| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Angleške sposojenke v nemškem jeziku
Jerneja Novak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V zgodovinskem razvoju katerega koli jezika lahko opazimo vplive drugih jezikov. Gre za proces izposojanja — bodisi iz besednega zaklada, oblikoslovja, skladnje, semantike ali z drugih področij jezika, pri čemer igra angleški jezik kot svetovni jezik posebno vlogo. To diplomsko delo ugotavlja, v kolikšni meri vpliva angleški jezik na nemškega, pri čemer se osredotoča predvsem na besedišče. Proces, ki vodi do označevanja besede kot sposojenke iz katerega koli jezika, pa je dolgotrajen in vodi skozi različne stopnje. O sposojenki govorimo šele, ko je ta beseda bolj ali manj prilagojena ciljnemu jeziku in se pojavi v slovarjih tega jezika. Kot izhodišče za vpogled v nabor besed angleškega izvora je služil nemški slovar osnovnega besedišča PONS Basiswörterbuch. Sposojenke, ki se v njem pojavljajo, so razvrščene po naslednjih tematskih sklopih: Splošne besede, Glasba, Politika in ekonomija, Računalništvo in Šport. Analiza teh besed temelji na etimoloških podatkih in primerih rabe in na primerjavi pomena besede v sistemu izhodiščnega in ciljnega jezika. Ker pa je angleško besedišče najbližje predvsem mlajšim generacijam, prinaša empirični del tega diplomskega dela korpus besedišča angleškega izvora ene najbolj popularnih revij za mladostnike v nemško govorečem prostoru — »Bravo«. Primeri, vzeti iz omenjene revije, kažejo na širok razpon rabe besed angleškega izvora (od tujk do sposojenk).
Keywords: Ključne besede: angleški jezik, nemški jezik, sposojenke, prevzemanje tujih besed, revija Bravo
Published: 27.07.2010; Views: 2283; Downloads: 99
.pdf Full text (490,26 KB)

2.
POSLOVNO KOMUNICIRANJE V NEMŠKEM JEZIKU; UPORABA NEMŠKEGA JEZIKA PRI KOMUNIKACIJI S TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI V PODJETJU IMPOL D.O.O.
Nina Strehar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Impol svoje kupce oskrbuje z bogato izbiro aluminijskih izdelkov, ki so izdelani na individualno zahtevo kupca. Večino izdelkov podjetje izvozi na tuje trge, med katerimi prevladuje EU oz. Nemčija. K uspešnosti prodaje največ pripomorejo komercialisti oz. referenti, ki se dnevno pogajajo za količino in ceno prodanega materiala. Tako je komunikacija bistveni element prodajnega procesa v podjetju. Le-ta omogoča prenos informacij in ukazov med zaposlenimi, nadrejenimi in kupci, rešuje in odpravlja nesporazume, sooblikuje organizacijsko strukturo in prispeva h konkurenčnosti podjetij. Z uspešno komunikacijo podjetje uresničuje zastavljeno vizijo, vrednote in poslanstvo. Ker pa gre pri poslovnem komuniciranju predvsem za komunikacijo v tujem jeziku, v tem primeru v nemškem jeziku, se podjetje že vrsto let trudi, da bi zaposleni čim bolj obvladovali nemški jezik in s tem pripomogli k še boljšim odnosom s kupci iz tujine. Predmet raziskave v diplomski nalogi je torej vloga komuniciranja v nemškem jeziku v podjetju Impol d.o.o. Zanimalo me je predvsem to, kakšen pomen in vrednost ima nemščina kot tuji jezik pri poslovnem komuniciranju in ali se zaposleni pri tem srečujejo s kakšnimi težavami, prednostmi, slabostmi, predsodki… Raziskava je potekala s pomočjo ankete oz. vprašalnika, ki je bil izveden med komercialisti, ki vsakodnevno sodelujejo s kupci iz nemško govorečih držav.
Keywords: komunikacijski proces, poslovno komuniciranje, nemški jezik, strokovni jezik
Published: 07.01.2011; Views: 1947; Downloads: 151
.pdf Full text (1,17 MB)

3.
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI POUKU NEMŠKEGA JEZIKA NA PODLAGI ANALIZE TESTOV NA GIMNAZIJAH
Mateja Lasnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Preverjanje in ocenjevanje znanja pri pouku nemškega jezika na podlagi analize testov na gimnazijah je v ospredju sestava testov pri pouku nemškega jezika kot tujega jezika na slovenskih gimnazijah. Diplomska naloga predstavlja splošen pregled preverjanja in ocenjevanja znanja kot temeljnega dejavnika v šolski zakonodaji. Predstavljena je zgodovina šolstva, s katero so tesno povezani tudi testi znanja. Opisana je sestava in zgradba šolskih testov, velik pomen pa se nahaja v izbiri posameznih nalog, ki se uporabljajo pri preverjanju bralnih, slušnih in pisnih kompetenc učencev. Preverjanje in ocenjevanje znanja predstavlja, tako za učence kot tudi za učitelje, enega izmed temeljnih dejavnikov v izobraževalnem procesu. Skladno in med seboj povezano delo je ključnega pomena za doseganje ciljev, ki so zadani v letnih in sprotnih pripravah vzgojno-izobraževalnega procesa.
Keywords: - preverjanje in ocenjevanje znanja, - nemški jezik, - testi, - naloge, - vzgojno-izobraževalni proces, - učne priprave.
Published: 11.11.2011; Views: 2484; Downloads: 167
.pdf Full text (350,74 KB)

4.
Besedilnovrstne značilnosti nemških medmrežnih dnevnikov s stališča teorije naravnosti
Dejan Kopold, 2011, dissertation

Abstract: Na prvi pogled se jezikovna raba v nemških medmrežnih dnevnikih bistveno ne razlikuje od tiste v drugih splošnih in medmrežnih besedilih, v katerih prevladuje uporaba pisnega prenosnika. Vendar nam že nekoliko podrobnejša primerjava besedil med seboj razkriva, da medmrežni dnevniki vsebujejo več prvin ustnega pogovornega jezika, kot je to sicer značilno za pisno posredovana sporočila. Glede na dejavnike, kot so pisni prenosnik, prostorski odmik med udeleženci, časovni zamik v komunikaciji, javni značaj pogovora in socialna tujost med udeleženci, je v medmrežnih dnevnikih pričakovati manj naravna izrazna sredstva, ki so bolj značilna za pisno obliko izražanja. Medmrežni dnevniki so namreč pretežno monološka besedila, ki se pretežno opirajo na pisni prenosnik in se oblikujejo brez vidnega in slušnega stika. Vendar se pri poglobljeni analizi besedil ugotavlja, da se v medmrežnih dnevnikih zaradi težnje po konceptualno ustnem izražanju uveljavlja večji delež naravnih izraznih sredstev, kot bi pričakovali glede na manj naravno okolje sporazumevanja. Na tej osnovi je bila zasnovana tudi osnovna domneva (H0) dela, ki se glasi: »V medmrežnih dnevnikih se zaradi težnje po konceptualno ustnem izražanju uveljavlja večji delež naravnih izraznih sredstev, kot bi pričakovali glede na manj naravne razmere sporazumevanja (tj. pisni prenosnik, prostorski odmik in/ali časovni zamik, javni značaj, socialna tujost udeležencev itd.).« Za dokazovanje številnih napovedi, izpeljanih iz osnovne domneve H0, je sledilo nekajletno zbiranje in analiziranje gradiva. Tako sta metodološko nastala dva tipa raziskovanih vzorcev, osnovni vzorec (ov) in kontrolni vzorec (kv1-4), ki pa je sestavljen iz več različnih besedilnih vrst. Osnovni vzorec (ov) obsega naključno izbrane, vsakdanje, medmrežne dnevnike različnih zvrsti, kot so zasebni, politični, novinarski, potovalni idr. medmrežni dnevniki. Kontrolni vzorec (kv1-4) pa je sestavljen iz več različnih besedilnih vrst in vsebuje besedila vsakdanjih pogovorov (kv1), telefonatov (kv2), klepetalniških besedil (kv3) ter pravnih besedil (kv4). Sestavljen je po principu bližine besedilne vrste v primerjavi z medmrežnimi dnevniki, in to od najbližjih besedilnih vrst do najbolj oddaljenih besedilnih vrst. Delni kontrolni vzorci so bili izbrani na podlagi lestvice naravnosti besedil, na eni strani prototipično konceptualno ustnega (+d (obojestransko sporočanje – dialognost), +f (vidni/slušni način sporočanja – face to face), +m (ustni/zvočni prenosnik)) in na drugi strani prototipično konceptualno pisnega (-d, -f, -m) jezika. Sledila je deduktivna izpeljava (delovnih) napovedi iz osnovne domneve H0 in za njihovo dokazovanje je bila v vseh primerih uporabljena kvantitativna statistična metoda. Rezultat predstavlja statistično primerjavo značilnosti osnovnega (ov) in kontrolnega vzorca (kv1-4). Za preverjanje napovedi in interpretacijo rezultatov je bila v delu uporabljena statistična primerjava besedil osnovnega vzorca (ov) in vseh besedil kontrolnega vzorca (kv1-4). Za statistično preverjanje napovedi sem uporabljal Studentov preizkus T (T-test) in HI-kvadrat preizkus (χ2-test). V napovedi 1 (N1), katere naslov je STOPNJA IZRAZNE ZAPLETENOSTI, so me zanimala predvsem tri področja. Prvo področje obsega vprašanje povprečne dolžine povedi (tj. povprečnega števila besed v njej). Izhajal sem iz napovedi, da se bo le-ta v medmrežnih dnevnikih (ov) zaradi pisnega prenosnika, manjše izrazne zapletenosti in nepomanjkanja časa gibala med klepetalniškimi besedili (kv3) in pravnimi besedili (kv4). Drugo področje obsega deleže večstavčnih povedi s priredjem (tj. takih, v katerih imamo dva ali več glavnih stavkov). Izhajal sem iz napovedi, da se bo le-ta napoved zaradi konceptualno ustne oblike načrtovanja povedi v besedilih medmrežnih dnevnikov (ov) približevala deležu večstavčnih povedi s priredjem, ugotovljenih v vsakodnevnih pogovorih (kv1). Tretje področje prve napovedi pa obsega deleže
Keywords: nemški jezik, germanistika, besediloslovje, doktorska disertacija, jezikovna izrazna zapletenost, konceptualna ustnost, konceptualna pisnost, teorija naravnosti, sinhroni in asinhroni medmrežni pisni prenosniki, klepetalnice, medmrežni dnevnik(i), ikonična sredstva, akronimi, kazalna sredstva
Published: 29.09.2011; Views: 2865; Downloads: 158
.pdf Full text (4,31 MB)

5.
Nemški jezik v logistiki 1
Sara Orthaber, 2008, other educational material

Keywords: nemški jezik, univerzitetni učbeniki, visokošolski učbeniki
Published: 05.06.2012; Views: 1548; Downloads: 91
URL Link to full text

6.
Nemški jezik v logistiki 2 UNI
Sara Orthaber, 2008, other educational material

Keywords: nemški jezik, univerzitetni učbeniki
Published: 05.06.2012; Views: 1072; Downloads: 53
URL Link to full text

7.
Vpliv jezikovnih dražljajev televizijskih oglasov na čustveno odzivanje z vključitvijo meritve fizioloških parametrov
Emira Premrov, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija je nastala z namenom raziskati vpliv jezikovnih dražljajev izbranih nemških in slovenskih televizijskih oglasov na sprožitev čustev. Cilj raziskave je bil, ugotoviti medsebojno povezanost jezikovne in psihološke dimenzije televizijskih oglasov in primerjati ter analizirati podatke, pridobljene s preizkušanci iz dveh različnih jezikovnih in družbenih okolij - nemškega in slovenskega, vključujoč tudi dimenzijo različnega spola preizkušancev ob meritvi njihovih fizioloških funkcij. Hkrati je bil namen tudi preučiti in ugotoviti vlogo jakosti, kvalitete in vrste sproženih čustev skozi prizmo medkulturnega konteksta. Uporabljene so bile standardne tehnike in instrumenti zbiranja kvantitativnih podatkov in sicer vprašalnik, ocenjevalna lestvica in sistematično merjenje fizioloških parametrov. Podatki, pridobljeni na osnovi vprašalnikov, ki so jih izpolnili preizkušanci, so statistično analizirani s pomočjo programov R 2.11.1 in R 3.01. Na osnovi rezultatov opravljeni statističnih testov je ugotovljeno, da jezikovna sredstva, uporabljena v obravnavanih nemških in v slovenskih televizijskih oglasih vplivajo na priklic posameznih čustev, vendar z nižjimi odstotki učinkovanja kot so jih imeli nejezikovni in kombinirani dražljaji. Prav tako je analiza pokazala, da je vpliv jezikovnih dražljajev televizijskih oglasov na sprožitev čustev odvisen od jezikovnega in kulturnega okolja ter spola preizkušancev vključenih v raziskavo, ob upoštevanju ugotovljenih izjem.
Keywords: jezikovni dražljaji, nejezikovni dražljaji, nemški jezik, slovenski jezik, televizijski oglasi, čustveno odzivanje
Published: 05.10.2016; Views: 693; Downloads: 69
.pdf Full text (7,52 MB)

8.
Motivacija za učenje tujega jezika pri starejših odraslih
Karina Fujs, 2019, master's thesis

Abstract: V življenju želijo vsi ljudje pridobiti čim več znanja in tako napredovati na najrazličnejših področjih. Učenje in izobraževanje sta pojma, ki se pojavljata skozi celotno življenje. Potreba po odkrivanju nečesa novega se zato ne spremeni niti v poznem življenjskem obdobju. Ko posameznik doseže starejšo odraslost, ga ženejo določene potrebe, ki jih želi zadovoljiti, zato si velika večina želi znova odkriti že znana ali neznana področja iz mlajših let. Prav tu nastopi pomemben dejavnik motivacije, ki je tako pomemben del posameznikovega življenja, ker s pomočjo le-te sprejema določene odločitve, ki so v korist njegovi osebnostni in mentalni rasti. Posamezniki, ki se v tem obdobju odločijo za učenje nemškega jezika, se srečujejo z najrazličnejšimi ovirami, ki so povezane z okoljem in osebnostnimi značilnostmi. Namen magistrskega dela je izluščiti motivacijske dejavnike, ki so najpogosteje prisotni pri odločitvi za učenje nemškega jezika pri starejših odraslih. Osrednji del magistrskega dela sestavlja proučevanje literature s področja izobraževanja, motivacije ter obdobja starejše odraslosti. V empiričnem delu ugotovimo, da na motivacijo za izobraževanje ključno vpliva spol ter uporabnost nemškega jezika, ker le-ta dejavnik, starejše odrasle najpogosteje spodbuja, da se odločijo za učenje nemškega jezika. Osredotočili smo se le na tiste posameznike, ki se učijo nemškega jezika, zato je bilo število anketirancev manjše. Zelo pogost motivacijski dejavnik je, razumevanje nemških televizijskih programov, ker se posamezniki s temi srečujejo vsakodnevno. Zanimalo nas je tudi, kako starejši vidijo sebe po obisku tečajev in se na podlagi rezultatov, počutijo bolj psihično ter fizično dejavne. Hipoteze, ki smo si jih zastavili na podlagi teoretičnih izsledkov, smo v veliki večini ovrgli.
Keywords: starejši odrasli, izobraževanje, izobraževalne ovire, motivacija, nemški jezik
Published: 12.11.2019; Views: 104; Downloads: 21
.pdf Full text (956,20 KB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica