| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 18
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
Preventivno delovanje šolske svetovalne službe pri učencih z učnimi težavami
Petra Vodošek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Učne težave, s katerimi se sooča vse več sodobnih šol, predstavljajo zelo trdovraten in kompleksen problem z zaskrbljujočimi oblikami in razsežnostmi. Pri premagovanju tovrstnega problema igra med drugimi pomembno vlogo tudi šolska svetovalna služba. V teoretičnem delu diplomske naloge sem najprej opredelila šolsko svetovalno službo, njene osnovne vrste dejavnosti, s poudarkom na razvojno-preventivni dejavnosti in temeljnih načelih, ki jih šolska svetovalna služba pri delu mora upoštevati. V nadaljevanju sem pozornost namenila učnim težavam, njihovi opredelitvi in razvrščanju ter prepoznavanju in oblikam pomoči učencem z učnimi težavami. V empiričnem delu sem se posvetila preučevanju razvojno-preventivne dejavnosti šolskih svetovalnih služb na področju učne problematike. Zanimala me je sama razširjenost in vzroki za pojav učnih težav pri učencih; odkrivanje in prepoznavanje učencev z učnimi težavami; oblike pomoči, ki jih nudi šolska svetovalna služba učencem z učnimi težavami in učiteljem, ki z njimi delajo; sodelovanje v projektu pomoči; mnenje šolske svetovalne službe o strokovni usposobljenosti učiteljev za delo z učenci z učnimi težavami; kakšne oblike pomoči in izpopolnjevanja nudi šolska svetovalna služba učiteljem za uspešnejše delo z učenci z učnimi težavami in pa tudi ovire in težave, s katerimi se srečujejo pri delu z učenci z učnimi težavami.
Keywords: Ključne besede: šolska svetovalna služba, načela za delo šolske svetovalne službe, razvojno-preventivna dejavnost, učne težave, vzroki in odkrivanje učnih težav, interdisciplinarni pristop, pomoč učencem z učnimi težavami, sodelovanje šolske svetovalne službe, usposobljenost za delo z učenci z učnimi težavami, izpopolnjevanje, napredek, ovire pri delu z učnimi težavami.
Published: 17.02.2009; Views: 5241; Downloads: 1054
.pdf Full text (1,75 MB)

3.
ENDOGENE TEORIJE RASTI IN VLOGA DRŽAVE PRI POSPEŠEVANJU RASTI
Anja Čobec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Gospodarska rast je eden izmed procesov v ekonomiji, katero lahko spodbujamo z ukrepi tehnološkega razvoja, izobraževanja in usposabljanja. Dejavniki gospodarske rasti so predvsem delovna sila, človeški kapital, kapital in investicije ter tehnološki napredek. Endogene teorije rasti dajejo prednost predvsem tehnološkemu napredku, katerega lahko dosežemo z učenjem skozi delo ter raziskavami in razvojem, in človeškemu kapitalu. Endogene teorije rasti so se razvile iz neoklasičnih teorij rasti, katerih osnovni model je Solow-Swan model. V Solow-Swan modelu je agregatni proizvod funkcija treh proizvodnih faktorjev: fizičnega kapitala, delovne sile in razpoložljive tehnologije. Tehnološki napredek je v neoklasični teoriji rasti eksogena spremenljivka. Poglavitni model endogene teorije rasti je Uzawa-Lucas model. H gospodarski rasti lahko prispeva tudi država, predvsem z izboljšanjem učinkovitosti, spodbujanjem pravičnosti in z ohranjanjem makroekonomske stabilnosti in rasti. Poglavitne slabosti slovenske konkurenčnosti so predvsem nizek priliv tujih investicij, tehnološko sodelovanje med podjetji, nizek delež visokotehnološkega izvoza in nezadostno financiranje tehnološkega razvoja. Da bi izboljšali konkurenčnost slovenskega gospodarstva, je treba oblikovati spodbudno inovacijsko okolje. Prav tako je treba spodbujati raziskave in razvoj ter tehnološki razvoj.
Keywords: Tehnološki napredek, človeški kapital, raziskave in razvoj, učenje skozi delo, gospodarska rast, tranzicija, konkurenčnost, vloga države.
Published: 15.07.2010; Views: 3463; Downloads: 353
.pdf Full text (4,41 MB)

4.
KAKOVOST SPLETNIH TRGOVIN Z VIDIKA UPORABNIKOV
Dejan Prodanovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Kakor so ugibanja, da je prvi človek stopal po našem planetu pred tremi milijoni let, in ugibanja, kdaj se je začel razvijati govor; je bilo pred 150 000 leti ali več; ter različna mnenja nekaterih znanstvenikov, da smo se razvili v Aziji; in spet drugih, da v Afriki; tako lahko le ugibamo, kam in kako drvi današnji človek na svoji poti obstoja; kaj bo jutri in kaj pojutrišnjem; kaj prinašata napredek in neverjetna sposobnost človeškega uma naslednjim rodovom. V svojem diplomskem delu sem se najprej dotaknil samega pojma trgovine, ki se je razvila šele na določeni stopnji razvoja človeka; najprej kot menjava, trgovina pa šele ob uvedbi plačilnega sredstva, denarja. A nismo ostali pri denarju. Človek je razvil naslednjo obliko plačilnega sredstva, plačevanje s plačilnimi karticami, ki so odpravile neposredni stik z gotovino. Poplava trgovin je povzročila, da so se hitro začele ločevati po velikosti, ponudbi, cenah in lastništvu. Ob nastanku svetovnega spleta so se začele ustvarjati virtualne, spletne trgovine, ki so preko on-line računalnika prinesle v dom kupca izdelke v kombinaciji z besedilom in sliko, ponekod tudi zvokom. V svoj naslonjač udobno nameščen kupec je z napredkom pridobil sodobnejši način nakupovanja omogočen 24 ur na dan, na katerem koli delu sveta. Odpadla je skrb, kako priti do trgovine, kje parkirati, zlahka je lahko primerjal izdelke med seboj po ceni, lastnostih in kakovosti, izognil se je človeškemu faktorju, neposrednem stiku z osebjem in v bliskovitem času je lahko pregledal široko ponudbo izdelkov. Spletna trgovina v primerjavi s tradicionalno nudi večje cenovne ugodnosti, to je posledično zaradi nižjih stroškov delovanja. Ima manj zaposlenih ljudi, ne potrebuje prodajnih prostorov, omejena je le s skladiščem in močjo strojne in programske opreme. Po predstavitvi nastanka in delovanja trgovine Big Bang sem se posvetil spletni trgovini Big Bang, ki ne teži le k uspešni prodaji in pridobivanju rednih kupcev, ampak želi pridati svoj delež k ugledu celotnega podjetja. Zadovoljen kupec bo svojo pozitivno izkušnjo podelili z drugimi ter jo posledično brezplačno promoviral. Po izvedeni anketi, ki se je s svojimi vprašanji dotikala ugotavljanja kvalitete spletne trgovine Big Bang z vidika uporabnikov glede oblikovne podobe, vsebinske in navigacijske ustreznosti in uporabnosti, pestrosti nabora in kvalitete izdelkov, procesa nakupa, plačilnih pogojev, cenovnih ugodnosti in varnosti, sem se lotil analize dobljenih rezultatov. Moja ocena je, da spletna trgovina Big Bang v pretežni meri izpolnjuje pričakovanja še tako zahtevnega kupca. Nekateri ljudje težko sprejemajo čas sprememb, čas, ki nas nenehno obmetava z novimi nauki, dognanji. A kot razvita bitja se temu toku ne moremo upreti. Napredek je kakor deroča reka, ki se ji lahko le prepustiš. Nekateri si želijo ohranjati staro, saj je znano in domače, spet drugi hitijo za spremembami, k nečemu novemu, neznanemu, skrivnostnemu. In zaradi slednjih gre razvoj naprej in mi z njim.
Keywords: trgovina, svetovni splet, spletna trgovina, kupec, napredek
Published: 24.01.2012; Views: 1493; Downloads: 149
.pdf Full text (3,99 MB)

5.
VPLIV IZBRANIH INSTITUCIONALNIH IN INDIVIDUALNIH DEJAVNIKOV NA PODJETNIŠKO AKTIVNOST TER NJIHOVA POVEZAVA Z GOSPODARSKIM IN DRUŽBENIM NAPREDKOM
Katja Crnogaj, 2012, doctoral dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji proučujemo vpliv institucionalnih in individualnih dejavnikov na podjetniško aktivnost ter njihovo povezavo z gospodarskim in širšim družbenim napredkom. Pri tem se srečujemo z različnimi perspektivami podjetništva in različnimi potrebami nacionalne politike, zato je pomembno, da najprej natančno razumemo podjetniške dejavnike in vzpostavimo celovitejši okvir, ki omogoča umestitev podjetništva v jedro konkurenčnosti nacionalne ekonomije. Največjo oviro tovrstnemu proučevanju predstavlja odsotnost splošno sprejete definicije podjetništva, kar predstavlja velik izziv za merjenje in primerjavo podjetništva v mednarodnem okolju in skozi čas. Tudi v primeru poenotenja glede primerne opredelitve podjetništva je težko najti merilno orodje, ki se ujema z izbrano terminologijo. Obstoječe podjetniške mere morajo biti skrbno izbrane in interpretirane, da lahko upoštevamo njihovo relevantnost za politične odločitve. Kompleksno je tudi ugotavljanje podjetniških učinkov, kjer smo v središče obravnave postavili vpliv podjetniške aktivnosti na gospodarsko rast, ki se preliva v stabilen in trajnostni gospodarski ter družbeni razvoj. Omejitve trdih pokazateljev gospodarske rasti, kot je BDP, so znane, zato smo okvir proučevanja razširili z upoštevanjem pokazateljev družbenega napredka, ki se odražajo v osebnem (človekovem) razvoju in trajnostnem razvoju družbe. Osrednji cilj doktorske disertacije je operacionalizacija široko zastavljenega modela proučevanja z namenom oblikovanja ustreznih izhodišč oblikovalcem podjetniške politike. Cilj raziskave je preveriti, ali in v kolikšni meri se povezava med podjetništvom in gospodarsko rastjo ter družbenim napredkom razlikuje med razvitimi in manj razvitimi državami, ter opredeliti v tem okviru pomembne vplivne dejavnike. Iz pregleda literature in različnih empiričnih študij je razvidno, da so raziskovalci doslej namenjali pozornost le posameznim dejavnikom podjetništva, ne pa tudi dovolj celovito – z upoštevanjem in operacionalizacijo individualne in makro ravni obenem. Pri operacionalizaciji raziskovalnega modela se osredotočamo na podatke, ki združujejo informacije o posameznikih, državah in času ter omogočajo raziskovanje vplivnih dejavnikov podjetniške aktivnosti glede na doseženo stopnjo gospodarske razvitosti države. Na tej osnovi smo si zastavili kompleksno raziskovalno vprašanje o tem, ali je mogoče vzroke za odkritje in ovrednotenje poslovne priložnosti ter pričetek podjetniške aktivnosti iskati v dejavnikih institucionalnega okolja, v katerih se priložnosti porajajo, in značilnostih posameznikov, ki jih izkoriščajo. Ugotavljali smo, ali je na ta način vzpostavljena povezava z gospodarskim in družbenim napredkom ter zagotovljena jasnejša slika oblikovalcem političnih ukrepov za pospeševanje podjetništva. Ker so v zadnjih letih različni viri podatkov privedli do protislovnih in nezadostnih empiričnih ugotovitev, smo v disertaciji na enem mestu sistematično prikazali, s katerimi pomembnejšimi mednarodno primerljivimi merami, ki so pomembne za sprejemanje in analizo političnih odločitev za povečevanje podjetniškega potenciala, se lahko merijo podjetniška aktivnost in opredeljeni vplivni dejavniki podjetništva. Na tej osnovi smo operacionalizirali zastavljeni model proučevanja podjetniškega procesa in njegove komponente v povezavi z gospodarsko rastjo in družbenim napredkom. Z upoštevanjem dveh različnih ravni obravnave smo potrdili pomen razlikovanja med posameznimi tipi podjetništva in njihovimi učinki v različnih gospodarskih okoljih.
Keywords: podjetništvo, individualne značilnosti podjetnika, dejavniki institucionalnega okolja, poslovne priložnosti, podjetniška aktivnost, merjenje podjetništva, gospodarska rast, gospodarski in družbeni napredek, podjetniška politika
Published: 21.09.2012; Views: 2170; Downloads: 545
.pdf Full text (5,12 MB)

6.
7.
PRIMERI IZDELAVE E-PORTFOLIA V VRTCU Z IKT
Sabina Mencigar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Primeri izdelave e-portfolia v vrtcu z IKT je bila pisana z namenom ozaveščanja o pomembnosti uporabe in vključevanja IK-sredstev v vzgojno-izobraževalni koncept ter da bi opozorili na pomembnost opazovanja in spremljanja otrok v vrtcu. Le na podlagi uspešnega opazovanja in spremljanja otrok se lahko razvija otrokov potencial, bogatijo njegovo znanje, spretnosti in sposobnosti. Če se pri tem upošteva otroka, njegove potrebe in na podlagi tega tudi načrtuje, lahko otrok nadgrajuje svoje zmožnosti in napreduje na različnih razvojnih področjih. IK-sredstva so pri tem ključnega pomena, saj pomagajo oživeti pomembne trenutke, jih prikličejo v sedanjost, torej predstavljajo avtentičen vir informacij. Fotografije, avdio- in video zapisi so še posebno pomembni v zgodnjem predšolskem obdobju, ko otrok še ne zna brati in se preko njih zaveda svojih dosežkov ter veseli uspeha. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega. Prvi del zajema sestavne dele portfolia, njegove postopke izdelave, pomen, prednosti in slabosti, vključuje in opredeljuje pa tudi elektronski portfolio, njegovo uporabo v vrtcu, uporabo IK-sredstev, prednosti in slabosti le-teh ter medijsko usposobljenost strokovnega osebja in otrok v vrtcu. V drugem, praktičnem delu diplomske naloge so predstavljeni konkretni primeri e-portfolia iz prakse. V njih so zajeti pomembni trenutki, pogovori, likovno delo, dosežki/uspehi otrok, razdeljeni na posamezna področja otrokovega razvoja, ki so delno tudi opredeljena.
Keywords: e-portfolio, IKT, opazovanje in spremljanje otrok, razvojna področja, dosežki/napredek otrok.
Published: 09.10.2013; Views: 6797; Downloads: 1726
.pdf Full text (2,01 MB)

8.
VPLIV TEHNOLOŠKIH SPREMEMB NA GLOBALIZACIJO
Nives Mohar, 2015, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom »Vpliv tehnoloških dejavnikov na globalizacijo« zajema dve večji področji ekonomske teorije – tehnologijo in globalizacijo. Namen magistrskega dela je analizirati odnose med tehnološkimi spremembami, gospodarsko rastjo in globaliziranostjo držav. Teoretični del smo razdelili na obravnavo tehnologije in globalizacije. Najprej smo predstavili pojme, ki se navezujejo na tehnologijo, nato smo prikazali mesto tehnologije skozi zgodovino ekonomske teorije in predstavili tehnološke teorije mednarodne menjave. Na koncu poglavja smo nekaj besed namenili industrijski revoluciji in prikazali tehnologijo v vlogi pogajalca mednarodne vpetosti. Nadaljevanje teoretičnega dela zajema predstavitev globalizacije, njene značilnosti, faze in gonilne sile. Posebej smo se osredotočili na tehnološke dejavnike globalizacije, med katere uvrščamo tehnološki napredek, izboljšave v transportu in napredek na področju informacijsko-komunikacije tehnologije. Nikakor pa nismo pozabili na prikaz prednosti in pasti globalizacije, dotaknili pa smo se tudi večne dileme ali je globalizacija gonilo rasti. V zadnjem delu smo proučevali odnos med tehnološko pripravljenostjo, inovacijami, globalizacijo in gospodarsko rastjo. V podrobnejšo analizo smo zajeli naslednje države: Avstrijo, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko in Slovenijo. S pomočjo analize globalnega indeksa konkurenčnosti, indeksa globalizacije KOF in gibanja bruto družbenega proizvoda smo poskušali ugotoviti ali dostopnost najnovejših tehnologij vpliva na gospodarski razvoj kakor tudi povečuje globaliziranost države. Prav tako smo proučevali inovativnost izbranih držav. Pred sklepnimi ugotovitvami pa smo predstaviti tudi položaj Slovenije med izbranimi državami na lestvici indeksa globalne konkurenčnosti in indeksa KOF globalizacije. Intenzivne in hitre tehnološke spremembe ter spremenjeni pogoji mednarodne menjave (cenejši in hitrejši transport in informacije) vplivajo oz. povzročajo spremembe na področju mednarodne menjave, mednarodnega poslovanja in vloge države v procesu globalizacije.
Keywords: Tehnologija, tehnološke spremembe, tehnološki napredek, inovacije, industrijska revolucija, globalizacija, informacijsko-komunikacijska tehnologija, izboljšave v transportu, gospodarska rast, bruto družbeni proizvod, globalni indeks konkurenčnosti, indeks globalizacije KOF.
Published: 21.08.2015; Views: 1339; Downloads: 331
.pdf Full text (7,98 MB)

9.
DELO Z OTROŠKO VOKALNO SKUPINO 4. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Patricija Simrajh, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Pri urah glasbene vzgoje velikokrat ne ostane dovolj časa, da bi se naučeni pesmi posvetili še nekoliko bolje – jo muzikalno interpretirali. Zato lahko na osnovni šoli učitelj razrednega pouka oblikuje otroško vokalno skupino kot interesno dejavnost. Prav zato je nastala diplomska naloga z naslovom Delo z otroško vokalno skupino v 4. razredu osnovne šole. V teoretičnem delu so predstavljena dosedanja znanstvena spoznanja o glasbeno-pevskem razvoju učencev, oblikovanju otroškega glasu in vokalni tehniki ter delo zborovodje, njegova priprava in vodenje vokalne skupine. V praktičnem delu smo z namenom izboljšanja pevskega znanje v vokalno-tehničnem smislu oblikovali pet pevskih delavnic, v katere smo vključili deklice in dečke 4. razreda osnovne šole. Proučevali smo pevski napredek in izboljšanje vokalno-tehničnega znanja pri učencih. Preizkusili smo, ali lahko učenci v nekaj delavnicah ob ustreznih vajah in pristopu zborovodje, dosežejo pevski napredek. Vpliv pevskih delavnic in pevskega napredka smo spremljali s pomočjo posebej oblikovane petstopenjske ocenjevalne lestvice s sedmimi splošno opazovanimi kriteriji s področja petja. Osebnostni vidik in odnos do petja smo preverili s pomočjo anketnega vprašalnika. Pri naši raziskavi smo opravili dve ocenjevanji. Prvo ocenjevanje smo izvedli po prvi pevski delavnici, ko smo učence naučili novo pesem. Dobili smo vpogled v predznanje posameznega učenca in njegove pevske navade. Tekom delavnic smo učence usmerjali in jih z ustreznimi vajami spodbujali k razvoju pevskih sposobnosti. Z drugim ocenjevanjem, ki smo ga izvedli po končanih pevskih delavnicah, smo preverili rezultat našega dela in dela posameznega učenca kot pevca ter njegov pevski napredek. Rezultati so pokazali, da so bile deklice glede na skupno povprečno oceno vseh sedmih opazovanih kriterijev uspešnejše od dečkov in dosegle višjo povprečno oceno. Glede na spremembo skupnih povprečnih ocen obeh ocenjevanj smo ugotovili, da rezultati tako pri deklicah kot pri dečkih kažejo napredek pri vseh splošno opazovanih kriterijih. Zaključimo lahko, da so v povprečju vsi učenci dosegli napredek in izboljšali svoje petje ter znanje o vokalni tehniki. Izkazalo se je, da je bila oblika dela, ki smo jo izbrali, zelo učinkovita in dobro sprejeta med učenci, ki so želeli nadaljevati s pevskimi delavnicami. Morda bi bilo dobro, da bi se ta oblika dela pogosteje izvajala v šolskem okolju.
Keywords: interesna dejavnost, delo zborovodje, vokalno-tehnične vaje za oblikovanje otroškega glasu, pevski napredek, pevske delavnice.
Published: 30.10.2015; Views: 578; Downloads: 80
.pdf Full text (3,63 MB)

10.
Povezanost likovnih sposobnosti z učnimi sposobnostmi pri učencih prvega triletja osnovne šole
Andreja Büdefeld, 2016, master's thesis

Abstract: Likovni razvoj je kontinuiran proces, ki je odvisen od čustvene in kognitivne komponente pridobljenega znanja. Namen raziskave je bil poglobitev in razširitev znanja o likovnem razvoju iz vidika razlik med spoloma in miselno-spoznavnih ter učno-storilnostnih področij, povezanih z ostalimi šolskimi sposobnostmi. Raziskavo smo izvedli na 8 dečkih in 10 deklicah, starih od 7–8 let, v dveh testnih obdobjih drugega razreda. Šolske sposobnosti smo preverjali s standardnimi testi, ki so bili sestavljeni v skladu z učnim načrtom in Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja. Delovni spomin, povezan z vizualno-prostorskimi sposobnostmi, smo preverjali s spremenjenim Rey-Osterrieth testom. Deklice so dosegle statistično značilno boljše rezultate pri govorno-jezikovnih sposobnostih in na likovno-intelektualnem nivoju (dejavnik načina prikazovanju človeške figure) kot dečki. Pri ostalih likovnih in šolskih sposobnostih ter delovnem spominu, povezanim z vizualno-prostorskimi sposobnostmi, razlik med spoloma nismo ugotovili. Dečki in deklice so se razlikovali pri doseganju napredka v likovnih in ostalih šolskih sposobnostih v obdobju osmih mesecev. Napredek pri dečkih smo ugotovili pri številskih sposobnostih in splošni informiranosti, deklice pa so napredovale pri govorno-jezikovnih sposobnostih. Oboji so napredovali pri zaznavnih in spominskih sposobnostih, medtem ko napredka nismo ugotovili pri prostorskih, logično-matematičnih in likovnih sposobnostih. Z bivariatno analizo linearnih povezav med uspešnostjo pri likovnih in ostalih šolskih sposobnostih smo ugotovili statistično značilno linearno povezanost optično-intelektualnega nivoja likovnega razvoja s šolskimi sposobnostmi. Linearna povezanost likovnih in šolskih sposobnosti in povezanost med posameznimi dejavniki likovno-ustvarjalnega nivoja se je razlikovala med dečki in deklicami. Naši rezultati kažejo na obstoj razlik med spoloma na različnih nivojih ocenjevanja uspešnosti pri likovnih in ostalih šolskih sposobnosti in dodatno pojasnjujejo vpetost likovnih sposobnosti v okvir spoznavnega razvoja.
Keywords: spoznavni razvoj, likovni razvoj, učni napredek, likovni napredek, razlike med spoloma, osnovna šola
Published: 01.08.2016; Views: 696; Downloads: 65
.pdf Full text (4,06 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica