| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 233
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Obvladovanje finančnih tveganj s pomočjo orodij finančne analize v izbranem podjetju
Goran Projkov, 2024, master's thesis

Abstract: Današnje moderno gospodarsko in finančno okolje predstavljata zelo dinamično in nepredvidljivo »bojno polje«, na katerem mnoga podjetja izgubijo svoj položaj in boj. Današnji trg je zelo nestabilen in nepredvidljiv, konkurenca zelo velika, tržne razmere so negotove, poslovanje pa postaja precej tvegano. V takšnem času je zato zelo pomembno, da podjetja poskrbijo, uravnotežijo in utrdijo svoj finančni položaj in stanje na trgu. Tega sicer podjetja lahko dosežejo le s pomočjo in z uporabo ustrezne finančne analize, oz. s pomočjo orodij, ki jih le ta ponudi. Sodobna gospodarska znanost je razvila takšno finančno analizo, ki vsebuje veliko modelov, tehnik in metod, ki nam lahko pomagajo pri ugotavljanju različnih nepredvidljivih in za podjetja škodljivih dogodkov. Uporaba različnih orodij finančne analize nam omogoča poiskati odgovore na pomembna vprašanja v podjetju, kot so vprašanja, povezana s finančnim zdravjem in finančno stisko oz. krizo finančnega tveganja, optimalno strukturo kapitala itd. Prav tako predstavljajo pomemben segment sodobnega gospodarstva in poslovanja tudi finančna tveganja. Njihovo obvladovanje in upravljanje pa danes zahteva veliko preučevanj in analize, za katera podjetja posebej namenijo in porabijo dodatne vire. Ta proces pa ni enostaven in je del temeljito izvedene finančne analize, oz. njihovi napovedovalni moči. Globalni gospodarski in finančni krizi sta obvladovanje finančnih tveganj postavili v središče pozornosti akademske in strokovne javnosti. Obvladovanje finančnih tveganj je danes za podjetja, ki skrbijo za ustreznost svoje finančne strukture, usodnega pomena, kajti od tega so odvisne prihodnje strateške, poslovne in operativne odločitve in posledično doseganja zastavljenih ciljev. Magistrsko delo obravnava uporabnost orodij finančne analize za obvladovanje finančnih tveganj in napovedovanje finančne stiske v izbranem podjetju. S pomočjo finančnih kazalnikov smo analizirali in preučevali poslovanje izbrane družbe v dveh različnih kriznih obdobjih.
Keywords: obvladovanje finančnih tveganj, finančna kriza, finančna analiza, finančni kazalniki, globalna gospodarska kriza
Published in DKUM: 18.06.2024; Views: 62; Downloads: 2
.pdf Full text (1,95 MB)

2.
Preventivne intervencije medicinske sestre pri otrocih z astmo
Karin Najdenik, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Najpogostejša otroška kronična bolezen je astma, ki večinoma poteka v blažjih oblikah in se obvlada v domačem okolju. Cilji zdravstvene obravnave pri astmatičnih otrocih so, da so brez simptomov, poslabšanj, imajo normalno pljučno funkcijo, sposobnost učenja in vključevanja k aktivnostim kot pri zdravem otroku. Preventivne intervencije medicinske sestre imajo pomembno vlogo pri urejanju in zdravljenju astme. Metode: Sistematično smo pregledali in predstavili analizo znanstvene literature s področja preventivnih intervencij medicinske sestre in obvladovanja astme pri otrocih. Rezultate smo iskali v naslednjih podatkovnih bazah: CINHAL, PubMed, Medline, SAGE in Web of Science. Potek iskanja izbora člankov smo predstavili v diagramu PRISMA, časovni okvir pa je bil do februarja 2022. Vključeni so bili raziskovalni članki v angleškem in slovenskem jeziku, vezani na tematiko in populacijo. Rezultati: V končno analizo smo vključili 7 raziskav, na podlagi katerih smo ugotovili, da vključenost medicinske sestre pozitivno vpliva na obvladovanje astme. Pripomore tudi k manjšim izostankom v šoli, manj urgentnih obravnav in doprinese k boljši kakovosti življenja otrok z astmo. Razprava in zaključek: Medicinske sestre zagotavljajo izvajanje aktualne prakse zdravstvene nege, bistvene učne korake, neprekinjeno oskrbo, izboljšanje zdravstvenih rezultatov in izidov astme pri otrocih. Otroci lahko prevzemajo precej odgovornosti za lasten doprinos k obvladovanju astme.
Keywords: otroci z astmo, medicinska sestra, preventivne intervencije, obvladovanje astme
Published in DKUM: 06.12.2023; Views: 312; Downloads: 43
.pdf Full text (929,17 KB)

3.
Nefarmakološke intervencije za obvladovanje bolečine pri pacientih po vstavitvi endoproteze kolka
Tjaša Cafuta, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Vstavitev kolčne endoproteze je v kirurgiji ena izmed najpogostejših operacij, za katero se pacienti odločajo. Po operaciji je ključna ovira za normalno vračanje v življenje akutna pooperativna bolečina, ki jo lahko lajšamo na več načinov. Namen zaključnega dela je raziskati in predstaviti, katere so nefarmakološke intervencije za obvladovanje bolečine pri pacientih po vstavitvi endoproteze kolka. Metode: Iskanje znanstvene literature je potekalo v tujih podatkovnih bazah: PubMed, CINAHL, Cochrane Library in ScienceDirect. Identificirali smo 212 raziskav, v končni pregled smo vključili 10 raziskav, ki so tematsko ustrezale. Rezultati: Ugotovili smo, da so najbolj uporabljene nefarmakološke intervencije za zmanjševanje pooperativne bolečine po operaciji vstavitve endoproteze kolka, transkutana električna stimulacija živcev, akupunktura in izobraževanje ali predoperativne vaje, hoja, meditacija, pooperativne standardne vadbe in funkcionalne vadbe. Razprava in Zaključek: Nefarmakološke intervencije po operaciji vstavitve totalne kolčne endoproteze se razlikujejo, imajo različne učinke na zmanjševanje ali lajšanje bolečine. Z različnimi nefarmakološkimi intervencijami lahko učinkovito lajšamo pooperativno bolečino, hkrati pa te pozitivno vplivajo na fiziološke in psihološke odzive pacienta ter s tem izboljšajo z zdravjem povezano kakovost življenja pacienta.
Keywords: Nefarmakološke intervencije, obvladovanje bolečine, endoproteza kolka.
Published in DKUM: 25.10.2023; Views: 348; Downloads: 69
.pdf Full text (819,78 KB)

4.
Kritični dejavniki uspeha za implementacijo sistema obvladovanja premoženja
Vladimir Todorović, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava področje obvladovanja premoženja, s poudarkom na ISO 55000 standardih, ki vplivajo na postavljanje smernic sistema. Namen dela je analizirati in raziskati, kako se sistem obvladovanja premoženja lahko implementira v organizacijo ter kakšni so glavni motivi za njegovo implementacijo. Metode, ki so bile uporabljene, zajemajo celovit in sistematičen pregled strokovne in znanstvene literature, identifikacijo relevantnih raziskav ter izbor ključnih dejavnikov, ki vplivajo na implementacijo. Poglavitni rezultati dela vključujejo odkritje in analizo ključnih dejavnikov, ki igrajo pomembno vlogo v procesu implementacije ter uspešnem delovanju sistema obvladovanja premoženja. Zaključki podajajo sintezo ugotovitev in poudarjajo pomen teh dejavnikov v praksi obvladovanja premoženja.
Keywords: ISO 55000, premoženje, obvladovanje premoženja, kritični dejavniki uspeha
Published in DKUM: 20.10.2023; Views: 376; Downloads: 46
.pdf Full text (1,78 MB)

5.
Solventnost II ter vpliv na trg zavarovalništva
Tina Sovič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Direktiva Solventnost II je nastala, saj so bile nekatere zavarovalnice preobčutljive na neugodne ter nepredvidljive dogodke v okolju, prav tako pa so direktivo solventnost I leta 2002 spoznali za neprimerno sedanjemu globalnemu svetu. Direktiva Solventnost II je nabor regulatornih zahtev za zavarovalnice in druge ponudnike zavarovalniških storitev v Evropski uniji. Uvedena je bila leta 2016 in je namenjena zagotavljanju, da imajo zavarovalnice zadosten kapital in ukrepe za upravljanje tveganj, da zaščitijo zavarovance in širši finančni sistem. Direktiva je namenjena izboljšanju celotne stabilnosti in zanesljivosti evropske zavarovalniške industrije s spodbujanjem ustreznih praks upravljanja tveganj ter zagotavljanjem, da so zavarovalnice sposobne prenašati finančne šoke in krize.
Keywords: Solventnost II, obvladovanje tveganj, zavarovalništvo, stebri, poročila.
Published in DKUM: 13.10.2023; Views: 263; Downloads: 35
.pdf Full text (1009,46 KB)

6.
Obvladovanje tveganj v slovenskih gradbenih podjetjih
Maja Leban, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo s pomočjo teoretičnih izhodišč, obstoječih študij in lastne raziskave obravnavali najbolj pogosta tveganja in obvladovanje le-teh. Definirali smo tipične lastnosti in značilnosti gradbene panoge. Gradbena panoga je zelo specifična in unikatna, ker se delo večinoma opravlja na prostem pod posebnimi pogoji. Vsak projekt je univerzalen, zato je treba biti pripravljen na različna tveganja. Končni produkt je neponovljiv, vendar ima hkrati veliko skupnih lastnosti s podobnimi projekti. Gradbena panoga je zaradi narave dela zelo nagnjena k različnim tveganjem. Odvisna je od veliko različnih zunanjih in notranjih vplivov, ki lahko ogrozijo podjetja. Veliko je finančnega vložka, nadurnega dela in časovnih odstopanj. Tematika je zelo aktualna, široka in tudi malo raziskana. Problemska stanja se pojavijo zaradi velikosti podjetij, težav pri zaposlovanju pravega in strokovnega kadra, vremenskih vplivov, ogromnih finančnih investicij in predvsem zastarelih tehnologij. Gradbena panoga je v zadnjih letih doživela polžje korake na področju sprejemanja novih metod in veščin, ki bi omogočile lažjo prepoznavo in obvladljivost tveganj. Magistrsko delo podaja določene poglede v slovensko gradbeništvo in izzive, s katerimi se soočajo gradbena podjetja. Za potrebe raziskave smo izvedli intervjuje in na podlagi teh intervjujev, teoretičnih izhodišč in obstoječih študij poiskali odgovore na raziskovalna vprašanja. Rezultati raziskave so dokazali, da je finančno tveganje najbolj pogosto tveganje v gradbenih podjetjih in da je vzajemno povezano s časovnim tveganjem. Sodelovanje projektnih skupin je zelo pomembno za zmanjševanje tveganj, kompetence so pomembne v neki meri, in sicer predvsem karierne lastnosti zaposlenih, kot je poštenost. Večja gradbena podjetja so naklonjena večjim tveganjem zaradi obsega dela. Tveganja na področju dobave so bila prisotna predvsem v času korone, vendar so se podjetja adaptirala na te spremembe hitro, in sicer s povečanjem mreže dobaviteljev, okrepljenimi odnosi z dobavitelji in kupovanjem na zalogo. Glede na raziskavo in obstoječe stanje v Sloveniji prevladujejo mala gradbena podjetja, ki niso posebej naklonjena uvajanju raznih metod in znanj na področju tveganj.
Keywords: tveganje, obvladovanje, gradbena panoga, gradbena podjetja
Published in DKUM: 13.09.2023; Views: 475; Downloads: 50
.pdf Full text (1,94 MB)

7.
Strategije odpravljanja ovir pri prenosu znanja med matičnim podjetjem in podružnicami v tujini
Aleša Saša Sitar, Katarina Katja Mihelič, 2014, original scientific article

Abstract: Znanje se v podjetjih prenaša na različne načine, pri čemer lahko zaposleni naletijo na številne ovire. Te lahko v splošnem razvrstimo med individualne in organizacijske, multinacionalna podjetja pa se pri prenosu znanja med matičnim podjetjem in podružnicami v tujini običajno srečujejo še z dodatnimi ovirami. Te izhajajo iz časovnih razlik in geografskih razdalj, jezikovnih ter kulturnih razlik. Avtorici v prispevku najprej opredelita prenos znanja, povzameta najpogosteje prepoznane ovire pri prenosu znanja in ovire, ki so prisotne pri prenosu znanja v multinacionalnih podjetjih. Nato se osredotočita na različne strategije, ki so jih multinacionalna podjetja razvila za odpravljanje ovir. V empiričnem delu na podlagi polstrukturiranih intervjujev z menedžerji treh podjetij s podružnicami v tujini predstavita ovire in strategije za njihovo odpravljanje za zagotavljanje uspešnega prenosa znanja.
Keywords: Slovenija, tujina, podjetje, podružnice, prenos znanja, obvladovanje znanja, strategija, kvalitativna analiza
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 185; Downloads: 0

8.
Uporaba evolucijskih metod za napovedovanje stroškov inženirskih projektov : magistrsko delo
Kristijan Šket, 2023, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obsega napovedovanje stroškov inženirskih projektov v orodjarstvu, katerih cilj so transferna orodja za preoblikovanje pločevine. Cilj dela je s pomočjo genetskega programiranja in programskega okolja BricsCAD na podlagi stroškovne analize že izdelanih transfernih orodij ustvariti napovedne matematične modele za napovedovanje stroškov vsebinsko podobnih projektov v prihodnosti. Za zadostno genetsko raznovrstnost v začetnih generacijah smo organizme ustvarili s polnim, rastočim in delno polnim, delno rastočim načinom. Kot najbolj točen napovedni model v fazi testiranja se je izkazal model z delno polnim, delno rastočim načinom stvarjenja, ki je dosegel povprečno točnost 97,59 %. Ustvarjeni napovedni model je funkcijske gene izbiral iz osnovnih matematičnih operacij: seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja. Za uporabo priporočamo model, pridobljen z rastočim načinom in naborom funkcijskih genov iz osnovnih računskih operacij brez operacije deljenja. Model je zgolj 0,25 % manj točen, vendar je enostavnejši za uporabo in za delovanje zahteva poznavanje le trinajstih in ne sedemnajstih spremenljivk.
Keywords: evolucijske metode, genetsko programiranje, modeliranje in optimizacija, projektno vodenje v orodjarstvu, obvladovanje stroškov
Published in DKUM: 24.04.2023; Views: 590; Downloads: 138
.pdf Full text (2,01 MB)

9.
Vpliv uporabe metod in tehnik izboljševanja poslovnih procesov na učinkovitost organizacijskih sistemov
Eva Krhač Andrašec, 2022, doctoral dissertation

Abstract: Prilagajanje organizacijskih sistemov spremembam v okolju je nujna stalnica. Organizacijske spremembe zahtevajo določen čas in resurse, ki bi jih bilo sicer mogoče uporabiti za izvajanje temeljne dejavnosti. Krepijo se vprašanja, povezana z dejanskim vplivom učinkov organizacijskih sprememb na konkurenčnost organizacijskih sistemov. Odgovor lahko poiščemo v različnih pristopih uvajanja sprememb. V disertaciji smo se omejili na procesne pristope, kjer analiziramo in izboljšujemo poslovne procese, čemur sledi implementacija sprememb v organizacijski sistem in prilagajanje ostalih vidikov organizacije. V spirali spreminjajočih se poslovnih zahtev in ponavljajočih vprašanj je potrebno razumeti cilje sprememb in dejanske spremembe v poslovnih procesih, ki jih dosežemo z metodami in tehnikami, znotraj različnih pristopov izboljševanja poslovnih procesov. Namen pričujoče raziskave je ugotoviti uporabnost in koristi metod in tehnik izboljševanja poslovnih procesov ter potrditi, da je od njihove uporabe pomembno odvisno izboljšanje učinkovitosti organizacijskih sistemov. V prvem delu raziskave je opravljen poglobljen pregled dostopne literature s področja obvladovanja poslovnih procesov. Pri tem so podrobno pregledani pojmi analize in izboljševanja poslovnih procesov ter na podlagi tega izbrani relevantni pristopi, metode in tehnike. Na tej osnovi je bil za izvedbo mednarodne raziskave oblikovan spletni anketni vprašalnik. Za relevantnost raziskave je bil oblikovan in verificiran vzorec respondentov. V raziskavi je sodelovalo 213 organizacijskih sistemov iz Slovenije, Hrvaške, Nemčije in Švedske. Na podlagi opravljene analize rezultatov anketnega vprašalnika je potrjena osnovna teza raziskave vzročno-posledične povezave pozitivnega vpliva metod in tehnik izboljševanja poslovnih procesov na učinkovitost organizacijskih sistemov. Ugotovljeno je, da na izboljšanje učinkovitosti organizacijskih sistemov najbolj vplivajo naslednje metode in tehnike (navedene so po pozitivnem vplivu padajoče): Process Mapping/Process Modelling, Benchmarking, 5S, Failure Mode and Effect Analysis in Brainstorming. Zaključek raziskave predstavlja referenčni model uporabnosti in koristi metod in tehnik izboljševanja poslovnih procesov.
Keywords: Obvladovanje poslovnih procesov, izboljšava poslovnih procesov, strukturni kazalniki učinkovitosti, operativni kazalniki učinkovitosti, učinkovitost organizacijskih sistemov
Published in DKUM: 01.03.2023; Views: 710; Downloads: 128
.pdf Full text (4,76 MB)

10.
Forenzično računovodstvo in izzivi korupcije pri javnem naročanju
Denis Fras, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo raziskovali uporabnost forenzičnega računovodstva v boju proti korupciji v poslovnem svetu. O sami korupciji in njenem preprečevanju se v zadnjem času veliko govori, saj se novi sumi o koruptivnih dejanjih pojavljajo dnevno, med njimi sta še posebej izrazita pojava nepotizma in klientelizma. Ker je zaradi velike mere kreativnosti posameznikov prevare v poslovnem svetu vse težje odkrivati, se je razvila nova veja računovodstva, ki se je specializirala za preiskovanje, odkrivanje in dokazovanje poslovno-finančnih prevar, poneverb in kriminalnih dejanj »belih ovratnikov«. Nova veja računovodstva se imenuje forenzično računovodstvo in zajema uporabo računovodskih pojmov, razumevanj, rešitev in tehnik za reševanje pravnih poslov. V zadnjem desetletju so se spremenila gospodarska razmerja, poslabšala se je kultura nosilcev poslovnih dejavnosti. Ob tem sta se razvili predvsem negotovost in turbulenca, ki vplivata in ogrožata temeljne vrednote v poslovnem svetu. Etično obnašanje je v želji po pridobivanju lastne koristi in uspeha zamenjalo neetično. Razvil se je gospodarski kriminal, ki se širi na vsa področja in povzroča nepopravljivo škodo. Tako je tudi dejavnost javnega naročanja podvržena koruptivnim dejanjem, kar je glavna tema magistrskega dela. Javno naročanje je dejavnost, ki predstavlja oskrbo javnega sektorja z blagom, storitvami in gradbenimi deli s ciljem pridobiti na podlagi vnaprej določenega postopka in na podlagi pridobitve čim več konkurenčnih ponudb najugodnejšega ponudnika (Kos, 2013). Zaradi neupoštevanja temeljnih načel javnega naročanja in etičnih meril javnih uslužbencev ter posledičnega nepravilnega ravnanja v postopkih javnega naročanja (ki so lahko tudi posledica nepoznavanja veljavnih predpisov) pogosto prihaja do koruptivnih dejanj v postopku. Nemalokrat se zgodi, da naročnik prilagodi javno naročilo ali njegov element z namenom, da bo izbran točno določen ponudnik. Kljub nadzoru določenih institucij nad postopki je korupcija še vedno močan del sistema javnega naročanja, kar dokazujejo prijave sumov koruptivnih dejanj s strani neizbranih ponudnikov. S čim bi torej lahko uspešno zatrli koruptivna dejanja? Morda s spremembo zakonodaje, še bolj poostrenim nadzorom nad delom naročnikov in ponudnikov ter uvajanjem forenzičnega računovodstva z namenom vzpostaviti sistem transparentnosti in integritete ter dokazati, da se korupcija ne izplača.
Keywords: forenzično računovodstvo, forenzični računovodja, prevara, korupcija, gospodarski kriminal, obvladovanje tveganj, odkrivanje kaznivih dejanj, preprečevanje kaznivih dejanj, javno naročilo, javni sektor
Published in DKUM: 20.12.2022; Views: 737; Downloads: 118
.pdf Full text (2,30 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica