| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Dimenzioniranje orodja za upogibanje pločevine : magistrsko delo
Vito Kokol Bogme, 2021, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljen postopek dimenzioniranja orodja za upogibanje pločevine. Ker se pločevina trajno deformira zaradi plastične deformacije, smo predstavili razliko med inženirskim in dejanskim diagramom napetost – deformacija, na kratko opisali mehanizme plastične deformacije kovin in predstavili tehnološke parametre pri procesu upogibanja pločevine s premočrtnim gibanjem orodja. Na podlagi tehnoloških parametrov smo naredili parametrični model orodja, ki nam je omogočal najenostavnejše spreminjanje dimenzij orodja. Ker je orodje dinamično obremenjeno, smo za dimenzioniranje uporabili napetostno metodo. Izvedli smo numerične simulacije po MKE v programskem paketu Ansys za začetno in končno geometrijo orodja ter primerjali analitično in numerično izračunano dobo trajanja.
Keywords: upogibanje pločevine, dimenzioniranje, napetostna metoda, MKE
Published in DKUM: 24.09.2021; Views: 524; Downloads: 85
.pdf Full text (4,51 MB)

2.
Določitev kritične velikosti razpoke v kombinirano obremenjeni gredi : magistrsko delo
Ivan Dominik Horvat, 2021, master's thesis

Abstract: Pogonske gredi železniških vozil predstavljajo kritični element, ki je najbolj obremenjen med zagonom vozila. V praksi se je izkazalo, da se na pogonskih gredeh v osrednjem delu na mestu razširitve gredi za nased pesta zobnika lahko pojavijo prečne utrujenostne razpoke, ki v skrajnem primeru lahko zlome pogonsko gred. Namen magistrske naloge je raziskati napetostne pogoje, ki nastopijo med zagonom vozila in višino faktorja intenzitete napetosti, ki je lahko posledica risa med struženjem gredi ali lokalnih plitvih površinskih razpok. Napetostni pogoji so določeni z upoštevanjem sil na zobniku ter dimenzijskih razmer v kritičnem delu gredi in lastnosti materiala gredi. S pomočjo eksperimentalno opravljenih preizkušanj materiala gredi so določene natezne lastnosti ter na osnovi lomnomehanskih statičnih testov odpornostne krivulje materiala in dinamičnih testov so določeni parametri hitrosti rasti razpoke, kot tudi občutljivost materiala na iniciacijo utrujenostne rasti razpoke. Rezultati numeričnih simulacij kažejo, da faktor intenzitete napetosti pri razpoki globine 0,2 mm, ki je povprečna globina risa po struženju materiala je v rangu faktorja intenzitete za iniciacijo utrujenostne rasti razpoke. Inicirana utrujenostna razpoka, se lahko na to utrujenostno širi z vsakim zagonom, do svoje kritične velikosti. Obenem je ugotovljeno, da rast utrujenostne razpoke je dovolj počasna, da je možno med rednimi 6 mesečnimi pregledi na kritičnih mesti pravočasno zaznati prisotnost razpoke preden doseže svojo kritično velikost ter s tem gred z razpoko pravočasno odstraniti z železniškega vozila.
Keywords: mehanika loma, eksperimentalna mehanika loma, normalizacijska metoda, SINTAP, ASTM E1820-1, železniška pogonska gred, razpoka, utrujanje, faktor intenzitete napetosti, numerična simulacija po metodi končnih elementov, napetostna analiza
Published in DKUM: 09.03.2021; Views: 666; Downloads: 109
.pdf Full text (4,32 MB)

3.
Konstrukcija ogrodja gozdarskega vitla
Aleš Gorjanc, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obsega razvoj in konstrukcijo ogrodja gozdarskega vitla. Predstavljene in opisane so osnovne zahteve za razvoj ogrodja profesionalnega gozdarskega vitla. Na kratko so opisane vse obremenitve, ki delujejo na ogrodje vitla. Na novo razvito in izdelano konstrukcijo sem poleg simulacije po MKE metodi preračunal tudi na življenjsko dobo po napetostni metodi, zato da pred serijsko proizvodnjo dobimo čimbolj dovršeno konstrukcijo in izločimo kritična mesta na konstrukciji. Naloga zajema preračun in oceno življenjske dobe konstrukcije ogrodja ob uporabi visokotrdnostnega jekla Strenx. Konstrukcija ogrodja je izdelana za serijsko proizvodnjo po trenutno najnovejši tehnologiji proizvodnje kot je razrez na laserskem rezalniku, krivljenje na CNC krivilnem stroju in robotsko varjenje. Prikazani rezultati podprti s preračuni in simulacijami potrjujejo zastavljene cilje, saj smo prišli do ugotovitve, da je bilo potrebno konstrukcijo zgornje konzole še dodelati, da dosežemo ustrezno življenjsko dobo.
Keywords: MKE, dimenzioniranje, življenjsko doba, ogrodje vitla, napetostna metoda
Published in DKUM: 24.09.2016; Views: 1104; Downloads: 183
.pdf Full text (3,05 MB)

4.
Vpliv zlitinskih elementov na trdnostne lastnosti valjev za valjanje pločevine
Janko Mastnak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo opisuje postopek za ugotavljanje trdnostnih lastnosti plašča valjev za vroče valjanje pločevine v odvisnosti od vsebnosti zlitinskih elementov. Za preiskave smo namenili tri litine indefinit (ICDP) z različnimi stopnjami karbidotvornih elementov. Preizkušance smo s spreminjanjem obremenitve izpostavili dinamičnim preizkusom do preloma. Dobljene vrednosti smo prikazali v logaritemski Wöhlerjevi krivulji in primerjali rezultate za tri izbrane litine. Na prelomih preizkušancev smo analizirali potek prelomov pod mikroskopom in z EDS-analizo. Število nihajev dinamičnih preizkusov smo primerjali s praktično uporabo v valjarni Acroni.
Keywords: vroče valjanje, valji, napetostna metoda, prelomi, litina indefinit
Published in DKUM: 13.09.2016; Views: 975; Downloads: 61
.pdf Full text (4,15 MB)

5.
Konstruiranje premnikov električnega avtomobila
Žan Šinkovec, 2014, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je opisan postopek konstruiranja premnika avtomobila. Cilj te naloge je skonstruirati model premnika, ki bo vzdržal obremenitve ob predpostavljenih pogojih obratovanja. Geometrijo premnika smo določili s pomočjo literature, ki je zapisana v virih. Najprej smo določili točke v katerih bo premnik vpet, nato pa v teh točkah predpostavili obremenitve. Točke vpetja premnika smo določili ob predpostavljeni geometriji celotnega vzmetenja avtomobila. Nato smo s pomočjo predpostavk izračunali obremenitve, ki delujejo na točke vpetja premnika pod različnimi pogoji. Na osnovi točk vpetja premnika smo skonstruirali začetni 3D model premnika. S pomočjo numerične simulacije po MKE smo optimizirali 3D obliko premnika, prikazali rezultate primerjalne napetosti po Missesu, glavne napetosti v kritičnem prerezu premnika ter pomike pri danih obremenitvah. Glede na dobljene rezultate glavnih napetosti v kritičnem prerezu smo določili življenjsko dobo izbranega dela konstrukcije.
Keywords: konstruiranje, elektro avtomobil, premnik, življenjska doba, napetostna metoda
Published in DKUM: 31.03.2014; Views: 1520; Downloads: 199
.pdf Full text (4,62 MB)

6.
Konstruiranje preme električnega avtomobila
Aleš Zevnik, 2013, master's thesis

Abstract: Cilj magistrskega dela je konstruiranje preme električnega avtomobila, ki bo še vzdržala obremenitve pri danih pogojih obratovanja. Najprej je bila določena osnovna geometrija elementa, kjer je bilo potrebno upoštevati geometrijo celotnega vzmetenja. Na osnovi določene geometrije preme je bil izdelan 3D model, pri čemer je bila upoštevana tudi montaža v sklop vzmetenja. Nato so bili določeni obremenitveni primeri pri obratovanju vozila, na osnovi katerih so bile po analitičnem postopku izračunane zunanje obremenitve preme za vsak obremenitveni primer. Delo se je nadaljevalo z numerično simulacijo po MKE, ki je temeljila na izdelanem 3D modelu, izbranem materialu in dobljenih rezultatov zunanjih obremenitev. Rezultati simulacije so bile primerjalne napetosti po Missesu, glavne napetosti v izbrani kritični točki na modelu ter deformacije komponente. Na osnovi pridobljenih glavnih napetosti se je delo nadaljevalo z določevanjem življenjske dobe komponente, kjer je bila uporabljena napetostna metoda.
Keywords: konstruiranje, električni avtomobil, prema, življenjska doba, napetostna metoda
Published in DKUM: 05.12.2013; Views: 1492; Downloads: 199
.pdf Full text (2,39 MB)

7.
Določevanje dobe trajanja sintranih zobnikov z napetostno metodo
Sašo Dervarič, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Nosilnost valjastih zobniških dvojic z zunanjim in notranjim evolventnim ozobjem se računa po standardu SIST ISO 6336. Ta standard ne zajema smernic in materialnih parametrov za izračun nosilnosti valjastih zobniških dvojic z zunanjim in notranjim evolventnim ozobjem iz sintranega materiala. V pričujočem diplomskem delu sem predstavil model za določitev upogibne trdnosti sintranih zobnikov, ki temelji na napetostni metodi. Za izračun dobe trajanja sintranih zobnikov po napetostni metodi je bilo potrebno s preizkusi določiti utrujenostne parametre sintranega materiala in po metodi končnih elementov izračunati primerjalne napetosti v zobniku. Rezultat izračuna dobe trajanja sem prikazal v grafu, ki prikazuje odvisnost momenta in dobe trajanja.
Keywords: sintrani zobniki, napetostna metoda, upogibna trdnost v korenu zoba, numerična analiza
Published in DKUM: 25.10.2013; Views: 1606; Downloads: 154
.pdf Full text (3,17 MB)

8.
DIMENZIONIRANJE NOSILCEV MOTORJA LETALIŠKEGA AVTOBUSA MB 1431 LF
Ervin Koštomaj, 2013, specialist thesis

Abstract: V predloženem delu je predstavljen postopek dimenzioniranja nosilca letališkega avtobusa. Za preračun dobe trajanja nosilca pri danih obratovalnih pogojih je uporabljena napetostna metoda dimenzioniranja dinamično obremenjenih strojnih delov. Zunanje obremenitve so določene izkustveno in nato vključene v obremenitveni spekter, ki je vrednoten po Palgrem-Minerjevi metodi. Napetosti v kritičnih prerezih nosilca so določene numerično s programskim paketom Abaqus. Na osnovi tako določenih napetosti in materialnih parametrov materiala nosilca S355, ki so povzete iz strokovne literature, je določena okvirna doba trajanja nosilca. Rezultati računskega postopka kažejo, da je življenjska doba nosilca pri danih pogojih vožnje precej večja od zahtevane. Zato za nadaljnje delo predlagam optimizacijo nosilca v smislu zmanjšanje njegove teže in posledično doseganje dobe trajanja v okviru zahtevanih vrednosti.
Keywords: Letališki avtobus, nosilec motorja, napetostna metoda, doba trajanja
Published in DKUM: 12.07.2013; Views: 2400; Downloads: 236
.pdf Full text (3,02 MB)

9.
Dimenzioniranje nosilca hidroležaja
Denis Lep, 2013, master's thesis

Abstract: Glavni cilj magistrskega dela je prikaz dimenzioniranja nosilca hidroležaja, ki je bil na osnovi konceptnega 3D modela z določenim in testiranim materialom numerično preračunan. Po statičnem preračunu je bilo ugotovljeno, da predlagani 3D model s strani potencialnega kupca ni ustrezal zahtevam, podanim v zvezku zahtev. Odločili smo se za modificiranje 3D modela, in sicer smo povečali nosilnost maksimalno obremenjene ročice ter posledično izboljšali togost oziroma omejili maksimalne primerjalne napetosti v nosilcu. Oba nosilca smo med seboj primerjali, opazili smo razliko v spremenjeni ročici, hkrati pa smo preverili tudi medsebojno razdaljo do drugih komponent na podvozju. Na osnovi pridobljenih rezultatov smo razbrali tudi glavne napetosti σ1 in σ2, ki smo jih potrebovali za izračun življenjske dobe nosilca po napetostni metodi.
Keywords: dimenzioniranje, nosilec, statični preračun, primerjalna napetost, glavna napetost, življenjska doba, napetostna metoda
Published in DKUM: 04.06.2013; Views: 1892; Downloads: 255
.pdf Full text (3,53 MB)

10.
Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica