| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
MANAGEMENT ZALOG V PODJETJU STEKLARNA ROGAŠKA d.d.
Daniel Hribar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem predstavil nabavno funkcijo in management zalog, ki sta medsebojno odvisna. Nabava je pomembna da do zalog sploh pride, management zalog pa te zaloge vodi in nad njimi izvaja kontrolo. Obe funkciji pa sta pomembni, da podjetje lahko nemoteno proizvaja proizvode ali storitve. Za podjetje je zelo pomembna količina oziroma raven zalog, saj zaloge predstavljajo za podjetja strošek, ki neposredno vpliva na uspešnost podjetja. Zato vsa podjetja stremijo k optimalnim zalogam, ki so tista višina zalog, pri katerih so stroški skladiščenja, stroški nabave in stroški financiranja zalog najnižji na enoto proizvodnje. Da bi bile zaloge v podjetju čim bolj optimalne, pa mora biti vodenje zalog čimbolj natančno in dosledno. Pri tem si podjetja pomagajo z ABC analizo, katero uporabljamo pri izbiri politike zalog, ki je najprimernejša za posamezne izdelke ali skupine izdelkov. Ker so prvine poslovnega procesa redke in drage je treba z njimi racionalno gospodariti. Zato je potrebna dobra kontrola zalog, da materialne izgube odpravimo. To pa lahko dosežemo z rednimi inventurami. V delu sem predstavil podjetje Steklarna Rogaška d.d. in njihov management zalog ter predloge izboljšav, ki so vezani na vodenje in kontrolo zalog.
Keywords: ABC analiza, management zalog, nabava, nabavna funkcija, nabavni proces, stroški zalog
Published: 03.07.2009; Views: 3198; Downloads: 543
.pdf Full text (978,65 KB)

3.
NABAVNA FUNKCIJA V PODJETJU NAUTIC SERVICE D.O.O.
Ana Sentič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni namen diplomske naloge je, definirati temeljne nabavne koncepte, s pomočjo domače in tuje strokovne literature. V praktičnem delu sem predstavila podjetje Nautic service d.o.o. in pomen nabavne funkcije za izbrano podjetje. Temeljna naloga nabavne funkcije je preskrba surovin in materiala v pravi količini, ustrezni kakovosti, primerni ceni in ob pravem času. Nabava mora prevzeti odgovornost pri izbiri dobavitelja ter njegovo kasnejše spremljanje. Pravilna izbira dobavitelja lahko pripomore k zniževanju stroškov nabave, boljšemu poslovanju in večji uspešnosti podjetja. Za uspešno vodenje nabave je potrebno, da le-ta sodeluje tudi z drugimi funkcijami v podjetju.
Keywords: Ključne besede: nabavna funkcija, organiziranost nabave, metode in načini izbiranja dobaviteljev, kriterij izbora, uspešnost nabavne funkcije.
Published: 03.12.2009; Views: 2425; Downloads: 233
.pdf Full text (404,19 KB)

4.
DEJAVNOSTI NABAVNE LOGISTIKE V PODJETJU MARINES D.O.O.
Matjaž Kolčan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu, ki je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, sem najprej predstavil teoretična izhodišča poslovne logistike, ki ima nalogo zagotoviti optimalen pretok blaga v celotni logistični oziroma oskrbovalni verigi. Nato sem v teoretičnem delu opisal še nabavo, ki je ena izmed osnovnih funkcij vsakega podjetja in poleg prodaje edina, ki ima neposreden stik z zunanjim okoljem. Nabavna funkcija se mora ustrezno vključevati v celotni proces podjetja, postaviti smotrno notranjo organizacijo svojega delovanja, zagotoviti strokovnost dela in povezanost službe, zagotoviti preglednost svojega dela, zanesljivost in točnost opravljanja vseh nalog ter ustrezno informiranost same službe in vseh povezanih dejavnosti. V nadaljevanju sem predstavil teoretične vidike nabavne logistike, ki znotraj nabavne funkcije skrbi za nemoteno distribucijo materiala celotnemu poslovnemu sistemu, kar pomeni, da se vključuje v sistem celotne logistike podjetja. Nabavna logistika kot podsistem poslovnega sistema logistike skrbi za njegovo oskrbo s prostorsko določenimi dejavnostmi prevzema in dostave potrebnega blaga v ustrezni količini, kakovosti in v pravem času. V praktičnem delu je najprej predstavljeno izbrano podjetje, podjetje Marines d.o.o., nato je opisano stanje dejavnosti nabavne logistike v podjetju. Na koncu praktičnega dela sem podal še nekatere predloge za izboljšanje obstoječega stanja nabavne logistike v izbranem podjetju.
Keywords: - logistika, - nabavna funkcija, - nabavna logistika, - stroški v nabavni logistike, - odnosi z dobavitelji, - nabavni proces.
Published: 24.05.2010; Views: 2006; Downloads: 207
.pdf Full text (424,04 KB)

5.
POGAJANJA V NABAVI NA PRIMERU PODJETJA KOVAČIJA ŠTRUC D.O.O.
Mateja Rihter, 2010, final seminar paper

Abstract: V diplomskem seminarju sem obravnavala poslovna pogajanja v nabavi podjetja Kovačija Štruc Muta. V prvem delu diplomskega seminarja sem opisala nabavni managment in povezanost nabavne funkcije z ostalimi funkcijami v podjetju. Za uspešnost nabavne funkcije pa je zelo pomemben nabavno-pogajalski proces, izjemno odločilna je priprava na poslovna pogajanja. Pogajamo se vsak dan, tako v podjetjih, kot v privatnem življenju. Na rezultat in uspešnost poslovnih pogajanj vpliva osebnost pogajalca. V drugem poglavju sem se osredotočila na pogajanja in osebnost pogajalcev..Zaradi nenehnih tržnih sprememb in globalizacije pripisujejo podjetja pomembno vlogo strateškim povezavam, ki prinašajo dolgoročno korist tako dobavitelju kot kupcu. V praktičnem delu seminarja sem opisala nabavni proces na podlagi omenjenega podjetja. Prišla sem do pomembnih ugotovitev. V podjetju Kovačija Štruc Muta pripisujejo nabavni funkciji pomembno vlogo, saj se zavedajo, da lahko le tako zagotovijo uspešnost in dobiček. V podjetju nenehno bdijo na dobaviteljevimi spremembami in nabavno funkcijo povezujejo z vsemi ostalimi funkcijami v podjetju. Z novo CNC tehnologijo so dosegli višjo stopnjo konkurenčnosti, hitrejšo proizvodnjo, predvsem pa zadovoljstvo z omenjenim strojem za izdelavo orodij, s strani vodstva in vodje orodjarne.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: nabavna funkcija, dobavitelj, kupec, strateški partnerji, poslovna pogajanja, nabavno-pogajalski proces, priprava na nabavna pogajanja, pogajalske strategije, pogajalske taktike.
Published: 23.12.2010; Views: 2432; Downloads: 331
.pdf Full text (1,87 MB)

6.
POSLOVNA POGAJANJA KOT DEL NABAVNEGA POSTOPKA: PRIMER PODJETJA KREBE - TIPPO D.O.O.
Mojca Krepek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljene splošne značilnosti pogajanj, pogajalskih strategij in uporabljenih taktik. Podrobno je predstavljena vloga in pomen pogajanj v procesu nabave in na primeru podjetja Krebe-Tippo. V prvem delu naloge je predstavljena vloga in pomen nabavnega managementa, opisani so cilji nabavnega postopka, upravljanje preskrbovalnih verig, odnosi z dobavitelji in outsourcing. Drugi del naloge govori o opredelitvi pogajanj in pravilih uspešnega pogajanja, stopnjah pogajalskega procesa, ki si sledijo od priprav na pogajanja, začetka pogajanj, procesa iskanja rešitev do doseganja sporazuma ob zaključku pogajanj. V tem delu opisujemo tudi pogajalske strategije in taktike, V tretjem delu na primeru pogajanj v nabavnem postopku podjetja Krebe-Tippo uporabimo pridobljena znanja o pogajalskem procesu in strategijah ter taktikah pogajanj.
Keywords: Ključne besede: nabavni management, nabavni postopek, nabavna funkcija, odnosi z dobavitelji, outsourcing, poslovna pogajanja, pogajalski proces, pogajalske strategije, pogajalske taktike.
Published: 01.09.2010; Views: 3410; Downloads: 314
.pdf Full text (372,67 KB)

7.
NABAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA V OBČINI ROGATEC
Andrea Esih, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Področje proučevanja v diplomskem delu so javna naročila kot način nabave v javnem sektorju. Postopki javnega naročanja so ena izmed najpomembnejših dejavnosti javnega sektorja, predvsem zaradi velike porabe javnih financ. Občina Rogatec je kot samoupravna lokalna skupnost naročnik in mora pri nabavi blaga, oddaji storitev in gradenj upoštevati pravila in predpise o javnem naročanju. Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. Prvo poglavje je uvod, kjer je opredeljeno področje raziskave, namen, cilji, osnovne trditve, predpostavke, omejitve raziskave in predvidene metode. Drugo poglavje zajema teoretično opredelitev nabave ter naloge, obveznosti in cilje nabavne funkcije. V tretjem poglavju teoretično opredelimo javna naročila in spoznamo njihov razvoj, načela in postopke javnega naročanja. Četrto poglavje zajema predstavitev Občine Rogatec in praktičen primer oddaje naročila male vrednosti pisarniškega materiala. Tukaj spoznamo celoten potek in obrazce javnega naročanja male vrednosti s postopkom zbiranja ponudb ter vse potrebne obrazce za pripravo razpisne dokumentacije. Peto poglavje zajema sklep, zadnje, šesto, pa povzetek.
Keywords: Ključne besede: nabavna funkcija, javna naročila, temeljna načela, postopki oddaje javnega naročila, javni sektor, Občina Rogatec, javna naročila male vrednosti, razpisna dokumentacija
Published: 15.12.2010; Views: 1792; Downloads: 230
.pdf Full text (319,96 KB)

8.
OCENJEVANJE IN IZBIRA DOBAVITELJEV NA PRIMERU PODJETJA VIVAPEN D.O.O.
Marija Pogorevc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Nabava je bila včasih oddelek, ki je skrbel predvsem za kupovanje po čim nižji ceni, sedaj pa lahko rečem, da je nabava oddelek, katerega naloga je iskanje najboljše vrednosti pri manjšem številu boljših dobaviteljev. Pomen nabavne funkcije je dosegati čim manjše nabavne stroške in s tem zmanjšati lastno ceno izdelka. Nabava je s svojim delovanjem v podjetju povezana z ostalimi ključnimi funkcijami kot so prodaja, razvojni oddelek, finance in kadrovska služba. Izbira pravih dobaviteljev predstavlja najpomembnejšo fazo nabavnega procesa. Pogoj za pravilen izbor pa je ocenjevanje dobaviteljev po različnih kriterijih. Pravi dobavitelji in zgrajen partnerski odnos sta izrednega pomena zaradi zagotavljanja kakovosti in zanesljivosti dobav. Partnerski odnos pa vedno temelji na dobri in odprti komunikaciji, ter zaupanju med poslovnima partnerjema. V podjetju Vivapen strmijo za dobavitelji, ki imajo sposobnost prilagajanja razmeram na trgu. Okolje je vse bolj dinamično in zahteva kratke reakcijske čase, hitro prilagajanje, veliko odzivnost in hitrost na vseh področjih delovanja. S sodelovanjem in zaupanja vrednimi partnerji je vse to tudi mogoče. To je pogoj za dolgoročno uspešnost njihovega delovanja in odziva na razmere v trgu.
Keywords: Ključne besede: nabavna funkcija, dobavitelj, podjetje Vivapen
Published: 05.07.2011; Views: 1784; Downloads: 243
.pdf Full text (634,65 KB)

9.
Pomen segmentacije dobaviteljev - oblikovanje nabavnih strategij in analiza portfelja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa Gospodarska in tehniška logistika
Anja Božič, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Osnovni namen diplomske naloge je definirati temeljne nabavne koncepte s pomočjo domače in tuje strokovne literature in na konkretnem primeru prikazati možnost uporabe različnih statističnih metod razvrščanja v skupine, ki so uporabne pri segmentaciji, ter predstaviti koristi, ki jih prinese njihova uporaba. V praktičnem delu sem predstavila podjetje Minerva d. d. in pomen nabavne funkcije za izbrano podjetje. Temeljna naloga nabavne funkcije je preskrba surovin in materiala v pravi količini, ustrezni kakovosti, primerni ceni in ob pravem času. Nabava mora prevzeti odgovornost pri izbiri dobavitelja ter njegovo poznejše spremljanje. Pravilna izbira dobavitelja lahko pripomore k zniževanju stroškov nabave, boljšemu poslovanju in večji uspešnosti podjetja. Za uspešno vodenje nabave je potrebno, da le-ta sodeluje tudi z drugimi funkcijami v podjetju.
Keywords: nabavna funkcija, organiziranost nabave, metode in načini izbiranja dobaviteljev, segmentacija, izbor, uspešnost nabavne funkcije
Published: 05.05.2011; Views: 1779; Downloads: 158
.pdf Full text (666,70 KB)

10.
OPTIMIZACIJA ZALOG NA PRIMERU TRGOVSKEGA PODJETJA
Katarina Kresnik, 2011, final seminar paper

Abstract: V teoretičnem delu sem se ukvarjala s teorijo zalog in nabavne politike. Opredelila sem zaloge po različnih kriterijih in avtorjih ter naštela ključne vzroke, zaradi katerih pride do zalog. Nato sem proučila vrste zalog, in sicer zaloge glede na povpraševanje, zaloge materiala, zaloge glede na vrsto proizvodov ter zaloge glede na njihovo funkcijo. Posebno poglavje sem namenila stroškom ter modelom zalog. V delo diplomskega seminarja pa sem vključila še nabavno funkcijo, ki je za podjetja zelo pomembna, saj je z zalogami tesno povezana, kajti od nje je odvisna preskrbljenost podjetja s potrebnimi materiali in velikost zalog. Tako sem še v teoretičnem delu opredelila nabavo, nabavno funkcijo, nabavno politiko ter opisala nabavni proces. Podrobneje sem opredelila dobavitelje oziroma kriterije za izbiro dobaviteljev. V praktičnem delu sem se osredotočila na trgovsko podjetje, ki sem ga na željo direktorja poimenovala z namišljenim imenom XY. Najprej sem opisala nabavno politiko tega podjetja, nato sem se lotila izračunavanja optimalnih zalog dveh tipičnih izdelkov. Ker je prodajni spekter podjetja XY zelo širok, sem si izbrala dva izdelka, in sicer univerzalni polnilec in kabelski podaljšek. Glede na značilnosti porabe in dobaviteljevih zmožnosti sem izbrala primerna optimizacijska modela, to je model signalne zaloge ter model postopne dobave naročene količine. Izračun stroškov zalog je pokazal možne prihranke, če bi podjetje optimiralo zaloge.
Keywords: zaloge, signalna zaloga, varnostna zaloga, optimalna zaloga, stroški zalog, optimizacijski modeli za neodvisne zaloge, postopna dobava, nabava, nabavna politika, nabavna funkcija, nabavni proces
Published: 08.11.2011; Views: 2515; Downloads: 357
.pdf Full text (1,49 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica