| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 15
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Numerično modeliranje lebdečega sloja z uporabo dvofaznega modela na osnovi kinetične teorije granularnega toka : magistrsko delo
Matija Založnik, 2022, master's thesis

Abstract: Lebdeči sloj je fizikalni pojav, ki se uporablja v številnih pomembnih industrijskih panogah. Je pojav, pri katerem delci zaradi toka tekočine preko njihove površine preidejo iz stacionarnega v lebdeče stanje. V magistrski nalogi smo se osredotočili na analizo fizikalnega pojava lebdečega sloja, ki smo ga obravnavali s pomočjo eksperimentalne meritve tlačnega padca v laboratorijski napravi za lebdeči sloj. Sam proces je bil nato prenesen v virtualno okolje, kjer smo s pomočjo numerične simulacije ovrednotili tlačne padce v virtualnem sistemu. Dobljene rezultate smo primerjali z rezultati eksperimenta. Validacija numeričnega modela je bila uspešna in zabeležili smo dobro ujemanje med numeričnimi in eksperimentalnimi rezultati. V nadaljevanju se je numerični model uporabil še za analizo vpliva distribucijske plošče na razne parametre. Ugotovili smo, da tudi sama oblika distribucijske plošče močno vpliva na porazdelitve toka zraka po preseku distribucijske plošče, kar nato posledično vpliva tudi na fluidizacijo delcev v lebdečem sloju.
Keywords: lebdeči sloj, numerično modeliranje, eksperiment, tlačni padec.
Published in DKUM: 07.09.2022; Views: 269; Downloads: 84
.pdf Full text (5,36 MB)

2.
Analiza širjenja kalcijevih valov v tridimenzionalnih tkivih: od teorije do eksperimenta
Darko Zakelšek, 2019, master's thesis

Abstract: V nalogi smo preučevali razširjanje kalcijevih valov med celicami beta v Langerhansovih otočkih. Ti valovi so pomemben sinhronizacijski mehanizem in izvirajo iz oscilatorne dinamike koncentracije kalcijevih ionov znotraj pankreasnih celic beta, do katere pride, ko so celice stimulirane z glukozo. V nalogi smo najprej pojasnili fiziološke mehanizme, ki vodijo do oscilirajoče kalcijeve signalizacije in izpostavili pomembnost sinhronega delovanja celic beta. Znano namreč je, da ob razvoju sladkorne bolezni tipa 2, celice postanejo manj usklajene, vzorci izločanja inzulina pa so zaradi tega nepravilni. Organizacijski principi proženja kalcijevih valov niso povsem znani, eksperimentalni podatki pa so omejeni, saj lahko opazujemo le eno dvodimenzionalno presečno ravnino tkiva. V magistrskem delu smo se problematike lotili postopno. Najprej smo teoretično obravnavali prenos krožnih valov po tkivu in izpeljali, kako lahko določimo izvore valov le na podlagi poznavanja profila aktivacij v eni presečni ravnini. V nadaljevanju smo izdelali numerični model, s katerim smo po eni strani preverili naše teoretične napovedi, po drugi strani pa tudi preučili, kako na širjenje valov vplivajo realni fiziološki dejavniki, kot sta heterogenost celic in stohastična narava celične signalizacije. Izkazalo se je, da lahko z našim modelom precej natančno določimo izvore valov. V zadnjem delu smo naš teoretični konstrukt uporabili še za analizo eksperimentalnih meritev širjenja valov po tkivni rezini in določili izvore kalcijevih valov ter ocenili njihovo hitrost. Rezultati naloge pomenijo korak naprej pri razumevanju narave kalcijeve signalizacije in funkcionalne organiziranosti celic beta v Langerhansovih otočkih.
Keywords: Langerhansovi otočki, celice beta, kalcijevi valovi, medcelična sklopitev, numerično modeliranje.
Published in DKUM: 05.11.2019; Views: 1062; Downloads: 66
.pdf Full text (3,14 MB)

3.
Analitično in numerično modeliranje tračnega transporterja za sipki material : diplomsko delo
Domen Jerot, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Tračni transporterji so nepogrešljiv del v industriji. V okviru diplomskega dela je predstavljen celoten analitični in numerični preračun tračnega transporterja za izbran sipki material. Izdelano je računalniško podprto orodje za preračun celotnega tračnega transporterja v MS Excel-u, ki se opira na analitični preračun. Izdelava 3D modela v programu SolidWorks je dobra osnova za predstavo končnega transporterja, in je izdelana s konfiguracijami, ki predstavljajo različice transporterja z različnimi merami.
Keywords: logistika in transport, tračni transporter, analitični in numerični preračun transporterja, numerično modeliranje transporterja
Published in DKUM: 19.09.2019; Views: 731; Downloads: 126
.pdf Full text (2,35 MB)

4.
Numerična analiza stenskega uparjanja
Sašo Pušnik, 2017, master's thesis

Abstract: Analizirano je numerično modeliranje stenskega uparjanja na primeru grelne cevi na sredini druge cevi. Opisani so uporabljeni modeli in enačbe. Za ustrezno uporabo modelov je izvedena simulacija validacijskega primera uparjanja v vertikalni cevi po eksperimentalnih podatkih Bartolomei-ja ter Lee-ja. Opravljena je simulacija praktične izvedbe, za katero so prikazani rezultati. Ovrednotena je praktična vrednost dobljenih rezultatov na manjših aplikacijah za pridobivanje nasičene pare pri atmosferskem tlaku.
Keywords: Uparjanje, numerično modeliranje, računalniška dinamika tekočin, večfazni tokovi, RPI model stenskega uparjanja
Published in DKUM: 10.10.2017; Views: 1007; Downloads: 106
.pdf Full text (7,33 MB)

5.
Poenostavljena numerična simulacija tokovnih in temperaturnih razmer v pilotni napravi za sežig odpadkov
Dejan Gošnjak, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je opisana poenostavljena numerična simulacija laboratorijske pilotne naprave za sežig odpadkov na rešetki, ki je bila izdelana v programskem orodju ANSYS CFX 18.0. V numeričnemu modelu smo predpostavili zgorevanje plinaste faze (metana), dogajanje v kurilni napravi pa smo opisali z uporabljenimi modeli za prenos toplote, sevanja in turbulentnega zgorevanja. Z dobljenimi rezultati smo predstavili analizo zadrževalnega časa, tokovna, temperaturna in hitrostna polja ter polja koncentracij zraka (kisika) in koncentracij produktov popolnega ter nepopolnega zgorevanja.
Keywords: numerično modeliranje, odpadki, pilotna sežigalna naprava, računalniška dinamika tekočin, zgorevanje.
Published in DKUM: 04.10.2017; Views: 1009; Downloads: 141
.pdf Full text (2,17 MB)

6.
Numerical modelling of crack growth in a gear tooth root
Srđan Podrug, Srečko Glodež, Damir Jelaska, 2011, original scientific article

Abstract: A computational model for determination of crack growth in a gear tooth root is presented. Two loading conditions are taken into account: (i) normal pulsating force acting at the highest point of the single tooth contact and (ii) the moving load along the tooth flank. In numerical analysis it is assumed that the crack is initiated at the point of the largest stresses in a gear tooth root. The simple Paris equation is then used for a further simulation of the fatigue crack growth. The functional relationship between the stress intensity factor and crack length K=f(a), which is needed for determining the required number of loading cycles N for a crack propagation from the initial to the critical length, is obtained using a displacement correlation method in the framework of the FEM-method considering the effect of crack closure. The model is used for determining fatigue crack growth in a real gear made from case carburised and ground steel 14CiNiMo13-4, where the required material parameters were determined previously by appropriate test specimens. The results of the numerical analysis show that the prediction of crack propagation live and crack path in a gear tooth root are significantly different for both loading conditions considered.
Keywords: zobniki, utrujanje, širjenje razpoke, numerično modeliranje, gears, fatigue, crack growth, numerical modelling
Published in DKUM: 10.07.2015; Views: 947; Downloads: 79
URL Link to full text

7.
Nestacionarni tok tekočine v cevi z loputo
Aleš Weiss, 2012, specialist thesis

Abstract: V pričujoči specialistični nalogi smo s pomočjo računalniškega programa na osnovi računalniške dinamike tekočin izvedli stacionarno in nestacionarno analizo tokovnih razmer geometrijskega modela razcepne cevi z loputo. Za geometrijski model je izdelana ustrezna mreža (diskretizacija modela) ter definirani so robni pogoji v zaključku naloge pa je podana ocena rezultatov ter vpliv turbulentnega toka v cevi za loputo. Računalniška simulacija je izvedena s programskim orodjem ANSYS CFD.
Keywords: turbulentni tok, CFD Računalniška dinamika tekočin, numerično modeliranje toka tekočin
Published in DKUM: 09.10.2012; Views: 2136; Downloads: 205
.pdf Full text (3,62 MB)

8.
Numerična analiza postopka kovanja ohišja krmilnega mehanizma
Franci Gačnik, Zoran Ren, 2008, published scientific conference contribution

Abstract: V prispevku je predstavljena numerična analiza postopka kovanja ohišja krmilnega mehanizma, ki je sestavni del vsakega avtomobila. Analiziran izdelek se kuje s postopkom vročega utopnega kovanja z brado. V članku je opisana priprava numeričnih modelov, ki so bili uporabljeni v računalniških simulacijah. Opis zajema sestavo numeričnih modelov, materialne parametre in robne pogoje. Analiza postopka kovanja je bila izvedena s pomočjo računalniških simulacij po metodi končnih elementov s programskim paketom Deform 3D, ki uporablja eksplicitno iteracijsko metodo za reševanje vodilnih enačb, kar znatno skrajša potrebni računski čas. S pomočjo parametričnih simulacij je bila določena optimalna geometrija surovca, ki v fazi kovanja v celoti zapolni gravuro orodja. Rezultati analiz kažejo, da je mogoče z uporabo računalniških simulacij postopka kovanja prihraniti precej materiala. Prav tako je mogoče dokaj dobro oceniti potrebno preoblikovalno silo.
Keywords: kovanje, krmilni mehanizem, utopno kovanje, numerično modeliranje
Published in DKUM: 31.05.2012; Views: 1721; Downloads: 63
URL Link to full text

9.
Eksperimentalno in numerično modeliranje uparjanja vode v vertikalnem kanalu
Jasna Zorko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi je narejena primerjava med eksperimentalnim in numeričnim modeliranjem uparjanja vode v vertikalnem kanalu. Poudarek je na obravnavi dvofaznega toka tekočine z uporabo programskega paketa ANSYS CFX. Ugotovili smo, da lahko s pomočjo tega programa precej natančno opišemo tako uparjanje vode kot tudi tok brez uparjanja.
Keywords: Eksperiment, numerično modeliranje, turbulenca, uparjanje, dvofazni tok
Published in DKUM: 23.05.2012; Views: 2305; Downloads: 140
.pdf Full text (2,32 MB)

10.
VPLIV TRDNO-KAPLJEVITIH ZMESI NA OBRATOVALNE KARAKTERISTIKE HIDRAVLIČNIH STROJEV
Boštjan Gregorc, 2011, dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava vpliv delcev na obratovalne karakteristike hidravličnih strojev. Zastavljen problem je določiti vpliv delcev na razvoj kavitacije in hrupa, ter zapisati matematično fizikalni model vključitve disperzne faze delcev na razvoj kavitacije v programskem okolju CFD. V delu je izdelana podrobnejša analiza disperznih delcev v rečni vodi, ter njihov vpliv na obratovanje treh različnih hidroelektrarn. V eksperimentalnih raziskavah je bila največja pozornost namenjena določitvi odvisnosti masne koncentracije delcev na razvoj kavitacije in hrupa. Poglobljene raziskave so potekale na določitvi vpliva delcev na začetno kavitacijsko število. Eksperimentalne meritve so nam bile vodilo za potrditev rezultatov numeričnega modeliranja. V CFD smo kapljevito in parno fazo zajeli kot zvezdno fazo. Delce v večfaznem toku smo opredelili kot disperzno fazo. Numerično modeliranje kapljevite, parne in disperzne faze je potekalo z Euler-Euler pristopom, na osnovi Navier Stokesovih enačb. Uporabili smo kavitacijski model zasnovan na podlagi Rayleigh-Plessetove enačbe. Zapisali smo fizikalno matematični model vpliva delcev na razvoj kavitacije, v katerega smo vključili disperzno fazo. Posebej smo se osredotočili na strižno viskoznost trdnine. S parametričnim pristopom smo definirali in zapisali empirični nastavek, v odvisnosti od masne koncentracije delcev. Rezultate numeričnega modeliranja večfaznega toka, smo primerjali z eksperimentalnimi rezultati.
Keywords: hidravlični stroji, večfazni tok, kavitacija, hrup, delci, numerično modeliranje
Published in DKUM: 28.07.2011; Views: 3302; Downloads: 241
.pdf Full text (6,44 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica