| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Pravici zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini in do zdravljenja v tujini
Petra Pirih, 2010, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi sta obravnavani dve pravici zavarovanih oseb v obveznem zdravstvenem zavarovanju, in sicer pravica do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini in pravica do zdravljenja v tujini. Pravica do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini zagotavlja zavarovanim osebam plačilo zdravstvenih storitev, ki jih med potovanjem in bivanjem v tujini uveljavljajo v obsegu in na način, določenim z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, s pravnim redom Evropske unije ali z meddržavno pogodbo. Njihove pravice so odvisne tako od tega, v kateri državi jih uveljavljajo, kot od namena bivanja v tujini. Z analizo navedene pravice je predstavljeno, v katerih primerih, do katerih zdravstvenih storitev in v kakšnem obsegu so zavarovane osebe med potovanjem in bivanjem v tujini upravičene v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, in na kakšen način jih uveljavljajo. Predstavljena in analizirana je tudi pravica do povračila stroškov zdravstvenih storitev v tujini, kadar morajo zavarovane osebe le-te zaradi različnih razlogov kriti same, in ugotovljeno, ali in kako na pravico do povračila stroškov zdravljenja vpliva sklenjeno in uveljavljeno turistično zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini pri eni izmed zavarovalnic. Pravica do zdravljenja v tujini pa zavarovanim osebam omogoča, da namenoma odidejo v tujino in tam v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja prejmejo ustrezno zdravljenje oziroma storitev. Ker gre pri navedeni pravici za zdravljenje pri tujemu izvajalcu zdravstvenih storitev, s katerim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nima sklenjene pogodbe, predstavljajo stroški takšnega zdravljenja dodatno finančno breme za zdravstveno blagajno z omejenimi sredstvi. Zdravljenje v tujini se zato omejuje s sistemom predhodne odobritve, za kar pa morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Z analizo navedene pravice je predstavljeno, v katerih primerih so zavarovane osebe upravičene do zdravljenja v tujini in v okviru tega do katerih zdravstvenih storitev, ter postopek uveljavljanja in pravnega varstva pravice. Ker je Slovenija od maja 2004 dalje polnopravna članica Evropske unije in tako tudi njo zavezuje evropski pravni red, pa je posebej, skozi določbe Unije in z analizo pomembnejših sodb Sodišča Evropske unije, predstavljena tudi pravica do zdravljenja v drugi državi članici Evropske unije.
Keywords: obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do zdravstvenih storitev med potovanjem in bivanjem v tujini, pravica do povračila stroškov zdravstvenih storitev v tujini, zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco, pravica do zdravljenja v tujini, pravica do zdravljenja v drugi državi članici Evropske unije, čezmejno zdravstveno varstvo
Published: 06.07.2010; Views: 3810; Downloads: 472
.pdf Full text (1,21 MB)

2.
SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI IN PRIMERJAVA Z EVROPSKO UNIJO
Tanja Štruc, 2010, final seminar paper

Abstract: Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe. Pokriva stroške za tveganja če slučajno zbolimo, se poškodujemo ali če imamo kakšne druge zdravstvene potrebe. Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo druge zdravstvene zavarovalnice. Pravica do zdravstvenega varstva ni samo pravica posameznika, ampak je ena izmed človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vsa sredstva s področja zdravstvenega varstva, razdelimo na javna ter zasebna. Javno zdravstvo je financirano iz sredstev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter iz proračuna. Zasebno zdravstvo pa se financira iz premij prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
Keywords: Zdravstveno zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, pravice zavarovancev, zdravstveno varstvo, modeli sistemov zdravstvenega varstva.
Published: 23.12.2010; Views: 4042; Downloads: 1121
.pdf Full text (905,20 KB)

3.
ANALIZA SISTEMA FINANCIRANJA ZDRAVSTVA V SLOVENIJI S POUDARKOM NA PRIMARNI DEJAVNOSTI
Erntruda Markuš, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Problematika financiranja zdravstva postaja zadnje čase problem večine držav. Naloga obravnava sisteme financiranje zdravstva v Republiki Sloveniji in v nekaterih izbranih državah. S pomočjo teoretičnih izhodišč, strokovne literature in statističnih podatkov poskuša potrditi na začetku zastavljene hipoteze. Namen naloge je proučiti sistem financiranja zdravstva v Republiki Sloveniji in v nekaterih drugih izbranih državah ter na osnovi njihovih prednosti in slabosti predlagati spremembe sistema financiranja slovenskega zdravstva, ki bi vodile v finančno vzdržen in učinkovit sistem. Namen naloge je tudi opredeliti sedanji položaj zdravstvenega doma v primarnem zdravstvu ter proučiti smernice za njegovo mesto in pomen v prihodnosti. Z nalogo smo potrdili hipotezo, da se izdatki za zdravstvo povečujejo v večini držav. Vzrok za to je v daljši življenjski dobi, velikem napredku tehnologije, ki daje v zdravstvu veliko več možnosti zdravljenja kot pred leti, v samem načinu življenja in v miselnosti ter zahtevnosti sedanje družbe. Zaradi tega denarja v zdravstvu ni nikoli dovolj in mnoge države iščejo ter proučujejo nove modele financiranja zdravstva, ki bi bili finančno vzdržni in učinkoviti ter ne bi negativno vplivali na kakovost. Ugotovili smo tudi, da najdražji sistemi nujno ne nudijo tudi najvišje kakovosti, vsekakor pa sta višina izdatkov namenjenih za zdravstvo in kakovost pozitivno povezana. Potrjuje se tudi predpostavka, da število zdravnikov z leti ne narašča skladno s povečevanjem izdatkov za zdravstvo. Vzroki so predvsem v dolgotrajnem in dragem študiju ter v samih kapacitetah učnih bolnišnic, potrebnih za izvajanje praktičnih vaj. Povečuje se število prebivalstva in daljša njihova življenjska doba, kar prinaša nove bolezni, kronična obolenja in starostne zdravstvene težave ljudi. Vse to pa povečuje potrebe po večjem številu zdravnikov in višjih sredstvih za zdravstvo. V nalogi smo prišli do zaključka, da bo v prihodnje potrebno vzpostaviti tak sistem financiranja zdravstva, ki bo finančno vzdržen, hkrati pa bo nudil visoko kakovost in možnost usmerjenosti posameznih zdravstvenih ustanov na tiste skupine ljudi, ki so v določenem območju najbolj rizične in izpostavljene največjemu tveganju za zdravje. Usmeriti se bo potrebno v preventivne dejavnosti, ki bolezni preprečujejo in jih izvajamo predvsem na primarni ravni. Za tak način dela pa je zdravstveni dom eden najprimernejših in najcenejših oblik organizacije primarnega zdravstva. Potrebno bo le, da postane fleksibilnejši in se sproti prilagaja potrebam družbe. Potrebno bi bilo razmisliti tudi o sistemu dogovarjanja z ZZZS in prenosa nekaterih specialističnih dejavnosti v ambulantno dejavnost zdravstvenih domov.
Keywords: financiranje zdravstva, zdravstveni sistemi, zdravstvena ekonomika, zdravstveni dom, primarno zdravstveno varstvo, obvezno zdravstveno zavarovanje, javno in zasebno zdravstvo
Published: 11.05.2011; Views: 4391; Downloads: 769
.pdf Full text (2,86 MB)

4.
PRIMERJAVA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA V SLOVENIJI IN ŠPANIJI
Katja Janžekovič, 2011, final seminar paper

Abstract: Zdravje je neprecenljivo, njegove vrednosti pa se pogosto zavemo šele, ko zbolimo ali se poškodujemo. Razne inštitucije nam dajejo možnost, da se zavarujemo za stroške, ki bi nastali zaradi bolezni ali poškodb. Zdravstveni sistem je spremenljiv organizacijski sistem, ki je nepogrešljiv in prisoten povsod po svetu. V Sloveniji imamo že od leta 1992 razvit sistem socialne varnosti, ki temelji na načelih obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po svetu imajo različne zdravstvene sisteme, ker sem primerjala Španijo in Slovenijo, sem izpostavila predvsem Bismarckov in Beveridgeev sistem. Značilnost slednjega je, da najpomembnejši del financiranja predstavljajo davki. Španski zdravstveni sistem velja za enega zelo dobrih sistemov, saj se financira iz enakega deleža javnih sredstev in prispevkov za socialno zavarovanje, med tem ko se slovenski iz prispevkov.
Keywords: zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje, obvezno in prostovoljno zavarovanje, financiranje zdravstvenega zavarovanja, modeli sistemov zdravstvenega varstva.
Published: 06.12.2011; Views: 3823; Downloads: 656
.pdf Full text (1023,98 KB)

5.
PRAVNA UREDITEV ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA - PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE
Mojca Pisnik, 2013, master's thesis

Abstract: Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakršnekoli druge zdravstvene potrebe. Ta definicija zdravstvenega zavarovanja velja predvsem v Sloveniji. Če povzamemo pomen zdravstvenega zavarovanja v Združenih državah Amerike, bi lahko rekli, da zdravstveno zavarovanje predstavlja zgolj ustvarjanje dobička. V magistrskem delu sta predstavljena zdravstvena sistema v Sloveniji in v Združenih državah Amerike. Opredeljene so značilnosti posameznih zdravstvenih sistemov in predstavljene podobnosti ter razlike med njima, kar je bil tudi glavni namen magistrskega dela. V prvem poglavju smo predstavili značilnosti zgodovinskega razvoja zdravstvenega zavarovanja. V drugem poglavju smo se osredotočili na opredelitev in ureditev slovenskega zdravstvenega sistema, medtem ko smo v tretjem poglavju opisali ureditev zdravstvenega sistema v Združenih državah Amerike. Zadnje poglavje pa je namenjeno primerjavi zdravstvenih sistemov posameznih držav med seboj. Ob nastajanju magistrskega dela smo ugotovili predvsem to, da smo lahko hvaležni za zdravstveni sistem, kot ga poznamo v Sloveniji. Največja razlika v zdravstvenem sistemu med državama je v tem, da je vsak državljan Slovenije vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje, v Ameriki pa je to le privilegij starejših od 65 let, vojakov in vojnih veteranov.
Keywords: Zdravstveno zavarovanje, slovenski zdravstveni sistem, ameriški zdravstveni sistem, obvezno zdravstveno zavarovanje.
Published: 13.05.2013; Views: 2212; Downloads: 259
.pdf Full text (1,55 MB)

6.
PRAVICE ZAVAROVANCEV DO DAJATEV IN DOLŽNOSTI DO ZAVAROVALNIC NA PODROČJU OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Mojca Prislan, 2012, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo si postavili cilj, da ugotovimo, ali ljudje oz. zavarovanci poznajo svoje pravice do dajatev in dolžnosti do zavarovalnic na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja. V prvem oz. teoretičnem delu magistrskega dela smo na kratko predstavili zgodovino zdravstvenega zavarovanja, nekaj smo povedali o modelih in temeljnih načelih zdravstvenega zavarovanja, opisali smo obseg in vrste pravic ter pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predstavili smo tudi nekaj primerov iz sodnih praks na tem področju. Zelo na kratko smo opisali prostovoljna zdravstvena zavarovanja. V drugem oz. empiričnem delu magistrskega dela smo predstavili rezultate raziskave na postavljeni hipotezi in raziskovalno vprašanje. Ugotovili smo, da anketirani zavarovanci ne poznajo v anketnem vprašalniku omenjenih pravic do dajatev in dolžnosti do zavarovalnic v tolikšni meri, kot smo pričakovali. Prav tako smo ugotovili, da na poznavanje pravic do dajatev in dolžnosti do zavarovalnic spol ne vpliva. Rezultati so predstavljeni v obliki grafov, tabel in opisno. Rezultate smo interpretirali v razpravi, delo pa smo zaključili s sklepom.
Keywords: pravica, dolžnost, zavarovanec, zavarovalnica, zdravstveno zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, dajatev zdravstvenega zavarovanja
Published: 25.02.2013; Views: 1436; Downloads: 150
.pdf Full text (1,19 MB)

7.
ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠTUDENTOV
Petra Frešer, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Zdravstveno varstvo je eno izmed najpomembnejših področij socialne varnosti in ima velik pomen za vse skupine ljudi, ne zgolj za študente. K zdravstvenemu varstvu prištevamo tudi zdravstveno zavarovanje. Zdravstveno zavarovanje delimo na obvezno, za financiranje katerega se plačujejo prispevki, in prostovoljno, znotraj katerega je najpomembnejše dopolnilno, za katerega se plačujejo premije. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, v katerega morajo biti vključene vse skupine ljudi določene z zakonom, se financirajo zdravstvene storitve v odstotku, določenim z zakonom. Osebam, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa to krije razliko do polne vrednosti storitev. Zdravstveno zavarovanje je za študente urejeno nekoliko drugače, kot za ostale skupine ljudi. Študentom, ki se redno šolajo, je do določene mere olajšana vključitev v zavarovanje, saj so zavarovani kot družinski člani (največkrat otroci) zavarovanca. To pomeni, da se zanje prispevki ne plačujejo, zavarovanje pa jim krije vse zdravstvene storitve za zdravljenje in rehabilitacijo do polne vrednosti, zato dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne potrebujejo. Študenti, ki so že dopolnili 26. let ali pa začnejo izpolnjevati katere druge pogoje, določene z zakonom, ne morejo več biti zavarovani kot družinski člani (otroci) zavarovanca in si morajo tako obvezno kot dopolnilno zavarovanje urediti sami. Študenti, ki niso zavarovani so upravičeni zgolj do nujne medicinske pomoči.
Keywords: študent, zdravstveno varstvo, zdravstveno zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, nujno zdravljenje.
Published: 21.04.2016; Views: 821; Downloads: 74
.pdf Full text (842,15 KB)

8.
Problematika financiranja in stroškov servisiranja medicinskih pripomočkov v sloveniji iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
Lara Švetak, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes se soočamo s procesom staranja prebivalstva, ki za državo predstavlja veliko obremenitev kot so rast izdatkov za zdravstvo, pokojnino in za druge s staranjem povezane izdatke. Bistvena razloga, da se v Sloveniji prebivalstvo neprestano stara sta relativno nizka rodnost in podaljševanje povprečne pričakovane življenjske dobe. Podaljševanje pričakovanega trajanja življenja je tesno povezano z zdravstvenimi spremembami oziroma spremembami v zdravstvenem stanju prebivalstva nasploh. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Spoznali smo ZZVZZ ( Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju), ki določa vrste pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in njihovo uveljavljanje na podlagi Pravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predstavili smo tudi načine financiranja obveznega zdravstvenega zavarovanja in pomen prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Nadalje smo predstavili področje medicinskih pripomočkov, ki so pravica zavarovanih oseb v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Analizirali smo podatke o stroških izdanih, izposojenih in servisiranih medicinskih pripomočkov, financiranih iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter predstavili skupine medicinskih pripomočkov, ki določilno vplivajo na skupne stroške za medicinske pripomočke.
Keywords: obvezno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, medicinski pripomočki, pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov, servisiranje medicinskih pripomočkov.
Published: 13.12.2019; Views: 126; Downloads: 9
.pdf Full text (1,80 MB)

9.
PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Danijela Prodan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vpliv demografskih sprememb ter druge socialne in ekonomske okoliščine spreminjajo potrebe prebivalstva po vse večjem obsegu zdravstvenih storitev, kar pa predstavlja velik izziv za ZZZS, ki z zbiranjem in razdeljevanjem finančnih sredstev iz blagajne javnega zdravstva zagotavlja pokritje zdravstvenih storitev. V teoretičnem delu smo spoznali splošne pojme, ki so potrebni za razumevanje delovanja sistema zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Predstavili smo obvezno zdravstveno zavarovanje, katerega izvaja ZZZS, kot javni in neprofitni zavod. Predstavili smo obseg pravic in vrste pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovanih oseb, ki so določene z Zakonom o ZZVZZ, ter postopek njihovega uveljavljenja, ki ga določajo Pravila OZZ. Predstavili smo tudi pomen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ponudnike prostovoljnega zavarovanja. Predvsem pa je namen diplomske naloge, podrobno predstaviti poznavalcu in nepoznavalcu področje medicinskih pripomočkov, ki so pravica zavarovanih oseb iz OZZ. V praktičnem delu smo analizirali pomet medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Primerjali smo podatke o stroških MP po skupinah pripomočkov na celotnem območju ZZZS in na območni enoti Koper. V zadnjem delu diplomske naloge smo namenili predstavitvi ukrepov ZZZS za obvladovanje stroškov na področju medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS z obsežnimi dopolnitvami na področju delovanja informacijskega sistema, z vgrajenimi avtomatskimi kontrolami, izboljšuje nadzor nad predpisovanjem MP na naročilnico, da se le te izvajajo skladno s pravili za uresničevanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ter še bolj točen obračun storitev in materialov. Dolgoročno tako Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije omogoča večji vpliv na zniževanje odhodkov za medicinske pripomočke na letni ravni, ki se zagotavljajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Keywords: Zdravstveno zavarovanje, Obvezno zdravstveno zavarovanje, pravice zavarovancev do medicinskih pripomočkov, prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Published: 03.08.2016; Views: 632; Downloads: 77
.pdf Full text (1,06 MB)

10.
ANALIZA UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI LEKARNE SEVNICA TER PRIMERJAVA Z ZASAVSKO LEKARNO TRBOVLJE IN LEKARNO KOČEVJE
Andreja Lakner, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V večini so lekarne v Republiki Sloveniji javni zavodi, katerih ustanoviteljice so občine in so neprofitni zavodi, njihov cilj pa ni doseganje dobička, ampak zadovoljevanje javnih potreb prebivalstva. Njihovo delovanje je v veliki meri odvisno ne samo od vodstva, temveč od odločitev vlade, politike, lokalne skupnosti in drugih interesnih skupin. Doseganje zastavljenih ciljev iz programa dela in s tem učinkovitost ter uspešnost v lekarnah je zahtevna naloga, ker je lekarniška dejavnost ena visoko reguliranih dejavnosti in je deležna finančnih ter kadrovskih omejitev. Za povečanje učinkovitosti ter uspešnosti se morajo lekarne lotiti analize realnosti zastavljenih ciljev in stroškov svoje dejavnosti ter na tej podlagi določiti rezultate. V diplomskem delu smo predstavili uspešnost poslovanja Lekarne Sevnica z uporabo računovodskih kazalnikov in naredili primerjavo z Lekarno Kočevje in Zasavskimi lekarnami Trbovlje. Za analizo smo uporabili podatke iz letnih poročil za leto 2012, 2013 in 2014. Z izbranimi kazalniki učinkovitosti ter uspešnosti smo dokazali, da Lekarna Sevnica posluje uspešno z danimi viri in sredstvi.
Keywords: lekarniška dejavnost, obvezno zdravstveno zavarovanje, učinkovitost, uspešnost, kazalniki
Published: 21.06.2016; Views: 451; Downloads: 80
.pdf Full text (1,20 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica