| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Vloga naravoslovnega kotička z naravnimi materiali v vrtcu pri najmlajših otrocih (1-2 leti) : diplomsko delo
Nika Lepej, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Za predšolske otroke so zelo pomembne izkušnje, saj so osnova za njihovo učenje. Že za najmlajše otroke je pomembno, da imajo stik z naravo in možnost raziskovanja le-te. V okviru diplomske naloge smo izvedli raziskavo o naravoslovnih kotičkih z naravnimi materiali v vrtcu pri najmlajših otrocih. V prvem delu raziskave smo od rednih in izrednih študentov predšolske vzgoje s pomočjo anketnega vprašalnika pridobili podatke o uporabi naravoslovnih kotičkov v vrtcu. Osredotočili smo se na njihova opažanja v sklopu praktičnega usposabljanja ali dela v vrtcu, nato pa smo v vrtcu izvedli še drugi del raziskave. V sklopu drugega dela raziskave je sodelovalo 10 otrok, starih 1–2 leti. Pet zaporednih dni v tednu smo jim ponudili naravoslovni kotiček gozd in opazovali njihovo manipuliranje z materialom in raziskovanje. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da je naravoslovni kotiček zelo dobra metoda za delo v vrtcu in primerna tudi za najmlajše otroke. Otroci so sčasoma razvili igro in njihovo aktivno raziskovanje in sodelovanje v kotičku je bilo iz dneva v dan daljše. Pridobili so veliko novih izkušenj in znanj, ki jim bodo odlična podlaga za naravoslovje v šoli in za nadaljnje življenje.
Keywords: najmlajši otroci, naravoslovni kotiček, naravni materiali, raziskovanje
Published in DKUM: 17.11.2021; Views: 315; Downloads: 36
.pdf Full text (2,57 MB)

2.
Rokovanje in igra otrok z naravnimi materiali v prvem starostnem obdobju
Jasna Crnolič, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo uvodoma predstavlja razvojne značilnosti otrok v prvem starostnem obdobju, definira aktivno učenje ter vlogo vzgojiteljev in staršev pri tem. Predstavljena je tudi igra otroka in njen pomen za otroke v prvem starostnem obdobju, področje naravoslovja, otrokov odnos do narave ter pomen igre z naravnimi materiali. Empirični del diplomskega dela zajema dejavnosti otrok oz. igro z naravnimi materiali. Otrokom smo ponudili različne naravne materiale in jim omogočili spontano igro z njimi. S tem smo želeli ugotoviti, kako bodo otroci pristopili k igri, kaj bodo pri tem odkrili, kakšni bodo njihovi odzivi in kako dolgo bodo za dejavnost motivirani. Ob izvajanju dejavnosti odrasli pripravimo material, poskrbimo za dobro vzdušje in varnost ter opazujemo in si zapisujemo opažanja, v dejavnost se aktivno vključimo le po potrebi. Ugotovili smo, da so otroci na podlagi teh dejavnosti razvijali domišljijo, pokazali so zanimanje za igro z naravnimi materiali. Motivacija otrok je bila dolga in med samo igro ni prihajalo do konfliktov. Otrokom smo vzbudili zanimanje do narave v tej meri, da so spoznali, da je tudi brez industrijskih igrač igra lahko zabavna in poučna, kar bo nedvomno dobro vplivalo na oblikovanje otrokovega pozitivnega odnosa do narave.
Keywords: naravni materiali, prvo starostno obdobje, igra, rokovanje z naravnimi materiali
Published in DKUM: 03.05.2021; Views: 501; Downloads: 150
.pdf Full text (2,49 MB)

3.
Tehniško ustvarjanje in uporaba naravnih materialov v predšolskem obdobju na območju Savinjske regije
Anja Črešnar, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Tehniško ustvarjanje in uporaba naravnih materialov v predšolskem obdobju na območju Savinjske regije je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del smo razdelili na 4 sklope, in sicer na: psihološki, pedagoško-didaktični, tehniško-tehnološki in geografski sklop. V prvem sklopu smo opisali razvoj predšolskega otroka, razvojna področja, vpliv tehnike in tehnologije na otrokov razvoj in igro kot sredstvo za spoznavanje tehniške ustvarjalnosti. V drugem sklopu smo predstavili kurikuluma za vrtce in tehnično vzgojo, tehniško ustvarjanje, vlogo vzgojitelja v procesu tehniškega ustvarjanja, orodja in pripomočke ter naravne materiale pri tehniškem ustvarjanju. V tehniško-tehnološkem sklopu smo opisali strategije tehnike in tehnologije. V zadnjem, geografskem sklopu pa smo predstavili Savinjsko regijo in vrtce, ki so sodelovali v empiričnem delu. V slednjem smo predstavili rezultate raziskave, s pomočjo katerih smo ugotavljali, ali je v vrtcu prisotno načrtovano tehniško ustvarjanje in kaj vse uporabljajo pri tehniškem ustvarjanju. Pri tem smo ugotavljali tudi, ali v vrtcu uporabljajo naravne materiale in kaj iz njih izdelujejo, saj so nam ti materiali dobro poznani in lahko dostopni. Ugotovili smo, da je v vrtcu prisotno načrtovano tehniško ustvarjanje, vendar v manjšem obsegu in da pri tem uporabljajo naravne materiale, ki si jih v večini naberejo sami. Okolice vrtcev so polne različnih kotičkov, kjer lahko strokovni delavci z otroki najdejo različne naravne materiale.
Keywords: Tehniško ustvarjanje, tehnika, vrtec, naravni materiali, Savinjska regija
Published in DKUM: 21.01.2021; Views: 403; Downloads: 57
.pdf Full text (3,02 MB)

4.
Uporaba naravnih in recikliranih materialov pri likovnih dejavnostih v vrtcu
Lea Predikaka, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili možnosti, ki nam jih pri likovnem delu ponujajo naravni in odpadni materiali, katere lahko z reciklažo uporabimo pri delu z otroki. V teoretičnem delu so z deskriptivno in komparativno metodo predstavljeni vidiki kurikuluma in likovne didaktike na tem umetniškem področju, pri čemer smo opredelili likovna področja in se posvetili materialom, tako tradicionalnim kot netradicionalnim. Izpostavili smo tudi projekt Ekovrtec, ki deluje kot del programa Ekošola in se neposredno dotika ekološkega ozaveščanja otrok, pa tudi odraslih, vpletenih v vrtčevsko okolje. V praktičnem delu, ki je temeljilo na kvalitativnih metodah, smo pripravili, izvedli in evalvirali šest dejavnosti, vsako iz drugega likovnega področja. V njih smo vključevali naravne in odpadne materiale, katere smo s svojim delom reciklirali in uporabili za likovne upodobitve. Veliko pozornosti smo namenjali recikliranju oz. pravilnemu ravnanju z odpadki in skrbi za okolje.
Keywords: predšolska vzgoja, likovna področja, recikliranje, odpadni materiali, naravni materiali.
Published in DKUM: 04.12.2018; Views: 1093; Downloads: 189
.pdf Full text (2,35 MB)

5.
Primerjava vsebnosti sive energije v umetnih in naravnih gradbenih materialih
Anže Lipičnik, 2017, diploma project paper

Abstract: V diplomski projektni nalogi obravnavamo potrošnjo energije potrebno za proizvodnjo gradbenih materialov s pomočjo kazalnika sive energije in proizvedenih izpustov ogljikovega dioksida. Zanima nas, kako se oba kazalnika obnašata pri naravnih in umetnih materialih. Za analizo potrošnje energije smo pod drobnogled vzeli primera hiš, kjer je ena grajena z naravnimi in druga z umetnimi materiali. Ugotovitve smo podkrepili s prikazom obeh kazalnikov v tabelah in slikah.
Keywords: gradbeništvo, siva energija, ekološka bilanca, gradnja hiše, naravni materiali, umetni materiali
Published in DKUM: 13.06.2017; Views: 718; Downloads: 121
.pdf Full text (1015,11 KB)

6.
RAZVOJ MODELA ZA NAČRTOVANJE CENTROV PREDELAVE LESA V SKLOPU GOZDNE-LESNE VERIGE
Andreja Žagar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi je obravnavana možnost načrtovanja Centrov predelave lesa (CPL) na območju Slovenije. Izdelali smo model, ki je definiran kot funkcija štirih dejavnikov, t.j. gozdnatost območja, obstoječa prometna infrastruktura oziroma bližina avtocest, bližina večjih mest in lokacija že obstoječih lesno predelovalnih podjetij, ki bi se bila pripravljena razviti v CPL. Zbrani so bili razpoložljivi podatki o gozdnatosti in prometni infrastrukturi. Izvedena je bila anketa z 41 vprašanji, ki je bila poslana desetim lesnopredelovalnim podjetjem. Na ta način smo pridobili podatke o podjetjih, o njihovi trenutni dejavnosti in ugotovili smernice podjetij za nadaljnji razvoj ter njihovo zainteresiranost, da bi se razvili v CPL. Na podlagi zbranih podatkov in na osnovi analize anket smo razvili model, s pomočjo katerega smo določili smiselnost ustanavljanja CPL ter možne lokacije teh centrov.
Keywords: Podnebne spremembe, Naravni materiali – les, Predelava lesa, Center predelave lesa, Modeliranje in simulacija
Published in DKUM: 11.11.2016; Views: 1022; Downloads: 87
.pdf Full text (2,56 MB)

7.
Čiščenje odpadnih vod iz barvalnih procesov s pomočjo naravnih odpadnih materialov
Rebeka Sirc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V tekstilni industriji nastaja velika količina odpadnih vod, ki jih poskušamo očistiti z dragimi postopki in materiali. Modelnim vodam, ko so bile obarvane z barvami za tekstil, smo z uporabo naravnih adsorbentov poskusili zmanjšati pH vrednost, električno prevodnost, skupni organski ogljik (TOC), kemijsko potrebo po kisiku (KPK) ter obarvanost vzorcev. Z nekaterimi naravnimi odpadnimi materiali smo dosegli cilj, z drugimi ne. V splošnem so bili rezultati najboljši v primeru smrekove žagovine, aktivnega oglja ter pri naravnem in sintetiziranem zeolitu.
Keywords: odpadne vode, barvalni procesi, naravni odpadni materiali, metode čiščenja, čiščenje odpadnih vod
Published in DKUM: 21.09.2016; Views: 755; Downloads: 97
.pdf Full text (1,57 MB)

8.
GRADNJA Z ILOVICO IN NARAVNIMI MATERIALI
Tjaša Leben, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V uvodnem delu diplomskega dela je predstavljena gradnja z ilovico in z njo povezanimi naravnimi materiali, kot so glina, les in slama. Opisana je zgodovino gradnje z ilovico, tehnike grajenja v zgodovini, sledi poglavje o sodobni gradnji z ilovico, v katerem so opisane butana gradnja, gradnja z ilovnatimi zidaki ter kombinacija lesa, slame in ilovnatih materialov. V naslednjih poglavjih diplomskega dela so prikazane osnovne preiskave ilovice, podane so prednosti in slabosti obravnavanega gradiva. V eksperimentalnem delu naloge sledi izračun toplotnih karakteristik ilovice v primerjavi z drugimi tradicionalnimi gradbenimi materiali.
Keywords: Ilovica, naravni materiali, tehnike grajenja, toplotna prehodnost.
Published in DKUM: 25.08.2016; Views: 1703; Downloads: 268
.pdf Full text (3,52 MB)

9.
GRADNJA S KONOPLJO
Tomaž Sekolovnik, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obsega področje uporabe konoplje v gradbeništvu. V teoretičnem delu smo predstavili najbolj pogoste naravne materiale, ki se uporabljajo za gradnjo. V praktičnem delu smo izdelali beton z dodatkom konopljinega pezdirja, ki bi dosegal zastavljeno tlačno trdnost (10 MPa). Kot vezivo smo pri izdelavi betona uporabili naravno hidravlično apno (NHL) ter cement (CEM I), ki je edini cement brez dodatkov. Na teh vezivih smo najprej opravili standardne preizkuse, na podlagi katerih smo lahko kasneje dobili primerno recepturo za izdelavo betona. Nato smo izdelali vzorce betona različnih receptur. Na podlagi teh receptur smo kasneje izdelali vzorce betona s konopljinim pezdirjem. To smo naredili tako, da smo prejšnjim recepturam odvzemali groba zrna agregata in tega glede na maso nadomeščali s konopljinim pezdirjem. Na vseh vzorcih smo nato opravili preizkus tlačne trdnosti, katerih rezultati so se ujemali z našimi predpostavkami. V ekonomskem delu pa smo naredili stroškovno ter vrednostno analizo izdelave zidakov iz betona s konopljinim pezdirjem.
Keywords: beton, konoplja, konopljin beton, naravni materiali, gradnja z naravnimi materiali.
Published in DKUM: 09.03.2016; Views: 2059; Downloads: 576
.pdf Full text (1,90 MB)

10.
Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica