| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 46
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
Ustvarjalnost in kreativnost osnovnošolskih učencev na tehniškem področju : magistrsko delo
Ivan Kojc, 2024, master's thesis

Abstract: Nadarjeni učenci pri tehniki in tehnologiji potrebujejo dejavnosti, ki jim omogočajo razvijanje tehnične ustvarjalnosti in kreativnosti. Nadarjenost obravnavamo kot lastnost, ki jo učenec ima, ustvarjalnost in kreativnost pa kot dejavnost, skozi katero se nadarjenost izkazuje. V prvem delu naloge smo s testiranjem ugotavljali raven ustvarjalnosti in kreativnosti ter nadarjenosti na tehničnem področju in povezavo med njima. V raziskavo so bili vključeni učenci, ki imajo na urniku predmet tehnika in tehnologija ter tisti, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet tehnika. Učence smo testirali z modeliranim testom tehnične ustvarjalnosti in kreativnosti, ki smo ga sestavili s pomočjo Torranceovega testa ustvarjalnega mišljenja in z modeliranim testom tehnične nadarjenosti. V drugem delu smo ugotavljali raven ustvarjalnosti in kreativnosti z izdelavo izdelka oziroma modela. Zaradi zahtevnosti postopka in zagotovitve veljavnosti, zanesljivosti in objektivnosti smo vključili učence 4., 6. in 7. razreda. Ugotovili smo, da obstaja povezanost med tehnično nadarjenostjo ter tehnično ustvarjalnostjo in kreativnostjo. Odvisna je od spola, zaključne ocene in starosti. Dekleta so izkazala večjo tehniško ustvarjalnost in kreativnost, fantje pa večjo tehniško nadarjenost. Višji kot sta bili zaključna ocena in starost učencev, višja je bila tudi stopnja tehnične nadarjenosti ter tehnične ustvarjalnosti in kreativnosti. Prav tako smo ugotovili, da so učenci izkazali manjšo ustvarjalnost in kreativnost pri izdelavi izdelka kot pri testiranju.
Keywords: osnovnošolsko izobraževanje, tehnična nadarjenost, tehnična ustvarjalnost in kreativnost, tehnika in tehnologija
Published in DKUM: 19.06.2024; Views: 102; Downloads: 11
.pdf Full text (1,91 MB)

2.
Analiza razvoja glasbenega talenta hrvaške orglavke Teje Kulaš - študija primera : magistrsko delo
Tjaša Drovenik Adamec, 2024, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo skozi študijo primera priznane hrvaške orglavke Teje Kulaš analizira razvoj glasbenega talenta, v kontekstu katerega se osredotoča na pomembnost vpliva različnih zunanjih in notranjih dejavnikov v različnih življenjskih obdobjih orgelske umetnice (zgodnje otroštvo, srednje otroštvo, adolescenca in zgodnja odrasla doba). V prvem delu študije primera je bil uporabljen lasten anketni vprašalnik, ki vključuje nabor 29 dejavnikov. V drugem delu študije primera smo izvedli pisni intervju, ki je vključeval odprta vprašanja, ki se nanašajo na osebno refleksijo, strategije učenja, medosebne odnose, čustveno in psihološko dobrobit, osebni razvoj, vlogo mentorstva, prilagodljivost in odprtost, pretekle izzive, vizijo prihodnosti in nasvet sebi. Teoretsko je poleg literature s področja glasbenega talenta delo podprto z biografijami treh pomembnih orgelskih umetnikov (J. S. Bach, C. Franck in J. Demessieux) iz različnih glasbenih obdobij (baroka, romantike in obdobja 20. stoletja), kar omogoča vpogled v zgodovinske in sodobne perspektive razvoja glasbenega talenta na področju orgelske glasbe. Magistrsko delo prispeva k boljšemu razumevanju kompleksnosti razvoja glasbenega talenta, ki ni odvisen zgolj od prirojenih sposobnosti, temveč tudi od interakcije med številnimi zunanjimi in notranjimi dejavniki, ter predstavlja temelj za izpeljavo praktičnih usmeritev za pedagoško prakso, namenjeno spodbujanju optimalnega razvoja mladih glasbenih talentov.
Keywords: nadarjenost in talent, glasbeni talent, zunanji in notranji dejavniki, študija primera, orgelska umetnost
Published in DKUM: 13.06.2024; Views: 93; Downloads: 15
.pdf Full text (1,95 MB)

3.
Notranja motivacija pri rutinskih dejavnostih in nadarjenost : diplomsko delo
Rebeka Šumer, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga z naslovom Notranja motivacija pri rutinskih dejavnostih in nadarjenost nam bo predstavila, kako pomembno vlogo imajo vzgojitelji pri odkrivanju nadarjenosti v predšolskem obdobju ter predvsem opazovanje tega, kako so nadarjeni otroci motivirani za rutinske dejavnosti, ki so velik del ne samo vrtca, vendar na sploh pomembna v življenju. Prav o tem bomo govorili v diplomski nalogi, katera je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Na začetku teoretičnega dela predstavljamo nadarjenost, kako jo prepoznamo, kdo so nadarjeni otroci, kakšne lastnosti imajo ter kakšne vrste motivacije pri njih zasledimo. V nadaljevanju je predstavljena motivacija, vrste motivacije ter različni deli dnevne rutine s katerimi se otroci srečujejo vsakodnevno v vrtcu. Opredeljena je vloga vzgojitelja, kaj je njegova naloga in kaj predstavlja delo z nadarjenimi otroci. V empiričnem delu bomo izvajali dejavnosti v vrtcu pri OŠ Lovrenc na Pohorju, s katerimi bomo v petih dneh poskušali ugotoviti kaj pri rutinskih dejavnostih otroke najbolj pritegne ter predvsem katere otroke. Ugotavljamo tudi, kako krepimo medvrstniško pomoč ter spodbujanje vsakega otroka.
Keywords: nadarjenost, motivacija, rutinske dejavnosti, otrok, vloga vzgojitelja
Published in DKUM: 23.04.2024; Views: 193; Downloads: 24
.pdf Full text (1,94 MB)

4.
Pomen prepoznavanja in odkrivanja nadarjenih otrok v predšolskem obdobju : magistrsko delo
Katja Peterka, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo proučevali nadarjenost na predšolski stopnji, vlogo vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev pri odkrivanju in prepoznavanju teh otrok ter vpliv spodbudnega okolja in staršev na razvijanje nadarjenosti v nadaljnjem izobraževanju otrok. V teoretičnem delu smo podrobneje opisali razvojne značilnosti predšolskih otrok, predstavili potrebe nadarjenih otrok ter pomen zgodnjega odkrivanja in prepoznavanja nadarjenosti. Predstavili smo opazovalno/ocenjevalno lestvico, s pomočjo katere lahko strokovni delavci v vrtcu lažje odkrijejo nadarjenega otroka. Za lažje delo smo našteli še najprimernejše oblike dela in izpostavili pomemben vpliv staršev pri razvijanju otrokove nadarjenosti. V empiričnem delu smo raziskovali poznavanje nadarjenosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v predšolskem obdobju. Zanimalo nas je, kakšno je splošno znanje, kako pomembno se jim zdi prepoznavanje in odkrivanje nadarjenih otrok, seznanjenost z opazovalno/ocenjevalno lestvico in samoocena njihove usposobljenosti za delo s takšnimi otroki. Podatke smo pridobili s pomočjo strokovno podprtega anketnega vprašalnika, v katerem smo poleg navedenih vprašanj raziskali podatke o vključevanju staršev in vrtca v razvijanje nadarjenosti, posvečanje dodatne pozornosti delu z nadarjenimi otroki, možnosti za individualno delo, izboljšave na področju dela z nadarjenimi otroki in izzivi, s katerimi se strokovni delavci srečujejo ob delu z nadarjenimi otroki.
Keywords: nadarjenost, predšolsko obdobje, potrebe nadarjenih otrok, zgodnje odkrivanje, opazovalna/ocenjevalna lestvica nadarjenosti
Published in DKUM: 26.05.2023; Views: 424; Downloads: 76
.pdf Full text (2,89 MB)

5.
Nadarjen predšolski otrok na socialnem in emocionalnem področju : diplomsko delo
Taja Repič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Nadarjenost je pojem, ki še dandanes ni enotno opredeljen. Različni raziskovalci imajo zanj različna pojmovanja in različne razlage. Razlog za to je, ker se nadarjenost pri različnih posameznikih navzven nikoli ne izkazuje na enak način, saj smo si med seboj vsi različni – tudi nadarjeni. Ker se nadarjenost izkazuje na toliko različnih načinov, jo je težko prepoznati. Še posebej težko nadarjenost prepoznamo pri predšolskih otrocih. Zanje ne moremo uporabljati standardnih testov, ki jih uporabljamo za odrasle, zato moramo strategije in načine dela prilagoditi otroku, njegovi starosti in sposobnostim. Obstaja veliko alternativnih pristopov, ki se jih za ugotavljanje nadarjenosti lahko poslužujemo. Eno izmed področji, na katerem pri otrocih lahko prepoznamo nadarjenost, je socialno-emocionalno področje. Kadar starši, vzgojitelji oz. katera koli oseba blizu otroka opazi, da je otrok na socialno-emocionalnem področju nadarjen, je pomembno, da se o tem seznani vse, ki čas preživljajo z otrokom. Nadarjeni otroci imajo nekatere značajske lastnosti, po katerih se razlikujejo od svojih nenadarjenih vrstnikov. Samo s poznavanjem teh, bomo otroka lahko razumeli, mu nudili oporo, ki jo potrebuje in mu pomagali svoje potenciale razviti do mere, ki jo otrok premore. Diplomsko delo nadarjen predšolski otrok na socialnem in emocionalnem področju je sestavljeno iz teoretičnega, empiričnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo raziskali pojem nadarjenost in ga opredelili, opisali splošne značilnosti nadarjenih predšolskih otrok, opisali prepoznavanje nadarjenosti pri predšolskih otrocih, se dotaknili področij nadarjenosti pri otrocih, natančneje opisali področje socialne in emocionalne nadarjenosti ter našteli nekaj načinov in strategij dela z nadarjenimi otroki na socialnem in emocionalnem področju. V empiričnem delu smo opredelili namen naše diplomske naloge oz. projekta, ki smo ga v okviru le-te tudi izvedli in si postavili nekaj raziskovalnih vprašanj in hipotez. Opredelili smo tudi raziskovalne metode, vzorce, postopke zbiranja in obdelave podatkov. V praktičnem delu, pa smo opisali projekt »Igrajmo se skupaj!«, ki smo ga izvedli v vrtcu in ga evalvirali. S projektom smo želeli prikazati enega izmed načinov, ki ga lahko uporabimo v vrtcu za razvijanje socialno-emocionalnih sposobnosti otrok in prepoznavanja nadarjenih na tem področju.
Keywords: nadarjenost, predšolski otrok, socialno-emocionalno področje, strategije dela, načini dela
Published in DKUM: 12.05.2023; Views: 662; Downloads: 105
.pdf Full text (736,63 KB)

6.
Veljavnost kriterijev evidentiranja nadarjenosti za vse otroke : magistrsko delo
Diana Oman, 2022, master's thesis

Abstract: V rednih programih vzgoje in izobraževanja je vedno več otrok s posebnimi potrebami, pri katerih se z različno intenzivnostjo izkazujejo posebne potrebe. Ti otroci potrebujejo ustrezne načine dela, pomoč, podporo in prilagoditve za premagovanje ovir, motenj ali primanjkljajev. V skupini otrok s specifičnimi učnimi težavami obstaja skupina otrok, ki učiteljem zaradi neobvladovanja njihovega vedenja povzroča veliko preglavic – to so otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Ti otroci so zaradi svojega motečega vedenja v šoli in v razredu v stalnem konfliktu z okoljem, ker ne spoštujejo pravil, so zelo izstopajoči in povzročajo težave učiteljem, vrstnikom, staršem in širšemu okolju. Tudi nadarjeni in bistri učenci imajo lahko neprimerno, odklonilno, izstopajoče vedenje oziroma določene čustvene in vedenjske težave. Na žalost ti čustveni in vedenjski odzivi prikrijejo njihovo nadarjenost in so le ti opaženi kot motnja. Ti dvojno izjemni učenci, ki so nadarjeni in imajo čustvene in vedenjske težave, lahko z različno spretnostjo obvladujejo strategije, s katerimi prikrijejo te težave. Ker so otroci, ki so nadarjeni, a imajo težave na področju vedenja, čustvovanja in socialnega vključevanja, zelo prezrti v svojih dejanskih potrebah, zaradi česar so prikrajšani tako na učnem kot čustvenem in socialnem področju, smo se odločili, da v okviru te magistrske naloge raziščemo, v kolikšni meri so kriteriji za evidentiranje nadarjenosti veljavni za vse otroke, tudi tiste s posebnimi potrebami oziroma v našem primeru za otroka s čustvenimi in vedenjskimi težavami.
Keywords: nadarjenost, čustvene in vedenjske težave, dvojna izjemnost, veljavnost kriterijev evidentiranja nadarjenosti, inkluzija
Published in DKUM: 28.10.2022; Views: 737; Downloads: 163
.pdf Full text (2,06 MB)

7.
Izkušnje nadarjenih mladostnikov s svojo »oznako nadarjenosti« : magistrsko delo
Petra Marčič Najžar, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo želeli raziskati, kakšne izkušnje imajo dijaki, ki so bili identificirani kot nadarjeni učenci/dijaki, s svojo oznako »nadarjenosti«. Želeli smo pridobiti vplogled v njihovo razmišljanje o svoji prepoznavnosti kot nadarjen dijak. V teoretičnem delu smo opredelili nadarjenost v veljavnih zakonih, predstavili načine odkrivanja nadarjenih dijakov v srednji šoli, ter podrobneje opisali same značilnosti nadarjenih dijakov. Dotaknili smo se težav nadarjenih dijakov v socialnem okolju, ter opisali delo z nadarjenimi dijaki v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, v katerem je sodelovalo deset dijakov srednje šole. Podatke smo pridobili s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. Pridobljene podatke smo analizirali s kvalitativno analizo podatkov. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da je večina dijakov, ki so identificirani kot nadarjeni dijaki, zadovoljna s svojo oznako »nadarjenosti«. Dijaki, ki so sodelovali v raziskavi, ugotavljajo, da svojega potenciala ne izkoristijo tako, kot bi ga lahko, še vedno pa menijo, da si svojo opredelitev nadarjenega dijaka zaslužijo. Kljub neizkoriščanju svojega potenciala nadarjeni dijaki niso pripravljeni vložiti več truda v razvijanje lastnih talentov in izražajo zadovoljstvo z dano situacijo. Večina jih tako izraža zelo nizko motivacijo za razvijanje svoje nadarjenosti kljub priložnostim in spodbudam, ki jih prejemajo v svojem okolju.  
Keywords: nadarjenost, dijaki, motivacija, polstrukturirani intervju
Published in DKUM: 05.09.2022; Views: 893; Downloads: 280
.pdf Full text (1,11 MB)

8.
Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja pri delu z nadarjenimi učenci na razredni stopnji : magistrsko delo
Nuša Balažic, 2021, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu magistrske naloge so podrobneje opisane lastnosti nadarjenih učencev, ki jih je pri pedagoškem delu dobro poznati, saj se nadarjenim učencem na tak način zagotovi spodbudno učno okolje, v katerem lahko optimalno razvijajo svoje potenciale. Teoretični del se poleg nadarjenih nanaša na didaktično, socialno, fizično in kurikularno učno okolje, ki je predstavljeno tako, da daje jasnejšo sliko za spodbudno delo z nadarjenimi. Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri so učitelji razrednega pouka usposobljeni za delo z nadarjenimi učenci ter v kolikšni meri so nadarjenim učencem zagotovljena spodbudna učna okolja. V raziskavi je sodelovalo 107 učiteljev razrednega pouka, pri katerih se je na podlagi njihove samoocene izkazalo, da se za prepoznavanje in delo z nadarjenimi čutijo usposobljeni. Prav tako so anketirani učitelji izkazali visoke stopnje strinjanja pri trditvah, kjer smo preverjali, ali nadarjenim zagotavljajo spodbudna učna okolja. Rezultati raziskave kažejo, da se učitelji zavedajo pomena dela z nadarjenimi in razvijanja njihovih potencialov.
Keywords: nadarjenost, nadarjeni učenci, odkrivanje nadarjenih, spodbudna učna okolja
Published in DKUM: 17.11.2021; Views: 1295; Downloads: 290
.pdf Full text (1,36 MB)

9.
Delavnice za nadarjene učence od 3. do 5. razreda osnovnošolskega izobraževanja
Blaž Kavčič, Katja Kramljak, 2021, master's thesis

Abstract: Za nadarjene učence so značilne nadpovprečne sposobnosti in specifične lastnosti na vsaj enem izmed področij, kot so: miselno-spoznavno, učno-storilnostno, motivacijsko in socialno-čustveno področje. Šola jim mora zato zagotavljati ustrezne pogoje, med katerimi so prilagojene vsebine, metode in oblike dela, obiskovanje dodatnega pouka in individualna ter skupinska pomoč. Namen magistrskega dela je bil izdelati delavnice za nadarjene učence, ki bi zajemale naslednja področja: ustvarjalno, socialno-emocionalno, gibalno, kognitivno in naravoslovno področje, s katerimi bodo učenci razvijali svoje sposobnosti, hkrati pa si bodo oblikovali celostno osebnost, učiteljem pa bodo v pomoč pri delu z nadarjenimi učenci. Delavnice so namenjene učencem od 3. do 5. razreda osnovne šole, v skupini po 15 učencev in trajajo od 2 do 4 šolske ure. Povezujejo se skozi izmišljeno zgodbo o potovanju na tuj planet, kjer učenci spoznajo veliko o sebi in o svetu, ki jih obdaja.
Keywords: nadarjeni učenci, delavnice, celosten osebnostni razvoj, nadpovprečne sposobnosti, nadarjenost
Published in DKUM: 07.04.2021; Views: 1762; Downloads: 279
.pdf Full text (4,99 MB)

10.
Pravice otrok športnikov v srednji šoli : diplomsko delo
Iva Polanec, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Kljub temu, da pojem nadarjenosti v strokovni literaturi ni enotno opredeljen, strokovnjaki soglašajo, da so nadarjeni otroci tisti, ki v določenem pogledu prekašajo skupino enako starih vrstnikov. Športno nadarjeni otroci postanejo športniki z registracijo pri nacionalni panožni športni zvezi in s tekmovanjem v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Šola in celotna družba naj bi zaščitila in upoštevala avtonomijo mladih športnikov z vsemi njihovimi različnimi zmožnostmi. Šolska zakonodaja (Zakon o gimnazijah in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju) zagotavljata dijakom športnikom lažje usklajevanje šolskih obveznosti s športnimi. Vsak srednješolec ima možnost pridobitve statusa dijaka športnika, katerega podrobneje ureja Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli. Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako se pravice športno nadarjenih otrok zagotavljajo v slovenskih srednjih šolah in raziskati, v kakšni meri je urejena prilagoditev otrok športnikov pri šolskih obveznostih v slovenski zakonodaji.
Keywords: športna nadarjenost, pravice, šport, šola in šport, status športnika
Published in DKUM: 21.10.2020; Views: 1406; Downloads: 107
.pdf Full text (608,50 KB)

Search done in 9.71 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica