| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Panoga posredništva v prometu z nepremičninami: konkurenčna analiza izbranega podjetja
Domen Babič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja se v sodobnem poslovnem okolju soočajo z različnimi dejavniki, ki vplivajo na njihovo delovanje. V okviru diplomskega dela smo se odločili temeljito preučiti podjetje K2 Finance d. o. o., v panogi posredovanja v prometu z nepremičninami. Za analizo smo uporabili priznane modele, kot sta Porterjev model petih sil in SWOT analiza, s čimer smo želeli pridobiti celovit vpogled v konkurenčno pozicijo, prednosti ter slabosti podjetja. Diplomsko delo je strukturirano na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili ključno teorijo s področja konkurenčne analize po Porterjevem modelu ter SWOT analize. Nato smo v empiričnem delu na podlagi pridobljene teorije izvedli konkurenčno analizo podjetja K2 Finance d. o. o., z uporabo omenjenih analitičnih orodij. Naloga je uspešno dosegla cilje, pridobljena so bila pomembna teoretična in praktična spoznanja o poslovnem okolju ter analitičnih pristopih. Izpostavljena je potreba po prilagajanju podjetij v spremenljivem poslovnem okolju, za preživetje in doseganje ali ohranjanje konkurenčne prednosti. Aktivno spremljanje okolja in prilagajanje strategij ter procesov omogoča boljše načrtovanje in pripravljenost na morebitne krizne situacije, s čimer podjetja izboljšajo svojo konkurenčnost, zagotovijo dolgoročno rast in ustvarjajo vrednost za stranke ter deležnike.
Keywords: konkurenčna analiza, Porterjev model petih sil, SWOT analiza, nepremičninsko posredovanje
Published in DKUM: 13.10.2023; Views: 449; Downloads: 46
.pdf Full text (1,36 MB)

2.
Informatizacija poslovanja nepremičninskih organizacij
Melita Bojić, 2021, master's thesis

Abstract: Trg nepremičnin je zelo volatilen – v času konjunkture je v razcvetu, v času kriz v upadu. Gibanje cen in obseg prometa vedno določa razpoloženje lastnikov in investitorjev, ki se v nekem obdobju odločajo za investicije, dezinvesticije ali za nepremičninsko transakcijo, ki je posledica njihovih spremenjenih življenjskih ali poslovnih razmer. Slovenija je med državami, ki imajo enega najvišjih deležev zasebnega lastništva nepremičnin, zato je trg vedno aktiven. Po razpoložljivih podatkih Stanovanjskega sklada RS iz leta 2015 so lastniki večine stanovanj (91 %) bile fizične osebe, 6 % stanovanj je bilo v lasti javnega sektorja, lastniki 3 % stanovanj pa so bile druge pravne osebe. (STATISTIČNI URAD RS, 2021) Prodaja in nakup nepremičnin se je v svojih procesih, dokumentih, podatkovnih zbirkah in načinih dostopa do podatkov in dokumentov v zadnjih 30 letih zelo spremenila. Na spremembe je najbolj vplivala sprememba družbenega reda, ki smo jo doživeli v 90-ih letih prejšnjega stoletja, priključitev Slovenije Evropski uniji in harmonizacija domačih pravnih aktov z evropskim pravnim redom. V zadnjih tridesetih letih smo bili priča tudi neverjetnemu informacijskemu razvoju. Vse gospodarske in življenjske panoge so se zato temeljito spremenile, racionalizirale in modernizirale ter se preselile na splet. V zadnjem letu je napredek na področju digitalizacije pospešila tudi kriza covid-19. Med področji, ki se jih je ta kriza najbolj dotaknila, je tudi nepremičninsko področje. Zaradi omejitvenih ukrepov gibanja s ciljem zajezitve virusa je bilo neovirano kupiti ali prodati nepremičnino v večjem delu leta 2020 in v prvih tednih 2021 skoraj misija nemogoče. Želje ali potrebe po zamenjavi bivalne nepremičnine so se zaradi večtedenskega »lockdowna« bistveno povečale, saj je marsikdo ugotovil, da mu nepremičnina, v kateri biva, ne ustreza in jo je želel zamenjati. Digitalne rešitve so oglede nepremičnin v živo spremenile v virtualne. Klasične fotografije v nepremičninskih oglasih so vedno bolj dopolnjevali tudi video posnetki, ki se izdelujejo s pomočjo najnovejših multimedijskih orodij. Svetovne inovacije iz tega področja so se v zadnjih mesecih sočasno selile na lokalni trg. Panoramski posnetki okolice nepremičnin in 360-stopinjski videoposnetki njihovih interierjev spreminjajo resničnost v sodobno virtualno uporabniško izkušnjo. Do sedaj razvite spletne rešitve upravnih postopkov so se še bolj začele uporabljati, saj je bilo zaradi dela od doma moteno delovanje državnih organov, ki izvajajo najpomembnejše procese pri prenosu lastništva nepremičnin. Digitalizacija se nenehno razvija, trg nepremičnin pa vedno sledi vsem spremembam življenjskih trendov, zato se obe področji prepletata in dopolnjujeta. V nalogi je predstavljen razvoj področja nepremičninskega posredovanja od njegovega pravno potrjenega začetka leta 2003, stanje digitalnih rešitev na tem področju ter uporabniška izkušnja, ki je aktualna v tem trenutku. Nakazane so tudi smernice in predlogi prihodnjega razvoja. Če vas zanima tudi, kako je zaprašene arhive, polne papirnih dokumentov, nadomestila sodobna digitalna zbirka podatkov, vabljeni k branju raziskave.
Keywords: nepremičnine, nepremičninsko posredovanje, zemljiška knjiga Geodetska uprava RS, REN-Register nepremičnin, umetna inteligenca.
Published in DKUM: 29.06.2021; Views: 1213; Downloads: 110
.pdf Full text (3,55 MB)

3.
Pravna razmerja pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju (primerjalno pravna ureditev po slovenskem in avstrijskem pravu)
Martina Koser Dolenc, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga celovito analizira pravna razmerja pri pogodbi o nepremičniskem posredovanju po slovenskem in avstrijskem pravu. Poudarek je v podrobni predstavitvi in opisu pravic in obveznosti strank, ki izhajajo iz posredniške pogodbe. V Sloveniji je posredniška pogodba urejena v Obligacijskem zakoniku (OZ) in sicer v členih od 837. do 850. Posredniška pogodba je dvostranska obvezna, odplačna, neoblična pogodba. Pravna pravila v zvezi s posredniško pogodbo po OZ so večinoma dispozitivne narave, kar daje strankam možnost, da vprašanja o pravicah in obveznostih pogodbenih strank uredijo drugače, kot so v samem zakonu. Pogodba o nepremičninskem posredovanju je urejena v Zakonu o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr). Sama pogodba o nepremičninskem posredovanju je urejena v 13. členu. Pogodba o nepremičninskem posredovanju mora biti sestavljena v skladu z določbami zakona, ki zagotavljajo varstvo potrošnika pri najpomembnejših elementih pogodbe, kot so višina plačila oziroma provizije, vsebina in trajanje pogodbe. V njej morajo biti tudi natančno zapisane dolžnosti posrednika. Zakon tako vsebuje več kogentnih določb, saj njihove uporabe s pogodbo ni mogoče izključiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno dopusten drugačen dogovor pogodbenih strank, oziroma je drugačen dogovor v očitnem interesu naročitelja. Tako je npr. določena maksimalna višina plačila za posredovanje pri nakupnih in prodajnih poslih v zvezi z nepremičnino, predpisana je obvezna pisna oblika pogodbe o posredovanju, trajanje pogodbe o posredovanju pa je omejeno na devet mesecev. Določbe Obligacijskega zakonika o posredniški pogodbi se pri posredovanju v prometu z nepremičninami uporabljajo subsidiarno, v primerih, ko Zakon o nepremičniskem posredovanju posameznih vprašanj posredovalnega razmerja ne ureja in če določbe Obligacijskega zakonika niso v nasprotju z določbami Zakona o nepremičninskem posredovanju. Avstrijski zakon ureja posredništvo v zakonu o posredništvu (Maklergesetz). Za posredniško pogodbo se uporabljajo tudi določbe civilnega zakonika (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch). Posredniška pogodba je po avstrijski zakonodaji enostransko obvezna, neoblična, neodplačna. V magistrski nalogi so predstavljene obveznosti posrednika, obveznosti naročitelja, zahtevek nepremičninskega posrednika za provizijo in povračilo stroškov, dogovori o proviziji v primerih neuspešnih posredovanj, ekskluzivno posredovanje, dvojno posredovanje in kogentne določbe zakona. Pomembne določbe za pogodbe pri nepremičninskem posredovanju so tudi v zakonu o varstvu potrošnikov (Konsumentenschutzgesetz), kjer so med drugim določene posebne pojasnjevalne dolžnosti nepremičninskega posrednika in časovno omejena veljavnost pogodb o ekskluzivnem posredovanju. V Uredbi zveznega ministra za gospodarstvo o stanovskih in izvajalskih pravilih nepremičninskih posrednikov (Immobilienmaklerverordnung), je zajet avstrijski kodeks poklicne etike in določeno najvišje dovoljeno plačilo za nepremičninske posrednike.
Keywords: posredniška pogodba, provizija, nepremičninsko posredovanje, pogodba o nepremičninskem posredovanju, posredniška pogodba Avstrija
Published in DKUM: 24.10.2016; Views: 2254; Downloads: 269
.pdf Full text (1,23 MB)

4.
VLOGA STROKOVNE POMOČI NEPREMIČNINSKIH POSREDNIKOV PRI PRODAJI NEPREMIČNIN
Helena Kozole, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Nepremičninski posrednik je po 2. odstavku Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi, imeti mora licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in biti vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov. Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli zajemajo vse dejavnosti za vzpostavitev stika med naročiteljem in tretjo osebo, pogajanja in pripravo za sklenitev pravnih poslov, katerih predmet je določena nepremičnina. Prav zaradi povečanega obsega dejavnosti v gospodarskem sistemu in normativne neurejenosti je bil leta 2003 sprejet Zakon o nepremičninskem posredovanju, katerega glavni namen je bil določiti pravila za varno in skrbno posredovanje v prometu z nepremičninami, ki jih morajo posredniki upoštevati pri svojem delu. V diplomskem delu smo se dotaknili pojmov, s katerimi se srečujejo tako ljudje, ki želijo kupiti ali prodati nepremičnino, kot tudi tisti, ki opravljajo storitve nepremičninskega posredovanja. Mednje gotovo sodi pogodba o posredovanju, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj, kjer se le-ta zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena (1. odstavek 13. člena ZNPosr). Obvezno mora vsebovati tudi podatke o zavarovanju pred odgovornostjo, nepremičninskega posrednika, ki opravlja določen posel in stroške ter način plačila za opravljene storitve. Poleg virov materialnega prava, kamor uvrščamo Stvarnopravni zakonik (SPZ), in so v njem zapisane vrste stvarnih pravic, vsebina in njihova načela, poznamo še vire procesnega prava, kjer med temeljni procesni zakon na nepremičninskem področju uvrščamo Zakon o zemljiški knjigi, kjer so poleg materialnih določb tudi določbe o zemljiškoknjižnem postopku. Med stvarne pravice, ki so vpisane v zemljiško knjigo, uvrščamo lastninsko pravico in pravico stvarnega bremena, zemljiški dolg, hipoteko in stavbno pravico, med obligacijske pa predkupno, odkupno, zakupno in najemno pravico, pravico prepovedi in odtujitve ter posebno pravico uporabe javnega dobra. Prav pri lastninski pravici prevladuje napačno mnenje, da je za njen prenos dovolj že sklenjena prodajna pogodba, vendar pa je za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s pravnim poslom potreben vpis v zemljiško knjigo, ki se opravi na podlagi listine, ki vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo. Pri prodajni pogodbi, kjer je nepremičnina opredeljena kot predmet pogodbe, mora biti le-ta opisana tako, da je izključen vsakršen dvom, za katero nepremičnino gre. Nepremičninska družba mora pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero je posredovala, preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine ter pogodbeni stranki jasno in razumljivo pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine (1. odstavek 23. člena ZNPosr). To pomeni, da mora pri opravljanju storitev posredovanja z nepremičninami ravnati s profesionalno skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
Keywords: nepremičninski posrednik, zakon o nepremičninskem posredovanju, nepremičninsko posredovanje, zemljiška knjiga, kupoprodajna pogodba.
Published in DKUM: 04.07.2016; Views: 1700; Downloads: 140
.pdf Full text (902,42 KB)

5.
NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE S POUDARKI NA IZHODIŠČIH ZA NOVELIRANJE ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU
Marinka Udovč, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Posredovanje v prometu z nepremičninami je po letu 1990 postalo zelo dobičkonosna dejavnost. Lotil se je je lahko praktično vsakdo, ne glede na znanje in usposobljenost. Zaradi neetičnega obnašanja posameznih nepremičninskih posrednikov, ki so metali slabo luč na celotno panogo, je prišlo do oškodovanja posameznikov in poseg zakonodajalca je bil nujen. Z namenom ureditve opravljanja dejavnosti nepremičninskega posredovanja in posledično tudi povečanja varnosti uporabnikov teh storitev je bil spomladi leta 2003 sprejet Zakon o nepremičninskem posredovanju . Diplomska naloga tako obravnava zgodovino nepremičninskega posredovanja, primerjavo nepremičninskega posredovanja v Sloveniji z drugimi državami ter sprejetje omenjenega zakona. Osrednji del diplomske naloge zajema Zakon o nepremičninskem posredovanju. V skladu z obravnavano tematiko diplomska naloga predstavi pojme, ki jih zasledimo v zakonu, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nepremičninske družbe in nepremičninski posredniki, obveznosti nepremičninskih družb, dolžnosti naročiteljev storitve, pravico nepremičninske družbe do plačila za posredovanje. Skozi sodno prakso ugotavljamo tudi pomanjkljivosti zakona. V zadnjem delu pa so predstavljeni predlogi sprememb zakona.
Keywords: nepremičninsko posredovanje, pogodbo o posredovanju, plačilo provizije, licenca nepremičninskega posrednika, nepremičninska agencija
Published in DKUM: 08.05.2014; Views: 1807; Downloads: 258
.pdf Full text (637,63 KB)

6.
ANALIZA TRGA STANOVANJSKIH NEPREMIČNIN V CELJSKI REGIJI
Sara Grobelnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava analizo trga stanovanjskih nepremičnin v celjski regiji. V teoretičnem delu diplome so opisani osnovni pojmi nepremičnin, trg nepremičnin, nepremičninsko posredovanje ter spremembe v zakonodaji s področja nepremičnin. V empiričnem delu so analizirane oglaševane in pogodbene cene nepremičnin na celjskem območju, ki zajemajo in ponazarjajo gibanje cen stanovanj, hiš ter zemljišč za gradnjo. Sledi analiza ankete opravljene med nepremičninsko stroko (nepremičninskimi posredniki in ocenjevalci nepremičnin) in potencialnimi kupci, prodajalci, najemniki in sobodajalci. Rezultati ankete podajajo in predstavljajo ugotovitve na področjih kot so povpraševanje in ponudba, gibanje cen, atraktivnost predelov celjske regije, davek na nepremičnine ter nepremičninsko posredovanje.
Keywords: nepremičnine, stanovanjski trg nepremičnin, nepremičninsko posredovanje, zakonodaja, cene
Published in DKUM: 12.11.2010; Views: 5707; Downloads: 489
.pdf Full text (4,75 MB)

7.
Search done in 4.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica