| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Arhitekturna zasnova večgeneracijskega naselja
Kaja Rozman Hrženjak, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava problematiko sodobnega časa, sobivanja generacij. Posamezne generacije se vedno bolj med seboj oddaljujejo in s tem prihaja do večjih trenj in razlik med njimi in vse to vodi v medgenerajcijski prepad. Gradijo se naselja, primerna samo za starejše, ali naselja, primerna samo za mlade družine. In tako prihaja do trenj, ki jih najbolj občutijo mladi in starejši. Ker se je v zadnjem stoletju življenska doba skoraj podvojila, imamo vedno več aktivnega starega prebivalstva, je potrebno mesta, naselja prilagoditi novim okoliščinam bivanja. Starejši ostajajo samostojni, mladi pa želijo začeti svoje življenje. Vendar na to temo do sedaj še ni bilo veliko narejeno. In kot ugotavljajo strokovnjaki smo se malo preopozno lotili problema staranja prebivalstva. Ker ima sobivanje generacij veliko več pozitivnih kot negativnih vidikov, smo raziskali, kakšen je trenutno trend bivanja v Sloveniji, kaj posamezna generacija potrebuje za kvalitetno bivanje in kako lahko s pomočjo arhitekturnih rešitev dosežemo najbolj optimalne pogoje za sobivanje generacij. Izbrali smo lokacijo v Celju, veliko travnato površino med naseljema Nova vas in Lava, ki nudi velik potencial večgeneracijskemu naselju. Da dosežemo optimalno povezanost generacij je potrebno preveriti kaj so skupni interesi in aktivnosti, preko katerih bi se generacije med seboj povezale. Z analizami smo prišli do zaključkov, katera rešitev je najbolj primerna za sobivanje generacij. V magistrskem delu smo zasnovali večgeneracijsko naselje, kot enopotezno lamelo/blok, ki deluje kot nekakšen tampon okolici in generacijam, ki bivajo v njem. Z razgibanimi tlorisi stanovanjskih enot, ki smo jih med seboj pomešali in dvigom naselja za eno nadstropje, zaradi poplavne varnosti je naselje primerno tako za družine kot starejše in invalide. Z velikim parkom smo dosegli mirnejšo bivalno okolje in odprli pogled na celotno mesto Celje in okolico. Kot dodana vrednost pa so javne funkcije, ki smo jih dodali med stanovanjske enote, da s tem še dodatno povezujemo ljudi med seboj.
Keywords: generacijska povezanost, sobivanje, stanovanjska gradnja, Celje, arhitektura, naselje
Published: 31.08.2017; Views: 1011; Downloads: 197
.pdf Full text (92,44 MB)

2.
TRAJNOSTNA UREDITEV SPALNEGA NASELJA
Božidar Plahuta, 2016, master's thesis

Abstract: Svet se sooča s podnebnimi spremembami in z nujnostjo prilagoditve nanje. Kakor v drugih panogah se tudi v arhitekturi pojavlja problem trajnostnega načrtovanja mest in objektov. Pri stavbah se večinoma v ospredje postavlja energetsko učinkovitost, kar ni zadosti, če želimo govoriti o trajnosti kot o celostnem načinu projektiranja zgradb. Z raziskavo referenčnih primerov in praks želim v nalogi postaviti osnovo za celovito projektiranje trajnostnih objektov.
Keywords: trajnost, trajnostno mesto, spalno naselje, soseska, trajnostna arhitektura, trajnostna zgradba
Published: 28.06.2016; Views: 731; Downloads: 191
.pdf Full text (24,43 MB)

3.
PREUREDITEV OBMOČJA MEJNEGA PREHODA ŠENTILJ - SPIELFELD
Tadej Junger, 2016, master's thesis

Abstract: Naloga predstavlja idejno rešitev zasnovane nove tipologije, s katero želimo revitalizirati degradirano območje. Prinaša sodoben pristop in zagotavlja kvalitetne bivanjske pogoje. Zagovarjamo, da z novo tipologijo prinesemo kakovost in razgibano arhitekturo, ki se lahko spreminja ter prilagaja glede na območje, ki ga obdelujemo. Dokazujemo, da se zaradi svoje fleksibilnosti primerno vključuje v okolico.
Keywords: eksperimentalno naselje, tranzicijsko naselje, plug in naselje, degradirano območje, prenova, vrtljiva tipologija, katalog enot, revitalizacija, mejni prehod Šentilj-Spielfeld
Published: 31.05.2016; Views: 708; Downloads: 192
.pdf Full text (55,70 MB)

4.
GEOGRAFSKA UČNA POT RAČA V 5. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Mojca Boštaj, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na podlagi strokovne geografske literature proučili izbrane geografske značilnosti občine Moravče s poudarkom na naselju Krašce. Opredelili smo pomen pouka v naravi pri proučevanju domače pokrajine z izkustvenim učenjem. Analizirali smo učni načrt Družba ter Naravoslovje in tehnika s pomočjo deskriptivne metode in izbrali ter oblikovali učne cilje za vzpodbujanje izkustvenega učenja na osnovi terenskega dela. Na učni poti učenci pri neposrednem stiku z naravo z izkustvenim učenjem pridobivajo novo in utrjujejo že usvojeno znanje. Na osnovi terenskega raziskovanja smo oblikovali geografsko učno pot Rača. Za učence petega razreda devetletne osnovne šole smo oblikovali učno pot z uporabo aktivnih učnih metod neposrednega opazovanja ter predstavili možne dejavnosti na terenu. Geografska učna pot Rača je opremljena s priročnikom, ki je učitelju v pomoč pri izvedbi terenskega dela in za podrobnejšo seznanitev z značilnostmi posameznega opazovalnega mesta, ki jih učitelj posreduje učencem. Priročnik za učitelje je sestavljen iz vodnika po posameznih opazovalnih točkah, kjer so za vsako opazovalno mesto napisane specifične geografske in druge informacije. Pri vsakem opazovalnem mestu so zapisane vsebine, operativni cilji, učne metode, pripomočki, priporočena literatura ter dejavnosti, ki jih učenci izvajajo. Oblikovali smo tudi primere učnih listov za učence ter njihove rešitve, s pomočjo katerih učenci pridobivajo novo znanje in poglabljajo ter utrjujejo že znano učno snov.
Keywords: naselje Krašce, pouk v naravi, izkustveno učenje, geografska učna pot, terensko delo, peti razred devetletne osnovne šole
Published: 20.05.2016; Views: 985; Downloads: 208
.pdf Full text (3,81 MB)

5.
CELOSTNA PRENOVA VRSTNEGA NASELJA ROŽNA DOLINA V PEKRAH PRI MARIBORU
Primož Gomboc, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo zajema analizo obstoječega naselja vrstnih montažnih hiš v Pekrah pri Mariboru, njegovo prenovo na urbanistični, arhitekturni ravni ter energijsko prenovo hiš v naselju. Ukvarja se s problematiko enodružinskih prostostoječih hiš. Opisuje prednosti ter nujnost zgoščene pozidave glede na današnje družbene razmere.
Keywords: prenova, vrstno, naselje, Pekre
Published: 08.06.2015; Views: 954; Downloads: 154
.pdf Full text (30,69 MB)

6.
TRANSFORMACIJA NASELJA BELTINCI
Jernej Koštric, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje transformacijo naselja Beltinci v smislu morfološke, funkcijske in socio-ekonomske preobrazbe iz nekdanjega agrarnega v današnje urbano naselje. Pri izdelavi diplomskega dela so bili uporabljeni različni pisni viri, ustni viri, ki smo jih pridobili od starejših ljudi, terensko delo in obdelava statističnih podatkov. Ob tem je bilo ugotovljeno, da se je naselje v zadnjih petih desetletjih pod vplivom urbanizacije in industrializacije korenito spremenilo. Zgradba naselja, ki je bila prilagojena agrarni dejavnosti, se je transformirala v urbano. Nekdanje temeljne principe, po katerih je bilo zasnovano agrarno naselje, so nadomestili novi principi.
Keywords: agrarno naselje, urbano naselje, morfologija, transformacija, Beltinci
Published: 13.03.2015; Views: 1033; Downloads: 251
.pdf Full text (3,57 MB)

7.
ZASNOVA ENODRUŽINSKE HIŠE: STANOVANJSKA ZAZIDAVA GORNJI GRAD
Miha Ugovšek, 2014, diploma project paper

Abstract: Projektna naloga obravnava zasnovo stanovanjskega naselja in temelji na Občinskem podrobnostnem prostorskem načrtu. Cilj naloge je zasnova ustreznega projekta iz urbanističnega ter arhitekturnega vidika. V prvem delu naloge se spoznamo s trenutnim stanjem območja, v nadaljevanju sledi razvoj koncepta umestitve objektov na območje. Ta del naloge se zaključi s končnim predlogom ter utemeljitvijo rešitve . Drugi del projektne naloge predstavlja arhitekturne načrte objektov na tem območju. Tlorisno prilagodimo zasnove objektov glede lego in morfologijo zemljišč. Nalogo zaključimo z obdelavo značilnega objekta v načrtih in opisih.
Keywords: območje predvidene gradnje, stanovanjsko naselje, objekt
Published: 11.09.2014; Views: 847; Downloads: 128
.pdf Full text (11,47 MB)

8.
ELEMENTI PREČNEGA PROFILA CEST V NASELJIH
Urban Erjavec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Predmet diplomskega dela je preučitev področja načrtovanja prečnih profilov javnih cest, ki potekajo znotraj naselij. Zaradi specifičnih zahtev (manjše hitrosti, prisotnost drugih udeležencev v cestnem prometu) se morajo elementi cestne infrastrukture ustrezno prilagoditi in se razlikovati od elementov cest izven naselij. Trenutno v Republiki Sloveniji ni podrobnejših predpisov (npr. Pravilnikov), ki bi ustrezno obravnavali to področje oz. služili kot pripomoček načrtovalcem določiti ustrezen prečni profil ceste, ki poteka skozi naselje. V diplomski nalogi je podan pregled slovenske in tuje literature na tem področju. Opravljena je bila analiza obstoječega stanje prečnih profilov različnih kategorij javnih cest, ki potekajo skozi naselja. Na podlagi tujih izkušenj in opravljene analize javnih cest skozi slovenska naselja je izdelan predlog prečnih profilov cest v naseljih, katerega uporaba bi bila smiselna in koristna s ciljem doseganja bolj varnega prometnega okolja za vse udeležence v cestnem prometu.
Keywords: ceste, naselje, prečni profil
Published: 23.06.2014; Views: 1358; Downloads: 364
.pdf Full text (13,81 MB)

9.
SIMBOLNI ELEMENTI NA PODEŽELJU
Barbara Dravec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je prepoznati simbolne elemente in njihov pomen v izbranih naseljih v Prekmurju. Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili različne metode: od kabinetnih metod analize obstoječih pisnih virov do kartiranja simbolnih elementov na terenu. Ugotovili smo, da so simbolni elementi pomemben dejavnik, ki vpliva na morfološko strukturo naselij; da med popisanimi simboli prevladujejo predvsem sakralni simboli, tako manjši, kot so npr. kapelice in križi, kot tudi večji ─ cerkve. Prav tako smo ugotovili, da se vrsta simbolov skozi čas spreminja. Dandanes se pojavljajo povsem drugačni simbolni elementi kot nekoč. Prostor posebnega pomena v morfologiji naselij poleg sakralnih in kulturnih simbolov vse bolj opredeljujejo različni večnamenski centri, proizvodni obrati, tovarne in podjetja.
Keywords: Prekmurje, simbol, naselje, morfologija
Published: 23.05.2014; Views: 826; Downloads: 121
.pdf Full text (4,39 MB)

10.
ANALIZA PREDLAGANIH PROMETNIH UREDITEV - PRIMER RUDARSKEGA NASELJA V TRBOVLJAH
Armin Ibrahimović, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Pomembne ureditve v urbanih okoljih – še posebej v primerih, ko se predvidevajo rekonstrukcije obstoječih pozidav – so nujno podvržene kritičnemu pregledu z namenom iskanja mogočih izboljšav. Glavni namen je običajno usklajevanje obstoječih in načrtovanih prometnih potreb ter z njimi povezana izboljšava obstoječih prometnih rešitev. V primeru preureditve rudarskega naselja v Trbovljah se pokaže potreba po kritičnem pregledu obstoječe prometne ureditve. Z namenom iskanja boljših prometnih rešitev, ki bile ustreznejše za današnje in prihodnje potrebe, je izdelana analiza obstoječega stanja, na osnovi ugotovljenih pomanjkljivosti in definiranih ciljev pa je pripravljen predlog spremembe prometnega režima v različnih variantah.
Keywords: analiza, prometne ureditve, rudarsko naselje, adaptacija
Published: 03.02.2014; Views: 1044; Downloads: 86
.pdf Full text (18,63 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica