| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 130
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
2.
POUČEVANJE POUKA NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE Z UPORABO KVIZOV IN UGANK
VALENTINA MERNIK, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Med sodobne oblike poučevanja pouka naravoslovje in tehnika, lahko vključimo tudi uporabo kvizov in ugank, zato so v prvih straneh diplomskega dela povzete glavne značilnosti ugank in kvizov ter predstavljene in s primeri ponazorjene različne vrste ugank in kvizov. Primeri se nanašajo na uporabo pri pouku naravoslovja in tehnike. Diplomska naloga vsebuje tudi uporabo kvizov in ugank v funkcijah pridobivanja, razširjanja, utrjevanja in preverjanja znanja. V tem kontekstu se diplomsko delo d
Keywords: kvizi, uganke, naravoslovje in tehnika, priprave, razredna stopnja
Published: 23.04.2009; Views: 5006; Downloads: 573
.pdf Full text (1,43 MB)

3.
POSKUSI Z VODO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Manuela Tot, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so predstavljeni poskusi z vodo, ki sem jih pripravila za otroke v prvem razredu osnovne šole. V teoretičnem delu so na kratko opisane naravoslovne vede, učni načrt za prvi razred osnovne šole ter lastnosti vode. V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljenih deset enostavnih poskusov, ki so primerni tako za predšolske otroke kot tudi za otroke prve triade devetletke. V zadnjem delu diplomske naloge je opisana priprava in izvedba poskusov ter skladnost vsebin z učnim načrtom. Dodani so tudi rezultati opravljenih anket, ki so bile izvedene neposredno pred poskusom in po njem. Predpostavljali smo, da se otroci v šoli premalo učijo ob poskusih in igri. Premalo je igranja z vodo in učenja preko igre pri fiziki ali širšem naravoslovju. To teorijo, da je v šoli preveč učenja in premalo igre, smo po poskusih z otroki v šoli le še okrepili. Poskusi zahtevajo mnogo več časa in potrpežljivosti kot branje knjige ali ogled filma. Verjetno je ravno čas tisti, ki ne dopušča, da bi se otroci učili skozi poskuse in si tako pridobili novo znanje. Vsekakor smo pri otrocih želeli vzpodbuditi zanimanje za naravoslovje skozi igro z vodo. Če bomo otrokom znali na primeren način približati naravoslovne vede, bodo le-ti pridobljeno znanje znali uporabiti v enakih ali podobnih situacijah.
Keywords: poskus, voda, naravoslovje, biologija, kemija, fizika, osnovna šola, prvi razred, otrok, učenje, demonstracije, prikaz, učni načrt, kurikulum, lastnosti vode, priprava in izvedba poskusov
Published: 07.05.2009; Views: 11098; Downloads: 3066
.pdf Full text (4,16 MB)

4.
5.
ODNOS, MNENJA IN AKTIVNOSTI TRETJEŠOLCEV Z RASTLINAMI V UČILNICI
Marijana Grmovšek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava rastline v učilnici. Glede na učni načrt in učbenike naj bi učenci vsaj enkrat v prvem triletju vzgojili rastlino in skrbeli zanjo. Cilj naloge je ugotoviti, kakšna in kolikšna je vzgoja rastlin v razredu, kakšno mnenje in odnos imajo učenci do rastlin, katere aktivnosti so vključene v pouk obravnave rastlin ter kakšno je znanje učencev. Raziskava je izvedena z anketnim vprašalnikom. Vprašalnik je izpolnilo 140 tretješolcev vaških in mestnih šol. V prvem triletju v vsaj enem razredu ali več vzgajajo različne rastline, za katere skrbijo učenci, včasih pa jim pomaga učiteljica. Učiteljice uporabljajo raznolike naravoslovne postopke, vendar ne vseh enako pogosto. Največ se učenci pri pouku o rastlinah naučijo z opazovanjem pravih rastlin v razredu in naravi. Tretješolci že imajo določeno znanje o rastlinah, saj so na vprašanja večinoma znali odgovarjati. Pri težavnejših vprašanjih je bilo več napačnih odgovorov, še vedno pa več kot polovica pravilnih. Učenci se v večini radi ukvarjajo z rastlinami, tako v šoli kot tudi doma, in tako je tudi njihov odnos do rastlin pozitiven.
Keywords: rastline, spoznavanje okolja, naravoslovje, tretji razred, razredna stopnja.
Published: 13.08.2009; Views: 2075; Downloads: 156
.pdf Full text (1,00 MB)

6.
UPORABA MIKROSKOPA PRI PREDMETIH SPOZNAVANJE OKOLJA TER NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
Adrijana Kotnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kakšen je odnos učiteljev in učencev do mikroskopiranja. V nalogi smo raziskali in opisali možnosti in načine uporabe mikroskopa. Raziskali smo aktivnosti učencev pri mikroskopiranju in njihove želje po uporabi mikroskopa pri pouku. V empiričnem delu je raziskan tudi odnos učiteljev tretjih in petih razredov nekaterih osnovnih šol mariborske in celjske regije, do mikroskopiranja. Raziskali smo poznavanje mikroskopa ter mnenje in željo po uporabi le tega s strani učencev. Prav tako smo se pozanimali, kolikšen odstotek učencev ima mikroskop doma. Ti podatki so nas zanimali predvsem glede na spol in glede na razred učencev. Ker je mikroskop neposredno omenjen v učnem načrtu za tretji in peti razred, je raziskava potekala v tretjih in petih razredih. Raziskali smo tudi poznavanje mikroskopa s strani učiteljev. Zanimala nas je pogostost uporabe le tega, morebitni razlogi za neuporabo oziroma redkejšo uporabo, ter način uporabe mikroskopa in obdelave informacij ob videnih preparatih. Uporabljeni so bili anketni vprašalniki za 181 učencev in 62 učiteljev. Podatki teh anketnih vprašalnikov so bili analizirani glede na spol in razred učencev ter glede na delovno dobo in izobrazbo učiteljev ter razred, ki ga poučujejo. Ugotovljeno je bilo, da učitelji pri pouku spoznavanja okolja oziroma naravoslovja in tehnike, zelo redko uporabljajo mikroskop in da je učencem zelo všeč uporaba mikroskopa. Učitelji so tudi povedali, da bi bilo lažje, če bi učni načrt pod dejavnostmi pogosteje vključeval mikroskop, ter da bi bilo tudi veliko enostavneje, če bi si učitelji imeli mikroskop kje izposoditi.
Keywords: mikroskop, mikroskopiranje, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, učni načrt, osnovna šola
Published: 07.07.2009; Views: 3864; Downloads: 372
.pdf Full text (1,35 MB)

7.
ZNANJE IN ODNOS DO VODE V ZAČETKU DRUGEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE
Danica Žurga, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Snov, po kateri se naš planet Zemlja tako razlikuje od drugih planetov, je voda. Voda pokriva večji del površine, zato se iz vesolja vidi kot modro-bela krogla. Bela je zaradi hlapov, modra pa prav zaradi vode. Seveda je od vode odvisno vse življenje (Seymour in Girardet, 1991). Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu je predstavljena voda kot kemijski element, pojasnjene so njene lastnosti, nastanek tekočih voda in kroženje vode. Opozarjamo tudi na pomen vode, oskrbo z vodo in onesnaževanje vode. V nadaljevanju teoretičnega dela je podrobneje predstavljen pouk naravoslovja in tehnike v 4. in 5. razredu s stališča vode, prav tako pa so s stališča vode analizirani vsi učbeniški kompleti za pouk naravoslovja in tehnike v 4. in 5. razredu, ki jih je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. V empiričnem delu ugotavljamo, kakšno znanje imajo o vodi učenci 4. in 5. razreda ter kakšna je vloga staršev in šole pri oblikovanju učenčevega odnosa do vode. Ključne besede: voda, značilnosti vode, znanje o vodi, naravoslovje in tehnika, osnovna šola.
Keywords: Ključne besede: voda, značilnosti vode, znanje o vodi, naravoslovje in tehnika, osnovna šola.
Published: 11.09.2009; Views: 2474; Downloads: 243
.pdf Full text (4,66 MB)

8.
OSVEŠČANJE UČENCEV 4. IN 5. RAZREDOV O PROBLEMATIKI GLOBALNEGA SEGREVANJA
Martina Kuzma, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Osveščanje učencev 4. in 5. razredov o problematiki globalnega segrevanja je teoretični del razdeljen na štiri sklope: psihološki sklop, pedagoško—didaktični sklop in ekološki sklop. V psihološkem sklopu so predstavljene splošne značilnosti in temeljni dejavniki otrokovega razvoja ter spoznavni proces otroka v srednjem obdobju otroštva. V pedagoško — didaktičnem sklopu smo opredelili predmet Naravoslovje in tehnika ter analizirali Nacionalni učni načrt za Naravoslovje in tehniko iz zornega kota globalnega segrevanja. V ekološkem sklopu smo predstavili pojem globalno segrevanje, ter vzroke za njegov nastanek in posledice, ki nastajajo zaradi njega. Kot eno izmed večjih posledic smo predstavili podnebne spremembe. V ekološkem sklopu smo predstavili različne ukrepe s katerimi lahko pomagamo pri reševanju podnebne krize. V empiričnem delu diplomskega dela smo ugotavljali, kakšno znanje imajo učenci 4. in 5. razredov o globalnem segrevanju in podnebnih spremembah. Rezultati so pokazali, da so nekateri učenci zelo dobro seznanjeni s globalno segrevanjem, pri večini učencev, pa je to le površinsko znanje, ali ga pa ni. Kot rezultat takšnih ugotovitev je nastal praktični del diplomske naloge. V prilogi je priložen model učne ure, ki smo ga uporabili v 5. razredu osnovne šole. Namen te ure je bil približati učencem globalno segrevanje ter jim predstaviti vzroke in posledice. Seznanili so se tudi s tem, kaj oni sami lahko prispevajo k zmanjševanju globalnega segrevanja.
Keywords: Ključne besede: globalno segrevanje, podnebne spremembe, nacionalni učni načrt, naravoslovje in tehnika, srednje obdobje otroštva
Published: 06.10.2009; Views: 3040; Downloads: 285
.pdf Full text (2,75 MB)

9.
PRIMERJAVA NEKATERIH ELEMENTOV PROMETNE VZGOJE V SKLOPU NARAVOSLOVJA NA PORTUGALSKEM IN V SLOVENIJI
Lea Janžič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomska naloga predstavlja primerjavo nekaterih elementov prometne vzgoje v sklopu naravoslovja na Portugalskem in v Sloveniji. Pri tem je naloga vsebinsko orientirana na primerjavo učnih ciljev, na literaturo, ki jo uporabljajo učenci in učitelji pri obravnavi učne snovi in na izobraževalno-komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporabljajo pri pouku prometne vzgoje. Prav tako je naloga osredotočena na potek medpredmetne povezave pri pouku ter na sam vzgojno-izobraževalni proces prometne vzgoje in ali je le-ta na Portugalskem drugače izvajan kot pri nas. Predstavljeni sta tudi državi Portugalska in Slovenija ter njuna zgodovina. V nalogi je opisan šolski sistem od najzgodnejšega izobraževanja do univerzitetne izobrazbe in učni načrt za naravoslovje, kjer je izpostavljeno medpredmetno področje prometne vzgoje. Z metodo primerjalne analize pouka prometne vzgoje v sklopu naravoslovja na Portugalskem in v Sloveniji, je ugotovljena razlika v postavljenih ciljih, literaturi, izobraževalno-komunikacijski tehnologiji in v medpredmetni povezavi. Primerjan je sam učni proces prometne vzgoje na Portugalskem in pri nas, kjer se kaže usmerjenost v vsakdanje življenjske situacije. Z opazovanjem je ugotovljeno, da so nekateri učni cilji primerljivi, ampak jih je na Portugalskem količinsko občutno manj. Ugotovljeno je tudi, da imajo na Portugalskem posebno literaturo namenjeno prav prometni vzgoji ter da je uporaba izobraževalno-komunikacijske tehnologije v prvem ciklu bolj izrazita kot pri nas. Razlike v pouku prometne vzgoje so vidne v sami postavitvi učnih ciljev, v medpredmetnih povezavah, kjer se dnevno prepletajo vsebine pri vseh predmetih in usmerjenosti pouka v praktično uporabo znanja. Generalno lahko zaključim, da so vsebine in znanja, ki jih morajo učenci na koncu usvojiti, primerljiva s slovenskimi, manj primerljiv pa je sam učni proces in uporaba literature, saj je na Portugalskem drugačna.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: Prometna vzgoja, Portugalska, Slovenija, razredna stopnja, naravoslovje.
Published: 23.12.2009; Views: 2170; Downloads: 172
.pdf Full text (2,33 MB)

10.
VKLJUČEVANJE NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE TER DRUŽBE V POLETNO ŠOLO V NARAVI OB MORJU
Tamara Rajh, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Šola v naravi se v slovenskem šolskem sistemu pojavlja že desetletja. Najprej je bil njen namen naučiti učence plavati, danes pa ima ta vzgojno-izobraževalni proces veliko večje razsežnosti. Diplomsko delo na prvih straneh predstavlja celoten program šole v naravi ob morju, in sicer od same organizacije do vsebinske priprave, na katero morajo biti vsi sodelujoči učitelji, predvsem pa razrednik, dobro pripravljeni. Šola v naravi nam daje idealne možnosti, da vanjo vključujemo tako naravoslovne kot družboslovne vsebine. Diplomsko delo se dotika dveh predmetov: naravoslovja in tehnike ter družbe. V praktičnem delu diplomsko delo prikazuje model že izpeljane šole v naravi v Izoli, katere sem se udeležila skupaj s četrtimi razredi osnovne šole Pod goro iz Slovenskih Konjic. V šoli v naravi sem sodelovala kot vaditeljica plavanja, prav tako pa sem prisostvovala pri vseh ostalih dejavnostih. Na podlagi opazovane šole v naravi in ciljev iz nacionalnih učnih načrtov za predmeta naravoslovje in tehnika ter družba je v diplomskem delu predstavljen celoten program vključevanja teh dveh predmetov v poletno šolo v naravi ob morju. Narava učence zanima, vendar je pogosto brez vzpodbude ne znajo opazovati. V diplomskem delu so prikazane številne idejne rešitve, ki nam pomagajo učencem približati naravo, jih vzpodbuditi k raziskovanju in na prijeten ter nevsiljiv način osvojiti ali utrditi znanje in tako razširiti njihova obzorja.
Keywords: Ključne besede: šola v naravi, naravoslovje in tehnika, družba, delovni listi, razredna stopnja.
Published: 23.12.2009; Views: 2437; Downloads: 338
.pdf Full text (1,86 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica