SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 158
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
POVEČANJE IZKORISTKA PRIDOBIVANJA SONČNE ENERGIJE Z AKTIVNIM SLEDENJEM
Simon Bračič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili nekaj o virih energije (obnovljivi in neobnovljivi viri) in se podrobneje posvetili sončni energiji. Raziskali bomo, kakšne so trenutne možnosti izkoriščanja sončne energije in ali je trenutno nakup sistema za izkoriščanje te energije rentabilen. Podrobneje bomo raziskali, kako lahko povečamo izkoristek sončne energije s sledenjem Soncu in tudi sami izdelali napravo za povečanje izkoristka sončnih celic ali kolektorjev.
Keywords: Obnovljivi viri energije, sončna energija, aktivni solarni sistemi, sledenje soncu, elektromagnetna iradiacija, nadzorni sistemi, vgrajeni sistemi.
Published: 03.12.2009; Views: 2714; Downloads: 371
.pdf Full text (2,23 MB)

22.
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE - TRENDI IN SMERNICE RAZVOJA
Gordana Kolednik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Večina energije, ki jo danes uporabljamo, je posredno ena od oblik sončne energije. Energija se pojavlja v različnih oblikah: mehanska energija, toplotna energija, kemično vezana energija, fizikalno vezana energija, energija elektromagnetnega sevanja in električna energija. Kot temeljni energetski vir se uporabljajo fosilna goriva. Vendar se fosilna goriva ne obnavljajo tako hitro, kot jih porabljamo. Zraven omejene porabe imajo fosilna goriva tudi velik vpliv na okolje. Posledica uporabe fosilnih goriv povzroča onesnaževanje okolja, med drugim tudi globalno segrevanje in nastajanje ozonske luknje. Zaradi omejene porabe fosilnih goriv in vse večjega onesnaževanja okolja, se moramo osredotočiti na porabo obnovljivih virov energije, ki se v naravi stalno obnavljajo in nimajo škodljivega vpliva na okolje.
Keywords: Ključne besede: energija, fosilna goriva, kjotski protokol, okolje, obnovljivi viri energije, biodizel, bioplin, spletni učbenik.
Published: 04.01.2010; Views: 4326; Downloads: 669
.pdf Full text (1,99 MB)

23.
MOŽNOSTI ZA IZRABO BIOMASE KOT ALTERNATIVNEGA VIRA TOPLOTNE ENERGIJE V SLOVENIJI
Simon Enci, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, saj je njena pokritost z gozdom več kot 57 %, ob dejstvu, da je v zadnjih letih posek dreves v gozdovih bistveno manjši od prirastka. Zaloge lesa se zato iz leta v leto povečujejo. Les je v Sloveniji in predvsem na slovenskem podeželju tradicionalno pomemben vir energije in predstavlja enega najpomembnejših obnovljivih virov. Trenutna raba je opredeljena z zastarelo tehnologijo priprave lesa, slabimi izkoristki kurilnih naprav, neustreznimi emisijskimi vrednostmi in nekonkurenčnimi cenami pridobljene energije ter zahteva prenovo sistema ogrevanja. Priprava lesne biomase zahteva čas, znanje, tehnologijo in organizacijo. Uporaba lesne biomase v Sloveniji je zaradi nenehnega povečevanja cen fosilnih goriv ter razvoja sodobnih kurilnih naprav z velikimi izkoristki in ugodnim vplivom na okolje vedno bolj zanimiva. Biomasa je pomemben energetski dejavnik, saj je v svojem najširšem pomenu četrti energijski vir v svetu. Ogrevanje na lesno biomaso ni samo star način ogrevanja, ampak je tudi moderen, učinkovit in okolju prijazen vir energije. Velika izbira oblik lesnih goriv se uporablja v različnih vrstah in tehnologijah ogrevanja. Ohranitev tradicije, socialnoekonomski pomen energetske samooskrbe ter potencialni vplivi na skladnejši razvoj so dejavniki, ki še posebej poudarjajo pomen lesnega kuriva. Sodobni pristop pridelovanja, predelave in rabe lesne biomase v energetske namene zagotavljajo velike izkoristke, majhne emisije škodljivih plinov in popolno avtomatizacijo, kar odpira nova delovna mesta, daje nove možnosti zaslužka ter ugodno vpliva na slovensko gospodarstvo. Raba lesne biomase kot dosegljivega obnovljivega energetskega vira ima v Sloveniji nedvomno svojo prihodnost. Vzroki rabe lesne biomase so v zahtevah EU, nujnosti povečanja samooskrbe z energijo, ohranjanju poseljenosti in spodbujanju razvoja podeželja, preprečevanju nebrzdanega zaraščanja kmetijskih površin, povečanju izkoriščanja drobne lesne biomase in lesnih ostankov, intenziviranju gojitvenih del v gozdovih ter spodbujanju gospodarne rabe gozdov tudi manjših lastnikov. Ob morebitnem nadaljevanju trenda naraščanja cen fosilnih goriv bo lesna biomasa postala še privlačnejši energetski vir.
Keywords: lesna biomasa, lesni odpadki, kmetijske površine, obnovljivi viri energije
Published: 08.04.2010; Views: 2363; Downloads: 287
.pdf Full text (475,00 KB)

24.
MOŽNOSTI UPORABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V TURIZMU
Jernej Lubej, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V uvodnem delu diplomskega dela smo opredelili in opisali problem, podali cilje, opredelili namen in trditve ter predpostavke, omejitve in metode raziskave. V drugem poglavju smo podali okoljske in ekonomske razloge za opustitev fosilnih virov energije. Med ekonomskimi razlogi prevladujeta predvsem negotova oskrba s fosilnimi viri in negotova cena. Trendi na področju podnebnih sprememb in rastoča ozaveščenost prebivalstva nakazujejo prihodnje prilagajanje turistične branže. Predstavili smo tudi ekološka prizadevanja hotelov s pridobivanjem certifikatov, kot sta EU marjetica in Bio hotel, ter prizadevanja in težave destinacij na področju oskrbe s pitno vodo, prekomernega obiska, odpadkov in odplak. Predstavili smo prizadevanja agencije TUI na področju vpeljave trajnostnega načina poslovanja in organizacije potovanj v območja, ki sledijo takšnim načelom. V tretjem poglavju smo predstavili najbolj obetajoč vir energije, energijo sonca, ki ji strokovnjaki v prihodnosti dodeljujejo pomembno vlogo pri oskrbi z energijo. Opisali smo možnosti pridobivanja elektrike s pomočjo fotovoltaične tehnologije in toplote s pomočjo sončnega obsevanja na turističnih objektih ter predstavili primer dobre prakse Term Snovik. V nadaljevanju poglavja smo pozornost posvečali tudi uporabi biomase, kar zajema uporabo lesne biomase (polena, sekanci in peleti), ki ima v Sloveniji velik potencial, ter tekoče biomase v obliki biogoriv, ki ponujajo zanimivo alternativo za turistične prevoze ter dopolnitev ponudbe na turističnih kmetijah. Pri raziskovanju uporabe energije vetra smo ugotovili, da je ta vrsta energije v Sloveniji še zelo slabo zastopana, saj je Slovenija poleg Malte edina članica EU, ki nima niti ene vetrne elektrarne. Edini uporabnik vetrne energije iz manjše vetrnice je planinska koča na Kredarici, ki s tem dopolnjuje fotovoltaični sistem. Opisali smo pričakovane prihodnje trende na področju vetrnih elektrarn. Ker ima Slovenija tudi nekaj geotermalnih vrelcev in dober potencial pri izkoriščanju te energije, smo tej tematiki namenili posebno poglavje. Geotermalni vrelci so izrazito geografsko pogojeni, izkoriščanje toplote zgornjega plašča zemlje pa je mogoče skoraj povsod in se s pridom uporablja v obliki geosond, ki jim pomagajo toplotne črpalke. V šestem poglavju smo predstavili energetsko neodvisno mesto Güssing, njihove značilnosti in uporabljene tehnologije. Ker je to mesto postalo sinonim za trajnostni razvoj, je postalo tudi turistična zanimivost z velikim številom gostov, ki pridejo samo zaradi ogleda modela oskrbe z energijo. Na podlagi tega smo pripravili tudi predlog za prenos dobrih praks v Slovenijo.
Keywords: KLJUČNE BESEDE Trajnostni razvoj v turizmu, obnovljivi viri energije, trajnostni promet, ekologija, prihodnost energetike.
Published: 19.08.2010; Views: 1486; Downloads: 143
.pdf Full text (250,63 KB)

25.
VPLIV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA KREPITEV KONKURENČNOSTI PODJETJA HENKEL
Grega Zrimšek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe. Običajno se preučuje s treh vidikov: z okoljskega, socialnega in ekonomskega. Ljudje se zavedamo okoljskih ter socialnih in ekonomskih problemov, ki pestijo svet. Podatki zbujajo skrb tako glede okolja kot tudi glede socialne in ekonomske pravičnosti. Danes 20 % prebivalstva izrablja 80 % svetovnih naravnih virov. K okoljskim in socialnim problemom prispeva vsak dan bolj ali manj tudi vsak od nas, največkrat v vlogi porabnika. O trajnosti in trajnostnem razvoju se vedno več razpravlja na različnih ravneh in področjih. Na različnih področjih se sprejemajo trajnostne politike, prirejajo se konference, namenjene trajnostnemu razvoju, ustanavljajo se različne organizacije za trajnostni razvoj. Čeprav se je trajnostni razvoj še pred nekaj leti zdel marsikomu utopičen, se organizacije, vlade in posamezniki vedno bolj zavedajo, da je uravnotežen razvoj v smeri trajnosti nujno potreben. Prizadevanja podjetij v smeri trajnostnega razvoja so se pred časom zdela bolj del promocijskih aktivnosti kot dejanskega delovanja v smeri uravnoteženega razvoja, ki ne upošteva samo ekonomskega vidika, marveč tudi okoljskega in socialnega.
Keywords: trajnost // trajnostni razvoj // trojni izid // trajnostno poslovanje // korporativna družbena odgovornost // trajnostno podjetje // letno poročilo // okoljsko poročanje // poročilo o trajnostnem razvoju // obnovljivi viri energije // zelena IT // interesne skupine // Program odgovornega ravnanja // UN Global Compact
Published: 04.08.2010; Views: 3469; Downloads: 535
.pdf Full text (18,00 MB)

26.
OBDAVČITEV OBNOVLJIVIH IN NEOBNOVLJIVIH VIROV ENERGENTOV
Petra Malajner, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava sistem obdavčitve obnovljivih in neobnovljivih virov energije. Predstavljene so možnosti pridobitve ekoloških subvencij za obnovljive vire energije in morebitne davčne olajšave. Zakoni v Sloveniji ne predvidevajo davčnih olajšav za energente, razen za raziskave in razvoj. Spodbude so možne v obliki subvencij, ki jih podeljuje Ekosklad in investiranja iz zasebnega sektorja. Ekosklad podeljuje nepovratna finančna sredstva in kredite s subvencionirano obrestno mero. Za obnovljive vire energije ni predvidenih nobenih obdavčitev, razen DDV. Za neobnovljive vire energije imamo obdavčitev ogljikovega dioksida, trošarine in davek na dodano vrednost. Država s temi davki oblikuje cene posameznih energentov in določa njihovo višino ter tako oblikuje porabo določenega energenta. Opredeljene so tudi različne teorije energetskih davkov, kot sta Pigujev in Coasejev model energijskih davkov. V kjotskem protokolu je uporabljen Coasejev model obdavčitve, ki ni prinesel veliko izboljšanja, zato se spet obračajo k Pigujevemu modelu. Na koncu diplomskega dela je podana kritična ocena slovenske obdavčitve energentov in subvencij za obnovljive vire.
Keywords: Ključne besede: obdavčitev, subvencije, DDV, obnovljivi, neobnovljivi viri energije, trošarina, onesnaževanje.
Published: 19.08.2010; Views: 2411; Downloads: 229
.pdf Full text (770,83 KB)

27.
SAMOOSKRBA Z ENERGIJO
Branko Dvoršak, 2010, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga opisuje izbiro in izračun ustrezne toplotne črpalke za ogrevanje laboratorija za energetiko na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. Ocenjeno je, ali s prodajo električne energije proizvedene z obstoječo 7,5 kW mikro sončno elektrarno, pokrijemo stroške porabe električne energije izračunanih toplotnih črpalk. Predstavljen je izračun toplotnih izgub zgradbe ter izračun toplotne moči, porabljene električne energije, grelnega števila, bivaletne točke, porabe kurilnega olja zaradi bivalentnega načina delovanja toplotne črpalke ter izračun stroškov investicije, porabljene energije, vzdrževanja in vračilne dobe za štiri izbrane toplotne črpalke različnih moči.
Keywords: toplotna črpalka, geotermalna energija, obnovljivi viri energije, sončna elektrarna, učinkovita raba energije, toplotne izgube, grelno število
Published: 30.03.2010; Views: 3544; Downloads: 573
.pdf Full text (3,64 MB)

28.
DALJINSKO OGREVANJE Z LESNO BIOMASO NA KMETIJI KADIVEC
Alenka Šmerc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pri izgorevanju nafte, plina in premoga nastajajo toplogredni plini, ki segrevajo ozračje. Efekt tople grede na Zemljini površini povzroča pomik suhih področij proti severu, taljenje visokogorskih ledenikov, dvig gladine svetovnih morij itd. Kljub podnebnim spremembam povpraševanje po energiji vsako leto narašča in z zmanjševanjem zalog fosilnih goriv se povečuje naša odvisnost od dobaviteljev z Bližnjega vzhoda ter možnost za nastanek naftnih kriz in konfliktov. V Sloveniji opažamo, da vse več gospodinjstev za ogrevanje uporablja les, ki je lokalno dosegljiv in ima stabilno ceno, povečano pa je tudi zanimanje investitorjev za ogrevanje drugih zgradb, predvsem zaradi razpoložljive in energetsko učinkovite tehnologije, ki nudi uporabniku prav tako udobje kot ogrevanje na fosilna goriva. Čeprav je za sodobne ogrevalne naprave na les značilno, da so dražje od kotlov na plin ali kurilno olje, lahko lastniki gozdov z izkoriščenjem lesnih ostankov in gospodarsko neuporabnega lesa v energetske namene dolgoročno znižajo letne stroške ogrevanja. Poleg domače zaloge goriva pa na odločitev za ogrevanje z lesno biomaso močno vpliva možnost pridobitve nepovratnih sredstev in/ali ugodnega kredita. Energetska politika v Sloveniji s finančnimi spodbudami vpliva na pospeševanje rabe lesne biomase v energetske namene v skladu z nacionalnim programom varstva okolja in usmeritvami Evropske unije. Že nekaj let zapored so na voljo razpisi za sofinanciranje vgradnje sodobnih kotlov na les, in sicer za fizične osebe in gospodinjstva ter za pravne osebe in podjetja. Ker sta tudi letos odprta dva javna razpisa v okviru programa razvoja podeželja, je v diplomskem delu predstavljen način posodobitve sistema ogrevanja na kmetiji Kadivec ter delno financiranje investicije z nepovratnimi sredstvi.
Keywords: Obnovljivi viri energije, lesna biomasa, daljinsko ogrevanje z lesno biomaso, nepovratna sredstva (subvencije).
Published: 13.09.2010; Views: 2007; Downloads: 259
.pdf Full text (554,86 KB)

29.
PRIMERJAVA PRISTOPOV K ZAGOTAVLJANJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE V ZGRADBAH
Miha Eder, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Učinkovita raba energije (URE) in obnovljivi viri energije (OVE) sta izraza, ki se vedno bolj uveljavljata. V gradbeništvu se uporabljajo in razvijajo novi gradbeni materiali z vedno boljšimi lastnostmi ter nove tehnologije grajenja, ki manj obremenjujejo okolje. V diplomskem delu so analizirane zakonske rešitve in ureditve na področju varčevanja z energijo pri projektiranju novih in obnovi obstoječih stavb v Sloveniji. Poiskali smo razlike pri tehničnih omejitvah med starim in novim pravilnikom, jih analizirali in predstavili novosti in zahteve. Predstavili smo razvoj, obliko in metodologijo izdelave energetske izkaznice za stavbe ter zakonske omejitve. V intervjujih s projektanti in nepremičninskimi agenti smo dobili vpogled v praktične izkušnje in ustaljeno prakso. Pridobljeni rezultati kažejo na korak naprej k zagotavljanju učinkovite rabe energije v stavbah skozi večje zahteve pri projektiranju in gradnji. Zahtevnost metodologije izračunavanja in upoštevanja URE in OVE kažeta tudi na povečane potrebe po novih univerzitetnih izobraževalnih vsebinah na tem področju.
Keywords: učinkovita raba energije, URE, obnovljivi viri energije, OVE, PURES, TZURES, primerjava pristopov, energetska izkaznica za stavbe
Published: 31.05.2010; Views: 2807; Downloads: 406
.pdf Full text (930,14 KB)

30.
OSNOVNI PRERAČUN VETRNE TURBINE Z OCENO EKONOMSKIH KAZALCEV
Franjo Skuber, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vetrna energija se iz dneva v dan vse bolj izkorišča zato predstavlja vedno večji delež na trgu z električno energijo, s tem namenom se gradi vedno več vetrnih elektrarn. Če hočemo izdelati in postaviti vetrno elektrarno, moramo preračunati vetrno turbino, ugotoviti kolikšen je izkoristek, koliko električne energije lahko pridela, kdaj se investicija povrne in ravno s tem smo se ukvarjali v naši diplomski nalogi. Približati smo skušali sam postopek preračuna vetrne turbine in prikazati ekonomičnost investicije v vetrne elektrarne. Prišli smo do sklepa, da je prikazan postopek preračuna dovolj za dobro oceno parametrov vetrne turbine, vendar je za točne podatke potrebnega veliko več. Ugotovili smo tudi, da je investicija v vetrne elektrarne ekonomična in predstavlja poslovno priložnost.
Keywords: Vetrna turbina, obnovljivi viri energije, energija vetra, vetrna elektrarna, preračun rotorja vetrne turbine, koeficient moči.
Published: 09.06.2010; Views: 3027; Downloads: 540
.pdf Full text (1,19 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica