| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 685
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vloga policije pri kriznem odločanju : študije primerov
Alojz Pungerčar, Branko Šekoranja, Branko Lobnikar, 2003, published professional conference contribution

Keywords: policija, kriza, krizno odločanje, krizni management
Published in DKUM: 19.03.2024; Views: 74; Downloads: 1
.pdf Full text (255,64 KB)

2.
Vloga intuicije v kriminalističnem mišljenju : magistrsko delo
Taja Rednak, 2023, master's thesis

Abstract: Intuicija je podzavestna sposobnost, ki obdela razpoložljive informacije oz. jih nadgradi za nadaljnje sklepanje in odločanje. Prisotna je tako pri vsakodnevnih življenjskih odločitvah kot tudi v kriminalističnem mišljenju, pri posameznih preiskovalnih dejanjih (opravljanje informativnih razgovorov) in posledično pri reševanju kriminalističnih problemov. V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, kakšno vlogo ima intuicija v kriminalističnem mišljenju. Na podlagi pregleda znanstvene literature odkrivamo, da intuicija skupaj s kriminalističnim mišljenjem preiskovalcem pomaga reševati lahke in zahtevne kriminalistične probleme. Preiskovalci so tisti, ki nenačrtno reagirajo na odzive oz. odgovore preiskovanih. Takrat naj bi za oblikovanje vprašanj na podlagi odziva izpraševanca uporabili intuicijo. Sposobnost izbire pravega argumenta ob pravem času pri razgovoru pogosto loči uspešnega preiskovalca od manj uspešnega. V empiričnem delu smo opravili polstrukturirane intervjuje z različnimi kriminalisti v Sloveniji. Nekateri kriminalisti zagovarjajo prisotnost intuicije pri opravljanju informativnih razgovorov, drugi to zanikajo. Kljub temu so mnenja, da je intuicija zelo uporabna v preiskovalnem procesu. Da bi bila njena uporaba učinkovita, so pomembni tako znanje kot tudi delovne in življenjske izkušnje. Pri uporabi intuicije sta vselej potrebni dodatna previdnost in distanca. Intuicija ni zanesljiva, kar poudarjajo tudi naši intervjuvanci. V prihodnosti bi bilo treba zaradi pomanjkanja empiričnih in znanstvenih raziskav večji poudarek nameniti poglobljenemu raziskovanju intuicije v Sloveniji in tujini. Do te tematike je treba zaradi njene kompleksnosti pristopiti na sistematičen način. Preiskovalce je treba usposobiti tako, da bi se zavedali dejavnikov, ki vplivajo na njihovo ravnanje pri sklepanju odločitev. Za uspešno preučevanje in razvoj intuicije jo je treba uvesti kot kognitivno veščino ali kot pripomoček, ki bi temeljil na znanju in izkušnjah in s katerim bi bili kriminalistični problemi rešeni hitreje ali celo uspešneje.
Keywords: intuicija, kriminalistično mišljenje, odločanje, informativni pogovor, magistrska dela
Published in DKUM: 26.01.2024; Views: 222; Downloads: 66
.pdf Full text (1,03 MB)

3.
Vpliv vizualne podobe embalaže na nakupno odločitev potrošnika : magistrsko delo
Tia Maria Tertinek, 2023, master's thesis

Abstract: Živimo v sodobni potrošniški družbi, kjer smo vsakodnevno obdani z neštetim številom izdelkov različnih ponudnikov, embalaža je zraven svoje tradicionalne vloge zaščite izdelka in z razvojem možnosti potiska materialov postala eden izmed ključnih komunikacijskih in marketinških orodij med izdelkom ter potrošnikom. V magistrskem delu smo se odločili raziskati vpliv vizualne podobe embalaže na potrošnikove odločitve na primeru embalaže bučnih olj. V teoretičnem delu smo opisali embalažo – od njenih glavnih funkcij in materialov do komunikacijskih elementov na njej. V empiričnem delu smo opravili primerjalno analizo in anketo s potrošniki ter ugotovili, da ima vizualna podoba embalaže pozitiven vpliv na potrošnikovo motiviranost za nakup izdelka ter domnevano kvaliteto izdelka, vpliv ocene privlačnosti emalaže izdelka na domnevano ceno izdelka je zanemarljiv.
Keywords: embalaža, vizualna podoba izdelka, nakupno odločanje
Published in DKUM: 04.12.2023; Views: 242; Downloads: 47
.pdf Full text (8,11 MB)

4.
Raziskava dejavnikov, ki vplivajo na odločitev študentov za študij računovodstva
Nika Pučko, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu na vzorcu študentov visokošolskega strokovnega programa Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru proučujemo vpliv (1) osebnostnih dejavnikov, (2) izkušenj študentov z računovodskim predmetom v prvem letniku ter (3) percepcij študentov o sebi in svojih kompetencah, poklicu računovodij in delu na področju računovodstva na njihovo odločitev za študij na tej usmeritvi. Rezultati kažejo na statistično značilen negativen vpliv negativnih izkušenj z računovodskim predmetom v prvem letniku ter več statistično značilnih povezav s percepcijami študentov o sebi, svojih kompetencah ter o poklicu in delu računovodij. Odločitev za študij računovodstva najmočneje povezana s percepcijami študentov o: (1) svojih matematičnih sposobnostih in veselju do dela s številkami – pozitivna zveza, (2) svoji redoljubnosti in natančnosti – pozitivna zveza, (3) svojem znanju tujega jezika – negativna zveza, (4) svojem veselju do učenja – pozitivna zveza, (5) svojem veselju do dela v pisarni – pozitivna zveza, (6) raznolikosti in razgibanosti dela v računovodstvu – pozitivna zveza, (7) ustvarjalnosti dela v računovodstvu – pozitivna zveza in (8) pomembnosti znanja matematike in veselja do dela s številkami v računovodskem poklicu – negativna zveza.
Keywords: odločanje o študiju, stereotipi, osebnostne lastnosti, kompetence, percepcije.
Published in DKUM: 09.10.2023; Views: 284; Downloads: 55
.pdf Full text (1,57 MB)

5.
Dinamika skupinskega odločanja in finančna kriza
Živa Jezernik, 2014, review article

Abstract: Standardni modeli ekonomske teorije se v veliki meri osredotočajo na individualno odločanje. Šele v zadnjih letih se je okrepilo zavedanje, da veliko ekonomskih odločitev v realnem svetu sprejmejo skupine, kot so uprave, odbori ali družine. Tako postaja skupinsko odločanje vedno pogostejša tema proučevanja ekonomistov. Slabosti skupinskega odločanja so najizrazitejše prav v obdobju izjemnih razmer, kot je tudi obdobje finančne krize; začetki zadnje tovrstne krize segajo v leto 2008. Glede na to, da se korporativno upravljanje finančnih institucij pogosto poudarja kot glavni razlog za nastalo krizo, in upoštevaje dejstvo, da je sistem upravljanja v bankah in finančnih institucijah zasnovan tako, da sprejemanje odločitev v veliki meri poteka v skupinah, velja pozornost usmeriti na dinamiko skupinskega odločanja ter na njen vpliv na nastanek in razvoj finančne krize. V članku so naprej predstavljene ugotovitve prevladujočih teorij, ki izhajajo s področja socialne, kognitivne in eksperimentalne psihologije ter pojasnjujejo razlike med individualnim in skupinskim odločanjem, s poudarkom na teoriji preobrata o tveganju in teoriji skupinske miselnosti. Sledi pregled ekonomskih študij s področja skupinskega in individualnega odločanja ter analiza vplivov skupinskih odločitev na nastanek in razvoj finančne krize.
Keywords: krize, finance, finančna kriza, upravljanje, odločanje, banke, bančništvo
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 278; Downloads: 0

6.
Intuicija preiskovalcev kaznivih dejanj : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Urša Kohek, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Intuicija preiskovalcev kaznivih dejanj ni široko obravnavan pojem. Razlagati jo je mogoče kot občutke ali slutnje, ki jih preiskovalci razvijejo s svojimi izkušnjami in usposabljanjem. Policisti se pri sprejemanju odločitev pogosto zanašajo na kombinacijo analitičnih in intuitivnih miselnih procesov. Intuitivni miselni procesi so samodejni, lahkotni in spontani, za njihov razvoj so potrebne izkušnje in zavedno učenje. Z dolgoletnimi izkušnjami v različnih okoljih in situacijah policisti razvijajo strokovno intuicijo, ki jim pomaga pri ocenjevanju tveganj, prepoznavanju groženj in sprejemanju hitrih odločitev. Strokovno intuicijo lahko policisti izpopolnijo predvsem z izkušnjami in izpostavljenostjo različnim scenarijem. Izboljšajo lahko sposobnost zaznavanja subtilnih namigov, vzorcev, sprememb v okolju in sprememb v vedenju ljudi. Intuicija ima lahko ključno vlogo pri izboljšanju situacijske ozaveščenosti in varnosti policistov. Preiskovalci kaznivih dejanj se na intuicijo zanašajo predvsem, kadar je informacij o kaznivem dejanju malo ali na začetku kriminalistične preiskave, v nadaljevanju preiskave se poslužujejo predvsem analitičnega odločanja. Vseeno pa je pomembno opozoriti, da intuicija preiskovalcev kaznivih dejanj ni nezmotljiva, potrebno jo je podpreti z analitičnimi miselnimi procesi, upoštevanjem postopkov in spoštovanjem pravic posameznika. Čeprav se raba intuicije lahko izkaže kot koristna, je podvržena iluzijam, hevristikam in pristranskosti. Prekomerna raba intuicije privede do nenatančnih kriminalističnih preiskav, kar vodi do napačne identifikacije osumljenca, neprijetja dejanskega storilca in na koncu do napačnih obsodb. Odločitve, sprejete na podlagi intuicije, je potrebno oceniti in utemeljiti v okviru pravnih in etičnih standardov.
Keywords: preiskovalci kaznivih dejanj, intuicija, intuitivno odločanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 305; Downloads: 22
.pdf Full text (1,17 MB)

7.
Finančni indikatorji in njihov vpliv na sestavo delniškega portfelja v procesu večkriterijskega odločanja
Izak Ravnak, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi hitrega tehnološkega razvoja se dandanes za vlaganje na delniških trgih odloča vse več posameznikov. Mnogi izmed njih so laiki in svoje odločitve sprejemajo na podlagi različnih strategij ter finančnih indikatorjev, ki jih ne poznajo dovolj dobro. V diplomskem delu smo s pomočjo različnih tehnik odločanja po več kriterijih hkrati prikazali, kako lahko različna interpretacija finančnih indikatorjev vpliva na končno odločitev posameznih odločevalcev. Definirali smo dva vlagatelja z različnimi preferencami, ki sta v nadaljevanju izbirala med dvajsetimi različnimi delnicami in jih deset uvrstila v portfelj. Zanimalo nas je, kolikšen delež portfeljev obeh vlagateljev bodo sestavljale iste delnice. Za dobro in pravilno razumevanje smo najprej podrobneje opisali vse finančne indikatorje, ki smo jih v nadaljevanju uporabili pri reševanju problema. Te smo razdelili na več skupin, prav tako pa smo opisali, kako bosta posamezne indikatorje interpretirala oba vlagatelja. Zatem smo predstavili osnovne značilnosti delnic in koncept diverzifikacije vlagateljevega delniškega portfelja. Ker obstaja veliko različnih definicij posameznih gospodarskih sektorjev, v katere spadajo podjetja, smo v diplomskem delu za namene ločevanja različnih sektorjev izbrali uradno klasifikacijo GICS in jo nekoliko podrobneje predstavili. Ker smo problem rešili s pomočjo metod odločanja po več kriterijih hkrati, smo predstavili tudi zgodovino in razvoj različnih metod; tiste, ki smo jih v nadaljevanju uporabili, pa smo tudi podrobneje opisali. Nato smo se lotili sistematičnega reševanja problema z vključitvijo več postopnih korakov. Ko smo problem definirali in izločili vse neustrezne alternative, smo ga za boljšo preglednost tudi hierarhično strukturirali. Sledilo je določanje vrednosti alternativ glede na posamezne kriterije, v okviru česar smo prikazali interpretacijo posameznih finančnih indikatorjev s strani obeh vlagateljev. Potem ko smo vsem kriterijem določili uteži, smo alternative (delnice) razvrstili glede na njihovo končno vrednost in analizirali portfelja obeh vlagateljev.
Keywords: delnice, portfelj, večkriterijsko odločanje, tveganje, finančni indikatorji
Published in DKUM: 20.06.2023; Views: 331; Downloads: 62
.pdf Full text (3,71 MB)

8.
Konkurenčnost fitnesa fit13
Sandra Pajnik, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Konkurenca v panogi fitnesa je največja ovira za rast poslovnega subjekta. Z dobro strategijo, analizami in raziskavami je mogoče tudi to oviro premagati in izboljšati poslovanje podjetja, pri tem si mora to prizadevati k rasti in razvoju ter na konkurenco gledati kot motivacijski dejavnik za izboljšave. Za podjetje je zelo pomembno ugotoviti, kako pridobiti konkurenčno prednost v današnji panogi fitnesa, ve pa, da mora sočasno poskrbeti tudi za svoje zaposlene. Močan dejavnik razvoja te panoge je bil izbruh pandemije covida-19 leta 2020, ta je močno vplivala na vse ponudnike fitnesa v omenjenem letu in v naslednjih nekaj letih.
Keywords: konkurenčnost, fitnes, strateško odločanje, zadovoljstvo, stranka, cena
Published in DKUM: 09.05.2023; Views: 396; Downloads: 54
.pdf Full text (827,66 KB)

9.
Analiza in predlog mreže mobilnih enot nujne medicinske pomoči na območju delovanja dispečerskega centra zdravstva Maribor : magistrsko delo
Matevž Golob, 2022, master's thesis

Abstract: V praksi smo opazili, da je obstoječi sistem nujne medicinske pomoči precej centraliziran, zaradi tega nastajajo na posameznih območjih daljši dostopni časi. To lahko privede do razlik v dostopnosti nujne medicinske pomoči občanom na ruralnih območjih, ki so bolj oddaljena od mestnih središč oziroma začetnih izvoznih lokacij mobilnih enot nujne medicinske pomoči. Namen naloge je preučiti obstoječe stanje in predstaviti povprečne dostopne čase ekip do lokacij izrednih dogodkov ter izdelati identifikacijo potrebnega števila ekip za zagotavljanje dostopnih časov pod mejo, ki je pri 15 minutah. Na osnovi ugotovitev bomo oblikovali predlog za preoblikovanje mreže mobilnih enot nujne medicinske pomoči. Na ta način bomo pomagali zagotoviti enakomernejšo obravnavo in enakomernejše dostopne čase za vse prebivalce ne glede na lokacijo bivanja. Pri tem se bomo primarno oprli na geografske informacijske sisteme (GIS) in podatke, ki se med operativnim delom zbirajo v dispečerskem centru zdravstva Maribor.
Keywords: nujna medicinska pomoč, GIS, izboljšanje dostopa s pomočjo GIS, pregled načinov optimizacije poti, večkriterijsko odločanje
Published in DKUM: 16.01.2023; Views: 411; Downloads: 47
.pdf Full text (5,29 MB)

10.
Racionalizacija embalaže in iskanje boljših alternativ v podjetju HS Plus, d.o.o. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Matic Leš, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo temelji na raziskovanju embalaže in iskanju boljših alternativ za pakirno in transportno embalažo v podjetju HS Plus, d. o. o. V prvem delu smo se posvetili splošni teoriji o sami embalaži, kjer smo opredelili pomembne pojme, ki služijo pri nadaljnjem razumevanju diplomskega dela. Izpostavili smo funkcionalnosti in naloge embalaže ter njeno delitev glede na osnovno funkcijo. Predstavili smo podjetje, za katerega smo proučili embalažo ter predstavili problem, s katerim se soočajo v podjetju. V drugem delu smo analizirali trenutno stanje embalaže, ki se uporablja v podjetju, ter podali alternativne predloge za zamenjavo trenutne embalaže. Z analizo paketov, ki se pakirajo v podjetju, smo izračunali kapaciteto posamezne vrste transportne in pakirne embalaže. S pomočjo metode za določitev najboljše alternative smo določili, katera embalaža je glede na odločitvene kriterije podjetja najbolj primerna za uporabo. V zaključku smo podali oceno, ovrednotili uspešnost reševanja problema ter podali možnosti nadaljnjega razvoja v podjetju HS Plus, d. o. o.
Keywords: embalaža, pakiranje, racionalizacija, stroški, večkriterijsko odločanje
Published in DKUM: 16.01.2023; Views: 425; Downloads: 86
.pdf Full text (1,90 MB)

Search done in 1.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica