| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vloga medicinske sestre pri triaži pacientov v splošni nujni medicinski pomoči
Cecilija Hlačer, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V prvem delu smo predstavili organizacijo službe nujne medicinske pomoči (NMP) ter pravne osnove za organizacijo in izvajanje le-te. Ambulanta zagotavlja neprekinjeno zdravstveno dejavnost na nivoju osnovne zdravstvene službe v času, ko redne ambulante ne delajo, izjemoma pa tudi izven tega časa, če pacientov izbrani zdravnik ni dosegljiv, bolezen ali poškodba pa je takšna, da mora biti oskrbljena še isti dan. Triaža je ena pomembnejših in zahtevnejših nalog medicinske sestre v ambulanti NMP, saj je v večini primerov prav medicinska sestra tista, ki prva stopi v kontakt s pacientom. Predstavili smo nekaj najpogostejših nujnih zdravstvenih stanj, s katerimi se medicinske sestre srečujejo v ambulanti NMP. Raziskava je potekala na dva načina. V prvem delu raziskave, kjer nas je zanimal vzrok obiska ambulante NMP, smo podatke dobili iz zapisov v ambulantno knjigo. V drugem delu, ki je potekal v obliki ankete prehospitalnih enot (PHE) v Sloveniji, pa nas je zanimalo, kdo od zaposlenih opravlja triažo, kako pridobivajo dodatna znanja iz nujnih stanj in katere ukrepe bi izvajali pri življenjsko ogroženih pacientih. V prvem delu je raziskava pokazala, da so infekcije vodilni razlog obiska, sledijo poškodbe, patologija ostalih organskih sistemov je bistveno redkejša. V drugem delu raziskave smo ugotovili, da se zaposleni v zdravstveni negi redno izobražujejo in si želijo kontinuiranega izobraževanja, pri svojem delu pa večkrat prekoračijo kompetence. Pri anketi je sodelovalo 149 anketirancev iz devetih od enajstih PHE in iz treh od štirih C enot. Na koncu smo vse podatke analizirali s programom Microsoft Office Excel in prikazali z grafikoni.
Keywords: Ključne besede: triaža, medicinska sestra, nujna medicinska pomoč, nujna stanja.
Published: 27.03.2009; Views: 5843; Downloads: 1644
.pdf Full text (6,55 MB)

2.
Uporaba tehnologije hiperbarične oksigenacije v nujnih stanjih
Karmen Virk, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Tehnologija hiperbarične oksigenacije (HBO) je vedno bolj uporabljena za zdravljenje najrazličnejših bolezenskih stanj. S tovrstno tehnologijo se lahko srečamo tudi v slovenskem prostoru. Tako smo v diplomski nalogi predstavili uporabnost tehnologije HBO v nujnih stanjih. Opredelili smo smernice za izvajanje zdravstvene nege pri pacientu, ki se zdravi s hiperbaričnim kisikom. Uporabnost tehnologije HBO smo opredelili z analizo raziskovalnih člankov, ki so potrdila, nekatera pa tudi ovrgla, uporabnost tehnologije HBO v nujnih stanjih. S poznavanjem tehnologije HBO so lahko medicinske sestre enakopravni člani zdravstvenega tima, ki vodi zdravljenje pacientov s hiperbaričnim kisikom.
Keywords: tehnologija hiperbarične oksigenacije (HBO), nujna stanja, medicinska sestra, smernice.
Published: 02.06.2009; Views: 2380; Downloads: 441
.pdf Full text (1,52 MB)

3.
Nujna stanja pri otrocih in prva pomoč staršev
Aleš Karničnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Nujna stanja so stanja pri katerih pride do nenadne spremembe osnovnih življenjskih funkcij zaradi različnih dejavnikov. V otroškem obdobju so ta stanja še toliko bolj nevarna, saj nam otrok še ne zna povedati ali pokazati kaj se z njim dogaja. Starši so pogosto z otroci, zato naj bi znali izvajati ukrepe prve pomoči pri teh dogodkih. Diplomsko delo predstavlja nujna stanja v otroškem obdobju in ukrepe prve pomoči, ki se v določenih primerih razlikujejo od tistih v odrasli dobi ravno zaradi nedozorelosti v razvoju otroškega telesa. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena med starši otrok, ki so obiskali ambulanto dispanzerja za otroke in šolarje. Z raziskavo smo ugotavljali kje si starši pridobivajo znanje iz prve pomoči, ali znajo prepoznati nevarnosti, ki pretijo njihovim otrokom in ali bi znali pravilno ukrepati v primeru, ko je ogrožen njihov otrok. Ugotovili smo, da so si starši znanje po večini pridobivali v času izobraževanja v šoli in avtošoli, ko so opravljali vozniški izpit, obenem pa so negotovi kar se tiče njihovega znanja iz prve pomoči, saj je le tretjina anketiranih bila mnenja, da so dovolj poučeni. Seveda pa so vsi takoj pripravljeni pomagati svojim otrokom. Pokazalo se je, da znajo pravilno ukrepati pri stanjih, ki se pogosteje pojavljajo pri njihovih otrocih, pri stanjih, ki se redkeje pojavljajo, pa bi prihajalo do napak v ukrepanju, ki pa so za otroka včasih lahko tudi usodne.
Keywords: nujna stanja, otroško obdobje, ukrepi staršev, prva pomoč
Published: 10.08.2010; Views: 3532; Downloads: 566
.pdf Full text (1010,49 KB)

4.
SEZNANJANJE LAIKOV Z UKREPI NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Mario Kos, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Ljudje se ne rodimo že vsevedi in vešči. Svoje znanje gradimo in dopolnjujemo skozi vso svoje življenje. Zakaj ne bi gradili tudi v tej smeri, da lahko sočloveku pomagamo in v nekaterih primerih celo rešimo življenje. Dodatno znanje o prvi pomoči, nam omogoča da lahko pomagamo ponesrečencu prvi. Najpomembnejše so prve minute in ravno v tem času lahko marsikaj spremenimo, če smo za to dovolj usposobljeni in samozavestni. Diplomsko delo govori o seznanjenosti laikov z ukrepi nujne medicinske pomoči. Osredotočili smo se na najpogostejša akutna stanja, ki se lahko zgodijo kjerkoli, tudi v lastnem domu, našim najbližjim. Ocenili smo, da laiki niso dovolj seznanjeni z ukrepi nujne medicinske pomoči, predvsem pa v veliki večini ne obvladajo veščin nudenju prve pomoči. Raziskavo smo opravili s pomočjo 100 anket, ki smo jih dodelili naključno izbranim laikom. Za potrebe raziskave smo razvili vprašalnik, s pomočjo katerega smo ugotovili, da so laiki premalo seznanjeni z akutnimi stanji in z ukrepi pri njih. Raziskava je pokazala, da bi le malo laikov pristopilo na pomoč v primeru prometne nesreče, ker niso dovolj samozavestni in jih je strah, da lahko naredijo še dodatno škodo ponesrečencu. Pri večini ljudi smo spoznali, da bi potrebovali v prihodnje še kakšen dodaten tečaj, za obnovitev oziroma dopolnitev svojega znanja o prvi pomoči. S tem diplomskim delom bi želeli opozoriti, da še vedno veliko ljudi ne razume pravega pomena besede pomagam prvi, ob enem pa se ne zavedajo, da lahko samo s pravilnim pristopom in hitrim ukrepanjem rešijo marsikatero življenje. Menimo, da bi laiki potrebovali boljše seznanjanje in obnavljanje znanja prve pomoči, posledično pa bi to pomenilo boljšo samozavest in večjo osveščenost, da vsaka minuta šteje in odloča.
Keywords: prva pomoč, laik, nujna stanja, seznanjenost z ukrepi prve pomoči, poškodovanec, samozavest.
Published: 02.02.2011; Views: 2864; Downloads: 580
.pdf Full text (3,55 MB)

5.
Osveščenost staršev o nudenju prve pomoči predšolskemu otroku
Janja Vajs, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Teoretična izhodišča: Otroci so skorajda od rojstva v nenehni nevarnosti, da se jim zgodi nesreča. Buške, praske, urezi, opekline so nenehni spremljevalci odraščanja in tako rekoč ne mine dan brez manjše ali večje poškodbe. Tudi bolezni in nujna stanja niso redkost. Pravilno ukrepanje staršev v takšnih primerih je zato življenjskega pomena. Ukrepi prve pomoči se izvajajo z namenom ohranjanja življenja poškodovanega ali nenadno obolelega, preprečevanja poslabšanja stanja in pospeševanja okrevanja. Starši se morajo tega zavedati in imeti dovolj znanja, da lahko svojemu otroku v nujnih stanjih ustrezno pomagajo. Raziskovalna metodologija: Namen diplomskega dela je predstaviti nujna stanja pri predšolskemu otroku, ter opisati prvo pomoč, ki jo starši nudijo v primeru nujnih stanj in kako poskrbijo za varnost, da ne bi prišlo do poškodbe otroka. Podatke za raziskavo smo pridobili iz anket, kjer smo anketirali 41 staršev otrok iz vrtca Radlje ob Dravi. Anketa je vsebovala 29 vprašanj zaprtega in polodprtega tipa. Podatke smo statistično obdelali in rezultate ponazorili v obliki grafov. Rezultati: Raziskava je pokazala, da je osveščenost staršev o nudenju prve pomoči predšolskega otroka premajhna. Največ znanja primanjkuje pri temeljnih postopkih oživljanja otrok. Tudi starši sami ocenjujejo svoje znanje za slabše in si vsi želijo pridobiti dodatna znanje na to temo. Pokazalo se je tudi, da starši dobro poskrbijo za varnost svojih otrok doma in da so zadovoljni s tem kako za varnost njihovih otrok poskrbijo v vrtcu. Sklep: Ugotavljamo, da je znanje staršev o nudenju prve pomoči predšolskemu otroku, ter o temeljnih postopkih oživljanja otroka premajhno. Zato smo mnenja, da bi bilo potrebno dodatno izobraževanje, tečaji, itd. Za učinkovito pomoč je nujno znanje, ki pa ga je potrebno obnavljati, saj je pri prvi pomoči treba ukrepati naglo, pravilno in v pravem zaporedju. Koristna bi bila tudi predavanja za starše na to tematiko, v vrtcih ter šolah. Mogoče pa bi se tako le uspeli približati zadovoljivim rezultatom in znanju.
Keywords: prva pomoč, nujna stanja, nesreče otrok, osveščenost staršev
Published: 08.08.2012; Views: 1986; Downloads: 266
.pdf Full text (1015,69 KB)

6.
NUJNA STANJA IN UKREPI PRI OSEBAH Z MOTNJAMI V TELESNEM IN DUŠEVNEM RAZVOJU
Jure Sušnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pravočasna in pravilna medicinska pomoč že na samem kraju nastanka življenjske ogroženosti pacienta je zelo pomembna, saj je premo sorazmerna z uspešnostjo nadaljnjega zdravljenja. Za pravilno pomoč je potrebno poleg določene opreme tudi dobro sodelovanje in predvsem znanje tistih, ki izvajajo pomoč. V diplomskem delu predstavljamo najpogostejša nujna stanja pri osebah z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in nujne ukrepe pri teh stanjih. V raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja z uporabo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med zaposlene zdravstvene delavce v Centru za usposabljanje, delo in varstvo otrok z motnjo v telesnem in duševnem razvoju (CUDV) v Črni na Koroškem. Z njo smo želeli ugotoviti pripravljenost in znanje zaposlenih zdravstvenih delavcev za ukrepanje ob nujnih stanjih, potek rednih obnavljanj znanj in pogostost nujnih stanj. Raziskavo smo izvedli v mesecu avgustu 2011 in dobili 23 vrnjenih anketnih vprašalnikov. Rezultati raziskave so pokazali, da se zaposleni pogosto udeležujejo obnovitvenih tečajev in izobraževanj iz nujne medicinske pomoči, da so nujna stanja v CUDV-ju redka, da anketirani niso enotni ob ukrepanju pri manj pogostih nujnih stanjih in da si želijo še več izobraževanj na to temo. Ugotovili smo, da zaposleni zdravstveni delavci v svoje znanje niso sigurni in si obnavljanj iz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega defibrilatorja želijo še pogosteje, kar pripisujemo dejstvu, da so nujna stanja v CUDV-ju redka. Zato predlagamo poleg obveznih izobraževanj iz vsebin nujne medicinske pomoči še dodatna interna obnavljanja z aktivnim poskusom na ustreznih pripomočkih. Prav tako menimo, da bi bili enotno napisani ukrepi ob nujnih stanjih v veliko pomoč izvajalcem nujne medicinske pomoči in bi zmanjšali nesigurnost in posledično tudi stres zaposlenih.
Keywords: nujna stanja, ukrepi ob nujnih stanjih, motnja v duševnem in telesnem razvoju
Published: 12.06.2012; Views: 1462; Downloads: 169
.pdf Full text (1,34 MB)

7.
Predbolnišnična oskrba vitalno ogrožene nosečnice
Anja Ravnjak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Nujna medicinska pomoč predstavlja izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe na terenu, ko je ogroženo življenje poškodovanca ali nenadno obolelega. V ogroženo in občutljivo populacijo spada nosečnica, ki pa zaradi specifičnih anatomskih in fizioloških sprememb zahteva prilagojeno obravnavo. Nujna stanja, ki ogrožajo nosečnico so bruhanje in splav, preeklampsija, eklampsija, HELLP sindrom, izvenmaternična nosečnost, krvavitve, prezgodnji porod in predčasni razpok plodovih jajčnih ovojev ter poporodni zapleti. Zaradi vseh teh različnih stanj morajo biti reševalci tako teoretično kot tudi praktično usposobljeni, da lahko ustrezno in pravočasno nudijo medicinsko pomoč. Namen diplomskega dela je bil predstaviti najpogostejša življenjsko ogrožajoča stanja nosečnice in opisati ustrezne ukrepe na terenu. Namen raziskave pa je bil ugotoviti usposobljenost reševalcev pri specifični obravnavi vitalno ogrožene nosečnice. Na podlagi anketnega vprašalnika smo izvedli raziskavo, s katerimi smo anketirali 54 zdravstvenih delavcev zaposlenih v Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca Maribor v Centru za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze, ter v Zdravstveno-reševalnem centru Koroške. Raziskava je bila izvedena v mesecu novembru in decembru 2012. Analiza rezultatov je pokazala, da so reševalci dobro usposobljeni na področjih, s katerimi se na terenu največkrat srečujejo (krvavitve, poškodbe, srčni zastoj). Pomanjkljivo pa je znanje glede specifične obravnave vitalno ogrožene nosečnice, v primerih, ko gre za predčasni razpok plodovih jajčnih mehurjev ter izpada popkovnice, pri prepoznavi znakov in simptomov preeklampsije, eklampsije, s katerimi so se pa na terenu tudi bolj redko srečevali in bi bilo potrebno znanje nadgraditi z izobraževanjem.
Keywords: Nujna medicinska pomoč, nujna stanja v nosečnosti, krvavitve, poškodbe, srčni zastoj, hipertenzivna obolenja
Published: 30.05.2013; Views: 1397; Downloads: 405
.pdf Full text (1,82 MB)

8.
OBRAVNAVA BOLEČINE PRI PACIENTU Z NUJNIMI STANJI V UROLOGIJI
Jožica Turk, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Bolečina, ki spremlja človeka od njegovega nastanka in katero so v 21. stoletju poimenovali peti vitalni znak, spremlja tudi bolnike z nujnimi stanji v urologiji. V diplomskemu delu smo predstavili najpogostejša nujna stanja v urologiji, dejavnike tveganja za nastanek le-teh, zdravljenje, obravnavo bolečine, vlogo medicinske sestre ter zdravstvene nege tekom bolnišničnega zdravljenja. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki je bila izvedena med bolniki, ki so bili sprejeti na urološki odsek kirurškega oddelka v Splošni bolnišnici Novo mesto, zaradi enega izmed nujnih stanj v urologiji. Podatki so bili pridobljeni s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, na katerega je odgovorilo petdeset bolnikov. Analiza podatkov je pokazala, da je vodilni simptom, ki bolnika »pripelje« v bolnišnico, ravno bolečina. Kljub vsem sodobnim pripomočkom za merjenje in lajšanje bolečin doživljajo bolniki najhujše bolečine ravno tekom bivanja v bolnišnici. Tudi različne lestvice, s katerimi si pomagamo pri merjenju jakosti bolečine, niso bolnikom vedno v pomoč. Rezultati so razkrili, da je medicinska sestra najpogostejši vir informacij bolnikom, kar je tudi zelo velika odgovornost. Bolnik, ki stopa na pot zdravljenja in ga boli, s sabo nosi tudi različne strahove, ki lahko moč bolečine le še potencirajo. K vsaki bolečini moramo pristopiti resno, saj bomo le tako lahko močni v boju z njo.
Keywords: bolečina, nujna stanja v urologiji, medicinska sestra, merjenje, obravnava, lajšanje
Published: 07.02.2014; Views: 1302; Downloads: 234
.pdf Full text (549,12 KB)

9.
Nujni postopki pri bolniku s pnevmotoraksom
Niko Janežič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili pnevmotoraks kot nujno stanje, nujni postopki ob nastanku obolenja ter kompetence medicinske sestre v bolnišničnem in predhospitalnem okolju. V prvem delu diplomske naloge je predstavljena anatomija in fiziologija dihal. Poznavanje in razumevanje tega poglavja je ključ za razumevanje nadaljnjih poglavij. V nadaljevanju je predstavljen pnevmotoraks, vrste pnevmotoraksov, klinična slika, patofiziologija, etiologija, epidemiologija, diferencialna diagnoza pnevmotoraksa, zdravljenje, zdravstvena nega ter kompetence medicinske sestre ob nastanku pnevmotoraksa in po njem.
Keywords: pnevmotoraks, kompetence, nujna stanja, pljuča, nujna medicinska pomoč
Published: 02.04.2014; Views: 1202; Downloads: 408
.pdf Full text (2,13 MB)

10.
USPOSOBLJENOST VZGOJITELJEV OB NUJNIH STANJIH OTROK V VRTCU
Sanja Zver, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Nujna stanja pri otrocih so najpogosteje povezana z dihali, vročinskimi krči, motnjami zavesti ipd. V diplomski nalogi z naslovom Usposobljenost vzgojiteljev ob nujnih stanjih otrok v vrtcu smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so strokovni delavci v vrtcih seznanjeni z nujnimi stanji otrok ter pri tem njihovo usposobljenost. Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu smo opisali nekaj najpogostejših nujnih stanj, ki se pojavljajo v vrtcih, omenili pa smo tudi pravilne ukrepe ob določenih nujnih stanjih. V drugem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika želeli ugotoviti, kako so vzgojitelji in vzgojiteljice seznanjene in pripravljene na ukrepanje ob nujnih stanjih in koliko znanja imajo pri tem. Anketne vprašalnike smo razdelili v vse enote vrtcev občine Beltinci, v raziskavo pa je bilo vključenih 33 vzgojiteljic. Ugotovili smo, da vzgojiteljicam primanjkujejo predvsem znanja za ukrepanje ob nujnih stanjih in teoretična znanja za lažjo prepoznavo nujnih stanj.
Keywords: nujna stanja, prva pomoč, ukrepanje, otroci, vzgojitelj, pripravljenost.
Published: 02.10.2014; Views: 1246; Downloads: 233
.pdf Full text (396,18 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica