SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 158
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
ALTERNATIVNE OBLIKE ENERGIJE, ALTERNATIVNI ENERGENTI
Davorin Tikvič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Energija je bistvenega pomena za preživetje današnjega človeka. Potrebujemo jo na vsakem koraku. Največ je porabimo za transport, ogrevanje in ohlajanje domov, delovanje tovarn ter različnih naprav in strojev. Kot glavni energetski vir za pridobivanje energije uporabljamo fosilna goriva, ki pa se v naravi nahajajo v omejenih količinah, poleg tega pa so glavni vzrok globalnega segrevanja. Potrebno je poiskati nadomestek v obnovljivih virih energije, ki so okolju prijaznejši in se v naravi vedno obnavljajo. Cilj energetske politike je energetska neodvisnost in varovanje okolja. Prav tako pa razvoj obnovljivih virov pozitivno vpliva na razvoj industrije obnovljive energije, na izvoz tehnologij ter na povečanje zaposlenosti. Človek mora narediti korenit preobrat v razmišljanju in zaživeti v sožitju z naravo, ne pa proti njej.
Keywords: Ključne besede: energija, fosilna goriva, globalno segrevanje, energetska politika, obnovljivi viri energije, bioplinarna, osnovna šola in eko projekti
Published: 23.05.2011; Views: 3455; Downloads: 354
.pdf Full text (3,96 MB)

42.
TRŽENJSKI NAČRT ZA SONČNE ELEKTRARNE V PODJETJU SVARUN ELEKTRO D.O.O.
Staša Blatnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V civilizirani družbi, v kateri živimo danes, velja, da je energija vir življenja. Brez električne energije si preprosto ne moremo več predstavljati poteka našega vsakdana, saj nam le-ta omogoča opravljati nešteto stvari hkrati, ne da bi se tega sploh zavedali. Vendar pa se kljub temu večina prebivalcev te družbe ne posveča vprašanju, od kod energija pride in kakšen vpliv ima pridobivanje elektrike na okolje. V podjetju Svarun elektro d.o.o. so si zadali cilj, da omogočijo družbi pridobivanje električne energije iz t. i. alternativnih virov in s tem ohranjanje okolja za zanamce. Ob začetnem uspehu podjetja pa se je pokazala tudi narava prostega trga. Konkurenčnih ponudnikov je namreč vse več in začetna prednost se tako izgublja. Plemenita ideja podjetja je vržena v svet ekonomskih računic. Izkazalo se je, da sama ideja ne bo dovolj za obstanek podjetja na trgu. Zato smo se odločili, da bomo v okviru zaključnega dela univerzitetnega študija izdelali marketinški načrt za trženje podjetja Svarun elektro d.o.o. in njihovega izdelka, to so sončne elektrarne. V diplomskem delu bomo predstavili trenutno stanje sončnih elektrarn v svetu in pri nas, stanje v podjetju, za katerega izdelujemo trženjski načrt in izvedli trženjsko raziskavo, na podlagi rezultatov trženjske raziskave pa bomo predlagali možno rešitev – trženjski načrt.
Keywords: obnovljivi viri energije, ekološka proizvodnja energije, sončna elektrarna, tržna raziskava, trženjski načrt
Published: 10.08.2011; Views: 1741; Downloads: 220
.pdf Full text (1,89 MB)

43.
POTENCIALI UVEDBE SISTEMA UPRAVLJANJA Z ENERGIJO V NUKLEARNI ELEKTRARNI KRŠKO
Marko Pirc, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Namen naloge je preveriti uporabnost sistema upravljanja z energijo v starejšem proizvodnem objektu. Predstavlja izhodiščne zahteve standarda SIST EN 16001-2009 Sistem upravljanja z energijo in osnovne aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško. Osnovna usmeritev družbe je zagotavljanje varne in zanesljive proizvodnje električne energije. Naloga obravnava možnost dopolnitve poslovanja z energetsko politiko. Po začetnem energetskem pregledu sta analizirani oskrba energentov in njihova raba s poudarkom na električni energiji. Na podlagi ugotovitev je preverjena izvedljivost določenih ukrepov s tehničnega in ekonomskega vidika. Pri izbiri ukrepov so upoštevana priporočila sodobnih smernic najboljših razpoložljivih tehnik. Pripravljeni so osnutki dokumentov sistema upravljanja z energijo, vključujoč energetsko politiko, program upravljanja z energijo in postopek uvajanja, spremljanja in vrednotenja energetske učinkovitosti.
Keywords: sistem upravljanja z energijo, energetski menedžment, električna energija, energetska politika, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, energetski pregled, ekonomičnost ukrepov
Published: 12.07.2011; Views: 2819; Downloads: 236
.pdf Full text (6,02 MB)

44.
PRAVNI VIDIKI IZKORIŠČANJA GEOTERMALNE ENERGIJE
Martina Hozjan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje. Med obnovljivimi viri je edina, ki ne spada med sončne vire saj je neprestano razpoložljiva, ne glede na vremenske razmere. Na površje se prenaša v obliki tople geotermalne vode ali pare. Njena temperatura narašča z enoto globine kar izraža geotermični gradient. Možnosti njene uporabe pogojuje temperatura vira. Ločimo visokotemperaturne vire s temperaturo nad 150° C, ki jih izrabljamo za proizvodnjo elektrike in nizkotemperaturne geotermalne vire pod 150° C, ki jih v glavnem izrabljamo neposredno za ogrevanje. Izkoriščanje geotermalne energije je učinkovitejše, če jo uporabljamo kaskadno, torej na različnih, vedno nižjih temperaturnih nivojih. Zakonsko področje raziskav in izrabe geotermalne energije in termalnih vod v Sloveniji trenutno urejajo štirje zakoni: Zakon o varstvu okolja, Energetski zakon, Zakon o rudarstvu ter Zakon o vodah. Ključen problem rabe geotermalne energije je ignoranca države in pomanjkljiva oziroma neenotna zakonodaja, kar zavira njen razvoj. V prihodnosti bo zato nujno sprejetje enotnega zakona o geotermalni energiji z jasno definicijo vira in načinov njegove uporabe. Rezultati dosedanjega razvoja kažejo tudi, da ni dovolj dostopnih finančnih sredstev namenjenih razvoju uporabe geotermalnih virov, kar bi prav tako rešili z enotno zakonodajo in enotnim nadzornim organom, ki bi se ukvarjal z celotno vejo geotermije v Sloveniji. Največji del potencialne geotermalne energije se nahaja v Pomurju, ki je hkrati najmanj razvita regija v državi. To je še en razlog, zakaj mora država začeti intenzivneje spodbujati najprej raziskave in potem tudi izrabo geotermalne energije. Tako bo bistveno pripomogla k razvoju regije, posledično pa tudi države. Pozitiven vpliv na razvoj izkoriščanja geotermalne energije bi prav gotovo imelo tudi oblikovanje skupne čezmejne politike o geotermalnih virih na območju celotne Evropske unije.
Keywords: Obnovljivi viri energije, geotermalna energija, varstvo okolja, Slovenija, enoten zakon o geotermalni energiji, kaskadno izkoriščanje, reinjektiranje, sofinanciranje.
Published: 06.09.2011; Views: 2785; Downloads: 139
.pdf Full text (1,84 MB)

45.
ANALIZA EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI DELOVANJA MALE HIDROELEKTRARNE
Klemen Pečovnik, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo analizira ekonomsko upravičenost delovanja male hidroelektrarne Pečovnik. V diplomskem delu so predstavljeni obnovljivi viri energije in njihov družbeni pomen. Predstavljena je oprema male hidroelektrarne. Opisana in predstavljena je mala hidroelektrarna Pečovnik, ki se nahaja v občini Luče. Na osnovi izračunov je za malo hidroelektrarno Pečovnik opravljena ekonomska analiza delovanja s pomočjo programskega orodja RETScreen. Analiza uspešnosti naložbe je izvedena z metodo in primerjavo interne stopnje donosnosti z diskontno stopnjo. Na kratko so predstavljeni tudi vidiki izgradnje nove male hidroelektrarne oziroma možnost obnove obstoječega objekta.
Keywords: vodna energija, obnovljivi viri energije, mala hidroelektrarna, turbina, ekonomska upravičenost, RETScreen programsko orodje
Published: 25.09.2011; Views: 2918; Downloads: 290
.pdf Full text (15,39 MB)

46.
KONSTRUIRANJE GONDOLE MALE VETRNE TURBINE
Dejan Čuček, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Cilj moje diplomske naloge je bil prikazati celoten potek konstruiranja gondole male vetrne turbine od zasnove do virtualnega modela. Začetna poglavja diplomskega dela podajajo zgodovino vetrnih elektrarn ter krajšo analizo sestavnih elementov. Ta poglavja služijo za smernice pri kasnejšem vsebinskem delu, ki podrobneje prikazuje konstruiranje in preračun posameznih sestavnih elementov gondole male vetrne turbine. V zadnjem delu je predstavljen tudi CAD model, ki sem ga modeliral s programskim paketom Pro/ENGINEER in prikazuje rezultat diplomskega dela.
Keywords: vetrna elektrarna, obnovljivi viri energije, konstrukcije in naprave, gondola vetrne turbine
Published: 13.10.2011; Views: 1789; Downloads: 202
.pdf Full text (2,41 MB)

47.
EKONOMSKI IN TEHNIČNI VIDIK ENERGETSKE SANACIJE VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA V KAMNICI
Denis Slanič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava energetsko učinkovito sanacijo stanovanjskih stavb kot okoljsko upravičeno investicijo in temu primerne ukrepe, s katerimi pozitivno vplivamo na učinkovito rabo energije v stavbah in posredno tudi na kakovost bivanja. V diplomski nalogi je predstavljen večstanovanjski objekt v Kamnici za katerega se na podlagi analiz in ugotovitev izdela predlog energetske sanacije toplotnoizolacijskega ovoja stavbe. Skladno z novim Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES2) je izračunana energetska bilanca objekta pred in po sanaciji ter predlagana rešitev ogrevanja s koriščenjem obnovljivih virov energije. V primerjavi z obstoječim energetskim stanjem objekta je izdelana ekonomska analiza vseh ukrepov, ki kot rezultat navaja predvideni prihranek energije pri ogrevanju in s tem dokazuje ekonomsko upravičenost investicije.
Keywords: energetska sanacija, stroškovno učinkoviti ukrepi, toplotna izolacija, obnovljivi viri energije
Published: 14.09.2011; Views: 1789; Downloads: 186
.pdf Full text (3,04 MB)

48.
STANDARDIZACIJA NA PODROČJU SONČNIH ELEKTRARN
Anže Vidrih, 2011, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo predstavlja standardizacijo s področja sončnih elektrarn. Standardi predstavljeni v diplomski nalogi zajemajo standardizacijo sončnih elektrarn kot celoto, posamezne gradnike in sončne celice. Prav tako so predstavljeni standardi s področja elektrotehnike, ki so posredno povezani s sončnimi elektrarnami. Vsa oprema in sončni moduli morajo zadostiti določenim pogojem, ki jih predpisujejo v Mednarodni elektrotehniški komisiji (IEC). Pri tem so pogoji določeni tako, da posamezni element sončne elektrarne deluje brezhibno, v skladu z zakoni in standardi. Cilj diplomskega dela je zbrati standarde s področja sončnih elektrarn in jih predstaviti na enem mestu. Tako je v diplomskem delu predstavljenih preko 40 standardov s kratkimi opisi glavnih značilnosti. Za lažje razumevanje standardov s področja sončnih elektrarn so v uvodnih poglavjih predstavljeni tudi obnovljivi viri, sončno sevanje in sončne celice.
Keywords: sončne elektrarne, standardizacija, obnovljivi viri energije, sončna energija
Published: 26.09.2011; Views: 1577; Downloads: 186
.pdf Full text (1,80 MB)

49.
FOTOVOLTAIČNA ELEKTRARNA NA STREHI ENODRUŽINSKE HIŠE - DONOSNA NALOŽBA ALI MODERN TREND
Uroš Justinek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga opisuje problem na področju pridobivanja energija. V svetu je še vedno prisotno preveliko zanašanje na fosilna goriva, kar ima za posledico onesnaženje ozračja. Diplomska naloga predstavi smotrnost postavitve fotovoltaične elektrarne na streho enodružinske hiše. Fotovoltaika se smatra kot ena glavnih alternativ sedanjemu načinu pridobivanju energije. Vendar trenutno je še premalo razvita in razširjena, da bi se lahko kosala z ostalimi prevladujočimi načini pridobivanja. Se pa napoveduje fotovoltaiki svetla prihodnost, zato je potrebno razmišljat o podobnih projektih tudi na domačih enodružinskih hišah. Kot pokaže izračun, investicija v fotovoltaiko ni investicija z katero bi se človek obogatil, je pa zelo varna naložba z zagotovljenim končnim dobičkom. Skozi diplomsko nalogo je predstavljen celoten potek, od načrtovanja do izvedbe fotovoltaične elektrarne. Pri praktičnem primeru je napravljen izračun in potem primerjava pri dveh različnih tipih pritrjevanja. Podatki v diplomski nalogi so resnični, pridobljeni pri slovenskih in tujih podjetjih, ki se ukvarjajo z fotovoltaiko. Praktični primer je zasnovan na predpostavki, da sem jaz investitor na lastnem objektu z izgradnjo fotovoltaične elektrarne v lastni izvedbi in ne v izvedbi na »ključ«. V diplomski nalogi so odgovori na ključna vprašanja fotovoltaike: začetna investicija, doba amortizacije, dobiček. V zaključku sem dodal moje izkušnje na področju fotovoltaike, z katero se ukvarjam v podjetju HOSEKRA d.o.o. in moje razmišljanje in razmišljanje strank z katerimi imam vsakodnevni kontakt.
Keywords: fotovoltaika, sončna elektrarna, subvencioniranje, obnovljivi viri energije
Published: 13.10.2011; Views: 2906; Downloads: 401
.pdf Full text (3,61 MB)

50.
ANALIZA LISTIN V OKVIRU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN UČINKOVITE RABE ENERGIJE
Nikola Nassif, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Iz leta v leto so večje potrebe po novih virih energije. Glavni razlog je način pridobivanja energije in učinkovitost porabe le te. Energetsko varčevanje je tema, ki postaja iz dneva v dan bolj aktualna. Ozaveščenost ljudi je vedno večja. Naš razvoj stremi k izboljšanju kakovosti življenja in zmanjšanju izkoriščanja naravnih virov. Ti so omejeni in že zelo izčrpani. Za razliko, obnovljivi viri energije ne predstavljajo nobene grožnje naravi, niti niso količinsko omejeni. Razvrednotenje okolja lahko omejimo z varčevanjem z energijo, z izboljšanjem tehnologije in s povečevanjem energetske učinkovitosti. Vendar še tako napredni in učinkoviti izračuni nam ne bodo pomagali, če v prihodnosti ne bomo pridobili strokovnih kadrov in izkušenih ljudi, ki bodo to znanje prenesli v prakso ter nam podali realno stanje v Sloveniji in svetu.
Keywords: Obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, listine, knjige..
Published: 29.09.2011; Views: 1433; Downloads: 80
.pdf Full text (2,36 MB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica