| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 37
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
ŽENSKE V ZNANOSTI MED DELOM IN DRUŽINO
Urška Oblak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V sodobni družbi mnogi lik ženske še vedno povezujejo s predsodki, ki jo utesnjujejo in ji jemljejo dobro voljo. Še posebej zato, ker obstajajo določene dejavnosti, ki jih ženska po mnenju okolja ne zna ali ne zmore dovolj dobro opraviti. Med slednje prištevamo tudi področje znanosti. Naš cilj je bil podrobneje raziskati in preučiti položaj žensk v znanosti in v družinskem okolju nekoč in danes. Osredotočili smo se zlasti na njihov današnji položaj, ki ga še posebej zaznamujeta diskriminacija in neenakost, veliko pozornosti pa smo namenili tudi usklajevanju »plačanega« dela z družinskim in gospodinjskim delom. Ker so vsa ta področja pomembna, da družba ne izgublja intelektualnega potenciala žensk, smo jih raziskali in tako ugotovili položaj žensk v znanosti in raziskovanju v naši državi. Pri tem pa moramo upoštevati, da so v primerjavi s preteklostjo, sedaj ženskam dopuščene nove vloge in možnosti javnega delovanja, a le ob ohranjanju tradicionalnih nalog. Tako je usklajevanje obveznosti med plačanim, gospodinjskim in družinskim delom v današnjem času izjemnega pomena, saj so zaradi asimetrične delitve domačega (družinskega) dela ženske na področju znanosti v težjem položaju kot moški, njihove znanstvene kariere pa ovirane.
Keywords: ženske, znanost, delo, družina, usklajevanje, diskriminacija, neenakost.
Published: 09.10.2009; Views: 3071; Downloads: 389
.pdf Full text (1,26 MB)

2.
TRIKOTNIKI Z DANIMA PLOŠČINO IN OBSEGOM
Klara Štravs, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo trikotnike z obsegom P in ploščino A. Dokažemo izoperimetrično neenakost, iz katere izhaja, da pri določenih začetnih podatkih A in P (ki tej neenakosti ne ustrezata) takih trikotnikov sploh ni. Pri začetnih podatkih, ki pa neenakosti ustrezata, raziskujemo število ustreznih trikotnikov, njihove lastnosti ter se osredotočimo na kote. Podamo interval, na katerem ležijo koti trikotnika z danima obsegom in ploščino. Ugotovitve ponazorimo na izbranem primeru trikotnika, določenega z A=2 in P=7. Slednje je kot animacija prikazano s pomočjo računalniškega programa Geogebra.
Keywords: trikotnik, obseg, ploščina, kot, izoperimetrična neenakost
Published: 19.05.2009; Views: 2640; Downloads: 211
.pdf Full text (1,43 MB)

3.
POZITIVNA DISKRIMINACIJA
Tina Pišek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pozitivna disrkiminacija poskuša odpraviti preteklo disrkiminacijo in izboljšati položaj posameznikov družbenih skupin, ki so v slabšem položaju in jim tako zagotoviti višjo raven enakopravnosti v družbenih odnosih, s tem pa učinkovitejšo udeležbo v aktivnem družbenem življenju. Diplomska naloga naloga predstavlja pojma diskriminacije in pozitivne disrkiminacije, ter vsebuje primere pozitivne diskriminacije iz ZDA, Evrpske unije in Slovenije. Na koncu diplomske je anketa, na katero so odgovarjali slovenci različnih starosti o tem, kaj si oni mislijo o pozitivni diskriminaciji.
Keywords: pozitivna diskriminacija, diskriminacija, neenakost
Published: 25.01.2010; Views: 7448; Downloads: 1047
.pdf Full text (618,39 KB)

4.
ZAPOSLOVANJE ŽENSK NA VODILNIH MESTIH V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI
Petra Mihelič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili diskriminacijo žensk pri zaposlovanju, napredovanju in ostale prepreke, ki otežujejo žensko karierno pot. V teoretičnem delu smo predstavili diskriminacijo, spolno diskriminacijo, plačne razlike med spoloma. Predstavili smo tudi stereotipe o ženskah, njihovo družbeno moč ter njihov status, samo zaposlovanje žensk ter zaposlovanje žensk na vodilnih mestih, njihovo zastopanost na vodilnih položajih v Sloveniji, Evropski uniji ter Ameriki. Osredotočili smo se tudi na vodstvene sposobnosti ter kompetence žensk na vodilih mestih. V empiričnem delu smo izvedli anketo, in sicer smo anketirali zaposlene, ki zasedajo vodstvena mesta v podjetju. S pomočjo ankete smo analizirali odgovore glede prisotnosti diskriminacije žensk v osrednjeslovenskih podjetjih, in sicer ali je delež žensk na vodilnih položajih premajhen, ali se ženske težje povzpnejo na vodilna mesta, potrebujejo za to več časa ter zakaj potrebuje ženske več časa za dosego želene kariere, kaj je najbolj tehten razlog za majhno število žensk na vodilnih mestih, katera vodstvena kompetenca je najbolj izrazita ter katera sposobnost vodje prevladuje pri posameznemu anketirancu. Rezultati so pokazali, da je ključni vzrok za majhno število žensk na vodilnih mestih materinstvo. To prikazuje tudi dejstvo, da so ženske preobremenjene in da še vedno velja Slovenija za precej zaprto družbo, kjer vlada patriarhalni način razmišljanja.
Keywords: zaposlovanje žensk, diskriminacija, neenakost spolov
Published: 07.11.2011; Views: 1542; Downloads: 218
.pdf Full text (686,46 KB)

5.
ZMAGOVALCI IN PORAŽENCI GLOBALIZACIJE
Martin Rmuš, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Globalizacija se je prvič pojavila v sedemdesetih letih in je ostala aktualna še do danes. Vedno večji vpliv ima na posameznika in družbo. Ima tako svetle kot temne plati in jo lahko definiramo tako politično in ekonomsko kot tudi sociološko in kulturno. Po ekonomski definiciji je mikroekonomski proces, ki ga poganjajo ekonomske sile, zbližujoč ekonomsko oddaljenost med narodi in ekonomsko suverenost prek pospešenih gibanj komercialnih dobrin zunaj državnih in regionalnih meja. Sociološko pa pomeni homogenizacijo kulture (enakost svetovnih standardov), proizvodov, načina življenja, skupnost idej, standardizacijo navad kot posledico tudi razpršitev družbenega nadzora pri upravljanju organizacij. Ali je globalizacija tista, ki vpliva na neenakomerno razdelitev dobrin in vedno večjo revščino je zelo zapleteno vprašanje. Verjetno je ena izmed glavnih akterjev, ni pa edina. Globalizacija vpliva na razslojevanje znotraj držav in med njimi. Temu še ni znan vzrok niti ali do tega res prihaja. Gospodarska recesija je najbolj prizadela zelo razvite države, ni pa prizanesla tudi razvijajočim se državam. Vendar pa bi bilo napačno iskati vzroke za recesijo v globalizaciji. V prihodnosti lahko pričakujemo naraščajočo globalizacijo in ne moremo pričakovati da bo prišlo do njene zaustavitve v bližnji prihodnosti, za časa naše generacije.
Keywords: globalizacija, neenakost, recesija, zmagovalci, poraženci
Published: 13.12.2011; Views: 1889; Downloads: 140
.pdf Full text (736,46 KB)

6.
KARAMATOVA NEENAKOST
Polona Dovečar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava Karamatovo neenakost, ki je pomemben izrek analize za konveksne funkcije, definirane na nekem intervalu I.Ime je dobila po srbskem matematiku Jovanu Karamati, ki spada med pomembne matematike 20. stoletja. Za izpeljavo obravnavane neenakosti sta sprva definirana ključna pojma, to sta majorizacija in povprečje poljubnih pozitivnih padajočih n-teric a in b. V delu so predstavljene tudi sorodne neenakosti, kot so Jensenova neenakost, Cauchyjeva neenakost ter Schurova in Muirheadova neenakost. Ker se podobne neenakosti velikokrat pojavljajo na matematičnih tekmovanjih, so v zadnjem poglavju predstavljeni primeri tekmovalnih nalog, katerih rešitve so povezane z obravnavano diplomsko tematiko.
Keywords: konveksne funkcije, majorizacija, povprečje, Karamatova neenakost, Jensenova neenakost, Cauchyjeva neenakost, Schurova neenakost, Muirheadova neenakost
Published: 12.06.2012; Views: 1097; Downloads: 64
.pdf Full text (581,34 KB)

7.
SLUČAJNI GRAFI
Marko Pasterk, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava slučajne grafe. Osrednja tema so lastnosti, ki veljajo za skoraj vse grafe. V uvodnem delu so podane definicije iz verjetnosti in teorije grafov, ki jih potrebujemo v nadaljevanju diplomskega dela. V prvem poglavju s pomočjo matematičnega upanja določimo eno zgornjo in eno spodnjo mejo za dominantno število in neodvisnostno število grafa. Prav tako dokažemo obstoj grafa z velikim kromatičnim številom in velikim notranjim obsegom. V drugem poglavju sta predstavljena dva verjetnostna modela, s katerima opišemo lastnosti skoraj vseh grafov. Nekaj teh lastnosti tudi dokažemo. V zadnjem poglavju definiramo pragovne funkcije in določimo prag za lastnost obstoja izoliranih vozlišč v grafu G^p in za lastnost obstoja fiksnega grafa H kot podgraf v grafu G^p.
Keywords: slučajni graf, matematično upanje, Markova neenakost, verjetnostni model, pragovna funkcija, metoda drugega momenta
Published: 17.05.2012; Views: 1110; Downloads: 111
.pdf Full text (241,08 KB)

8.
Lomna žilavost "over-matched" zvarnega spoja, izmerjena na velikih in majhnih preizkušancih
Danilo Rojko, Tomaž Vuherer, Vladimir Gliha, 2001, original scientific article

Abstract: Pri tem delu smo eksperimentalno analizirali posledice trdnostne neenakosti "over-matched" zvarnega spoja in položaja konice na vedenje pri lomu. Zvarni spoj je bil izdelan z varjenjen pod praškom (EPP). Primerjali smo lomno žilavost CTOD, določeno pri standardnih upogibnih (SENB) in velikih (WP) preizkušancih ter ocenili vpliv "constraint"-a pri nizkih temperaturah. Pri obeh tipih preizkušancev je bila razpoka narejena z utrujanjem materiala. Konica razpoke je bila v varu in grobozrnatem toplotno vplivanem področju (GZTVP). Lomno žilavost CTOD smo določali na podlagi predpisov, ki jih podaja BS 7448. oz. smernic raziskovalnega centra GKSS.
Keywords: varjenje, zvarni spoji, lomna žilavost, CTOD, konstrukcijsko jeklo, trdnostna neenakost, lokalna krhka področja, upogibni SENB preizkušanec, velik natezni WP preizkušanec, var, grobozrnato toplotno vplivano področje, utrujenostna razpoka
Published: 01.06.2012; Views: 1440; Downloads: 69
.pdf Full text (269,42 KB)
This document has many files! More...

9.
Uvod v obravnavo pogojenosti šolske uspešnosti
Sergej Flere, 2010, independent scientific component part or a chapter in a monograph

Keywords: družbena neenakost, šolski uspeh, dejavniki šolskega uspeha, dijaki
Published: 07.06.2012; Views: 810; Downloads: 32
URL Link to full text

10.
NEKATERI SOCIOLOŠKI VIDIKI SPREMENJENE VLOGE ŽENSKE V SLOVENIJI IN BOSNI IN HERCEGOVINI PO LETU 1991
Nuša Lorenčič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so opisani nekateri sociološki vidiki spremenjene vloge ženske v Sloveniji in Bosni in Hercegovini po letu 1991. Ženske so pomemben del družbe, a premalo cenjene. Še vedno so v manjšini, zapostavljene, neenake moškim, diskriminirane. Znano je tudi, da je odnos neke družbe do žensk merilo za njeno demokratičnost. Na simbolni ravni se ta odnos kaže zlasti v institucijah oblasti, kot je parlament, vlada, kot so politične stranke in sindikati. Zanimalo nas bo, kakšen odnos do žensk ima Slovenija in kakšnega BiH. Ali gledajo na žensko kot delavno, skromno, ponižno, ljubko, moralno čisto mati ali kot javno zaničevano vlačugo? Ali družba v Sloveniji in BiH gleda na žensko kot božjo mater, obdano s sijočo glorijo, ali kot Evo, ki je začetnica prekletstva? (Cigale M. in drugi, 1992, 7-9) V diplomski nalogi smo se osredotočili samo na vlogo žensk v BiH in Sloveniji ter na obdobje enaindvajsetih let, ko sta se obe državi odločili za samostojno pot in izstopili iz SFRJ - Slovenija bolj mirno in tiho, BiH z vojno, ki je trajala skoraj 4 leta. Zanimalo nas je, kakšen je bil odnos do žensk takrat in kako se je spreminjala vloga žensk v obeh državah na področju družine, politike, izobraževanja, zaposlovanja. Zanimala nas je tudi, kakšna je ženska vloga v obeh družbah glede na vpliv religije, ki je majoritetna v državi, in kako religija vpliva na družbo ter s tem neposredno na žensko. Povprašali smo tudi uspešne, pomembne, znane Slovenke in Bosanke, kaj one mislijo o vlogi ženske, ali občutijo diskriminiranost. Kajti, ko ženske pravijo o sebi, o svojih problemih, o stvarnosti, kakršno živijo, odgrinjajo resnice in na koncu se pokaže edina resnica, ki je preprosta, da je ženska (tudi) človek.
Keywords: ženske, Slovenija, Bosna in Hercegovina, diskriminacija, neenakost.
Published: 08.10.2012; Views: 1270; Downloads: 68
.pdf Full text (1,70 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica