| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Analiza problematike ravnanja z odpadki v sloveniji
Sandra Janžekovič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Svetovni razvoj prinaša vsak dan več novih iznajdb in pridobitev, na žalost pa tudi vsak dan več odpadkov in bolj onesnaženo okolje. V boju proti zmanjševanju nastajanja odpadkov je vse več posameznikov in organizacij, ki delujejo v okviru okoljske politike in se trudijo izboljšati naravne razmere. Velik problem onesnaževanja okolja predstavljajo odpadki in v želji po zmanjšanju le-teh smo se jih odločili raziskati v diplomskem delu. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov; teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu bomo raziskali ključne pojme, ki pripeljejo do nastalih odpadkov. Najprej bomo pogledali kakšni so človekovi vplivi na ekološko krizo, potem se bomo osredotočili na okoljsko politiko in definirali kaj pravzaprav ta pojem pomeni, kako se okoljska politika izvaja in katere zahteve mora izpolnjevati. Opisali bomo še zeleno gospodarstvo in v sklopu tega opisali strategijo razvoja zelenega gospodarstva v Sloveniji, nato bomo opredelili še trajnostni razvoj. Velik del teorije bo zavzelo opisovanje odpadkov. Razčlenili bomo kaj pomeni pojem odpadki, katere odpadke ločimo glede na vir nastajanja, kako ravnati z odpadki in kaj moramo pri ravnanju z odpadki upoštevati. V teoretičnem delu bomo ugotavljali kakšno je dejansko stanje ravnanja z odpadki v Sloveniji v obdobju med leti 2014 in 2018. S pomočjo spletne strani SURS bomo pregledali koliko odpadkov je v teh petih letih v Sloveniji nastalo, koliko jih je nastalo iz gospodinjstev in koliko iz gospodarskih dejavnosti. Nadalje bomo pogledali kaj se je z njimi dogajalo oz. kako so z njimi ravnali. Pogledali bomo le par načinov ravnanja z odpadki, ki so najbolj pogosti in zato želimo o njih kar čim več izvedeti.
Keywords: okoljska politika, odpadki, recikliranje, kompostiranje, sežiganje, odlaganje
Published: 10.06.2021; Views: 123; Downloads: 37
.pdf Full text (1,26 MB)

2.
Simulacija toka zraka in delcev v pljučih
Tomaž Ovsenjak, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je bila izvedena numerična simulacija toka zraka in delcev v pljučih. Simulacija je bila izvedena na podlagi poenostavljenega modela pljuč. S pomočjo simulacijskega programa OpenFOAM-a smo pripravili več računskih mrež, ki so se razlikovale po gostoti celic. Z uporabo robnih in začetnih pogojev, smo izvedli numerično simulacijo in izbrali optimalno mrežo. Najprej je simulacija potekala samo z zrakom, nato pa smo k toku zraka dodali še zelo majhne delce, kjer smo opazovali njihovo odlaganje na različnih točkah poenostavljenega modela pljuč. Rezultate simulacije smo primerjali z avtorji drugih virov. Po zaključenem praktičnem delu diplomske naloge, smo rezultate analizirali in podali zaključke.
Keywords: Odlaganje delcev, numerična simulacija nestisljivega toka, tok delcev
Published: 18.09.2019; Views: 380; Downloads: 33
.pdf Full text (1,25 MB)

3.
Nezakonito odlaganje odpadkov - študija primera onesnaževanja Ljubljanskega barja
Ana Novak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava odpadke na Ljubljanskem barju kot del ekološke kriminalitete in predstavlja težavo onesnaženosti z njimi. Namen dela je preučiti nezakonito odlaganje odpadkov na območju Ljubljanskega barja, cilj pa je to temo predstaviti kot zaskrbljujočo in težavno. Zaradi zanimanja za dejansko stanje na barju je bila opravljena raziskava, kjer so bila institucijam poslana vprašanja, nanašajoča se na tematiko. Opravil se je tudi intervju, pridobljeni podatki pa so bili pozneje analizirani. Delo vsebuje podrobno preučene definicije odpadkov in ugotovitve, kako se ravna z njimi pri nas. Tudi tematika organizirane ekološke kriminalitete je v delu omenjena in podaja ugotovitev, da tovrstna kriminaliteta sega čez meje naše države. Obenem delo podaja tudi pregled zakonodajne ureditve v EU in okvirnih direktiv o odpadkih ter pregled z opisi ureditve v Sloveniji. Ljubljansko barje je definirano in uvrščeno v kategorijo. Tudi nastanek in načini financiranja krajinskega parka so vključeni. Samih zaključkov je bilo več, enako tudi rešitev. Res pa je, da bi lahko rekli, da je zakonodaja še zelo okorna in zato otežuje reševanje težav. Rezultati raziskave pa so med drugim pokazali, da je za izboljšanje stanja pomembno predvsem ozaveščanje ljudi in dejstvo, da je lasten prispevek velik del napredka v pravi smeri za ohranitev Ljubljanskega barja. Resnica, ki se kaže, je, da so okoljske težave postale globalne in zato zahtevajo tudi meddržavno povezovanje.
Keywords: diplomske naloge, odpadki, Ljubljansko barje, ekološka kriminaliteta, nezakonito odlaganje, varstvo naravnih vrednot
Published: 10.10.2018; Views: 400; Downloads: 52
.pdf Full text (3,66 MB)

4.
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI PUCONCI
Tilen Matiš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja ureditev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Puconci in Republiki Sloveniji. Začetek diplomskega dela predstavlja pravno ureditev ravnanja s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji in Občini Puconci. Predstavil in opisal sem več veljavnih predpisov, ki se nanašajo na ravnanje s komunalnimi odpadki. Natančno je opisan potek zbiranja, prevoza, predelave in odlaganja komunalnih odpadkov na območju Občine Puconci. Predstavil sem tudi zgodovino nastanka in dejavnosti podjetja Cerop d.o.o. Zaključek diplomskega dela predstavlja Odlagališče Puconci, ki igra veliko vlogo pri odlaganju komunalnih odpadkov v občini Puconci.
Keywords: komunalni odpadki, Občina Puconci, pravna ureditev, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje komunalnih odpadkov
Published: 20.09.2016; Views: 751; Downloads: 87
.pdf Full text (843,28 KB)

5.
IZBOLJŠANJE SISTEMA RAVNANJA Z ODPADKI V HOTELU X
Biljana Miljanović, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi vse večjih količin odpadkov na odlagališčih zmanjkuje prostora, okolje pa postaja žrtev številnih posledic, katerih povzročitelj je predvsem človek. Eden izmed korakov s katerim bi lahko rešili težavo obremenjevanje okolja s strani gospodinjstev in strani posameznika je ločeno zbiranje odpadkov. V diplomski nalogi smo opredelili vrste odpadkov in njihovo ločevanje po zabojnikih. Poudarek je na problematiki odpadkov, ki nastajajo v gostinski dejavnosti. Predstavili smo tudi kako ločujejo odpadke v hotelu X, kjer je bila opravljena tudi anketa, s katero smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so zaposleni v hotelu ozaveščeni o ravnanju z odpadki. Opravljena je bila analiza ankete in na podlagi rezultatov so bili podani določeni predlogi za izboljšanje stanja na tem področju.
Keywords: - odpadki, - vrste odpadkov, - ločevanje odpadkov, - reciklaža odpadkov, - odlaganje.
Published: 19.09.2014; Views: 1563; Downloads: 197
.pdf Full text (1,43 MB)

6.
Vpliv sodobnega ravnanja z odpadki na zmanjševanje emisij CO2
Katja Polanec, 2013, master's thesis

Abstract: Učinkovito ravnanje z odpadki je ena izmed ključnih nalog na področju varstva okolja. Hitro naraščanje količin odpadkov, negativni vplivi na vse elemente okolja, porast okoljske zavesti v širši javnosti, predvsem pa stremenje k ohranitvi človeštva, so pripeljali do hitrih sprememb na področju ravnanja z odpadki; le-te pa se odslikavajo v obliki intenzivnih političnih manifestov, implementacij zakonodaje ter tehnično-tehnoloških rešitev koristne izrabe odpadkov. Rešitev učinkovitega ravnanja z odpadki po posameznih segmentih (zbiranje, transport, predelava in obdelava ter končno odstranjevanje) je prehod na integralne koncepte ravnanja z odpadki, kar pomeni, da se lahko na vsakem koraku s pametnim pristopom prihranijo tako količine odloženih odpadkov, kakor tudi emisije CO2. V magistrskem delu smo podrobno predstavili in analizirali prispevek sodobnega ravnanja z odpadki k zmanjšanju emisij CO2 v ozračje. Opravili smo pregled energijske vrednosti alternativnih goriv iz nenevarnih odpadkov in dobljene rezultate primerjali z energijsko vrednostjo primarnega energenta. Rezultati primerjave so bili kot osnova za oceno prihranka primarnega energenta za proizvodnjo energije ter količino prihranjenih emisij CO2. Izvedli smo tudi analizo vseh vrst odpadkov in njihovih masnih tokov, ki so namenjeni v snovno predelavo oz. recikliranje ter ocenili njihov potencial za prihranek emisij CO2 zaradi njihove ponovne uporabe in s tem zmanjšanja količin novo izdelanih surovin in/ali izdelkov, ki se po uporabi spremenijo v odpadke. V ocenjevalnem modelu sodobnega ravnanja z odpadki smo upoštevali vse posamezne segmente ravnanja z njimi. Vsebino dela pa utemeljili še z evropsko in slovensko zakonodajo s področja trajnostnega razvoja in celovitega obvladovanja odpadkov. Za nadaljnje izboljšanje pozitivnih trendov obvladovanja odpadkov v Sloveniji smo preučili dobre prakse iz okoljsko najbolj razvitih evropskih držav ter jih poskušali v obliki priporočil in navodil prenesti v slovensko prakso.
Keywords: trdni komunalni odpadki, toplogredni plini, ogljikov dioksid, metan, energijska izraba, snovna izraba, odlaganje
Published: 12.07.2013; Views: 2310; Downloads: 116
URL Link to full text

7.
ODPADKI IN OKOLJE
Miha Pisanec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Okolje je danes ključnega pomena in mu moramo posvečati vedno več pozornosti. Okolje ogrožajo različne naravne spremembe in pa tudi spremembe, ki jih povzroča človek. Sem bi lahko uvrstili čedalje večje količine različnih vrst komunalnih odpadkov. Potrebna je ustrezna osveščenost ljudi glede pravilnega odlaganja odpadkov in pravilno ločevanje oziroma ravnanje z odpadki. Prikazani so določeni vplivi komunalnih odpadkov na okolje, na konkretnem primeru pa predstavljene možne rešitve.
Keywords: odpadki, okolje, odlaganje, ločevanje, ravnanje, alternativne rešitve.
Published: 30.10.2011; Views: 2663; Downloads: 600
.pdf Full text (758,51 KB)

8.
Sprememba načina zbiranja in ravnanja z odpadno embalažo : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov
Katarina Vogrin, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zavedamo se, da je v današnjem casu zelo pomembno varovati okolje. Zato moramo osvestiti sami sebe in soljudi o tem, kako pomembno je, da poskrbimo za cisto okolje in primerno odstranjevati ter locevati odpadke. Ce nam ni vseeno za okolje, v katerem živimo in delamo, nam z vsakim dnem postaja bolj jasno, da bomo morali svoje ravnanje z odpadki korenito spremeniti. Bolj ko smo ekološko ozavešceni in gojimo spoštljiv odnos do narave, tem bolj nam narava nudi tisti lep košcek sebe, s katerim navdihujemo svoje življenje v njem. Okolje, kjer ga manj obremenjujemo z odpadki, nam je vsem v veselje in je podlaga za zdravo življenje. Pojavlja se problem, kako in na kakšen nacin pravilno odstranjevati vso embalažo, ki nam ne služi vec. Kateri je pravzaprav pravi nacin ravnanja z odpadno embalažo pa skušamo ugotoviti prav v naši nalogi. Ena izmed rešitev je tudi loceno zbiranje. Loceno zbiranje odpadkov je enostavno, zahteva pa, da ljudje, ki se odlocijo zanj, nekoliko spremenijo svoje navade, kar pa dostikrat ni enostavno. Na zbirnih mestih po svetu, na tako imenovanih ekoloških otokih, že locujejo odpadke, ki jih lahko ponovno uporabimo, in sicer: steklo, papir, plocevinke, plasticne mase in drugo. S takšnim pravilnim ravnanjem bi prišli do zaželenih rezultatov. Tako bi zmanjšali kolicino odpadkov, ki se jo odloži na odlagališce, varovali bi naravo in ohranjali naravne vire. S tem bomo privarcevali z dragocenim prostorom za odlaganje, industriji bi vracali surovine za proizvodnjo novih izdelkov in s tem tudi ustvarjali nova delovna mesta (v predelovalni industriji). Tudi zmanjševanje odpadkov na izvoru zajema spremembo družbenih navad, obnašanje pri potrošnji, spremembo odnosov do odpadkov. Vse to so ustrezni nacini za ohranjanje lepe narave in naše bolj zdravo bivanje v njej.
Keywords: odpadki, ločeno zbiranje, ekološki otok, recikliranje, odlaganje embalaže
Published: 13.06.2010; Views: 2131; Downloads: 289
.pdf Full text (2,90 MB)

9.
10.
Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica