| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
ZAVAROVANJE IN IZTERJAVA TERJATEV V NLB D.D. LJUBLJANA
Francka Biščak Mlakar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Banke pri svojem poslovanju večinoma razpolagajo z denarjem svojih komitentov, na drugi strani pa ta denar posojajo kreditojemalcem. Pri tem se banka sooča z različnimi tveganji, ki se med seboj prepletajo in so medsebojno povezana. Prav zato se pri svojem poslovanju ne odloča o tem ali bo tveganje sprejela ali ne, temveč o tem, v kolikšnem obsegu se mu bo izpostavila. Prav iz tega razloga banke aktivno prevzemajo in upravljajo s tveganji, saj jim to zagotavlja prihodek in obstoj. Spremljanje kreditnega tveganja in zagotavljanje kapitalske ustreznosti ne zadoščata več za učinkovito in varno poslovanje bank. Pri tem se moramo zavedati, da ima banka, ki aktivno upravlja s tveganji, precejšnjo konkurenčno prednost in s tem možnost ustvarjanja zahtevanih donosov. Tako je upravljanje s kreditnim tveganjem bistvenega pomena za uspešnost vsake finančne institucije, upravljanje s tveganji pa najpomembnejša bančna dejavnost, ki mora biti vgrajena v globalno politiko banke.
Keywords: ključne besede banka, tveganja, likvidnost, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje, operativno tveganje, kreditna sposobnost, boniteta, vrsta zavarovanja, slabe naložbe, izterjava.
Published: 19.06.2009; Views: 3698; Downloads: 661
.pdf Full text (268,32 KB)

2.
OCENJEVANJE KRIVULJE DONOSA ZA OBVLADOVANJE OBRESTNEGA TVEGANJA PRI UPRAVLJANJU S SREDSTVI IN OBVEZNOSTMI
Eva Lorenčič, 2016, master's thesis

Abstract: Raziskava magistrskega dela se nanaša na upravljanje s sredstvi in obveznostmi (angl. asset-liability management, ALM) z osredotočenjem na obrestno tveganje. ALM je strateška disciplina, ki se ukvarja z merjenjem vpliva tveganj, ki izhajajo iz bančne knjige, na bilanco stanja; z napovedovanjem teh tveganj v različnih tržnih okoliščinah in ob različnih predpostavkah; in s sprejemanjem ukrepov za obvladovanje teh tveganj. Namen ALM je iskanje ravnovesja med nenaklonjenostjo tveganju in zaslužku premije za tveganje pri zavzemanju vsaj nekoliko tveganih pozicij (pri katerih se sredstva in obveznosti ne ujemajo popolnoma po ročnosti, obsegu, obrestni meri in datumih prilagoditve obrestne mere). Pri ALM gre za prevzemanje »preračunanih tveganj« pri opravljanju funkcije »transformacije« (financiranje dolgoročnih posojil s kratkoročnimi depoziti) z namenom zaslužka premije za tveganje oziroma realizacije dobička. Zaposleni v oddelku ALM svojo strategijo upravljanja s sredstvi in obveznostmi v veliki meri gradijo na pričakovanjih o prihodnjem gibanju terminske strukture obrestnih mer. V aplikativnem delu magistrske naloge se tako ukvarjamo z ocenjevanjem krivulje donosnosti brezkuponskih vrednostnih papirjev, ki je izhodiščna točka za vrednotenje denarnih tokov sredstev in obveznosti v bilanci stanja. Uporabimo dva modela – Nelson-Siegel in kubične zlepke (angl. cubic zlepkes) – za konstrukcijo krivulje donosa brezkuponskih vrednostnih papirjev. Poznavanje krivulje donosa brezkuponskih vrednostnih papirjev predstavlja temelj vrednotenja mnogih finančnih instrumentov (vrednostnih papirjev s fiksnim donosom, obveznic, izvedenih finančnih instrumentov itd.), s tem pa tudi osnovo vseh ALM modelov.
Keywords: Upravljanje s sredstvi in obveznostmi, obrestno tveganje, krivulja donosa, Nelson-Siegel, kubični zlepki.
Published: 14.06.2016; Views: 622; Downloads: 154
.pdf Full text (1,75 MB)

3.
UČINKOVITO OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ V PODJETJU
Matej Javornik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Finančna tveganja predstavljajo za globalno delujoča podjetja velik izziv. Njihovo uspešno upravljanje zahteva od vseh deležnikov v podjetju mnogo strokovnega znanja in predvsem izkušenj, saj sta finančno in gospodarsko okolje vedno bolj nepredvidljiva. Stari vzorci se spreminjajo, saj prihajajo na trg novi igralci in zgodovina se pojavlja v novi obliki. Valute spreminjajo svojo vrednost, inflacijske težnje ponekod zamenjuje problem deflacije, cene surovin postajajo vedno bolj špekulativne in nanje ne vpliva le narava ampak tudi človekov način življenja. Mnogo podjetij zapade v finančne težave zaradi nepravilne finančne strukture in neustrezne izpostavljenosti do kupcev. Na vse te izzive poizkušamo odgovoriti v diplomskem delu, kjer se najprej posvetimo teoretičnemu raziskovanju in ga vedno predstavimo tudi s praktičnega vidika, s čimer je materija bolj jasna in transparentna. Na primeru globalnega podjetja Nestle, ki deluje v prehranski industriji poizkušamo analizirati večino finančnih tveganj, s katerimi se takšno podjetje danes sooča in hkrati ugotoviti, ali je njihovo poslovanje uspešno. Hkrati ugotavljamo, da je področje upravljanja finančnih tveganj za podjetje izredno pomembno.
Keywords: Finančno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje, kreditno tveganje, obrestna zamenjava, obrestna kapica, terminski trg, izvedeni instrumenti, opcija, VAR model.
Published: 15.12.2010; Views: 2275; Downloads: 314
.pdf Full text (2,56 MB)

4.
UPRAVLJANJE Z OBRESTNIM TVEGANJEM V BANKAH
Adriana Polajžer, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Okolje, v katerem banke poslujejo, je nepredvidljivo in povezano z raznovrstnimi tveganji. Za bančništvo je v zadnjem času značilen hiter razvoj storitev in uvajanje novih informacijskih sistemov. Tako kot vse stvari, pa ima tudi hiter razvoj svoje prednosti in slabosti in eno izmed teh je tudi tveganje. Beseda tveganje ima negativen prizvok, vendar pa je lahko tudi pozitivno, če tveganje pravočasno identificiramo in ga obvladujemo, kar nam lahko prinese tudi konkurenčne prednosti. Prevzemanje tveganj je v bančništvu sestavni del poslovanja vsake banke, zato se tveganju v tej dejavnosti ni mogoče izogniti. Banke pri svojem poslovanju v večini razpolagajo z denarjem svojih deponentov, kar pomeni, da upravljajo s tujim denarjem, ki ga po drugi strani posojajo dalje kreditojemalcem. Vse to predstavlja različna tveganja. Tem tveganjem bi se banka lahko izognila le v primeru, če bi prenehala s posojanjem denarja, kar pa spet ne bi bilo smiselno za poslovanje banke, saj ne bi ustvarjala dobička. Zato je naloga vsake banke, da ugotovi, katera tveganja so zanjo najpomembnejša in do katere mere želi ta tveganja obvladovati. Za obvladovanje ključnih tveganj, ki jih po navadi delimo na kreditno, obrestno, operativno in valutno, se je banka dolžna držati tudi bančnih predpisov. V preteklosti so banke in podjetja posvečala premalo pozornosti obrestni izpostavljenosti, ki je posledica neusklajene ročnosti in oblike terjatev in obveznosti. Banke niso imele zadostne informacijske podpore, postopkov in instrumentov, s katerimi bi zagotavljale učinkovito nadziranje, spremljanje in ukrepanje z namenom zmanjševanja obrestnega tveganja. Vendar pa so začele banke skozi leta obrestnemu tveganju namenjati vse več pozornosti. Namen diplomske naloge je prikazati pomen obresti za banke in predstaviti možnosti za obvladovanje obrestnega tveganja v bankah. Spremembe obrestne mere lahko neugodno vplivajo na prihodke banke in tudi na njeno ekonomsko vrednost. Pred obrestnim tveganjem se banke ne morejo popolnoma zaščititi in se tudi nočejo, ker prav s sprejemanjem tveganj ustvarjajo dobiček. Za zavarovanje pred obrestnim tveganjem se uporabljajo različni finančni instrumenti, ki pa ostajajo v Sloveniji, predvsem zaradi svoje kompleksnosti, še vedno bolj na ravni akademskih debat kot pa zbir finančnih instrumentov, ki bi jih bilo mogoče izkoristiti za zaščito pred neugodnim gibanjem obrestnih mer v prihodnosti. Banke uporabljajo predvsem dogovor o terminski obrestni meri, obrestno zamenjavo in obrestno opcijo.
Keywords: obresti, obrestno tveganje, obvladovanje obrestnega tveganja, bančni predpisi, obrestno izvedeni finančni instrumenti
Published: 10.12.2010; Views: 1462; Downloads: 282
.pdf Full text (5,55 MB)

5.
TVEGANJA BANČNIH POSLOV
Jure Rozman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Banke se pri svojem poslovanju srečujejo s številnimi tveganji. Najpomembnejše tveganje bančnega poslovanja je kreditno tveganje, ki naj bi bilo razlog za kar 50-60% problemov, ker dolžniki ne morejo odplačati obresti ali vrniti posojila. Pri svojem poslovanju pa se banke srečujejo tudi z ostalimi tveganji kot so: likvidnostno, operativno, sprememb obrestne mere, valutno in deželno tveganje. Učinkovito obvladovanje teh tveganj je enako pomembno kot obvladovanje kreditnega tveganja. Tveganja bančnega poslovanja se medsebojno prepletajo in so v soodvisnosti. Tveganjem bančnega poslovanja se ni mogoče izogniti. Z uporabo primernih politik in metodologij pa je mogoče ta tveganja minimizirati in obvladovati. Pomembne novosti je na področju obvladovanja tveganj prinesel kapitalski sporazum Basel II. Aktivno obvladovanje in upravljanje tveganj predstavlja za banko pomembno konkurenčno prednost in ustvarjanje dobičkov. V času finančne krize se močno kaže pomembnost učinkovitega obvladovanja tveganj. V tem času so se pokazale tudi določene pomanjkljivosti obstoječih kapitalskih standardov Basel II ter potreba po bolj trdnih kapitalskih in likvidnostnih standardih. V ta namen Banka za mednarodne poravnave že pripravlja nove kapitalske standarde Basel III.
Keywords: kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, obrestno tveganje, operativno tveganje, valutno tveganje, deželno tveganje, obvladovanje tveganj, Basel II, CRM tehnike.
Published: 11.02.2011; Views: 2725; Downloads: 163
.pdf Full text (401,04 KB)

6.
OBREMENITVENI TESTI IN OBRESTNO TVEGANJE
Teja Velnar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga prikazuje teorijo in prakso obremenitvenih testov v bančnem sektorju. Posebno pozornost smo namenili predstavitvi vpliva obrestnega tveganja na teste in pomen tveganja v scenarijih. Namen obremenitvenega testa je oceniti odpornost bančnega sektorja EU na malo verjetne, vendar možne dogodke. Ključnega pomena je poznavati delovanje testov, njihove prednosti in slabosti in vedeti, kako delujejo v bančnem okolju. V zaključnem delu diplomske naloge bomo predstavili in interpretirali rezultate pri zadnjem izvajanju obremenitvenih testov in pregledali pomen obrestnega tveganja pri tem.
Keywords: banke, finančna stabilnost, tveganja, obrestno tveganje, obrestna mera, obremenitveni test, scenariji
Published: 16.01.2012; Views: 1439; Downloads: 205
.pdf Full text (1,34 MB)

7.
VAROVANJE PRED OBRESTNIM TVEGANJEM V TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ D.O.O.
Jure Part, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V poslovnem svetu, ki je zelo dinamična kategorija, se vsak dan srečujemo z vrsto tveganj in nevarnosti. Predvsem v današnjem času. Podjetja so pri svojem poslovanju podvržene številnim vrstam različnih tveganj. Zato podjetja dajejo vse večji pomen ugotavljanju in analiziranju, katere poslovne informacije vplivajo na njihovo izpostavljenost pred tveganji in na osnovi teh informacij prilagajajo njihovo poslovanje. Vendar podjetja v vseh primerih ne morejo vplivati na njihovo poslovanje in so posledično izpostavljena številnim nevarnostim. V diplomskem seminarju smo se osredotočili na podjetje TEŠ d.o.o. in njihovo izpostavljenost pred obrestnim tveganjem. Ker se je podjetje moralo zadolžiti na tujem finančnem trgu, so posledično postali tudi veliko bolj občutljivi na vrsto finančnih tveganj. Ker je podjetje v svojem finančnem planu ugotovilo da se bo moralo dodatno zadolžiti na tujem finančnem trgu smo se odločili preučiti, katere izvedene finančne instrumente s katerimi lahko zmanjšajo izpostavljenost pred obrestnem tveganju, imajo na voljo. S pomočjo pridobljenih podatkov, smo preučil kateri izvedeni finančni instrument je najbolj ekonomično smiseln za zavarovanje pred obrestnim tveganjem ob predpostavki, da bo temeljna tržna obrestna mera Euribor rastla: počasi, srednje hitro in hitro.
Keywords: obrestno tveganje, finančno tveganje, izvedeni finančni instrumenti, obvladovanje obrestnega tveganja.
Published: 15.12.2011; Views: 1346; Downloads: 155 
(1 vote)
.pdf Full text (456,75 KB)

8.
OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA S POUDARKOM NA ZAVAROVANJU KREDITOV
Vesna Eichmeier, 2012, master's thesis

Abstract: Okolje, v katerem poslujejo banke, je izredno dinamično in hiter razvoj spremljajo številna tveganja. Tveganju se v poslovni banki ni mogoče popolnoma izogniti, zato se mora vsaka banka zavedati učinkovitega upravljanja s tveganji, ki vključuje prvine prepoznavanja, merjenja in ocenjevanja, spremljanja in poročanja. Banka, ki aktivno upravlja s tveganji, ima pred konkurenco odločilno prednost. Osrednje mesto med bančnimi tveganji, zavzema nedvomno kreditno tveganje in ga lahko opredelimo kot tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke. Cilj upravljanja s kreditnim tveganjem je maksimiranje tveganja prilagojene donosnosti in hkrati obdržati nivo tveganja v sprejemljivih okvirjih. Pri obvladovanju tveganja mora banka upoštevati ne samo tveganja v celotnem kreditnem portfelju ampak tudi tveganja pri sklepanju individualnih kreditnih poslov. Obvladovanje s kreditnim tveganjem je ključna komponenta celovitega upravljanje s tveganji in bistveno vpliva na dolgoročno uspešnost vsakega bančnega poslovanja. Obvladovanje ključnih tveganj, ki jih najpogosteje delimo na kreditno, obrestno, valutno, likvidnostno, tržno in operativno tveganje, je temeljito regulirano tudi z bančnimi predpisi, med katerimi je najpomembnejši Zakon o bančništvu s podzakonskimi akti. Banke poskušajo obvladovati kreditno tveganje na različne načine, ki jih delimo na merjenje in obvladovanje kreditnega tveganj. Z merjenjem tveganja banka določi mejo še sprejemljivega tveganja, ki ga je pripravljena prevzeti. Za merjenje kreditnega tveganja obstajajo različni modeli, ki segajo od kvantitativnih do kvalitativnih. Kreditno tveganje banka obvladuje na več načinov kot na primer z izpolnjevanjem zakonskih zahtev, razpršenostjo naložb po sektorjih, uporabo ustreznih modelov in zavarovanje kreditov. Ugotavljanje bonitete kreditojemalca je bistven dejavnik za obvladovanje kreditnega tveganja. Banke komitente razvrščajo v bonitetne razrede in na podlagi razreda določajo tudi zavarovanje kreditne naložbe. Banke ocenjujejo kvaliteto svojega kreditnega portfelja in kreditna tveganja na podlagi bonitetnih ocen komitentov. Pri tem banka z bonitetno oceno naredi oceno kvalitete komitenta in njegove sposobnosti, da bo izpolnil svoje obveznosti. Merila, na podlagi katerih banke ocenjujejo boniteto, delimo na objektivna in subjektivna. Pomembno oceno odigra tudi oblika kreditnega zavarovanja in to že na začetku postopka odobritve kredita. Na podlagi tega, kaj je kreditojemalec pripravljen ponuditi za zavarovanje kredita. Namen naloge je predstaviti različne metode merjenja, ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja ter njihovo upravljanje v Abanki Vipi d.d. in predstaviti nove možnosti za obvladovanje tveganj v bančnem sektorju.
Keywords: banke, tveganja, upravljanje s tveganji, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje, likvidnostno tveganje, tržno tveganje, operativno tveganje, metodologije, merjenje, kreditna analiza, zavarovanje tveganj
Published: 31.01.2013; Views: 1984; Downloads: 308
.pdf Full text (1,36 MB)

9.
UPRAVLJANJE S TVEGANJI V BANKI KOPER D.D. S POUDARKOM NA OBRESTNEM TVEGANJU
Nataša Novak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Po svetu se bančni trg sooča z nepredvidljivimi spremembami, ki so povezana s tveganji. V zadnjih letih so se na tem področju dogajale velike spremembe, posebno v Sloveniji, ko je postala enakopravna članica Evropske unije. Poleg večje konkurence, ki jo je prinesel ta dogodek, so banke izpostavljene tudi večjim tveganjem na področju kreditnega, tržnega, likvidnega in obrestnega tveganja. Osrednja naloga bank je deponiranje denarja svojih komitentov ter posojanje tistim, ki denar potrebujejo. Pri svojem delu se tako srečuje s tveganjem, da ne bo ustvarila dobička. V kolikor banka ne prepozna in ne reagira pravočasno, jo lahko pripelje v likvidnostne težave. Zato mora sproti ocenjevati in meriti tveganja ter pripraviti postopke za njegovo obvladanje. Namen diplomskega seminarja je opisati tveganja, ki so prisotna pri bančnem poslovanju, s posebnim poudarkom na obrestnem tveganju Banke Koper, ki za zavarovanje pred njim uporablja različne finančne instrumente, kot so terminska obrestne mera, obrestna zamenjava in obrestna opcija. Da bi se čim bolj pripravili na obrestno tveganja pa v Banki Koper sproti ugotavljajo in merijo tveganja, izvajajo razne izračune, stres teste, kontrole, nadzore, poročanja ipd.
Keywords: Banka Koper, obrestno tveganje, finančni instrumenti, Basel I., Basel II., Basel III., finančni trg.
Published: 16.07.2013; Views: 986; Downloads: 59
URL Link to full text

10.
OBVLADOVANJE TRŽNIH TVEGANJ V POSLOVNI BANKI S SISTEMOM LIMITOV IN IZVEDENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI
Barbara Žagar, 2013, master's thesis

Abstract: Bančno poslovanje je neločljivo povezano s prevzemanjem tveganj. Za banko je ključnega pomena, da se teh tveganj zaveda, jih identificira, analizira, ovrednoti in sprejme ustrezne ukrepe, s čimer bistveno zmanjša možnost nastopa negativnih posledic na njeno poslovanje. Tržna tveganja, obvladovanju katerih je naloga namenjena, izvirajo iz sprememb tržnih cen, valutnih tečajev in obrestnih mer finančnih instrumentov. V bančnem poslovanju predstavljajo manjši pa vendar nezanemarljiv del tveganj, ki jim je banka pri svojem poslovanju izpostavljena. Za njihovo učinkovito obvladovanja ima banka na voljo številne instrumente, katere in kako bo uporabila pa je v prvi vrsti odvisno od njenih poslovnih potreb, kakor tudi od njene dovzetnosti za prevzemanje teh tveganj. V nalogi smo se osredotočili na sistem limitov in izvedene finančne instrumente kot možne načine za obvladovanje tržnih tveganj. Mednje smo vključili tudi tvegano vrednost (ang. value at risk) kot mero najvišje potencialne izgube, ki jo lahko imetnik portfelja ob upoštevanju določene verjetnosti dogodkov realizira v določenem obdobju. Na izračun potencialne izgube pomembno vpliva nestanovitnost cen finančnih instrumentov, prikaz povezave med omenjenima spremenljivkama pa je sestavni del naloge. Vsebina naloge ni uporabna zgolj za poslovne banke. Limitni sistem kot mehanizem obvladovanja tveganj je uporaben za vsakega investitorja, ki lahko z nekaj osnovnega računalniškega znanja učinkovito upravlja svoj portfelj ter tako pomembno vpliva na poslovni rezultat le-tega. Seveda je kompleksnost upravljanja takega portfelja bistveno manjša od upravljanja portfelja poslovne banke, ki se pri svojem poslovanju srečuje z različnimi finančnimi instrumenti, čemur mora biti prilagojena tudi njena informacijska podpora. Dopolnitev limitnemu sistemu predstavljajo izvedeni finančni instrumenti. Ti so še posebej uporabni pri zapiranju oziroma uravnavanju valutno in obrestno občutljivih pozicij, ki jih banka zavzema pri svojem poslovanju. Ključno pri obvladovanju tržnih tveganj je definiranje največje izgube, ki smo jo še pripravljeni prevzeti, kakor tudi višine zaslužka, pri katerem smo pripravljeni določeno pozicijo zapreti. Z dobro zastavljeno politiko obvladovanja tržnih tveganj, ki jo je potrebno nenehno preverjati in nadgrajevati, lahko banka pomembno vpliva na svoj poslovni rezultat. Pri tem je z vidika investitorjev pomembno, da jim v zameno za občasne visoke donose, ki se lahko kaj kmalu obrnejo v negativno smer, zagotavlja stabilne poslovne rezultate ter posledično stabilen donos na vložen kapital. Hkrati poslovna banka s takšnim poslovanjem varčevalcem daje pozitiven signal, da je stabilna in zaupanja vredna institucija.
Keywords: tržno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje, pozicijsko tveganje, tvegana vrednost, limitni sistem, izvedeni finančni instrumenti, obračunavanje varovanja pred tveganji, odprta devizna pozicija, obrestni razmik, neto likvidna aktiva. opcija, dogovor o terminski obrestni meri, obrestna zamenjava, terminska pogodba, regresijska analiza, beta, trajanje, model vrednotenja dolgoročnih naložb
Published: 06.12.2013; Views: 1374; Downloads: 229
.pdf Full text (1,00 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica