| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 40
First pagePrevious page1234Next pageLast page
11.
Nujnost oblikovanja delovnih mest zaradi bolezni gibal
Nanika Čakš, Andrej Polajnar, 2002, original scientific article

Abstract: Delavec in delovno okolje predstavljata specifični ekološki sistem. Kot posledica različnih dejavnikov v delovnem okolju, ki pritiskajo na delavčev organizem, nastanejo obremenitve, ki so lahko fizične, psihične in ekološke. V delavčevem organizmu pa se kot posledica obremenitev pojavijo obremenjenosti, ki so lahko fizične in psihične. Pri poklicnem delu naj bi bilo med obremenitvami in obremenjenostjo ravnotežje. Če se le-to poruši, se pojavijo utrujenost, bolniški stalež, poškodbe, poklicne bolezni, invalidnost in smrtnost. V članku je izvedena raziskava praktičnih primerov oblikovanja delovnih mest v procesu šivanja z namenom ugotoviti dejanske položaje delavk med šivanjem in ugotoviti, v kolikšni meri so delovna mesta v procesu šivanja že oblikovana v skladu z ergonomskimi načeli. Prekomerne obremenitve in obremenjenosti se izražajo tudi v povečanih bolniških odsotnostih. Zato so v članku raziskani in ugotovljeni deleži bolniških odsotnosti v treh podjetjih SV Slovenije in celotni dejavnosti DR 18, ki nastopajo zaradi bolezni in poškodb gibal, ki so v veliki meri posledica nepravilnih oz. prisiljenih drž delavk na delovnih mestih za šivalnimi stroji (deformirajoče bolezni hrbta, spondilopatije, bolezni vratne hrbtenice, bolečine torokalne hrbtenice, bolezni lumbalne hrbtenice in okvare rame).
Keywords: oblikovanje delovnih mest, delovno okolje, obremenitev, obremenjenost, bolezni gibal
Published: 31.08.2017; Views: 405; Downloads: 65
.pdf Full text (774,50 KB)
This document has many files! More...

12.
OPTIMIZACIJA DELA NA DELOVNEM MESTU LANSERJA V PODJETJU ODELO PREBOLD
Andrej Priteržnik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: POVZETEK Podjetja morajo stalno izboljševati svoje procese, če želijo ostati konkurenčna na globalnem trgu. To je proces, ki se nikoli ne konča. V nalogi smo se lotili izboljševanja na konkretnem primeru, in sicer smo raziskali možnosti za optimizacijo dela lanserjev v podjetju Odelo Slovenija. Predstavili smo okolje, v katerem lanser deluje, in naloge, ki jih izvaja. Razvili smo metodo, ki lanserje ovrednoti, in tako določili obremenjenost posameznega lanserja. Na podlagi teh rezultatov smo ugotovili, kateri lanserji so preveč in kateri premalo obremenjeni. Predlagali smo drugačno razporeditev lanserjev, ki bi delo med lanserje razporedila glede na njihovo obremenjenost in ne glede na to, kateremu timu pripadajo. S tem bi bilo delo optimalneje razporejeno in tako ne bi bili eni lanserji preveč in drugi premalo obremenjeni.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: ̶ notranji transport – logistika; ̶ celica – proizvodna linija; ̶ lanser; ̶ obremenjenost; ̶ kanban; ̶ oskrbovanje.
Published: 11.11.2016; Views: 1144; Downloads: 143
.pdf Full text (911,04 KB)

13.
VPLIV DEJAVNOSTI PRIDOBIVANJA IN PREDELAVE SVINCA NA OKOLJE IN PREBIVALSTVO ZGORNJE MEŽIŠKE DOLINE
Tatjana Obretan, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Še nikoli niso imeli ljudje toliko znanja o naši preteklosti kot mi, v nobeni dobi niso bili tako temeljito informirani o dogodkih sedanjosti kot mi, kljub temu pa občutek negotovosti o naši prihodnosti še nikoli ni bil tako velik kot danes. To misel, ki se nadaljuje z ugotovitvijo, da je kemija bolj kot vse druge industrijske dejavnosti izboljšala življenjske pogoje človeštva, zato pa moramo vzeti v zakup določene nezaželene spremljajoče učinke, je izrekel prof. dr. Quadbeck-Seeger na znanstvenem posvetu ob 125-letnici kemijskega koncerna BASF, vendar jo mirno lahko prenesemo tudi na dejavnost pridobivanja in predelave svinčeve rude v zgornji Mežiški dolini. Svinec je težka kovina, ki je danes v povezavi z okoljem pojem za strup. Od takrat, ko se je človek naučil kreativno izkoriščati zaklade Zemlje, svinec zvesto spremlja napredek civilizacije. Žal pa pri pridobivanju, predelavi in uporabi vseh materialnih dobrin poleg koristnih nastajajo tudi nekoristne, ki v kakršni koli obliki vplivajo na okolje, in so posledica lastnosti surovin in tehnologije pridobivanja, predelave ali uporabe. Obremenjevanje okolja je svetovni problem. Skladno z razvojem spoznanj, znanja in zavesti skušajo tudi v zgornji Mežiški dolini z aktivno politiko, omejiti vpliv pridobivanja in predelave svinca na okolje. Zgornja Mežiška dolina spada med najbolj degradirana območja v Sloveniji. Vendar se je z umestitvijo v najbolj degradirana območja in sprejetjem Odloka o območjih največje obremenjenosti okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini v letu 2007 pričela intenzivneje izvajati sanacija okolja, ki daje spodbudne rezultate. Izboljšala se je kakovost zraka, površinskih voda, problematična pa ostaja kakovost prsti. Izboljšanje stanja okolja v veliki meri čutijo tudi prebivalci, kar se kaže v znižanju vsebnosti svinca v krvi in lepšem bivanjskem okolju.
Keywords: Svinec, obremenjenost, obremenjevanje, sanacija, zgornja Mežiška dolina.
Published: 26.10.2016; Views: 1109; Downloads: 155
.pdf Full text (1,49 MB)

14.
Obremenjenost kadra v patronažni zdravstveni negi
Andreja Krajnc, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljeno delovanje patronažnega varstva v Sloveniji s poudarkom na obremenjenosti kadra. V teoretičnem delu je najprej opredeljeno delovanje patronažnega varstva znotraj sistema primarnega zdravstvenega varstva, v nadaljevanju pa smo znotraj delovanja patronažnega varstva izpostavili pravno podlago za delovanje, kadrovske in delovne normative, financiranje ter preventivno in kurativno dejavnost v patronažnem varstvu. Raziskovalni del magistrske naloge temelji na kvantitativni metodologiji. Analizirali smo delovno obremenitev kadra, zaposlenega v patronažnem varstvu v Sloveniji, po podatkih o kadrovski zasedenosti in realizaciji delovnega programa med letoma 2005 in 2014. V analizi smo preverjali razlike v delovni obremenitvi kadra po posameznih regijah v Sloveniji in ugotavljali dejavnike, ki vplivajo na delovno obremenitev, in kadrovske normative, ki jih priznava plačnik. Ugotavljali smo tudi trenutne razlike v kadrovski zasedenosti v patronažnem varstvu v Sloveniji ter analizirali dejanski primanjkljaj diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov glede na strokovne normative. Ugotovili smo, da je kader, zaposlen v patronažnem varstvu, v vseh regijah preobremenjen, saj je bil v desetih letih delovni program konstantno presežen povprečno za več kot 12,5 %. Ugotovili smo velike razlike v delovnih obremenitvah med posameznimi regijami. Po kadrovski zasedenosti glede na priporočila stroke pri izvajanju patronažne zdravstvene nege na terenu primanjkuje 394 izvajalcev v patronažnem zdravstvenem varstvu. Po opravljenih analizah predlagamo, da se pristopi k reševanju kadrovske problematike v patronažnem varstvu na podlagi analize obstoječega stanja kadra in glede na preseganje delovnega programa. Predlagamo, da se najprej razbremeni obstoječi kader, tako da se v neposredno prakso na terenu zaposli kader, ki ga plačnik finančno trenutno že zagotavlja, a iz različnih razlogov na terenu ne izvaja patronažnih obravnav. Predlagamo tudi, da se na ravni države čim prej izdela javna mreža delovanja patronažnega zdravstvenega varstva, ki bo predstavljala zemljepisno porazdelitev človeških in materialnih zmogljivosti ter s katero bo ljudem zagotovljena optimalna dostopnost patronažne obravnave. Predlagamo, da so poleg števila prebivalcev na posameznem območju merila pri postavljanju mreže v patronažni dejavnosti tudi demografska in socialna struktura prebivalstva, stopnja urbanizacije območja ter gospodarske možnosti. V magistrskem delu je predstavljen še predlog upoštevanja kriterija ruralnosti v pripravi javne mreže za patronažno dejavnost in pripravljen izračun potrebnega števila izvajalcev za eno od regij.
Keywords: patronažno zdravstveno varstvo, obremenjenost kadra, kadrovski primanjkljaj v patronažni dejavnosti, kadrovski normativ
Published: 17.10.2016; Views: 1090; Downloads: 272
.pdf Full text (1,46 MB)

15.
PRENOVA MODULA INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA RAZPOREJANJE ČLOVEŠKIH VIROV
Igor Civardi, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Cilj diplomske naloge je predstaviti prenovo informacijskega sistema za razporejanje projektantov v skupini Danieli. Za podjetje je razporejanje in kontrola obremenjenosti človeških virov strateškega pomena. Obstoječi informacijski sistem le deloma zadovoljuje potrebe vodstva, saj je omejen na italijanske podružnice in omogoča pregled obremenjenosti človeških virov samo za nekatere delovne skupine načrtovalcev. Tako ne omogoča podpore hitri rasti in širitvi podjetja (v skupini Danieli se je število načrtovalcev v zadnjih treh letih podvojilo na preko tisoč), daje lokalno vizijo problema planiranja človeških virov, je osnovana na starejši platformi, ni v celoti integrirana s centralnim Poslovnim Informacijskim Sistemom (PIS). Namen diplomskega dela je oblikovati predlog nove rešitve za razporejanje obremenjenosti virov za celotno korporacijo, ki omogoča tudi napredne analize obremenjenosti in razpoložljivosti. Nova rešitev naj bi omogočila uporabnikom pregled in analizo podatkov v realnem času, imela bi višjo stopnjo varnosti do zasebnih podatkov, zlasti kar se tiče predvidevanja novih strateških naročil.
Keywords: Prenova procesa Obremenjenost človeških virov Upravljanje poslovnih procesov Projekt ARIS
Published: 07.10.2016; Views: 567; Downloads: 41
.pdf Full text (1,95 MB)

16.
PRIMERJAVA KAKOVOSTI ZRAKA MED ZUNANJIMI IN NOTRANJIMI PROSTORI
Gregor Ivanuš, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi je opisan gospodarsko-tehnični problem s področja kakovosti zraka. Primerjali smo kakovost zraka med zunanjimi in notranjimi prostori. Opisana so glavna zunanja in notranja onesnaževala zraka. Narejen je povzetek trenutnega stanja zunanjega zraka, pri notranjem zraku pa to ni bilo mogoče, saj glede same kvalitete notranjega zraka ni narejenih raziskav. Primerjali smo kakovost zraka v mestu in na podeželju, na koncu je podano naše mnenje, kateri zrak je bolj oz. manj obremenjen – zunanji ali notranji. Opravljena je bila tudi anketa med občani o njihovih pogledih na kakovost zunanjega in notranjega zraka. Na podlagi teh ugotovitev smo podali nekaj rešitev za izboljšanje kakovosti zraka.
Keywords: trdi delci, kakovost zraka, obremenjenost zraka, zunanji zrak, notranji zrak
Published: 05.10.2016; Views: 882; Downloads: 74
.pdf Full text (1013,95 KB)

17.
Bolonjska reforma in obremenjenost študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru s študijem
Katarina Tibaut, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo proučuje dejavnike, ki vplivajo na obremenjenost študentov s študijem po implementaciji bolonjske reforme v slovenski visokošolski prostor. Delo je razčlenjeno na teoretični in empirični del. V prvem, teoretičnem delu opredeljujemo bolonjski proces. Pomembna pozornost je namenjena vrednotenju obremenjenosti študentov s študijem, pri čemer smo izpostavili vpliv uvedbe stopenjske strukture študija in kreditnih oz. ECTS točk. Navezujemo se tudi na vzroke za (pre)obremenjenost študentov s študijem in podajamo predloge za zmanjšanje študijskega pritiska. Pričujoča spoznanja predstavljajo temeljno podstat empirične raziskave, ki jo predstavljamo v drugem, empiričnem delu. Temeljni namen empiričnega dela je bil ugotoviti, kako bolonjski način študija vpliva na obremenjenost študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru s študijem. Raziskava temelji na dveh metodah empiričnega pedagoškega raziskovanja, in sicer na deskriptivni in komparativni metodi, kjer smo podatke pridobili s primerjavo izbranih učnih načrtov v starih in novih (bolonjskih) študijskih programih, ter na deskriptivni in kavzalno-neeksperimentalni metodi, kjer smo podatke zbirali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika. Vzorec raziskovanja zajema 197 študentov prve (BA) bolonjske stopnje 3. letnika in druge (MA) bolonjske stopnje 2. letnika vseh ponujenih študijskih programov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Opisani metodološki okvir zajema tako kvantitativni kot kvalitativni raziskovalni pristop in pomeni njuno medsebojno dopolnjevanje. Pridobljena empirična spoznanja razkrivajo, da je obremenjenost študentov po bolonjski reformi nekolika višja kot v starem sistemu študija, saj se po bolonjski prenovi študija od študentov zahteva več sprotnega, individualnega dela, pri čemer izstopa zlasti izdelovanje seminarskih nalog. Povečalo se je tudi število študijskih predmetov, kar je neposredno vplivalo na večje število izpitov v časovno omejenem izpitnem obdobju. Ob tem pa ne smemo spregledati dejstva, da je študentova kvantitativna samoocena glede obremenitve s študijskim delom subjektivna.
Keywords: bolonjska reforma, obremenjenost, položaj študenta, stopenjska struktura študija, ECTS točke, spremljanje dejanske obremenitve študentov
Published: 06.10.2015; Views: 1129; Downloads: 145
.pdf Full text (2,66 MB)

18.
VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV V VEČJIH PODJETJIH IN IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH
Dore Pavlič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo predstavili nekaj tehnologij, s katerimi si lahko večje organizacije pomagajo pri sistemski administraciji svojega informacijskega sistema. Nekatera podjetja še vedno vzdržujejo svoje računalnike tako, da hodijo od računalnika do računalnika in ročno opravljajo potrebno delo, kot so posodobitve programske opreme, nameščanje operacijskih sistemov, novih aplikacij. Takšen način sicer deluje, vendar je izjemno počasen in zelo obremeni administratorja, kar seveda pride do izraza pri večjem številu računalnikov. Omenjeni način pa ima še najmanj eno pomanjkljivost. To je človeški faktor, ki je tu precej bolj prisoten kot pri masovnem nameščanju računalnikov, saj je potrebno ročno vnašati informacije, pri čemer pa lahko pride do tipkarskih ali/in podobnih napak.
Keywords: sistemska administracija, obremenjenost, nameščanje računalnikov, Windows, Microsoft
Published: 10.09.2013; Views: 1295; Downloads: 122
.pdf Full text (2,25 MB)

19.
POSTOPEK PROJEKTIRANJA PROTIHRUPNE OGRAJE
Aleš Avguštin, 2013, diploma project paper

Abstract: Projektna naloga prikazuje multidisciplinarni pristop pri projektiranju protihrupnih ograj pri železniškem prometu. Na začetku so opisane fizikalne zakonitosti zvoka oziroma hrupa. Na osnovi teh zakonitosti, fiziki določijo lastnosti protihrupnih ograj, kot so dimenzije in absorpcija, ki so v nadaljevanju vhodni podatek gradbenikom. V projektni nalogi prikazujemo obe fazi projektiranja za izbran primer protihrupne ograje v bližini Markišavcev, vključno s tehničnimi rešitvami in grafičnimi prikazi.
Keywords: zvok, hrup, obremenjenost okolja s hrupom, zakonodaja, protihrupna ograja, železnica, promet
Published: 05.09.2013; Views: 1859; Downloads: 365
.pdf Full text (4,54 MB)

20.
Dejanska obremenjenost farmacevtov in optimizacija organizacije procesov dela v Lekarnah Maribor
Matejka Kumperščak Duh, 2012, master's thesis

Abstract: Zaradi svetovne finančne krize, ki je prizadela tudi Slovenijo, je potrebno število zaposlenih v javnem sektorju, torej tudi v lekarniški dejavnosti, ustrezno prilagoditi in racionalizirati. Optimizacija procesov dela mora biti izvedena tako, da je delo opravljeno kakovostno, vendar brez dodatne obremenjenosti in izčrpanosti kadra. V raziskavi je obravnavana dejanska obremenjenosti farmacevtov v Evropski uniji in Sloveniji. Izvedena je primerjava obremenjenosti farmacevtov pri opravljanju dežurne službe v večjih mestih po Sloveniji. Posebej so obravnavane posamezne enote Lekarn Maribor, v katerih smo s spremljanjem mesečnega in dnevnega gibanja prometa predlagali prerazporeditve strokovnega kadra, ki omogočajo, da z manj kadra še vedno delamo učinkovito. Med enotami Lekarn Maribor je predlagan nov način nadomeščanj med farmacevti, ki večjim lekarnam zagotavlja dovolj strokovnega kadra tudi ob načrtovanih odsotnostih. Oba predloga, uvedbo vmesne izmene in krožečega farmacevta, farmacevti, zaposleni v Lekarnah Maribor, podpirajo; to smo preverili z anketo. Z upoštevanjem ugotovitve raziskave, da smo farmacevti v Sloveniji bolj obremenjeni kot naši kolegi v Evropski uniji, in dejstva, da smo najbolj dostopen visoko izobražen strokovni kader, ki v lekarnah opravlja številne s strani zavarovalnice nepriznane storitve, je potrebno racionalizacijo izvajati skrbno in premišljeno, kot je prikazano v raziskavi.
Keywords: Optimizacija, organizacijski procesi, organizacijske spremembe, obremenjenost farmacevtov, lekarniške storitve, farmacevtska skrb.
Published: 30.01.2013; Views: 1521; Downloads: 218
.pdf Full text (3,06 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica