| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 132
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
JAVNI SEKTOR IN JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO NA PORTUGALSKEM
Sabina Lebar, 2010, final seminar paper

Abstract: Javni sektor je pomemben del sodobne družbe, saj nam nudi vrsto storitev, ki so v vsakdanjem življenju nujno potrebne. Pomembno je, da imamo dobro usposobljen delovni kader, ki nam omogoča, da so storitve opravljeno hitro in hkrati kvalitetno. Nujno potrebno je, da javni sektor dobro sodeluje tudi z zasebnim sektorjem, saj lahko le na podlagi dobre komunikacije nastane javno-zasebno partnerstvo. Javno-zasebno partnerstvo postaja v današnjem času ključnega pomena pri izvedbi določenega projekta. Sodelovanje med obema sektorjema prinaša mnogo koristi, prinaša pa tudi slabosti, ki jih lahko uspešno odpravimo, če jih pravočasno odkrijemo. Največji prednosti javnega sektorja sta financiranje ter znanje, ki jih oba izvajalca pridobita tekom izvedbe projekta. V delu diplomskega seminarja je opisan javni sektor in javno-zasebno partnerstvo na Portugalskem. Portugalska je pri izvajanju javno-zasebnih partnerstev dokaj mlada država, a ima za seboj nekaj zelo uspešnih projektov, ki so omembe vredni.
Keywords: Javni sektor, načela javno-zasebnega partnerstva, javno-zasebno partnerstvo, Portugalska
Published: 21.01.2011; Views: 1515; Downloads: 176
.pdf Full text (233,18 KB)

22.
KONVERGIRANJE AMERIŠKIH SPLOŠNO SPREJETIH NAČEL RAČUNOVODENJA IN MEDNARODNIH STANDARDOV RAČUNOVODSKEGA POROČANJA
Nina Saje, 2010, final seminar paper

Abstract: Diplomski seminar predstavlja in opisuje projekt konvergiranja ameriških splošno sprejetih načel računovodskega poročanja (GAAP) in mednarodnih standardov računovodskega poročanja, ki poteka s sodelovanjem Sveta za mednarodne računovodske standarde (IASB) in ameriškega Sveta za standarde finančnega računovodstva (FASB). Na začetku diplomskega dela smo predstavili obe organizaciji, tj. Svet za mednarodne računovodske standarde in Ameriški Svet za standarde finančnega računovodstva ter predstavili dokumente, s katerimi sta se Sveta zavezala k razvoju enovitih računovodskih standardov. Nadalje smo predstavili projekte konvergiranja, ki so že dokončani, tiste, ki so še ve teku in projekte, katerih se Sveta nameravata lotiti v prihodnosti. Vsebinsko smo se zaradi kompleksnosti projekta samo površinsko lotili konvergiranja rešitev v zvezi s poslovnimi kombinacijami.
Keywords: ameriško splošno sprejeta načela računovodenja (GAAP), mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), projekt konvergiranja, Svet za mednarodne računovodske standarde (IASB), ameriški Svet za standarde finančnega poročanja (FASB), poslovne kombinacije, visoko kakovostni standardi
Published: 12.01.2011; Views: 1376; Downloads: 114
.pdf Full text (1,03 MB)

23.
SVETOVALNI DELAVEC IN POKLICNA ORIENTACIJA
Monika Špes, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Izbira poklica je zelo pomembna odločitev vsakega posameznika in zato je nujno, da je premišljena, da odraža posameznikove želje in sposobnosti ter da je po drugi strani primerna za potrebe na trgu dela. V teoretičnem delu diplomskega dela smo predstavili osnovne pojme, kot so poklicna vzgoja, poklicno svetovanje in poklicna orientacija, nadalje smo predstavili načela in cilje poklicne orientacije ter ugotovili, zakaj je potrebna. V teoretičnem delu smo se dotaknili tudi zgodovine poklicne orientacije v Sloveniji ter kako poteka v osnovni in srednji šoli. Predstavili pa smo tudi centre za poklicno usmerjanje in njihove programe. Opredelili smo njene prednosti in slabosti poklicne orientacije in na koncu predstavili še razlike med učenci in učenkami pri poklicni orientaciji. V empiričnem delu pa smo preučevali, koliko so učenci in dijaki seznanjeni z možnostjo pomoči svetovalnega delavca, koliko so informirani o nadaljnjem izobraževanju ter kje bi iskali pomoč pri poklicnih odločitvah. Zanimalo nas je, ali učenci in dijaki poznajo centre za poklicno svetovanje in ali se jim zdi njihovo obiskovanje smiselno. Prav tako pa smo ugotavljali, ali se zdijo učencem in dijakom svetovalni delavci dovolj kompetentni ter kaj menijo o količini poklicne orientacije med poukom.
Keywords: poklicna orientacija, svetovalni delavec, poklicna vzgoja, poklicno svetovanje, načela in cilji poklicne orientacije, poklicna orientacija v osnovni in srednji šoli, centri za poklicno svetovanje, prednosti in slabosti
Published: 04.04.2011; Views: 3510; Downloads: 452
.pdf Full text (534,10 KB)

24.
OD KONTRADIKTORNOSTI K KONSENZUALNOSTI
Zora Grumić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Preobremenjenost sodišč in dolgotrajnost postopkov botrujejo spremembam slovenskega kazenskega postopka od kontradiktornega k konsenzualnemu modelu, zgledujoč se po angloameriških in modernih evropskih kontinentalnih modelih kazenskega postopka. V ospredju je učinkovitost kazenskopravnega sodstva in ekonomičnost postopka, ki pripelje k hitrejši in cenovno ugodnejši sprejeti sodni odločitvi. Konsenzualne oblike kazenskega postopka imajo za cilj rešitev spornih zadev v obliki sporazumnega skrajšanja, zaključka ali izognitvi kazenskega postopka. Konsenzualnost je prisotna v vseh oblikah kazenskih postopkov, tudi v naši kazensko procesni zakonodaji, kjer si je utirala pot skozi določene konsenzualne oblike kot so poravnava v predkazenskem postopku, pogojna odložitev kazenskega pregona, skrajšana oblika kazenskega postopka in postopek s kaznovalnim nalogom. Gre za izjeme od rednega kazenskega postopka, v katerem igrajo pomembno vlogo temeljna načela kazenskega postopka kot so: načelo legalitete, načelo kontradiktornosti, pravica do neodvisnega in nepristranskega sodstva, načelo pravičnega sojenja, domneva nedolžnosti, pravica do obrambe, načelo materialne resnice, načelo javnega in neposrednega sojenja, pravica do pravnih sredstev. Našteta načela zagotavljajo pravičen kazenski postopek in sledijo cilju kazenskega postopka, ugotovitvi dejanskega stanja kot podlage izreka o obdolženčevi krivdi in kazni. Kar je v nasprotju s konsenzualnimi postopki, katerih cilj je sporazumna rešitev spora med državo in obdolžencem, v zameno za določene ugodnosti pri izbiri in odmeri kazni, ob sporazumnem obdolženčevem priznanju krivde ali utemeljenosti obtožbe, ob pripravljenosti odpovedi temeljnim procesnim pravicam. Z omejenim prenosom konsenzualnih oblik iz adversarnega v mešan model kazenskega postopka, so konsenzualni postopki dobrodošli. Uvedba instituta plea bargaining-a, kot najbolj sporne konsenzualne oblike kazenskega postopka, je za naš mešan model kazenskega postopka nesprejemljiva tako z vidika doktrine varstva človekovih pravic kot cilja in družbene vloge mešanega kazenskega postopka.
Keywords: redni kazenski postopek, konsenzualni postopki, temeljna procesna načela, cilji kazenskega postopka
Published: 04.01.2011; Views: 2158; Downloads: 257
.pdf Full text (398,08 KB)

25.
VZPOSTAVITEV ZEMLJIŠKOKNJIŽNE LISTINE
Anja Juvan, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V tem diplomskem delu sem pisala o pravnem institutu vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki je tipičen za slovenski pravni red in v enaki obliki ne obstaja v nobenem izmed drugih pravnih redov. Kot je razvidno iz samega imena instituta, ta spada v zemljiškoknjižno pravo in posledično v stvarno pravo. V začetku sem pisala o temeljnih sedmih načelih zemljiškoknjižnega prava, ki je formalno pravo in sestoji iz kogentnih pravnih norm. Opisala sem institut vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, ki se uporabi, ko predlagatelj nima vseh potrebnih dokumentov za veljaven vpis v zemljiško knjigo, ker so se ti izgubili ali uničili. V takšni situaciji sodišče vzpostavi listino, ki predlagatelju omogoči, da svojo stvarno pravico lahko vpiše v zemljiško knjigo. Seveda pa zakon določa pogoje pod katerimi se lahko takšna vzpostavitev izvede. V drugem delu diplomske naloge sem opisala dejanski primer, kjer se je večkrat uporabilo vzpostavitev zemljiškoknjižne listine.
Keywords: vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ZZK-1, SPZ, temeljna načela, predlog, oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, izpodbojna tožba, posadna listina, SPB-1 Domžale
Published: 24.12.2010; Views: 3801; Downloads: 750
.pdf Full text (4,60 MB)

26.
HARMONIZACIJA EVROPSKEGA POGODBENEGA PRAVA
Adrijan Žužić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Težnja po harmonizaciji prava, ki predstavlja vse tesnejše približevanje nekoč ločenih pravnih sistemov evropskih držav, postaja ena bistvenih značilnosti razvoja sodobnega zasebnega prava v Evropi. V okviru EU lahko spremljamo intenzivno zakonodajno aktivnost kot načrtno harmonizacijo pogodbenega prava že več kot dve desetletji. Le ta poteka na dveh ravneh: v okviru in pod okriljem institucij EU ter zunanjega akademskega združenja. Temeljno se je s procesom usklajevanja uredilo vprašanje varstva potrošnikov, zanemariti pa ne moremo tudi aktivnosti na področju splošnega pogodbenega prava, kjer je bilo sprejetih niz smernic iz področja elektronskega poslovanja, zavarovalnega prava, trgovskega zastopanja, bankarskega poslovanja itd. Celoten proces harmonizacije se na ravni EU v zadnjem času vse bolj giblje v smeri vključitve materije pogodbenega prava v en edinstven akt — Evropski civilni zakonik. Diplomska naloga obravnava kompleksno problematiko harmonizacije pogodbenega prava v okviru Evropske unije ter poskuša predstaviti različne vidike tega obsežnega projekta, ki v pravni stroki vzbuja mešane občutke. Prav tako se bo diplomska naloga navezovala na delo in študije akademskih združenj, ki predstavljajo pomemben doprinos k harmonizaciji ne le pogodbenega, ampak tudi civilnega prava v celoti. Še posebej se v delu poudarja pomen in vloga t.i. Landove komisije, ki je ustvarila enega od najpomembnejših unifikatorskih aktov na področju poenotenja pogodbenega prava evropskih držav — Načela evropskega pogodbenega prava. Dalje se v delu analizira tudi pravna narava in vsebina projekta Skupnega referenčnega okvirja za pogodbeno pravo ter Osnutka skupnega referenčnega okvirja, ki ga je kot svojevrstnega naslednika »Landovih načel«, maja 2008 izdala Study group on a European Civil Code, pod vodstvom Christiana von Bara.
Keywords: harmonizacija, evropeizacija, evropsko pogodbeno pravo, Načela evropskega pogodbenega prava, Skupni referenčni okvir za pogodbeno pravo, Osnutek skupnega referenčnega okvirja za pogodbeno pravo
Published: 17.01.2011; Views: 2759; Downloads: 349
.pdf Full text (441,50 KB)

27.
PREGLED METODOLOŠKIH VIDIKOV POUČEVANJA IN UČENJA TEMELJNIH KEMIJSKIH KONCEPTOV NA SLOVENSKEM V PRETEKLOSTI IN DANES
Tadeja Ščavničar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Namen pričujočega diplomskega dela je bil proučiti metodično-didaktično oblikovanost srednješolskih kemijskih publikacij za področje anorganske kemije — natančneje učbenikov in tudi prispevkov iz kemijskih revij — skozi različna obdobja. Najzgodnejši članek, ki sem ga obravnavala, je iz leta 1897, zadnji obravnavani članek pa je izšel leta 2002. Analizirala sem deset temeljnih abstraktnih kemijskih konceptov. Kriterij didaktično-metodološke oblikovanosti izbranih publikacij oz. v njih zajetih kemijskih konceptov so predstavljala splošna didaktična načela, ki sem jih opisala v prvem delu tega diplomskega dela. Sprotne ugotovitve sem nanizala na koncu vsakega od konceptov, v sklepnem delu pa sem zbrala skupne in nekoliko bolj posplošene ugotovitve primerjalne analize.
Keywords: kemija, učbenik, metodologija oblikovanja kemijskih konceptov, didaktična načela
Published: 10.03.2011; Views: 1794; Downloads: 101
.pdf Full text (1,99 MB)

28.
NAČELA PODNASLAVLJANJA NA PRIMERU FILMA ZBOGOM, LENIN!
Janja Vogrin, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Avdiovizualno prevajanje, kamor štejemo podnaslavljanje in sinhronizacijo, je relativno novo prevajalsko področje, ki se še razvija. S širjenjem množičnih medijev, ki omogočajo medkulturno izmenjavo, pa so se že pred leti pojavile težnje po poenotenju določenih standardov pri prevajanju filmov in oddaj, ki bi veljali po vsej Evropi. Ker Slovenija spada med države, ki se običajno odločajo za podnaslavljanje, smo jih v diplomskem delu še posebej izpostavili. Najprej smo opredelili obe obliki avdiovizualnega prevajanja in ju med seboj primerjali, v nadaljevanju pa smo predstavili različne vrste podnaslavljanja. Na koncu teoretičnega dela smo podrobneje opisali nejezikovna oz. medijska in jezikovna oz. lingvistična načela, v empiričnem delu pa smo med seboj primerjali po eno različico profesionalnih in amaterskih podnapisov filma Zbogom, Lenin! (izv. Good bye, Lennin!) in ugotavljali, v kolikšni meri sledijo načelom podnaslavljanja, katerim načelom dajejo prednost in ali profesionalni prevajalec dejansko v večji meri zavedno upošteva ta načela. Ugotovili smo, da je skladno z našimi pričakovanju profesionalni prevajalec večini načel bolj dosledno sledil kot amaterski prevajalec, prednost pa so vsekakor imela jezikovna načela.
Keywords: avdiovizualno prevajanje, podnaslavljanje, sinhronizacija, vrste podnaslavljanja, načela podnaslavljanja, film Zbogom, Lenin!
Published: 29.03.2011; Views: 2982; Downloads: 444
.pdf Full text (1,26 MB)

29.
Spoštovanje etičnih načel pri obravnavi starostnika
Janja Roškar, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili spoštovanje etičnih načel pri obravnavi starostnika v domovih za starejše. Opisali smo najpomembnejša etična načela v zdravstveni negi v skladu s Kodeksom etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ter predstavili pomen in načine ohranjanja dostojanstva, ter zasebnosti pri starostniku. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli v domu Danice Vogrinec Maribor in domu starejših- Sončni dom. V raziskavi je sodelovalo 60 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Kot instrument raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, ki je vseboval 26 vprašanj, zaprtega in polodprtega tipa. Ugotoviti smo želeli kako in v koliki meri medicinske sestre in zdravstveni tehniki ohranjajo dostojanstvo in zasebnost starostnikov v domu starejših, prav tako pa ugotoviti razloge za neupoštevanje etičnih načel pri obravnavi starostnika z vidika medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Rezultati raziskave so pokazali, da več kot polovica anketiranih, upošteva želje, potrebe in vrednote starostnikov, s tem pa spoštuje njihovo dostojanstvo. Za ohranjanje le tega, starostnikom ponudijo možnost izbire v okviru njihovih sposobnosti. Kar 96,6 odstotkov anketiranih je mnenja, da je starostnikova zasebnost za ohranitev dostojanstva ključnega pomena, vendar pa ima 81,6 odstotkov anketiranih, težave z zagotavljanjem zasebnosti v domovih za starejše. Najpogostejši vzrok za neupoštevanje etičnih načel pri obravnavi starostnika, pa anketiranci navajajo, da je v pomanjkanju časa in kadra.
Keywords: etika, etična načela, starostnik, staranje, dom za starejše.
Published: 19.09.2011; Views: 2763; Downloads: 568
.pdf Full text (1,41 MB)

30.
PROBLEMATIKA PORAVNAVANJA IN UPORABE PODOBNIH INSTITUTOV V KAZENSKEM POSTOPKU
Sedin Kičin, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V sodobnem kazenskem postopku je želja po hitrejši in ekonomični rešitvi vse večja. Iz navedenega razloga države v svoje kazensko procesne predpise vključujejo institute, katerih temelj je priti do rešitve kazenskopravnega spora na podlagi sporazuma strank, katerega vsebina je dogovor o kazenski sankciji ali pa dogovor glede vrste in poteka postopka. Konsenzualni instituti so bolj razširjeni v državah, ki jih uvrščamo v angloameriški pravni sistem, le ti temeljijo na institutu plea bargaining. Vse bolj pa te institute v svoje nacionalne pravne rede vnašajo države kontinentalnega pravnega sistema, kar je posledica spreminjanja razmišljanja pravne stroke in potreba po skrajšanju postopkov s ciljem razbremenitve sodišč. Kot vsaka novost je tudi uvedba širše konsenzualnosti v kazenski proces predmet tako pozitivnih kot tudi negativnih kritik. Neodobravanje teh institutov temelji predvsem na možnosti kršitev načel kazenskega postopka in na mnenju večjega dela laične javnosti, ki kot korektorja kriminalitete vidi državo in ne strank postopka. Po drugi strani pa služijo ti postopki hitrejši rešitvi spora, nižji stopnji stigmatizacije obdolženca in zadoščenju oškodovanca, saj se sporazum sklene brez pritiska javnosti in na podlagi strinjanja obeh strank. V našem pravnem redu je obravnavanje te problematike pomembno z vidika uporabe instituta poravnavanja, ki je eden redkih institutov našega kazenskega procesa, ki je konsenzualne narave. V želji po širši uporabi poravnavanja se nam v kazenskem procesnem pravu obetajo spremembe, ki omenjeni institut dopolnjujejo in ki predvidevajo uvedbo širše konsenzualnosti, kot smo jo poznali do sedaj.
Keywords: konsenzualnost, konsenzualni postopki, poravnavanje, temeljna načela kazenskega postopka, sporazum strank, priznanje krivde, plea bargaining, diskrecija tožilca.
Published: 22.06.2011; Views: 1949; Downloads: 402
.pdf Full text (732,38 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica