| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 259
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vpliv vizualne podobe izdelka na nakupne odločitve
Klara Hameršak, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Kaj najprej opazimo pri izdelku? Je to vizualna podoba samega izdelka, njegov dizajn, grafika, barve in material, iz katerega je izdelan ta izdelek? Ob paleti različnih vizualnih podob izdelka, se oko odjemalca v največji meri ustavi na barvitih in zanimivih podobah izdelka. Dejstvo je, da je dobra vizualna podoba tista, ki pripomore, da odjemalec začne o njej razmišljati ter ga motivira k nakupu. V prvem delu diplomskega projekta – teoretičnem delu, smo najprej predstavili, kaj je vizualna podoba, opisali embalažo in jo razvrstili glede na različne funkcije, ki jih opravlja. Prav tako smo opisali, katere vrste embalaže poznamo. Zraven embalaže spadajo tudi njeni komunikacijski elementi kot so barva, material, dizajn in grafika, oblika in dimenzija ter napisi na sami embalaži. Drugi del teorije je zavzela predstavitev nakupnih odločitev. Kašne vrste le teh poznamo, kakšen je njihov potek ter kakšne so njihove ponakupne reakcije. Na koncu teoretičnega dela smo opredelili povezavo med vizualno podobo izdelka in njen vpliv na faze nakupnega odločanja. V drugem delu diplomskega projekta smo izvedli raziskavo, s katero bomo potrdili ali ovrgli postavljene hipoteze. Za pridobitev podatkov smo uporabili metodo anketni vprašalnik, pri katerem sta sodelovala 102 odrasla anketiranca v treh različnih starostnih skupinah. Skozi raziskavo smo anketirancem predstavili tri kategorije izdelkov, med katerimi so morali izbrati en izdelek, ki jih je glede na vizualno podobo privlačil ali so za njegovo izbiro imeli kakšen drugi razlog, ki so ga navedli pod vsako kategorijo izdelkov. Skozi raziskavo smo ugotovili, da je dobra vizualna podoba izdelka pri določenih kategorijah pomembna, pri določenih pa ne.
Keywords: odjemalec, izdelek, embalaža, nakupno odločanje, dizajn, vizualna podoba.
Published: 02.12.2020; Views: 184; Downloads: 38
.pdf Full text (1,10 MB)

2.
Zadovoljstvo odjemalcev v Steklarstvu Mlakar, s. p.
Lara Kos, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega projekta temelji na raziskavi zadovoljstva odjemalcev v Splošnem steklarstvu in uokvirjanju slik Slavko Mlakar, s. p. Zadovoljstvo odjemalcev je ključnega pomena za obstoj, razvoj in doseganje ciljev podjetja, predstavlja pa tudi konkurenčno prednost. Ker imajo odjemalci različna pričakovanja, potrebe, želje, zaznavanja glede vrednosti in kakovosti izdelkov oz. storitev, je naloga podjetja, da prepozna in izpolni pričakovanja, potrebe in želje svojih odjemalcev, kajti le tako bodo ti zadovoljni in se bodo vračali ter ostajali zvesti podjetju. Z raziskavo, ki smo jo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, katerega je rešilo 70 odjemalcev Steklarstva Mlakar, s. p., smo želeli ugotoviti splošno zadovoljstvo odjemalcev podjetja in prepoznati prednosti podjetja ter možnosti za izboljšave. Rezultati raziskave so pokazali, da so odjemalci na splošno zelo zadovoljni s podjetjem in da so do podjetja zvesti. Kakovost izdelkov in storitev, ki jih nudi podjetje, so ocenili za zelo visoko, kakor tudi kakovost ostalih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Prav tako so odjemalci ocenili, da so zaposleni v podjetju zelo prijazni, izkušeni, komunikativni, pripravljeni svetovati in strokovno usposobljeni. Pred raziskavo smo si zastavili tudi pet hipotez, od katerih smo, s pomočjo analize rezultatov raziskave eno zavrnili, štiri pa potrdili.
Keywords: zadovoljstvo, odjemalec, kakovost, storitev
Published: 18.11.2020; Views: 175; Downloads: 60
.pdf Full text (1,28 MB)

3.
Vloga embalaže v nakupnih odločitvah odjemalcev
Belinda Rogan, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem projektu obravnavamo embalažo in njeno vlogo pri nakupnih odločitvah odjemalcev. V današnjem času je na trgu več tisoč različnih vrst embalaže, njenih ponudnikov in posledično veliko konkurence, zato morajo proizvajalci dodobra poznati odjemalca in poskrbeti, da s svojo embalažo čim bolj pritegnejo njegovo pozornost. Pomembna je pravilna izbira komunikacijskih elementov embalaže, saj ti vplivajo na odjemalca in njegove občutke. Embalaža ne vpliva samo na nakupne odločitve, ampak tudi na okolje. Količina odpadne embalaže se vsako leto povečuje, zato je pomembno, da se z njo ravna čim bolj ekološko. Za uspešno zadovoljevanje odjemalčevih potreb je potrebno poznavanje štirih vrst dejavnikov, ki vplivajo na nakupne odločitve, in poznati delovanje petstopenjskega procesa nakupnega odločanja. Projekt smo zaključili z analizo embalaže petih različnih znamk čokolade. S teoretičnega vidika smo primerjali njihove komunikacijske elemente. Kljub temu da gre za podobne izdelke, se njihova embalaža precej razlikuje v izbiri materiala, oblike, barv, ilustracij in besedila.
Keywords: embalaža, odjemalec, proizvajalec, nakupna odločitev
Published: 20.10.2020; Views: 188; Downloads: 32
.pdf Full text (1,40 MB)

4.
Parametrično modeliranje odjemalca silaže
Marko Rihter, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Izdelek je lahko modeliran na več različnih načinov in eden od teh načinov je parametrično modeliranje. To je modeliranje na tak način, da se ob spremembi glavnih parametrov spremeni celoten izdelek. To dosežemo tako, da dimenzije izdelka povežemo z ustreznimi enačbami z glavnimi parametri. V tej nalogi so prikazani vsi postopki, ki so bili potrebni, da se je model odjemalca silaže s konstantnimi dimenzijami spremenil v parametrični model, ki ga lahko po želji spreminjamo, da dobimo izdelek z ustreznimi karakteristikami. Te različne verzije modelov so na koncu tudi ustvarjene s pomočjo konstrukcijske tabele.
Keywords: Parametrično modeliranje, odjemalec silaže, parameter
Published: 24.09.2020; Views: 119; Downloads: 32
.pdf Full text (3,04 MB)

5.
Razlika med pričakovanji in zaznavo kakovosti logističnih storitev nastanitvenega obrata
Milena Kajba, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: Kakovost storitev je v današnjem poslovnem svetu ključ do uspešnega poslovanja podjetij in glavni akter pri določanju konkurenčne prednosti. Ponudba storitev turističnih podjetij se iz dneva v dan veča, s tem pa tudi tekmovalnost konkurenčnih podjetij. Raziskava kakovosti storitev omogoča nenehen razvoj, sposobnost odziva na spremembe povpraševanja, zadovoljevanje odjemalcev in s tem povezano konkurenčno prednost, ki je nujno potrebna na hitro razvijajočem se turističnem trgu. Zato se raziskavam turističnih trgov in odjemalcev turističnih storitev pripisuje vedno večji pomen. S pomočjo merjenja kakovosti storitev lahko nastanitven obrat definira kritična področja, ki so potrebna izboljšav, in področja, ki pozitivno vplivajo na poslovanje turističnih podjetij. Raziskavo kakovosti logističnih storitev v izbranem nastanitvenem obratu bomo naredili s pomočjo metode AHP, ki nam bo podala obtežitve posameznih kriterijev, in z metodo SERVQUAL, s katero bomo pridobili utežene vrednosti kriterijev in njihovih podkriterijev. S pomočjo rezultatov obeh metod bomo določili oceno pomembnosti posameznih podkriterijev in kriterijev.
Keywords: kakovost logističnih storitev, odjemalec, nastanitven obrat, AHP, SERVQUAL
Published: 28.02.2019; Views: 421; Downloads: 53
.pdf Full text (984,90 KB)

6.
Pozicioniranje blagovnih znamk osebnih avtomobilov
Lea Ul, 2018, master's thesis

Abstract: Nakup osebnega avtomobila je ena izmed bolj pomembnih investicij v življenju. Pričakovanja odjemalcev so vedno večja, proizvajalci avtomobilov pa prisiljeni ta pričakovanja izpolnjevati. Zato se morajo tržniki usmerjati v diferenciacijo svojih izdelkov, saj je to ključno za uspeh. Odjemalčevo zaznavanje oblikuje pozicijo, ki jo dosega posamezna blagovna znamka v njegovi predstavi. Proizvajalci avtomobilov imajo zastavljene svoje vizije in poslanstva, svojo miselnost in sporočilo, ki ga želijo posredovati svojim ciljnim skupinam. V magistrski nalogi smo ugotavljali, kakšne so pozicije blagovnih znank BMW-ja, Volva in Volkswagna glede na mnenje odjemalcev. Med seboj smo jih primerjali po različnih kriterijih in ugotovili, da odjemalci zaznavajo blagovno znamko BMW v primerjavi z blagovnima znamkama Volvo in Volkswagen, kot najboljšo. Blagovna znamka Volvo je najbolje ocenjena pri kriteriju visoka stopnja varnosti. Pri blagovni znamki Volkswagen pa so odjemalci najbolje ocenili kriterij kakovost izdelave.
Keywords: blagovna znamka, pozicioniranje, ciljna skupina, osebni avtomobil, odjemalec.
Published: 22.10.2018; Views: 673; Downloads: 126
.pdf Full text (1,67 MB)

7.
Zadovoljstvo občanov s storitvami občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju
Jože Manfreda, 2016, master's thesis

Abstract: Področje raziskovanja tega magistrskega dela je zadovoljstvo odjemalcev s storitvami. Zadovoljstvo odjemalcev danes predstavlja temeljni dejavnik uspeha. Zadovoljen odjemalec je zvest odjemalec, ki ponovno kupuje storitve ponudnika in jih priporoča tudi drugim odjemalcem. Ponudniki, ki ne zagotavljajo kakovostnih storitev, omogočajo svojim konkurentom, da ukradejo te odjemalce. Iz tega razloga ponudniki in tudi občine danes neprestano merijo in izboljšujejo kakovost svojih storitev. Raziskavo magistrskega dela smo opravili na primeru občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju, kjer smo proučevali zadovoljstvo občanov Občine Lovrenc na Pohorju s storitvami, ki jih občinska uprava izvaja. Raziskavo smo izvedli zato, ker v občinski upravi Občine Lovrenc na Pohorju v primerjavi z drugimi občinami premalo pozornosti posvečajo raziskovanju zadovoljstva svojih občanov s storitvami, ki jih izvajajo, in še vedno uporabljajo tradicionalna merila uspešnosti (finančne oziroma računovodske meritve). V empiričnem delu magistrskega dela smo ugotovili, da: občani poznajo pristojnosti občinske uprave (potrdili smo hipotezo H1), zaposleni bodo v bodoče morali paziti, kakšen prvi vtis bodo naredili na občana, ki bo prišel na občinsko upravo Občine Lovrenc na Pohorju reševat določeno zadevo, saj ta lahko bistveno vpliva na ustvarjanje prihodnjega mnenja (potrdili smo hipotezo H2), občani so zadovoljni z obstoječimi uradnimi urami in ni potrebe po njihovi spremembi (zavrnili smo hipotezo H3), občani niso najbolj zadovoljni z delom organov občine in občinske uprave na splošno ter da obstajajo razlike med spoloma v povprečnem zadovoljstvu z organi občine in občinske uprave (potrdili smo hipotezo H4), občani niso najbolj zadovoljni z izvajanjem dejavnosti, ki so v pristojnosti občinske uprave (zavrnili smo hipotezo H5), občani niso najbolj zadovoljni z zaposlenimi v občinski upravi (zavrnili smo hipotezo H6), občani so zadovoljni z gospodarskimi javnimi službami in režijskim obratom (potrdili smo hipotezo H7), občani pripisujejo investicijam velik pomen (potrdili smo hipotezo H8). Na podlagi rezultatov empirične raziskave (postavljene hipoteze in pobude, ki so jih občani navedli v anketnem vprašalniku), podatkov iz proračuna Občine Lovrenc na Pohorju za leto 2015 in spletne strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo oblikovali predloge izboljšav pri izvajanju storitev občinske uprave Občine Lovrenc na Pohorju na naslednjih področjih: turizem, kultura, spodbujanje malega gospodarstva, samooskrba, ločevanje pristojnosti med občinsko in državno upravo, zaposleni in reševanje vlog, organi občine, režijski obrat in gospodarske javne službe ter na področju investicij, kjer smo navedli investicije, ki bi jih Občina Lovrenc na Pohorju lahko izvedla s pomočjo sredstev iz lastnega proračuna ter uspešnega črpanja evropskih sredstev.
Keywords: odjemalec, zvestoba odjemalcev, zadovoljstvo odjemalcev, potrebe odjemalcev, vedenje odjemalcev, zadovoljen in nezadovoljen odjemalec, storitve, kakovost storitev, lokalna samouprava, občinska uprava, občina, organi občine.
Published: 10.01.2017; Views: 928; Downloads: 120
.pdf Full text (1,54 MB)

8.
ZAZNAVANJE DIZAJNA MOBILNIH NAPRAV Z VIDIKA ODJEMALCA
Sara Korošak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času se morajo podjetja, ki želijo konkurirati na trgu, prilagajati potrebam in željam vse bolj zahtevnih odjemalcev. Kar pomeni, da morajo oblikovati izdelke tako, da bodo zadovoljili odjemalčeve potrebe, saj bodo v nasprotnem primeru odjemalci odšli h konkurenci. Pri nakupu mobilne naprave lahko igra dizajn izdelka pomembno vlogo. Pri tem ne mislimo samo na to, da se odjemalec odloči za nakup zaradi videza mobilne naprave, ampak tudi, kakšne funkcionalne koristi mu izdelek nudi (ergonomična oblika izdelka, lažje rokovanje z izdelkom, enostavno razumevanje informacij itd.). V diplomskem projektu bomo predstavili teoretični del, kjer bomo v poglavju izdelek opredelili sam izraz ter nekaj njegovih sestavin, nato pa bomo v poglavju zaznavanje dizajna mobilnih naprav predstavili pet ključnih dimenzij dizajna za mobilne naprave, ki jih bomo uporabili za namen raziskave. V empiričnem delu bomo predstavili kvantitativno raziskavo, katere osnovni namen je bil ugotoviti, kako odjemalci zaznavajo dimenzije dizajna mobilnih naprav. Najprej nas je zanimala pomembnost teh dimenzij, nato pa, kako odjemalci zaznavajo te dimenzije na svojih mobilnih napravah. Za namen raziskave smo si zastavili štiri hipoteze, ki smo jih med raziskavo preverili. Ugotovili smo, da je manj kot 50 % respondentom dizajn pomemben dejavnik za nakup mobilne naprave. Nato smo ugotovili, da med spoloma ni bistvenih razlik pri zaznavanju vizualnega dizajna. Ugotovili smo tudi, da je izmed vseh dimenzij zaznavanja dizajna mobilnih naprav, respondentom najpomembnejši dizajn uporabniškega vmesnika ter da uporabniki blagovne znamke Apple zaznavajo funkcionalni dizajn bolj pozitivno kot uporabniki blagovne znamke Samsung.
Keywords: dizajn, zaznavanje dizajna, mobilne naprave, odjemalec, raziskava
Published: 24.11.2016; Views: 830; Downloads: 75
.pdf Full text (1,15 MB)

9.
VEDENJE IN PREFERENCE IGRALCEV GOLFA
Valerija Lajhar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pomembno je, da podjetje ve, kdo so njegovi odjemalci, da pozna njihovo vedenje, da jim lahko ponudi izdelek, s katerim bo zadovoljilo njihove potrebe in jim olajšalo odločanje za nakup. V teoretičnem delu smo predstavili odjemalce, ki so najpomembnejša sestavina ožjega marketinškega okolja. Velikokrat namesto besede odjemalec zasledimo pojma potrošnik in porabnik. Ugotovili smo, da na vedenje odjemalcev vplivajo notranji in zunanji dejavniki. V zvezi z vedenjem odjemalcev smo predstavili proces odločanja, s katerim lahko vplivamo na odločitve odjemalcev. V sklopu praktičnega dela smo predstavili golf igrišče Zlati grič, ki se nahaja v destinaciji Rogla-Pohorje, ki jo sestavljajo kraji Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica. Izvedli smo raziskavo o vedenju in preferencah igralcev golfa. V praktičnem delu so s pomočjo tabel in različnih grafikonov predstavljeni rezultati anketiranja, ki smo ga izvedli prek spletne ankete in na golf igrišču Zlati grič. Sklepni del projekta zajema ugotovitve in predloge, ki se nanašajo na golf igrišča.
Keywords: Vedenje porabnikov, odjemalec, destinacija Rogla-Pohorje, golf igrišče
Published: 10.11.2016; Views: 647; Downloads: 100
.pdf Full text (1,38 MB)

10.
UVEDBA TANKIH ODJEMALCEV
Peter Brecelj, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo obravnava tanke odjemalce in oblike virtualizacije. Predstavljene so možnosti zamenjave debelih odjemalcev s tankimi odjemalci v podjetju HIT d.d., Nova Gorica. Prikazana je testna postavitev strukture tankih klientov in virtualnega namizja. Primerjava stroškov vpeljave tankih odjemalcev in debelih odjemalcev z virtualnim namizjem je pokazala, da so slednji sprejemljivejši. Vzpostavljena je bila testna virtualna učilnica z debelimi odjemalci. Te poganja operacijski sistem Lubuntu z grafičnim vmesnikom LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment). Na odjemalca je nameščen program rdesktop za dostopanje do oddaljenih namizij. Uporabljen je protokol RDP. Strežniški del temelji na VMware ESXI z več virtualnimi stroji z operacijskim sistemom Windows 7. Ti so bili izdelani s postopkom pretvorbe P2V (Physical-to-Virtual) in kloniranjem. Prikazane so nastavitve gostiteljskega in gostujočega operacijskega sistema.
Keywords: · Tanki odjemalec · Debeli odjemalec · Virtualizacija · Virtualizacija namizja
Published: 07.10.2016; Views: 581; Downloads: 60
.pdf Full text (1,36 MB)

Search done in 0.33 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica