| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
PRESOJA PRIMERNOSTI PROCESNEGA SPREMLJANJA STROŠKOV ZA STORITVENO PODJETJE X
Adela Postrašija, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja težijo k vedno večji učinkovitosti in uspešnosti. V razmerah, ki vladajo v poslovnem okolju, je mogoče večjo učinkovitost in uspešnost dosegati z boljšim obvladovanjem stroškov. Stroške lahko obvladujemo z uporabo tradicionalnih ali sodobnih metod obvladovanja. Najpogosteje uporabljeni metodi sta tradicionalni metodi obvladovanja stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Tudi storitveno podjetje X uporablja tradicionalno metodo obvladovanja po stroškovnih mestih. Ker se podjetje zaveda pomena obvladovanja in je v obstoječem sistemu mogoče zaslediti pomanjkljivosti, smo se odločili, da preučimo možnost uvedbe procesnega obvladovanja stroškov. Ugotovili smo, da je za podjetje smiselno, da nadgradi sedanji način obvladovanja, saj bi bila uvedba procesnega obvladovanja stroškov povezana z velikimi stroški in porabljenim časom uvedbe. To sta slabosti zaradi katerih se podjetja največkrat ne odločajo za uvedbo metode procesnega obvladovanja stroškov, čeprav je zanjo značilno pravilnejše obvladovanje stroškov. Prednost metode je, da se stroški pripisujejo na podlagi meril, ki so odvisna od povzročiteljev stroškov. Ideja metode je namreč, da ni mogoče neposredno vplivati na stroške, možno pa je vplivati na procese, ki stroške povzročajo.
Keywords: Storitveno podjetje, obvladovanje stroškov, procesno računovodstvo, dejavnost, proces, procesni učinek, končni učinek
Published: 19.10.2009; Views: 1745; Downloads: 261
.pdf Full text (645,77 KB)

3.
OBVLADOVANJE STROŠKOV V JAVNEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
Irena Pozeb, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno delovanje javnega vzgojno izobraževalnega zavoda za predšolsko vzgojo, izvajanje procesov, aktivnosti ter dejavnosti in s tem v zvezi nastali stroški, ki so nujen pogoj za opravljanje kakovostnih storitev vzgoje in varstva otrok. Presoja se uporabnost activity based costing metode, ciljne metode, benchmarking metode ter kaizen metode za boljše obvladovanje stroškov. S pomočjo obravnavanih metod bi lahko vplivali na dvig kakovosti opravljanja storitev predšolske vzgoje ter povečali učinkovitost in uspešnost poslovanja javnih vzgojno izobraževalnih zavodov za predšolsko vzgojo.
Keywords: javni vzgojno izobraževalni zavod, predšolska vzgoja, obvladovanje stroškov, učinkovitost, uspešnost
Published: 09.12.2010; Views: 1859; Downloads: 244
.pdf Full text (815,18 KB)

4.
SPREMLJANJE STROŠKOV PO AKTIVNOSTIH POSLOVNEGA PROCESA V TOVARNI BOVDENOV IN PLASTIKE (TBP D.D.)
Simona Ajlec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Poslovni rezultat podjetja ter njegov obstoj v prihodnosti je odvisen od skrbnega spremljanja stroškov. Ena od metod, katere so na voljo podjetjem za obvladovanje celotnih stroškov je metoda spremljanja stroškov po aktivnostih poslovnega procesa (angl. Activity Based Costing). Osnovni namen te metode je, da so aktivnosti tiste, ki izrabljajo prvine poslovnega procesa v podjetju in povzročajo stroške, proizvodi in storitve pa so le porabniki teh aktivnosti. V diplomskem delu so predstavljene prednosti in slabosti te metode. Podjetja, katera se odločajo za uvedbo te metode, morajo temeljito pretehtati vse prednosti in slabosti, ki jim ponuja ta metoda. Uvedba te metode je zelo zahtevno in drago opravilo, zahteva veliko strokovnega znanja. Razlogi za spremljanje stroškov na podlagi aktivnosti, so vse večje potrebe po točnih in zanesljivih informacijah o stroških. Podjetja se zaradi neustreznosti tradicionalnega načina kalkuliranja odločajo za uvedbo sodobnih konceptov. K temu jih sili tudi močna konkurenca na trgu. Uporaba ABC metode pripomore managerjem odgovoriti na naslednja pomembna vprašanja, kot so: ali bodo določen proizvod kupili ali ga sami izdelali; ali je smiselno imeti pri nakupu več aktivnih dobaviteljev; katere aktivnosti so nepotrebne in jih je potrebno čim bolj omejiti ali celo odpraviti; ali se bolj izplača lastna proizvodnja ali kooperacija; ali bi uvedli konstrukcijske omejitve pri novih izdelkih, kjer je preveč splošnih stroškov zaradi spremembe oblike in vrste materiala ter standardizacije.
Keywords: Računovodstvo aktivnosti, Zniževanje stroškov, Merilo aktivnosti, Obvladovanje stroškov, Stroškovni bazen
Published: 16.05.2011; Views: 2136; Downloads: 412
.pdf Full text (819,97 KB)

5.
OBVLADOVANJE STROŠKOV IZVAJANJA DEJAVNOSTI OSKRBE S PITNO VODO
Bojan Gašperin, 2013, master's thesis

Abstract: Podjetje Komunala Radovljica, d. o. o., izvaja različne obvezne in izbirne občinske gospodarske javne službe varovanja okolja na področju občine Radovljica. Izvajalci oziroma podjetja, ki izvajajo storitve gospodarskih javnih služb, le te opravljajo v monopolnih pogojih. Učinkovitost in ekonomičnost izvajanja dejavnosti v takih primerih lahko ugotavljamo z učinkovitim notranjim kontrolingom in s celovito primerjavo različnih dejavnikov na več področjih z ostalimi izvajalci, pogosto tudi mednarodno. V tej nalogi smo s pomočjo izbrane metodologije izdelali model, ki bo v opazovanem podjetju služil za primerjavo področja stroškovne učinkovitosti. Praktični rezultati modela zagotavljajo informacije o stroškovni učinkovitosti izvajanja dejavnosti oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica glede na občine, ki so razporejene v isto skupino. Te informacije bodo uporabljene pri internih odločitvah kot pomoč pri komuniciranju z zainteresiranimi javnostmi in kot posredna evalvacija do sedaj opravljenih sprememb ter prenov procesov v opazovanem podjetju.
Keywords: kontroling, obvladovanje stroškov, kazalniki stroškovne učinkovitosti, primerljiva območja, primerjalno presojanje
Published: 08.11.2013; Views: 1297; Downloads: 143
.pdf Full text (1,32 MB)

6.
Analiza logističnih stroškov v podjetju Il Lustro d.o.o.
Kristina Gramc, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu predstavimo analizo logističnih stroškov v podjetju Il Lustro d.o.o. Vsebina je razdeljena na teoretični in praktični del. V logistiki je za uspešno poslovanje pomembno obvladovanje logističnih stroškov na vseh nivojih poslovanja. Z obvladovanjem le teh, lahko ugotavljamo kje nastajajo nepotrebni stroški in iščemo načine kako jih zmanjšati. Podjetje lahko eliminira nepotrebne logistične stroške, ki nastajajo v celotnem procesu poslovanja. Izbrano podjetje je trgovec na debelo, ki se razvija in skuša povečati svojo prodajo. Del logističnih dejavnosti izvaja v lastni režiji, ima lastna prevozna sredstva, za večje dobave in dostave ob prodaji iščejo rešitve pri drugih podjetjih, ki imajo na voljo prevozna sredstva za logistične storitve. V lasti imajo eno skladišče v Kopru ter svojo opremo, ki je potrebna za manipulacije z blagom. Logistične stroške smo poskušali oceniti s časovno komponento, pri kateri smo se osredotočili na čas, ki je potreben za uspešno opravljeno naročilo blaga, ki ga je kupec naročil. Na grobo smo ocenili višino stroškov, ki jo povzroča skladiščenje, zaloge, transport in zaposleni. Izpopolnjen logistični in finančni načrt je za podjetje konkurenčna prednost. V primeru, da načrt ni natančno izdelan lahko hitro pripelje do propadanja podjetja.
Keywords: logistika obvladovanje, logističnih, stroškov izredne, dostave
Published: 29.01.2015; Views: 985; Downloads: 115
.pdf Full text (339,01 KB)

7.
ZMANJŠEVANJE STROŠKOV S POMOČJO PROGRAMA “POWERPACK”
Gašper Mivšek, 2015, master's thesis/paper

Abstract: Zaradi trenutne gospodarske situacije se je poslovanje nekoliko spremenilo. Ni več samoumevno, da podjetja enostavno dobro poslujejo, ne gledajo preveč v prihodnost in ob tem ustvarjajo visoke dobičke. Globalizacija sveta in s tem dejstvo, da lahko nek izdelek naročimo praktično kjerkoli (velika konkurenca), zmanjšanje potrošnje in negotova prihodnost so podjetja prisilila v drugačno razmišljanje. Naenkrat je postalo zelo pomembno, da so podjetja izdelala odličen izdelek po kar se da nizki ceni, vsi procesi so morali postati kar se da stroškovno učinkoviti, oglaševanje pa je moralo jasno pokazati prednosti predstavljanega podjetja v primerjavi z drugimi. Magistrska naloga, ki jo berete, predstavlja, kako se je z zmanjševanjem stroškov spoprijelo podjetje MiVal d. o. o. V začetnem delu je predstavljeno teoretično ozadje stroškov, naloga se nadaljuje s predstavitvijo metod za obvladovanje stroškov, ki jih je omenjeno podjetje uporabljalo ali pa jih še uporablja, naloga se nato zaključi s predstavitvijo orodja oziroma programa za zmanjševanje stroškov PowerPack in predstavitvijo dejanskih primerov zmanjšanj stroškov v podjetju, ki so bili doseženi s pomočjo omenjenega programa.
Keywords: – stroški – zmanjševanje stroškov – obvladovanje stroškov – stroškovna učinkovitost – program PowerPack
Published: 14.04.2015; Views: 842; Downloads: 79
.pdf Full text (3,52 MB)

8.
RAČUNOVODSKE INFORMACIJE ZA OBVLADOVANJE STROŠKOV V OSNOVNIH ŠOLAH
Janja Antolič, 2015, master's thesis

Abstract: Računovodske informacije za obvladovanje stroškov tudi v osnovnih šolah zaradi krčenja proračunskih sredstev, ki je posledica zaostrovanja gospodarskih razmer, vedno bolj pridobivajo na pomenu. V magistrskem delu smo na začetku analize predstavili strukturo stroškov v treh po velikosti podobnih osnovnih šolah in njihovo gibanje v letih 2011, 2012 ter 2013. Ugotovili smo, da daleč največji delež stroškov zavzemajo stroški dela. Nato smo opravili analizo odmikov med dejanskimi in načrtovanimi stroški, ki smo jih uporabili kot kriterij za presojanje uspešnosti obvladovanja stroškov. Ugotovili smo, da lahko odmike med dejanskim in načrtovanim uporabimo kot sodilo, pod pogojem, da imamo dodatne informacije o upravičenosti nastanka stroškov. Na koncu raziskave pa smo predstavili ABC metodo in jo uporabili na primeru osnovne šole X. Ugotovili smo, da ta metoda pripomore k izboljšanju računovodskih informacij v osnovnih šolah, saj ponuja veliko podrobnejše informacije od klasičnih metod.
Keywords: osnovna šola, obvladovanje stroškov, računovodske informacije, metoda ABC
Published: 13.01.2016; Views: 726; Downloads: 122
.pdf Full text (1,13 MB)

9.
PROJEKT OBVLADOVANJA IN ZNIŽEVANJA STROŠKOV V PODJETJU S PODROČJA FINANČNIH STORITEV
Jasmina Geč, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomska naloga obravnava podjetje iz področja finančnih storitev, ki je eno izmed vodilnih podjetij za izterjavo dolgov v Sloveniji. S pomočjo anketnega vprašalnika in dobljenimi rezultati, prikazanimi s pomočjo grafov, vodstvu podjetja opišemo pomen zmanjševanja stroškov in predlagamo metode, ki bodo olajšale njihove odločitve v prihodnosti.Rezultati praktičnega dela so pokazali, da je zmanjševanje stroškov naporen, predvsem pa dolgotrajen projekt. Področja, kjer se lahko vidno zmanjšajo stroški, so potovanja, komunikacija in informacijska tehnologija, profesionalne storitve, pisarniški material ter rezervni deli. In nenazadnje, če želijo podjetja ohranjati neko ravnovesje med uspešnim poslovanjem in zadovoljstvom zaposlenih, varčevanje le na področju stroškov dela zagotovo ne predstavlja prave odločitve.
Keywords: finančne storitve, stroški, obvladovanje stroškov, prihodki, poslovanje podjetja
Published: 27.01.2016; Views: 992; Downloads: 105
.pdf Full text (967,52 KB)

10.
POSEBNOSTI OBVLADOVANJA STROŠKOV V GRADBENI DEJAVNOSTI NA PRIMERU PODJETJA VGP DRAVA PTUJ D. D.
Mateja Draškovič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Stroški poslovanja so temeljna kategorija poslovanja, na katero ima podjetje neposreden vpliv in zato je ena izmed temeljnih nalog managementa v podjetju obvladovanje stroškov. Šele, ko podjetje pozna vse stroške, ki nastajajo pri poslovnem procesu, jih lahko nadzoruje in tudi obvladuje. Pomembno je, da ločimo med pojmom zniževanje in obvladovanje stroškov. Zniževanje stroškov z uporabo cenejših surovin in materialov, z zniževanjem števila zaposlenih, dolgoročno ne prinaša želenih učinkov. Obvladovanje stroškov pa pomeni več kot samo zniževanje stroškov, gre za poslovno politiko podjetja, ki jo izvaja vodstvo z namenom, da podjetju zagotovi dolgoročni obstoj ter rast in razvoj. Obvladovanje stroškov v podjetju pomeni, da analizira nastale stroške in uporablja pristope za njihovo obvladovanje, s pomočjo katerih izboljša razmerje med prihodki in stroški. V diplomskem delu nameravamo ob pomoči strokovne literature preučiti pristope v zvezi s spremljanjem in obvladovanjem stroškov. Preučili bomo tako tradicionalne, kot tudi sodobne rešitve oz. pristope obvladovanja stroškov. Predstavili bomo tudi način spremljanja stroškov v podjetju kjer sem zaposlena. Namen diplomske naloge je predstaviti posebnosti gradbene dejavnosti, ki bistveno vplivajo na poslovanje podjetja in njegove stroške. Prav tako je naš namen preučiti tradicionalne in sodobne koncepte, s pomočjo katerih lahko posredno in neposredno vplivamo na obvladovanje stroškov in s tem omogočimo vodstvu podjetja sprejemanje ustreznejših poslovnih odločitev, ki vodijo k večji uspešnosti poslovanja. Proučili bomo različne, bolj ali manj uveljavljene pristope povezane z obvladovanjem stroškov, ki jih uporabljajo podjetja v razvitem svetu, nekoliko manj pa tudi pri nas. Na podlagi izsledkov bomo poiskali najprimernejši način obvladovanja stroškov za podjetje VGP Drava Ptuj d.d., ki sedaj temelji predvsem na tradicionalnem pristopu, to je spremljanju stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Naš namen bo dosežen, če se bo vodstvo podjetja seznanilo s sodobnimi metodami za obvladovanje stroškov, izbralo najprimernejše in jih vključilo v obstoječi sistem obvladovanja stroškov. Hkrati pa želimo s tem delom navdušiti tudi sodelavce v podjetju za spremembe v načinu razmišljanja in ustvariti pozitiven odnos do sprememb. Menimo, da je to glavno vodilo, ki je pogoj za uspešno poslovanje podjetja v prihodnosti.
Keywords: gradbena dejavnost, zniževanje in obvladovanje stroškov, tradicionalni pristopi, sodobni koncepti, spremljanje in analiza stroškov.
Published: 06.10.2016; Views: 688; Downloads: 48
.pdf Full text (1,51 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica