| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Velenje - študija primera : diplomsko delo
Marija Pesjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Na področju ravnanja z odpadki se vedno več pozornosti posveča zmanjševanju količine odloženih odpadkov s tem, da se jih čim več ponovno vpelje v proizvodni proces oziroma izrabi njihova snovna in energetska vrednost. Odpadki zato niso vsaka zavržena snov ali predmet, temveč postanejo to šele takrat, ko so izkoriščene vse preostale možnosti za njihovo ponovno uporabo ali predelavo in sami po sebi ne predstavljajo več tveganja za okolje. Kljub temu se še vedno veliko odpadkov odloži na odlagališčih  napravah za odstranjevanje odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla, kjer zaradi biološkega razpadanja odpadkov nastajajo strupene izcedne vode in odlagališčni plini. V Sloveniji so bila v preteklosti odlagališča pogosto neprimerno umeščena in tehnično neustrezna, zaradi česar je bilo treba uvesti postopke zapiranja odlagališč, ki niso ustrezala pravni ureditvi na področju odlaganja odpadkov. Takšno je tudi zaprto odlagališče odpadkov v Velenju, na katerem se je prenehalo odlagati odpadke konec leta 2009, od takrat dalje pa potekajo postopki za izdajo dokončne odločbe o zaprtju odlagališča. Na odlagališču, ki je v postopku zapiranja ali je zaprto, je z obratovalnim monitoringom treba spremljati možne negativne vplive na okolje. Monitoring zajema spremljanje meteoroloških parametrov, emisij odlagališčnega plina in emisij onesnaževal v izcednih in podzemnih vodah. Na podlagi analize poročil obratovalnega monitoringa ugotavljamo, da se na zaprtem odlagališču Velenje še vedno tvorijo odlagališčni plini in smrad, ki pa je v glavnem omejen na območje odlagališča. V bližnje Škalsko jezero se iztekajo podzemne vode, ki so obremenjene z izcednimi vodami odlagališča (povečane vrednosti amonija), kar dodatno vpliva na slabo ekološko stanje jezera. V neposredni bližini odlagališča Velenje pa se nahaja še opuščeno odlagališče, ki zaradi odloženih industrijskih odpadkov onesnažuje podzemne vode s težkimi kovinami. Kljub temu ugotavljamo, da so vplivi na okolje z vidika onesnaževal znotraj dovoljenih mejnih vrednosti.
Keywords: odpadki, nevarni odpadki, nenevarni odpadki, odlagališča, onesnaževanje okolja, diplomske naloge
Published in DKUM: 18.08.2016; Views: 2511; Downloads: 225
.pdf Full text (2,14 MB)

12.
Odlagališče izrabljenih pnevmatik v Kidričevem - študija primera : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Sandra Kovačič, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Ekološka kriminaliteta je problem, ki se v zadnjih letih hitro širi po celem svetu. Človeški odnos do okolja, ki mu nudi vse za preživetje, postaja vse bolj neprimeren in vse pomembnejše vprašanje človeštva. Človek s svojim delovanjem pomembno vpliva na osnovne sestavine naravnega fizičnega okolja, kot so zrak, voda in zemlja. Prav tako pa tudi okolje neposredno vpliva na življenjske in bivanjske pogoje človeka in s tem na zdravje in kvaliteto življenja. V diplomskem delu smo obravnavali primer odlaganja izrabljenih pnevmatik v Kidričevem. Za potrebe pisanja diplomskega dela smo analizirali sekundarne vire (knjige, članke in zakone), ki govorijo o nevarnih odpadkih, pnevmatikah ter samem primeru, ki se je zgodil v Kidričevem. Ugotovili smo, da je ta kup izrabljenih pnevmatik negativno vplival na okolje ter zdravje ljudi, saj je dvakrat prišlo do požara. Slednji predstavlja za ljudi posebno nevarnost zaradi dima, vročine in strupenih plinov, ki nastanejo pri zgorevanju. Podjetje Albin Promotion ni upoštevalo načina pravilnega shranjevanja in skladiščenja izrabljenih gum, ki ga določa Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum, zato so nastale posledice. Podjetje Albin Promotion je med drugim tudi grobo rezano gumo zasipavalo v jamo skupaj z drugimi odpadki in pod plastjo rezane gume puščalo tudi večje količine celih gum. Menimo, da bi Inšpekcija za okolje in naravo, ki nadzoruje ravnanje z odpadki, morala biti bolj pozorna na dogajanje v Kidričevem ter pravočasno ukrepati, da do tega ne bi več prišlo. Da bi se sanacija izrabljenih pnevmatik v Kidričevem čimprej končala, pa menimo, da bi moral biti kazenski pregon podjetja Albin Promotion doslednejši.
Keywords: odpadki, nevarni odpadki, pnevmatike, odlagališča, okolje, varstvo okolja, diplomske naloge
Published in DKUM: 30.10.2015; Views: 1770; Downloads: 206
.pdf Full text (642,88 KB)

13.
Nezakonito odlaganje odpadkov - študija primera Petišovci : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Ljubica Marjanović, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Odpadki so v današnjem času vse večji problem, saj se vedno bolj kopičijo. Ni toliko problematičen njihov nastanek, kakor samo neprimerno in nelegalno odlaganje, kar ima za stranski produkt onesnaženje okolja. V diplomskem delu z naslovom Nezakonito odlaganje odpadkov – Študija primera Petišovci v samem začetku predstavimo odpadke, ekološko kriminaliteto v Sloveniji in študijo primera Petišovci. Glavni namen diplomskega dela je ugotoviti, ali je šlo v primeru nezakonito odloženih odpadkov na območju naftne vrtine v Petišovcih za nezakonito odlaganje nevarnih odpadkov, kako je z zakonsko ureditvijo pri nas ter kakšne posledice ima nepravilno odlaganje odpadkov za samo okolje. Analizo zakopanih odpadkov je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Na podlagi rezultatov smo ugotovili, da so bili zakopani odpadki nenevarni za ljudi in okolje. Ministrstvo za okolje je odredilo in opravilo celotno sanacijo odpadkov, ki je bila opravljena v dveh dneh. Podjetje je moralo za sam odvoz in sanacijo odpadkov plačati približno 40.000 evrov. Ker je šlo za zakopane gradbene odpadke, ki niso imeli nobenega škodljivega vpliva za ljudi, je bil primer zaključen z oddanim poročilom na Okrožno državno tožilstvo. Podjetje Petrol Geoterm je vložilo kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi ugotovitve o namernem onesnaževanju okolja. Želeli smo tudi ugotoviti, ali podjetje v ostalih primerih neprimerno odvaža odpadke, a tega podatka nismo zasledili, direktor podjetja Petrol Geoterm pa zavrnil sodelovanje v razgovoru z nami.
Keywords: odpadki, ravnanje z odpadki, odlagališča, nezakonita odlagališča, ekološka kriminaliteta, diplomske naloge
Published in DKUM: 19.10.2015; Views: 1974; Downloads: 146
.pdf Full text (1,02 MB)

14.
Onesnaženost okolja bivše tovarne dušika TDR Metalurgija d. d. v Občini Ruše - študija primera : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Urban Viher, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo opisali razvoj metalurške dejavnosti od nastanka podjetja Tovarna dušika Ruše leta 1918 do danes. Pod drobnogled smo vzeli obratovanje odlagališča in izpolnjevanje zakonskih določil v obdobju od vložitve vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče industrijskih odpadkov do danes. Pregledali in proučili smo dokumentacijo izpolnjevanja okoljevarstvenih zakonodajnih zahtev in ugotovili, da se monitoring podzemnih in izcednih vod ni izvajal. Posledice v naravi zaradi neizvajanja monitoringa smo opazili pri prelivanju izcednih vod iz bazena za izcedne vode v času dežja. Iz poročil o skladnosti pitne vode od leta 2009 do leta 2014 iz sistema Mariborskega vodovoda je razvidno, da je voda varna za pitje, kakovost reke Drave na merilnem mestu Borl pa je ustrezna za življenje sladkovodnih vrst rib. Za neizvajanje monitoringov je odgovoren lastnik oziroma upravljavec odlagališča. Ugotovili smo tudi, da Inšpekcija RS za okolje in ARSO nista ukrepali. S študijo primera smo ugotovili neučinkovitost nadzora izvajanja okoljevarstvenih zahtev in sodelovanja inšpekcije za okolje in Agencije RS za okolje. Za nadzor nad izvajanjem monitoringa je odgovorna inšpekcija za okolje. Za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in kasneje za odvzem je odgovorna ARSO. Predlagamo, da se vzpostavi takšen mehanizem nadzora izvajanja okoljevarstvenih zahtev, ki bo zagotavljal temeljne cilje varstva okolja. Rešitev vidimo v prevzemanju odgovornosti IRSOP in ARSO pri nadzoru izvajanja predpisanih okoljevarstvenih zahtev in ukrepanja. Uvede se naj predpisan standardiziran obrazec izvajanja okoljevarstvenih zahtev in ukrepov lastnika ali upravljavca odlagališča, ki bo zagotavljal preglednejši nadzor izvajanja okoljevarstvenih zahtev in ukrepov. Za ARSO pa predlagamo, da za izdano okoljevarstveno dovoljenje uvede sistem sledljivosti izvajanja okoljevarstvenih zahtev in sporočanja IRSOP. Ker je stečajni upravitelj kot upravljavec odlagališča zavrnil izvajanje okoljevarstvenih zahtev, predlagamo uskladitev zakona o varstvu okolja in zakona o stečajnem postopku.
Keywords: okolje, onesnaženost, industrijski odpadki, odlagališča, Tovarna dušika Ruše, diplomske naloge
Published in DKUM: 18.09.2015; Views: 2043; Downloads: 266
.pdf Full text (1,37 MB)

15.
Elektronski odpadki in njihova predelava v Sloveniji : magistrsko delo
Miriam Štucin, 2015, master's thesis

Abstract: V elektronski industriji se je v zadnjem desetletju zgodil velik preobrat, revolucija, ki je povečala volumen in število vrst nevarnih odpadkov. Z nenehnim spreminjanjem industrializacije in urbanizacije tehnologija močno vpliva tudi na zdravje človeka. Vedno večja uporaba škodljivih snovi in materialov pri izdelavi elektronike ob nepravilni predelavi povečuje onesnaževanje zraka, zemlje in vode, ter vpliva na nepravilno delovanje človeških organov. Vsakodnevno se kopičijo komunalni odpadki, ki vsebujejo odvržene elektronske in električne izdelke, in v največjih količinah končajo v nerazvitih državah oziroma državah, kjer se industrializacija šele začenja. Kopičijo se na odlagališčih v nepredstavljivih količinah. Vse električne in elektronske odpadke, ki so jih lastniki zavrgli zaradi nedelovanja njihovih funkcij in obrabe, imenujemo e-odpadki. Ker e-odpadki predstavljajo resne okoljske in zdravstvene nevarnosti za ljudi, predvsem pa hude razmere prebivalcev držav v razvoju, je nujno potrebna rešitev tega drastično naraščajočega problema. Pobude, ki so jih do sedaj predstavile vodilne države, temeljijo na učinkoviti tehniki recikliranja in uporabi takih materialov že pri izdelavi električnih izdelkov, da ne ogrožajo zdravja ljudi in naravnih virov. Področje reciklaže naj bi bilo urejeno s točno določenimi predpisi, ki naj bi veljali po vsem svetu, v vseh državah. Recikliranje elektronskih odpadkov naj poteka v zagrajenih reciklažnih centrih namenjenih izključno predelavi e-odpadkov, z urejenimi zaščitnimi ukrepi in varnostjo delavcev, ter s čistilno napravo za čiščenje zraka. To potrjujejo tudi prebivalci Slovenije, ki so v raziskavi »Elektronski odpadki v Sloveniji« izrazili nezadostno poznavanje problematike pojma e-wastea in zakonodaje, ki ureja področje predelave. Analiza izbranih podatkov je potrdila domneve o nepripravljenosti Slovenije na soočenje s porastom elektronskih odpadkov in njihove reciklaže. Pogoj za veliko kopičenje elektronskih odpadkov ni v velikosti države, saj je slovenski trg elektronike majhen v primerjavi s svetovnim trgom, in bi potemtakem morali imeti malo nakopičenih el. odpadkov. Nepripravljenost slovenskih prebivalcev na kosanje z novonastalim tehnološko hitro rastočim problemom el. odpadkov kaže na potrebo po izboljšanju trenutnega stanja. To je mogoče doseči s povezavo ustrezne politične zakonodaje in z mednarodnimi predpisi, ter z ustrezno ozaveščenostjo uporabnikov elektronskih naprav in njihovega recikliranja.
Keywords: odpadki, elektronski odpadki, odlagališča, nevarne snovi, skladiščenje, recikliranje, magistrska dela
Published in DKUM: 18.08.2015; Views: 1640; Downloads: 329
.pdf Full text (641,65 KB)

16.
17.
Divja odlagališča odpadkov v občini Radeče : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Nives Bec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Odpadki že več let predstavljajo pereč problem, saj se posledično z večjo potrošnjo pojavljajo večje količine le teh. Problematično je predvsem odlaganje odpadkov izven urejenih odlagališč oz. divja odlagališča odpadkov. V diplomski nalogi sem raziskovala in analizirala divja odlagališča v občini Radeče. Na podlagi označenih odlagališč v Registru divjih odlagališč, sem se odpravila na teren in analizirala ter primerjala trenutno stanje na odlagališčih s podatki, ki so zapisani v registru. V občini Radeče je bilo od vseh popisanih odlagališč (35) uspešno saniranih 11 odlagališč, 2 odlagališči pa sta bili neuspešno sanirani, saj se odpadki znova nabirajo na njunem območju. Pri sami analizi divjih odlagališč v občini Radeče sem ugotovila, da se večina odlagališč nahaja v neposredni bližini cest oz., da so odlagališča dostopna z osebnim avtomobilom. V večini primerov se pojavljajo odlagališča s prostornino 3-9m3. Glede na sestavo odpadkov, več kot polovica neočiščenih odlagališč (skupno 24 neočiščenih) vsebuje nevarne odpadke (salonitne plošče, pnevmatike, sodi z neznano vsebino ipd.). Glede na to, da je v občini več kot 19% brezposelnost, bi predlagala subvencijo komunalnih storitev za socialno ogrožene, v sklopu javnih del bi predlagala saniranje divjih odlagališč v občini, pogostejši odvoz kosovnih odpadkov (vsaj 2-krat letno), ločevalne otoke (papir, plastika, steklo) na bolj odmaknjenih območjih občine ter poostren inšpekcijski nadzor nad kršitelji in ustrezno kaznovanje le teh.
Keywords: odpadki, odlagališča, divja odlagališča, onesnaževanje, varstvo okolja, diplomske naloge
Published in DKUM: 01.12.2014; Views: 2308; Downloads: 361
.pdf Full text (2,59 MB)

18.
Logistični izzivi varstva okolja z analizo akcije "Očistimo Slovenijo v enem dnevu"
Valerija Vinšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Odpadkov je iz dneva v dan več. Vsak dan se nabere za vsaj en koš odpadkov v gospodinjstvih. Da ne govorimo o ostalih gradbenih odpadkih ali večjih drugih odpadkih, ki večkrat pristanejo na kakšnih divjih odlagališčih, namesto da bi jih raje odpeljali na deponijo. Ni problem kupovati stvari in jih po uporabi zavreči. Problem nastane, ko je potrebno te odpadke reciklirati in jih pravilno odlagati. Komunalna podjetja neprestano opozarjajo na ločevanje odpadkov, vendar se še ne zavedamo dovolj, kako to škoduje zdravju in okolju.
Keywords: Ključne besede: odpadki, čistilna akcija, divja odlagališča.
Published in DKUM: 22.10.2013; Views: 1241; Downloads: 75
.pdf Full text (805,95 KB)

19.
Akcija očistimo Slovenijo v enem dnevu
Davorin Simon, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali je možno organizacijo in izvedbo vseslovenske čistilne akcije izboljšati z logističnega, organizacijskega in finančnega vidika ter predstaviti predloge in rešitve, ki bi lahko koristili pri pripravah na podobne akcije v prihodnosti. V diplomski nalogi smo predstavili akcijo “Očistimo Slovenijo v enem dnevu” ter opisali njene ključne elemente. Z anketo, ki smo jo opravili s komunalnimi podjetji, ki so sodelovala pri čistilni akciji, smo poiskali glavne težave, ki so nastale pri čistilni akciji, in podali predloge za njihovo odpravo.
Keywords: “Očistimo Slovenijo v enem dnevu”, čistilna akcija, divja odlagališča, komunalna podjetja
Published in DKUM: 09.10.2012; Views: 1487; Downloads: 127
.pdf Full text (1,45 MB)

20.
TEHNOLOŠKA PRILAGODITEV ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV PRAGERSKO GLEDE NA ZAHTEVE OKOLJSKIH PREDPISOV
Sonja Likar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen spremenjen pristop k problematiki o ravnanju z odpadki, njihovemu odlaganju in predelavi. Strogi okoljski predpisi vse bolj vplivajo na potek preoblikovanja prvotnih odlagališč v regijske centre za ravnanje z odpadki. V regijskem pristopu k celovitem sistemu ravnanja z odpadki je zaznati vizijo, ki pa je ob neučinkovitem programu, brez sistematičnih rešitev preskromna za dokončanje projektov v predvidenem roku. Ob razvoju informacijske tehnologije in s primerno izbiro strokovnega kadra, bi bilo mogoče mrežo regijskih centrov učinkovito vzpostaviti in dosledno spremljati.
Keywords: odlagališča nenevarnih odpadkov, okoljski predpisi, vplivi na okolje
Published in DKUM: 14.12.2009; Views: 2796; Downloads: 231
.pdf Full text (1,75 MB)

Search done in 1.57 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica