| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 696
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Model za določanje kapacitet in opremljenosti avtobusnih postaj ter implementacija na primeru Gornje Radgone
Karina Flisar, 2024, master's thesis

Abstract: Načrtovalci slovenskih avtobusnih postaj se zaradi obstoječe pravne podlage velikokrat znajdejo v dilemi. Veljaven Pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj, pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postajališč ter načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj, veljaven od leta 2004, predstavlja osnovno pravno podlago za načrtovanje. Ta do danes ni bil deležen sprememb ali dopolnitev. Magistrsko delo podaja predloge in smernice za določanje kapacitet opremljenosti in storitev avtobusnih postaj v obliki modela. Na podlagi slovenskega pravilnika o železniških postajah in postajališčih ter nemških smernic za načrtovanje avtobusnih postaj je predlagana nova kategorizacija avtobusnih postaj za območje Republike Slovenije. Model bi načrtovalcem lahko postal pripomoček za načrtovanje novih in rekonstrukcijo obstoječih avtobusnih postaj. Prav tako bi se lahko na podlagi modela dopolnila, spremenila ali obnovila slovenska pravna podlaga za načrtovanje avtobusnih postaj. Model je implementiran na primeru nove avtobusne postaje v Gornji Radgoni. Za prihodnji razvoj železniškega prometa na območju Gornje Radgone smo preverili, ali bo zasnovana avtobusna postaja ustrezala dodatnim kapacitetam potnikov ali dodatnim avtobusnim linijam.
Keywords: načrtovanje, avtobusna postaja, opremljenost, storitve
Published in DKUM: 18.07.2024; Views: 118; Downloads: 2
.pdf Full text (15,05 MB)

2.
Slovenija – Evropska gastronomska regija 2021. Priložnosti pri oblikovanju kulinaričnih dogodkov: zasnova dogodka na temo avtohtonega krškopoljskega prašiča : zasnova dogodka na temo avtohtonega krškopoljskega prašiča
Miša Podberšič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Slovenija je kot nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021 doprinesla k večjemu razvoju gastronomije v Sloveniji. Sem spadajo tudi kulinarični dogodki, ki jih je veliko. Slovenske regije organizirajo dogodke in festivale na temo lokalnih jedi. Opazili smo, da je v Posavju avtohtoni krškopoljski prašič potencial za razvoj lokalnega in slovenskega turizma. Ni pomemben samo za razvoj turizma, ampak tudi za informiranje ljudi o avtohtoni slovenski pasmi ter promociji Društva rejcev krškopoljskega prašiča, njegovih članov in gostinskih ponudnikov ter ponudnikov produktov iz krškopoljskega prašiča. Eden izmed namenov Evropske gastronomske regije je prav tako informirati lokalno skupnost o zavedanju lastne tradicije. V ta namen smo s pomočjo anketnih odgovorov potencialnih obiskovalcev in potencialnih sodelujočih izdelali načrt za kulinarični dogodek Okusi krškopoljca. Ugotovili smo, da si ljudje želijo tovrstnega dogodka, prav tako želijo rejci krškopoljskega prašiča, gostinski ponudniki jedi iz krškopoljskega prašiča ter strokovnjaki, sooblikovati dogodek s svojimi idejami, znanji in veščinami. Z dogodkom želimo obiskovalce spoznati s krškopoljskim prašičem, in sicer ne samo s kulinariko, ampak želimo predstaviti tudi njegove značilnosti ter pomen avtohtonosti.
Keywords: Evropska gastronomska regija, gastronomija, kulinarični dogodki, krškopoljski prašič, načrtovanje dogodka
Published in DKUM: 12.07.2024; Views: 64; Downloads: 4
.pdf Full text (2,66 MB)

3.
Primerjava proteomov glavnih predstavnikov virusov iz družine Filoviridae in identifikacija potencialnih vezavnih mest za načrtovanje ligandov
Katja Gole, 2024, master's thesis

Abstract: Virus Ebola Zaire (EBOV) in virus Marburg Marburg (MARV) sta glavna predstavnika družine Filoviridae, ki pri ljudeh povzročata hudo virusno hemoragično mrzlico, s stopnjo smrtnosti do 90 %. Kljub temu je zaradi le občasnih izbruhov bolezni, ki jih ni možno predvideti, razvoj zdravil okrnjen in se izvaja predvsem v akademskih krogih. V magistrskem delu smo preverjali podobnost virusnih proteomov in vezavnih mest z namenom, da bi v prihodnje bilo možno načrtovati učinkovine, ki bi se lahko vezale na terapevtske tarče obeh virusov. EBOV in MARV kodirata enakih sedem proteinov, in sicer NP, VP35, VP40, GP, VP30, VP24 in L protein, ki imajo glede na informacije, ki smo jih pridobili s pomočjo podatkovnih zbirk UniProt in PDB, podobne funkcije in zgradbo. Podobnost proteomov smo potrdili še z BLAST analizo aminokislinskih sekvenc med posameznimi proteini obeh virusov, pri čemer se podobnost proteinov giblje med 44 in 55 %, oziroma 68 % v 1. delu sekvence L proteinov. S programom ProBiS smo glede na primerjavo z že znanimi strukturami podobnih proteinov določili potencialna vezavna mesta in pripadajoče potencialne ligande. Vezavna mesta smo opisali in jih primerjali s pomočjo superpozicije proteinov obeh virusov. Kot rezultat smo pridobili tri pare podobnih vezavnih mest, ki se kljub podobnosti razlikujejo v posameznih aminokislinah, kar smo dokazali z BLAST primerjavo. S PLIP analizo smo pokazali, da aminokislinski ostanki v vezavnem mestu posameznega virusa tvorijo podobne interakcije z enakimi ligandi in da s tem obstaja možnost načrtovanja terapevtikov, ki bi se hkrati vezali na tarče EBOV in MARV.
Keywords: Ebola, Marburg, BLAST, vezavna mesta, ProBiS, načrtovanje ligandov
Published in DKUM: 11.07.2024; Views: 65; Downloads: 7
.pdf Full text (15,22 MB)

4.
Načrtovanje procesa sušenja in pakiranja v podjetju proizvodnje umetnih mas : magistrsko delo
Urška Škorc, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljena prenova procesa sušenja in pakiranja v proizvodnji umetnih mas. Trenutni proces je zaradi nepotrebnih korakov in ročnega dela neučinkovit. Predlagamo avtomatizirano rešitev, ki vključuje dva avtonomna mobilna robota (v nadaljevanju: AMR), valjčni transporter, strojno ovijalko in pnevmatski aplikator. Predstavili smo podrobno analizo obstoječa procesa sušenja in pakiranja izdelkov iz umetnih mas, opisali predlagano avtomatizirano rešitev, ocenili njene prednosti in stroške ter predstavili načrt prenove procesa sušenja in pakiranja danih izdelkov. Cilj avtomatizacije je izboljšati natančnost procesa sušenja, zmanjšati izmet materiala, skrajšati časovne izgube in znižati stroške dela. Pričakujemo, da bo avtomatizacija povečala produktivnost, zmanjšala odpadke, izboljšala varnost delavcev in znižala stroške. AMR vozička bosta prevzela oskrbo proizvodnje s pomožnim materialom, prevoz transportno skladiščne enote (v nadaljevanju: TSE) na valjčni transporter in uskladiščenje TSE. Valjčni transporter bo TSE transportiral skozi sušilne prostore, s čimer se bo izločila potreba po ročnem delu. Strojna ovijalka bo omogočila učinkovito avtomatsko pakiranje TSE, medtem ko bo pnevmatski aplikator natančno in zanesljivo etiketiral TSE. Magistrsko delo ponuja vpogled v prenovo proizvodnih procesov v proizvodnji z uporabo sodobnih rešitev avtomatizacije procesov v intralogistiki.
Keywords: intralogistika, sušenje in pakiranje izdelkov, načrtovanje tehnološkega procesa, analiza učinkovitosti
Published in DKUM: 05.07.2024; Views: 66; Downloads: 0
.pdf Full text (4,28 MB)

5.
Implementacija sistema za upravljanje skladišča (WMS) v podjetju Big Bang : diplomsko delo
Matevž Vuga, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili implementacijo sistema za upravljanje skladišč WMS podjetja Trace Solutions v podjetju Big Bang. Opisali smo razvoj in delovanje sistema WMS z vsemi procesi in izzivi, s katerimi smo se soočali pri menjavi obstoječega sistema WMS. Predstavili smo stroške in sredstva, ki so bila potrebna za implementacijo novega sistema WMS. Ker je skupina Big Bang prisotna tudi na Hrvaškem, v Srbiji ter v Bosni in Hercegovini, je eden od ciljev menjave WMS, da bomo lahko rešitev razširili tudi v centralna skladišča v omenjenih državah. V osrednjem delu diplomskega dela smo se osredotočili na procese prevzema, uskladiščenja, priprave in odpreme blaga. Ti procesi se v WMS spreminjajo glede na tip blaga in tehnologije, ki jih je podjetje vpeljalo s prenovo dela v skladišču. V skladišču hranimo blago za več lastnikov, zato je bilo treba temu prilagoditi tudi nadzor in upravljanje z zalogami ter inventuro blaga. V zaključku diplomskega dela smo pregledali še kazalnike uspešnosti, ki jih vodimo v skladišču, in pripravili analizo dela zaposlenih pred in po uspešno opravljeni implementaciji novega sistema za upravljanje skladišč WMS. Število pripravljenih najav za izdajo blaga se je po uvedbi novega sistema WMS dvignilo za 7 %, število postavk pa za 35 %.
Keywords: sistem za upravljanje skladišč – WMS, prevzem blaga, komisioniranje, odprema blaga, sistem za načrtovanje virov podjetja – ERP
Published in DKUM: 05.07.2024; Views: 66; Downloads: 9
.pdf Full text (3,21 MB)

6.
Načrtovanje kadra zdravstvene nege na urgenci
Daniela Berdnik, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Zagotavljanje zadostnega števila kadra zdravstvene nege za doseganje optimalnih ciljev na urgenci zaradi naključnega prihoda pacientov, različnih stopenj nujnosti in potreb pacientov predstavlja poglaviten problem pri načrtovanju kadra. Z raziskavo smo želeli pridobiti vpogled v razmerje med delovnimi obremenitvami in zaposlenimi v zdravstveni negi na izbrani urgenci. Metode: V zaključnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo. Izvedena je bila prospektivna kohortna raziskava. Za izračun in analizo delovne obremenitve preučevane populacije smo uporabili programsko orodje Baseline Emergency Staffing Tool, ki za oceno zahtevnosti potreb pacientov po zdravstveni negi vključuje obrazec Jones Dependency Tool. Podatke smo zbirali v štirinajstdnevnem obdobju v mesecu oktobru leta 2023. Rezultati: V raziskavi je bila s strani dvaintridesetih diplomiranih medicinskih sester narejena ocena zahtevnosti potreb zdravstvene nege za 405 pacientov. Povprečno število zaposlenih na delovišču v času raziskave je bilo od izračunanega števila nižje za 0,4 zaposlenega. Najvišje izračunano število zaposlenih na delovišču je bilo potrebno med 12. in 18. uro vse dni v tednu. Več kot polovico (53 %) vseh ocen so predstavljali pacienti z zmerno stopnjo zahtevnosti. Razprava in sklep: V zaključnem delu smo pridobili dejanski vpogled v delovno obremenitev zaposlenih v zdravstveni negi v času raziskave. Z raziskavo smo prispevali k razumevanju delovne obremenitve in potrebe po kadru zdravstvene nege na izbrani urgenci, hkrati pa smo podali možnost za nadaljnje raziskave na tem področju.
Keywords: urgenca, zaposleni v zdravstveni negi, delovna obremenitev, orodje za načrtovanje kadra na urgenci - BEST, obrazec za oceno zahtevnosti potreb - JDT
Published in DKUM: 21.06.2024; Views: 73; Downloads: 5
.pdf Full text (2,14 MB)

7.
Načrtovanje prodaje toplotnih črpalk Samsung podjetja Tratnjek d.o.o. na slovenskem trgu
Niko Barbarič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V svoji diplomski nalogi sem preučeval načrtovanje prodaje podjetja Tratnjek d.o.o. in sicer na primeru toplotnih črpalk Samsung, ki jih podjetje Tratnjek d.o.o. prodaja. Moje diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov in sicer teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem na podlagi različne domače in tuje literature podrobneje predstavil pojme kot so prodaja, management prodaje in načrtovanje prodaje. Osrednji del mojega teoretičnega dela pa je bil opisati celoten proces načrtovanja prodaje in predstaviti posamezne korake procesa načrtovanja prodaje. Na podlagi opisanega v mojem teoretičnem delu lahko ugotovimo, da je dandanes podjetju brez pravega načrtovanja izredno težko poslovati. V načrtovanje podjetja sili predvsem velika konkurenca na trgu in čedalje bolj informirani odjemalci, ki imajo čedalje večje zahteve pri izbiri izdelkov za nakup. V empiričnem delu sem predstavil družinsko podjetje Tratnjek d.o.o. in njihovo zgodovino. Predstavil sem kako podjetje načrtuje prodajo toplotnih črpalk Samsung in na ta način prikazal kako poteka načrtovanje prodaje v praksi, pri tem pa mi je za lažje razumevanje bila v oporo tudi literatura, ki sem jo uporabljal v teoretičnem delu. Ugotovil sem, da je na slovenskem trgu čedalje več ponudnikov toplotnih črpalk, vendar tudi povpraševanje po njih iz leta v leto narašča, saj imajo širok nabor prednosti v primerjavi z drugimi načini ogrevanja. Podjetje Tratnjek d.o.o. konkurira na trgu predvsem z visoko kakovostjo toplotnih črpalk Samsung, omogoča pa tudi hitro dostavo in namestitev izdelka. Na koncu diplomskega dela sem primerjal ugotovitve o načrtovanju prodaje iz teorije in prakse ter ugotovil, da določene razlike sicer obstajajo, vendar so bili vsi koraki procesa načrtovanja prodaje iz teorije zajeti tudi pri načrtovanju prodaje v podjetju Tratnjek d.o.o. Podjetju sem predlagal tudi možne izboljšave, ki bi jih v prihodnosti pri načrtovanju prodaje lahko uporabili.
Keywords: prodaja, management prodaje, načrtovanje prodaje, Tratnjek d.o.o., toplotne črpalke Samsung
Published in DKUM: 13.06.2024; Views: 174; Downloads: 49
.pdf Full text (2,44 MB)

8.
Vloga vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi plesne dramatiazcije : diplomsko delo
Klara Kolar, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Zaključno delo z naslovom Vloga vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi plesne dramatizacije zajema teoretični in praktični del. Namen zaključnega dela je pripraviti plesno dramatizacijo v vrtcu in raziskati vlogo vzgojitelja pri izvedbi in načrtovanju plesne dramatizacije. V teoretičnem delu smo se osredotočili na plesno vzgojo, opredelili smo plesno dramatizacijo, izpostavili smo vlogo vzgojitelja ter njegovo načrtovanje in pripravo na izvajanje plesne dejavnosti. V prvem delu raziskave smo preko intervjuja želeli ugotoviti, kako vzgojitelji načrtujejo in izvajajo plesno dramatizacijo. V intervju smo vključili pet vzgojiteljic drugega starostnega obdobja, ki so zaposlene v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica, v enoti Poljčane. V tem vrtcu smo nato načrtovali in izvedli plesno dramatizacijo s skupino otrok, starih 5–6 let. Ugotovili smo, da se plesna dramatizacija kot vrsta plesne dejavnosti v vrtcu ne pojavlja pogosto, saj od vzgojitelja zahteva skrbno načrtovanje in veliko časa pri izvedbi. Odzivi otrok na izvedbo plesne dramatizacije so bili pozitivni, saj so jih naše načrtovane dejavnosti pritegnile. Tu se kaže ključna vloga vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi plesne dramatizacije.
Keywords: Plesna vzgoja, plesna dramatizacija, vloga vzgojitelja, načrtovanje in izvedba
Published in DKUM: 28.05.2024; Views: 142; Downloads: 21
.pdf Full text (2,62 MB)

9.
Določitev načinov za odpravo vzrokov zamud v proizvodnji : diplomsko delo
Blaž Rituper, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili teoretične osnove proizvodnje in načrtovanja proizvodnje. V teoretičnem delu smo v največji meri uporabili metodo kompilacije, s katero smo zbirali podatke iz različnih pisnih virov drugih avtorjev. Diplomsko delo se v empiričnem delu nanaša na obstoječe stanje v opazovanem podjetju, ki pa želi ostati anonimno, v katerem smo iz opisa obstoječega stanja poskušali najti najprimernejši predlog izboljšav za odpravo vzrokov za zamude v proizvodnji in posledično dobavi končnih izdelkov kupcem. To smo dosegli z opazovanjem procesov v podjetju ter zbiranjem in analiziranjem podatkov o času proizvodnje posameznih izdelkov. V diplomskem delu smo za identifikacijo vzrokov, ki prispevajo k zamudam v proizvodnji, uporabili vzročno-posledični diagram. Za identificirane vzroke smo v nalogi podali nekaj predlogov rešitev. Ključna izboljšava, ki smo jo predlagali (odstranitev medfaznega skladišča med oddelki v proizvodnji), za podjetje ne predstavlja dodatnih finančnih obremenitev, saj je že omogočena z obstoječim informacijskim sistemom, ki ga opazovano podjetje uporablja. S predlagano izboljšavo bi tako le zmanjšali nepotrebno delo med oddelki kot tudi skrajšali čas medfaznih operacij pri nastajanju posameznih naročil.
Keywords: obvod, proizvodnja, načrtovanje proizvodnje, zamude v proizvodnji
Published in DKUM: 21.05.2024; Views: 180; Downloads: 52
.pdf Full text (1,60 MB)

10.
Izstopna obdavčitev in erozija davčne osnove : magistrsko delo
Filip Banfro, 2024, master's thesis

Abstract: Vodenje davčne politike je pomembno orodje držav za doseganje različnih socialnih in gospodarskih ciljev. S prilagajanjem davčnih stopenj lahko države vplivajo na ekonomske odločitve zavezancev. V današnjem globaliziranem svetu je posameznikom in gospodarskim družbam na voljo dostop do različnih držav, ki davčnim zavezancem v želji po privabljanju investicij in kapitala ponujajo različne ugodnosti. Preko različnih davčnih olajšav in spodbud skušajo države na svoje ozemlje privabiti investicije in spodbujati gospodarski razvoj, obenem pa se zaradi tega spogledujejo s tveganjem upada proračunskih prihodkov in nezmožnosti zagotavljanja javnih potreb. Zaradi potrebe po ohranitvi proračunskih prihodkov se države nižanju davčnih bremen težko izognejo, kar vodi do pojava mednarodne davčne konkurence. Zniževanje davčnega bremena preko davčnih spodbud pa je potrebno razlikovati od škodljivih praks, s katerimi davčni zavezanci dosegajo nizko oziroma ničelno stopnjo obdavčitve določenega dohodka in tako povzročajo erozijo davčne osnove. Pojav velikih multinacionalnih podjetij, ki svoje dejavnosti razpršujejo po različnih jurisdikcijah in izkoriščajo stik različnih pravnih sistemov, ima največkrat za končni cilj čim nižje plačilo davkov. Z izkoriščanjem pravil o transfernih cenah, kreativnim prilagajanjem lokacije neopredmetenih sredstev, prenašanjem dolga in drugimi tehnikami preusmerjajo obdavčljive dobičke v nizko davčno obremenjene države. Kot odziv na škodljive davčne prakse, kot so na primer davčne utaje, davčno izogibanje in agresivno davčno načrtovanje, so države v okviru OECD in EU uvedle ukrepe za preprečevanje erozije davčne osnove in dvig ravni meddržavnega sodelovanja. Kljub navedenim prizadevanjem pa sodi pravica do obdavčitve subjektov na državnem ozemlju na področje državne avtonomije, s čimer ohranjajo njihovo sposobnost doseganja notranjih ekonomskih in socialnih ciljev. Države po svetu zavezancem nalagajo izstopne davke, s katerimi obdavčujejo nerealizirane kapitalske dobičke tako pravnih, kakor tudi fizičnih oseb. Obveznost plačila izstopnega davka za davčnega zavezanca nastane v trenutku čezmejnega prenosa sredstev, ki bi v primeru tako opisanega prenosa znotraj države sicer nastala ob dejanski realizaciji premoženja. Ker bo zaradi prenosa rezidentstva oziroma premoženja preko meje država pristojnost za obdavčitev kasneje izgubila, z obdavčitvijo nerealiziranih kapitalskih dobičkov zavaruje svojo temeljno pravico do obdavčevanja. Tako z upoštevanjem načela teritorialnosti izstopni davki zagotavljajo davčno pravičnost. Pri tem je vloga Sodišča Evropske unije za pravilno uporabo ter interpretacijo evropskega prava in za zagotavljanje skladnosti nacionalnih zakonodaj ključna. Spodbujanje evropskega povezovanja in sodelovanja med državami članicami je za učinkovito obdavčenje in preprečevanje davčnih zlorab nujno.
Keywords: neposredni davki, harmonizacija, erozija davčne osnove, davčna konkurenca, agresivno davčno načrtovanje, svoboda ustanavljanja, izstopna obdavčitev, ZDDPO-2.
Published in DKUM: 13.05.2024; Views: 195; Downloads: 21
.pdf Full text (5,28 MB)

Search done in 1.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica