| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Zasnova poselitve v občini Podlehnik
Petra Grabrovec, 2021, master's thesis

Abstract: Zasnova poselitve je pomemben dejavnik razvoja naselij, saj gre za strokovno presojo o razmestitvi dejavnosti v prostoru. Sledeče delo obravnava zasnovo poselitve v občini Podlehnik. Predmet obravnave so deli strnjenih naselij, v katerih predvidevamo razvoj dejavnosti. To so deli naselij Dežno pri Podlehniku, Podlehnik, Sedlašek, Stanošina in Zakl. Za ta naselja je bila narejena morfološka analiza. S slednjo je bilo ugotovljeno dejansko stanje v prostoru. V naseljih smo opredelili potencialne površine za posamezne dejavnosti. Zaradi dolgoročne zasnove smo določili večje potencialne površine kot je dejansko potrebno. Te bodo ostale kot možnost širitve za posamezne dejavnosti v prihodnje. Na podlagi morfološke analize naselij in opredelitve potencialnih površin smo izdelali predloge prostorske ureditve za naselja. V predlogih smo razmestili površine posameznih dejavnosti. Stremeli smo k cilju čim manjšega nepotrebnega poseganja v prostor. S predlogi smo želeli ohraniti kulturno pokrajino Haloz in vedute naselij ter sanirati določene ponesrečene posege v prostoru. Oblikovali smo predloge za nova območja določenih dejavnosti, ki se povezujejo z obstoječimi območji. S tem želimo spodbuditi skladen razvoj naselij v občini. Magistrsko delo med drugim tudi podaja smernice oblikovanja objektov v naseljih, saj želimo s premišljeno razmestitvijo dejavnosti in s smiselno oblikovno podobo naselij oblikovati novodobno kulturno pokrajino.
Keywords: Naselja, podeželje, zasnova poselitve, urbanistično načrtovanje, občina Podlehnik, Haloze
Published in DKUM: 20.07.2021; Views: 495; Downloads: 54
.pdf Full text (48,37 MB)

2.
Policijsko delo v romskih naseljih : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Aleksander Piškur, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Policijsko delo v romskih naseljih je predstavljen koncept preprečevanja kriminalitete, strah pred kriminaliteto ter zakonska podlaga in usmeritve za preventivno dejavnost v policiji. Ker je policijsko delo v skupnosti oblika dela, ki od izvajalcev zahteva veliko angažiranost, smo se v diplomskem delu omejili na policijsko delo v romskih naseljih. Prebivalci romskih naselij so namreč zaradi lastnega jezika, kulture in drugih etničnih značilnosti posebnost, kar od izvajalcev zahteva drugačen pristop. S pomočjo polstrukturiranih intervjujev so bila ugotovljena stališča policijskih vodij in policistov, strokovnjakov drugih pristojnih služb s tega področja in predstavnikov romske skupnosti o preventivnih aktivnostih, ki jih policija izvaja v romskih naseljih. Ugotovljene so bile določene pomanjkljivosti, katerih odprava bi za policijo predstavljala učinkovitejše delo. Tako je bilo ugotovljeno, da bi policija preventivne aktivnosti lahko izvajala veliko uspešnejše v sodelovanju z drugimi službami ter predstavniki romske skupnosti. Prav tako je bilo ugotovljeno, da bi te aktivnosti lahko izvajala veliko uspešneje, v kolikor bi imela za njih vnaprej pripravljen načrt, same aktivnosti pa bi morala izvajati redno (skozi vse leto) in usmerjeno v točno izbrano (določeno) ciljno skupino. Izvajalci bi morali biti policisti, ki jih Romi zaradi njihovega pristopa sprejemajo. Priporočena je bila tudi nova oblika policijskega dela v skupnosti pri prebivalcih romskih naseljih, ki bi morala povzeti izvajanje večdnevnih taborov za otroke in mladoletnike, po vzorcu izvedbe policijske postaje Krško. V teh taborih bi izvajalci (iz vseh ustanov), katerim udeleženci zaupajo in jih sprejemajo, slednje vsaj za določen čas odmaknili iz njihovega domačega okolja in jim skozi razne delavnice predstavili drugačne poglede na življenje, izobrazbo in kritičen odnos do odklonskih ravnanj. Pozitivno pri tem bi bilo tudi to, da bi se policisti in Romi med seboj spoznali, zaradi česar bi bil zagotovljen lažji pristop v njihova naselja in do njihovih družin ob izvajanju drugih policijskih nalog.
Keywords: policija, policijsko delo, policijsko delo v skupnosti, preprečevanje kriminalitete, Romi, romska naselja, diplomske naloge
Published in DKUM: 04.07.2018; Views: 1197; Downloads: 145
.pdf Full text (867,44 KB)

3.
Zur Problematik kleinstädtischer Agglomerationen am Beispiel Leibnitz
Matin Florian, Anton Tropper, Walter Zsilincsar, 2006, original scientific article

Abstract: Problem aglomeracij manjših mest na primeru Lipnice (Leibnitz) Prispevek obravnava pojav mestnih aglomeracij. Doslej smo ta pojav lahko opazovali pri večjih in srednje velikih mestih, danes pa ga je mogoče opaziti tudi pri manjših mestih z do 10 000 prebivalci. Aglomeracijska jedra kot npr. okrajno središče Lipnica (Leibnitz) se težje širijo zaradi omejitev, ki jim jih postavljajo administrativne meje. Razvoj središča je zato počasnejši, medtem ko imajo naselja v okolici koristi zaradi ekonomske in demografske rasti. V prihodnje lahko pričakujemo povezovanje centralnih naselij in okolice predvsem pri delitvi stroškov in dobička, povezanega z investicijami, ustvarjanjem novih delovnih mest in komunalnimi dejavnostmi.
Keywords: urbana geografija, urbana naselja, centralna naselja, mala mesta, aglomeracija, urbani razvoj, Avstrija, Lipnica
Published in DKUM: 02.03.2018; Views: 848; Downloads: 59
.pdf Full text (1,36 MB)
This document has many files! More...

4.
Interkommunale Kooperation am Beispiel der “Kernraumallianz-Voitsberg“ (West-Steiermark)
Walter Zsilincsar, 2006, original scientific article

Abstract: Medobčinsko sodelovanje na primeru zveze občin na območju Voitsberga (zahodna Štajerska) Pojav aglomeracij majhnih mest, kakršna je na območju Voitsberga na zahodnem Štajerskem v Avstriji, so nov izziv za načrtovalce regionalne politike. Urbani, socialni in liberalni trendi gospodarskega razvoja so vzrok številnim problemom na lokalni ravni, ki jih občine same ne morejo reševati. Zato se povezujejo v interesne skupnosti, ena od takšnih je prikazana v prispevku. Tvori jo pet manjših občin. Dodatni problem predstavlja tudi zadovoljevanje togih Maastrichtskih kriterijev, zaradi katerih so zmanjšujejo občinski prihodki in povečujejo izdatki. Vse to, ob potrebi po zagotavljanju novih delovnih mest, izboljšanju in modernizaciji komunalnih storitev ter zagotavljanju preživetja občin ob vedno večji tekmovalnosti, je prepričalo občinske oblasti, da je sodelovanje s sosednjimi občinami, ki imajo podobne probleme, najboljši način za iskanje optimalnih rešitev. Zveza občin tako poskuša reševati probleme s sodelovanjem na prostovoljni osnovi. Avtor poudarja, da je medobčinsko sodelovanje v območjih zgoščene urbane poselitve nujno ter zahteva nove prijeme v upravljanju.
Keywords: urbana geografija, urbana naselja, omrežja naselij, mala mesta, urbani razvoj, občine, sodelovanje, Avstrija, Štajerska
Published in DKUM: 02.03.2018; Views: 898; Downloads: 96
.pdf Full text (885,90 KB)
This document has many files! More...

5.
Zaznava preventivnega dela policije s strani prebivalcev romskih naselij v JV Sloveniji : magistrsko delo
Laura Kokot, 2017, master's thesis

Abstract: Z analizo anketnih vprašalnikov smo prišli do rezultatov, ki so pokazali visoko stopnjo zadovoljstva prebivalcev romskih naselij z delom policije. Vsekakor je prisotnost policije v romskih naseljih eden izmed ključnih dejavnikov, da se odnosi in stanje v romskih naseljih izboljšujejo. Ugotavlja se, da je policija v zadnjih letih opravila velik in kakovosten premik pri zagotavljanju varnosti v večetničnih skupnostih, kar opažajo in priznavajo tudi v lokalnih skupnostih, različnih civilnih združenjih in tudi v samih romskih naseljih. Opaziti je, da programi, ki jih pripravljajo država in občine, v katerih živijo Romi, kažejo pozitivne rezultate. Vsekakor so policijska usposabljanja za delo v multikulturni skupnosti izrednega pomena. Predvsem gre za vzpostavitev pozitivnega dialoga s predstavniki romske skupnosti. Rezultati kažejo, da se sodelovanje med policisti in romsko skupnostjo iz leta v leto izboljšuje. Poudariti je potrebno zelo veliko pripravljenost Romov za sodelovanje. Tudi na to zagotovo vpliva vedno večja prisotnost policistov v romskih naseljih. Policisti si prizadevajo, da bi bili deležni čim večjega zadovoljstva s strani romskih prebivalcev. Kot zelo pomembna dejavnost policije se je izkazalo policijsko obveščanje javnosti o svojem delu. Sodelovanje policije z lokalnim okoljem je nujno potrebno. Razveseljivo je, da zbrani podatki kažejo na to, da se stanje v romskih naseljih izboljšuje, predvsem tam, kjer je prisotnost policistov v romskih naseljih velika.
Keywords: policija, policijsko delo, policijsko delo v skupnosti, romska naselja, magistrska dela
Published in DKUM: 15.05.2017; Views: 965; Downloads: 96
.pdf Full text (1,11 MB)

6.
Zadovoljstvo prebivalcev romskega naselja Vejar z delom policije : specialistično delo podiplomskega študija policijskega managementa
Vinko Ribič, 2016, specialist thesis

Abstract: Specialistična naloga obravnava romsko tematiko, in sicer natančneje področje zadovoljstva prebivalcev romskega naselja Vejar v občini Trebnje z delom policije in same Občine Trebnje. V teoretičnem delu so na kratko predstavljeni zgodovinski pregled obravnavanja romske tematike na območju Republike Slovenije, položaj in demografske značilnosti Romov v Republiki Sloveniji, njihov pravni položaj, splošne težave in ovire pri vključevanju romske etnične skupnosti v širšo družbo. V nadaljevanju je kratka predstavitev območij v občini Trebnje, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, ter podrobnejša predstavitev največjega romskega naselja Vejar. Predstavljeni so nekateri predpisi, ki tako ali drugače obravnavajo oziroma urejajo položaj Romov v Republiki Sloveniji, ter vsebina Rotterdamske listine (1996), ki na nek način predstavlja osnovo za izvajanje moderne policijske dejavnosti v večetnični skupnosti. Vsakodnevne aktivnosti, ki jih v omenjenem naselju izvaja policija, dejansko predstavljajo velik prispevek k večji varnosti v samem naselju, strpnejši komunikaciji ter tudi k uspešnejšemu reševanju problemov, ki nastajajo v naselju. S samo prisotnostjo policistov v naselju se krepi tudi zaupanje v delo policije. Kot zelo pomemben dejavnik pri reševanju problemov v omenjeni romski skupnosti je vsekakor prispevek Občine Trebnje, predvsem pri urejanju bivalnih in socialnih razmer same romske populacije. Empirični del naloge temelji na raziskavi, ki je bila z anketiranjem opravljena med prebivalci romskega naselja Vejar, ki se srečujejo s postopki policije. Raziskava temelji na vzorcu 50 anketiranih Romov. Med drugim je bilo ugotovljeno, da je več kot polovica anketiranih Romov zadovoljna z delom policije. Večina anketirancev (72 %) meni, da policija opravlja svoje delo strokovno. Dobra polovica anketirancev (54 %) pa meni, da policija delo opravlja objektivno. Ugotovljeno je bilo, da anketiranci poklica policista ne dojemajo kot zelo uglednega. Večina anketirancev (82 %) je imela stik s policijo v preteklem letu. Od vseh Romov, ki so imeli stik s policijo, je bilo kar 64 % zadovoljnih z delom policije. Ugotovljeno je bilo tudi, da Romi ocenjujejo policiste v postopkih kot urejene, vljudne, komunikativne, strokovne in dostopne. Slabše pa so ocenili zaupljivost policistov v postopkih. Velika večina (86 %) anketiranih Romov ocenjuje, da policisti v postopkih ravnajo spoštljivo.
Keywords: policija, policijsko delo v skupnosti, Romi, romska naselja, prebivalci, zadovoljstvo, javno mnenje, specialistične naloge
Published in DKUM: 12.12.2016; Views: 1492; Downloads: 103
.pdf Full text (867,71 KB)

7.
PROMETNA DOSTOPNOST NASELIJ OB KELTIKI
Marta Lužnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Prometno omrežje v pokrajini tvori bolj ali manj gosto prepleten sistem, ki ga po funkciji lahko primerjamo s prepletom ožilja v našem telesu. Keltika je državna cesta z oznako 102. Povezuje naselja ob skoraj stokilometrski trasi med Kalcami oziroma Logatcem in Robičem. Za številne prebivalce SZ dela Slovenije je edina in obenem najkrajša povezava do glavnega mesta – Ljubljane. V zadnjih letih potekajo večje rekonstrukcije ceste, v pripravi so prostorski načrti gradnje obvoznic mimo naselij na trasi Keltike. Trasa Keltike poteka na Notranjskem po kraških poljih ali njihovih obrobjih. Ves preostali del trase je stisnjen na strme bregove nad rekami Idrijco, Sočo in Nadižo. Trajnostno naravnano urejanje prometa olajša življenje ljudem, ki prometno infrastrukturo dnevno uporabljajo. Zaradi specifičnih razmer bo težko omejiti naraščanje avtomobilskega prometa na Keltiki in cestah, ki se nanjo priključujejo.
Keywords: Keltika, promet, prometna dostopnost, naselja ob Keltiki, relief, migracije, stare transportne poti.
Published in DKUM: 05.10.2016; Views: 1590; Downloads: 151
.pdf Full text (12,40 MB)

8.
Nekatere značilnosti ustroja Maribora
Vladimir Drozg, 1997, original scientific article

Abstract: Prispevek je poskus sintetskega prikaza nekaterih prvin urbane strukture na podlagi primerjanja, povezovanja in pojasnjevanja kakovosti bivalnega okolja, degradiranih območij in centralnih območij mesta Maribor. V sklepu naloge je prikazana shema ustroja mesta Maribor
Keywords: urbana geografija, Maribor, urbana naselja, mesta, ustroj mesta
Published in DKUM: 30.12.2015; Views: 870; Downloads: 45
URL Link to full text

9.
Urbanizam u Srbiji : osnivanje i rekonstrukcija varoši u 19. veku
Branko Maksimović, 1962, doctoral dissertation

Abstract: Urbanizam u Srbiji; osnivanje i rekonstrukcija varoši u 19. veku
Keywords: urbanistično planiranje, Srbija, 19.st., urbana naselja, revitalizacija, disertacije
Published in DKUM: 30.12.2015; Views: 1004; Downloads: 35
URL Link to full text

10.
Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica