| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Razvoj kadrov v inženirskem podjetju
Kostja Židan, 2018, master's thesis/paper

Abstract: Uspešnost podjetja pomeni doseganje ciljev s pomočjo ljudi, zato moramo znati ravnati s sodelavci, jih pritegniti, motivirati in razvijati, da bomo skupaj dosegali dobre rezultate. Imeti moramo dobro postavljen sistem izbiranja in ohranjanja kadrov, ki vodi v izbiro pravih ljudi za prava delovna mesta, ta pa v delovno učinkovito in uspešno podjetje. Podjetje, ki želi ostati konkurenčno, se mora zavedati, da se zdajšnje okolje hitro spreminja in je nepredvidljivo. Kakovostni kadri v vsakem podjetju so pogoj za uspeh in so ena izmed glavnih konkurenčnih prednosti, saj je od kvalitete, sposobnosti in usposobljenosti zaposlenih v podjetju odvisen uspeh podjetja. V magistrskem delu smo obravnavali določene elemente razvoja kadrov v inženirskem podjetju. V magistrski nalogi smo opozorili na pomen kadrov in pomembnost njihovega razvoja. Temeljno vlogo pri pripravi strategije razvoja kadrov v omenjenem podjetju nosita direktor in prokurist, ki morata tudi podpirati aktivnosti na področju razvoja kadrov. Na področju razvoja kadrov v družbi že obstajajo določene aktivnosti, ki smo jih preučili in na koncu podali mnenje kako bi lahko obstoječe stanje izboljšali. V empiričnem delu magistrskega dela smo prikazali rezultate ankete, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v podjetju. Podatke, ki smo jih pridobili smo prikazali, analizirali, statistično obdelali in interpretirali. Predstavili smo ugotovitve mnenj glede elementov razvoja kadrov v podjetju, v raziskavi smo se usmerili predvsem na področja: motivacija, napredovanje in razvoj kariere, izobraževanje in usposabljanje, nagrajevanje in notranja komunikacija. Na osnovi teoretičnih spoznanj, analize obstoječega stanja in rezultatov raziskave smo podali ugotovitve in predloge za izboljšave stanja v podjetju.
Keywords: razvoj kadrov, nagrajevanje in napredovanje, izobraževanje in usposabljanje, motivacija, redni letni razgovori
Published in DKUM: 05.07.2018; Views: 1228; Downloads: 224
.pdf Full text (2,29 MB)

2.
Razvoj kadrov v proizvodnem podjetju X d. o. o.
Jernej Balantič, 2017, master's thesis/paper

Abstract: Magistrsko delo opisuje pomembna področja razvoja kadrov, ki pripomorejo k dobro usposobljenim, zadovoljnim, motiviranim zaposlenim, s tem pa neposredno vplivajo na učinkovito doseganje poslovnih ciljev podjetja. V prvem delu predstavljamo teoretična izhodišča, ki se nanašajo na področja izobraževanja in usposabljanja, delovno uspešnost, motivacijo, nagrajevanja in napredovanja, zadovoljstvo zaposlenih ter redne letne razgovore. V drugem (empiričnem) delu smo analizirali stanje razvoja kadrov v proizvodnem podjetju X d. o. o. Zaposleni v največji meri izražajo nezadovoljstvo s področji ocenjevanja delovne uspešnosti, nagrajevanja ter rednih letnih razgovorov, kjer so izpostavljeni problemi povratnih informacij, nezaznavanje ocenjevanja oziroma vrednotenja dela zaposlenih ter neuresničevanja in neupoštevanja dogovorov, ki so zastavljeni na letnem razgovoru. Na podlagi rezultatov raziskave smo potrdili oziroma zavrnili predpostavke magistrskega dela. Ugotovili smo, da so zaposleni, ki so bolj zadovoljni z nudenjem dodatnih izobraževanj posledično bolj motivirani za delo ter da tisti, ki so v boljših odnosih z nadrejenimi, višje ocenjujejo zadovoljstvo z ocenjevanjem delovne uspešnosti, ravno tako zaposleni, ki so bolj zadovoljni s plačo posledično bolje ocenjujejo sam sistem nagrajevanja. Pri zadovoljstvu z rednimi letnimi razgovori se kaže večje zadovoljstvo zaposlenih, pri katerih se bolje upoštevajo njihove želje in mnenja. Predpostavljali smo, da mlajši zaposleni bolje ocenjujejo sistem delovne uspešnosti, kot starejši, ampak smo s testiranjem ugotovili, da to ne drži in s tem to predpostavko zavrgli. Na koncu smo na podlagi ugotovitev podali predloge za izboljšanje sistema razvoja kadrov in s tem k doprinosu boljših rezultatov dela ter samega zadovoljstva zaposlenih.
Keywords: - Razvoj kadrov - Izobraževanje in usposabljanje - Delovna uspešnost - Motivacija - Nagrajevanje in napredovanje - Zadovoljstvo zaposlenih - Redni letni razgovori
Published in DKUM: 29.03.2017; Views: 2625; Downloads: 423
.pdf Full text (1,04 MB)

3.
ZAPOSLOVANJE KADROV V VRTCU MURSKA SOBOTA
Petra Zonik, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V teoretičnem delu predstavljamo sistem predšolske vzgoje, vzgojne programe in njihove značilnosti, cilje in načela, zaposlene kadre, njihovo nagrajevanje in napredovanje in podobno. V empiričnem delu predstavljamo Vrtec Murska Sobota, njegovo organizacijsko in kadrovsko strukturo in postopek pri zaposlitvi novega delavca. Posebno pozornost smo posvetili izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenega osebja ter težav, ki se pri tem pojavljajo. Zaključujemo z nekaj predlogi za izboljšanje stanja na področju zaposlovanja.
Keywords: predšolska vzgoja, zaposleni v vrtcu, zaposlovanje, nagrajevanje, napredovanje
Published in DKUM: 10.10.2016; Views: 1143; Downloads: 77
.pdf Full text (1,05 MB)

4.
KARIERA JAVNIH USLUŽBENCEV V DRŽAVNIH ORGANIH
Anica Tanšek, 2013, master's thesis

Abstract: Kariera javnih uslužbencev v državnih organih, kot je predstavljena v magistrski nalogi opredeljuje Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Kariera javnega uslužbenca se prične s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi po predhodno izvedenem javnem natečaju za zaposlitev na uradniškem delovnem mestu in postopku za zaposlitev na strokovno-tehničnem delovnem mestu. Zaposlovanje v upravnih službah je mogoče samo na temelju javnega natečaja, kjer je treba upoštevati načelo enakopravne dostopnosti delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in zagotoviti izbiro kandidatu, ki je najbolje strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje, ali se pri zaposlovanju javnih uslužbencev zagotavlja objektivna izbira kandidatov ali pa je izbira kandidatov v postopku javnega natečaja kljub zakonskemu določilu, da se izbere najbolj strokovno usposobljen kandidat, lahko subjektivna. Karierni sistem je urejen hierarhično, zato uradnik prične kariero v najnižjem nazivu delovnega mesta, nato pa postopno napreduje do višjih nazivov in višjih delovnih mest. Kariera javnega uslužbenca se odraža v napredovanju, bodisi na istem delovnem mestu ali s premestitvijo na zahtevnejše delovno mesto. Za napredovanje v višji plačni razred in v višji naziv na istem delovnem mestu je pomembna letna ocena delovne uspešnosti. Javni uslužbenec je lahko nagrajen tudi z delom plače za redno delovno uspešnost in z dodatkom k plači zaradi dodatnih delovnih obremenitev v okviru rednega delovnega časa, ter z drugimi nedenarnimi nagradami. Vsi navedeni elementi naj bi javne uslužbence spodbujali k večji učinkovitosti in uspešnosti opravljenega dela. Vendar je avtonomija delodajalca in predstojnika pri priznanju pravic javnim uslužbencem omejena zaradi porabe javnih sredstev z določilom tretjega odstavka 16. člena in drugega odstavka 92. člena ZJU, pa tudi predpisi s področja financ, zato delodajalec ne sme sprejeti odločitve, ki bi javnemu uslužbencu določale večji oseb pravic, kot je to določeno v zakonu, podzakonskih predpisih ali s kolektivno pogodbo, če bi s tem obremenil javna sredstva. Tudi v nemškem uslužbenskem sistemu zakonodaja določa karierni sistem le za uradniška delovna mesta.
Keywords: državni organ, kariera, javni uslužbenec, uradnik, zaposlovanje, javni natečaj, delovna uspešnost, napredovanje, nagrajevanje.
Published in DKUM: 22.08.2013; Views: 3150; Downloads: 717
.pdf Full text (1,20 MB)

5.
RAZVOJ KADROV V OSNOVNI ŠOLI PIVKA
Darja Hrenovec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj organizacije je odvisen od sposobnosti njenih članov, da dosegajo njene dolgoročne cilje. Proces izobraževanja in razvoja organizacije sta neposredno med seboj povezana. Tako v svetu kot pri nas organizacije posvečajo izobraževanju zaposlenih vedno večjo pozornost. Izobraževanje predstavlja dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti in navad (Florjančič et al. 2004: 109). Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela; teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo predstavili razvoj kadrov. Opredelili smo pojem, razvojne možnosti zaposlenih in delovna področja, v nadaljevanju pa smo se osredotočili na različne pristope k razvoju kadrov, kjer smo si natančneje pogledali izobraževanje, usposabljanje, nagrajevanje in napredovanje. V raziskovalnem delu smo prikazali rezultate ankete izvedene v Osnovni šoli Pivka, v zvezi z zadovoljstvom učiteljev na delovnem mestu, njihovimi možnostmi po dodatnem izobraževanju in usposabljanju. Poskušali smo izvedeti, kakšno mnenje imajo učitelje glede koristnosti in nujnosti izobraževanja, zakaj se izobraževanj udeležijo ter kaj jih za izobraževanje motivira. Podali smo ugotovitve in navedli predloge, za izboljšavo organizacije pri izobraževanju. Ugotovili smo, da so izobraževalni programi v Osnovni šoli Pivka ustrezni, saj se vodstvo in strokovni delavci zavedajo, da je izobraževanje zaposlenih zelo pomembno za uspešno delovanje organizacije
Keywords: Razvoj kadrov, Izobraževanje, Nagrajevanje, Napredovanje
Published in DKUM: 25.11.2011; Views: 1636; Downloads: 108
.pdf Full text (454,07 KB)

6.
SISTEM RAZVOJA KADROV V PODJETJU HRIBLES ŽAGA D.O.O.
Mateja Pavlič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Eden od dejavnikov, ki vplivajo na konkurenčnost podjetja, so zaposleni oziroma kadri. Pri tem se postavlja vprašanje, kako pridobiti ustrezne kadre, jih motivirati in ustrezno usposabljati ter izobraževati glede na potrebe trga. V ta namen smo izdelali model sistema razvoja kadrov, ki je podjetju lahko v pomoč pri sistematičnem izvajanju in spremljanju posameznikovega razvoja. V prvem delu diplomske naloge so predstavljene teoretične osnove, ki so pomembne za kasnejšo izdelavo modela sistema razvoja kadrov za konkretno podjetje. Teoretično so predstavljeni posamezni procesi od planiranja, pridobivanja in selekcije kadrov do uvajanja, nagrajevanja in razvoja kadrov vse do prenehanja delovnega razmerja. V drugem delu je predstavljeno podjetje Hribles žaga d.o.o., njegova organiziranost, obstoječa kadrovska dejavnost in izvedena raziskava. Rezultati ankete so pokazatelji dejanskega stanja razvoja kadrov v obravnavanem podjetju, katerega bomo poskušali izboljšati. V tretjem delu je zgrajen model sistema razvoja kadrov za podjetje Hribles žaga d.o.o., ki bi ga bilo smiselno vpeljati v podjetje, spremljati njegovo delovanje ter ga kasneje še nadgrajevati. V zadnjem delu so podane še ugotovitve in predlogi v zvezi z obstoječim stanjem ter izboljšavo oziroma prenovo le-tega v obravnavanem podjetju.
Keywords: izobraževanje in usposabljanje kadrov, sistem razvoja kadrov, motivacija, ocenjevanje delovne uspešnosti in nagrajevanje, napredovanje.
Published in DKUM: 20.12.2010; Views: 2784; Downloads: 351
.pdf Full text (4,14 MB)

7.
VZROČNA POVEZANOST IZOBRAŽEVANJA, MOTIVACIJE IN NAGRAJEVANJA ZAPOSLENIH
Maša Žnidaršič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu analiziramo kakšna je vzročna povezanost sistemov izobraževanja, nagrajevanja ter motivacije zaposlenih. Zanimalo nas je ali so pravilno nagrajeni ter izobraženi zaposleni še bolj motivirani za dobro opravljanje svojega dela ali ne. Raziskovali smo če se obravnavano podjetje zaveda pomembnosti navedenih sistemov. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo podrobneje obdelali pojme izobraževanje, motivacija ter nagrajevanje. Razložili smo pomen in metode izobraževanja ter kakšne so značilnosti učečih se organizacij. Pri poglavju o motivaciji smo se osredotočili na dejavnike, ki vplivajo na motivacijo in s katerimi lahko motiviramo ljudi za delo. Pri poglavju o nagrajevanju smo razložili, kako vrednotimo in nagrajujemo uspešnost ter kakšne so denarne in nedenarne nagrade. V zaključku smo podali zanimiva spoznanja glede zgoraj navedenih zastavljenih ciljev. Raziskava vključuje odgovore 12 zaposlenih uspešnega slovenskega podjetja.
Keywords: • Izobraževanje • Nagrajevanje • Motivacija • Napredovanje • Delovna uspešnost
Published in DKUM: 17.12.2010; Views: 3023; Downloads: 159
.pdf Full text (759,04 KB)

8.
SPREMLJANJE RAZVOJA KADROV V BANKI X
Anja Planko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Organizacija si s sistematičnim razvojem zaposlenih, zagotavljanjem primernejše usposobljenosti za delo, prispevkom k motivaciji zaposlenih in izboljšanju vsakovrstnih notranjih in zunanjih dejavnikov zagotavlja svoj prihodnji razvoj in perspektivo. Razvoj zaposlenih je torej eden ključnih procesov, ki služijo uresničevanju vizije in ciljev organizacije v nenehno spreminjajočem se okolju. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu smo predstavili razvoj kadrov. Opredelili smo pojem, vlogo razvoja in delovna področja, v nadaljevanju pa smo se osredotočili na različne pristope k razvoju kadrov, kjer smo si natančneje pogledali izobraževanje, usposabljanje, nagrajevanje, napredovanje in razvoj karier. Predstavili smo tudi letni razgovor in letno ocenitev delavcev v Banki X. V raziskovalnem delu smo prikazali rezultate ankete izvedene v Banki X, v zvezi z zadovoljstvom delavcev na delovnem mestu, z njihovimi možnostmi po dodatnemu izobraževanju oz. usposabljanju ter napredovanju. Te rezultate smo primerjali s panogo Bank in zavarovalnic z namenom, da si lažje predstavljamo kako uspešna je Banka X pri samem razvoju kadrov. Izvedli smo tudi intervju z vodjo kadrovske službe, ki nam je obrazložila potek izobraževanja, napredovanja in premeščanja delavcev. S pomočjo te metode smo dobili tudi jasnejšo predstavo glede letnega ocenjevanja posameznika v organizaciji. V zaključnem delu smo podali ugotovitve, do katerih smo prišli tekom raziskave in navedli predloge, za katere menimo, da bi jih Banka X morala upoštevati, če želi v prihodnje obdržati perspektivni kader, ki je ključ do uspešnega in učinkovitega delovanja vsake organizacije.
Keywords: razvoj kadrov, izobraževanje, nagrajevanje, napredovanje, letna ocenitev
Published in DKUM: 30.11.2010; Views: 2495; Downloads: 294
.pdf Full text (2,09 MB)

9.
Nagrajevanje in napredovanje zaposlenih v javnem sektorju : diplomsko delo
Tajana Tomše, 2008, undergraduate thesis

Keywords: nagrajevanje, plača javnih uslužbencev, delovna uspešnost, napredovanje, javni sektor
Published in DKUM: 12.11.2008; Views: 7240; Downloads: 1092
.pdf Full text (483,07 KB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica