| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 433
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
Verbalno nasilje nad medicinskimi sestrami in njihova pravna zaščita
Ksenija Zbičajnik, 2017, master's thesis

Abstract: Težave v slovenskem zdravstvenem sistemu so privedle do nestrpnosti pacientov in svojcev oziroma skrbnikov, zato se velikokrat dogaja, da so medicinske sestre z njihove strani izpostavljene verbalnemu nasilju. Medicinsko sestro pred kršitvami in verbalnim napadom varuje slovenska zakonodaja, ki pa jo medicinske sestre v večini slabo poznajo. Zanje je pomembno, da znajo ohranjati svojo avtonomijo tako pred sodelavci, nadrejenimi, pacienti in njihovimi svojci.
Keywords: medicinska sestra, verbalno nasilje, delovno mesto, zakonodaja, pravo.
Published: 28.11.2017; Views: 688; Downloads: 254
.pdf Full text (1,69 MB)

92.
Nasilje v zdravstvenih zavodih nad zaposlenimi
Jasna Omerčić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Glavna tema diplomskega dela je nasilje v zdravstvenih zavodih nad zaposlenimi. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo najprej opredelili pojem nasilnega vedenja in agresije ter nasilja v zdravstveni dejavnosti. Našteli smo vrste in oblike nasilja, ki se dogajajo nad zaposlenimi v zdravstveni dejavnosti, nato pa smo se opredelili na nasilje nad zaposlenimi v zdravstvenih zavodih. Ugotovili smo, kdo izmed zaposlenih je najbolj izpostavljen nasilnemu vedenju. Opredelili smo vzroke nasilja nad zaposlenimi, katera je najbolj pogosta oblika nasilja, našteli dejavnike tveganja za nasilje v zdravstvenih zavodih in na koncu našteli preventivne ukrepe pri preprečevanju nastajanja nasilnega vedenja. V drugem, empiričnem delu smo v diplomskem delu predstavili raziskovalno metodo, in sicer anketni vprašalnik. Anketo smo izvedli med zdravstvenimi delavci, natančneje medicinskimi sestrami v Zdravstvenem domu Bežigrad. Zanimalo nas je, s strani koga in nad kom so najpogosteje izvedene oblike nasilja in kateri obliki nasilja so zaposleni najpogosteje izpostavljeni. Zanimalo nas je, ali se zaposleni varno počutijo na delovnem mestu, koliko dejansko nadrejenim poročajo o nastalih nasilnih dogodkih, ki se dogajajo nad njimi in o tem, kako bi preprečili nasilje nad zaposlenimi. Cilj diplomskega dela je bil potrditi ali ovreči zadane hipoteze. Prav zato smo v zaključnem delu navedli ugotovitve, ki smo jih pridobili skozi diplomskega delo in na podlagi le-te zadane hipoteze ovrgli oziroma potrdili.
Keywords: zdravstveni zavodi, zaposleni, medicinske sestre, zdravstveni tehniki, pacienti, varnost, nasilje, preprečevanje, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 21.11.2017; Views: 972; Downloads: 105
.pdf Full text (1015,36 KB)

93.
Institucije za preprečevanje nasilja nad starejšimi v Sloveniji
Sabina Bernot, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Nasilje nad starejšimi v zadnjih letih postaja vedno večji družbeni problem. To je posledica vedno večjega deleža starega prebivalstva, ki se iz dneva v dan še povečuje. Starejši ljudje spadajo med najbolj ranljive skupine ljudi, ki so pogosto tarča različnih oblik nasilja. K temu pripomore tudi zakonodaja s tega področja, ki ne ponuja natančne definicije nasilja nad starejšimi, ki je obravnavano le v širši zakonodaji. V boju proti nasilju nad starejšimi sodelujejo številne državne institucije in druge organizacije, ki so specializirane za preprečevanje nasilja, pri njihovem delu pa je dobro medsebojno sodelovanje ključnega pomena. Pomembno vlogo pri tem ima tudi preventivno delovanje in ozaveščanje javnosti. V diplomski nalogi smo pregledali zakonodajo, ki ureja področje nasilja nad starejšimi in poskušali ugotoviti kakšne so pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno odpraviti. Pregledali smo tudi literaturo, ki opisuje delo institucij in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja nad starejšimi in poskušali ugotoviti na kakšen način se soočajo z nasiljem nad starejšimi. Poskušali smo tudi ugotoviti kako sodelovanje med njimi pripomore k učinkovitemu reševanju tega problema. Ugotovili smo, da je zakonodaja, ki ureja preprečevanje nasilja nad starejšimi res pomanjkljiva in ne ponuja jasnih definicij, zato bi jo bilo potrebno dopolniti ali spremeniti. Ugotovili smo tudi, da institucije in druge organizacije, ki se ukvarjajo z nasiljem nad starejšimi tako dobro delujejo prav zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja in obveščanja.
Keywords: starostniki, starejši, nasilje, preprečevanje, pravna ureditev, diplomske naloge
Published: 14.11.2017; Views: 753; Downloads: 86
.pdf Full text (1,11 MB)

94.
Uspešnost in poznavanje Unicefovih "varnih točk" v Sloveniji
Nika Košljar, 2017, master's thesis

Abstract: Dom je prostor, kjer se ljudje počutimo varne, srečne, ljubljene in zadovoljne. Družina nam daje zadovoljstvo, srečo in veselje, ter tudi varnost in toplino. Mnogi izmed nas si ne znamo predstavljati, da nam dom in družina vsega tega ne bi nudila. Žal se veliko ljudi srečuje prav z nasprotnim, z nasiljem v družini. Družinsko nasilje se lahko nahaja povsod, tudi v slovenskih družinah, ne glede na versko prepričanje, kulturo, socialno in ekonomsko stališče. Z odpravo nasilja, pomočjo žrtvam in povzročiteljem se ukvarjajo različne organizacije, kot so policija, centri za socialno delo, tožilstvo, zdravstvo in šolstvo ter nevladne organizacije. Unicef je za namene zaščite in pomoči otrokom ustanovil projekt »Varne točke«. To je nalepka s smejočo hišico, ki jo lahko opazimo nalepljeno na vratih različnih podjetij, institucij in organizacij, ter je znak, da se otroci v primeru nasilja lahko zatečejo v ustanovo, kjer jim bodo zaposleni nudili ustrezno pomoč. V magistrski nalogi smo preučevali, koliko otroci poznajo Unicefovo varno točko, kamor se lahko zatečejo po pomoč v primeru nasilja. Prav tako smo preučevali, koliko zaposleni v organizacijah, podjetjih ali institucijah, ki sodelujejo pri tem projektu, vedo o nasilju in ali se čutijo dovolj usposobljeni za nudenje pomoči v primeru, da se k njim zateče otrok, ki je žrtev nasilja. Izdelali smo dve anketi, ena je bila namenjena otrokom v savinjski in osrednjeslovenski regiji ter druga, ki so jo izpolnjevali zaposleni. Anketa je vsebovala več vprašanj, ki so se nanašala na poznavanje nasilja, poznavanje organizacij in poznavanje Unicefa ter njihove varne točke. Obe anketi sta bili objavljeni na spletni strani www.1ka.si. Otroci so ankete reševali v fizični obliki, ki so jim jih razdelili njihovi učitelji. Raziskava je pokazala, da se zaposleni ne čutijo dovolj usposobljene nuditi ustrezno pomoč žrtvam nasilja ter da otroci poznajo organizacijo Unicef, da je več otrok iz osrednje Slovenije, ki so nalepko varnih točk že opazili ter da se otroci iz manjših krajev manj pogosto zatekajo po pomoč v varne točke. Na podlagi statističnih podatkov izpolnjenjih anket predlagamo več izobraževanja zaposlenih na področju nudenja pomoči ter boljše ozaveščanje mladih o problematiki nasilja ter o ozaveščanju in obstoju Unicefovih varnih točk.
Keywords: nasilje, družina, ženske, otroci, moški, žrtve, Unicef, varne točke, magistrska dela
Published: 08.11.2017; Views: 851; Downloads: 95
.pdf Full text (1,55 MB)

95.
Nasilje nad policisti
Anja Babnik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Vsak poklic ima svoje prednosti in slabosti, razlika med njimi pa je, da so pri nekaterih tveganja večja. Med najbolj nevarne poklice vsekakor spada poklic policista, saj je že zaradi narave dela lahko pričakovati različne konflikte in ti se lahko končajo z nasiljem. Vloga policista je različna, od sodelovanja z državljani do odkrivanja kaznivih dejanj, pri tem pa lahko povzroči neodobravanje in sproži konflikte z državljani. Policisti, ki so izpostavljeni nenehnemu stiku z državljani, imajo tako večjo možnost, da postanejo žrtve različnih oblik nasilja. Razlike so tudi med delovnimi mesti, saj policist, ki ima terensko delo, tvega veliko več kot nekdo, ki stika z državljani nima tako pogosto. Povedano z drugimi besedami, policisti, ki patruljirajo peš, imajo več možnosti, da se srečajo z nasiljem, kot tisti, ki delo opravljajo v prostorih policije. Možnost, da se policist sreča z nasilnim državljanom, je večja pri srečanjih, ki so bolj nepredvidljiva ali nevarna. Razne vrste nasilja so pogostejše pri srečanjih z alkoholiziranim državljanom ali z državljanom, ki ogroža drugo osebo. Tudi zaradi duševne neuravnovešenosti je državljan lahko nasilen do policista. Če policist pravočasno zazna potencialne nasilne ljudi, lahko vpliva na končni razplet dogodkov. Dostikrat vplivajo na nasilno vedenje tudi sami policisti, saj s svojim pristopom sprožijo negativne odzive. Poznamo več oblik nasilja nad policisti. Nasilno dejanje je lahko odkrito fizično nasilje (umor ali fizični napad brez smrti z različnimi sredstvi) ali prikrito nasilje oziroma pasivna agresija (po navadi poteka z besednim). Največkrat se nasilje definira kot uporaba sile, ki je bila z zakonom prepovedana, oziroma kot vedenje posameznikov, ki namerno ogrožajo, poskušajo ali povzročajo telesne poškodbe drugim. V definicijah nasilja se večinoma poudarja fizično nasilje, pravzaprav pa nasilje, ki ni fizično, prav tako povzroči stres in posledično tudi različne psihične, fizične in druge posledice.
Keywords: policisti, nasilje, nasilje nad policisti, oblike nasilja, vprašalniki, diplomske naloge
Published: 19.10.2017; Views: 812; Downloads: 134
.pdf Full text (868,13 KB)

96.
Telesno kaznovanje otrok: nenapisana pravica odraslih?
Maja Ščančar, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli raziskati prisotnost telesnega kaznovanja pri predšolskih otrocih in mnenja staršev glede tega. V teoretičnem delu smo opisali fizično nasilje, telesno kaznovanje, kaznovanje skozi zgodovino ter kaznovanje v postmoderni družbi. Predstavljeni so tudi pravni vidiki telesnega kaznovanja in posledice. Vključene pa so tudi različne tuje raziskave. Uporabljena je bila deskriptivna metoda. V empiričnem delu pa so predstavljeni rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketiranih je bilo 100 staršev predšolskih otrok, ki obiskujejo vrtec v Murski Soboti. Vprašanja v anketi so bila osredotočena na miselnost staršev o pravici do telesnega kaznovanja. Podatke smo zbrali s kvantitativno tehniko in obdelali z deskriptivno statistiko, predstavljeni pa so v tabelah in grafih. Uporabljena je bila kavzalno-neeksperimentalna metoda. Ugotovljena je bila prisotnost telesnega kaznovanja, vendar v primerjavi s preteklostjo v manjšem deležu. Starše smo povprašali, ali so bili v otroštvu telesno kaznovani in če se tega poslužujejo tudi pri svojih otrocih, kakšne kazni se najbolj poslužujejo in kdaj se jim zdi sprejemljivo telesno kaznovati svoje predšolske otroke. Vključeni in citirani so tudi komentarji anketiranih staršev.
Keywords: predšolski otrok, telesno kaznovanje, fizično kaznovanje, nasilje
Published: 10.10.2017; Views: 544; Downloads: 100
.pdf Full text (862,24 KB)

97.
Medvrstniško nasilje, kot ga zaznavajo učitelji in učenci osnovne šole
Katja Posnic, Katja Košir, 2016, original scientific article

Abstract: Osnovni namen naše raziskave je preučiti zaznavanje in razumevanje medvrstniškega nasilja pri učiteljih in učencih osnovnih šol. V raziskavi je sodelovalo 454 udeležencev, od tega 58 učiteljev in 396 učencev. Rezultati kažejo, da tako učitelji kot učenci najpogosteje zaznavajo verbalno nasilje, manj pogosto pa opažajo odnosno in fizično nasilje. Učenci v primerjavi z učitelji zaznavajo več nasilja. Tako učenci kot učitelji zaznavajo fizično in verbalno nasilje kot bolj resno v primerjavi z odnosnim in so do žrtev obeh vrst nasilja tudi bolj empatični. Učitelji so v situacijah fizičnega in verbalnega nasilja bolj pripravljeni posredovati. Med mnenji učiteljev in učencev glede verjetnosti posredovanja učiteljev v situacijah medvrstniškega nasilja prihaja do statistično značilnih razlik; učitelji v primerjavi z učenci v večji meri menijo, da v primerih medvrstniškega nasilja posredujejo.
Keywords: medvrstniško nasilje, učitelji, učenci, preprečevanje, osnovne šole
Published: 21.09.2017; Views: 1059; Downloads: 190
.pdf Full text (207,70 KB)
This document has many files! More...

98.
Možnost pojava strelskega napada v slovenskih srednjih šolah
Klara Golić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Nasilje med mladimi je bilo vedno prisotno in vedno bo, saj le-to predstavlja načina odraščanja ter dokazovanja moči in občasno tudi element preživetja v širši družbi. Oblike nasilja se konstantno spreminjajo, zaskrbljujoče pa je, da prihaja do vse ekstremnejših načinov izvedbe kaznivih dejanj. Tudi v Sloveniji se med mladimi pojavljajo vse hujše oblike nasilja, naj samo spomnim, kako je nekaj let nazaj na novomeški avtobusni postaji prišlo do hujšega napada in poškodbe dijaka z ostrim predmetom (I. V., 2014). Ena skrajnejših oblik mladinskega nasilja je tudi srednješolski strelski napad. O takšnih napadih so poročali predvsem tuji mediji, zato se nam zdi ta problem tako daleč stran od domačega okolja. Vendar pa se premalo zavedamo, da smo v dobi, ko smo zaradi načina komuniciranja (internet, družabna omrežja, nasilne igrice …), blizu tem problemom. Mladi se vse preveč zatekajo v virtualna prijateljstva in zgubljajo stik z realnostjo. Zato je pomembno, da se tudi v Sloveniji zavedamo možnosti pojava tovrstnega napada. Mladi so v neprestanem stiku z nasiljem tudi po zaslugi medijev, kar povečuje možnost pojava strelskega napada pri nas. Pomembno je zavedanje, da vsa odklonska vedenja in morebitne grožnje zahtevajo obravnavo, saj lahko tako preprečimo morebitno izvedbo kaznivega dejanja. Strokovni delavci v izobraževalnih institucijah in organi oblasti morajo biti pozorni na vedenjske znake posameznika, ki nakazujejo in pripomorejo k izvedbi kaznivega dejanja. Veliko pozornosti zahtevajo znaki depresije, stresa, zlorabe, slabih socialnih in družinskih razmer … in vsi dejavniki, ki nakazujejo na posameznikovo morebitno doživljanje travme. Raziskava je pokazala, da so mladi Dolenjci priče različnih oblik nasilja in da se le-to pojavlja tudi v okviru izobraževalnih institucij. Mladi se poslužujejo psihičnega in fizičnega nasilja, omogočen pa jim je tudi dostop do orožja, kar predstavlja konkretno grožnjo in nevarnost za pojav različnih še skrajnejših oblik nasilja.
Keywords: nasilje, mladi, strelski napadi, srednje šole, diplomske naloge
Published: 11.09.2017; Views: 852; Downloads: 79
.pdf Full text (1,03 MB)

99.
Stil vzgoje in načini kaznovanja otrok v povezavi z otrokovo izkušnjo medvrstniškega nasilja
Barbara Potočan, 2017, master's thesis

Abstract: Medvrstniško nasilje se odvija povsod, največkrat tam, kjer ni prisotne odrasle osebe. Nemalokrat se zgodi, da je isti otrok vedno znova žrtev medvrstniškega nasilja, oz. vedno znova izvaja nasilje nad drugimi. Zavedati se moramo, da vpletenost v medvrstniško nasilje posamezniku pusti doživljenjski pečat negativnih občutij in spominov, zato se moramo z njim ustrezno spoprijeti in ga poskušati odpraviti, oz. vsaj zmanjšati. Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali obstaja povezava med s strani staršev poročanim stilom vzgoje in kaznovanjem oz. disciplino ter s starševske strani zaznano vključenostjo v medvrstniško nasilje. V raziskavi je sodelovalo 238 staršev osnovnošolskih otrok. Rezultati so pokazali, da se največ anketiranih staršev trudi otroka vzgajati v avtoritativnem stilu. Starši najpogosteje za discipliniranje uporabijo metodo pogovora in razlage. Pogosto se pojavlja psihično kaznovanje otrok, npr. odstranitev iz prostora, kričanje, zmerjanje, grožnje, ignoriranje, odvzem ljubih stvari in prepoved ljubih dejavnosti. Manjkrat se pojavlja fizično kaznovanje, pa vendar se starši v kar 9 % poslužujejo udarcev (z roko ali predmetom), brc, polivanja z vodo oz. drugo tekočino ter vlečenja za lase in ušesa. Raziskava ni pokazala statistično značilne povezanosti med slogom vzgajanja in s strani staršev poročane vključenosti otrok v medvrstniško nasilje.
Keywords: vzgojni stili, kaznovanje, nasilje, medvrstniško nasilje
Published: 28.07.2017; Views: 733; Downloads: 131
.pdf Full text (642,31 KB)

100.
Doživljanje nasilja med vrhunskimi športniki v Sloveniji
Saša Sirše, 2017, master's thesis

Abstract: S pričujočo magistrsko nalogo, v kateri smo obravnavali doživljanje nasilja med vrhunskimi športniki v Sloveniji na primeru borilne veščine taekwon-do, neolimpijske različice ITF, smo želeli opozoriti na vse večji pojav problematike športnega nasilja nasploh ter tudi na treningih borilnih veščin. Razlog temu vidimo v naravnanosti današnje družbe, ki posledično vpliva tudi na šport; družba promovira tekmovalnost med ljudmi in zmagovanje (biti najboljši, doseči rekord), zato je tudi trenažni sistem prilagojen pehanju za uspehom. Treningi v vrhunskem športu so tako prvenstveno osredotočeni v dosego zmage ali rekorda, ne glede na ceno, ki jo bo takšna zmaga zahtevala, ne pa na dobrobit športnika, ki žal postaja vse bolj postranskega pomena. V teoretičnem delu naloge smo s pomočjo pregleda domače in tuje literature predstavili teoretične poglede na šport in splošno problematiko nasilja, posebno pozornost pa smo namenili glavni temi pričujočega dela - nasilju v športu ter njegovim pojavnim oblikam. Za boljšo predstavo smo nekatere teoretične poglede avtorjev podkrepili tudi z ugotovitvami empiričnih raziskav. Pri predstavitvi glavne obravnavane problematike smo izhajali iz znanih primerov nasilja v športu, ki se največkrat pojavljajo v športu nasploh, dodali pa smo tudi primere lastnih opazovanj in izkušenj. S pomočjo kvantitativne empirične raziskave smo analizirali dejanski obseg doživetega nasilja med reprezentanti taekwon-doja, pri čemer smo se primarno osredotočili na doživljanje nasilja s strani reprezentančnih trenerjev. S pomočjo izvedene raziskave smo ugotovili, da tekmovalci na reprezentančnih treningih skoraj nikoli niso oziroma so le redkokdaj doživljali nasilje reprezentančnih trenerjev, kljub temu pa podrobnejši rezultati kažejo na prevlado telesnega nasilja nad psihičnim in spolnim nasiljem. Tekmovalci takšno vedenje, ki po definiciji pomeni nasilje nad športniki (bolečine, poškodbe, treningi kljub poškodbi), dojemajo kot sestavni del vrhunskega športnega udejstvovanja. Ob tem pa je zanimiva ugotovitev, da obstajajo razlike v dojemanju nasilja glede na spol in starost; izsledki kažejo, da ženske in starejši tekmovalci bolj kritično presojajo različne situacije fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja. Dobljeni izsledki raziskave tako prispevajo k večji ozaveščenosti o problematiki pojava nasilja v športa nasploh, predvsem pa v borilni veščini taekwon-do.
Keywords: nasilje, šport, vrhunski šport, športniki, borilne veščine, magistrska dela
Published: 15.06.2017; Views: 703; Downloads: 77
.pdf Full text (976,12 KB)

Search done in 0.35 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica