SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


81 - 90 / 158
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
81.
OBRATOVANJE IN EKONOMIKA FOTOVOLTAIČNIH ELEKTRARN
Mateja Krajnc, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi so predstavljeni obnovljivi in neobnovljivi viri energije s poudarkom na obnovljivih virih, predvsem fotovoltaičnih elektrarnah. Prikazali smo vrste fotovoltaičnih elektrarn, njihovo zgradbo, delovanje, načrtovanje in postavitev. Pri načrtovanju smo raziskali pridobivanje dokumentov in finančne pomoči ter ekonomiko obratovanja. Preučili smo tudi učinkovitost različno nagnjenih in usmerjenih modulov. Pri tem smo uporabili urne podatke globalnega osončenja z bližnje vremenske postaje na Ravnah na Koroškem. Na postaji ne merijo posebej direktnega in difuznega osončenja, zato smo za razstavljanje globalnega osončenja na direktno in difuzno uporabili Reindl- Helbig polinomski model. Pri primerjavi mesečnih sončnih obsevov za različno nagnjene nepremične module, ki so usmerjeni proti jugu, vidimo da je v poletnih mesecih bolje, če so površine nagnjene manj (okoli 10°) in bolj v zimskih mesecih (okoli 60°). Optimalni letni naklon modulov je okoli 30°. Kot primer celotnega postopka načrtovanja, financiranja, izgradnje in ekonomike obratovanja je predstavljena fotovoltaična elektrarna MFE Hribernik. Za to elektrarno so ocenjeni mesečni sončni obsevi za leto 2011 in njihova primerjava z oddano električno energijo. Delež oddane električne energije glede na ocenjen sončni obsev je okoli 11 %.
Keywords: obnovljivi viri energije, sončna energija, fotovoltaika, proizvodnja električne energije
Published: 12.09.2012; Views: 1285; Downloads: 110
.pdf Full text (4,23 MB)

82.
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE KUNGOTA
Jure Črešnar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavan projekt Lokalni energetski koncept občine Kungota (LEK). Namen lokalnega energetskega koncepta je izboljšanje energetskega stanja v občini in oblikovanje trajnostnega razvoja oskrbe z energijo. V projektu LEK je analizirana poraba energije v občini za področja gospodinjstev, javnih zgradb in za področje industrije. Lokalni energetski koncept lahko zmanjša stroške oskrbe z energijo, spodbuja uporabo novih tehnologij na področju učinkovite rabe energije in uporabo lesne biomase za ogrevanje stanovanj na področju obnovljivih virov energije. Predlagane aktivnosti za razvoj trajne energije v občini Kungota so: - pregled preteklega stanja na področju oskrbe in porabe z energijo, - oblikovanje in primerjava različnih alternativ možnega razvoja kratkoročne in dolgoročne energetske politike, - spreminjanje, ugotavljanje, dokumentiranje sprememb energetskega in okoljskega stanja.
Keywords: lokalni energetski pregled, energetski pregled, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije
Published: 07.12.2012; Views: 1395; Downloads: 78
.pdf Full text (3,08 MB)

83.
OGREVANJE OTROŠKEGA VRTCA Z LESNO BIOMASO
Tomaž Robič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je opisana študija ogrevanja na lesno biomaso. Obstoječa kotlovnica ima dotrajane kotle na kurilno olje, ki so potrebni menjave. Glavni cilj je poiskati najboljšo možnost prenove kotlovnice, tako da bo ta ekološko in ekonomsko sprejemljiva. Izračunali smo celotne toplotne izgube zgradbe in na podlagi izgub določili potrebno toplotno moč kotla. Potrebno je bilo izbrati ustrezne kotle za ogrevanje z zemeljskim plinom, lahkim kurilnim oljem in lesno biomaso, ter izdelati ekonomsko analizo delovanja, primerjati različne kotle ter analizirati možnost soproizvodnje toplote in električne energije. Na podlagi analize smo ugotovili, da je najbolj rentabilna in obenem ekološko sprejemljiva rešitev med vsemi variantami ogrevanja postavitev nove kotlovnice z uporabo kotlov na lesno biomaso.
Keywords: obnovljivi viri energije, lesna biomasa, posodobitev ogrevanja, soproizvodnja, energetska izkaznica, ekonomska upravičenost
Published: 20.11.2012; Views: 1316; Downloads: 204
.pdf Full text (4,56 MB)

84.
Električna vozila kot alternativa
Anja Brložnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Promet oziroma transport je ključna dejavnost logistike. Z njim se srečujemo vsakodnevno in si življenje brez njega ne znamo predstavljati. Z večanjem prometa se povečujejo tudi negativni učinki, ki negativno vplivajo na okolje in ljudi. Sprejeti je potrebno določene ukrepe, da ohranimo naravo in zmanjšamo negativne vplive prometa. V diplomskem delu je predstavljeno kdaj in kako se je promet začel razvijati in z njim prometna sredstva, kakšna je okoljska in prometna politika v Sloveniji in Evropski uniji, kakšna je dejanska onesnaženost okolja zaradi prometa, kako to vpliva na zdravje ljudi ter kakšni so ukrepi za izboljšanje trenutne situacije. Rešitev, ki je že nekaj časa znana v svetu in tudi v Sloveniji, so električna vozila, ki bi lahko bila dobra alternativa današnjim vozilom. Vso porabljeno električno energijo pa bi lahko pridobivali iz obnovljivih virov energije in še dodatno zmanjšali vplive na okolje.
Keywords: promet, negativni vplivi prometa, obnovljivi viri energije, električna vozila
Published: 16.02.2013; Views: 942; Downloads: 152
.pdf Full text (1,99 MB)

85.
Obnovljivi viri energije in njihovo izkoriščanje v Pomurju
Jože Simon Meričnjak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Obnovljivi viri energije (OVE) so zaradi svoje stalnosti, neškodljivosti okolju in mnogih potencialov izkoriščanja postali pojem, ki ga vedno pogosteje slišimo. Tudi v Pomurju je opazna rast pridobljene električne in toplotne energije iz obnovljivih virov. Energetika je eden od temeljev gospodarskega stanja in razvoja, zato je za regijo ključnega pomena, od kod energijo dobi in po kakšni ceni. Pomembno je, da se čimveč energije pridobi v regiji. V diplomskem delu smo iz uvodnih predstavitev obravnavanega območja in spoznavanj tehnologij obnovljivih virov energije ugotavljali smotrnost izkoriščanja slehernega obnovljivega vira energije v regiji. Pri tem nam je bila v pomoč podrobna analiza naravnih danosti in drugih potencialov le-te. S proučitvijo razvojnih dokumentov na ravni Evropske unije, Slovenije in Pomurja pa smo sklepali, kakšen bo nadaljnji razvoj regije predvsem na energetskem področju in kako ti dokumenti vplivajo na investicije v obnovljive vire energije. Z oceno sedanjega stanja izkoriščanja obnovljivih virov energije v Pomurju in oceno razvoja obnovljivih virov energije v zadnjih letih smo skušali potrditi, katere vire energije je smiselno podpreti v razvojnih dokumentih regije in katere ne.
Keywords: obnovljivi viri energije, pomurska regija, razvojni programi, onesnaževanje okolja, izkoriščanje OVE
Published: 18.12.2012; Views: 1175; Downloads: 326 
(1 vote)
.pdf Full text (11,20 MB)

86.
ZMANJŠANJE EMISIJ CO2 V ZASAVJU S POMOČJO VGRADNJE SONČNIH ELEKTRARN
Janez Šoper, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času si je skoraj nemogoče predstavljati naš vsakdan brez potrebe po rabi električne energije. Ljudje iz dneva v dan postajamo vse večji porabniki električne energije, s tem pa se posledično povečujejo potrebe po dodatni proizvodnji električne energije. Da se s povečanjem potreb ne poveča obremenjevanje okolja pri proizvodnji elektrike s pomočjo termoelektrarn, so obnovljivi viri energije (OVE) prava pot za prihodnost. Prav tako cene fosilnih goriv strmo naraščajo in prekomerna poraba energije se kaže v vremenskih spremembah. Zato je obremenjevanje okolja s ogljikovim dioksidom (CO2) postal svetovni problem, saj je CO2 eden glavnih vzrokov za segrevanja plasti ozračja in nastanka tople grede. Med OVE spada tudi fotovoltaika, ki direktno pretvarja energijo sončnega sevanja v električno energijo brez uporabe trdih goriv in brez izpustov emisij CO2. S padanjem sončnih žarkov na površino sončnih celic fotovoltaičnih modulov se sproži proces pretvarjanja sončne energije v električno energijo. Doprinos in prispevek diplomske naloge je zmanjševanje emisij CO2 v Zasavju z vgradnjo treh sončnih elektrarn (SE), ki so ekološko bistveno sprejemljivejše, kot že obstoječa klasična termoelektrarna Trbovlje (TET). V diplomski nalogi je predstavljeno delovanje in sestava fotovoltaičnih sončnih elektrarn vse od ideje, predpisov, standardov pa do izračunov, končnega priklopa sončnih elektrarn na omrežje in vzdrževanja le teh. Ugotovljeno je bilo, da se v Zasavju s postavitvijo treh SE skupne moči 3 Mega vata (Mwp), ki skupaj proizvedejo 3.615.087 kilovatnih ur (kwh) električne energije letno, emisije CO2 iz TET zmanjšajo za 3.198 ton, kar znaša 0,44 % celoletnega izpusta C02ja in 0,57 % celotne letne proizvodnje TET (630.000.000 kwh).
Keywords: električna energija, energija, obremenjevalec okolja, emisije CO2, obnovljivi viri energije, Zasavje, sončna energija, sončna elektrarna.
Published: 05.07.2013; Views: 805; Downloads: 58
.pdf Full text (1,98 MB)

87.
UPORABA GEOTERMALNE ENERGIJE ZA POTREBE OGREVANJA IN PRIPRAVE TOPLE VODE V PODJETJU RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK
Boris Špajzer, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Glede na to, da se uporaba energije v svetu in v Sloveniji veča ter da mnoga podjetja iščejo možnosti uporabe alternativnih virov energije, sem se odločil, da v diplomski nalogi predstavim možnosti uporabe obnovljivih virov energije v podjetju Rudnik Trbovlje-Hrastnik. Namen naloge je predstavitev uporabe geotermalne energije, pridobljene iz jamske vode, za potrebe ogrevanja in pripravo tople vode. V nalogi je predstavljen obstoječ sistem ogrevanja ter njegova nadgradnja z vključitvijo toplotne črpalke v izvedbi voda-voda. V sklepnem delu diplomske naloge so predstavljeni izračuni ekonomske upravičenosti investicije v sistem nadgradnje ogrevanja in priprave tople vode v podjetju Rudnik Trbovlje-Hrastnik.
Keywords: obnovljivi viri energije, geotermalna energija, jamska voda, toplotna črpalka, ogrevanje in priprava tople vode
Published: 11.02.2013; Views: 2338; Downloads: 213
.pdf Full text (3,99 MB)

88.
MODEL ENERGETSKE IZRABE BIOMASE V PRIMERJAVI S KURILNIM OLJEM
Mateja Perčič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na prenovo ogrevanja v obstoječi hiši. Trenutno je ta hiša ogrevana z drvmi, vendar bi jo radi prenovili. Izbrali smo dve različni opciji za ogrevanje, in sicer ogrevanje s kurilnim oljem ali ogrevanje z lesno biomaso. Fosilna goriva so neobnovljiv vir energije, kar pomeni, da jih večno ne bomo mogli izkoriščati, poleg vsega pa so tudi velik obremenjevalec okolja. Vsi si moramo začeti prizadevati za zmanjševanje negativnih učinkov na okolje, med katerimi moramo zmanjšati in preprečiti emisije toplogrednih plinov. Vsak dan smo priča številnim zgovornim podatkom o podnebnih spremembah in posledicah, ki nam grozijo zaradi neprestanega razvoja in preveč brezskrbnega ravnanja z okoljem, od njega pa smo odvisni pravzaprav vsi. Problem nastane pri investicijskih stroških, saj je tehnologija ogrevalnih sistemov fosilnih goriv preprostejša od tehnologije izgorevanja biomase, vendar z dolgoročno primerjavo investicije in cene energenta ugotavljamo, da je cenovno najugodnejše ogrevanje na lesno biomaso.
Keywords: Obnovljivi viri energije (OVE), Fosilno gorivo, Lesna biomasa, Peleti, Sekanci
Published: 10.05.2013; Views: 856; Downloads: 182
.pdf Full text (3,99 MB)

89.
PRESTRUKTURIRANJE KADRA V ZASAVJU
Mateja Kegel, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Kadrovska politika v Zasavju je od nekdaj temeljila predvsem na energetiki. Ker so se v zadnjih letih trendi na področju energetike obrnili predvsem v smer izkoriščanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije in zaradi vse manjšega fosilnega potenciala, predvsem pa zaradi cilja po ukinjanju izkoriščanja fosilne energije, se temu primerno spreminja tudi način dela na tem področju. Ker pa je delo neposredno povezano s kadri, kadri pa so v Zasavju zelo ozko usmerjeni, je to področje, ki potrebuje konkretne rešitve. Rešitve morajo tako temeljiti na razumevanju nižje izobraženih kadrovskih struktur, predvsem pa morajo vsebovati ustrezno motivacijo kadrov za prestrukturiranje in prehod na druge oblike izobraževanje in zaposlitve. Skupaj z lokalnim gospodarstvom, skupaj z Regionalnim centrom za razvoj v Zasavju (RCR) in prebivalci, kadri, je potrebno najti rešitev in pot, kako izkoristiti kadrovski potencial in predvsem v kaj ga usmeriti. Ker se najstarejše še zaposlene generacije odločajo predvsem za upokojevanje, se je potrebno osredotočiti na srednjo generacijo, ki ima pred seboj še več kot pet let delovne dobe. Hkrati je treba poskrbeti za učinkovito usmerjanje mladih v ustrezne izobraževalne programe z jasnim ciljem – omogočiti jim, da bodo na trgu delovne sile zaposljivi. V pripravi diplomskega dela smo prišli do rešitev, ki bi lahko pomagale do kadrovskega preobrata v regiji. Rešitve omogočajo, da se prebivalci tudi v prihodnje primarno ukvarjajo z energetiko. A ta energetika stremi k sodobnim trendom, predvsem pa se usmerja k prehodu v nizkoogljično družbo, ki ne predvideva termo energije. Obnovljivi viri energije, ki imajo v Zasavju odlično podlago za uspešno implementacijo, predstavljajo prihodnost zaposlovanja v regiji. Bogate naravne danosti so tiste, ki bodo, ob ustrezni prestrukturaciji kadrov, omogočile nadaljevanje bivanjskih pogojev in možnosti za življenje znotraj regije. Učinkovita raba energije, kot komplement obnovljivim virom energije, pa bo, z željo po zmanjševanju stroškov, zagotovo pripomogla tudi k motivaciji prebivalcev regije po sodobnejšem načinu tako življenja kot delovanja. V okviru naloge smo tako na enem mestu zbrali podatke o stanju na področju zaposlenosti v regiji, pretekle gospodarske situacije in prihodnje cilje ter možne potenciale, ki jih regija ima. Diplomsko delo nazorno pokaže potencial zaposlovanja v Zasavju ter načine, kako priti do ustreznega znanja za zapolnitev potencialnih delovnih mest.
Keywords: Prestrukturiranje, Zaposlovanje, Obnovljivi viri energije, Kadri
Published: 02.07.2013; Views: 600; Downloads: 40
.pdf Full text (1,16 MB)

90.
STRATEGIJA MARKETINGA OB UVAJANJU IZDELKOV FOTOVOLTAIKE NA SLOVENSKI TRG
Jasmina Pisnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V svetu prihaja do podnebnih sprememb, ki so posledica človekovega delovanja. Zdaj je čas da nekaj naredimo za naš planet. Obnovljivi viri energije vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov. Med glavne obnovljive energije spadajo sonce, veter, voda in biomasa. Fotovoltaika je veda, ki preučuje pretvorbo sončne energije v električno energijo. Sonce je osrednje telo našega sončnega sistema in poglavitni vir energije na svetu. V Sloveniji je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok ter je v povprečju za 10% višji od Nemčije. Celotna Slovenija ima potencial za postavitve sončnih elektrarn. Razlogi za postavitev sončnih elektrarn so: okolju prijazna naložba, gorivo je zastonj, zanesljiva in varna finančna naložba ter ne onesnažujejo okolja. Geografska razdelitev trga fotovoltaike v Evropi je povezana s hitrostjo s katero se je razvijala tehnologija v zadnjih letih. V zadnjem desetletju Nemčija kaže najbolj stabilno rast in tako tudi predstavlja najbolj razvit trg fotovoltaike. Obnovljivi viri energije so naša prihodnost.
Keywords: sonce, energija, sončna energija, obnovljivi viri energije, fotovoltaika, sončni moduli, donosnost investicije, metode donosnosti, strategija marketinga, poziconiranje, segmentacija, marketinško komuniciranje
Published: 09.07.2013; Views: 937; Downloads: 73
.pdf Full text (1,30 MB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica