| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 28
First pagePrevious page123Next pageLast page
11.
Eksperimentiranje kot dejavnost razvijanja naravoslovnih kompetenc pri predšolskih otrocih
Zala Mirnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje razvijanje naravoslovnih kompetenc pri otrocih v predšolskem obdobju, natančneje v starosti od štiri do pet let. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti katere naravoslovne kompetence in katere eksperimentalne spretnosti otrok pridobi oz. usvoji tekom opazovanja, spremljanja in izvajanja izbranih naravoslovnih eksperimentov. Glavni cilj diplomskega dela je bil ugotoviti katere naravoslovne kompetence, ki so bile izvzete iz Učnih načrtov naravoslovnih predmetov v osnovni šoli se razvijajo pri različnih področjih dejavnosti v vrtcih, ki so opisane v Kurikulumu za vrtce, in katere od teh naravoslovnih kompetenc se razvijajo pri predšolskih otrocih ob opazovanju, spremljanju in izvajanju izbranih naravoslovnih eksperimentov. Otroci so pri opazovanju, spremljanju in izvajanju naravoslovnih eksperimentov razvijali večina načrtovanih naravoslovnih kompetenc in vse eksperimentalne spretnosti. Tekom eksperimentiranja otroci še niso bili sposobni reverzibilnega mišljenja, vendar so vseeno spoznali nekaj novih zakonitosti o naravi. Dogodke in pojave pa so med seboj povezovali le tiste, ki so jim bili že poznani iz vsakdanjega življenja. Vsi rezultati so bili pridobljeni z deskriptivno in komparativno metodo analize podatkov.
Keywords: Naravoslovne kompetence, naravoslovni eksperiment, eksperimentalne spretnosti, eksperimentiranje, predšolski otroci.
Published: 08.11.2011; Views: 3149; Downloads: 410
.pdf Full text (3,38 MB)

12.
NARAVOSLOVNI DAN V KOMBINIRANEM ODDELKU
Katja Kogelnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Na pozitivno oblikovanje mladega človeka vpliva mnogo stvari, med njimi tudi naravoslovje. Zato je pomembno, da ga otrokom približamo že v predšolskem obdobju, v šoli pa se trudimo, da bi ga prikazali na čim bolj zanimiv, pester, privlačen in zabaven način. S tem želimo doseči, da bi si ga učenci vtisnili v spomin ter z njim povezovali nekaj pozitivnega in si pridobljene informacije tudi zapomnili. Poudarek diplomske naloge je na naravoslovnih dneh in kombiniranih oddelkih. V teoretičnem delu diplomske naloge smo natančneje predstavili kombinirani oddelek, njegove značilnosti, prednosti in slabosti. Opredelili smo dneve dejavnosti s poudarkom na naravoslovnih dneh. Opisali smo tudi cilje, vsebine, načrtovanje in izvajanje ter predlagali vsebine, ki so primerne za izvajanje naravoslovnih dni. Podali smo metode in oblike dela, ki so najprimernejše za izpeljavo naravoslovnega dne. V praktičnem delu diplomske naloge pa smo podali natančen načrt, ga izpeljali ter na koncu vrednotili celoten naravoslovni dan. Le-tega smo izvedli na podružnični osnovni šoli Vuhred v oddelku prvega in drugega razreda, ki skupaj štejeta 11 učencev. Vsebina naravoslovnega dne je bila zdravo življenje, ki je aktualno in za učence zelo pomembno. Na koncu smo podali smernice ob načrtovanju, izpeljavi in vrednotenju naravoslovnega dneva v kombiniranem oddelku.
Keywords: osnovna šola, prvo triletje, kombinirani oddelki, dnevi dejavnosti, naravoslovni dnevi
Published: 20.03.2012; Views: 1673; Downloads: 160
.pdf Full text (10,99 MB)

13.
Naravoslovni dan v Kostanjevici na Krki
Helena Felbar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Učenje danes ni več le posredovanje informacij v smeri učitelj - učenec temveč se vse bolj poudarja metoda izkustvenega učenja. Učenec je ob tem aktiven pri odkrivanju in pridobivanju znanja. Z diplomsko nalogo sem izdelala načrt za izvedbo naravoslovnega dne na Kostanjevici na Krki, ki ob samem jedru in okolici nudi številna primerna mesta za terensko delo. Teren sem si predhodno ogledala in določila ustrezne točke za izvedbo zastavljenih vaj. S pomočjo delovnih listov učenci pri neposrednem stiku z naravo pridobivajo z izkustvenim učenjem novo in utrjujejo že usvojeno znanje. Ciljna skupina so učenci 3. letnika gimnazije, ki imajo v učnem načrtu učni temi Organizem kot živi sistem in Ekologija. Z malo prilagoditve je mogoče delovne liste uporabiti tudi za srednje strokovne šole, ki imajo v učnem načrtu podobne operativne cilje.
Keywords: Kostanjevica na Krki, naravoslovni dan, terensko delo, izkustveno učenje
Published: 04.03.2013; Views: 1228; Downloads: 165
.pdf Full text (3,29 MB)

14.
MOŽNOST IZRABE OKOLJSKIH DANOSTI ZA NARAVOSLOVNE DNEVE V DRUGEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE V LJUTOMERU IN NJEGOVI OKOLICI
Gabrijela Dolamič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo obravnava možnosti izrabe okoljskih danosti za naravoslovne dneve na območju Ljutomera in njegove okolice. Sestavljeno je iz treh delov, in sicer iz teoretičnega, empiričnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili gospodarski, kulturno-zgodovinski, geografski ter pedagoško-didaktični sklop. V gospodarskem sklopu je zajeta zgodovina kmetijstva in vinogradništva. Opisano je tudi, kako vodijo in obdelujejo kmetije in vinograde danes. Opisane in predstavljene so lokacije, na katerih bi učencem to lahko predstavili in pokazali. V kulturno-zgodovinskem sklopu je predstavljeno mesto Ljutomer nekoč in danes. Kaj je zaznamovalo osrčje Prlekije in katere obrti in dejavnosti najdemo v bližnji okolici. Geografski sklop predstavlja naravne dejavnike, ki so vplivali na način življenja tamkajšnjih ljudi in ga oblikujejo še danes. V pedagoško-didaktičnem sklopu pa smo predstavili obstoječe učne poti, kjer si učenci veliko vsega lahko ogledajo ter se marsikaj naučijo.
Keywords: Ključne besede: naravoslovni dnevi, drugo triletje, Ljutomer in njegova okolica, razredni pouk.
Published: 06.03.2013; Views: 1126; Downloads: 69
.pdf Full text (6,74 MB)

15.
NARAVOSLOVNI DAN V ČETRTEM RAZREDU PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE KROG - GIBANJE ZEMLJE
Nina Kreft, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh povezanih, zaokroženih celot – teoretične in praktične. V teoretičnem delu podrobneje predstavljamo dneve dejavnosti, njihove cilje, oblike in metode dela. Poseben poudarek je na naravoslovnih dnevih in z njim povezanim naravoslovjem. Ob koncu teoretičnega dela smo se seznanili z osnovnimi podatki Zemlje, njenim gibanjem in vrtenjem. Ti podatki so nam omogočili lažjo predstavitev praktičnega dela. V praktičnem delu predstavljamo naravoslovni dan, Gibanje Zemlje, ki smo ga načrtovali, izvedli in ovrednotili v skladu s sodobnimi izobraževalnimi trendi. Izvedli smo ga na podružnični osnovni šoli Krog, v oddelku četrtega razreda, ki skupaj šteje 17 učencev.
Keywords: Naravoslovni dnevi, dnevi dejavnosti, osnovna šola, četrti razred, Zemlja.
Published: 18.06.2013; Views: 1415; Downloads: 216
.pdf Full text (2,82 MB)

16.
MODEL NARAVOSLOVNEGA DNEVA V KOMBINIRANEM ODDELKU OSNOVNE ŠOLE SAVA KLADNIKA SEVNICA, PODRUŽNICA STUDENEC
Mojca Mikolič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu Model naravoslovnega dneva v kombiniranem oddelku Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, Podružnica Studenec se dopolnjujeta dve zaokroženi celoti – teoretična in praktična. V teoretičnem delu smo natančneje predstavili kombiniran pouk (normative in standarde, načela načrtovanja, organizacijo in izvedbe pouka …), dneve dejavnosti (namene, cilje, vrste, načrtovanje in organizacijo) ter vodo. V praktičnem delu naloge pa smo predstavili natančno učno pripravo, potek dela in vrednotenje naravoslovnega dne, ki smo ga v mesecu maju 2013 izpeljali v kombiniranem oddelku podružnične osnovne šole Studenec.
Keywords: osnovna šola, prvo triletje, naravoslovni dan, potok, kombinirani oddelek.
Published: 12.07.2013; Views: 1076; Downloads: 121
.pdf Full text (2,55 MB)

17.
STALNI NARAVOSLOVNI KOTIČKI V VRTCU
Maja Rajšp, Klavdija Sinreih, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je otrokom približati stalne naravoslovne kotičke, s katerimi spodbujamo otrokovo radovednost, novo odkrivanje in raziskovanje znanega ter še neznanega iz naravnega okolja. V teoretičnemu delu diplomskega dela je predstavljeno naravoslovje, njegov pomen v predšolskem obdobju; naravoslovni postopki in pojmi, ki jih z aktivnim vključevanjem otroka v dejavnosti uspešno razvijamo, pri čemer je zelo pomembno sodelovanje med vzgojiteljem in otrokom. V nadaljevanju so opisane raziskovalne škatle, njihova zgradba ter uporaba. Opredeljeni in opisani so naravoslovni kotički v igralnici vrtca. Empirični del predstavlja projekt 'Stalni naravoslovni kotički v vrtcu', ki se je v dveh vrtcih izvajal enajst dni in je bil zasnovano tako, da so bili otroci venomer aktivni. Potekale so eksperimentalne, raziskovalne in igrane dejavnosti. V kotičkih so otroci samostojno izvajali eksperimente po priloženih natančnih navodilih. Raziskovali so po nalogah, ki so jih našli v raziskovalnih škatlah in aktivno utrjevali znanja ter jih nadgrajevali preko igre. Med dejavnostmi so bile tudi didaktične igre, katerih navodila so bila zapisana v naravoslovnih škatlah. Otroci so aktivno in samostojno sodelovali pri vseh dejavnostih.
Keywords: naravoslovje, naravoslovni kotiček, predšolski otrok, raziskovalne škatle
Published: 08.10.2013; Views: 4063; Downloads: 1136
.pdf Full text (7,28 MB)

18.
RAZISKOVANJE SNOVI V VRTCU
Petra Poštrak, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo "Raziskovanje snovi v vrtcu" posega na področju uvajanja zgodnjega naravoslovja. Teoretično so predstavljeni razvoj naravoslovnih sposobnosti, spretnosti, usvajanje temeljnih naravoslovnih postopkov, možnosti oblikovanja in izvajanja stalnih naravoslovnih kotičkov, ter vloga vzgojitelja ob tem. V praktičnem delu smo izhajali iz dejstva, da otrok mora imeti možnost samostojnega raziskovanja in prepoznavanja snovi, s katerimi ima opravka vsak dan. S tem si pridobiva izkušnje in gradi prva spoznanja na področju naravoslovja ter razvija osnovne sposobnosti in spretnosti, kot npr. opazovanja, uporabe čutil, presipavanja, merjenja... V raziskavi smo prek opazovanja otrok ugotavljali, kakšne naravoslovne sposobnosti in spretnosti otrok pridobiva pri neusmerjenem raziskovanju v naravoslovnem kotičku. Otroci so imeli na voljo različne pripomočke in snovi iz domače kuhinje. Ugotovili smo, da ima neusmerjeno raziskovanje pozitiven vpliv na otroke. Razvijali so si domišljijo, pomnjenje, fino motoriko, spretnosti rokovanja s pinceto, cedilom, s sitom. Spretnosti mešanja snovi med seboj in prav tako ločevanja snovi s pripomočki. Spoznavali so snovi s čutili. Okušali so snovi, jih tipali, vonjali in opazovali.
Keywords: raziskovanje snovi, zgodnje naravoslovje, naravoslovne sposobnosti in spretnosti, naravoslovni postopki, naravoslovni kotiček.
Published: 30.11.2015; Views: 1324; Downloads: 208
.pdf Full text (1,12 MB)

19.
Spoznavanje nekaterih pojmov (procesov) preko naravoslovnih poskusov v vrtcu
Darija Petek, 2010, professional article

Abstract: Osnovni namen raziskave je bil, postaviti naravoslovni poskus kot izhodišče, ki pomaga otroku lastno zamisel potrditi in nadgraditi ali jo spremeniti in razumeti. Otroci so pred in med poskusi ter po njih iskali možne odgovore na zastavljena vprašanja, razmišljali in se ukvarjali z rešitvijo problema. Tako smo pridobili njihove prvotne zamisli, ki so se z izvajanjem poskusa potrdile ali pa so jih otroci morali spremeniti zaradi ugotovitev, ki jih je dal poskus. Z lastno aktivnostjo so zmogli naivno razlago spremeniti in jo tudi razumeti.
Keywords: naravoslovni poskus, zgodnje poučevanje naravoslovja, topnost, izhlapevanje, kristalizacija, konzervacija
Published: 10.07.2015; Views: 737; Downloads: 99
.pdf Full text (106,97 KB)
This document has many files! More...

20.
Vzpostavitev programa naravoslovnega izobraževanja v Vili Mayer, Šoštanj
Špela Sovič, 2015, master's thesis

Abstract: V učnih načrtih za osnovne šole je predpisano število ur/dni dejavnosti. Te dneve delimo v 4 skupine: naravoslovni dnevi, športni dnevi, tehniški dnevi in kulturni dnevi. V Šoštanju v Vili Mayer smo želeli vzpostaviti naravoslovno pedagoški program za osnovno šolo. S tem smo poleg že ponujenih kulturnih in družboslovnih dni povečali ponudbo ter pripravili nekaj zanimivega, poučnega in koristnega za učence. Pripravili smo več delavnic zasnovanih na z učnimi načrti predpisanih ciljih predmetov - Spoznavanje okolja, Naravoslovje 6 in 7, Kemija in Biologija. Raziskavo smo izvedli tako, da smo pripravili en naravoslovni dan in dve delavnici. Učencem smo pripravili delovne liste, ki smo jih analizirali s stališča kakovosti pridobljenega znanja. Ugotovili smo, da so učenci bolje reševali delovni list v tisti delavnici, ki so jo obiskali najprej. Kasneje pa sklepamo, da je najbrž padala koncentracija in so delovni list reševali manj zbrano. Kljub temu pa so bili listi v večini rešeni pravilno in dosledno. Z evalvacijskimi listi, ki so jih učenci rešili ob koncu izpeljanega naravoslovnega dne, smo pridobili podatke, kakšen je njihov odnos do učenja zunaj šolskega razreda. Ugotovili smo, da učenje zunaj šolskega razreda učence zanima, jih veseli, jim je zanimivo, ga ne prezirajo in jih ne žalosti. Prav tako smo za mnenje povprašali še učitelje spremljevalce. Z izvedenim naravoslovnim dnem so bili zadovoljni, delavnice so bile razumljive za učence, zanimive in imele so ustrezno didaktično izvedbo. Delavnice bomo tržili v prihodnje še naprej. Z novim šolskim letom bomo povečali ponudbo in pripravili še nekaj vsebin, ki so atraktivne za šole ter hkrati promovirajo Vilo Mayer in jo predstavljajo širši okolici.
Keywords: Dan dejavnosti, naravoslovni dan, naravoslovne delavnice, učenje zunaj razreda, Vila Mayer
Published: 06.10.2015; Views: 953; Downloads: 102
.pdf Full text (3,78 MB)

Search done in 0.2 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica