| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 6 / 6
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
MOŽNOSTI RAZVOJA NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJU TERME LENDAVA D.O.O.
Anita Bencik, 2011, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju obravnavamo pojav notranjega podjetništva v podjetju Terme Lendava d.o.o.. V teoretičnem delu predstavljamo splošne opredelitve notranjega podjetništva, razloge za pojav notranjega podjetništva, ter ovire, ki se pri vpeljavi notranjega podjetništva v podjetje lahko pojavijo. Navedli smo tudi tri najbolj pogoste pristope, ki se jih podjetja poslužujejo pri uvedbi notranjega podjetništva. V drugem, empiričnem delu pa smo z raziskavo, ki smo jo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika, na primeru Term Lendava proučevali, v kolikšni meri so v tem podjetju prisotni elementi notranjega podjetništva, kako so zaposleni dovzetni za spremembe in kako na to gledajo vodilni zaposleni. Z anketo o notranjem podjetništvu smo želeli pripomoči k nadaljnjemu razvoju notranjega podjetništva v tem podjetju. Menimo, da smo z raziskavo pridobili koristne ocene in podatke, ki bi v prihodnosti lahko pripomogli k povečanju uspešnosti Term Lendava tudi zaradi njihovih notranjih podjetnikov.
Keywords: notranje podjetništvo, notranji podjetnik, podjetništvo, projekt, turizem
Published: 08.11.2011; Views: 1737; Downloads: 204
.pdf Full text (1,82 MB)

2.
ANALIZA IZBRANIH VIDIKOV NOTRANJEGA PODJETNIŠTVA V PODJETJU IMPOL D.O.O.
Nikolaj Rehar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomski seminar tvorijo štiri osnovna poglavja, katera obravnavajo notranje podjetništvo s teoretičnega in empiričnega vidika. Čeprav nekatera podjetja še vedno premalo poznajo vlogo in pomen notranjega podjetništva, smo v diplomskem seminarju dokazali, da v vsakem podjetju obstajajo elementi le tega, vendar se jih podjetja pogosto niti ne zavedajo. Teoretični del je sestavljen na način, da nam na kratko predstavi notranje podjetništvo in njegovo vlogo za podjetje. Notranje podjetništvo v podjetju srečamo v različnih oblikah in funkcijah, ter v različnih službah. Pri analizi izbranih vidikov notranjega podjetništva podjetja Impol, smo ugotovili, da ti obstajajo, da jih je mogoče najti na različnih področjih v podjetju, in da bo podjetje v prihodnosti namenilo še večjo pozornost razvoju le tega. Ugotovili smo, da predstavlja notranje podjetništvo velik potencial za prihodnost vsakega podjetja, in da preko njega pelje pot v uspešno in učinkovito delovanje in razvoj podjetij.
Keywords: podjetništvo, podjetnik, notranje podjetništvo, notranji podjetnik, klasični podjetnik, manager.
Published: 21.09.2012; Views: 1292; Downloads: 102
.pdf Full text (1,97 MB)

3.
VPLIV OSEBNOSTNIH LASTNOSTI PODJETNIKOV NA RAST IN INTERNACIONALIZACIJO SLOVENSKIH GAZEL
Mateja Grobelnik, 2013, master's thesis

Abstract: Dinamičnost podjetnika, njegove osebnostne lastnosti, dinamično podjetje, rast in internacionalizacija predstavljajo prepletanje zgodbe magistrske naloge, ki je pred vami. Opravljena raziskava ugotavlja vpliv in povezavo med ključno osebo v podjetju, tj. podjetnikom, njegovimi osebnostnimi lastnostmi ter rastjo in internacionalizacijo slovenskih dinamičnih podjetij. Cilj magistrske naloge je bil poiskati relevanten odgovor na temeljno raziskovalno vprašanje: »Kako vplivajo osebnostne lastnosti podjetnika na rast slovenskih gazel in kolikšen del gazel internacionalizira svojo dejavnost zaradi istega vpliva?« V vsakem podjetju igra ključno vlogo podjetnik in njegova zavestna odločitev za rast. Seveda sama odločitev za rast ni dovolj. Poleg vseh zunanjih in notranjih dejavnikov je pomemben faktor podjetnik in njegove osebnostne lastnosti kot ključni element rasti. Kaj pravzaprav je osebnost? V psihologiji razumemo osebnost kot celostni vzorec relativno trajnih značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj. Bistveni sestavini osebnosti sta relativna trajnost in individualnost, to kar posameznike med seboj ločuje. Osebnost posameznika določa različen odziv v enakih situacijah, pa tudi obratno, da se isti posamezniki v različnih situacijah odzivajo enako oz. podobno. Osebnostne značilnosti pa so tiste, ki se pojavljajo dosledno ne glede na vpliv okoliščin (dostopno na: Inštitut za razvoj človeških virov). V magistrski nalogi smo proučevali osebnostne lastnosti podjetnika. Veliko raziskovalcev pred nami je že analiziralo osebnostne lastnosti podjetnikov in spoznalo, da se osebnost podjetnikov razlikuje od osebnosti nepodjetnikov, predvsem v smislu odprtosti za nove ideje, nove izkušnje. V našem primeru smo osebnostne lastnosti razdelili na dva večja sklopa, in sicer: nepsihološke osebnostne lastnosti in psihološke osebnostne lastnosti. Nepsihološke osebnostne lastnosti sestavljata človeški in socialni kapital. V uspešnem podjetju, ki je usmerjeno v rast, sta človeški in socialni kapital neizbežna. Vse več podjetnikov se zaveda pomembnosti znanja, veščin, spretnosti in pomoči družinskih članov za uspešno delovanje podjetja. Prav tako pa je za uspešno podjetje pomemben tudi socialni kapital, ki pomaga podjetnikom do novih informacij, novega znanja ob vključenosti podjetnika v družbene vezi in omrežja, vse to pa ob visoko razvitih socialnih veščinah in trdnem zaupanju med člani. Podjetniki morajo vlagati tako v človeški kot v socialni kapital, saj lahko skupaj hitreje privedeta do željenega cilja. Psihološke osebnostne lastnosti smo razdelili na splošne psihološke lastnosti in spoznavne psihološke lastnosti. Splošne psihološke lastnosti sestavljajo: potrebo po dosežku, prevzemanje tveganja, inovativnost, neodvisnost, zaznano samoučinkovitost in notranji nadzor. Dinamičnega podjetnika opredeljujejo vse omenjene lastnosti, nekatere bolj izrazito kot druge. Spoznavne psihološke lastnosti pa sestavljata vizija in intuicija podjetnika, ki ravno tako prispevata pomemben del pri sprejemanju in analiziranju poslovnih odločitev v podjetju. Rast, ki se nanaša na spremembo velikosti podjetja, smo proučevali na vzorcu dinamičnih podjetjih. Zakaj? Ker so to edina podjetja, ki v današnjih težkih časih ostajajo dinamična, fleksibilna in ohranjajo konkurenčno prednost, saj so se sposobna hitro prilagoditi zahtevam, ki jih narekuje trg z učinkovito izrabo znanja, idej in informacij s strani dinamičnega podjetnika. To so ponavadi majhna visokotehnološka podjetja, ki so za razvoj slovenskega gospodarstva nujno potrebna, saj v obdobju petih let proizvedejo največ novih delovnih mest in iščejo priložnosti na globalnem trgu. V magistrski nalogi smo iskali tudi povezavo med rastjo podjetja in internacionalizacijo ter med osebnostnimi lastnostmi podjetnika v povezavi z internacionalizacijo. Mednarodno poslovanje je pomembno, saj predstavlja vključevanje v izvoz nujno sestavino za zagotavljanje obstoja, preživetja in rasti dinamičnih podjetij. V
Keywords: podjetnik, osebnost, osebnostne lastnosti, rast, internacionalizacija, dinamično podjetje - gazele, nepsihološke lastnosti, psihološke lastnosti, človeški kapital, socialni kapital, vizija, intuicija, potreba po dosežku, prevzemanje tveganja, inovativnost, neodvisnost, zaznana samoučinkovitost, notranji nadzor, neodvisnost, spol podjetnika, dinamični podjetnik, mednarodni podjetnik, znanje, izobrazba, veščine, položaj v družini, relacijski, socialni in strukturni kapital.
Published: 03.09.2013; Views: 4632; Downloads: 516
.pdf Full text (2,23 MB)

4.
Podjetniški in finančni vidiki merjenja stopnje notranjega podjetništva na primeru podjetja x v kozmetični panogi
Doroteja Tanšek, 2017, master's thesis

Abstract: Tema magistrske naloge se nanaša na področje notranjega podjetništva. Notranje podjetništvo je pomembno za doseganje konkurenčne prednosti podjetja; številna velika podjetja poskušajo z njegovo uvedbo v organizacijo vpeljati način razmišljanja in sposobnost izkoriščanja novih potencialov, ki so značilna za start-up podjetja, ter s tem izboljšati poslovanje. Zaposleni v podjetju, ki razmišljajo kot podjetniki, so gonilo napredka podjetja, saj z obstoječimi resursi poskušajo izkoristiti nove priložnosti, ki se jim porajajo, in s tem razvijajo nove (ali pa samo izboljšujejo obstoječe) produkte, storitve in procese v podjetju. V magistrskem delu smo se osredotočili na preučevanje podjetniških in finančnih vidikov merjenja stopnje notranjega podjetništva na ravni podjetja. Na osnovi študije primera smo najprej ugotovili, ali je v podjetju X v kozmetični panogi prisotno notranje podjetništvo in nadalje omenjeno stopnjo tudi izmerili. Kar se dotika področja finančnih vidikov notranjega podjetništva, smo analizirali računovodenje notranjepodjetniških projektov, saj to predstavlja pomembno povezavo med področjem notranjega podjetništva in računovodstvom. To analizo smo izvedli s pomočjo metode intervjuja. Študija primera je pokazala, da je mogoče v podjetju X najti zametke notranjega podjetništva, čeprav to še ni razvito v polni meri. Podjetje X ima za njegov razvoj ustrezno vodstveno podporo, kulturo podjetja in delno oblikovano notranjepodjetniško strategijo. Okolje podjetja je naklonjeno inovativnosti, izboljšavam in ustvarjalnosti. Podjetje X mora za nadaljnji razvoj koncepta notranjega podjetništva preoblikovati strukturo in organizacijo poslovanja, da bo ta bolj v podporo notranjemu podjetništvu. Računovodenje projektov je v preučevanem podjetju prisotno; informacije, pridobljene skozi razne računovodske metode, podjetje prepoznava kot izjemno pomembne in ključne pri odločanju o poteku posameznega projekta. Iz pridobljenih rezultatov študije primera podjetja X sklepamo, da je notranje podjetništvo že precej znan koncept, predvidevamo lahko, da ga bo čedalje več srednje velikih in velikih podjetij uporabilo za osvežitev poslovanja.
Keywords: notranje podjetništvo, notranji podjetnik, merjenje stopnje notranjega podjetništva, računovodenje projektov, študija primera v kozmetični panogi, diagram Podjetniške orientacije
Published: 07.07.2017; Views: 539; Downloads: 9
.pdf Full text (1,09 MB)

5.
Analiza prisotnosti notranjega podjetništva v izbranem srednje velikem podjetju
Martina Ferenčak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Izziv današnjih časov za srednje velika podjetja je uveljavljanje novih poslov, inovacij in drugih sprememb v proces podjetja. Veliko podjetij ima željo hitro uspeti, kar poskušajo doseči z nižanjem stroškov, odpuščanjem itd. Vendar se jih veliko ne zaveda, da rasti ne morejo vedno doseči samo s spreminjanjem obstoječe ponudbe, prevzemom in prestavitvijo podjetja v razvijajoče se države. Podjetja morajo ustvarjati, razvijati in vzdrževati nove inovacije ali posle. Vedno morajo biti pozorna na nove priložnosti, ki jih ponuja okolje. Osnovni namen diplomskega projekta je predstaviti določene elemente, ki so potrebni za podporo notranjega podjetništva in jih nato prikazati in analizirati v podjetju Kovis d. o. o. Diplomski projekt je sestavljen iz treh delov. Prvi del diplomskega projekta je sestavljen iz opisa problema, namena, ciljev in uporabljenih raziskovalnih metod. Drugi del je teoretičen in je razdeljen na dve poglavji. V prvem teoretičnem poglavju smo opredelili, kaj je notranje podjetništvo, zakaj se podjetja odločijo za notranje podjetništvo in katere elemente potrebuje podjetje za izvajanje notranje podjetniških aktivnosti. V drugem teoretičnem poglavju pa nadaljujemo s podrobnejšim opisom elementov za podporo notranjega podjetništva, opišemo kulturo, vodstvo in organizacijsko strukturo. V zadnjem delu diplomskega projekta, v empiričnem delu, najprej predstavimo podjetje, ki ga bomo analizirali. V prvi fazi smo podjetje preučili z vidika vodstva, zaposlenih, strukture, kulture in drugih elementov. Sledila je analiza glede na preučevane elemente, ki sestavljajo celoto notranjega podjetništva. Kot sintezo smo podali predloge za razvoj notranjega podjetništva v preučevanem podjetju.
Keywords: Notranje podjetništvo, inovativnost, notranji podjetnik, analiza prisotnosti notranjega podjetništva, elementi notranjega podjetništva
Published: 14.11.2018; Views: 291; Downloads: 68
.pdf Full text (1,25 MB)

6.
Proces razvoja kariere notranjih podjetnikov
Nika Čeko, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V delu diplomskega projekta smo s teoretičnega vidika opredelili notranje podjetništvo, predstavili prednosti za organizacije pri sami uvedbi le tega ter navedli tudi možnosti nagrajevanja in motiviranja zaposlenih za notranje-podjetniško obnašanje. Ker so zaposleni ključni del pri doseganju poslovnih rezultatov, smo se usmerili tudi na proces razvoja kariere notranjih podjetnikov ter kakšno vlogo pri tem igrajo človeški viri v podjetju. Prikazali smo ključne prednosti notranjega podjetništva za organizacije, v katerih se v primeru uvedbe le tega, ustvari inovacijsko okolje tako za posameznike kot tudi za celotne delovne skupine. Ker je inovativnost eden od pogojev za ustvarjalnost, uvedbo novih izdelkov in storitev, posledično pa inovativnost doprinaša k večjemu uspehu in konkurenčnosti podjetja, bo v prihodnje čedalje več podjetij in organizacij strmelo k uveljavljanju notranjega podjetništva. Tudi za zaposlene uvedba notranjega podjetništva prinaše pozitivne spremembe, saj jim pušča prostor za kreativnost in ustvarjalnost, s tem pa se poveča tudi sama zavzetost pri delu in motivacija na delovnem mestu. Tisti zaposleni, ki v organizacijo prinesejo dodano vrednost, pa morajo biti za svoje obnašanje tudi primerno nagrajeni. Opisali smo možne oblike nagrajevanja ter tudi motiviranja zaposlenih za notranje-podjetniško obnašanje. Pri uvedbi notranjega podjetništva morajo sodelovati vsi zaposleni v organizaciji, pobudnik pa mora biti samo vodstvo in kadrovska služba. Management človeških virov pri izbiri, identifikaciji ter tudi pri kariernem razvoju potencialnih notranjih podjetnikov igrajo ključno vlogo v organizacijah.
Keywords: podjetništvo, notranje podjetništvo, korporacijsko podjetništvo, notranji podjetnik.
Published: 10.12.2019; Views: 194; Downloads: 29
.pdf Full text (517,92 KB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica