| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Instrumenti financiranja in zavarovanja izvoznih poslov
Valentina Jakopiček, 2020, master's thesis

Abstract: Dandanes smo priča nenehnim spremembah na vseh področjih. Prav tako so te prisotne v načinih poslovanja v mednarodni trgovini. Zaradi novonastalih razmer na trgih, uvedbe novih tehnologij in uvedb novih produktov ter storitev so udeleženci v poslovanju prisiljeni, da se hitro prilagodijo novim razmeram. Če trendu ne sledijo, so lahko hitro izključeni iz posla, to pa pomeni nekonkurenčnost za podjetje. Ker se te nevarnosti podjetja zavedajo in ker je še veliko drugih vrst tveganj, ki prežijo na poslovanje, še posebej, če gre za mednarodno poslovanje, se podjetja želijo pred njimi zavarovati. Druga težava pri poslovanju je tudi ta, da podjetja nimajo zadosti lastnih finančnih sredstev, da bi lahko sama odplačevala in financirala nova sredstva in opremo. Takrat podjetja pristopijo do banke in si priskrbijo ustrezne instrumente zavarovanja oziroma instrumente financiranja, ki jim najbolj ustrezajo glede na njihovo poslovanje. V Sloveniji se lahko podjetja za namen zavarovanja in financiranja izvoznih poslov obrnejo tudi na SID banko, ki jim omogoča ugodno financiranje, nudi zavarovanje pred tveganji ter pomoč pri ponudbi takšnih pogojev, ki so konkurenčna tujim podjetjem. Sodelovanje v mednarodni trgovini je pomembno za vsako gospodarstvo, še posebej za majhno. Rast majhnega gospodarstva je zelo odvisno od mednarodne trgovine, saj je po navadi domači trg premajhen in tako ne more zagotoviti potrebnega ekonomskega obsega. Slovenija sodi v majhno gospodarstvo, pri katerem je mednarodna trgovina izrednega pomena. Prav zaradi tega je naša država zelo izvozno orientirana. Cilj magistrskega dela je bil ugotoviti uporabnost in prednosti instrumentov za financiranje in zavarovanje izvoznih poslov ter koliko teh instrumentov izbrana podjetja poznajo in jih pri svojem poslovanju uporabljajo. Magistrsko delo je zato razdeljeno na dva dela. Prvi je teoretični del, drugi je empirični del. V teoretičnem delu magistrskega dela začnemo s predstavitvijo najpomembnejših instrumentov, ki so primerni za financiranje in zavarovanje izvoza. Prav tako predstavimo SID banko in proučimo njeno funkcijo na področju financiranja in zavarovanja izvoznih poslov. V raziskovalnem delu nas je predvsem zanimalo, koliko in katere instrumente za financiranje in zavarovanje izvoza izbrana podjetja uporabljajo ter ali pri izvoznih poslih sodelujejo s SID banko. Raziskavo smo izvedli z anketnim vprašalnikom, ki smo ga poslali v izpolnitev izbranim 20 slovenskim podjetjem. Pridobljene ugotovitve in možnosti za izboljšave podajamo v sklepnem delu.
Keywords: izvoz, instrumenti za zavarovanje mednarodne trgovine, instrumenti za financiranje mednarodne trgovine, sodobne oblike trgovinskega financiranja, SID banka.
Published: 26.08.2020; Views: 212; Downloads: 36
.pdf Full text (1,39 MB)

2.
EKONOMSKI UČINKI UPORABE RAZLIČNIH INSTRUMENTOV FINANCIRANJA V PODJETJU ORO MET D.O.O.
Jernej Pavlin, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vstopiti v podjetniške vode je zelo enostavno in hitro, saj je v zadnjih letih postopek dokaj enostaven, dovolj je le osebni dokument in registracija na eni od VEM točk. Vendar je to le prvi korak na poti samostojne poti. Pomembno je uspešno poslovati, za kar so potrebni znanje, delavnost, inovativnost, razvoj in nenazadnje sreča. Tveganjem se ob vstopu v podjetništvo ni moč izogniti, da pa se jih precej zmanjšati s pravimi odločitvami. V tej fazi mora posameznik proučiti trg, spoznati in doreči način ter vrsto poslovanja, pripraviti morebitne vzorce in poslovni načrt ter prepričati sodelujoče subjekte, da je podjetniški projekt smiseln. V tem diplomskem delu bom prikazal tri možne načine financiranja podjetja in vpliv poslovnih odločitev na finančno uspešnost podjetja. Osredotočil se bom na najustreznejšo porazdelitev financiranja med lastniškim in dolžniškim kapitalom. Najprej bom predstavil in opredelil osnovne pojme v podjetniškem svetu, vezane na financiranje podjetja. Delež bančnih kreditov je namreč največji v celotnem slovenskem gospodarstvu. Krediti so bili od nekdaj zelo pomemben vir financiranja, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Namen prvega in drugega dela bo predstavitev pojmov kapitalske strukture podjetja z razčlenitvijo na aktivo in pasivo ter predstavitev posamezne postavke znotraj bilanc. Podrobneje bom predstavil vse obravnavane oblike financiranja, njihove lastnosti, specifike in minimalne zahteve s strani financerjev. Analiza se bo osredotočila predvsem na obliko dolžniškega financiranja, in sicer bančno posojilo ter finančni leasing. V tretjem poglavju bom predstavil tri izbrane scenarije financiranja poslovanja obravnavanega podjetja. Prvi scenarij predvideva financiranje le z lastniškim kapitalom, drugi financiranje s finančnimi leasingi in z bančnimi posojili ter tretji, ki predvideva uravnoteženo obliko financiranja delno z lastniškimi sredstvi, delno z leasingom in delno z bančnimi posojili. Predstavil bom, kako lahko banke oziroma njihovi oddelki za obvladovanje tveganj analizirajo posamezne postavke iz bilanc in izkazov ter s pomočjo kazalnikov pridejo do zanimivih ugotovitev o likvidnostni strukturi podjetja in njegovih zmožnostih pri pokrivanju finančnih obveznosti. S pomočjo prikaza denarnega toka in izbranih kazalnikov bom dokazal, da je ustrezna porazdelitev financiranja med vse tri obravnavane oblike najustreznejša in dolgoročno finančno stabilna ter kot taka edina zagotavlja dolgoročno finančno stabilno delovanje podjetja.
Keywords: podjetništvo, tveganje, oblike financiranja, bančno posojilo (kredit), leasing
Published: 07.06.2016; Views: 632; Downloads: 57
.pdf Full text (3,54 MB)

3.
PRIMERJAVA MED BANČNIM KREDITOM IN LIZINGOM
Janja Smrke, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Vsak ponudnik kreditov in lizingov se želi prilagoditi potrebam potrošnikov. Banke kot ponudnik kredita skrbijo za svojo varnost, z različnimi zavarovanji, ponudniki lizinga pa se zavarujejo z delnim pologom ali lastništvom nad nepremičninami. Izraz kredit izvira iz latinščine in pomeni »credere« verjeti oziroma zaupati. Kredit je tisto, kar je dano na upanje v vrnitev. Gre za kreditno razmerje med dvema osebama. Lizing izvira iz angleškega glagola »to lease«, kar pomeni dati v najem. Lizing je oblika financiranja uporabe opreme in nepremičnin. Razlika med lizingom in kreditom je v zavarovanju terjatve do upnika. Prednosti, ki dajejo v prednostno obliko financiranja lizing so v tem, da je postopek odobritve hiter in enostaven. V diplomski nalogi smo so odločili analizirati primer, kako financirati dobrine z lizingom ali bančnim kreditom. V okviru deskriptivnega pristopa bomo uporabili metodo, ki temelji na primerjanju dejstev s katerimi nato ugotavljamo razlike, slabosti in prednosti. Primerjali bomo na eni strani lizing kot obliko financiranja, na drugi strani pa kredit. Na podlagi primera bomo izdelali izračun za nakup nepremičnine, z obema oblikama financiranja. Nato bomo analizirali posamezno obliko zunanjega financiranja na podlagi pogojev za pridobitev teh posojil. Pri pisanju diplomske naloge se bomo omejili le na slovenski trg.
Keywords: lizing, kredit, oblike financiranja, slovenski trg, deskreptivni pristop, nepremičnine
Published: 20.10.2015; Views: 1185; Downloads: 219
.pdf Full text (2,17 MB)

4.
FINANCIRANJE RASTI MALEGA PODJETJA; PRIMER PODJETJA KOVINARSTVO NIROS
Vesna Šabeder, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vsako novo nastalo podjetje potrebuje za svoj zagon, delovanje in obstoj na trgu določena finančna sredstva. Vsak podjetnik ima za financiranje svojega podjetja možnost izbire med različnimi viri financiranja zato je izjemno pomembna izbira dolgoročno najugodnejšega vira. Zaželeno je, da ima podjetnik vsaj nekaj lastnega zagonskega in ustanovitvenega kapitala ter sredstev, saj bo tako hitreje začel poslovati, prav tako pa bo lažje pridobil zunanja sredstva in vire financiranja. Zunanja oziroma tuja sredstva in viri financiranja, med katerimi se podjetnik odloča, so: krediti, lizingi, forfeting, tvegani kapital, kapitalski dobički, državne pomoči itd. V prvem delu diplomskega seminarja smo opisali financiranje rasti malih in srednje velikih podjetij. Pojasnili smo pojem podjetniške rasti, motive podjetniške rasti in probleme podjetniške rasti, prav tako smo opisali financiranje rasti podjetja. V tem delu smo se osredotočili na sedem stopenj finančnega življenjskega cikla podjetja. V naslednjem delu diplomskega seminarja smo opisali vire financiranja malih in srednje velikih podjetij. Preučili smo notranje, zunanje ter posebne oblike financiranja. V praktičnem oziroma raziskovalnem delu pa smo dodobra preučili financiranje rasti obravnavanega podjetja Nitros Kovinarstvo Janez Tišler s.p.. ter strategijo, vizijo in cilje omenjenega podjetja.
Keywords: financiranje, financiranje rasti malih in srednje velikih podjetij, viri in sredstva financiranja, oblike financiranja
Published: 28.09.2012; Views: 1895; Downloads: 115
URL Link to full text

5.
FINANCIRANJE PODJETIJ V KRIZNIH RAZMERAH - PRIMER PROIZVODNEGA PODJETJA
Sanja Potočnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bom predstavila financiranje podjetij v kriznih razmerah s ponazoritvijo na primeru proizvodnega podjetja. Diplomsko delo se nanaša na financiranje podjetja in opisuje kako podjetje posluje v teh časih finančne krize, ki je zajela veliko večino slovenskega gospodarstva. V prvem, teoretičnem delu diplomskega dela se bom uprla na osnove financiranja podjetja, ki jih mora poznati vsako podjetje, da lahko uspešno posluje. Pričela bom z osnovnimi pojmi, kot so pomen denarja in financ, vsebina in pojem financiranja podjetja, finančni sistem in finančni trg ter razložila tudi pomen in naloge finančne funkcije. To poglavje se bo ukvarjalo tudi s finančnim vodenjem in upravljanjem, sledile bodo temeljne kategorije financiranja podjetja. Za podjetje je priporočljivo, da pozna temeljna načela financiranja, oblikovati pa mora tudi svoje cilje in politiko financiranja podjetja, saj je od tega lahko odvisen uspeh njegovega poslovanja. Pri odločanju o financiranju podjetja pa so pomembna tudi pravila financiranja. V nadaljevanju pa bom opisala oblike financiranja, ki zajemajo vire financiranja premoženja podjetja in odločanje o le-teh. Zelo pomembna za podjetje pa je cena virov financiranja, vračanje denarja le-tem in pa najpomembnejše stroški, ki nastanejo pri financiranju podjetja. Opisano bo tudi več vrst stroškov financiranja podjetja. V teh kriznih časih pa so za podjetja lahko usodna finančna tveganja s katerimi se podjetje srečuje, zato lahko na trgu, poznavanju oziroma prepoznavanju le-teh, pripišemo velik pomen. Žal pa se nekatera podjetja v finančni krizi znajdejo tudi v zelo neugodnih razmerah in prav zaradi tega je zelo pomembno poznavanje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). V praktičnem delu diplomskega dela, pa bo predstavljeno proizvodno podjetje in njegovi načini financiranja podjetja ter stroški, ki ob tem nastajajo. Pri preučevanju podjetja se bom osredotočila na oblike dolgoročnega in kratkoročnega financiranja podjetja v kriznih razmerah. Vsako financiranje pa ima določeno ceno in tako imenovane stroške, ki nastajajo ob poslovanju podjetja. Konec koncev pa je najtežji del financiranja podjetja prav vračanje denarja virom financiranja, še posebno pa v kriznih razmerah v kakršnih se nahajajo podjetja še dan danes. Tako bom na primeru omenjenega podjetja želela ugotoviti kako se s financiranjem v kriznih razmerah sooča s problemi ter tveganji in reševanju le-teh. V zaključnem delu pa bom predstavila ugotovitve kako proizvodnemu podjetju uspeva poslovanje na podlagi prikazane primerjave po letih 2007, 2008 in 2009.
Keywords: Financiranje, krizne razmere, poslovanje podjetja, finančna kriza, slovensko gospodarstvo, pomen denarja, finance, finančni sistem, finančni trg, pomen finančne funkcije, naloge finančne funkcije, finančno vodenje, upravljanje podjetja, načela financiranja, politika podjetja, politika financiranja podjetja, pravila financiranja, oblike financiranja, viri financiranja podjetja, stroški financiranja, finančna tveganja, Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem preneh
Published: 19.01.2012; Views: 3287; Downloads: 245
.pdf Full text (1,18 MB)

6.
BANČNI KREDIT KOT VIR FINANCIRANJA PODJETIJ
Sabina Čuček, 2011, final seminar paper

Abstract: Obravnavanje financiranja v podjetju se nanaša na opravila priskrbe, uporabe sredstev, gospodarjenje z njimi ter vračanje sredstev njihovim virom. Pri določanju finančnih ciljev podjetja in pri sprejemanju finančnih odločitev je potrebno nujno spremljati načela financiranja. Podjetje ima pri financiranju svojega poslovanja številne možnosti, med katerimi lahko izbira. Na voljo ima notranje in zunanje vire financiranja. Med zunanjimi je najpomembnejši kredit. Podjetnikom omogoča predvsem nemoteno, gospodarno in kar se da donosno proizvodnjo. Namen diplomskega seminarja je podrobneje predstaviti značilnosti bančnega kredita. Kredit je prenos vrednosti na drugo osebo, bodisi denarja, blaga ali storitev, v upanju da bo ta oseba nekega dne v prihodnosti sposobna in pri volji plačati enako vrednost. Podjetja se zelo pogosto odločajo za bančni kredit, ki ga daje banka. Banka je posrednik na finančnem trgu in ustvari največ prihodkov s kreditnimi plasmaji. Pri kreditnem poslovanju je predvsem navzočo kreditno tveganje. Banka upravlja kreditno tveganje predvsem z ugotavljanjem kreditne sposobnosti kreditojemalca. Bančno kreditiranje ima velik vpliv na gospodarstvo. S kreditiranjem banke pripomorejo k rasti in razvoju podjetij in celotnega gospodarstva.
Keywords: financiranje, notranji viri financiranja, zunanji viri financiranja, kredit, tveganje, oblike kreditov
Published: 25.11.2011; Views: 1407; Downloads: 149
.pdf Full text (558,27 KB)

7.
FINANCIRANJE RASTI MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ, NA PRIMERU PODJETJA POLIKRISTAL, SILICIJ, D.O.O.
Anja Rajher, 2011, final seminar paper

Abstract: Vsaka poslovna ideja, ki si jo podjetnik zamisli, se začne z investicijo, zato je ena glavnih nalog podjetnika zagotavljanje finančnih virov, da lahko podjetje nemoteno posluje, raste in premaguje ovire na svoji začrtani poti poslovanja. Že ob sami ustanovitvi podjetja se podjetnik sreča s problemom financiranja podjetja, kaj šele, ko želi podjetje rasti in širiti svojo dejavnost, kjer se problem financiranja še bolj poglablja. Vire financiranja potrebuje podjetje za začetne stroške, osnovna sredstva, obratni kapital, zaloge ter za samo rast in razširitev dejavnosti. Podjetnik za svoje podjetje vire izbira na različne načine, ki so mu ponujeni na tržišču. V veliki meri je odvisno tudi, kakšne vire financiranja za rast podjetja potrebuje, kakšne je zmožen odplačevati in kakšnim ugaja s pogoji. Vsaka oblika financiranja ima tako svoje prednosti kot pomanjkljivosti, zato jih moramo vedno natančno preučiti, da se lahko nato odločimo za najugodnejšo rešitev, ki je ugodna in primerna za podjetje iz finančnega kot tudi iz poslovnega vidika. Na kakšen način pa se bo lotil iskanja virov financiranja oziroma sredstev, pa je svobodno prepuščeno podjetniku. Podjetnik se lahko poslužuje lastnih sredstev, ki nastanejo med delovanjem podjetja, na primer lastna sredstva podjetnika, nerazdeljeni dobički preteklih let, amortizacija in drugi. Lahko pa poišče zunanja sredstva, kot so kapitalski dobički, bančni krediti, državne pomoči (garancije, posojila, poroštva, nepovratna sredstva), tvegani kapital (pridobitev sredstev s pomočjo poslovnih angelov ali iz skladov tveganega kapitala) in druge posebne oblike zunanjega financiranja, ki so v sodobnem svetu vedno bolj koristne (lizing, faktoring, forfeting). Podjetnik se mora sam odločiti, ali bo poiskal sredstva z lastnimi viri v podjetju ali si bo moral finančna sredstva sposoditi. Tako smo v delu diplomskega seminarja opisali možne oblike virov financiranja malih in srednje velikih podjetij, tako notranje kot zunanje vire, opredelili njihove lastnosti, prednosti in slabosti. Nato smo se omejili na izbrano proučevano podjetje, kjer smo predstavili vire, ki se jih podjetje poslužuje, in vire, ki jih namerava v prihodnosti koristiti.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: financiranje, financiranje rasti malih in srednje velikih podjetij, dolžniško financiranje, lastniško financiranje, notranje financiranje, zunanje financiranje, posebne oblike zunanjega financiranja.
Published: 25.11.2011; Views: 2716; Downloads: 307
.pdf Full text (855,13 KB)

8.
DRUŽINSKA PODJETJA IN POSEBNOSTI VIROV FINANCIRANJA
Janja Herega, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo želeli predstaviti družinsko podjetje in posebnosti njegovih virov financiranja. Podjetje se lahko poslužuje notranjih in zunanjih virov financiranja, pri tem pa bi naj sledilo pravilom in načelom financiranja. Notranji viri financiranja so dobiček, amortizacija in različni drugi notranji viri. Med zunanje vire pa prištevamo bančne kredite, državne vire, lizing, faktoring, forfeting, sklade tveganega kapitala in poslovne angele. Problemi s katerimi se soočijo podjetja pri pridobivanju virov so omejene možnosti dostopa do finančnih sredstev, predraga finančna sredstva in nepoznavanje nekaterih oblik financiranja. Družinska podjetja pa zraven vsega tega omejuje še njihova konzervativnost. Namreč največja želja podjetnika je, da podjetje ostane v družinski lasti.
Keywords: družinsko podjetje, prednosti in slabosti družinskega podjetja, financiranje, notranji viri financiranja, zunanji viri financiranja, posebne oblike financiranja, bančni kredit, državni viri, lizing, skladi tveganega kapitala, faktoring, forfeting, poslovni angeli
Published: 31.01.2011; Views: 2128; Downloads: 401
.pdf Full text (3,67 MB)

9.
ZUNANJI VIRI FINANCIRANJA PODJETJA S PRIMEROM
Gregor Križnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Finančna funkcija je podvržena stihiji tržnega okolja, v katerem podjetja delujejo ter stihiji neenakomernega pritekanja in odtekanja denarja v podjetje oziroma iz njega. Če pa želimo doseči postavljene cilje poslovne politike, ne smemo finančne funkcije prepustiti stihiji, ampak jo moramo uravnavati, usmerjati. Vsi ukrepi, ki se jih lotevamo zato, da bi usmerjali finančno funkcijo in tako dosegli določene finančne cilje, pa tvorijo finančno politiko. Finančna politika ima torej svoje področje delovanja, svoje cilje in instrumente. Cilji finančne politike se v literaturi in praksi tržnega gospodarstva postavljajo različno, vendar se v tej zvezi govori predvsem o rentabilnosti in likvidnosti. Pogosto se pojavljajo tudi vprašanja kaj je prvi cilj finančne politike, ali rentabilnost ali likvidnost. Prevladuje tisto stališče, ki je tudi najrealnejše, pravi pa, da morata biti likvidnost in rentabilnost kot cilja finančne politike v ravnotežju. Rentabilnost in likvidnost sta namreč v določenem nasprotju. Poslovne finance predstavljajo aktivnosti za pridobivanje potrebnih finančnih sredstev in aktivnosti, povezane z upravljanjem finančnih sredstev. Povezane so z drugimi področji v podjetju, predvsem z računovodstvom, proizvodnjo in trženjem. Lahko trdimo, da so finance tiste, ki povezujejo vsa poslovna področja in da imajo vse poslovne odločitve na vseh področjih poslovanja finančne posledice. Finančni oddelek mora te posledice spremljati in posredovati povratne informacije drugim delom podjetja. Pomen poslovnih financ se je v zadnjih desetletjih spremenil. Nekoč je bil omejen zgolj na pridobivanje zadostnega obsega finančnih sredstev po čim nižji ceni in želeni ročni strukturi oziroma drugače rečeno finančne odločitve. S prenosom analitičnega instrumentarija iz drugih področij se je hitro razvijala tudi finančna teorija in tudi poslovne finance, ki so se razširile tudi na področje upravljanja s kratkoročnimi in dolgoročnimi naložbami podjetja, kar imenujemo investicijske odločitve. Pri financiranju mora podjetje še posebej paziti na pravila vodoravne in navpične finančne strukture. Še posebej je pomembno omeniti zlato bilančno pravilo, ki pravi, da mora podjetje kratkoročne investicije financirati s kratkoročnimi viri sredstev, dolgoročne investicije pa z dolgoročnimi viri sredstev. Podjetje ima pri financiranju svojega poslovanja veliko različnih možnosti kako priti do finančnih sredstev in katera sredstva uporabiti za financiranje podjetja. Prosto lahko izbira med notranjimi in zunanjimi viri financiranja. Med notranje vire financiranja štejemo nerazdeljen dobiček in amortizacijo, katere se kot vir financiranja lahko koristi le tisti del, ki se je s procesom vnovčevanja terjatev preoblikoval v denar. Med zunanje vire financiranja prištevamo kapitalske vložke, ki so lahko v obliki navadnih delnic, prednostnih delnic in nakupnih bonov. Sledijo obveznice, ki so različnih vrst, in sicer: zamenljive obveznice, brezkuponske obveznice, obveznice z nakupnim bonom, obveznice s spremenljivo obrestno mero in indeksne obveznice. Podjetje lahko najema kredite, ki so različnih ročnosti, in sicer dolgoročni ter kratkoročni. Med običajne zunanje vire financiranja sodijo še subvencije, ki jih lahko podjetje prejema npr. od države. Med posebne oblike zunanjega financiranja pa sodijo zakup oziroma leasing, faktoring, franšizing, tvegani kapital in pa financiranje s pomočjo poslovnih angelov. Leasing je oblika financiranja, ki ni niti prodaja niti najem, delno pa vsebuje elemente obojega. Finančni leasing je zelo podoben prodaji, medtem ko je operativni leasing bolj podoben najemu. Faktoring je finančno orodje, ki nudi odpravljanje tveganj v finančnem poslovanju, učinkovitejše upravljanje s terjatvami in izboljšanje finančne likvidnosti. Posebej primeren je za majhna, srednje velika in hitro rastoča podjetja. Franšizing je pri nas še relativno mlad, je pa pogodbeno razmerje, v katerem dajalec franšizinga (franšizor) pridobitelju fra
Keywords: Ključne besede: financiranje podjetja, notranji viri financiranja, zunanji viri financiranja, posebne oblike zunanjega financiranja, struktura virov financiranja, Alpos d.d..
Published: 28.01.2010; Views: 4325; Downloads: 590
.pdf Full text (535,44 KB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica