnega pomena pri odločitvi izvedbe. Je pa res, več ko je na voljo potrebnih informacij, lažja bo odločitev. Zato, da bo odločitveni model dajal najboljše rezultate, bo potrebno na podlagi teorij planiranja in teorij odločanja osmisliti delovanje le-tega in na podlagi vsega zbranega uvesti model v vsakodnevno prakso grafičnega programa.
Keywords: - proizvodni proces - tisk - odločitev - planiranje - odločitveni model
Published: 27.05.2016; Views: 398; Downloads: 49
.pdf Full text (2,27 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica