| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 38
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Primerjava razumevanja slikovnih in video navodil pri praktičnem pouku naravoslovja in tehnike v 4. razredu : magistrsko delo
Valentina Kokovnik, 2023, master's thesis

Abstract: V dobi digitalne tehnologije se vse bolj zanašamo na multimedijska orodja, ki se vedno bolj uveljavljajo v izobraževalnih ustanovah. Namen naše raziskave je preučiti vpliv vrste podanih navodil - bodisi klasičnih slikovnih navodil ali video posnetkov - na proces izdelave in na končni izdelek učenca pri praktičnem pouku predmeta naravoslovje in tehnika v 4. razredu osnovne šole. Naš cilj je ugotoviti, kateri tip navodil (slikovna ali video) učenci bolje razumejo in jim je bolj všeč. Magistrsko delo vključuje pregled učnega načrta za naravoslovje in tehniko, analizo različnih metod, oblik dela, pristopov k poučevanju praktičnega pouka ter razumevanje pojma multimedije. Empirični del smo izvedli s pomočjo pilotskega vzorca v štirih oddelkih 4. razredov na slovenski osnovni šoli. Zasnovali smo skupaj 4 učne ure praktičnega pouka za posamezen razred (po 2 uri za določen tip navodil). Poudarek samih učnih ur je bil na individualnem delu s pomočjo dveh različnih tipov navodil (priložena slikovna in video navodila). Video navodila smo ustvarili izključno za namen raziskave (izdelali smo jih s pomočjo smernic za kakovostno izdelavo multimedijskih navodil). Na podlagi izvedene raziskave smo prišli do ključnih ugotovitev, da so bila učencem bolj nazorna video navodila, ki so hkrati vključevala več različnih vrst dražljajev (slika, besedilo, video, zvok).
Keywords: praktični pouk, naravoslovje in tehnika, video navodila, slikovna navodila, multimedija
Published in DKUM: 31.08.2023; Views: 363; Downloads: 49
.pdf Full text (3,50 MB)

2.
Razvoj in vrednotenje digitalno dostopnega spletnega mesta za deljenje multimedijskih vsebin : diplomsko delo
Nik Štebih, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V nalogi smo poudarili pomembnost digitalne dostopnosti zaradi naraščanja števila ljudi z oviranostmi, hkrati pa narašča tudi število uporabnikov spleta. Cilji naloge so bili predstaviti digitalno dostopnost spletnih mest, opisati načine za zagotavljanje digitalne dostopnosti med razvojem spletnega mesta ter načine testiranja spletnega mesta. Posebno pozornost smo namenili multimedijski vsebini. Tako smo v okviru te naloge s pomočjo tehnologij HTML, CSS, JavaScript, PHP in MySQL razvili digitalno dostopno spletno mesto za deljenje multimedijskih vsebin in ga ovrednotili tako z avtomatiziranimi orodji kot ročno. Ugotovili smo, da lahko na osnovi orodij za testiranje digitalno dostopnih spletnih mest izboljšamo digitalno dostopnost spletnega mesta ter da z ročnim testiranjem lahko opazimo napake, ki jih orodja ne zaznajo.
Keywords: digitalna dostopnost, spletno mesto, multimedija, spletni razvoj, vrednotenje
Published in DKUM: 25.10.2022; Views: 460; Downloads: 33
.pdf Full text (2,11 MB)

3.
Poučevanje in učenje o onesnaženem zraku s pomočjo multimedijskih vsebin v 5. razredu osnovne šole
Kaja Kous, 2019, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo preučevali vpliv poučevanja in učenja s pomočjo multimedijskih vsebin na napredek in trajnost znanja učencev 5. razreda pri učni vsebini o onesnaženem zraku, ki jo predvideva učni načrt za naravoslovje in tehniko. Poleg tega nas je zanimalo še mnenje 43 učencev 5. razreda o izvedenih učnih urah v neposredni praksi, ki smo jih izvedli na izbrani osnovni šoli, ter mnenje razrednih učiteljic v 5. razredu o uvedeni metodi obrnjene učilnice kot delu njunega akcijskega raziskovanja. Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno in kavzalno-eksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja, v okviru katerih smo zbrali podatke s pomočjo preizkusov znanja, ankete in standardiziranega intervjuja ter jih obdelali s postopki kvantitativne in kvalitativne metodologije raziskovanja. Rezultati so pokazali, da so multimedijske vsebine, uporabljene v eksperimentalni skupini, povzročile statistično značilne razlike v napredovanju in ohranjanju znanja učencev 5. razreda pri učni vsebini »Onesnaževanje zraka in ukrepi za čistejši zrak«. Večini (90,7 %) anketiranih učencev je bila bolj všeč učna ura s pomočjo multimedijskih vsebin in z uporabo tabličnih računalnikov, kjer so jih navduševali zlasti videoposnetki, tablični računalniki in animacije, razredni učiteljici pa sta podali dokaj različni mnenji o obrnjeni učilnici, sta pa obe izrazili željo po ponovni uporabi metode.
Keywords: onesnaženi zrak, informacijsko-komunikacijska tehnologija, multimedija, obrnjena učilnica, naravoslovje v osnovni šoli
Published in DKUM: 29.08.2019; Views: 1666; Downloads: 281
.pdf Full text (2,19 MB)
This document has many files! More...

4.
Didaktično vrednotenje programa Microsoft PowerPoint za pouk geografije
Nadja Kotnik, 2018, master's thesis

Abstract: Po naših opažanjih se program Microsoft PowerPoint (v nadaljevanju MS PPT) pogosto uporablja pri pouku geografije. V teoretičnem delu magistrske naloge smo zato s pomočjo kvalitativne analize strokovne literature ovrednotili didaktično vrednost programa MS PPT za pouk geografije. Analizirali smo funkcije MS PPT in izpostavili tiste, ki še posebej dobro podpirajo potrebe geografskega pouka in geografske učne cilje. Hkrati smo opozorili na potencialne negativne vidike nepremišljene ali pretirane uporabe programa MS PPT v izobraževanju oziroma pri pouku geografije. Kljub temu, da je program MS PPT pogost pripomoček (tudi učilo) pri pouku geografije, menimo, da se o njegovi smotrni uporabi ne diskutira dovolj, vsaj ne na formalen in sistematičen način. V teoretičnem delu smo zato predstavili kognitivno teorijo večpredstavnostnega učenja, ki poda načela, kako oblikovati MS PPT drsnice z ozirom na zakonitosti učenja. Predstavili smo tudi smernice oblikovanja MS PPT drsnic s področja grafičnega oblikovanja. V empiričnem delu nas je zanimalo, kako bodoči učitelji geografije ocenjujejo didaktično vrednost programa MS PPT, kakšne so njihove navade uporabe ter kako vrednotijo lastno znanje za rabo programa. Izbiro statističnega vzorca je pogojevalo dejstvo, da bodoči učitelji geografije pripadajo generacijam, ki so tehnično zelo podkovane in posledično pogosto posegajo po tehnologiji. Predvidevamo, da bodo z uporabo MS PPT nadaljevali tudi v prihodnje v vlogah rednih učiteljev. Statistična analiza rezultatov spletne ankete bodočih učiteljev geografije nakazuje, da program pogosto uporabljajo pri obvezni pedagoški praksi in v okviru učnih nastopov. Menijo, da oblika in način uporabe programa MS PPT pomembno vplivata na kvaliteto učnih ur geografije in si želijo, da bi v okviru formalnega izobraževanja dobili še več podpore, ko gre za didaktično uporabo programa MS PPT pri učnih urah geografije.
Keywords: pouk geografije, multimedija, večpredstavnostno učenje, Microsoft PowerPoint, bodoči učitelji geografije
Published in DKUM: 20.11.2018; Views: 1144; Downloads: 90
.pdf Full text (2,90 MB)

5.
Raba pisnih in internetnih virov ter elektronskih medijev pri pripravi dijakov na preverjanje znanja iz slovenščine
Petra Hromin, Branka Čagran, 2015, original scientific article

Abstract: Članek predstavlja pogostost rabe pisnih in spletnih virov ter elektronskih medijev pri pripravi dijakov na preverjanje znanja pri pouku slovenščine. Pri omenjenih vidikih smo kontrolirali starost in vrsto srednješolskih programov. V prvem delu članka so opredeljeni pojmi informacijsko-komunikacijska tehnologija oz. multimedija in e-učenje ter pomen učenčeve aktivnosti. V drugem delu članka so prikazani rezultati raziskave, ki prikazujejo pogostost rabe pisnih in spletnih virov ter elektronskih medijev. Ti kažejo, da pri pripravi na ustno preverjanje znanja slovnice (oz. jezika) in književnosti prevladuje raba zvezka, medtem ko pri pripravi na pisno preverjanje znanja slovnice in književnosti prevladuje raba učbenika. Pogostost rabe spletnih virov in elektronskih medijev narašča s starostjo in zahtevnostno stopnjo izobraževanja. Tako je raba zvezka najbolj pogosta pri dijakih srednje strokovne šole, raba učbenika pa večinska pri dijakih strokovne in splošne gimnazije.
Keywords: slovenščina, preverjanje znanja, srednje šole, multimedija, internet
Published in DKUM: 26.09.2017; Views: 1146; Downloads: 94
.pdf Full text (156,69 KB)
This document has many files! More...

6.
Multimedijska predstavitev Lovske družine Grosuplje
Jaka Rakar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Danes je internet najhitrejši in najcenejši vir podatkov. Dostop do njega je vsak dan cenejši in boljši, zato se tudi število uporabnikov povišuje iz dneva v dan. Internet je postal močno sredstvo medijev, ustanov, organizacij in posameznikov, ki želijo širšemu krogu ljudi posredovati določeno sporočilo. Lovska družina Grosuplje se želi ob 70-letnici obstoja predstaviti na internetu. To smo jim omogočili z multimedijsko predstavitvijo v obliki spletne strani. Spletno stran smo poskusili izdelati z minimalnimi stroški. Je preprosta, pregledna in uporabniku prijazna. V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljena zgodovina interneta in multimedije. Sledita ji opis lovske družine in predstavitev programske opreme, ki smo jo potrebovali za izdelavo projekta. V nadaljevanju smo opisali, kako smo izdelali spletno stran in kako smo stran objavili na internetu. Z izdelavo spletne strani smo Lovsko družino Grosuplje predstavili širši okolici in ji olajšali komunikacijo s civilnim prebivalstvom. Z rednimi objavami in dostopom do obrazcev smo ji znižali štroške pošiljanja pošte in telefonskih pogovorov.
Keywords: internet, multimedija, WordPress, XAMPP
Published in DKUM: 22.11.2016; Views: 1464; Downloads: 80
.pdf Full text (2,96 MB)

7.
RAZVOJ LEKCIJE V MOODLE-U S POMOČJO ODLOČITVENEGA DREVESA
Simon Cvetek, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V današnjem času skoraj ni več šolskega predmeta, ki ne bi bil elektronsko podprt, zato je nujno imeti izdelana kakovostna e – gradiva. Osredotočili smo se na obvezni predmet 3. letnika visokošolskega strokovnega programa Organizacija in management informacijskih sistemov, Multimedijski sistemi, za katerega smo izdelali modul lekcija. Ta modul nam ponuja veliko število različnih možnosti multimedije, od slik, filmov, grafov in podobno. Lekcijo imamo možnost kreirati kot drevo, pri čemer deblo predstavlja glavno poglavje, veje pa podpoglavja, ki jih nato lahko poljubno razvejujemo še v nadaljnja podpoglavja. Vsako podpoglavje lahko vsebuje tudi vprašanja, namenjena preverjanju znanja. V okviru magistrskega dela smo izdelali ogrodja lekcije za predmet Multimedijski sistemi, ki jih bodo študentje uporabljali v prihodnjih letih kot učni pripomoček. Predstavili smo tudi proces izdelave lekcije in njene prednosti in slabosti ter anketo o zadovoljstvu z lekcijo.
Keywords: E-izobraževanje, Moodle, lekcija, multimedija, tehnologija izobraževanja
Published in DKUM: 11.10.2016; Views: 1224; Downloads: 112
.pdf Full text (1,35 MB)

8.
UPORABA SPLETNIH ORODIJ ZA IZDELAVO E-UČBENIKA
Iris Nikica Janovsky, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Z razširjenostjo interneta in hitrim načinom življenja uporaba elektronskih virov prodre tudi v šolske klopi. Tu se pojavi priložnost za podajanja snovi na interaktivnejši način kjer lahko učečega razbremenimo od krajevne odvisnosti izvajanja predavanj. Ob pregledu številnih programov, ki nam jih danes ponuja splet ,sem se odločila, da bom izbrala dva, ki ponujata izdelavo elektronskega učbenika. Prvi program sem izbrala spletno verzijo, kar uporabniku prihrani postopek inštalacije na svoj računalnik in omogoči dostop do svojega e-učbenika kjerkoli. Drugi program pa je namizni, ki zahteva inštalacijo pa tudi ni popolnoma brezplačen. Pri inštalaciji dobimo 30 dnevni dostop za uporabo. Uporabo dveh programov sem med seboj primerjala in s tem pobližje pregledala razsežnosti, ki jih spletni in namizni program ponujata. Pri izdelavi e-učbenika sem uporabila gradivo iz predmeta Multimedija. Pri izdelavi e-učbenika z obema programoma sem se osredotočila na enostavnost pri uporabi. S svojo diplomsko nalogo želim uporabnikom, ki se še niso srečevali s programi za izdelavo e-gradiv, približati pristop do uporabe in poudariti njihovo dostopnost in enostavnost.
Keywords: E-izobraževanje, E-učbenik, MyUdutu, Articulate Storyline 2, Multimedija
Published in DKUM: 11.10.2016; Views: 1161; Downloads: 130
.pdf Full text (1,66 MB)

9.
POVEČANJE PRODAJE IZDELKOV S POMOČJO SPLETNE STRANI V PODJETJU BETO D.O.O.
Tjaša Govekar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V današnjem času se vse bolj uveljavlja sodobni način komuniciranja, trženja, izmenjavanja podatkov in informacij z uporabo interneta, ki nam omogoča hitro iskanje s pomočjo brskalnikov, elektronske pošte in forumov. S pomočjo interneta pa nam je omogočeno gledanje ne le besedilnih zapisov, temveč bolj zanimivih in interaktivnih vsebin, kot je uporaba multimedije, s katero omogočimo pogled slik, videa in zvokovnega predstavljanja. Tako je z uporabo interneta in dodajanje dobrih multimedijskih vložkov podjetjem dandanes omogočeno cenovno zelo ugodno oglaševanje in povečanje prodaje na spletnih straneh. Podjetja se s pomočjo spletnih strani ne le predstavijo, ampak tudi vzpostavijo prvi stik z obiskovalcem ali potencialnim kupcem. Zato smo se s pomočjo diplomskega dela osredotočili na samo nadgradnjo in optimizacijo obstoječe spletne strani podjetja Beto d.o.o., in sicer z uporabo multimedije. Analizirali smo obstoječo spletno stran in ugotovili njene pomanjkljivosti. Z zbiranjem slikovnih in video gradiv smo tako pripravili različne multimedijske vložke, ki smo jih izdelali s pomočjo programske opreme CorelDraw in Windows Movie Maker. V diplomski nalogi je tako predstavljen potek izdelave nadgradnje spletne strani za namen povečanja prodaje s pomočjo zastavljenih ciljev, z zbiranjem informacij in izdelavo različnih gradiv. Prav tako smo s pomočjo različnih programov tudi optimizirali spletno stran. Pri procesu optimizacije in v njen namen smo postavili tudi Facebook stran podjetja.
Keywords: spletna stran, multimedija, optimizacija, CorelDraw, Windows Movie Maker
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 967; Downloads: 74
.pdf Full text (3,23 MB)

10.
Video promocija nogometnega kluba Interblock
Maja Javornik Džaferović, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je predstavitev dela nogometnega kluba NK Interblock. V dobi računalnikov, interneta in spletnih strani je najboljša in najbolj razširjena reklama video reklama. S kratkim filmom sem gledalcu želela prikazati, kako se v klubu dela, predvsem sem predstavila način treniranja. Želela sem sprožiti kanček zanimanja ter možnost, da svojega otroka, tisti, ki to gleda, pripelje v klub oziroma, da se otroci na podlagi videnega morda lažje odločijo, da se pridružijo klubu.
Keywords: multimedija, video predstavitev, camtasia studio, nogomet
Published in DKUM: 06.10.2016; Views: 1545; Downloads: 73
.pdf Full text (1,11 MB)

Search done in 0.34 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica