| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 132
First pagePrevious page567891011121314Next pageLast page
91.
PRAKTIČNI PRIROČNIK ORGANIZACIJE IN IZVEDBE ŠPORTNEGA DOGODKA NA OSNOVI POSLOVNE SIMULACIJE
Božo Ljubec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Organizacija športne prireditve je zahteven projekt. Običajno se organizacije loti športno društvo ali klub. Vsako prireditev je potrebno prijaviti pri pristojni upravni enoti. Za odločitev o organizaciji športne prireditve je potrebno opraviti ustrezno analizo, ob organizaciji pa upoštevati nekatera splošna načela, med katerimi so najpomembnejša: načelo ciljev, smotrnosti, varčnosti, odgovornosti, kadrovsko, prostorsko, marketinško načelo. V diplomskem delu skušam z metodo poslovne simulacije ugotoviti, ali ta metoda omogoča doseganje zastavljenih ciljev in preveriti, ali študij predpisov in literature omogoča pridobitev dovolj znanj za kompetentno organizacijo športne prireditve. Ugotavljam, da metoda poslovne simulacije omogoča uspešno organizacijo športne prireditve tudi brez praktičnih izkušenj, saj omogoča vpogled v podroben proces načrtovanja in izvedbe športne prireditve. S študijem predpisov in literature je mogoče zajeti vse bistvene dejavnike, ki so potrebni za dosego zastavljenih ciljev. Metoda omogoča tudi pravočasno pripravo nadomestnih scenarijev, ki pridejo v poštev v primeru težav pri izvedbi. Po drugi strani pa ta metoda zahteva veliko več priprav in študija. Če pri tem sodeluje več oseb, je mogoče povečati zanesljivost in uspešnost načrtovanja, organizacije in izvedbe športne prireditve.
Keywords: organizacija, športna prireditev, društvo, poslovna simulacija, načela organizacije, načrtovanje prireditve, izvedba prireditve
Published: 26.08.2016; Views: 412; Downloads: 89
.pdf Full text (572,83 KB)

92.
Izzivi finančnega prestrukturiranja dolgov - primer podjetja Unior, d.d.
Alenka Požlep, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi smo se osredotočili na problem prezadolženega gospodarstva, ki po nastanku krize leta 2008 ni bilo več sposobno odplačevati svojih dolgov po predvideni pogodbeni dinamiki. Zaradi nezmožnosti uskladitve interesov vseh pogodbenih partnerjev, je to za gospodarstvo pomenilo potencialno nevarnost insolventnosti in posledično stečajev. V teoretičnem delu naloge obravnavamo problem finančnega prestrukturiranja nelikvidnih podjetij kot globalen problem in kot problem slovenskega gospodarstva, ki ga je možno reševati znotraj zakonskih in izvenzakonskih postopkov. V Sloveniji zakonsko podlago daje Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnostni in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Kot pomanjkljivost zakonskih postopkov ocenjujemo nezmožnost pridobitve likvidnih sredstev, saj konverzija terjatev v kapital ne zagotovi likvidnosti podjetju, upniki pa niso pripravljeni vložiti dodatna sredstva za obratni kapital. V empiričnem delu naloge smo preučevali primer finančnega prestrukturiranja družbe Unior. Prikazali smo primer podjetja, ki ga je svetovna gospodarska kriza močno prizadela. Na podlagi analize finančnih izkazov pred začetkom postopka menimo, da je bilo finančno prestrukturiranje nujno. Ocenili smo učinke prestrukturiranja na poslovanje in finančni položaj podjetja. Po našem mnenju je prestrukturiranje podjetja, ki je še v izvajanju, uspešno in daje podlago za nadaljnje poslovanje in vračilo finančnega dolga. V sklepnem delu poudarimo pravočasnost reagiranja vodstva z namenom preprečitve insolventnosti in ocenimo uspešnost programa prestrukturiranja družbe Unior. V primeru Uniorja ocenjujemo, da so bili izvenzakonski postopki reševanja podjetja primerni, saj so omogočili hitro in učinkovito reagiranje. V izvenzakonskih postopkih je predvsem bistvenega pomena odgovorno in strokovno vodstvo z visokimi načeli korporativnega upravljanja.
Keywords: insolvenčni postopki, finančno prestrukturiranje, načela prestruktruriranja
Published: 05.10.2016; Views: 897; Downloads: 94
.pdf Full text (541,55 KB)

93.
IZDELKI PRAVIČNE TRGOVINE
Simeona Marić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je predstaviti zgodovino in razvoj pravične trgovine ter koncept pravične trgovine, ki predstavlja alternativni sistem trgovanja, ki skuša skrajšati pot pravičnih izdelkov od proizvajalcev v neprivilegiranih državah do potrošnikov. Pravična trgovina temelji na spremembi obstoječih trgovinskih vzorcev, ki prevladujejo v mednarodni trgovini pri menjavi, in skuša omogočiti proizvajalcem čim lažji dostop do mednarodnega trga ter vzpostaviti ceno dobrin na takšni ravni, da bo krila stroške proizvodnje proizvajalcev pravične trgovine. Pravična trgovina želi proizvajalcem omogočiti dostojni način življenja in po možnosti presežek, ki ga bodo lahko vložili v nadaljnji razvoj, izobraževanje, izboljšanje življenjskih pogojev, zdravstvo, infrastrukturo itd. Prikrajšanim proizvajalcem v državah v razvoju želi dati priložnost, da se premaknejo iz skrajne revščine. Ker velik del mednarodne menjave izvira iz proizvodnih procesov, so v diplomski nalogi podrobneje predstavljena načela pravične trgovine, ki jih mora pravična trgovina upoštevati pri vsakodnevnem delu, saj ta načela preprečujejo kršenje človekovih pravic, izkoriščanje, zlorabo na delovnem mestu, delo otrok, diskriminacijo žensk … Osnovni cilj v diplomski nalogi je podrobneje predstaviti izdelke pravične trgovine, ki so predmet prodaje, način pridobivanja certifikatov, kriterije za izdelke pravične trgovine in grajenje ter uveljavljenje znamke pravične trgovine, ki potrošnikom ponuja visoko stopnjo zagotovila pri nakupu izdelkov pravične trgovine. Podrobneje sem predstavila dve svetovno priznani znamki pravične trgovine: Cafédirect in čokolado Divine. Na koncu diplomske naloge sem opisala še začetek gibanja pravične trgovine v Sloveniji in glavne slovenske organizacije pravične trgovine. Ugotovili smo, da so izdelki pravične trgovine širom po svetu vse bolj prepoznavni in da prodaja pravične trgovine iz leta v leto raste.
Keywords: pravična trgovina, načela in standardi, izdelki pravične trgovine, certifikati, blagovne znamke pravične trgovine
Published: 01.09.2016; Views: 633; Downloads: 89
.pdf Full text (1,29 MB)

94.
Računovodske rešitve srednje velikih gospodarskih družb v Madžarski pred vstopom in po vstopu v Evropsko zvezo
Sabina Sobočan, 2016, master's thesis

Abstract: Pred vstopom Madžarske v Evropsko zvezo (v nadaljevanju EU) se je veliko gospodarskih družb, tako slovenskih kot tujih, širilo na Madžarsko in obratno. S širitvijo na druge trge so se morale gospodarske družbe prilagajati računovodskim rešitvam in zakonodaji v državi, kjer so želele poslovati. Z vstopom Madžarske v EU (to je 1. maja 2004) se je za države članice EU poslovanje na Madžarskem nekoliko poenostavilo, saj so morale vse polnopravne članice, med drugimi tudi Madžarska, prevzeti pravni red, uredbe in zakonodajo EU. Sprejete smernice EU je morala Madžarska implementirati v svojo zakonodajo na takšen način, da le-ta ni bila v nasprotju s sprejetimi smernicami EU. V magistrskem delu smo raziskali računovodske rešitve srednje velikih gospodarskih družb na Madžarskem pred vstopom in po vstopu v EU, s poudarkom na oblikovanju in pomembnosti internega pravilnika na področju računovodenja za srednje velike gospodarske družbe. V prvi in v drugi fazi, v teoretičnem delu raziskave smo proučili teoretična izhodišča računovodskih rešitev srednje velikih gospodarskih družb na Madžarskem pred in po vstopu v EU. V tretji fazi, v empiričnem delu raziskave, smo z pomočjo ankete in raziskovalnih metod raziskali pomembnost vpliva urejenosti in zapisa računovodske politike srednje velikih gospodarskih družb na Madžarskem pred vstopom in po vstopu v EU. Rezultati so pokazali, da srednje velike gospodarske družbe na Madžarskem pred vstopom in po vstopu v EU niso dajale in ne dajejo velikega pomena na zapis in sprejetje računovodske politike, kljub zakonskim zahtevam, da so le-te morale biti (pred vstopom v EU, to je do 30. 4. 2004) in morajo biti zapisane in sprejete (po vstopu v EU, to je od 1. 5. 2004 do danes).
Keywords: Madžarska, Evropska zveza, računovodska načela, računovodska politika, temeljne ekonomske kategorije v računovodenju, srednje velike gospodarske družbe, zavezanci za sestavljanje letnega poročila, letno poročilo, poslovno poročilo, računovodsko poročilo, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, direktiva 2013/34/EU, pravilnik o računovodstvu
Published: 16.12.2016; Views: 520; Downloads: 60
.pdf Full text (3,16 MB)

95.
UČENCI V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE IN NJIHOVA RABA RAZLIČNIH SOCIALNIH ZVRSTI JEZIKA
Katja Sojič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Učenci v tretjem triletju osnovne šole in njihova raba različnih socialnih zvrsti jezika sem se v prvem delu posvetila teoretični podstavi samega diplomskega dela, kasneje pa sem svoje teoretično znanje podkrepila še z empirično raziskavo. Na podlagi anonimnih anketnih vprašalnikov sem v empiričnem delu raziskovala, katero zvrst jezika (knjižno, pogovorno, narečno, sleng) uporabljajo učenci tretjega triletja osnovne šole, in sicer glede na različne okoliščine, kot so pogovor s starši, s sokrajani, z vrstniki iz kraja, s sošolci, z učitelji pri pouku slovenščine oziroma pri urah drugih predmetov ter z ostalimi zaposlenimi na osnovni šoli, npr. s tajnico, hišnikom, kuharicami … Izvedeti sem želela, kakšen je učenčev odnos do samega narečja, ki velja za pristni materni jezik. Prav tako sem ovrednotila naloge in cilje pouka slovenskega jezika ter didaktična načela s poudarkom na načelu naslonitve knjižnega jezika na vsakdanji govor učencev. Definirala sem tudi termina knjižni in neknjižni jezik ter pojasnila delitev na zborni in knjižno pogovorni jezik, pokrajinski pogovorni jezik, narečja in interesne govorice.
Keywords: didaktična načela, načelo naslonitve knjižnega jezika na vsakdanji govor učencev, knjižni in neknjižni jezik, narečja, interesne govorice, okoliščine sporazumevanja.
Published: 01.08.2016; Views: 410; Downloads: 46
.pdf Full text (2,43 MB)

96.
OSAMOSVOJITVENE TEŽNJE V ŠPANIJI IN V ZDRUŽENEM KRALJESTVU
David Mirosavljević, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je analizirana možnosti nastanka novih držav na ozemlju današnje Španije in Velike Britanije. Opredelil in analiziral sem vse bistvene elemente, ki so relevantni za nastanek novih držav na teh področjih. Osredotočil sem se na tiste ozemeljske celovite enote v obeh državah, kjer so omenjene tendence po samostojnosti najmočnejše in kjer je izpolnjenih največ pogojev za eventualno samostojnost, odcepitev, oziroma prekrojitev meja. V Španiji sem se osredotočil na avtonomne skupnosti Baskijo, Katalonijo in Galicijo, v Veliki Britaniji pa na dežele Škotsko, Wales in Severno Irsko.
Keywords: Avtonomija, samoodločba, devolucija, samostojnost, odcepitev, gospodarstvo, religija, kultura, politika, narodno gibanje, pripadnost, identiteta, simboli, interesi, pravo, načela, pravice, red, vpliv, tendence.
Published: 24.06.2016; Views: 652; Downloads: 86
.pdf Full text (1,44 MB)

97.
Načelo nazornosti kot motivacijski dejavnik pri pouku slovenščine v osnovni šoli
Majda Hebar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Osrednja tema pričujočega diplomskega dela je didaktično načelo nazornosti kot motivacijski dejavnik pri pouku slovenščine v osnovni šoli. V teoretičnem delu smo raziskali in proučevali literaturo, ki se navezuje na našo temo; pregledali različne sisteme didaktičnih načel, preverili, ali vključujejo načelo nazornosti ali ne, nato smo podrobneje razčlenili samo načelo nazornosti. Ker uresničevanje tega načela daje prednost drugim čutnim zaznavam pred govorjenjem o stvareh, smo s pomočjo literature raziskali zaznavni sistem in različne zaznavne tipe – vizualnega, avditivnega in kinestetičnega (olfaktornega in gustatornega ne obravnavamo posebej, ampak v sklopu kinestetičnega). Pri nazornem podajanju učne snovi ne moremo mimo ponazoril, tako smo raziskali tudi to področje ter navedli osnovna pravila in pogoje za diskutiranje v razredu. Zanimalo nas je, ali ima nazorno podajanje učne snovi ustrezen učinek na učenčevi strani, ali vzbudi njihovo motivacijo za učno delo. Pogledali smo, katere motivacijske dejavnosti so primerne za uresničevanje tega načela, ter s katerimi motivacijskimi metodami lahko pri pouku prebudimo vse oz. različne čute. Odločili smo se za tiste metode, pri katerih dajemo prednost pisanju in domišljiji (ustvarjalno pisanje), dotiku oz. delu z rokami (ustvarjalni dotik), metode, kjer je prisotna korelacija gibov, izražanja in ustvarjanja (igralne improvizacije). V empiričnem delu smo analizirali anketne vprašalnike, ki so jih izpolnili učenci 6. in 9. razreda in anketne vprašalnike, ki so jih izpolnile njihove učiteljice. Zanimalo nas je, kakšen pomen pripisujejo učitelji slovenščine v osnovnih šolah načelu nazornosti, kako ga uresničujejo, s katerimi pripomočki, metodami, dejavnostmi. Vprašali smo jih, katere metode uporabljajo za motiviranje učencev pri pouku književnosti in katere za jezikovni pouk. Na drugi strani pa smo želeli izvedeti, katere dejavnosti so najljubše učencem, kaj najraje počnejo, kako se najlažje učijo, ali si bolj zapomnijo učiteljevo razlago, projekcijo oz. tabelski zapis, jim v spominu ostanejo miselni vzorci ali jim je bližje tiho oz. glasno branje/učenje. Zanimalo nas je tudi, kako posamezni zunanji dejavniki vplivajo na počutje in motivacijo učencev.
Keywords: didaktična načela, načelo nazornosti, motivacijske metode, motivacijske dejavnosti, zaznavni tipi.
Published: 09.08.2016; Views: 757; Downloads: 125
.pdf Full text (1,19 MB)

98.
PREVAJANJE SLENGIZMOV V TELEVIZIJSKI SERIJI KRIVA POTA NA PRIMERU AMATERSKIH PODNAPISOV
Marko Popović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljeno prevajanje slengizmov v televizijski seriji Kriva pota na primeru amaterskih podnapisov. Avdiovizualno prevajanje je ena izmed najhitreje rastočih področij prevajanja, pri čemer pa poseben del predstavlja tudi ljubiteljsko oziroma amatersko podnaslavljanje. Namen dela je bil raziskati in analizirati posamezne primere slengovskih besed v prosto dostopnih amaterskih podnapisih v slovenskem jeziku. Posebna pozornost je posvečena ne le ustreznemu prenosu pomena besede iz izvirnega v ciljni jezik, temveč tudi ohranjanju jezikovnih značilnosti govorca ter prevajalski metodi (Legaudaite, 2010), ki jo je podnaslavljalec izbral pri prevajanju. Predvidevali smo, da bodo slengizmi prepoznani in preneseni v slovenski jezik, kot tudi, da bo najpogosteje uporabljena metoda stilistične kompenzacije in najredkeje metoda direktnega prenosa. Ugotovili smo, da je pomen besed bil ustrezno preveden v slovenski jezik, pri čemer je podnaslavljalec v 80 odstotkih uporabil metodo ublažitve, kateri je sledila metoda stilistične kompenzacije, medtem ko uporaba metode direktnega prenosa ni bila zaznana.
Keywords: prevajanje, avdiovizualno prevajanje, amaterski podnapisi, podnaslavljanje, načela podnaslavljanja, sleng, slengizmi, prevajalske metode, Kriva pota.
Published: 07.09.2016; Views: 503; Downloads: 69
.pdf Full text (1,04 MB)

99.
Razvoj in oblikovanje informacijske grafike
Ivana Plohl, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Informacijska grafika ali krajše infografika po splošni definiciji kompleksne podatke pretvarja v privlačno vizualno podobo. Povečini prikazuje statistične in manj zanimive podatke, ki jih predstavi na jasen in atraktiven način. Njena osrednja funkcija je izobraževanje in hitra oskrba z informacijami. V teoretičnem delu smo predstavili zgodovinski razvoj informacijske grafike in proces njenega nastajanja, pri čemer smo se osredotočili na oblikovalska načela različnih avtorjev kot so Edward Tufte, Yuri Engelhardt, Kathy Burke, Rune Pettersson in drugi. V praktičnem delu pa smo na podlagi teoretičnih spoznanj izdelali lastno informacijsko grafiko z naslovom Razvoj infografike.
Keywords: informacijska grafika, zgodovina, oblikovalska načela, proces nastanka
Published: 06.10.2017; Views: 340; Downloads: 90
.pdf Full text (4,18 MB)

100.
Davčni nadzor fizične osebe v luči ustavnega načela pravne države s poudarkom na načelu sorazmernosti
Natalija Njavro, 2016, master's thesis

Abstract: Davčni nadzor fizične osebe je specifični davčni postopek namenjen razjasnjevanju in ugotavljanju dejstev, s pomočjo katerih davčni organ odmeri davek po 68. a členu Zakona o davčnem postopku. S 1.1.2014 je bila sprejeta novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G) , s katero je obdavčitev nenapovedanih dohodkov dobila zakonsko podlago v samostojnem členu. Obdavčitev nenapovedanega dohodka se izvede pod pogojem, da davčni organ ugotovi nesorazmerje ali razliko med vrednostjo sredstev za privatno potrošnjo, ki vključuje premoženje, s katerim razpolaga davčni zavezanec in ta znatno presegajo dohodke, ki jih je zavezanec za plačilo davka napovedal. Davčni organ v tem primeru pozove davčnega zavezanca k predložitvi podatkov o svojem premoženju. Davčni organ ves čas postopka ravna v skladu z načeli davčnega postopka in načeli drugih zakonov, ki ga prav tako zavezujejo. Naloga najprej opredeljuje davčni nadzor fizične osebe v razmerju do najpomembnejšega načela – načela pravne države, s poudarkom na načelu sorazmernosti. Naloga se nanaša na upoštevanje omenjenih načel tako s strani zakonodajalca, kot s strani samega izvajalca zakona – davčnega organa.
Keywords: Davčni nadzor, davčni zavezanec - fizična oseba, dohodnina, davek po 68. a členu ZDavP-2G, prekomerna obdavčitev, načelo pravne države, načelo sorazmernosti, človekove pravice, davčna načela, načela Zakona o splošnem upravnem postopku, odmera davka od nenapovedanih dohodkov, odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, kaznovalna narava.
Published: 25.10.2016; Views: 671; Downloads: 121
.pdf Full text (2,14 MB)

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica