| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
POUČEVANJE NEMŠČINE KOT DRUGEGA TUJEGA JEZIKA NA SREDNJIH STROKOVNIH IN POKLICNIH ŠOLAH
Anja Cipot, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Nemščina je kot tuji jezik v Sloveniji prisotna tako v osnovnih kot tudi v srednjih šolah. V Sloveniji je, tako kot v večini vzhodnoevropskih držav, prvi tuji jezik angleščina, šele nato ji sledita kot drugi tuji jezik nemščina in francoščina. Zaradi geografske bližine Avstrije, Nemčije in Švice je nemščina v Sloveniji vedno bolj pomembna, zato je dobro, da se z njo dijaki srečajo že v srednji šoli. Namen diplomske naloge je bil, raziskati stopnjo znanja dijakov pri pouku nemškega jezika na srednjih strokovnih in poklicnih šolah v Mariboru. Zanimalo me je predvsem, kakšen je napredek znanja od 1. do 3. letnika na področju besednega zaklada in slovnice. Raziskava je bila izvedena na Srednji prometni šoli Maribor in Srednji trgovski šoli Maribor.
Keywords: drugi tuji jezik, -pouk nemščine, -nemščina kot tuji jezik, -pouk tujih jezikov na srednjih strokovnih in poklicnih šolah.
Published: 17.11.2009; Views: 2628; Downloads: 281
.pdf Full text (952,14 KB)

2.
VPLIVI DIDAKTIČNIH IGER NA UČENJE SLOVNICE PRI POUKU NEMŠKEGA JEZIKA
Daniela Bedernjak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Moja diplomska naloga obravnava vplive didaktičnih iger na učenje slovnice pri nemškem jeziku kot tujem jeziku in primerjavo učnih ur z oziroma brez uporabe didaktičnih iger. V teoretičnem delu so osvetljena temeljna teoretična spoznanja, definicija termina didaktična igra, njeni elementi, funkcije ter igre, ki so primerne za poučevanje slovnice. Na kratko sem pojasnila tudi termin trpnika, ker sem to slovnično kategorijo poučevala v razredu. V diplomski nalogi so zapisana tudi spoznanja, pridobljena na podlagi praktične raziskave. Vsebujejo ugotovitve o uporabnosti didaktičnih iger pri poučevanju slovnice in rezultate primerjav s klasičnim poukom. Tako najdete odgovore na vprašanja glede uporabe, priljubljenosti in uspešnosti didaktičnih iger pri poučevanju slovnice.
Keywords: nemščina kot tuji jezik, srednja šola, slovnica pri pouku, trpnik, didaktične igre, igre za poučevanje slovnice, igre vlog, igre s pravili, konstrukcijske igre
Published: 25.11.2009; Views: 5444; Downloads: 587
.pdf Full text (3,61 MB)

3.
ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA NEMŠČINE IN OCENJEVANJE
Tina Grmek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Zgodnje učenje tujega jezika nemščine in ocenjevanje predstavlja temo, ki je v šolstvu zelo aktualna. Učenje tujega jezika načeloma velja v razvoju otroka za pomembno prednost, saj so prav otroci dovzetnejši za sprejemanje novega. Tako se tudi novega — tujega jezika hitreje naučijo in ga uspešneje uporabljajo. V diplomski nalogi je v prvem delu predstavljena teorija zgodnjega učenja tujega jezika, ki je pomemben uvod v glavno temo naloge — ocenjevanje. Prikazuje starost, primerno za začetek učenja tujega jezika, metode, s katerimi lahko učitelji izpeljejo pouk v zgodnjem obdobju (klasično zgodnje poučevanje tujega jezika, jezikovna kopel ali učenje skozi igro), in potek tega učenja na prvi stopnji osnovne šole v Sloveniji; tukaj je v celoti na kratko predstavljen tudi slovenski šolski sistem. Da pa lahko učitelj spremlja, kako učenec pri učenju tujega jezika napreduje, mora njegovo znanje tudi preveriti in ovrednotiti. Tej temi je namenjen drugi del naloge, v katerem je predstavljen problem ocenjevanja pri zgodnjem učenju tujega jezika nemščine v prvi triadi osnovne šole (od prvega do tretjega razreda) v Sloveniji, v Italiji in na Poljskem. Raziskava, kako vrednotijo učenčevo znanje pri zgodnjem učenju tujega jezika nemščine v osnovni šoli v teh treh evropskih državah, je pokazala, da ocenjujejo v Sloveniji in na Poljskem opisno, medtem ko v Italiji od leta 2010 številčno od 1—10. Vedno bolj pa se v Sloveniji razvija, drugod po Evropi pa že uporablja aktualni model zgodnjega poučevanja tujega jezika — jezikovna kopel ali CLIL. Žal se takšen pouk izvaja le projektno. Pomembno vprašanje, ki se pojavlja pri poučevanju tujega jezika po metodi CLIL, je, kako vrednotiti učenčevo znanje. Ali naj učitelj ocenjuje tuji jezik ali na primer matematiko ali oboje skupaj? Naj ocenjuje eksplicitno ali implicitno? Predlog, ki je predstavljen v tej nalogi, odgovarja na zastavljeno vprašanje. Izdelan je primer ocenjevalnega portfolia ali listovnika, ki ga lahko uporablja učitelj kot pomoč pri ocenjevanju učenčevega znanja pri pouku matematike v tujem jeziku — CLIL . To je alternativna oblika ocenjevanja, ki jo v Italiji že uporabljajo, v Sloveniji pa samo na nekaterih osnovnih šolah, vendar šele v drugi in tretji triadi; prav tako tudi na srednjih šolah, gimnazijah in fakultetah. Poleg ocenjevalnega portfolia je predlagan še portfolio za učence, s katerim lahko sami preverijo in ovrednotijo svoje znanje (prav tako pri pouku matematike v tujem jeziku — CLIL). Pomembno je poudariti, da se lahko oba portfolia, ki sta v pomoč učiteljem in učencem, uporabljata tudi pri drugih predmetih, ki se izvajajo po metodi CLIL.
Keywords: zgodnje učenje, tuji jezik nemščina, osnovna šola, vrednotenje znanja, ocenjevanje znanja, CLIL-pouk, portfolijo (listovnik).
Published: 21.10.2010; Views: 3984; Downloads: 525
.pdf Full text (2,19 MB)

4.
RAZVOJ VIZUALNE KOMPETENCE PRI POUKU NEMŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA S POMOČJO UPORABE SLIKOVNEGA GRADIVA
Petra Kojc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Razvoj vizualne kompetence pri pouku nemščine kot tujega jezika s pomočjo uporabe slikovnega gradiva je v ospredju tema, kako pri pouku nemščine učiti vizualno kompetenco s pomočjo slikovnega gradiva. Nahajamo se v času, ko je moč opazovati vse več slik, ki zaznamujejo našo okolico. Tudi v učbenikih za nemščino kot tuji jezik je v zadnjih letih naraslo število slikovnega gradiva. Zato bo v teoretičnem delu tega diplomskega dela predstavljeno, zakaj je pomembno, da se pri pouku nemščine kot tujega jezika, spodbuja razvoj vizualne kompetence. Poglavja v teoretičnem delu se tako ukvarjajo predvsem z zaznavanjem in razumevanjem slik pri človeku ter z argumenti, ki podpirajo delo s slikami pri pouku. Prav tako pa podajo informacije o tem, kaj je vizualna kompetenca in kako otroke na podlagi slik iz učbenikov sploh (na)učiti kritično gledati. Pri pouku, ki temelji na učenju s slikami, naj bi učitelji učencem približali razliko med naravnim zaznavanjem in vizualno kompetentnim zaznavanjem. Učenci bi se morali zavedati, da slika zmeraj prinaša možnost interpretacije. Tako bi na podlagi učenja kritičnega gledanja učenci pobliže spoznali, da se je gledanja slik potrebno lotiti zavestno. Tako bi naučeno pri pouku lahko prenesli v vsakdanje življenje, kjer so obdani ne samo s statičnimi, temveč tudi s premikajočimi slikami (filmi, internet …). Da bi učitelji uspešno učili vizualno kompetenco, se morajo zavedati tipov in funkcij slik, ki jih le-te prinašajo s seboj k pouku nemščine. V ta namen je povzetih nekaj teoretičnih izsekov o tipih in funkcijah slik. Na vprašanje, ali učitelji uporabljajo slike pri pouku nemščine in ali na podlagi teh razvijajo oz. učijo vizualno kompetenco, odgovarja empirični del tega diplomskega dela. V ta namen je bila izvedena študija primera, kjer sem opazovala ure nemščine kot tujega jezika.
Keywords: funkcije slik, nemščina kot tuji jezik, slika, učitelj, učenec, vizualna kompetenca, vrste slik
Published: 22.11.2011; Views: 2556; Downloads: 171
.pdf Full text (5,01 MB)

5.
UČENJE NEMŠČINE S POMOČJO NEMŠKIH OTROŠKIH PESMI V 1. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Alexandra Ferlič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen koncept poučevanja tujega jezika s pomočjo pesmi. V teoretičnem delu je osvetljena povezava med glasbo in jezikom, predstavljene so raziskave in mnenja avtorjev o načinu in učinkovitosti uporabe pesmi pri pouku tujega jezika. Prav tako je povzeta izvedba 20-urne interesne dejavnosti, ki je bila izvedena v prvem razredu osnovne šole, pri kateri so se učenci naučili šest nemških otroških pesmi. V empiričnem delu smo preverjali mnenja učencev 1. razreda OŠ o zaznavanju pouka nemščine kot interesne dejavnosti s pomočjo pesmic, zaznavanje teh učencev o glasbenih dejavnostih, vključenih v pouk nemščine, njihovo jezikovno znanje neposredno po zaključeni dvajseturni interesni dejavnosti ter pridobljeno glasbeno znanje pesmic pri pouku nemščine, s pomočjo preizkusa znanja po pretečenih 9 mesecih, in sicer z namenom preveriti kvaliteto izvedbe interesne dejavnosti v nemščini in pridobljenega besedišča. Rezultati raziskave kažejo, da je mnenje učencev o zaznavanju pouka nemščine kot interesne dejavnosti s pomočjo pesmic pozitivno, da učenci glasbene dejavnosti, vključene v pouk nemščine, prav tako zaznavajo kot pozitivne, da je bilo jezikovno znanje učencev po zaključeni dvajseturni interesni dejavnosti na ustreznem nivoju ter da kaže pridobljeno glasbeno znanje pesmi pri pouku nemščine po pretečenih 9 mesecih še vedno pozitivne učinke.
Keywords: tuji jezik, glasba, otroške pesmi, nemščina, interesna dejavnost
Published: 16.05.2012; Views: 4074; Downloads: 342
.pdf Full text (2,38 MB)

6.
Frazeologija in frazeografija v času informacijsko-komunikacijske tehnologije. Predstavljeno na primeru elektronskega učnega gradiva
Nataša Kralj, 2012, doctoral dissertation

Abstract: Izhajajoč iz dejstva, da so frazemi kot ustaljene besedne zveze s prenesenim pomenom del vsakdanje komunikacije v pisni in govorjeni obliki ter da predstavljajo pomemben del besedišča, teoretično raziskujemo in utemeljujemo argumente za intenzivnejše vključevanje frazemov v jezikovni pouk s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pridobljena teoretska spoznanja o usvajanju tujejezične frazeologije in digitalizaciji le-te predstavljajo temelj za preverjanje in primerjavo nekaterih že obstoječih večjezičnih elektronskih frazeoloških učnih gradiv in slovarjev za nemščino. S pomočjo empirične raziskave frazeološkega učnega e-gradiva preverjamo dejansko učinkovitost uporabe le-tega pri različnih potencialnih uporabniških skupinah. Na osnovi teoretičnih dognanj in rezultatov empirične raziskave verificiramo zastavljene hipoteze, ki se nanašajo na polifunkcionalnost frazeoloških e-gradiv, na uporabnikove potrebe in cilje v odvisnosti od jezikovnega predznanja in na realizacijo frazeološkega optimuma. V zaključku sledijo predlogi za izboljšave, ki bi optimizirali polifunkcionalnost elektronskih frazeoloških gradiv in odločilno prispevali k njihovi uporabnosti ter aktualnosti. Ob tem učitelji nemščine kot tujega jezika s predstavljenimi postopki učenja tujejezične frazeologije s podporo elektronskih gradiv dobijo napotke, kako frazeološke pojave smiselno in ciljno vključiti v poučevanje tujega jezika pri različnih ciljnih skupinah.
Keywords: Frazeologija, učenje frazemov, EPHRAS, e-gradivo, IKT, nemščina kot tuji jezik, polifunkcionalnost, frazeološki optimum
Published: 17.09.2012; Views: 2097; Downloads: 195
.pdf Full text (4,66 MB)

7.
POUČEVANJE ŠPORTA V NEMŠČINI
Špela Paš, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Poučevanje športa v nemščini je predstavljen projekt poučevanja športa v nemščini. Namen je bil raziskati zaznavanje in zanimanje učencev 2. razreda osnovne šole za pouk športa v nemščini. Teoretični del smo razdelili na tri poglavja. Ta poglavja so šport, tuji jeziki in pridobivanje tujega/prvega jezika ter medpredmetno povezovanje. Predstavljamo glavne vsebine poučevanja športa na razredni stopnji. V prilogah smo dodali učne priprave, ki smo jih izvedli med projektom v razredu. Prav tako nas je zanimalo, ali je za izvajanje pouka športa v nemščini potrebno predznanje tujega jezika. Predstavili smo tudi metodo CLIL, njen namen in prednosti. Empirični del predstavlja projekt in izvedbo le-tega. Z empiričnim delom smo želeli pridobiti povratno informacijo otrok 2. razreda osnovne šole, kako so doživeli izvajanje športa v nemščini, kaj so se naučili ter ali so doma povedali, da imajo »drugačen« šport. Rezultati kažejo, da je mnenje učencev o projektu pozitivno, da so razumeli navodila dejavnosti športa v nemščini ter se naučili novih tuje-jezikovnih struktur.
Keywords: Ključne besede: učenje, tuji jezik, nemščina, šport, CLIL
Published: 04.06.2014; Views: 869; Downloads: 142
.pdf Full text (1,03 MB)

8.
TRANSFERENCE IZ ANGLEŠČINE V NEMŠKIH SESTAVKIH SLOVENSKIH UČENCEV
Liljana Kač, 2015, doctoral dissertation

Abstract: V okviru disertacije je raziskan vpliv angleščine kot prvega tujega jezika na učenje in znanje nemščine kot drugega tujega jezika. Vpliv smo opredelili kot pojavljanje angleških transferenc v nemških pisnih sestavkih slovenskih učencev, saj je znano, da pri učenju jezikov prihaja do prenosa elementov že znanih jezikov na jezik, ki se ga učimo. Možnost medjezikovnega transfera je pri jezikovnem paru angleščina in nemščina velika, saj sta si jezikovno sorodni, imata pomembno družbeno vlogo in sta pri učencih priljubljeni. Po predstavitvi teoretičnih podlag medjezikovnega vpliva in večjezikovne (terciarne) didaktike primerjamo jezikovne značilnosti obeh jezikov ter po jezikoslovnih ravninah opredelimo možne transference, pri čemer upoštevamo učenca s slovenščino kot prvim jezikom. Nadalje umestimo učenje in poučevanje tujih jezikov v družbeni in individualni okvir: predstavimo večjezikovno politiko Evropske unije, učenja in znanje tujih jezikov v slovenskem izobraževalnem sistemu ter vlogo subjektivnih stališč učencev do učenja in znanja jezikov. V empiričnem delu z analizo pisnih sestavkov učencev nemščine v treh zaporednih letih ugotavljamo, da se pričakovano največ angleških transferenc pojavi na leksikalni ravnini (43,1 %), manj na glasoslovno-pravopisni (38,7 %) in najmanj na oblikoslovno-skladenjski ravnini (18,2 %). Največ transferenc na leksikalni ravnini spada v tip transferenc prevzem podobnih leksemov, od katerih jih je glede na izvor največ iz skupnega germanskega besedja. Najpogostejši tipi transferenc na glasoslovni ravnini s pravopisom so zapis podvojenih soglasnikov, osebnega zaimka ich z veliko začetnico in izpust črke t pri osebni glagolski obliki ist. Na oblikoslovno-skladenjski ravnini prevladujeta dva tipa transference: tvorjenje osebnih glagolskih oblik naklonskih glagolov können, müssen in wollen ter tvorjenje samostalniških zloženk. Ugotavljamo tudi, da se z leti učenja nemščine proti pričakovanjem število angleških transferenc v pisnih sestavkih v povprečju povečuje. Izračun statističnih povezav pokaže, da je v povprečju višji dosežek na pisnem sestavku povezan z manjšim številom transferenc. Z anketiranjem učencev in izračunom statističnih povezav med odgovori učencev in njihovimi dosežki pri učenju prvega in drugega tujega jezika ugotavljamo, da so pri učenju nemščine kot drugega tujega jezika uspešnejši tisti učenci, ki imajo do učenja in znanja nemščine ter jezikov nasploh bolj naklonjen odnos. Na podlagi ugotovitev o obsegu in vrstah angleških transferenc v pisnih sestavkih, spoznanj večjezikovne didaktike in pomena subjektivnih stališč učencev do učenja nemščine oblikujemo pedagoška priporočila za pouk nemščine ob hkratnem učenju angleščine. Priporočila so namenjena učiteljem nemščine, da bi pri načrtovanju in izvedbi pouka nemščine izkoristili učenčev potencial znanja angleščine in ozavestili učence o pomenu povezovanja znanja angleščine in nemščine ter o pomenu odnosu do učenja nemščine in jezikov nasploh. Tako pouk nemščine kot drugega tujega jezika poteka na višji zahtevnostni stopnji, progresija je bolj strma in vsebine zahtevnejše, učenci pa lahko dosežejo višjo raven znanja nemščine in se usposobijo za vseživljenjsko učenje jezikov.
Keywords: medjezikovni transfer, nemščina kot drugi tuji jezik, angleščina kot prvi tuji jezik, transference, večjezikovna didaktika
Published: 11.06.2015; Views: 938; Downloads: 143
.pdf Full text (1,70 MB)

9.
On the use of the definite and indefinite article in German as a foreign language
Teodor Petrič, 2001, published scientific conference contribution abstract

Keywords: nemščina, oblikoslovje, nemščina kot tuji jezik, pouk nemščine, členi
Published: 10.07.2015; Views: 604; Downloads: 24
URL Link to full text

10.
Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica