| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vpliv potrebe po edinstvenosti na cenovno občutljivost in statusno potrošnjo med odjemalci: primer blagovne znamke butters naravna kozmetika
Ana Michelle Stipič, 2020, master's thesis

Abstract: Za podjetja sta zadovoljstvo in navdušenje njihovih odjemalcev, ki jim na dolgi rok omogočajo poslovanje in preživetje v kriznih razmerah, ključna koncepta. V ta namen se morajo v podjetjih usmerjati v ugotavljanje in raziskovanje nakupnega vedenja odjemalcev in ugotovitvam prilagoditi celoten marketinški splet in poslovni proces. Temu konceptu smo sledili tudi mi in se prvič od obstoja blagovne znamke Butters naravna kozmetika lotili proučevanja nakupnega vedenja odjemalcev. Raziskovanje nakupnega vedenja odjemalcev, njihovih potreb in pričakovanj je lahko zelo splošno ali pa podrobno. Naše raziskovanje je šlo v smeri ugotavljanja, kako je med spletnimi odjemalci izdelkov Butters izražena potreba po edinstvenosti, kako so cenovno občutljivi in kakšna je njihova potreba po statusu. Osnovni namen je bil ugotoviti, kako so med odjemalci izraženi posamezni konstrukti ter kako potreba po edinstvenosti vpliva na cenovno občutljivost in statusno potrošnjo. Kot uvod v empirični del raziskavi pa smo proučili številne tuje znanstvene članke s področja obravnavane tematike. Butters naravna kozmetika je blagovna znamka v lasti razvojno-proizvodnega podjetja Kinezika, d. o. o., ki predstavlja paleto drugačnih, bolj ustvarjalnih in nekonvencionalnih izdelkov za osebno nego in temelji na organsko pridobljenih naravnih maščobah. Že splošen opis blagovne znamke daje slutiti, da ne gre za »še eno« kozmetiko, zato smo predvidevali, da je potreba po edinstvenosti med odjemalci dobro izražena. Na vzorcu 413 spletnih odjemalcev smo ugotovili, da je temu res tako, a še bolj je izražena cenovna občutljivost. Ugotovili smo, da potreba po edinstvenosti pozitivno vpliva tako na cenovno občutljivost kakor tudi na statusno potrošnjo. Nadalje naše ugotovitve kažejo, da ne obstajajo statistično značilne razlike v izraženosti potrebe po edinstvenosti in cenovne občutljivosti glede na starost odjemalcev ali njihov mesečni prihodek, drugače pa je s statusno potrošnjo. Ugotovitve kažejo, da obstajajo statistično značilne razlike v izraženosti statusne potrošnje glede na starost, mesečni prihodek in najvišjo doseženo formalno izobrazbo odjemalcev. Na podlagi omenjenih dognanj smo nekatere zastavljene hipoteze potrdili in podali predloge za razvoj blagovne znamke Butters naravna kozmetika.
Keywords: zadovoljstvo odjemalcev, potreba po edinstvenosti, cenovna občutljivost, statusna potrošnja
Published: 11.09.2020; Views: 195; Downloads: 54
.pdf Full text (1,02 MB)

2.
Zmanjšana občutljivost in odpornost bakterij proti razkužilom
Marko Pušnik, 2020, master's thesis

Abstract: Razkužila se na področju zdravstva v kliničnih okoljih, industriji in domačih gospodinjstvih množično uporabljajo že več desetletij. Kljub dolgotrajni učinkovitosti pri zatiranju mikroorganizmov, je bilo podanih že več poročil in primerov o nastanku odpornosti na specifična razkužila pri bakterijah, ki so odporne proti antibiotikom (npr. MRSA, VRE, ESBL), kakor tudi multipli in vitro rezultati, ki podpirajo dejstvo, da se občutljivost bakterij skozi čas manjša in s tem veča možnost nastanka mutiranih sevov. To poleg dosedanje problematike odpornosti bakterij proti antibiotikom predstavlja dodatno obremenitev zdravstvenega sistema.
Keywords: Odpornost, razkužila, občutljivost, mikroorganizmi, antibiotiki
Published: 02.09.2020; Views: 262; Downloads: 74
.pdf Full text (607,97 KB)

3.
Vpliv korporativnih značilnosti na implementacijo okoljskega poslovodnega računovodstva
Sabina Pirš, 2019, master's thesis

Abstract: Zaradi vse večjega vpliva podjetij na okolje in posledično okoljskih sprememb, vsi ekonomski subjekti stremijo k varovanju okolja in trajnostnemu delovanju. Podatki so tukaj ključni pomen, za spremljanje, proučevanje in sprejemanje odločitev v poslovnem svetu. V ta namen je implementacija okoljskega poslovodnega računovodstva ključnega pomena za okoljsko učinkovito delovanje podjetij. Namen magistrske naloge je bil proučiti v kolikšni meri podjetja v Sloveniji, izvajajo okoljsko poslovodno računovodstvo in ali se razlike pojavljajo glede na korporativne značilnosti podjetja. Naloga je ciljno usmerjena v proučitev vpliva izbranih korporativnih značilnosti podjetij na implementacijo okoljskega poslovodnega računovodstva. Predmet obdelave je v nalogi predstavljalo okoljsko poslovodno računovodstvo. Predstavili smo definiranje, pomen in vzroke uporabe ter se dotaknili zakonodaje, ki vzpodbuja okoljsko poslovodno računovodstvo. V nadaljevanju smo predstavili izbrane korporativne značilnosti podjetij in povezavo z okoljskim poslovodnim računovodstvom. Skozi nalogo smo predstavili rezultate dosedanjih raziskav iz obravnavanega področja, in se specificirali na raziskavo malezijskih raziskovalcev iz katere smo izvzeli raziskovalni fokus in model. Korporativne značilnosti podjetij, interpretirane kot neodvisne spremenljivke v raziskavi so občutljivost panog na okolje, velikost podjetij, lastniški status, sprejetje sistema ravnanja z okoljem in delež neizvršnih direktorjev. Ugotovitve magistrskega dela so različne in sicer, da velika podjetja v primerjavi z malimi, srednjimi in mikro podjetji v povprečju v večji meri implementirajo okoljsko poslovodno računovodstvo, prav tako tudi podjetja, ki imajo sprejet sistem okoljskega upravljanja. Korporativne značilnost, kot so občutljivost panoge na okolje, lastniški status in delež neizvršnih direktorjev, ugotavljamo, da ne vplivajo na implementacijo okoljskega poslovodnega računovodstva. Ugotavljamo, da nekatere korporativne značilnosti pomembno vplivajo na obseg izvajanja okoljskega poslovodnega računovodstva v podjetjih v Sloveniji.
Keywords: Okoljsko poslovodno računovodstvo, občutljivost panog na okolje, sistemi okoljskega upravljanja, kontingenčna teorija v poslovodnem računovodstvu, okoljska zakonodaja.
Published: 22.10.2019; Views: 363; Downloads: 73
.pdf Full text (1,47 MB)

4.
Alergije po piku žuželk pri otrocih
Amar Alijagić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V svetu prihaja do naraščanja alergijskih bolezni in s tem tudi posledično so v porastu alergije na pike žuželk. Pri osebah, ki niso alergične, piki izzovejo le bolečino in rahlo oteklino, vendar pa pri osebah, ki so alergične na pike žuželk lahko izzovejo zelo resne alergijske reakcije, ki so včasih smrtno nevarne. Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti kakšne reakcije se lahko zgodijo po piku žuželk pri otrocih, kako lahko ukrepamo, ter predstaviti tudi pomembnost zdravljenja s specifično imunoterapijo.
Keywords: alergija, piki žuželk, zdravljenje alergije, občutljivost otrok na pike žuželk.
Published: 23.02.2018; Views: 672; Downloads: 116
.pdf Full text (1,07 MB)

5.
Analiza posedanja magnetno občutljivih mikrodelcev in določitev magnetne občutljivosti
Dean Černec, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga podaja izsledke eksperimentov s posedanjem magnetno občutljivih mikrodelcev. Pri raziskavah, katerih namen je ugotavljanje različnih fizikalnih lastnosti delcev, se v praksi pogosto uporabljajo sedimentacijski procesi. Če se delci pri posedanju odzivajo tudi na delovanje zunanjega magnetnega polja, pa lahko določamo tudi njihove magnetne lastnosti. Začetne analize so bile narejene na podlagi eksperimentov s posedanjem steklenih kroglic, za kontrolo končnih hitrosti posedanja magnetno občutljivih delcev pa so se izvedli tudi eksperimenti s posedanjem brez vpliva magnetizma. Osrednji eksperiment je bil zasnovan tako, da smo v stekleni posodi, napolnjeni z vodo, spremljali posedanje magnetno občutljivih delcev, ko so se le-ti približevali magnetu na dnu posode in pri tem merili opravljeno pot delcev v posameznih časovnih intervalih. Zaznana sprememba hitrosti je posledica magnetne sile, ki deluje na obravnavan delec. Magnetna sila, ki deluje na delec, je odvisna od volumna delca, njegove magnetne občutljivosti ter gostote magnetnega pretoka in njenega gradienta v magnetnem polju, ki je bilo za uporabljen magnet izračunano na podlagi metode končnih elementov s programskim paketom FEMM 4.2. Magnetna občutljivost delca smo določali na podlagi enačbe ravnotežja sil, ki delujejo na magnetno občutljiv delec pri posedanju v magnetnem polju. Končni rezultat naloge so eksperimentalno določene vrednosti magnetnih občutljivosti različno velikih sferičnih delcev.
Keywords: posedanje, magnetno občutljivi mikrodelci, magnetna občutljivost, magnetno polje, gostota magnetnega pretoka, gradient gostote magnetnega pretoka
Published: 29.06.2016; Views: 816; Downloads: 60
.pdf Full text (10,50 MB)

6.
7.
Kakovost vrtca in otrokova navezanost na vzgojiteljico
Zlatka Cugmas, 2009, original scientific article

Abstract: Problem raziskave je bil proučiti povezanost med nekaterimi vidiki kakovosti vrtca in kakovostjo otrokove navezanosti na vzgojiteljico. V raziskavi je sodelovalo 33 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (v nadaljnjem besedilu: vzgojiteljica) iz vrtcev iz različnih delov Slovenije, ki so na podlagi Ocenjevalne lestvice otrokove navezanosti na vzgojiteljico (Cugmas 2009) ocenile kakovost navezanosti 166 otrok, starih od 3 do 6 let. Lestvica meri tele vzorce navezanosti: varnost, upiranje, neorganiziranost, izogibanje, odvisnost in zaupanje. Vzgojiteljice so odgovorile tudi na določena vprašanja Vprašalnika za strokovne delavke in delavce (Marjanovič Umek, Fekonja, Kavčič in Poljanšek (ur.) 2002), ki je namenjen samoevalvaciji vrtcev. Vprašanja so merila strukturno, posredno in procesno raven kakovosti. Z izračuni enosmemih analiz variance so bile izračunane razlike v kakovosti otrokove navezanosti na vzgojiteljico glede na različne odgovore o kakovosti vrtca. Za izračun povezanosti med obravnavanimi spremenljivkami pa je bil uporabljen Pearsonov koeficient korelacije. Izidi so pokazali, da je varna navezanost pozitivno povezana z otrokovimi možnostmi za počitek in umik v zasebnost v vrtcu, zadovoljstvom vzgojiteljic z delom v vrtcu, upoštevanjem otrokovih potreb po prehranjevanju, počitku in spanju v vrtcu; negativno pa je povezana z vključevanjem otrok v dejavnosti čiščenja in pospravljanja v vrtcu bodisi kot kazen ali kot pohvala.
Keywords: vzgoja in izobraževanje, predšolska vzgoja, vrtci, kakovost vrtca, navezanost, vzgojiteljice, občutljivost vzgojiteljic
Published: 10.07.2015; Views: 1497; Downloads: 122
URL Link to full text

8.
FIZIOLOŠKO PRILAGAJANJE OBČUTLJIVOSTI APARATA ZA ZLIVANJE SEKRETORNIH MEŠIČKOV NA KALCIJEVE IONE CELIC BETA TREBUŠNE SLINAVKE
Maša Skelin, 2011, dissertation

Abstract: Raziskovali smo vlogo proteinskih kinaz v procesu uravnavane eksocitoze v celicah beta trebušne slinavke. Za stimulacijo od Ca2+ odvisne sekrecije smo uporabili vlak depolarizacijskih pulzov ali počasno fotolizo, s katerima smo kontrolirali znotrajcelično aktivnost Ca2+ ionov. S pomočjo meritev kapacitivnosti celične membrane smo zasledovali eksocitozo, to je zlivanje sekretornih mešičkov s plazemsko membrano. Pri kontroli je zadostna sprememba Ca2+ sprožila vsaj dve fazi eksocitoze. Hitrost spremembe kapacitivnosti je v odvisnosti od [Ca2+]i razkrila saturacijsko kinetiko z visoko kooperativnostjo, pri čemer je bila polovica maksimalne hitrosti dosežena pri 2,9 ± 0,2 µM kalcija. Nato smo z dodajanjem cAMP ugotavljali vlogo PKA v procesu eksocitoze. Naši rezultati kažejo, da cAMP stimulira eksocitozo pri značilno nižji [Ca2+]i v primerjavi s kontrolo. Enake rezultate smo dobili, ko smo s 6-Phe-cAMP direktno stimulirali PKA, medtem ko aktivacija Epac2, ki je prav tako ena izmed poti delovanja cAMP, ni imela posebnega vpliva na spremembo občutljivosti sekretornega aparata. V nadaljevanju smo preučili še vlogo PKC in Cdk5 v procesu izločanja inzulina. Aktivacija PKC je znižala občutljivost prve faze eksocitoze v primerjavi z inhibicijo PKC, medtem ko je inhibicija Cdk5 zmanjšala hitrost zlivanja sekretornih mešičkov s plazemsko membrano, pri čemer je ostala občutljivost na [Ca2+]i nespremenjena. Ker literatura navaja, da PKC in Cdk5 fosforilirata vrsto proteinov, vključenih v mehanizem sekrecije, smo testirali vlogo Munc18-1, ki je po našem mnenju ena najbolj verjetnih fosforilacijskih tarč PKC in Cdk5. Povišana ekspresija PKC fosforilacijske mutante Munc18-1 je značilno znižala amplitudo prve faze eksocitoze in zvišala njeno občutljivost na [Ca2+]i. Amp1 je bila značilno nižja tudi pri povišani ekspresiji Cdk5 fosforilacijske mutante Munc18-1, vendar je bila njena občutljivost na [Ca2+]i tokrat značilno nižja. Prav tako je bila značilno nižja tudi hitrost zlivanja mešičkov s plazemsko membrano. Naši rezultati tako potrjujejo hipotezo, da cAMP v celicah beta spremeni občutljivost sekretornega aparata na Ca2+ ione z aktivacijo PKA. Tudi PKC in Cdk5 sta z delovanjem preko proteina Munc18-1 pomembna regulatorja eksocitoze, pri čemer je PKC pomembna za preprečevanje zlivanja mešičkov s plazemsko membrano pri nezadostni [Ca2+]i, Cdk5 pa sodeluje v pripravi mešičkov na zlitje.
Keywords: beta celice, eksocitoza, proteinske kinaze, občutljivost na kalcij, izločanje inzulina
Published: 19.03.2013; Views: 1893; Downloads: 154
.pdf Full text (13,49 MB)

9.
NUMERIČNA ANALIZA POGOJEV ZGOREVANJA ODPADKOV IN OPTIMIZACIJA ZGOREVALNEGA PROSTORA KURILNE NAPRAVE Z REŠETKO
Miran Kapitler, 2012, doctoral dissertation

Abstract: Proces zgorevanja, ki se odvija v kurilnih napravah in uporablja mestne komunalne odpadke kot gorivo, zahteva natančno razumevanje tega fenomena. Ta proces je odvisen od mnogih vhodnih parametrov, kot je kvalitativna analiza mestnih komunalnih odpadkov, letni čas, hitrost vstopnega primarnega in sekundarnega zraka, ter od izhodnih parametrov, kot je temperatura ali masno razmerje produktov zgorevanja na izstopu. Upravljanje s spremenljivostjo in medsebojno odvisnostjo teh parametrov je v praksi lahko zelo oteženo, saj moramo zagotoviti optimalno zgorevanje z minimalnimi emisijami polutantov že v projektni fazi. Z uporabo računalniške dinamike tekočin smo proučevali realno kurilno napravo z zgorevanjem na rešetki s programskim paketom ANSYS CFX v okolju WORKBENCH 2. V nalogi smo uporabili variabilne robne pogoje vhodnih parametrov, ki bazirajo na rezultatih drugih avtorjev, in uporabili turbulentne, zgorevalne in sevalne modele ter modele za prenos toplote. Nadalje smo optimirali obratovalne pogoje obstoječe kurilne naprave in geometrijske parametre nove s pomočjo ciljno usmerjene optimizacije, tridimenzionalno napovedali in slikovno predstavili čas zadrževanja, temperaturna in hitrostna polja, tokovnice, sledili delcem letečega pepela, poljam koncentracij reaktantov in produktov zgorevanja ter formiranju dušikovih oksidov. Cilj optimizacije je ugotoviti vrednost posameznega vhodnega parametra, pri katerem obstoječa naprava dosega optimalne ali kritične − škodljive obratovalne pogoje oziroma optimalne dimenzije nove. Odvisnost med vhodnimi in izhodnimi parametri, ki jih definiramo in predstavljajo specifične pokazatelje popolnosti zgorevanja, smo prikazali v odzivnih diagramih, stopnjah občutljivosti posameznega parametra, histogramih in linearnih korelacijskih matrikah. Ta spoznanja nam zagotavljajo pomoč pri upravljanju kurilne naprave in preprečevanju kritičnih režimov obratovanja pri neugodnih spremembah obratovanja ter pri snovanju novih. Prikazan znanstveni pristop omogoča CFD analizo, numerično optimizacijo obratovalnih pogojev in zgorevalnega prostora že v sami projektni fazi snovanja bodoče kurilne naprave, kar nam omogoča hitrejši in učinkovitejši razvoj izdelka s pričakovano kakovostjo in obratovalno zanesljivostjo ter občutno znižuje stroške raziskav in daje prednost pred konkurenco.
Keywords: Modeliranje sežiga komunalnih odpadkov, kurilna naprava, sežig v plasti na rešetki, računalniška dinamika tekočin, sledenje delcev pepela, optimiranje pogojev zgorevanja in geometrije zgorevalnega prostora, občutljivost parametra, diagram odziva, linearna korelacijska matrika, histogram, računalniški program ANSYS WORKBENCH 2 − CFX 13.0.
Published: 23.05.2012; Views: 2180; Downloads: 250
.pdf Full text (12,58 MB)

10.
OBČUTLJIVOST KRITERIJEV GIBLJIVOSTI ROBOTOV V OKOLICI SINGULARNIH TOČK
Mitja Filipič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Singularne točke v delovnem prostoru v robotiki povzročajo ogromno težav, kadar se robot giblje v okolici teh. Singularno točko doseže robotski mehanizem takrat, ko se v neki smeri ne more več pomikati. Zato je v robotiki pomembno, da se takim položajem čim bolj izogibamo. V diplomskem delu smo se ukvarjali s programom, ki izračunava in prikazuje hitrostni elipsoid kot mero oddaljenosti od singularnosti. Namen je bil izdelati orodje, da bi lahko na daljavo vodili robota, kar iz naše pisarne. Na tak način bi lahko zmeraj vedeli, kje pred nami so singularne točke in v kateri smeri je gibanje vrha robota mehanizma omejeno.
Keywords: občutljivost, gibljivost robotov, singularne točke, delovni prostor
Published: 02.11.2011; Views: 2086; Downloads: 171
.pdf Full text (1010,54 KB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica