| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 27
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Uspešnost managerskih prevzemov družb (MBO) v Sloveniji in tujini
Petra Grah, 2019, doctoral dissertation

Abstract: V ZDA so se prevzemi družb pričeli že konec 19. stoletja, t. i. management buy out oz. prevzemi s strani managementa (v nadaljevanju MBO) pa sredi prejšnjega stoletja in se kasneje razširili tudi v druge države. Število MBO se je z leti povečevalo, njihova vrednost pa je naraščala vse do gospodarsko finančne krize leta 2008. Managerji prevzema večinoma ne financirajo z lastnimi sredstvi, temveč se zadolžujejo, pri čemer po navadi breme vračila posojila nosi ciljna družba. Velikokrat se zato zgodi, da ciljne družbe postanejo insolventne, kar se je dogajalo tudi v Sloveniji. V doktorski disertaciji proučujemo prevzemno zakonodajo v Sloveniji in tujini ter uspešnost oz. neuspešnost MBO v Sloveniji. Odgovoriti smo poskušali na ključno raziskovalno vprašanje, in sicer »Kaj je treba spremeniti v slovenski zakonodaji, da bodo MBO v Sloveniji uspešnejši, manjšinski delničarji in upniki še bolj zaščiteni, ciljne družbe pa se po izvedenem prevzemu ne bodo znašle v insolventnih postopkih in postopkih preventivnega prestrukturiranja?«. Na začetku doktorske disertacijo smo opredelili ključne pojme na področju prevzemov, MBO in prevzemov z zadolžitvijo, nato smo predstavili in opredelili različne prevzemne zakonodaje, analizirali metode in indikatorje, ki napovedujejo stečaj ali finančno prestrukturiranje družbe, na koncu pa izvedli raziskavo na področju MBO v Sloveniji. V Sloveniji je bilo na področju prevzemov in MBO opravljenih malo raziskav. Pozornost so namenjali predvsem motivom za prevzem družbe ter uspešnosti prevzemov glede na vrsto prevzema. V empiričnem delu smo se osredotočili na proučitev posameznih indikatorjev uspešnosti oz. neuspešnosti MBO in določanju uteži posameznim področjem in kazalnikom. Pri tem smo uporabili metodo analitičnega hierarhičnega procesa (v nadaljevanju AHP). Za vzorec smo uporabili triindvajset izbranih MBO v Sloveniji, jih razvrstili med uspešne oz. neuspešne MBO ter med seboj primerjali njihove rezultate. Nato smo s pomočjo izbranih indikatorjev predstavili, kateri indikatorji so se pojavili v primerih uspešnih oz. neuspešnih MBO v Sloveniji. V teoretičnem delu smo se osredotočili na prevzemno zakonodajo, ki se je v Sloveniji že velikokrat spremenila, vendar so izboljšave še vedno možne. Možnost izboljšav smo dokazovali z analizo in primerjavo različnih zakonodaj in predpisov v ZDA, Združenem kraljestvu in na Nizozemskem. Osredotočili smo se predvsem na posebno obravnavanje v primeru MBO, delno ponudbo, zahtevo po razkritju informacij o financiranju ponudbe in o virih financiranja ponudbe, zahtevo o obveznem imenovanju neodvisnih strokovnjakov ter napovedi o dobičku, izkazih finančnih koristi in vrednotenju premoženja, ki jih pripravijo usposobljeni svetovalci. Na osnovi ugotovitev smo predlagali spremembo Zakona o prevzemih (v nadaljevanju ZPre-1), ki je usklajena z obstoječim pravnim redom, splošno veljavnimi načeli in predpisi Republike Slovenije in Evropske unije.
Keywords: prevzem, managerski odkup, prevzem z zadolžitvijo, zakonodaja, insolventnost, analitični hierarhični proces
Published: 18.04.2019; Views: 1362; Downloads: 292
.pdf Full text (5,14 MB)

2.
Ekonomski in pravni vidiki factoringa s sodno prakso sodišč Republike Slovenije
Aleksandar Kokerić, 2017, master's thesis

Abstract: Factoring predstavlja aktualni gospodarski instrument oziroma finančno pravni posel sodobnega časa, ki omogoča zunanje financiranje gospodarskih subjektov. Izboljšuje likvidnost subjekta in vpliva na optimizacijo poslovanja. V pravnem kontekstu factoring predstavlja kompleksno obliko pogodbe, sestavljeno iz več različnih pravnih institutov. Slednji kot normativno urejeni ali normativno ne urejeni, med seboj ne ustvarjajo nove homogene celote, temveč ohranjajo svoje temeljne lastnosti, ki kot posamezna pravila urejajo pogodbo o factoringu in razmerja med strankami. Ta pravila imajo le instrumentalni značaj za doseganje temeljnega cilja pogodbe, pa se pod njih ne more subsumirati samostojne pogodbe o factoringu. Za slednjo je precej pomemben namen in interes strank, ki pogodbo oblikujeta in jo konkretizirata v pravnem prometu. Bistvo factoringa predstavljajo funkcije financiranja in funkcije del credere jamstva, od katerih je odvisna sama pojavna oblika factoring posla in obveznosti strank, ki izvirajo iz tega. Nepreciznost in nepopolnost regulacije factoringa v pravnem redu R. Slovenije, še vedno predstavljata omejevalni faktor za nadaljnjo rast in razvoj tega instituta, čeprav je ta mogoč in dopusten. Ali bo regulacija sledila ustvarjanjem novih določb v že obstoječe zakone in definiranjem factoringa kot nominatne pogodbe ali ustvarjanjem novega, posebnega zakona kot lex specialis, ki bi celovito uredil pravni posel in odklonil vse dvome, je vprašanje nadaljnjih potreb prakse in odločitve zakonodajalca. Prizadevanje mednarodnih organizacij za ponujene rešitve in določanje okvirjev factoringa skozi konvencije UNIDROIT IN UNCITRAL ter splošne pogoje poslovanja FCI predstavljajo pomemben rezultat na področju unifikacije pravil mednarodnega factoringa in mednarodnega gospodarskega prava kot celote. Normativna nedoločljivost factoringa ne vpliva na dejstvo, da je slednji v praksi zelo uveljavljen in standardiziran kot samostojni pravni posel.
Keywords: Factoring, odkup terjatev, financiranje, cesija, mešana pogodba, UNIDROIT, UNCITRAL, FCI.
Published: 21.12.2017; Views: 631; Downloads: 116
.pdf Full text (1,16 MB)

3.
VZROKI PREDČASNE PREKINITVE ŽIVLJENJSKEGA ZAVAROVANJA
Roman Pacek, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov ali naložbeno življenjsko zavarovanje sodi med novejšo vrsto življenjskih zavarovanj. Prve police so se pojavile v letu 1957 (Velika Britanija). Pri nas pa se je trženje začelo ob koncu leta 2001. Po pregledu skoraj petnajstletnega obdobja trženja v Sloveniji v grobem opazimo naslednje. Naložbeno življenjsko zavarovanje je v zelo kratkem času, že v letu 2007, postalo prevladujoča oblika življenjskih zavarovanj, z več kot 50-odstonim deležem v malo manj kot 610 milijonov evrov skupno zbrane premije vseh življenjskih zavarovanj. To leto je tudi leto z dosedaj najvišjim deležem vseh življenjskih zavarovanj, z 32,17-odstotnim deležem v strukturi zbrane premije vseh zavarovanj, ki jih evidentira Slovensko zavarovalno združenje. (SZZ, 2015). Rast premije se je nadeljevala, z izjemo leta 2009, do leta 2010. V letu 2010 beležimo najvišji 60,30-odstotni delež naložbenih življenjskih zavarovanj v strukturi življenjskih zavarovanj. Od leta 2010 pa je trend vsakoletnega padanja skupno zbrane premije življenskih zavarovanj, predvsem zaradi padanja zbrane premije naložbenih življenjskih zavarovanj. To se kaže tudi v deležu naložbenih življenjskih zavarovanj, saj je leta 2014, prvič po letu 2007, padel pod 50 % v malo več kot 535 milijonov evrov skupno zbrane premije vseh življenjskih zavarovanj. Obdobju hitre in visoke rasti naložbenih življenskih zavarovanj je sledilo obdobje nadpovprečnega števila predčasnih prekinitev naložbenih polic, z začetkom v letu 2008. SZZ teh podatkov ne zbira, tako da uradnih evidenc o prekinjenih naložbenih zavarovanjih nimamo. Po podatkih zavarovalnic in pisanju medijev (Milič, 2012) naj bi bilo v posameznih letih tudi do 30 % prekinjenih polic glede na število sklenjenih. Prekinjene police so tudi osrednja teme diplomske naloge. V nalogi sem s pomočjo raziskave na podlagi anketnega vprašalnika želel ugotiviti zakaj prihaja do predčasnih prekinitev oziroma odkupa polic. Glavni razlogi za prekinitev polic so predvsem slabi donosi, drugačne predstave o zavarovanju ob sklenitvi ter potreba po denarju. Več kot polovica strank ni redno plačevalo premije naložbenega življenjskega zavarovanja. Skoraj dve tretjini anketirancev se je za prekinitev naložbene police odločilo po prejeti informaciji o stanju premoženja. Več kot tretjina naložbenih polic je bilo sklenjenih za obdobje od 20 do 30 let. Večina prekinjenih polic je bila izvedena kmalu, v času od 3 do 7 let po sklenitvi, ko so vrednosti premoženja naložbene police zaradi načina obračuna stroškov življenjskih zavarovanj in dolgoročnosti pogodbe nizke, nižje od vplačil, a kljub temu lahko dosegajo zelo lepe donose. Te vrednosti premoženja bi bilo potrebno primerjati z izračuni po Tabeli predvidenih vrednosti premoženja.
Keywords: naložbeno življenjsko zavarovanje, vzajemni skladi, tveganje, prekinitev, dolgoročno, odkup
Published: 27.05.2016; Views: 1266; Downloads: 89
.pdf Full text (1,33 MB)

4.
5.
Umestitev biomasnega logističnega centra v degradirano območje vojašnice Puščava
Franc Judež, 2014, master's thesis/paper

Abstract: Slovenija je dežela gozdov. Prekriva jo okoli 3/5 površine, kar pomeni, da je skoraj vsak slovenski kraj v bližini gozda. Slovenija se v Evropski uniji uvršča na tretje mesto po gozdnatosti za Švedsko in Finsko. V zasebni lasti je 74,7 % gozdov, 25,3 % jih je v lasti države in občin. Žal je učinkovitost gospodarjenja z gozdovi in donos iz njih iz leta v leto slabši, kar najbolj občutijo lastniki gozdov, lokalne skupnosti ter lesno predelovalna podjetja. Zaradi negospodarjenja pa so oškodovani tudi vsi prebivalci Slovenije, saj imajo gozdovi, s katerimi se lepo gospodari, poleg proizvodnih tudi izboljšane socialne in ekološke funkcije. V magistrskem delu dokazujemo pomen umestitve Biomasnega logističnega centra v nekdanjo vojašnico Puščava. Z načrtovanim centrom želimo iz posekanega lesa iztržiti najvišjo dodano vrednost, zato bi v coni predelali kakovosten les v polizdelke (konstrukcijski les, mizarske plošče) in kasneje tudi v končne izdelke. Lesni odpad, ki bi nastajal skozi lesno-predelovalno verigo, pa bi uporabili za energente (sekanci, peleti). V coni pa bi bila med drugim prostor za skladiščenje in sušenje okroglega lesa ter prostor za pokrito skladišče in sušenje lesnih sekancev ter drv. Cilj, ki ga želimo doseči, je energetska samooskrba lokalne skupnosti z obnovljivimi viri energije.
Keywords: biomasni logistični center, odkup lesa, predelava lesa, lesni izdelki, lesna goriva, izboljšave
Published: 22.07.2014; Views: 1278; Downloads: 173
.pdf Full text (3,04 MB)

6.
PROBLEMATIKA PREISKOVANJA IN DOKAZOVANJA TRGOVINE Z LJUDMI S POUDARKOM NA BERAČENJE KOT ENE IZMED NJENIH POJAVNIH OBLIK
Miran Drevenšek, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Nastalo diplomsko delo zgovorno priča o tem, da je trgovina z ljudmi še kako velik družben problem in da smo kljub odpravi suženjstva še vedno priča svetu polnemu tovrstnih zavržnih dejanj. Pri tem pa velja opomniti, da storilci pri izvrševanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi uporabljajo njene najrazličnejše izvršitvene oblike, med drugim tudi prisilno beračenje. Slednje je v zadnjem obdobju precej pogost pojav izkoriščanja ljudi v zvezi s trgovino z ljudmi. Države v boju zoper trgovino z ljudmi vlagajo velike napore in sredstva, sprejemajo kazensko zakonodajo z zagroženimi visokimi zapornimi kaznimi, a kljub temu lahko opazimo, da je tovrstno izkoriščanje žrtev prisotno v domala vseh državah sveta in Evrope. Tudi Slovenija se mu ni mogla izogniti. Pomembno je, da se je tudi Slovenija zavezala k aktivnemu pristopu reševanja in bojevanja proti prisilnemu beračenju in ostalim oblikam trgovine z ljudmi tako z vladnimi kot nevladnimi institucijami, ki obvladujejo to problematiko in si goreče prizadevajo k zmanjšanju le-te.
Keywords: trgovina z ljudmi, prisilno beračenje, preiskovanje, dokazovanje, suženjstvo, navidezen odkup.
Published: 17.10.2013; Views: 1088; Downloads: 168
.pdf Full text (509,20 KB)

7.
EKONOMETRIČNA ANALIZA ODKUPA ŽIT V SLOVENIJI
Helena Čeh, 2013, master's thesis

Abstract: Temelj naše raziskave je analiza stanja in proučevanje trenda odkupa treh najpomembnejših žit v Sloveniji: pšenice, koruze in ječmena. Upoštevani so analizirani mesečni podatki od leta 2008 do 2010. Ekonometrična analiza za pšenico je bila izdelana na podlagi linearne specifikacije funkcije, za koruzo logaritemske specifikacije funkcije ter za ječmen recipročne oblike funkcije. Odzivnost odkupa je prikazana s koeficienti lastne cenovne elastičnosti. Vrednosti koeficientov elastičnosti v povprečju izpričujejo cenovno elastičnost odkupa žit v slovenskih razmerah.
Keywords: odkup žit, ekonometrična analiza, koeficienti elastičnosti
Published: 11.04.2013; Views: 1987; Downloads: 276
.pdf Full text (1,61 MB)

8.
MODEL IZGRADNJE FOTOVOLTAIČNEGA SISTEMA NA INDIVIDUALNI STANOVANJSKI HIŠI
Stojan Krivec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga je prikaz pridobivanja električne energije na okolju prijazen način. V prvem delu diplomske naloge smo predstavili vrste sončnih celic in njihovo delovanje. Z diplomsko nalogo smo želeli dokazati ekonomsko upravičenost postavitve sončne elektrarne (v nadaljevanju SE) na domači stanovanjski hiši. V našem primeru je največji problem nepravilni naklon in smer strehe. Problem se lahko reši z dodatno montažo profilov na streho. S takšno postavitvijo se približamo pravilni usmerjenosti celic in k boljšemu izkoristku SE. Po opravljenih izračunih smo prišli do sklepa, da je investicija v SE ekonomsko upravičena.
Keywords: sončne elektrarne, obratovalna podpora, zagotovljen odkup, tržna cena
Published: 17.01.2013; Views: 1291; Downloads: 68
URL Link to full text

9.
MANAGEMENT IN PREVZEM PODJETJA
Miha Pipenbaher, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Management in prevzem podjetja sem proučil področje managementskih prevzemov. Namen diplomskega dela je bilo proučiti vlogo managementa pri prevzemu podjetja in proučiti Zakonsko ureditev prevzemov podjetij v Sloveniji. Diplomsko delo je sestavljeno iz petih uvodnih poglavij. V prvem poglavju je uvod. Drugo poglavje opisuje prevzem podjetja, njihovo osnovno opredelitev, oblike prevzemov podjetja, vrste prevzemov podjetja, motive in učinke za prevzem podjetja. V tretjem poglavju je predstavljen Management in prevzem podjetja, njegova izvedba prevzema, cilj prevzema, katere so prednosti in slabosti managerskega prevzema podjetja, pogajanja z obstoječimi lastniki ter na kakšne načine se lahko določi kupnina. Četrto poglavje je namenjeno zakonodaji prevzemov v Sloveniji. V tem poglavju sem proučil Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o prevzemih, Zakon o bančništvu in Zakon o preprečevanju in omejevanju konkurence. Na podlagi zgoraj opisanega sem nalogo v petem poglavju zaključil.
Keywords: management, prevzem podjetja, odkup podjetja, vrste prevzema, oblike prevzema, učinki prevzemov, zakonodaja.
Published: 26.06.2012; Views: 2071; Downloads: 348
.pdf Full text (405,71 KB)

10.
PRAVNA ANALIZA UČINKOV MENEDŽERSKEGA PREVZEMA DRUŽBE MERKUR, D. D. NA LASTNIŠKO STRUKTURO MED DRUŽBO MERKUR, D.D. IN PERUTNINO PTUJ, D.D.
Niko Geder, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom pravna analiza učinkov menedžerskega prevzema družbe Merkur, d.d. na lastniško strukturo med družbo Merkur, d.d. in Perutnino Ptuj, d.d. seznanja bralca s prevzemno problematiko, ki je vedno bolj aktualna pri nas. V prvem poglavju diplomskega dela je podrobneje opredeljen specifični prevzemni postopek delniške družbe z odkupom delnic, ter opisani pravni učinki, ki jih povzroči ta vrsta prevzemnega postopka. Prav tako je opisana primerjava med slovensko in ameriško pravno zakonodajo, ki je začetnica te vrste prevzemnega postopka. Temelj diplomskega dela je predstavljen v drugem poglavju, kjer je na konkretnem primeru prikazan prevzemni postopek družbe Merkur, d.d., ter pravni učinki, ki jih povzroči na lastniško prepletenost med njo in Perutnino Ptuj, d.d.. Podana je tudi kritična opredelitev ustreznosti poslovanja na podlagi pozitivne slovenske zakonodaje. V zadnjem poglavju je opisana prisilna poravnava, kot posledica neuspešnega prevzemnega postopka, ter njen vpliv na lastniško strukturo obeh delniških družb.
Keywords: Prevzemni postopek, menedžerski odkup, prevzem z vzvodom, delniška družba, Merkur, d.d., Perutnina Ptuj, d.d., delnice, ZPre -1, osnovni kapital, prisilna poravnava
Published: 07.06.2012; Views: 1921; Downloads: 255
.pdf Full text (567,99 KB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica