| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Vrednotenje javnih naročil s stališča ponudnika : diplomsko delo univerzitetnega študija
Helena Porenta, 2005, undergraduate thesis

Keywords: javno naročilo, ponudnik, naročnik
Published: 31.03.2008; Views: 2382; Downloads: 167
.pdf Full text (454,92 KB)

2.
3.
GRADBENE POGODBE PO FIDIC IN NEPOSREDNA PRIPRAVA NA GRADNJO
Srdjan Brković, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo zajeli celoten proces administrativnih priprav graditve objekta do faze pričetka izvajanja del. Nalogo smo razdelili na dva dela. V prvi del smo vključili teoretična izhodišča, kjer smo se osredotočili na splošne pojme pravnih virov, opis bistvenih sestavin splošnih pogojev FIDIC, njihovo uporabnost in razvoj skozi zgodovino. V nadaljevanju smo predstavili neposredno pripravo na gradnjo, vključili smo postopek izvedbe razpisa za oddajo del, pripravo ponudbe in hkrati prikazali vsebino načrta za organizacijo ureditve gradbišča. V drugem delu diplomske naloge smo se osredotočili na empirični del, ki zajema konkreten primer postopka dviga razpisne dokumentacije in oddaje ponudbe podjetja NIVO, gradnje in ekologija, d. d., Celje, gradbene pogodbe po splošnih pogojih FIDIC (Rumena knjiga) ter organizacije ureditve gradbišča za projekt RCERO Celje.
Keywords: gradnja, gradbene pogodbe, FIDIC, izvajalec, naročnik, ureditev gradbišča
Published: 15.12.2009; Views: 6225; Downloads: 1080
URL Link to full text

4.
BANČNE GARANCIJE
Mirela Sadiković, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja so pri vsakodnevnem poslovanju izpostavljena številnim poslovnim tveganjem. Če se želi podjetje pri svojem poslovanju izogniti tveganjem, se mora proti njim ustrezno zavarovati. Najzanesljivejši in najenostavnejši instrument zavarovanja je bančna garancija. Bančna garancija pogodbenim partnerjem zagotavlja večjo varnost, obema zmanjšuje tveganje pred morebitnim neizpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Banka z izdajo garancije jamči, da bo uporabniku garancije plačala znesek, če kupec oziroma nalogodajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti kot je dogovorjeno v osnovni pogodbi, ki je glavni temelj za izdajo garancije. Bančne garancije so zelo varen instrument zavarovanja, obenem pa tudi zelo drag instrument zavarovanja, saj spadajo med bančne storitve, za katere si banke obračunavajo razmeroma visoke provizije.
Keywords: Bančna garancija, banka, storitvene garancije, plačilne garancije, naročnik garancije, upravičenec (koristnik), izdaja garancije.
Published: 26.01.2010; Views: 2742; Downloads: 698
.pdf Full text (236,64 KB)

5.
POSTOPEK S KONKURENČNIM DIALOGOM
Alen Bernard, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V Sloveniji sta bila na podlagi Direktive 2004/18/ES in Direktive 2004/17/ES sprejeta dva zakona, ki urejata področje javnega naročanja. V Zakonu o javnem naročanju je bil kot novost urejen tudi konkurenčni dialog, kot postopek oddaje javnega naročila, ki je uvedel na področje oddaje javnih naročil bistveno spremembo v primerjavi s prejšnjimi ureditvami, in sicer je pri oddaji javnega naročila z njegovo pomočjo naročniku in potencialnim ponudnikom v fazi priprave razpisne dokumentacije omogočeno, da med seboj sodelujejo, kar je bilo dotlej nedopustno. V drugem, na novo sprejetem zakonu, ki ureja oddajo javnih naročil na področju gopodarske infrastrukture, Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, trasnportnem področju in področju poštnih storitev konkurenčni dialog ni urejen, vendar ga je vseeno mogoče uporabiti vedno, kadar so podane predpostavke za izvedbo postopka s pogajanji po predhodni objavi. Konkurenčni dialog lahko naročnik uporabi v primeru oddaje posebno zahtevnih javnih naročil, ko brez ustreznih informacij ali rešitev, pridobljenih od potencialnih ponudnikov, ne more opredeliti tehničnih, pravnih ali finančnih elementov predmeta javnega naročila ter pod pogojem, da ni mogoče uporabiti odprtega ali postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in da je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba.
Keywords: konkurenčni dialog, postopek, javno naročilo, razpisna dokumentacija, komuniciranje, Zakon o javnem naročanju, kandidat, ponudnik, naročnik
Published: 14.12.2009; Views: 3426; Downloads: 248
.pdf Full text (370,71 KB)

6.
7.
ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST SUBJEKTOV OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI ZASEBNEGA VAROVANJA
Ivan Zakoč, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Dejavnost zasebnega varovanja je med najbolj odgovornimi posli v sodobnem svetu. Prikazano je, kako je pravna odgovornost na področju zasebnega varovanja zakonsko urejena. Najprej so sistematično prikazane splošne pravne opredelitve odgovornosti. Vse te oblike odgovornosti se nanašajo tudi na izvajanje dejavnosti zasebnega varovanja. Na področju zasebnega varovanja niso sankcionirana specialna kazniva dejanja, prav tako tudi ni posebne ureditve v okviru civilne oziroma odškodninske odgovornosti. Na obeh področjih odgovornosti torej velja splošna ureditev. Specialna odgovornost na področju zasebnega varovanja se nanaša zgolj na kršitve določb Zakona o zasebnem varovanju, ki so v tem zakonu opredeljene kot prekrški, določene pa so tudi sankcije, ki so predvidene za kršitelje, medtem ko sam postopek ureja Zakon o prekrških. Upoštevati pa je potrebno tudi odgovornost, ki izhaja iz delovnega razmerja varnostnih oseb, če imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in pa pogodbeno odgovornost, ki izhaja iz pogodbenih obveznosti med izvajalci dejavnosti zasebnega varovanja in naročniki storitev zasebnega varovanja.
Keywords: zasebno varovanje, odgovornost, izvajalec dejavnosti zasebnega varovanja, naročnik storitev zasebnega varovanja
Published: 17.12.2010; Views: 1334; Downloads: 160
.pdf Full text (230,05 KB)

8.
IZLOČANJE TVEGANJ V MEDNARODNEM POSLOVANJU Z BANČNIMI GARANCIJAMI
Drago Vaupotič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Da bi podjetje v današnjih zaostrenih pogojih poslovanja dolgoročno preživelo, se mora tega zavedati in z aktivnim upravljanjem tveganj obvladovati in sprejemati ukrepe za njihovo zmanjševanje. Čeprav ne obstaja način, ki bi v celoti odpravil vsa tveganja, je ta mogoče v veliki meri omiliti z uporabo določenih finančnih instrumentov. Eden najpomembnejših je bančna garancija, ki v poslovnem svetu velja za enega najzanesljivejših instrumentov zavarovanja, predvsem pri večjih in zahtevnejših transakcijah. V nalogi so predstavljena plačilna tveganja in njihovo obvladovanje, podrobneje pa je opisana bančna garancija, njen pravni okvir, prednosti in slabosti, primerjava z drugimi instrumenti ter vrste bančnih garancij. V empiričnem delu naloge sem predstavil Poštno banko Slovenije, d.d. — bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., kot enega od ponudnikov tovrstnih finančnih storitev v Sloveniji, in postopek pridobitve bančne garancije.
Keywords: plačilna tveganja, bančna garancija, banka, naročnik garancije, upravičenec garancije, storitvene garancije, plačilne garancije, Poštna banka Slovenije, izdaja garancije
Published: 18.02.2011; Views: 1910; Downloads: 260
.pdf Full text (3,74 MB)

9.
ZUNANJE IZVAJANJE NA PRIMERU MIKRO IN MALEGA PODJETJA
Katja Lipovača, 2011, final seminar paper

Abstract: V podjetniškem svetu outsourcing oziroma zunanje izvajanje v osnovi pomeni naslednje: kadar podjetje od drugega subjekta kupi izdelek ali storitev in se to v določenem ciklu ponavlja ter ta dva poslovna subjekta skleneta medsebojno pogodbo o sodelovanju, takrat govorimo o zunanjem izvajanju ali outsourcingu. Zunanje izvajanje je prenos izvajanja dejavnosti in odgovornosti na tretjo, neodvisno osebo. Tretja oseba postane odgovorna za določeno delo ob podpisu pogodbe. Bistvo zunanjega izvajanja je prenos pooblastil ter kontrole ponudniku, ki prevzame vso odgovornost za pravočasno in pravilno izvedeno delo. Zunanje izvajanje je v podjetjih zmeraj pogostejše. Zaradi svojih lastnosti podjetjem velikokrat pripomore k večji konkurenčnosti na trgu. Posebnost zunanjega izvajanja je v tem, da ima več dimenzij oziroma značilnosti hkrati. Za zunanje izvajanje je pomemben tudi proces odločanja. Tehtno je treba analizirati prednosti in slabosti, ki jih zunanje izvajanje prinese. Pravilno se je treba odločiti tudi pri izbiri zunanjega izvajalca, s katerim naročnik podpiše pogodbo o poslovnem sodelovanju. Na primeru mikro podjetja Activas, Siter Marko, s. p., in malega podjetja Tehnopond, d. o. o., smo ugotovili, da podjetji medsebojno uspešno poslujeta prav zaradi zaupanja, komunikacije in profesionalno opravljenega dela.
Keywords: outsourcing, zunanje izvajanje, naročnik, podjetje, temeljna dejavnost, podporna dejavnost, stroški, proces, zaupanje.
Published: 29.11.2011; Views: 1753; Downloads: 174
.pdf Full text (1,21 MB)

10.
PRAVNA RAZMERJA MED NAROČNIKOM, IZVAJALCEM IN PODIZVAJALCEM GRADBENE POGODBE
Andrejka Kos, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene glavne značilnosti pravnih razmerij med naročnikom, izvajalcem in podizvajalcem gradbene pogodbe z vidika Obligacijskega zakonika (OZ), Posebnih gradbenih uzanc (PGU), Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) ter Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročaju (Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu). Za primerjavo je predstavljeno kako ta pogodbena razmerja urejajta mednarodni organizaciji FIDIC in UNICITRAL. Med naročnikom, izvajalcem in podizvajalcem nastaneta le dve obligacijski razmerji. Razmerje med naročnikom in izvajalcem, ki ga ureja gradbena pogodba, ter razmerje med izvajalcem in podizvajalcem, ki ga ureja podizvajalska pogodba. Obligacijsko razmerje med naročnikom in podizvajalcem ne nastane, saj bi, da bi lahko govorili o tem razmerju, morala biti med njima sklenjena pogodba. Del diplomske naloge obravnava izjeme, kdaj lahko naročnik uveljavlja neposredne zahtevke do podizvajalca in kdaj lahko podizvajalec zahteva neposredno plačilo od naročnika. Predstavljeno je tudi na kakšen način se lahko izvajalec zavaruje pred napakami podizvajalca ter kako lahko podizvajalec zavaruje plačila, ki mu jih mora poravnati izvajalec.
Keywords: Podizvajalec, izvajalec, naročnik, gradbena pogodba, podizvajalska pogodba, neposredni zahtevki.
Published: 15.03.2012; Views: 7119; Downloads: 1457
.pdf Full text (607,79 KB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica